A. Patackas. Lietuvos lenkai, ir kur jūs nueisite paskui tuos, su Georgijaus juostelėmis atlape? (12)

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Vardų ir pavardžių, tautinių mažumų įstatymo epopėja, tenkinant Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) ultimatumus bei užgaidas, atrodo, neturi galo. Pažvelkime į šias peripetijas plačiau, iš istorinės plotmės. Visi suprantame, kad šios pretenzijos yra politinio pobūdžio, o vardai ir pavardės yra tik pretekstas. Jo esmė – dar kartą, eilinį, pažeminti lietuvių tautos orumą pačiu skaudžiausiu būdu – per kalbą ir rašybą, priversti paklusti, šitaip demonstruojant didelės valstybės jėgą, nesibodinčią ir šantažo. Tik keista, kad už tai ryžtasi sumokėti tokią brangią kainą. – Turiu omeny LLRA vadovybę, kurios rankomis tai daroma. Jai vadovauja žmogus, kuris drįso viešai prisisegti Georgijaus kaspiną – carinio ir putiniškojo imperializmo vėliavą. Žinau, kad LLRA eilinių tarpe yra daug padorių žmonių, su kuriais nesunku rasti bendrą kalbą, ypač religinėj – moralinėj plotmėj. Taip pat žinau, kad ne visi Lietuvos lenkai yra LLRA garbintojai, kad yra tokių, kurie laiko save lenkiškai kalbančiais lietuviais pilietine prasme, kad daugelis jų pritaria prieškario „krajovcų“ nuostatoms ir nepritaria neoimperialistinei Dmovskio-Pilsudskio-Sikorskio linijai. Deja, jie nesugeba susiburti į politinę jėgą, galinčią atsverti LLRA, kuri yra ištobulinusi sovietinių laikų metodus – kaip priversti žmones jiems paklusti.

LLRA vadovybė su jos vardu priešakyje šiuo savo poelgiu – vieša parama Putino Rusijai – išdavė idealus, kuriuos lenkų tauta išpažino, kurių laikėsi ilgus carinės ir sovietinės priespaudos metus, supurvino atminimą lenkų tautos didvyrių, tokių kaip Simonas Konarskis (jis buvo pakartas Vilniuje). Juk jo budeliai – tie patys, kurie siuntė į mirtį 1832 m., 1863 m. sukilėlius; taip pat atminimą legionierių, žuvusių kovose su naujausiais imperialistais – bolševikais. Buvo paniekintos Katynės aukos, „Solidarność“ laikų žuvusieji.

Ir visa tai – su Varšuvos atvira ar slapta parama, panašia į šantažą. Ta proga nenorom grįžta į atmintį Vinstono Čerčilio žodžiai, pasakyti apie 1939m. įvykius, kai rugsėjo 30d., Vokietijai paskelbus ultimatumą Čekoslovakijos vyriausybei, Lenkija taip pat, sekdama Hitleriu, irgi paskelbė 24val. ultimatumą, ir, net nesulaukusi ultimatumo pabaigos, įvedė kariuomenę ir atplėšė Tešino kraštą. Čerčilis savo kalboje, pasakytoje ta proga, atskleidė lenkiškojo mentaliteto paradoksą – vieningi, pasiryžę mirti už laisvę istorinių kataklizmų metu, ir kartu gebantys žemai pulti, išduoti bendražygius taikos sąlygomis. Manau, verta tuos žodžius pilnai pacituoti: Herojiški lenkų tautos charakterio bruožai neturi priversti mus užmerkti akis į jos daromas nesąmones ir nedėkingumą, kuris per daugelį amžių atnešė jai nelygstamas kančias. 1919 metais tai buvo šalis, kurią sąjungininkų pergalė po daugelio generacijų, gyvenusių suskaldytoje ir pavergtoje valstybėje, įgalino atkurti nepriklausomą respubliką, vieną iš svarbiausių Europos valstybių. Dabar, 1938 metais, dėl tokio nežymaus klausimo kaip Tešinas, lenkai nutraukė santykius su savo draugais Prancūzijoje, Anglijoje ir JAV, kurie padėjo atkurti vieningą valstybingumą, ir kurių pagalbos greitai jiems labai prireiks. Išvydome, kaip dabar, kol ant jų krito Vokietijos galybės šešėlis, jie suskubo atplėšti savo dalį apiplėšiant ir naikinant Čekoslovakiją[…]. Europos istorijos paslaptimi bei tragedija reikia laikyti tą faktą, kad tauta, gebanti būti herojiška, kurios atskiri atstovai yra talentingi, garbingi, patrauklūs, nuolat leidžia bujoti dideliems trūkumams beveik visose savo valstybingumo srityse. Šlovė sukilimų ir vargų metais; nešlovė ir gėda triumfo periodais. Drąsiausiems iš drąsiausių pernelyg dažnai vadovavo negarbingiausi iš negarbingiausių…! Ir vis tik visada egzistavo dvi Lenkijos: viena kovojo už tiesą, o kita murdėsi nešlovėje.

Pakeiskime čia Tešino kraštą Vilniaus vardu, o nacistinę Vokietiją – nacistine Putino Rusija, ir gausime tikslią istorinę paralelę. Dar – karų su švedais metu Jonušas Radvila, nesulaukęs žadėtos paramos iš Varšuvos, buvo priverstas atmesti Liublino uniją ir prisijungti prie Švedijos, ir todėl vadinamas išdaviku – „zdraica“. O kaip pavadinti Lenkijos senato pirmininką Bogdaną Borusevičių, kuris neseniai viešai pareiškė, kad jei Lietuvai iškiltų kokia nors grėsmė, NATO aljansui priklausanti Lenkija nesiims jos ginti: „Visiškai nesijaudinu, kad viena ketvirtoji lietuvių laiko Lenkiją priešiška valstybe. Iš dabartinės prezidentės teorijos aiškėja, kad Lietuva labiau kliausis Skandinavija. Na, tai iškilus kokiai nors grėsmei – tegul Lietuvą gina švedai, mes visiškai nesiveršime to daryti…“ Tad kur eini, Lenkija? Kur einate ir su kuo jūs, Lietuvos lenkai, ir kur jūs nueisite paskui tuos, su Georgijaus juostelėmis atlape?

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. N:

  Prie ko ta Georgijaus juostelė. Kiek galima kliedėti apie Rusiją?. Lenkija yra pati savaime be niekeno pagalbos imperialistinė valstybė, neslepianti savo ketinimų. Jie ir Vakarų Ukrainą atsiims, jei tik sugebės. Taip kad debilai valdžipoje, beklykdami, kad “rusai puola”, nepajus, kaip iš užpakalio smogs Lenkija.

 2. Kažin:

  Nei Lietuvai tos Lenkijos reikėjo kada nors praeityje, nei jos reikia dabar.
  Patacko Lenkijos graudenimai vis dar tie patys pasenę – savo dvasia lenkiški – (“mižniški”)…
  Iš Patacko lietuviško vyro nebuvo ir nėra… Kuo greičiau tai suprasime, tuo greičiau sava giedra Lietuvoje nušvis…

 3. pilietis:

  rašineja visokie KGB robotai komentarus į Alkas.lt, gal iš vis geriau tų komentrų atsisakyt?

 4. tampax'as:

  pritariu, N ir Kažin reikia prafiltruoti, nes neša bacilą į Lietuvos kūną, o jos atsiranda vienoj išangėj Žvėryne…

 5. Aušrius:

  Man teko šiek tiek dirbti Maišiagaloje. Tie vietiniai lenkai visai žmonės kaip žmonės. Dirba, dreba dėl savo darbo vietų, nespjauna į degtinę – tokie kaip ir lietuviai. Ir visai draugiški ir nuoširdūs kasdienybėje. Bjauresni tie jų vietiniai “inteligentai”. Šitie tai politiškai užsiangažavę ir labai priešiški Lietuvai. Bet jie yra vieninteliai autoritetai tuose kraštuose. Ar lietuviškos organizacijoms tie žmonės rūpi? Ar tie mūsų karameliniai patriotai apie tuos žmones galvoja? Niekada tie vargingai iš esmės gyvenantys “tuteišai” nesulaukė iš Lietuvos valdžios net minimalios buitinės pagalbos. Jei kas atsitinka, gal dar seniūnijoj pasigailės, bent kiek pagelbės. Štai ir turi visokie tomaševskiai nuolatinį ir patikimą elektoratą.

 6. Perkūno Paukštis:

  Tos šv. Jurgio juostelės – grynai biblijinis biblijistų (tikinčųjų kristumi) džiaugsmas.
  Gospod pomylui.

 7. Kemblys:

  Straipsniai viešinantys grėsmes Lietuvai, atsiliepimai, esamos padėties aiškinimai, išdavikų ieškojimai, valdžios klaidų ieškojimai, savo nuostatų skelbimas, priešiškų valstybių praeities išpuolių nagrinėjimas ir t.t. NIEKO NEPAKEIS, tai tik bandymai gintis, nesugebant suburti Tautos.

  Mes pralaimėsime, jei nesiimsime puolamųjų veiksmų. Visos valstybės dar nesukūrė pasaulėžiūros šiuolaikinei visuomenei. Pasekmėje visų valstybių visuomenės kenčia nuo neišsprendžiamų vidaus santykių. Mes turime
  galimybę, kurdami vienijančią savo Tautą, primesti savo pažiūras kitoms tautoms ir tapti gyvybiškai svarbiais visiems. Savotiškas pvz. Šveicarija. Pasaulėžiūra prasideda nuo SUVOKIMO: Tautos, Šeimos, žmogaus, asmens, gyvybės, mirties, Dievo, kalbos, asmens ir t.t., ir t.t.. Šie visi žodžiai aiškūs buitinėje kalboje, kol nebandai rašyti sąvokų apibrėžimus. Apibrėžimai neteisingi nebūna – jie rodo nusimanymo lygį. Mūsų pranašumas lietuvių kalba, užtikrinanti pranašesnį mąstymą.

 8. L:

  Lenkai yra slavai ir tai, matyt, yra jų esmė. Jei būtų stipresni, elgtųsi taip kaip Putino Rusija. Slavai kilę iš klajoklių, o tokie neturi sentimentų, kai nusiaubia vienoje vietoje, keliasi į kitą. Tačiau pasaulis keičiasi, tampa sėsliu, todėl klajokliams teks išnykti. Žinoma, tai nebus už metų. Tarp kitko “slave” reiškia vergas, tokį vardą jie gavo istorijos kryžkelėse, todėl ir elgesys kaip vergo (nekalbu apie visus lenkus, o tik apie turinčius klajoklio ir vergo prigimtį).

  • N:

   Greičiau lietuviai išnyks nei lenkai ar rusai. Pasaulis sėslesniu netampa, nes žmonių jau 7 milijardai ir išteklių visiems neužtenka, visi nori geriau gyventi. Ordos imigrantų tai sėslumas? Lietuviai taip pat bėga iš Lietuvos. Apie kokį mitinį sėslumą tu rašai?

 9. Žaltys:

  Gal nenueis taip toli kaip violetiniai separatistai?

 10. Arūnas:

  Gaila, bet VSD nepriima siunčiamo Delfi skelbiamo komentaro apie teroro propogandą, nors Prezidentė ir skelbia prevencinio darbo būtinumą.
  :FA
  2014-07-16 21:05 IP: 85.166.80.214
  Lietuvoje butu taip pat,nes musu organizacijoje daugiau kaip 1500 zmoniu,ir ginklu turim sociai.

  http://www.delfi.lt/news/daily/world/latvijos-rusas-pakaktu-vos-500-musiskiu-kad-salis-isnyktu.d?id=65310534#ixzz37fBMZWYt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: