G. Songaila apie Lietuvos – Lenkijos santykius: Metas būti savimi (audio) (28)

Gintaras Songaila ir Alkas.lt vyr. redaktorius Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.otr.

Gintaras Songaila ir Alkas.lt vyr. redaktorius Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Liepos 2 d. Lenkijos Senato pirmininkas Bogdanas Borusevičius (Bogdan Borusewcz) pripažino, kad Lenkija vykdo labai didelį spaudimą Lietuvai reikalaudama, kad Lietuvos valdžia įgyvendintų lenkų reikalavimus dėl asmenvardžių bei vietovardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis ir kuo greičiau priimtų šias ir kitas lenkams palankias nuostatas įteisinantį Tautinių mažumų įstatymą.

Kaip žinia, Lietuvos Respublikos Seimas į liepos 8 d. darbotvarkę vėl įtraukė šiuos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) valdančiosios koalicijos partneriams įbruktus įstatymo projektus.

Apie Lietuvos ir Lenkijos santykius šių įvykių kontekste liepos 5 d. popietę Alkas.lt redakcijoje įvyko pokalbis su buvusiu Seimo nariu, žinomu politiku ir visuomenininku Gintaru Songaila.

Redakcijos svečią kalbino Alkas.lt vyr. redaktorius Jonas Vaiškūnas.

1 pokalbio dalis:

2 pokalbio dalis:

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

28 komentarai

 1. N:

  Žemę jau pardavė išdavikai, dabar parduos ir kalbą. O po to ir valstybę (nors ji de facto ir taip jau parduota, bet dar de jure kaip ir yra).

 2. suomis:

  Izoliuokit patalpą garsą sugerenčiomis medžiagomis, nes dėl aido sunku klausytis. 🙂

 3. Kažin:

  Dar Oskaras Milašius yra pasakęs, kad bet kokio dėjimosi su Lenkija atvejais Lietuvos laukia prapultis. Tačiau prolenkiškai “žiopla” Lietuvos valdžiukė vėl užlaipino Lietuvą ant to paties… – Lenkijos grėblio, sudarydama 1994 metais iš esmės liubliniškos unijos dvasios Lietuvos bendrumo su Lenkija sutartį. Ir tai padaryta nežiūrint 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės akto, nutraukusio visas per istoriją buvusias unijas su Lenkija ar kitomis svetimomis šalimis. Taigi, galima manyti, kad šia sutartimi yra padaryta Nepriklausomybės akto išdavystė, todėl keltinas valdžios asmenims politinės atsakomybės dėl to klausimas.
  Lenkijai atvirai pripažinus, kad ir toliau spaus Lietuvą yra tinkamas laikas Grybauskaitei teikti Seimui Pranešimo Lenkijai dėl 1994 metų sutarties netęsimo pojektą, kuris Seimui pritarus, kaip tinkamas dokumentas, būtų perduotas Lenkijos atstovybei. Taip sutarties terminui pasibaigus išnyktų teisinė galimybė Lenkijai viešai kištis į Lietuvos vidaus reikalus, o Lietuva gautų teisę viešai gintis nuo Lenkijos vykdomų Lietuvos atžvilgiu tarptautinės teisės pažeidimų.

 4. Aušrius:

  Niekada Lenkija ir nebuvo draugiška Lietuvai šalis. Vasario 16 – osios Nepriklausomybės jie taip ir nepripažino, o Kovo 11 – osios Nepriklausomybės atstatymą pripažino ar tik ne patys paskutiniai? Nesuprantu, kam reikėjo pasirinkti Europoje tokią atvirai priešišką šalį savo strateginiu partneriu? Silpna visais atžvilgiais, atsilikusi ir agresyvi šalis. Per tą laiką – jokių, visiškai jokių kartu nuveiktų darbų. Dėl elektros linijos, ir dėl tos niekaip negali susitarti. Galbūt Lietuva bijo likti vieniša, be gero “užnugario” Europoje? Bet yra daug draugiškesnis ir stipresnis partneris. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo mums draugiškumą rodo Didžioji Britanija. Lietuvą aplankė Karalienė, ir tai buvo išskirtinis demonstravimas noro turėti draugiškus santykius. Britai atidarė savo Barclay’s banko atstovybę Lietuvoje, nors jiems iš to jokios naudos – tik žengimas žingsnio link bendradarbiavimo. Ir jų politika mums daug priimtinesnė.
  -Mes manome, kad tautiniai parlamentai turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, o ES turėtų rūpintis tik tais klausimais, kur atsiranda realūs prieštaravimai. Svarbu tai, kad mes pakeitėme esminę nuostatą “dar glaudesnė Europa” ir parodėm, kad kitų šalių nenoras gilesnės integracijos turi būti gerbiamas.” – sakė aną savaitę D. Cameronas.
  -Europietiškuose rinkimuose žmonės šaukėsi permainų – ne tik Britanija, bet ir visas kontinentas. Jie yra visiškai nusivylę ir nusipelno balso. Aš apsisprendęs, kad Britanija ir bus šiuo balsu. Aš laikysiuosi mūsų principų, kovosiu dėl mūsų interesų, kovosiu dėl ES reformavimo visus sekančius kelerius metus.
  Kuo blogas partneris?

 5. Amelija:

  Įdomus pokalbis, daugeliui minčių galima pritarti.

 6. markas:

  Lenkija elgiasi neatsakingai, avantiūristiškai. Dabartinė geopolitinė situacija, susiklosčiusi po Rusijos agresijos Ukrainos atžvilgiu, darosi vis nepalankesnė, pavojingesnė Lenkijai. Šiuo atveju, Lenkija žaidžia ant prarajos krašto. Jos karinga šantažo politika prieš vienintelę galimą sąjungininkę šioje geopolitinėje erdvėje dirba Rusijos naudai. Nes kol valstybėje visų piliečių pavardės nepriklausomai nuo tautybės, rasės ar tikėjimo rašomos pagal tarimą valstybine kalba, tol nėra jokių galimybių Krymo ar Padniestrės scenarijui. Kitaip tariant, kol Lietuvos teritorijos dalyje (o „originalių“ pavardžių savininkai gyvena tik tam tikroje LR teritorijos dalyje) gyvenantys piliečiai turi tą patį pavardžių užrašymo principą kaip ir visi kiti šalies gyventojai, tol Rusijai nėra jokių galimybių įvaryti separatizmo pleištą Lietuvos teritorijoje . Juk prielaidos tokiems Krymo ar Padniestrės separatistiniams scenarijams ir atsiranda kaip tik tada, kai valstybėje aktyviai pabrėžiamas kurio nors regiono netapatumas, atskirumas nuo likusios šalies IŠIMTINAI TAUTINIU pagrindu – pavardėmis ir gatvių užrašais. Be to, šitas išimtinai tik lenkų (lotyniško raidyno vartotojų) interesus tenkinantis projektas gali sulaukti pagrįstų kaltinimų dėl diskriminacijos nelotyniško raidyno atstovų atžvilgiu (pvz., tų, kurių pavardės „originale“ rašomos kirilica). Kaip čia dėl LYGIŲ TEISIŲ IR GALIMYBIŲ tolesnio užtikrinimo Lietuvoje? Ar kirkilai ir šiaulienės turi ką pasakyti šiems Lietuvos piliečiams – rusams, baltarusiams ir kt. nelotyniško raidyno vartotojams? Turbūt, kad ne. Tai gal vis dėlto geriausia ir įvairių tautybių žmonių (o ne tik lenkų) interesus tenkinanti išeitis būtų įrašas papildomame, neturinčiame jokios juridinės galios paso puslapyje nors ir arabiškais ar kinietiškais rašmenimis. Klausimas Lenkijos politikams: KODĖL JŪS, MATYDAMI KYLANTĮ PAVOJŲ SAU IŠ RUSIJOS PO SEPARATISTINIO SCENARIJAUS KRYME, VIS TIEK PADEDATE RUSIJAI VARYTI TĄ PATĮ SEPARATISTINĮ PLEIŠTĄ LIETUVOS TERITORIJOJE?

  • N:

   “Jos karinga šantažo politika prieš vienintelę galimą sąjungininkę šioje geopolitinėje erdvėje…” Lietuva nėra ir nebus Lenkijos sąjungininkė.
   Krymas ne prie ko ir nevykęs pavyzdys, kaip ir Padniestrė. Nežinai istorijos, tai geriau neprašyk. Tose teritorijose nėra etninių gyventojų arba jie sudaro mažumą. Nuo 18 a. tos teritorijos priklausė Rusijai.

   • Kemblys:

    ‘Rusijai’ ir Aliaska priklausė, ir visos tsrs šalys, ir dar rytų Europa, ir pusė Vlkietijos. Gerą žodį parašei PRIKLAUSĖ.

    Tie ‘rusiški’ (rus. RUSKIE, RUSKII – būdvardžiai) apžiojo per daug, dabar galės skaičiuoti kas jiems ‘priklausė’, kai kiniečiai pasiims Sibirą.

    • marius:

     kai kiniečiai pasiims Sibirą.
     šaltinis?

     • Kemblys:

      Ne ‘šaltinis’, o degtinės versmės. Jau dabar ruskeliotės renkasi kiniečius – nors maži, bet vyrai.

      ‘Rusiški’ turėjo tą savo marksizmą-leninizmą, kuris kažkiek gelbėjo valdant visuomenę. Pats ‘gensekas’ atsisakė, o tokios didelės šalies jie nesuvaldys be pasaulėžiūros. Tautinio pakilimo nebus, nes jie ne rusai, o ‘rusiški’, religija nesuvienys, nes pagrįsta tikėjimu, kurį atmes išsilavinę žmonės, įpratinti prie suvokimo, pasaulėžiūros nesukurs – nėra kam. Savo protingesnius patys pjovė porą šimtmečių, įveltų šalį į karus, bet gerai žino savo jėgas. Žodžiu, rusiškiems dar niekada nebuvo taip blogai, pragėrė šalį. Mes galėtume padėti, bet ne už dyką 🙂

      • N:

       Lietuvės irgi kabinasi ant kiniečių. 🙂
       Ajajai. Marsizmą-leninizmą. Tik ar žinai, kad Marksas buvo žydas ir masonas, ar žinai, kad Leninas irgi pusžydis. Kad marskizmas sukurtas Vakaruose, o ne Rusijoje. Kad jis buvo primestas žydų, padariusių revoliuciją Rusijoje. Bet dėl visko kalti rusai. Taip, rusai, kurių dauguma iki revoliucijos buvo beraščiai mužikai, nes elitas buvo supuvęs, persmelktas destrukcinių idėjų iš Vakarų, be to Rusijos elitas buvo ne nacionalinis, o kitatautis. Daugelis turėjo vokiško, angliško, prancūziško, lenkiško, itališko, ispaniško, ir, kas labai svarbu, žydiško kraujo…

       • Kemblys:

        Daug rašai, kai užkabinau RUSIŠKUS 🙂
        Pagal tave vieni rusai ‘beraščiai mužikai’, o ‘elitas buvo supuvęs’ – patvirtini mano nuomonę, kad jau seniai nėra rusų, yra tik prasigėrę rusiški rusakalbiai Rusijos gyventojai, kurie skiriasi nuo Maskvos ir Peterburgo gyventojų.

    • N:

     Pirma, Rytų Europa (socialistinės šalys) nepriklausė Rusijai (TSRS). Ten buvo socialistiniai režimai, bet ne tiesioginė priklausomybė. Antra, vokiečiai, lenkai, čekai ir t.t. buvo ir išliko etniniais gyventojais. Trečia, Vokietija teisingai ir teisėtai gavo tai, ko nusipelnė. Beje, JAV okupacinė kariuomenė ir dabar stovi Vokietijoje.
     Aliaska – viena imperija perėmė kitos imperijos užjūrio koloniją… Cha, cha, cha. Vietiniai gyventojai vis tie beteisiai. Beje, yra žinoma, kad Rusijai perdavus Aliaską JAV, įvyko masinės likusių kolonistų skerdynės ir miestų sunaikinimas. Taip, amerikiečiai išskerdė tuos kolonistus, kurie nesutiko grįžti Rusijon. Bet dėl to, kad jau tuomet Rusijoje buvo stipri masonija ir didelė dalis elito buvo provakarietiška, tai buvo nepastebėta. Dėl Aliaskos – manau, kad Rusija ją atsiims per artimiausius kelis dešimtmečius.
     Kiniečiai Sibiro neims. Čia Vakarų, konkrečiai JAV skleidžiamas mitas.

     • Aušrius:

      Aš kadaise tarnavau Usurijsko taigoj. Nuo to laiko pamilau tą kraštą už jo nepakartojamą grožį ir laukinę gamtą. Bet prieš kokį penkiolika metų rusai man jau rašė, kad iš to, ką aš mačiau, jau nieko neliko. Kinai taigą tiesiog nusiaubė. Jie sunaikina didžiulius taigos plotus tam, kad gautų priėjimą prie kedrų giraičių. Iškirtę kedrus išsiveža juos kontrabanda į Kiniją. Mąstai tokie milžiniški, kad visas Primorės kraštas praktiškai tapo apgyventas kinų nelegalų. Tada dar laikėsi Vladivostokas, bet tai buvo prieš penkiolika metų… Milicija į tą reikalą net nedrįsta kištis, o armija atsikalbinėja, kad tai ne jų reikalas. Sienos ten galima sakyti – nėra.

 7. markas:

  Lenkija savo trumparegišku šovinizmu prišauks bėdą. Jei Lietuvoje po Lenkijos spaudimo, šantažo ir įstatymų leidėjų papirkimo bus oficialiai įtvirtintas Vilniaus regiono netapatumas, atskirumas nuo likusios šalies IŠIMTINAI TAUTINIU pagrindu – pavardėmis ir gatvių užrašais, šito vaisius skins tikrai ne Lenkija. Lenkų separatistinį pleištą Lietuvos teritorijoje Lenkijos rankomis varo Rusija. Stebina Lenkijos politikų šovinistinis bukumas: dabartinė geopolitinė situacija, susiklosčiusi po Rusijos agresijos Ukrainos atžvilgiu, darosi vis nepalankesnė, pavojingesnė pačiai Lenkijai. Po Krymo scenarijaus ir veiksmų Donbase tapo akivaizdu, kad Rusija išnaudoja bet kokią galimybę (nebūtinai rusakalbių) skatinti separatizmą kaimyninėse šalyse. Ir tai, kad Lietuvoje naudojama ne rusakalbių teisių gynimo (šių paprasčiausiai per mažas skaičius antivalstybinei veiklai), o lenkų korta, negali nuslėpti kas daugiausia išloštų iš pilietinio karo Lietuvoje. Kas sukūrė ir sėkmingai naudoja naujo tipo nepaskelbtą hibridinį karą draskomoje tautinių prieštaravimų šalyje? Rusija. Tik ji yra sukūrusi tam skirtas diversines pajėgas. Tačiau tos pajėgos sėdi be darbo, jei kaimyninės šalies teritorijos nedrasko tautiniai prieštaravimai. Tam, kad taip įvyktų, reikia paruošiamojo darbo ir tokių partijų valdžioje kaip Komunistai ir Regionų partija Ukrainoje. Arba LSDP ir LLRA Lietuvoje. Tebūnie prakeiktas Lenkijos politikų šovinistinis bukumas, nes vėl viskas kartojasi kaip tarpukariu.

  • Aušrius:

   Aš niekada nesu girdėjęs, kad rusai būtų kaip nors pasisakę Lietuvos polonizavimo klausimu. Jie išvis nesikiša. Nereikia tos Rusijos kaišioti ten, kur jos nėra. Separatizmo idėjas Lietuvoje puoselėja Lenkija – jie to ir neslepia. ES irgi nesikiša, jiems ko gero kuo greičiau visi susilydys – tuo geriau. Bet įdomiausia mūsų valdžios politika. Jie su tokiu uolumu stengiasi įvykdyti visus Tomaševskio reikalavimus, kad jau imu galvoti, ar mūsų valdžia nėra iš anksto su juo susitarus?

   • markas:

    O kaip vertinate tai, kad rusai Lietuvoje visada remia LLRA kandidatus? Jie ką – nori, kad Lietuvoje būtų Lenkija? Manau, kad tikrai ne. Tai – Kremliaus politikos dalis sukelti Lietuvoje tautinius prieštaravimus. Kaip manote, ar tomaševskininkai kada nors oficialiai deklaruos suverenitetą, ar vis dėl to tenkinsis šiuo metu turima visiška Vilniaus ir Šalčininkų raj. kontrole? Atsakykite sau į šį klausimą ir suprasite, kad pirmu atveju klostytusi Rusijai reikalingas scenarijus, o antras – palankus Lenkijai, nes tai, ką gavo iš LSDP tomaševskininkai, leidžia lėtai, bet užtikrintai plėtoti lenkiškumą. Bent aš manau, kad ateis diena (“ačiū” LSDP už skubą įteisinant lenkiškus gatvių pavadinimus ir pavardes lenkiškais rašmenimis atskirai paimtoje Lietuvos teritorijos dalyje, o tuo pačiu staigiai priartinant separatizmą), kai tomaševskininkai oficialiai deklaruos suverenitetą. Tačiau Lenkiją nuo tokio naujo darinio skiria Pietų Lietuva su lietuviška dauguma. Rusijos niekas neskiria nuo būsimų separatistų: rusijos pajėgos yra Baltarusijoje, tai – Rusijos satelitas.

    • N:

     Visų pirma nereikia Lietuvos rusų tapatinti su Rusija. Dalis jų iš viso nepalaiko Rusijos politikos, gyvendami Rusijoje jie būtų provakarietiškais liberalais ar bent tokiais, kurie pirmai pasitaikusiai progai atsiradus, varytų į Vakarus.
     Grįžtant prie LLRA ir rusų, Lietuvoje nėra normalios rusų partijos, todėl taip ir yra. Aš netgi teigiu, kad rusų partijai atsirasti tiesiog nėra leidžiama. Todėl politiškai aktyviems belieka šlietis prie LLRA, o šiai tik geriau, nes didesnės gretos. Be to LLRA palaiko tik Vilniaus ir Šalčininkų bei Visagino gyventojai. Kituose miestuose, kuriuose nors rusų santykinai yra nemažai už LLRA niekas nebalsuoja. Yra labai akivaizdu, kad jokia partija net nebando rimtai veikti Vilniaus ir Šalčininkų rajoje ir į savo gretas patraukti dalį politiškai aktyvių veikėjų. Ir net nemato tuose rajonuose savo elektorato. Todėl tuo naudojasi LLRA. Netgi kyla įtarimas, kad yra kažkoks suokalbis. Todėl LLRA taip lengvai šokdina tiek konservus, tiek socdemus ir darbiečius, TT.
     Kas dėl Rusijos, tai galiu pasakyti tik tiek – nereikia ieškoti Putino kėslų ten, kur jų nėra. Lyg tik viena Rusija bloga, o kiti nekalti ir geri ir pavojus vien tik iš Rusijos, o kitos šalys mums draugiškos ir broliškos…

     • Kemblys:

      Pavojus kyla dėl to, kad rusiški savo toje ‘Rusijoje’ pjovė protingesnius Žmones kelis šimtmečius. Pasekmėje, jie PRIVERSTI kurti šnipų tinklą, kad neatsiliktų nuo kitų valstybių. Putinas, kaip tyčia, atstovauja šnipus 😀

      • N:

       Gal nereikia pasakų. Tegul amerikonai tiki kad rusai vaikšto su balakaikomis ir fufaikėmis, degtinę valgo, o po Raudonąją aikštę vaikšto meškos. Pasirodo, tik vieni “rusai” šnipinėja, o ką tuomet veikia tokios agentūros kaip Mossad, CŽV, MI5 ir t.t. Gal negirdėjai apie Snoudeną ir kad JAV klausosi visų ES lyderių pokalbių, kad prieš kelias dienas Vokietijoje sugautas eilinis JAV šnipas ir kilo didelis skandalas. Bet ne, tik rusai dėl visko kalti ir tik jie vieni viską daro. Kas per infantiliškumas…

       • Kemblys:

        Trys ruskeliai, penki iš jų šnipai 🙂
        Savo protingus patys išpjovė – kažkaip gyventi reikia, vargšai.
        ,,N”, tu, kaip skeltanagių gynėjas, išversk į tą maskolišką kalbą AŠ ESU 🙂 Kaip gali būti tauta, jei žmogus negali pasakyti gimtuoju ‘liežuviu’, kad jis yra?

     • bartas:

      Įdomi mintis. …” Dalis jų iš viso nepalaiko Rusijos politikos.” Ta rusų dalis Lietuvoje kremliui visiškas nulis. Gavę į kuprą ,pasirašys už ką reikia ir nereikia.

    • Aušrius:

     Dėl Lietuvos rusų jums jau atsakė N., o Rusija LLRA niekada nerėmė. Negirdėjau. Bet užtai juos nuolat remia Lenkijos ir Lietuvos valdžia. Todėl ir sakau, kad pirma reikia atsikratyti isterijų ir susidėlioti valstybių interesus. Kad Lenkija su būsimais separatistais neturi sienos – dalykas tik laikinas. Nepamirškit, kad šiandien Lietuvos žemę perka kas nori. O jei nuperka – tai lietuviai jau ten net kojos kelti neturės teisės. O ateitis irgi gražiai regisi. Kai atsikratysim savo valiutos ir įsivesim Eurą, neilgai juo džiaugsimės. Ir dabar tas Euras vos laikosi. O 2017 metais prasidės ES griūtis. Euras Tokių gigantų kaip Anglija ir Prancūzija neatlaikys. Kokios tada valiutos mes griebsimės? Aišku, kad pasirinkimo neturėsim – griebsimės zloto. Nes lenkai toliaregiškesni ir savos valiutos net neketina atsisakyti. Ir pagaliau paskutinis mūsų tautos atributas – kalba. Ją iš visų jėgų stengiamasi sulenkinti. Kas nepavyksta iš pirmo karto, bandoma antrą, trečią, ketvirtą… kol pavyks. Tik nereikia sakyti, kad tų vietovardžių ir pavardžių sulenkinimas mums nepakenks. Po mažų žingsnių seks dideli. Žodžiu, Lietuvos ateitis – užuita Lenkijos provincoja. Link to dabar viskas eina.

    • Aušrius:

     Tiesa, dar apie armiją. Mūsų armija praktiškai sunaikinta. Likus tik administracija. O nuo pavojų mus turi ginti NATO. Tik sutartis su NATO tokia, kad pavojaus akivaizdoje savo armiją Krajovą į Lietuvą įveda… Lenkija. O pavojus gali būti ne tik išorinis, bet ir vidinis. Taip parašyta toje sutartyje. Bet kokia situacija, gręsianti Lietuvos valstybingumui yra pavojus, leidžiantis įvesti čia Lenkijos armiją.Taigi turint lenkų separatistus Lietuvoje tą vidinį pavojų sukelti vienas juokas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: