Z.Vaišvila. Valstybės ir Tautos apsisprendimo metas (tiesioginė transliacija, video) (132)

zigmas-vaisvila-feisbuko-profilio-nuotr

Zigmas Vaišvila

Vasario 13 d. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Valstybės ir Tautos apsisprendimo metas“.

Signataras Z.Vaišvila pristatė 2014 02 09 piliečių konferencijos „Už valstybę be melo“ kreipimąsi į Seimą dėl neeilinės sesijos sušaukimo, nes būtina neatidėliotinai priimti Seimo nutarimus paskelbti privalomuosius referendumus dėl euro įvedimo ir dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Piliečių konferencija prašo Seimą pradėti Konstitucinio Teismo teisėjų apkaltą dėl jų priimto š.m. sausio 24 d. nutarimo dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo (dėl Lietuvos banko).

Signataras apibendrino situaciją šių metų vasario 12 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl referendumo ir artėjančių Respublikos Prezidento rinkimų kontekste.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje perskaitytas pranešimas:

Z.Vaišvila. Valstybės ir Tautos apsisprendimo metas

Pažiūrėkime realybei į akis. Pykome dėl A. Kubiliaus ir D. Grybauskaitės vadovavimo metu valstybės praskolinimo nuo 17 iki 50 mlrd. Lt. Šiandien žvelgiame į akis visiškam valstybės žlugimui, kuris dengiamas populistiniais valdžios postringavimais apie energetinę nepriklausomybę, tariamą euro svarbą. Visagino AE projekto tiesioginės statybos išlaidos – apie 25 mlrd. Lt (uždarymas ir atliekų laidojimas – pagal praktiką kiekvienas jų – dar po tiek pat, t.y. dar 50 mlrd. Lt), SGD terminalas (jis būtinas, bet ne trigubai didesnis nei mūsų poreikiai) – apie 2,5 mlrd. Lt, euro įvedimas ES nurodymu euro zonos valstybių gelbėjimui ir euro įvedimui – 21 mlrd. Lt, iš kurių turime tik 1,3 mlrd. Lt, ir įsipareigojame ES reikalavimu skirti papildomas lėšas, nes dabartinis euro zonos valstybių stabilizavimo fondas sudaromas tik dėl 20% jų probleminių paskolų. Valdžia naujam centrui atiduoda ne tik mūsų valstybės finansų tvarkymą, bet ir valstybės rezervus, kurie 107% dengia litą (8,5 mlrd. JAV dolerių), su visu Lietuvos banku ir jo turtu. Š.m. sausio 23 d. Prezidentės teikimu šį valstybės turtą Seimas atidavė Lietuvos bankui, kad stojant į euro zoną šis turtas atitektų ECB. Pensijų grąžinimas ir kultūros darbuotojų atlyginimai – nė motais.

Klausimas toks – valdžia mus laiko kvailiais ar pati tokia yra? Pateiktų skaičių fone apgailėtinai atrodo argumentukai dėl konvertavimo išlaidų ar investicijų pritraukimo. Investicijų pritraukimui reikia ne valiutos, o investicijoms palankių sąlygų sudarymo. Finansų ministro R. Šadžiaus vasario 11 d. pareiškimas, kad „Li­tas jau įvyk­dė sa­vo už­duo­tį. La­bai su­dė­tin­gą už­duo­tį – su­val­dy­ti inf­lia­ci­ją Lie­tu­vo­je … li­tas, kaip eu­ro pa­kai­ta­las, sa­vo vaid­me­nį jau su­vai­di­no… vie­nin­te­lis bū­das Lie­tu­vos eko­no­mi­kai to­liau sėk­min­gai ju­dė­ti į prie­kį… per­sės­ti iš ati­tar­na­vu­sios ma­ši­nos į nau­ją, šiuo­lai­kiš­ką, ga­lin­gą au­to­mo­bi­lį, ku­ris yra eu­ro zo­na“ yra žinomai melagingas. Jei R. Šadžius nesupranta, ką daro, jis negali būti finansų ministru. Visų pirma, ne mes stojame, o mus verčia tai daryti, t.y. prarasti esminį valstybingumo ir ekonomikos valdymo įrankį, gelbėti skęstančią euro zoną savo paskutiniais resursais ir naujomis prisiimtomis milžiniškomis mūsų skolomis. Atsisakome savo atsargomis 107% padengto lito, atiduodame atsargas ECB ir primokame dešimtis milijardų litų tam, kad dalyvautume, anot Danijos užsienio reikalų ministro H. Nielseno, nerimtame rizikingame projekte. Euro zoną kol kas gelbsti tik tai, kad ECB įsipareigojimai yra 10-15 metų. Kodėl turime taip rizikuoti? Ministre R. Šadžiau, Ministre Pirmininke A. Butkevičiau, Seimo Pirmininke L. Graužiniene ir Prezidente D. Grybauskaite, ar asmeniškai garantuojate Lietuvos žmonėms, kad nepadengtas euras nenuvertės? Niekas gi nežinome, kas įvyks dar šiemet, jau nekalbant apie 10-15 metų perspektyvą. Euro zonos valstybių probleminių skolų dydis yra apie 4000 mlrd. eurų. Ar valdžia nesupranta, kad po šio žingsnio nėra kelio atgal ir alternatyvos ES federalizavimui, nes antraip euras pasmerktas? Valdžios tylėjimas nereiškia, kad ji turi teisę tai daryti. Beje, lito ir euro susiejimas nėra tas pats, kas buvimas euro zonoje. Ir ačiū Dievui. Išėjimas iš fiksuoto kurso taip pat sudėtingas uždavinys, kurio dar nesprendė nė viena pasaulio valstybė. Tokio susiejimo atsiradimas buvo valdžios silpnumas, už kurį gali tekti mums skaudžiai sumokėti, nes po jo paprastai nukeliaujama į valiutos, su kuria buvo susirišimas, zoną.

Kodėl Prezidentė D. Grybauskaitė Lietuvos vardu pasirašė 2011-03-25 Europos Vadovų Tarybos sprendimą 2011/199/ES ir 2011-09-26 Prezidentės dekretu Nr.1K-825 pateikė Seimui ratifikuoti Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, o mūsų Seimai praktiškai vienbalsiai ir tylomis tai ratifikavo? Tautos sutikimo tai neturite! Kviečiu pirmuosius tris asmenis perskaityti mūsų stojimo į ES ir Mastrichto sutartis, susipažinti su stojimo į ES referendumo rezultatais ir 1991-02-11 konstituciniu įstatymu „Dėl Lietuvos valstybės“. Ir skubiai padiskutuokime atvirame LRT eteryje. Bijote? Tad neskleiskite mito, kad euras – prieš 10 metų nuspręstas įsipareigojimas. Ir nelaukite Respublikos Prezidento rinkimų, kai sprendžiant pagal 2009 m. patirtį LRT eteryje kandidatai gaus po minutę atsakyti į nežinia kieno parinktus klausimėlius, o p. D. Grybauskaitė pasinaudos teise neateiti į laidą.

Po š.m. vasario 12 d. VRK posėdžio matome, kad valdžia iš mūsų tyčiojasi jau atvirai. Taip jie slopina savo baimę. Girdime tik gąsdinimus ir matome vilkinimą. Nenustebsiu, jei galutinį VRK sprendimą, planuojamą priimti vasario 17 d., apskųstų kuris nors vasario 12 d. posėdyje nedalyvavęs VRK narys (neatvyko trys), pareiškęs, kad galutinį sprendimą reikėjo priimti vasario 13 d. ar anksčiau. Ir formaliai jis bus teisus, o teismas dėl šio procesinio pažeidimo formaliai galės panaikinti galutinį sprendimą. Žodžiu, pasaka be galo. Sumastyta ir tai, kad teigiamo VRK sprendimo atveju Seimas priims nutarimą skelbti šį referendumą, bet bus kreiptasi į Konstitucinį Teismą dėl tokio nutarimo konstitucingumo.

Bendravau su Šveicarijos piliečiu dėl jų paskutiniojo referendumo, kuriuo sumažintos imigrantų kvotos. Beje, rezultatą nulėmė vokiškoji Šveicarijos dalis. Nežiūrint į jau pasigirdusius Europos Komisijos gąsdinimus, maloniai nustebino blaivus ir paprastas šveicarų požiūris – nieko ypatingo nenutiko, nes Tauta priėmė eilinį savo sprendimą, o valdžia privalės, kad ir sunkiai, bet įgyvendinti. Derėtis su ES ir kitomis šalimis, bet įgyvendinti. Tokia valdžios dalia ir pareiga. Ir kitokių minčių ten nėra ir būti negali, nes šveicarai gerbia save ir savo Tautos sprendimą.

Atsižvelgiant į tai, kad dar neįgyvendintas mūsų 2012-10-14 referendumo sprendimas, o iki kovo 12 d. valdžia suplanavo, kad Seimas pašalins visas teisines kliūtis ES nurodymu įsivesti eurą, todėl š.m. vasario 9 d. Vilniuje įvykęs skirtingų pažiūrų Lietuvos piliečių forumas „Už valstybę be melo“ kreipėsi į Seimą skubos tvarka sušaukti neeilinę sesiją ir joje priimti nutarimus paskelbti privalomuosius referendumus dėl euro įvedimo ir dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Piliečių forumas prašo Seimą pradėti ir Konstitucinio Teismo teisėjų apkaltą dėl jų priimto 2014-01-24 d. nutarimo dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo (dėl Lietuvos banko). Tai išskirtinai unikalus atvejis – Konstitucinis Teismas nustatė, kad šis Konstitucijos straipsnis, nustatantis išimtinę Lietuvos banko teisę Lietuvoje emituoti pinigus, buvo pakeistas neteisėtai, ir panaikino įstatymą dėl šio pakeitimo, tačiau pasakė, kad toks Konstitucijos pakeitimas lieka galioti. T.y. Konstitucinis Teismas pats įrašė šį pakeitimą Konstitucijoje. Iki šiol Lietuvoje Konstituciją keisti teisę turėjo tik Tauta ir Seimas. Bet ne Konstitucinis Teismas! Todėl aukščiausią prieš Tautą atsakomybės naštą turintys teisėjai, ginantys Konstituciją nuo jai prieštaraujančių teisės aktų, pasuko savavaldžiavimo ir piktnaudžiavimo savo pareigomis keliu. Jų įvertinimui įstatymas numato tik vieną kelią – apkaltą. Išimtis – teisėjas E. Šileikis, pareiškęs savo atskirą nuomonę dėl šio nutarimo.

Matant visa tai aišku, kad, ES centralizavimo apologetai forsuoja įvykius. Visi žinome E. Estrelos rezoliuciją dėl vaikų lytinių užsiėmimų mokymo nuo pirmų jų metų ir U. Lu­na­cek ko­vos prieš „ho­mo­fo­bi­ją“ gai­res. Bet ne visi atkreipėme dėmesį, kad ką tik priimta EP rezoliucija, kokiomis kainomis reikia nuomoti būstą. Pažabos ir mūsų Palangos močiūtes. Po europrokuratūros įsteigimo ir galutinio mūsų praskolinimo bei įstūmimo į euro zoną kelias atgal bus ilgesnis nei Mozės vedamųjų ar tarybinio laikotarpio ragavusiųjų. Jei kas nors manote, kad atsikračius ES diktato, bus lengviau, tai klystate – nei korupcija, kurios lyderiais esame paskelbti visoje  ES, pasibaigs, nei šios valdžios pagarba Tautai ir jos sprendimams atsiras.

Todėl kviečiu Seimo narius, visų pirma, N. Puteikį, A. Stancikienę, L. Balsį, R. Baškienę, Drąsos kelio frakciją, taip pat ir Seimo Pirmininkę L. Graužinienę bei Darbo partijos, kurios atstovas VRK V. Kastanauskas reikalavo VRK priimti sprendimą vasario 12 d. posėdyje, skubiai rinkti Seimo narių parašus dėl neeilinės Seimo sesijos ir referendumų paskelbimo, Konstitucinio Teismo teisėjų apkaltos. Priminsiu, kad Seimo frakcijose svarstymui pateiktas ir Prezidentės apkaltos klausimas – p. D. Grybauskaitės tyčiojimasis iš įstatymų ir baudžiamojo proceso, siekiant išvengti savo atsakomybės dėl valstybės paslapties paviešinimo, negali būti pavyzdžiu ne tik būsimiems kandidatams į Respublikos Prezidentus, bet ir visiems mūsų piliečiams. Net ir jei pati Prezidentė su savo komanda sumodeliavo šią valstybės paslaptį, siekdama paslėpti ne tik savo biografiją ir paaiškinti, kas ją valdo, bet ir slėpti savo darbelius.

Jei kalbame apie Respublikos Prezidento rinkimus, tai išsiaiškinkime, anot klasiko V. Lenino, „šio einamojo laikotarpio uždavinius“. Valdžią uzurpavusią sistemą vainikuoja Prezidentė D. Grybauskaitė. Teisėsaugos pajungimas šiems tikslams, dangstant tai net Konstitucinio Teismo nutarimais, be abejo, yra viršūnė. Ne veltui korupcijos lygį Lietuvoje, pasiektą „sėkmingo“ p. D. Grybauskaitės vadovavimo šaliai metu, ES įvertino maksimaliai – pirma vieta Europoje! Ką bepridurti? Nebent tai, kad po Lietuvos Gėjų Lygos viešai paskelbtos padėkos Prezidentei D. Grybauskaitei dėl jos nevykimo į Sočio Olimpinių žaidynių atidarymą, paaiškėjo, kieno interesus ji gina ir nevykdo užsienio politikos Rytuose. Paskutinis pavyzdys. Jei Ministrui Pirmininkui pavyko kažką žodžiu sutarti su Gazprom vadovu, tai negalima drauge su Prezidente viešai apie tai prabilti kitą dieną. Tai tik suteikia pretekstą Gazpromui atsitraukti. Jau sakiau, idealesnio Rusijai Lietuvos vadovo kaip Prezidentė D. Grybauskaitė dar nebuvo. Rusijai net stengtis nereikia – pati Lietuva nesišneka su Rusija. Todėl atėjo lemiamas momentas – arba Tauta įveiks šią valdžią referendumo ir rinkimų keliu, arba įvykių nebeatspėsime. Aišku viena – netenkame valstybės mūsų pačių rinktos valdžios rankomis! Todėl š.m. vasario 9 d. Piliečių forumas ir pavadintas „Už valstybę be melo“.

Privalome susitelkti visi ir Respublikos Prezidento rinkimuose. Jei suvokiame padėties rimtumą ir visų mūsų atsakomybę, kviečiu atmesti asmenines ir partijų ambicijas. Kas gali oponuoti šiai sistemai? Socialdemokratams priminsiu, kaip Prezidentė siekė sugriauti Seimo rinkimus Konstitucinio Teismo nutarimu. Nepavyko. Jei tai Jums jau nebe argumentas, tai Z. Balčytis turėtų atsisakyti dalyvavimo Prezidento rinkimuose. Ne tik dėl to, kad po jo balsavimo EP už E. Estrelos rezoliuciją jis neturi rimtų galimybių ir jau klipe ieškosi darbo. Dėl to jis nepadės ir Jūsų partijos sąrašui EP rinkimuose.

Kreipiuosi į Darbo (leiboristų) partiją – dėl Darbo partijos bylos teisme jūsų kandidato A. Paulausko perspektyvos tikrai mažos. Kreipiuosi į Tvarkos ir teisingumo partiją – įsigilinkite į teisės aktus ir tikrai suprasite, kad R. Paksas neturi teisinių pagrindų dalyvauti šiuose rinkimuose. Nebent dėl šio žingsnio nusprendėte aukoti Lietuvos suvereniteto principą, o sistema nuspręs, kad to reikia. VRK viską gali

Kreipiuosi ir į konservatorių bei liberalų sąjūdžio partijas – klaidindami savo rinkėjus dėl D. Grybauskaitės, jūs prarandate ne tik savo rinkėjus, bet ir partijų narius. Visų pirma, konservatoriai. Jei Sąjūdžio principai ir, kaip paskelbė buvęs D. Grybauskaitės rinkimų štabo vadas V. Vasiliauskas, moralė bei etika yra ne šio pasaulio dimensijos, tai tada važiuokite žemyn drauge su juo ir jo vadove. Ir kuo greičiau, tuo geriau,nes tempiate žemyn visą šalį.

Kreipiuosi į Drąsos kelio, Valstiečių ir žaliųjų sąjungą, žaliųjų partiją, kolegą signatarą R. Paulauską ir N. Puteikį. Supraskime drauge, kad susitarimas dėl vieno kandidato, ne tik skelbiančio oponavimą sistemai ar Grybauskaitei, bet ir siūlančio išeitį šioje situacijoje, yra būtinas. Ne metas apsimesti, kad to nesuprantame. Visuomenė šioje situacijoje tikrai supras ir labiau vertins vieno bendro kandidato pateikimą, bet ne atskirą partijos ar savarankišką kandidatą. Net ir partijų veiklos ateičiai.

Manote, kad dėl to kreipiuosi dėl savo interesų? Nesuklyskite. Padiskutuokime. Sulaukiau kviečiančių paremti vieną ar kitą būsimą kandidatą. Praėjusią savaitę N. Puteikis ir jo bendražygiai (ne tie, kurie yra konservatorių partijoje) pakvietė mane vadovauti jo rinkimų komandai. Gal ir jiems buvo netikėta, tačiau atsakiau, kodėl gi ne? Jei visa tai darome rimtai ir ne dėl pasireklamavimo ar kelių procentų balsų. Tik vienijantis galime pasiekti teigiamą rezultatą. Jei tikrai jo siekiame. Tačiau N. Puteikiui pasakiau savo sąlygas – negalime išduoti savo principų ir turime rasti bendrus sprendimus dėl pagrindinių Tautai klausimų. Antraip liksime nesupratsi ir labai nerimti. Tačiau neišgirdau gerb. Naglio atsakymų į esminius klausimus. Pvz. kodėl būsimas referendumas, jo nuomone, gerai, o 2012 m. referendumo spendimo nereikia vykdyti? Kodėl jis už Visagino AE statybą? Jei veiksime drauge, dėl to aš neišduosiu savo principų ir tiesos, kurią žinau bei viešai skelbiu šiuo klausimu dvidešimt šeštus metus. Koks Naglio santykis su konservatorių partija, remiančia Visagino AE projektą ir D. Grybauskaitę? Kaip mudviejų su Nagliu komanda atrodys, jei V. Landsbergis apie Naglio apsisprendimą pasakys – tai demokratija? Kodėl Naglis už euro įvedimą, būdamas Seimo nariu, nusišalina nuo šių klausimų ir net tyli? Priminiau Nagliui, kad 1989 m. XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioje Taryboje, kurioje Sąjūdžiui papildomuose rinkimuose 1989-01-15 d. pavyko laimėti keletą deputatų mandatų, nuosekliai AT sesijoje rėmiau valdžią prie sienos klausimu, kiek Lietuvoje yra TSRS kariuomenės – tai Sąjūdis darė sąmoningai, siekdamas ne tik išsiaiškinti jos skaičių, bet ir būdą, kaip ją eliminuoti iš balsavimo 1990-02-24 d. rinkimuose į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, atkūrusią Lietuvos Nepriklausomybę. Remiant žmonėms tai pavyko – įtikinome VRK priimti atitinkamą sprendimą. Tai, kad istorijos metraštininkai fiksavo tik mano klausimus valdžiai, o ne šiais veiksmais Sąjūdžio pasiektą tikslą, yra ne mano, o istoriją rašančiųjų problema. Kas trukdo gerb. Nagliui šiandien pačiam tai daryti su palaikančia Tauta – jis gi ne vienas Seime? Bendro dalykinio sprendimo, ką darys būsimas Lietuvos Prezidentas N. Puteikis, deja, neradome.

Laiko liko labai mažai, žmonės laukia aiškumo ir apsisprendimo. Kviečiu N. Puteikį, Br. Ropę ir R. Karbauskį, L. Balsį, R. Paulauską apsispręsti ir rasti sprendimą. Atsisakykime šio formalumo, visų pirma, jei netikime galima pergale. Atsisakykime, jei siekiame tik politinės reklamos, o ne tikro siekio, kurio reikia mūsų žmonėms ir valstybei, jei dar galvojame apie Tautos išlikimą. Dirbkime drauge. Apsispręskime iki kitos savaitės pradžios. Žmonės mus tikrai supras ir įvertins. Tačiau jie mūsų nesupras, jei šių kandidatų liks ne vienas. Ačiū Jums visiems už pasiryžimą ir tai, ką darote. Pabandykime įveikti ir šią kliūtį, nes ji dar nepaskutinė. Šiandien yra Valstybės ir Tautos apsisprendimo metas.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

132 komentarai

 1. medus:

  Štai kur pasirodė tikroji Lietuvos “demokratija”. Dar kam nors yra klausimų kokioje valstybėje gyvename? Klanų ir oligarchų pageidavimų koncerte. Bet ne viskas galima, nors jiems ir labai norėtųsi taip manyti – Tauta bunda ir reikalauja savo teisių. Ir nesiliaus reikalavusi. Kol kas Konstitucija yra mūsų – Lietuvos Respublikos- ne ES atmatų duobės. Jei nesugebate į ES jungtis eidami kojomis, ne šliaužte, mes jums padėsime, valdininkėliai.

  • Nagi:

   O kokių tau teisių trūksta ir ką tu darysi su tomis teisėmis. Kokį Lietuvos modelį žadi kurti įgijęs teises, demokratini, ar autokratinį, kaip tu supranti valstybės sąranga?

   • medus:

    Autokratinį-monarchinį modelį turime jau dabar ir jis akivaizdžiai neveikia. Bent jau veikia ne valstybės labui.
    Kas dėl teisių. Pradžiai užtektų:
    1. paskelbti referendumą kaip tai nurodyta Lietuvos respublikos Konstitucijoje,
    2. liautis neteisėtai atidavinėjus valstybės suverenitetą kitai sąjungai,
    3. panaikinti iki šiol padarytus neteisėtus Konstitucijos pakeitimus,
    4. liautis gramzdinti valstybę į skolas per aferas kaip snoro “administravimas”,
    5. liautis atidavinėjus Lietuvos turtą ES’ui,
    6. grąžinti pensijas pensininkams, o ne saugoti milijardą ES’o-pono poreikių tenkinimui,
    7. skelbti referendumą dėl euro įvedimo;
    ir daug kitų teisių. Bet pradžiai tiek.

   • Kęstutis:

    Jokios demokratijos,nei prie kapitalistinio,nei prie komunistinio santvarkos modelio ,objektyviai būt negali.

    • N:

     Klystate. Prie komunistinės, t.y. bendruomeninės (nepainioti su marksistine versija, kurios niekur nebuvo) tik ir gali būti.

     • Nepolitikas:

      Ar nuo protinio skurdo, ar nuo …., pastoviai varai į lankus. Sugalvok tu man „bendruomeninės”! Jog tada VALSTYBIŲ nebuvo. Artistas tu artistas… Reikia suprasti: demokratiją – tai ne tik rinkimai ir sprendimų priėmimas, tai ir vykdymas, kontrolė ir t.t., taigi visuose reikaluose turi būti tik „demos”- liaudies, pagrindinis vaidmuo, o ne „specialistai – bajorai“. Pvz. Jeigu „demos” išrinko, tai bet kada gali atšaukti, pakeisti ir t.t. O jeigu „demos” yra apgautas ir turi 4 -5 metus „kentėti‘, tai jau ne demokratija, o diktatūra! Nėra demokratija, kada nuo 141 priklauso 3 mln. „demos” likimas! Arba nuo vieno teisėjo ir t. Skaitykit tikrą mokslą, o ne gėjų demokratijos paistalus. Tarp kitko nevienas „nesisteminis“, kaip ir visa „sistema“ – demokratijos nesupranta, siūlo velniai žino kažkokius Konstitucijos pakeitimus(superprokurorus ir t.t.) Jeigu kam nors neaišku dėl Konstitucijos tai reikia klausti tą kuris ją patvirtino – „demos”, o ne užsiimti interpretacijomis….

      • N:

       Čia ir pats vėl prirašei neįsigilinęs į tai, kas gali būti vadinama bendruomenė. Paėmei vadovėlinę klišę – pirmykštė bendruomenė, kuri iš viso nebuvo jokia santvarka. Tai tik istorikų ir politideologų sugalvota tam tikra konstrukcija. Visa kita, ką surašei yra utopija. Turėtų būti, bet niekur NĖRA tos demokratijos. Ir būti negali, jei yra nevienoda socialinė ir turtinė padėtis. Todėl aš ir sakau, kad tik prie komunistinės-bendruomeninės santvarkos tikroji demokratija labiausiai ir geriausiai galima. Tačiau ši santvarka irgi utopija.

       • Nepolitikas:

        „Visa kita, ką surašei yra utopija.”- Manau tavo mąstymas yra UTOPINIS. Net demokratijos, kaip sąvoką, bei istorinį faktą nori paneigti(Didžiausią išraišką demokratija pasiekė Atėnuose). Supranti yra tokia kategorija žmonių – „trintukai“, ką jie nesuvokią, tą nenori suprasti, ir tada jiems viskas yra utopija. Taip paprasčiau gyventi. Manau supratai kad čia tokie kaip tu. Demokratija buvo net TSRS iki karo pradžios. Demokratija – kaip valstybės valdymo forma, neturi nieko bendro su „nevienoda socialinė ir turtinė padėtis“. Pamastyk. O tau tai tik „utopija“. Artistas.

 2. Kęstutis:

  Ar į spaudos konferenciją įleidžia visus? Ateičiau… Gal kas žinote?

 3. Algis:

  Štai kas nutinka, kai VRK vadovauja ekskomunistas, marksizmo teoretikas, o komisijoje landsberginiai LUNAČEK-ISTAI.

 4. Nepolitikas:

  Palaikau gerb. Z. Vaišvilos iniciatyvą. Sprendimas yra teisingas, nors realiai nieko nepakeis. Tačiau tokie „prašymai“ sukūrė pasekmės ateityje. Nevienas valdantysis negalės aiškinti, kad nežinojo Tautos reikalavimų ir t.t. Tik vėl noriu pabrėžti, kad „Valstybė be melo“ yra nerealus dalykas. Tai yra utopija. Diplomatiniuose santykiuose visada yra melas. Todėl pagrindinius klausymus turi spręsti Tauta. Dėl KT tai noriu atkreipti dėmesį, kad visi cituoja LR Konstituciją(tai yra teisėta, atitinka konstitucinei santvarkai, aš tai palaikau), bet „pamiršta“, kad yra Korupcinis šedevras – Konstitucinio Teismo Įstatymas, kuris palaiko „konstitucines dvasias“, bei suteikia KT manevrų teisinį lauką. Sėkmės Z. Vaišvilai. Tautininkai gali pasimokyti, kaip reikia kovoti už Tautą, be pigių reklaminių akcijų.

  • Nagi:

   Kas tau davė tokias teises tapatinti su visa tauta. Jei tu pasirašei kažkokį popiergalį tai nereiškia kad ant to popiergalio parašus ir kiti padėjo.

   • Nepolitikas:

    Geras klausimas: „Kas tau davė tokias teises tapatinti su visa tauta. Jei tu pasirašei kažkokį popiergalį tai “. Pastebėtina kad ne „su visa tauta“, o tiesiog su Tauta( t.y. virš 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.) Mažiau 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali būti tik piliečių dauguma. Taigi, LR Konstitucija reziumuoja tokios teises atsiradimą: tai referendumas – „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.“. Antras – „Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai. 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti.“ Trečias – LR Konstitucija, „priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume“. Taigi jeigu bet koks asmuo, pateikiant pasiūlymus, reikalavimus, ir t.t. remiasi LR Konstitucija(o ji yra „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija“, tai tuo pačiu jis remiasi Tauta, ir sutapatina save su Tauta.

   • taigi:

    geras klausimas. Kas davė teisę antikonstituciniam teismui ar kitoms neįgaliotoms valdžios grandims keisti Konstituciją , priimtą 3/4 piliečių balsų ? Pakeisti turi teisę tik analogiškas referendumas , visa kita – antikonstituciška ir neteisėta . Ir dėl Lietuvos banko, ir dėl žemės, ir dėl valstybės suvereno primato.

    • Nepolitikas:

     Sutinku. Reikia suprasti: demokratiją – tai ne tik rinkimai ir sprendimų priėmimas, tai ir vykdymas, kontrolė ir t.t., taigi visuose reikaluose turi būti tik „demos”- liaudies, pagrindinis vaidmuo, o ne „specialistai – bajorai“. Pvz. Jeigu „demos” išrinko, tai bet kada gali atšaukti, pakeisti ir t.t. O jeigu „demos” yra apgautas ir turi 4 -5 metus „kentėti‘, tai jau ne demokratija, o diktatūra! Nėra demokratija, kada nuo 141 priklauso 3 mln. „demos” LIKIMAS! Jeigu kam nors neaišku dėl Konstitucijos tai reikia klausti tą kuris ją patvirtino – „demos”, o ne užsiimti interpretacijomis….

 5. ras:

  Sveicarija nera Europos sajungos nare.

 6. Taigi:

  Sutinku dėl vieno kandidato į prezidentus, nes jei bus keli kandidatai nuo visuomenininkų, tie keli surinks nežymų skaičių balsų, kokius 5-7 procentus ir neišeis į antrą turą, tuo atverdami kelią dabartinei Lietuvos nepriklausomybę naikinančiai prezidentei.

  • Kęstutis:

   Būtent – kuo daugiau kandidatų, tuo geriau Grybauskaitei… “Įdomios” žinios apie Naglį Puteikį…

   • pensininkas:

    Kuo daugiau tokių kandidatų kaip Balčytis, Brazaukienė, Balsys ir pan. tuo geriau būtų antisisteminiam (vieninteliam antisisteminiamam) kandidatui, kaip Z.Vaišvila, patekti į antrą tūrą ir laimėti rinkimus. Tokiam kandidatui patekti į antrą tūrą, mano galva, didžiausias oponentas būtų V.Tomaševskis.

 7. pensininkas:

  Na ką, supratau, konservatorius Naglis Puteikis tai Trojos arklys skirtas gelbėti eurofilinę valdžių sistemą su Polikarpovna priešakyje nuo mastančios Tautos likučių pastangų gelbėti prarandančią valstibingumą Lietuvą. Nagli, tavo tėvukas buves politkalinys, nebuk Trojos arkliu ir užleisk vietą Zigmui Vaišvilai.

 8. Nagi:

  ir vėl tuščioms kėdėms Zigmas Kvaišvila praves spaudos konferencija. Na tikrai reikia turėti stiprius nervus arba sirgti Nepoleono sindromu. Pastarasis apibūdinimas jam labiau tiktų.

  • Kęstutis:

   Na tikrai reikia stiprius nervus turėti, arba būti visišku durneliu, kad iki šiol nesuprast, jog spaudos konferencijos iš LRS yra pats pigiausias ir geriausias būdas (šiai dienai) paskleisti savo nuomone kuo plačiau…

   • Amelija:

    Žiūriu – sėdi Zigmutis su lapu ir kalba į orą už stiklinės sienos, eina pro šalį Seimo sekretorytės, patarėjukai ir kikena. Pilna konferencijų salė dvasių, visos klausimus tik uždavinėja, uždavinėja.

    Žmonės, čia gi šizofrenija – kalbėti pačiam sau ir penkiolikai Alko skaitytojų, vėjų darbas. Kai tik pirmadienis – tai ir priepuolis, ir visada apie tą patį. Argi gali toks veikėjas būti prezidentu? Meru? Mažo miestelio seniūnu? Jis muziejinė istorinė vertybė dėl to, kad jaunystėje buvo signataras, ir tuo viskas baigiasi. Bet kol rinkimai nepraeis, nesibaigs ir šitie spektakliai, į kuriuos neužsuka joks žiūrovas.

    • medus:

     GALI. Gali būti prezidentu. Turėtų būti. Būtų labai šaunu, galbūt – išsigelbėjimas Lietuvai. Beje, tamsta čia kaip tik todėl, kad gali.

     • Amelija:

      Ne todėl. Labai mėgstu keistuolių teatrą, ypač kai režisieriaus pavardė slepiama, o aktoriai su kaukėmis. Alkas man kiekvienąkart mesteli ką nors pritrenkiančio, kai netingiu – pakomentuoju. Vieni eina į zoologijos sodą, kiti į cirką, o čia pramoga namuose, tiesiog prie arbatos. Kas nepasiskaitytų bent jau tam, kad žinotų, jog yra ir TAIP galvojančių asmenų, nes jokioje aplinkoje – darbe, kompanijoje, juolab namuose – nieko panašaus neišgirsi.

    • Prusas:

     tai Zigmas Vaisvila yra rimciausias is visu kandidatu, o debilams pasakysiu, kad jeigu jus ji matete kalbant, tai vadinasi jis jums ir kalbejo 😀 bet jus grybovskiniai siknagalviai to net nesuprantate 😀

 9. turime visi apsispręsti:

  Tai ką pasakė Z. Vaišvila turime visi įsiklausyti. Reikia susitarti dėl vieno antisisteminio kandidato. Jei to nebus, tada bus praeitų seimo rinkimų rezultatas, kai apsijungti negebėjusieji liko už borto, o laimėjo tie patys, kurie dabar naikina Lietuvą. Ar N. Puteikis( tik tada jis turi išstoti iš konservatorių partijos), ar Z. Vaišvila, ar R. Paulauskas – turi iš jų pasilikti vienas kandidatas. Jie visi padorūs žmonės ir už vieną iš jų mes balsuotume. Galėtų pagalvoti ir prisijungti prie jų ir B. Ropė, taip pat teigiamas kandidatas. Laiko liko tikrai mažai.

  • pensininkas:

   Sutinku su Jumis. Aš už Z.Vaišvilą.

   • Kandidatai privalo:

    suvokti,kiek balsu jie gali surinkti.Kai kurie ju-gerb.Naglis koncentruojasi i specifine sriti-negeroviu teisetvarkoj ir korupciniu projektu kritika,Rope-Naujas zmogus,tikriausiai protingai tvarkantis savo krasto ekonomines problemas,bet ka mes daugiau apie ji zinom,ar jam pakanka patirties politikoje ?R.Paulauskas-tikrai nekvailas,bet pernelyg tiesmukiskas,sakyciau autoritariskas,irgi daug palaikymo nesulauks,nepaisant jo teisybes troskimo.Vaisvila ?Na juo pasitikeciau labiausiai-drasus,ismanantis istatymus,patikrintas laiko politikas,signataras,sugebantis ramiai destyti ir savo pozicija ir matyti situacija visaapimanciu zvilgsniu.Noretusi matyti butent ji Prezidentu.Darbo jo komandoje atsirastu ir kitiems pazangieciams-kiekvienam-jam artima sritis,kurioje jie iki siol pasirode geriausiai.Susirinkit prie apskrito stalo ir apsvarstykit visu galimybes gauti balsu.

    • medus:

     Kalbant apie kandidatus, manau, ne tiek svarbu kas ką privalo ar neprivalo, o tai, kas turi realias galimybes laimėti prieš dabartinę prezidentę. Mano manymu, toks kandidatas yra tik Z. Vaišvila ir sistema tai žino – todėl ir šmeižia, meluoja, todėl ir teismų procesai bei kitas šlamštas. Labai norisi tikėti, kad vieną kartą visuomenininkai ras išminties peržengti per smuklius skirtumus ir pasiekti sutarimą. Kitu atveju bus tik smulkūs kandidatėliai su keliais gautais procentais ir atviras kelias monarchei bei Lietuvos galutiniam sunaikinimui.

     • taigi:

      jie tam ir “sukurti”, tam jie “iskelti” (jiems bus deramai atsidekota, kaip kazkada Rolandui Paulauskui uz Sajudzio frakcijos sugriovima ir tuo Liustracijos atmetima), kad isskaidyti Rinkeju balsus ir kad i 2-aji tura (nors manau Klanas pasieks, kad uztektu ir vieno ‘teisingai’ suskaiciavus balsus) patektu komuniaga Balcytis (jam uztikrinta vieta EP!) ir bolsevike Grybe. O tada bus tik farsas, jus spjaudysites ir rinksit “mazesni blogi is dvieju”… 🙂

  • jo ma jo:

   nu gal as durnas, bet iš kur jus istrauket Paulauska kaip auksciausio lygio politika? kas anas iki siol buvo ir kokiose pareigose pasirode auksciausioj taryboj? Vaisvila zinau kaip nulupta, o to Kauno reksnio, sori nezinau.

   • Nereikia:

    zeminti vieni kitu-kam priesintis-reikia,kad butu susesta skubiai prie apskrito stalo ir isdiskutuota,kas turi realiausiu galimybiu.Bukime suauge.

   • Kęstutis:

    Na Vaišvila atrodo patikimiau už Rolandą Paulauską, bet jei jie tarpusavyje susitars ir daleiskim Vaišvila dirbs kažkurio kandidato rinkimų štabe, tai galiu prabalsuoti ir ne už Vaišvilą… Jei lyginti Puteikį su Rolandu Paulausku, tada R.Paulauskas man asmeniškai – patikimiau už Puteikį… Balsys neaiškus, Ropė nežinomas…
    Turim ir kitą bėdą – Tomaševskį… Jei visi kandidatai taip ir liks nesusitarę, tai nemaža tikimybė, kad antram ture teks rinktis iš Grybauskaitės ir Tomaševskio…

    • pensininkas:

     Kęstutį ir aš to paties labiausiai bijau. Antrame tūre Polikarpovna ir Tomaševskis. Ką man daryti? Braukti abu ir užrašyti – Zigmas Vaišvila. Tokios situacijos nepageidaučiau.

    • slenkstis:

     Čia ne koks žaidimukas: jei susitars galės dirbti štabe.Jei žmonės komentaruose visur rašo,kad turėtų būti Vaišvila ir jo mintis nuolat skaito ir jo veikla matoma tai,kodėl kiti negalėtų padirbėti ir R Paulauskas Vaišvilos rinkimų štabe?.Kurio geranoriškumas nematomas,pasislėpęs tai ir Lietuvai iš tokio naudos nebus, nes tas geranoriškumas ant pečiaus ir lindės-tiek naudos visiems.

    • Nika:

     Galbūt Paulauskas ir yra tiesmukiškas, bet jam bent pakako “politkorektiškumo” nieko nesakyti ir nepriekaištauti kažkam dėl kažko. Skirtingai nei Zigmui. Nes tai ką jis pasakė, tai man nuskambėjo kaip ” Puteiki, tu nekandidatuok, nes tavo darbai nevisai švarūs, o tu Rolandai traukis, nes kaip čia drįsti į priekį užbėgt. Ir šiaip remkit vieną kandidatą – mane. ” Kažkos nemalonus jausmas liko…

     Vis dėlto aš balsuosiu už Paulauską. Kodėl? Todėl, kad tai žmogus, kurio deka aš pradėjau domėtis geopolitika ir politika apskritai. Ir jau n metų klausau jo visur kur ir jis visada kalba racionaliai ir mano požiūros 100 procentų sutampa. Mano vizija, kur turėtų Lietuva sukti irgi sutampa. Apie kitus žinau mažai. Bet paskutinėm dienom galvojau apie Zigmo ir Naglio kandidatūras. Ir supratau vieną. Naglis nėra lyderis. Jeigu jis iš ties būtų aktyvus politikas ir iš ties galėtų pasipriešinti sistemai, tai jis jau tada kai konservatoriai rinko lyderį inicijuotų partijos skilimą ir atsiskirtų su tikrais konservatoriais nuo tokių liberalų kaip Kubilius ir Adomėnas. Bet jis to nepadarė? Kodėl?

     O štai Rolandas kai jam žmonės tiesiai šviesiai pareiškė, nuo kalbų prie darbų prašom. Jis ir žengė tą žingsnį. Nes laukti kol iškels vieną kandidatą… Na aš abejoju ar tai iš vis atsitiks.

     Ir šiaip man jau nusibuodo tie “maneketo” tipo prezidentai. Kur kaip Holivudo aktoriai vaidina savo vaidmenį. Norisi gyvo žmogaus, kuris galėtų aiškiai ir žmonems suprantama kalba kalbėti. Atstovautų ir gintų Lietuvą, o ne bandytų prisitaikyti.

 10. nagi - ugnis:

  Puikus Anikės komentaras. “ES nesavanaudiškumą ir gerumą pamatėme, kai privertė uždaryti saugią atominę elektrinę, leido šuleriams sunaikinti pramonę, žemės ūkį, laivyną…lietuviškus bankus.Jie bijo rinkimų, nes Europoje pamatė, kad tas “susivienijimas-UAB-as” dirba tik sau, ne valstybių ir jos žmonių interesams, o brangiai visiems kainuoja tranų išlaikymas. Kokie “ten” dori ponai sėdi, matome iš reakcijos į Kijevo ir Vilniaus įvykius prie Seimo. Nori mato, nori nemato. Dvigubi standartai. Ar bando pažaboti mūsų valdininkų godumą ir v i s l u m ą? Gyventojų mažėja,valdininkų auga.Konstitucija apriboja valdžios, ne TAUTOS galias. Kas virš tautos? Konstitucinis kelių teisėjų teismas? Jų reitingus žinome) ? Prezidentė? Seimas? Vyriausybė?..Visi jie išlaikytiniai, virtę hidromis, kad sunaikintų tautą.Tik ar pavyks?” Cituoju komentatorių Žygeivį:” ES turi „iš visų jėgų stengtis pakirsti“ jos valstybių-narių „homogeniškumą“, pareiškė JTO specialusis atstovas migracijos klausimams Piteris Saterlendas (Peter Sutherland.Saterlendas, kuris yra „Goldman Sachs International“ neoficialusis pirmininkas ir buvęs naftos milžinės BP pirmininkas, vadovauja Pasauliniam migracijos ir plėtros forumui.Jis pareiškė, kad migracija kai kuriose ES tautose būtų „lemiama varomoji jėga ekonominiam augimui“, „kad ir kaip sudėtinga būtų tuo įtikinti šių valstybių gyventojus.“ Dabar suprantate, kodėl mūsų kosmopolitinė valdžia visiškai nieko nedaro, kad Lietuvių Tauta neišsivaikščiotų po pasaulį?Atsakymas elementarus – Lietuvos valdžioje sėdintys Lietuvių Tautos priešai-nutautėję kosmopolitai paprasčiausiai aktyviai vykdo savo šeimininkų iš visokių „Goldman Sachs International“ nurodymus, o Lietuvių Tautai seka visokias pasakas, kaip jie ja rūpinasi. “

  • Liepa:

   Taip, tai tiesa, nepaneigsi niekaip – totalus krachas…

  • Nagi:

   Ale matai šalia Z Kvaišvilos ir putkino putkinjungenas komentarus rašo, kaip nerašys juk vienam šeimininkui dirbą. Ačiū Kvaišale kad nors iš dalies pritarei SGD terminalo statybai. Jei ne tu Zigmuk Lietuva dar ir dabar turėtų veikiančia Visagino AS ir Kruonio hidroakumuliacinę jėgainę su 4 turbinomis daugiau nei turi. Juk po pasauli važinėjai lodamas kokia nesaugi Visagino AE, prisilojai, dabar net vemti verčia nuo tų tavo paaimanavimų dėl konservatorių partijos likimo. Neliek Judo ašarų Zigmai, tu šiomis krokodilo ašaromis mūsų neišgelbėsi, geriau saugok savo užpakalį kad kas nors netyčia tau neįspirtų. Eik ir toliau sąžiningai dirbk kaip dirbęs Kremliui ir oligarchams, juk ne veltui tavo skolas dengia R Karbauskis, taip kad tau linkiu nesėkmės ir perduok linkėjimus KGB generolui Marcinkoniui..kaip Putinas sakė, buvusiu nebūna, jie iki mirties triūsia už imperijos interesus.

 11. nagi palinkėjimas nuo Ugnies:

  TS-LKD konservatlyberastų ir prezidentės asmeniškai, strategijos ašis tokia:
  1 – kuo skubiau įsivest eurą [nors jis ir nachren niekam nereikalingas] tuo pačiu visiškai sunaikinsim nepriklausomybę, ir suverenitetą;
  2- visus žemėje esančius gamtos turtus – pervest valdyt ŠEVRONUI;
  3- AE- ENERGETIKĄ -HITACHI firmoms;
  3- ŽEMĖS ŪKĮ – Belgijos, Danijos, Olandijos ir t.t. ūkininkams;
  4-ŽEMĘ- išparduot užsieniečiams;
  5- SUNAIKINT VISUS LIETUVIŠKUS BANKUS – ATIDUOT BANKINĘ SISTEMĄ IR BANKUS Į ŠVEDIJOS BANKININKŲ RANKAS;
  6 – VISUS LIKUSIUS LIETUVOJ BUDULIUS, PASODINT ANT ADATOS, ARBA PAVERST ALKOHOLIKAIS DEGENERATAIS;
  7 – ĮVEST LIETUVOJ VIENPARTINĮ TS-LKD KONSERVATLYBERASTINĮ BURŽUAZINĮ FAŠISTINĮ VALDYMĄ;
  8- ĮSILEIST Į LIETUVĄ BABAJŲ, AFRIKIEČIŲ RUSŲ, BALTARUSIŲ, UKRAINIEČIŲ. IŠ JŲ UŽDIRBTŲ PINIGŲ LAIMINGAI GYVENT KLANUI JŲ VAIKAMS ANŪKĖLIAM, IR TEISĖSMAUKOS MINISTERIAMS, TAI MAŽDAUG 120–170 TŪKSTANČIŲ LIETUVOS KONSERVATDEGENERATŲ GAUJOS NARIAMS, JŲ NIEKADOS DAUGIAU IR NEBUVO, O ŠTAI PADEDAMI EURO SOJUZO IR NATO, SUĖDĖ 3 MILIJONUS, 500 TŪKSTANČIŲ LIETUVIŲ IR SUNAIKINO VALSTYBĘ, IŠSIRINKIT VĖL GRYBAUSKAITĘ SU KONSERVŲ ŠUTVE JIE TIKRAI ĮGYVENDINS ŠIUOS ĮSIPAREIGOJIMUS, GALIT TUOM BŪT TIKRI…

 12. kostas:

  Pritariu Z.Vaišvilai visu 100 procentų.

 13. Rimanta:

  Kaip, zmones, tai gal ir visi padorus (tiktai gal), bet siulyciau gerb.Vaisvila. Mano akimis jis turi daugiausia sansu.

 14. slenks:

  Z Vaišvilas teisus,tik vienas kandidatas turėtų būti.Bet tas kandidatas turėtų būti pats Z Vaišvila.Tik jame matau visapusiškumą,jungtis tarp visų kylančių klausimų.Jame stipri veikimo varomoji jėga harmonijoje su mąstymo jėga.Niekada neišpuiko.Puikybė jam svetima.
  Kiti kandidatai daliniai-vieno ,dviejų klausimų :juos sulipdžius į krūvą,kai ką išmetus, gautus vienas tikrai neblogas.Dėl Ropės-nieko negaliu pasakyti,nes nieko ir nežinau.

 15. dėstytojas:

  labiau pritarčiau Z.Vaišvilos kandidatūrai į prezidentus, nes N.Puteikis ir R.Paulauskas yra perdaug tiesmukiški ir egocentriški – trumpalaikėje distancijoje jie gali laimėti, nes jų idėjos žavinčios, revoliucinės, bet tuo pačiu ir utopinės; o Z.Vaišvila mąsto ramiai ir strategiškai – neturi “laukinių”, nepamatuotų minčių dėl Lietuvos ir todėl jo siūlomas kelias ne toks rizikingas kaip jo ekscentriškųjų kolegų, kurių idėjų betgi negalima nuvertinti ir į jas būtina atsižvelgti.

 16. Nepolitikas:

  Artėją rinkimai ir kaip visada prasideda „balsavimo slogos“ simptomai. 23 metus renkat, renkat ir vis ne taip. Ar ne pavargot? Ar tik ne jums : „Kvailo neišmokysi, kuproto neištiesi“? Tai gal kvailiams reikėtu pailsėti? Ką gali padaryti tas vienas prezidentas? Na nebent gerai ir ramiai pagyventi, kaip dabar gyvena DK. O jeigu sugalvos „sisteminį orą“ pagadinti, tai bus kaip Paksui. Apie ką svajojame rinkimufilai ?

  • gaudy:

   tai ką siūlai? Imti šautuvą, šakes ar kas ką turi ir eiti vaikyti valdžios, ar iškart eiti į mišką partizanaut? Ar nusipirekti virvę ir nusišaut?

   • Nepolitikas:

    „Ar nusipirekti virvę ir nusišaut?“ – Pas mus virvės nešaudo. Parašyk, kur galima tokį stebuklą nupirkti. Bet pirma prisipažink – parašiau tiesą! O tada galim diskutuoti toliau.

    • gaudy:

     “Ar nusipirkti virvę ir nusišaut?” … Čia gerbiamasisi toks juokelis kai beviltiška padėtis…. taigi tik tiek, negi juokų nesupranti… Kitaip sakant užimti laukimo poziciją … laukti gal kas išgelbės, o gal nušaus…

  • Kęstutis:

   Nepasakyčiau, kad vienas žmogus mažai ką gali. Pvz. Viktoras Orbanas Vengrijos premjeras – gali. Vadinasi normalus žmogus prezidentūroje – irgi galės. Ir jis nebus vienas – už jo bus Tauta… Politikoje reikia išnaudoti net menkiausią galimybę “atsikovot teritoriją”… O žmones nereikia kvailinti, reikia šviest… Rinkimus galima bus boikotuot, jei pvz. į antrą turą paklius Grybauskaitė ir Balčytis…

  • gaudy:

   Man labai gaila tavęs. Na visiškas pesimizmas ir nusyvylimas. Mąstai taip, kaip nori sistema. Yra šiek tiek kitaip nei suvokiam. Ir paprastai viskas vyksta ne taip kaip suplanuota. Pats geriausias šūkis nėra to blogo kas neišeitų į gerą. Kuo valdžiagyviai labiau priešinasi tuo didesnė galimybė susivienyti tautai. Kartais pralaimėjimas išvirsta laimėjimu. Tik reikia būti kantriems ir žinoti ko norim… Tik pirmyn, tik saulę, tik į laisvę. Su mumis Tiesa, o Tiesa tai – Dievas. Su mumis ir protėvių vėlės, ir Tautos vėlaivos, tai ko mums bijoti. Ir iš vis ką mes dar galim prarasti. Iš mūsų jau viską atėmė: Pasirinkimo laisvę, Valstybę – Tautos namus. Taigi esam beniamei, tuoj būsim ir bežemiai. Tai ką dar galim prarasti?! O valdžiagyviai turi ką prarasti… štai toks ir skirtumas. O dabar toks pavyzdukas kas atsitinka kai gyvūnas įvaromas į kampą. Štai mažiukas kačiukas (laukinis) įvarytas į kampą šoksta pasišiaušias ant žmogaus ir dažniausiai laimi, ir žiurkės taip pat, t. y. žmogus ar gyvis daug didesnis išsigąsta ir pasitraukia… Čia savigynos dėsnis, kai jie visiškai įvarys mus į kampą jie patys nebežinos kur dėtis…..

 17. tenka pasikartoti:

  Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje aktyviai imta kalbėti apie vieningo, nesisteminio “Žmonių kandidato” iškėlimą. Ir čia pat minimos 4 ar 5 pavardės: N.Puteikis, R.Paulauskas, B.Ropė, Z.Vaišvila ir net L.Balsys. Kalbą apie tai, kad tarp šių netolygių kandidatų galima rinktis vieną, nes jie neva, ko ne visi vienodai lygūs ir priimtini- priskirčiau tipiškam Tautos skaldymo pavyzdžiui. Pirmiausia, du iš jų jau apsisprendę (bent jau pirminiame etape) ir kandidatuoja patys. Vadinasi, jų tarpusavio konkurencija jų gerbėjų balsus pasidalins ir norimo rezultato nesulauksit. Tie du kandidatai, kaip “Vieningas žmonių” kandidatas, realiai negali būti ir dėl kitų priežasčių. L Balsys- aktyvus eurofilas, aktyvus eurointegracijos šalininkas, daug metų dirbęs Briuseliui pataikaujančio žurnalisto pareigose. Vadinasi, jo eurointergracinė politika niekuo nesikirs nuo Grybauskaitės ir Co. Ar mes to siekiame? Manau- ne. Šis kandidatas atmestinas.

  B.Ropė. Ilgametis vieno rajono meras, pažįstamas ribotam skaičiui žmonių. Galbūt neblogai išmanantis žemės ūkio reikalus. Bet Prezidentas- ne Žemės ūkio ministras, o žmogus, vadovaujantis Valstybei, atsakingas už vidaus ir užsienio politiką, reprezentuojantis Valstybę tarptautiniame lygmenyje. Kokia šio žmogaus patirtis minėtose srityse? Per 23-ų metų Valstybės gyvavimo laiką aš jo aktyvios politinės veiklos negirdėjau ir nemačiau. O jūs? Pasitikėti žmogumi, kurio politinė veikla nepatikrinta per daugelį metų ir gali būti tik nuspėjama (nors greičiau- nenuspėjama)- tiesiog nusikaltimas prieš tautą ir valstybę. Juo labiau, šis kandidatas yra “vieno klausimo”- “Žemės referendumo”- kandidatas. Deja, Prezidento pareigos gerokai platesnės.

  N.Puteikis. Konservatorių partijos narys. Viskas tuo ir pasakyta. Vien tai, kad žmogus kartais pasisako vienu ar kitu klausimu skirtingai, nei Partija- ne priežastis juo pasitikėti. Jei šis žmogus būtų tvirtas ir sąžiningas prieš save ir visus- išstotų iš partijos. Deja, to nėra. Jei p.Puteikis tikrai atvirai konfrontuotų su partija ir laikytųsi tik savo pozicijos- jį iš partijos pašalintų. O to taip pat nėra. Spręskite patys- kodėl? Aš juo nepasitikiu- jis gali būti silpnas ir esant spaudimui iš oponentų pusės, lengvai valdomas žmogus.

  R.Paulauskas. Vienas aktyviausių ir drąsiausių Nepriklausomybės šauklių. Daug kalbantis garsiomis ir uždegančiomis frazėmis, bet mažai darantis. Net ir “Žemės referendumo” klausimu neprisidėjo prie aktyvaus Iniciatyvinės grupės palaikymo kovoje su VRK ir Seimo nariais, nepadėjo – kaip signataras- platinti informacijos referendumo klausimu ir tam rengti spaudos konferencijų Seime. Neturiu stiprių argumentų prieš šį asmenį, tik klausimas, ar šis žmogus moka nuosekliai, konstruktyviai, dalykiškai dirbti? Jo politinę veiklą, skirtingai, nei prieš tai aptartų asmenų, visi matome jau 25 metus ir išvadas galime daryti tikslesnes. Konkrečių, išskirtinių ir labiau matomų, nei eilinio LR AT deputato- signataro darbų valstybės kūrime lyg ir nematau. Gal kas galite priminti? Beje, negalime pamiršti R.Paulausko ir jo “Tautos pažangos” frakcijos “nuopelnų” LR Aukščiausioje Taryboje- jie prisidėjo prie Sąjūdžio deputatų susiskaldymo, o tuo pačiu ir pralaimėjimo 1992m. spalio 25d. LR Seimo rinkimuose, sužlugdė Liustracijos Įstatymo priėmimą, nebalsuodami už jį- tuomet pritrūko 3 balsų.

  Nei vieno iš jau paminėtų galimų ir aptartų kandidatų negalėčiau sugretinti su visiškai kito lygio galimu kandidatu. Tai- Zigmas VAIŠVILA. Vienas iš Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrėjų, aktyvus, iniciatyvus jos narys. Vienas pirmųjų savo darbais ir veikla užsitarnavęs žmonių pasitikėjimą – jau 1989 m. sausio 15d, pirmuose laisvuose ir demokratiškuose rinkimuose kaip Sąjūdžio kandidatas Šiauliuose išrinktas LTSR AT deputatu, nurungęs garsųjį komunistą Volkovą, 1989 m. kovo 26 d., laimėjo rinkimus į TSRS liaudies deputatus ir , žinoma, 1990 m. vasario 24d.- rinkimus į LTSR AT, atkūrusią Nepriklausomą Lietuvą. Z.Vaišvilos konkretūs darbai visiems puikiai žinomi. Jo vadovaujama Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisija paruošė Aukščiausiosios Tarybos nutarimus ir įstatymus dėl TSRS ginkluotųjų pajėgų Lietuvoje, Tarybinėje armijoje tarnaujančių Lietuvos kariškių, Lietuvos Respublikos sienų kontrolės, prokuratūros, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus, pasienio apsaugos tarnybos, krašto apsaugos, muitinės, savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos, policijos steigimo ir veiklos.
  Būdamas Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininku, koordinavo įvairių LR institucijų ir savanorių gynybinę veiklą 1991 m. sausio įvykių metu, buvo paskirtas Lietuvos Respublikos valstybinės komisijos TSRS ginkluotųjų pajėgų nusikaltimų, padarytų 1991 m. sausio 11 – 13 d., ištyrimo nariu, dalyvavo likviduojant TSRS KGB padalinį Lietuvoje, perimant LKP(TSKP), komjaunimo, tarybinių profsąjungų, TSRS KGB ir TSRS ginkluotųjų pajėgų turtą ir dokumentus.
  Tarptautinių derybų gabumus Z.Vaišvila parodė ne tik “skyrybų” su TSRS laikotarpiu jau paminėtose srityse. 1991 m. spalyje suorganizavo Lietuvos įstojimą išimties tvarka į Interpolą Urugvajuje vykusioje asamblėjoje- tai padaryta dar tebeegzistuojant Tarybų Sąjungai. Kaip Ministro Pirmininko pavaduotojas, Z.Vaišvila, 1992 m. Lietuvos Vyriausybės vardu suorganizavo pirmąją tarpvalstybinę sutartį dėl oficialaus ir legalaus lengvosios ginkluotės ir šaudmenų nupirkimo Lietuvos Respublikai iš Rusijos federacijos.

  Z.Vaišvila per sąlyginai trumpą laiką- 1988- 1992 metų veiklą Sąjūdyje, LR Aukščiausioje Taryboje ir LR Vyriausybėje- įrodė savo veiklumą, kompetenciją neįprastoje jaunam fizikui politinėje ir Valstybės kūrimo veikloje, ko kiti aptarti galimi kandidatai nepadarė per 23 Valstybės gyvavimo metus. Eidamas atsakingas pareigas, šis žmogus net atvirai stojo ginti valstybinio intereso prieš privatų bankininkų ir Landsbergio susitarimą ginklų pirkimo iš Rusijos istorijoje 1992-ųjų vasarą – tuo paaukodamas savo, kaip politiko, tolimesnę karjerą.

  Taigi, renkantis iš siūlomų “Žmonių kandidatų”, Z.Vaišvila turėtų būti visapusiškai tinkamas ir priimtinas. Laiko patikrintas ir patikimas , sąžiningas, reiklus, principingas, nenuperkamas žmogus, neišdavęs Sąjūdžio idėjų ir moralinių vertybių , nepasukęs Lietuvos naikinimo politikos keliu. Jis ir šiandieną laikosi tautinės politikos principų, pasisako už laisvų, lygiateisių, savarankiškų valstybių Europos sąjungą, aktyviai pasisako prieš Europos sąjungos federalizaciją, nutautinimo politiką, valstybių naikinimo pagal Van Rompėjų ketinimus. Pasisako už aktyvų piliečių dalyvavimą Valstybės kūrime, už tautos teisę savo nuomonę išreikšti referendumu, pasisako už valdžios glaudesnį ir atviresnį bendravimą su tauta, įsiklausymą į tautos nuomonę.
  Palaikykime ir paraginkime gerbiamą Signatarą ZIGMĄ VAIŠVILĄ kelti savo kandidatūrą į LR Prezidentus.

  • Nepolitikas:

   Na, gerai – „Palaikykime ir paraginkime gerbiamą Signatarą ZIGMĄ VAIŠVILĄ kelti savo kandidatūrą į LR Prezidentus.“ Įvyko stebuklas ir Jis išrinktas. Davė priesaiką ir Jis Prezidentas. Na ir kas toliau? Ką jis keis įstatymus? Skelbs referendumus? Paskaitykit asilai LR Konstituciją – jis gali būti tik „priedas“ prie sistemos. Kuri lauks mažiausios klaidos, kad jį pašalinti iš Prezidentūros. Ligoniai jus….

   • genialu:

    Tegu pasitraukia VISI kandidatai (visi 9 jau registruoti) ir “4 aukcioninių paveikliukų” aukos. Lieka viena Dalytė. Rinkimai atšaukiami, pinigai sutaupyti, prezidentę toliau turim.
    Iš jūsų visų vaikiškų diskusijų tokia išvada ir telieka.

    • Nepolitikas:

     „Genialu“, ta genialu, bet retkarčiais reikia skaityti Konstituciją. Savo išradimus reikia rodyti kituose srityse ir patentuoti. Rinkimai nepriklauso nuo kandidatų skaičiaus. O tik nuo rinkėjų dalyvavimo. Tarp kitko Prezidento įgaliojimai baigėsi lygiai po penkerių metu ir neturi reikšmės, ar naujas išrinktas ar ne(tai išaiškino KT dėl Greičio atleidimo). Niekas jos įgaliojimų „pratęsti“ negali. Laikinai einantis pareigas gali būti Seimo pirmininkas(kaip buvo Pakso atveju). Taigi įsivaizduokim: rinkėjai(kuriems nusispjauti į Tautą, kurie už ES diktatūrą) ateina balsuoti, bet jų yra mažiau nei kaip 1/3 visų rinkėjų balsų. Rengiami pakartotiniai rinkimai ir vėl tas pats. Taip piliečių dauguma duoda suprasti valdžiai – tokią politiką nepageidaujama ir priverčia Seimą skelbti jai naudingus referendumus, bei išleisti įstatymus dėl įvykusiu. Tai yra vienintelis kelis norint paveikti visą sistemą.

  • Nika:

   Apie Rolandą Paulauską ir kaip jis padėjo/nepadėjo platinti informacijos apie referendumą. Taigi, kiekvieną pirmadienį kol buvo renkami parašai Rolandas vedė 3 valandų laidą Laisvojoje bangoje ir kiekvieną kartą kalbėjo šia tema. O viena 3 valandų laida yra iš vis apie tą referendumą, kam jis reikalingas ir kodėl jis reikalingas. Aš taip pat mačiau bent jau 2 laidas apie referendumą kur jis dalyvavo ir malė į miltus referendumo oponentus. Jau nekalbu apie Respublikos video ir straipsnius… Taigi.. ką aš žinau…

 18. gytis:

  Zigmas Vaišvila – geresnio pasirinkimo neturime…

 19. slenkstis:

  Zigmas Vaišvila-geriausias pasirinkimas.

 20. albinas:

  Zigmai, jeigu jūs žadate kandidatuoti tai kuo greičiau sėskit prie bendro darbo stalo su R. Paulausku, Tautininku sąjungą, referendumo iniciatyvinės grupės lyderiais, ir aukščiausiu lygiu tarkitės dėl vieno kandidato. Mano nuomone dabar matau tik du kandidatus kurie turėtu šansu išeiti į antrą turą, Tai Jūs ir R. Paulauskas, kiti kandidatai jokie nesisteminiai. R.P. minėjo, kad laukia konkrečių pasiūlymu, ir davė suprast, kad net atsisakytu savo kandidatavimo dėl bendro tikslo.

  • Aleksas:

   Pilnai pritariu Albinui , tik gerbiamas p. Vaisvila ir R. Paulauskas yra kandidatai, kurie sugaudytu daugybe rinkeju balsu. Labai prasau, susitarkite tarp saves, kaip Albinas minejo, Paulauskas dave suprasti kad jis pasiruoses viska padaryti del tautos geroves – o juk gerbiamam Vaisvilai laimejus, R. Paulauskas butu puikus premjeras, argi ne?

 21. Danguolė:

  Tai supratau, kad gerb. Vaišvila nekandidatuos, o aš šiuo metu matau tik jį vieną realiu Lietuvos prezidentu. Labai labai gaila. Nežinau kaip elgtis per rinkimus: eiti ir išbraukti visus kandidatus, ar iš viso neiti balsuoti. Patarkite, žinovai.

 22. Danguolė:

  Dėkoju Albinui už nuorodą, bet Vaišvila per šią spaudos konferenciją pasakė, kad sutiktų būti Puteikio atstovu…Tai ar jis gali, kaip kandidatas, būti kito kandidato atstovu?

  • Kęstutis:

   …sutiktu, jeigu ne… Aš supratau, kad nesutiks, jei Naglis Puteikis ir toliau bus toks neaiškus – euras jam gerai, IAE statyba po referendumo – gerai…

  • slenkstis:

   Aš tai supratau Puteikis ,gudriai jam pasiūlė,nepaklausęs, kokie Zigmai tavo planai?
   Zigmas V. deja nepavydėtinoje padėtyje ir į tą padėtį jį jau pastatė R Paulauskas.Manau tautininkai ir visuomenininkai ruošės kelti vieną kandidatūrą.Bet Paulausko žmonės sužinoję suskubo išmest į areną R.Paulauską.
   Kaip dabar sunku tai padaryt Z Vaišvilai:jis pagal visus doros,logikos,sąžinės principus gerai suvokia,kad žmonių siekius turėtų atstovauti vienas kandidatas,bet į areną jau save pastatė tiek Balsys,tiek R.Paulauskas,tiek Ropė..Jei Zigmas dabar išsikelia-pažeidžia savo asmeninį principą-vienas kandidatas,jei ne Lietuvą prarandą šansą.Ką daryti?Turėtų geranoriškai įsijungti išmintis.Mąstytojų Lietuvoje yra rimtų ir padėt išspręsti kviečiant Paulauską ir Balsį Ropę,Puteikį šnekėtis.

 23. Europa - Tai Jėga:

  Visa Lietuvos liaudis susitelkusi už galingų Dalios Grybauskaitės pečių, jos tvirta laikysena, drąsinantis žodis ir geniali draugo A.Kubiliaus strategija padėjo įveiktį krizę ir išeiti iš jos dar stipresniems. Rūsčiais sąjudžio metais ji drauge su liaudies tėveliu V.Landsbergiu stovėjo priekinėse fronto linijose ir vedė mases į kovą už laisvę!. Darbininkų ir valstiečių motina, nesutaikoma oligarchu priešė – draugė Dalia yra mūsų vėliava ir kelrodė laisvos Europietiškos Lietuvos statybose.

  • medus:

   Pasikartosiu: geras humoras:)
   Žinoma, jei nebūtų liūdna dėl visiškai sunaikintos Lietuvos, užrobtos teisinės sistemos, sumindytos Konstitucijos, telefoninės teisės, parodomosios demagogijos, apgailėtinų “rusai puola” spektaklių, savo Tautos baimės, piliečių žeminimo ir niekinimo, nevykdomų įvykusių referendumų, neleistino valstybės suvereniteto atidavinėjimo, nuskurdintų ir badu marinamų pensininkų, per Snorus apvogtų piliečių ir praskolintos valstybės, telefoninės teisės, numarintų svarbių bylų, kišeninio prokuroro… ir t.t.
   Bet ką ten, negi dejuosim nuolat – galima ir pasijuokti štai taip kai jūs, ironiškai. Bravo Grybauskaitei – “atėjo Leninas visiems laikams”:)
   P.S. O “LIAUDIES (ar tarybinės?) tėvelis” – tai Lietuvos Pardavėjas?

  • gaudy:

   Europa – Tai Jėga. Geras juokelis. Tikrai, kad: “Rūsčiais sąjudžio metais ji drauge su liaudies tėveliu V.Landsbergiu stovėjo priekinėse fronto linijose ir vedė mases į kovą už laisvę!.” Geras juokas…

 24. Arvydas:

  ESANT NUSISTOVĖJUSIAI DEMOKRATINEI KULTŪRAI IR SANTYKINAI MAŽAM POLITINĖS KORUPCIJOS LYGIUI, PREZIDENTO VAIDMENĮ GALĖTŲ ATLIKTI BET KURIS PADORUS IR TURINTIS TINKAMĄ IŠSILAVINIMĄ IR PATIRTĮ ŽMOGUS. DABAR IŠKUOPTI SUSIKAUPUSĮ MĖŠLĄ GALI TIK TVIRTO STUBURO, ŽINANTIS SUPUVUSIOS SISTEMOS SILPNĄSIAS IR STIPRIĄSIAS PUSES, TURINTIS NETRADICINIŲ SPRENDIMŲ ARSENALĄ BEI SUBŪRĘS SUPER KOMANDĄ ŽMOGUS. TOKĮ MATAU TIK ZIGMĄ VAIŠVILĄ. NEAIŠKU TIK AR JIS TURI TOKIĄ KOMANDĄ.

 25. Briuselis - mūsų vairininkas:

  Šlove LTES!!! Šlovė prezidentei!!! Šlovė Tėvynės Partijai!!! Hooray!!!

 26. Benas:

  Arba vaišvila- arba boikotuoju ir kitus raginu boikotuot rinkimus. Konservatorinių ir paulausko-šustausko cirkų nereikia.

 27. vilnietis:

  iš kur jus tą paulauską ištraukėt? Eina velniop tas provokatorius. Koncervatoriaus Puteikio jau vien INTELEKTO NESUGADINTAS snukelis nieko doro nezada. iš kut tas provokacijas semiat?

 28. retas:

  Tik Vaišvila- jis turi savybių būti profesionaliu politiku. Puteikis- konservatorių pakištukas. Apie Paulausko politinį skurdumą patyliu…

 29. Ona:

  Rimtesnio ir patikmesnio už Vaišvilą nematau.

 30. jonas:

  pritariu – ZIGMAS VAIŠVILA

 31. maxus:

  kiek jūs prisirinkot kandidatų, net juokas ima. Tačiau į rimtą politiką panašus tik Vaišvila. Stiprus, su savo gyvenime nepasikeitusia politine ideologija, nepastumdomas.

 32. ugnis - copy paste:

  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/korumpuota-teisetvarka-kaip-valstybe-griaunantis-veiksnys-kaip-pasipriesint.
  dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com “Vyriausybė turės rinktis: ūkininkai ar stambūs žemvaldžiai”. Vyriausybe kaip matome, ir opzicija kaip matome jau mato tas problemas del zemes pardavimo uzsienieciams…. ir turi rinktis… Ar tapti Lietuvos ISDAVIKAIS amziams, ar visgi leisti pasakyti Lietuvos zmoniu nuomone Europai Referendumo budu. Tai va kokie reikaliukai svieciasi su tuo zemes pardavimu. Formuojasi vaizdas, kad Lietuvos zemes pardavimas yra naudingas RUSAMS, LENKAMS, LIETUVOS ZEMGOBIAMS, kurie jau turi paruose pardavimui 13-14 tukst. hektaru plotus, LIETUVOS KOLOBORANTINEI VALDZIAI, kuri visu savo neefektyvaus valdymo kastus PADENGINES is parduotos valdiskos zemes ir misku! Dar vienas galingas PIRKEJAS suinteresuotas Lietuvos zemes ispardavimu: LAISVAS KAPITALO JUDEJIMAS!, tai tie, kurie valdo pinigus…. kuriu turi tiek, kad suvokti kiek turi jau NEPAJEGIA, viska superka, kad parduodama. Kaip matote zemes pardavimu yra suinteresuotos galingos jegos ir jau yra PARDAVEJAI IR PIRKEJAI! Lietuvos valstybes teritoriniam vientisumui iskiles MIRTINAS PAVOJUS. Zemes nepardavimo klausimas yra tolygus Lietuvos nepriklausomybes klausimui. Tai viena is paciu FUNDAMENTALIAUSIU Lietuvos vertybiu, per amzius ginta, krauju aplaistyta. Kai matau sitos valdzios ir jai pritariancios opozicijos ISGAMISKAI ir ISDAVIKISKAI politikai, tai nera jokios kitos isvados : Lietuva valdo KOLOBORANTAI! Valdzia ir opozicija KAUNASI tik del to, kuriam didesnis kasnis atiteks ISPARDUODANT LIETUVA! Kaip sake zemes ukio ministras, Lietuvoje jauniems ukininkams zemes jau NERA!>

 33. ugnis - Europa - Tai Jėga:

  antra marytė melnikaitė

 34. Leonas M.:

  Gerb. Zigmai, esi lyg koks varpas, tautos žadintojas. Na ir kas, kad Seimo spaudos konferencijos salėje būna šaltoka nuo tuštumos. Varpas bokšte taip pat skamba vienišas, bet jo balsas girdimas toli. Tokios pat drąsos ir toliau, tvirtybės tau, siekiant užsibrėžto tikslo. Seniai sakiau ir vis kartoju, kad joks darbas nenueina veltui, jeigu jis skiriamas savo tautai, jos žmonėms.

 35. už Vaišvilą:

  Vaišvila- stabilus, prognozuojamas, patikimas. Tai ne “šustauskas” Paulauskas. Dėl koncervo Putukio- išvis tyliu. Ar gi jis politikas 🙂 ?

 36. pensininkas:

  Ką tik pažiūrėjau internetinę apklausą. Pirmauja Z.Vaišvila, kurį labai gerai ir gerai vertina 60,1 proc. apklaustų, R.Paulauską – 56,5 proc., N.Puteikį – 40,1 proc., Grybauskaitę – 16,7 proc. IŠVADA. Vaišvila turi kandidatuoti nedelsiant. Tartis bus galima vėliau.

  • slenkstis:

   Už žmoną,už tetą už uošvę.Turėtum būti už valstybę- Tautą ir kas šiuo metu geriausia jai ,kas galėtų duoti daugiausia naudos.

  • už Vaišvilą:

   Apibūdink Paulausko kaip politiko ir Valstybės vadovo duomenis. Įdomu būtų susipažinti.

   • Aleksas:

    Ir as uz Vaisvila, bet RP taip pat nepescias, turi supratimo kaip didieji rykliai veikia ir apie tai atvirai sneka. Aisku, galit sakyti kalbos kalbomis ir lieka, bet kiek yra visuomeniniu veikeju, kurie net nesupranta kas cia mus per abu galus tvarko, jau nekalbant apie tai, ka reiktu daryti kad jais nusikratyti? Su visa pagarba signatarui Patackui, bet ar girdejote, kaip jis vadino isstojima is pedrylu sajungos “isdavyste”, ne mes buktai “saugome krikscioniskos Europos rytini kuora”? Vos nuo kedes nenuvirtau ir tikrai slekstulys iki pat gerkles pakilo. O RP is pat pradziu ta gyvaciu lizda teisingai ivardijo ir jei jis bus prie valdzios, nemanau kad bus dideliu nuolaidu tiems issigimeliams (ir as cia ne lytine orientacija turiu galvoje). Bet zinoma, gerbiamas Vaisvila yra geriausias variantas, meldziu kad jis kandidatuotu, laimejimas beveik uztikrintas ( sprendziant is mano aplinkiniu, kaimynu ir bendradarbiu pokalbiu). Ponas Vaisvila, dar karta pasiaukokite del tautos geroves, Lietuva skesta korupcijos ir degradavimo juroje.

 37. Atgalinis pranešimas: Ar bus vienas nesisteminis kandidatas Prezidento rinkimuose? | Alkas.lt

 38. ugnis:

  Europos piliečių iniciatyva kviečia pasirašyti peticiją, skirtą Belgijos karaliui Philippe ir raginančią nepasirašyti naujojo Vaikų eutanazijos įstatymo, įtvirtinančio mirties kultūrą.
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/paremkime-peticija-raginancia-belgijos-karaliu-philippe-nepasirasyti-vaiku-
  Su peticijos tekstu susipažinti ir ją pasirašyti galima čia:

  http://www.citizengo.org/en/4158-not-sign-legalisation-child-euthanasia

 39. Prusas:

  nematau ir as kito kaip tik Zigmas Vaisvila ir jam paremti surinkime ne 20 000, bet 200 000 parasu, tada bus stiprus signalas visai Lietuvai ir kitiems rinkejams

 40. ugnis:

  Skaitykite Kazimiero Juraičio straipsnį ekspertuose “Žydrasis maras”
  “Ligonis darosi irzlus, nepakantus kitokiai nuomonei. Jį erzina tautinė simbolika, traukia žydra spalva. Jam atrodo, kad visi kitaip mąstantys – priešai. Laisvą mintį, neapkrėstą žydruoju maru, jis neigia, atmeta ir šmeižia. Kadangi virusas paveikia aukos smegenis, ligoniui maro platinimas tampa gyvenimo tikslu. Kas tą tikslą pasiekti trukdo – šeimos sampratą ir jos instituciją, tautinį identitetą, savą valstybę – negailestingai naikina. Sunaikinęs savuosius, jis griebiasi kaimynų.Kaip liga plinta? Per masinės informacijos priemones.
  Gydymas ir ligos profilaktika
  Nepagydoma. Jokie sveiko proto argumentai ligonio neveikia. Pradėjus su ligoniu diskutuoti, prarandami didžiuliai pozityvios energijos kiekiai. Kad to išvengtume, svarbu laiku ligą atpažinti. Parodykime tautinę trispalvę vėliavą. Jei žmogus sutrinka – galima atsargiai prasitarti, kad Jūs nepritariate tautinės simbolikos keitimui į žydrą. Dažniausiai to pakanka, kad ligonis įnirštų ir pradėtų Jus plūsti, baksnoti į veidą žydra neužmirštuole. Tokiu atveju nerekomenduojama ginčytis. Reikia spinduliuoti meile, atjauta ir kantrybe. Galite užduoti papildomų klausimų. Kas svarbiau – būti lietuviu ar europiečiu? Jei atsakymas – europiečiu, daugiau neklausinėti. Ar patinka, kad valstybinis paštas jau vadinamas „pay post“. Jeigu atsakymas teigiamas – daugiau neklausinėti. Paklauskite nuomonės apie Estrelos rezoliuciją, juvenalinę justiciją. Atsakymai, neigiantys šimtmečiais suformuotą požiūrį į tradicinę šeimą ir santuoką, gali būti žydrojo maro požymis. Svarbus klausimas – ar žodį Tauta rašyti iš didžiosios, ar iš mažosios raidės. Jei didžioji raidė sukelia įniršį – daugiau neklausinėti. Koks požiūris į referendumą dėl žemės pardavimo? Neigiamas – žydrojo maro ligos simptomas.
  Atsakymai padeda išsiaiškinti ligos eigą, tai yra ūmi ar lėtinė, įgimta ar įgyta. Kreipkite dėmesį į individo mąstymo ir poelgių nuoseklumą. Pajutęs grėsmę viruso saugumui, ligonis pradeda išradingai meluoti. Nors liga nepagydoma, susidarius nepalankioms aplinkybėms, virusas prisitaiko ir mutuoja, priderindamas naujai aplinkai ligonio mintis. Atsiranda iliuzija, kad ligonis pasveiko. Taip atsitiko su raudonojo maro virusu. Kai žuvo šio viruso sukurta terpė, jis mutavo į žydrąjį. Todėl ligoniai, puikiai tarnavę raudonojo viruso sukurtai sistemai, taip pat uoliai tarnauja žydrajai. Tyrimais įrodyta, kad infekuoti žydruoju virusu ligoniai puikiai gali tarnauti bet kokiai valdžiai.
  Atpažinus žydrojo maro virusą, nereikia pasiduoti nerimui ar baimei. Vienas iš svarbiausių veiksnių, užkertančių kelią jo plitimui, – sveikųjų visuomenės narių konsolidacija, vienas kito palaikymas.
  Profilaktinės priemonės
  Tautinės simbolikos naudojimas, tautinių dainų dainavimas, valstybinio suvereniteto stiprinimas. Svarbu užsiimti veikla, vienijančia ir mobilizuojančia sveikus visuomenės narius bendram tikslui.
  Virusas plinta per masinės informacijos priemones, laikraščius ir televizoriaus ekranus. Žydrojo maro skleidžiama propaganda nuodija gyventojų smegenis, todėl ilgainiui jie praranda atsparumą viruso infekcijai. Tyrėjai įrodė, kad reikalinga laisva, radikali mintis, kuri žydrojo maro virusą veikia pražūtingai, sterilizuoja aplinką.
  Tik veikdami kartu galime įveikti šį užkratą. Išlikdami vieningi, susitelkę, siūlykime sveikus kandidatus į valdžią. Tik taip galime išlikti savimi ir atsispirti virusui. Tai ir yra pražūtingo žydrojo maro priešnuodis.”

 41. taip:

  Kvieciu ir laukiu kol Vaishvila ishsikels savo kandidatura. apklausos rodo kad jis taptu pagrindiniu konkurentu grybcei- tai kodel neishsikelt ir nuo kalbu pereit prie darbu!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: