R. Ozolas. Kada nustosit tyčiotis iš Lietuvos?! (34)

Romualdas Ozolas | Alkas.lt nuotr.

Romualdas Ozolas | Alkas.lt nuotr.

Kas darosi mūsų valstybėje?

Net tarptautinės institucijos pripažįsta, kad Lietuvos lenkų bendruomenės sąlygos Lietuvoje – geriausios pasaulyje: išsilavinimą gimtąja kalba kiekvienas Lietuvos lenkas gali gauti nuo pradžios mokyklos, netgi nuo vaikų darželio, iki pat aukštosios mokyklos. Švietimo lenkų kalba išlaidas, kaip ir visiems Lietuvos piliečiams, Lietuvos lenkams skiria Lietuvos valstybė. Švietimo ir kultūrinei veiklai svarią paramą Lietuvos lenkai gauna ir iš Lenkijos valstybės, jos visuomeninių organizacijų. Lietuvos lenkų bendruomenė turi savo atstovus visuose Lietuvos valdžios lygiuose pradedant seniūnijomis, baigiant Lietuvos Seimu, Vyriausybe, Europos Parlamentu.

Deja, ultranacionalistinės Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vadovai ir atstovai valdžioje vienu balsu rėkia: lenkus Lietuva skriaudžia, lenkai Lietuvoje diskriminuojami!

Kai nebeapsikentę dėl melo ir šmeižto prieš Lietuvą būrys inteligentų parašė pareiškimą, reikalaudami Lietuvos valstybę juodinančius ir prieš ją veikiančius Lietuvos lenkų rinkimų akcijos demagogus pašalinti iš valdančiosios koalicijos ir atstatydinti iš jiems patikėtų administracinių postų, valdančiosios daugumos Politinė taryba nė nemirktelėjusi pareiškė, kad tokiam veiksmui nesama jokio pagrindo.

Ir toks sprendimas padarytas po to, kai LLRA šių metų sausio 23 d. paskelbė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Europos Parlamentui ir Europos Komisijai adresuotą „Prašymą imtis priemonių tautinių mažumų teisėms Lietuvoje apginti“, kuriame – kaip LLRA veikėjams įprasta – kaltinimai Lietuvai neparemti jokia faktine tiesa, todėl yra tik „aukštesnio lygio“ prieš Lietuvos valstybę nukreiptas politinis šmeižtas. Ką dar turėtų padaryti Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kad Lietuvos valdantieji suvoktų, jog bendradarbiauti su priešu nevalia?

Rengdami naują puolimą prieš Lietuvą Europos Sąjungos erdvėje, LLRA veikėjai vis aktyviau tiesioginės pagalbos ieško Lenkijoje. Negana to, kad į Lietuvą atvykstantys Lenkijos vadovai pažeisdami protokolą slapta susitinka su antivalstybiškai nusiteikusiais LLRA aktyvistais, šių metų vasario 6 d. LLRA parlamentarai atsikvietė ir du Lenkijos Seimo narius, kurie ne tik tardė Lietuvos Seimo narius ir jiems nurodinėjo, bet ir kontrabanda atvežė 25 000 litų padengti Lietuvos įstatymų laužytojui skirtą baudą. O Lietuvos Seimo vicepirmininkas rado reikalą susitikti ir netgi tartis su asmenimis, kurie šiurkščiai įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus ir pažeidė Lietuvos įstatymus!

Ar prablaivės kada nors Lietuvos valdančiųjų galvos? Ar suvoks jie, kad, naudodamiesi savo „auksiniu balsu“ koalicijoje, lenkai šantažuoja koalicijos partnerius ir organizuoja plataus masto tarptautinę akciją, kurios dėka priešingai nei 1991 metų sausio dienomis Lietuva bus ne palaikyta, o pasmerkta kaip rasistinė, nacionalistinė ir priešiška Europos dvasiai ir teisei? Kas bus atsakingas už sutelktomis LLRA, Lenkijos politikos radikalų ir Lenkijos bei Lietuvos lenkų europarlamentarų pajėgomis sukurtą juodą Lietuvos įvaizdį? Atsakymas aiškus: visų pirma šiandieninė Lietuvos valdančioji dauguma ir, deja, tyliai pritarianti Lietuvos parlamentinė opozicija bei Lietuvos europarlamentarai.

Tai ką daryti Lietuvos piliečiams, kurie mato visišką Lietuvos valdžios paralyžių grėsmingai artėjant Lietuvai pragaištingiems įvykiams? Atsiriboti nuo tokios valdžios, kaip ji atsiribojo nuo intelektualų? Ar bent jau atsiriboti nuo pasekmių, kurios dėl šiandieninio valdžios neveiksnumo neabejotinai bus istorinės, nes dėl Lietuvos valstybingumo lenkų parlamentarai nebe susilaikys, kaip 1990-ųjų kovo 11-ąją, o atvirai ir aiškiai balsuos prieš – tą jie jau ir šiandien daro įvairiausiais savo veiksmais. O gal dar palūkėti, kol visa koalicija, ne tik Jaroslavas Narkevičius, kartu su Lenkijos pasiuntiniais nueis padėti vainikų ant Juzefo Pilsudskio širdies?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

34 komentarai

 1. Naujas:

  Jeigu lietuviai turėtų bent lašelį tautinės savigarbos, jie rastų būtų “sutvarkyti” tokią valdžią (demonstracijos, streikai, referendumai, rinkimai; jei tai nepadėtų – sukilimas). Dabar gi belieka ugyti lietuvių tautinį sąmoningumą, tikintis, kad dar ne viskas prarasta, kad Lietuvai dar liko šiek tiek laiko.

  • bartas:

   karštas skubus pasiūlimas . Kaip išspręsti lenkų banditų reikalavimus. Reikia kreiptis į Lukašenką. Kad jis mainais už tokį patį žemės gabalą, kur lenkų banditai ruošia “maidaną”, keistusi su Lietuva . Mes Lukašenkai “apendiksą” su visu banditiniu turiniu ir pasiimam žemės, na , kad ir pasienyje prie Ignalinos. Pas tą diedą palauk nebus. Lenkų banditams “maidanas” baigtusi neprasidėjęs. O mūsų “pozicija, opozicija” atsipūtusi galėtų “įvedinėti “jievrą” . Bet palaukit. Į kokį čią žodį pavadinimas “jievras” panašus. Negali būti…..

 2. Gintaras:

  Nieko nesakyčiau, jei tai būtų tikri lenkai, bet visi žinom, kad tai tik… nutautėję lietuviai.Niekada to nesuprasiu.Ir jiems niekad nenusileisčiau, nes jie pardavė netik tautybę, bet kur kas daugiau.

 3. erikas:

  Pirma, pats laikas pabandyti pažvelgti į tą situaciją kaip į Neumanno–Sasso veiklos analogiją Klaipėdos krašte, o Lenkijos politikų paramą antikonstitucinei LLRA veiklai prilyginti „minkštųjų“ emisarų veikimui. Tai yra skandalas. Aš nenoriu būti piliečiu valstybės, į kurią galima valytis kojas.
  Antra, neturėkime iliuzijų, kad mūsų diplomatų korpusas pajėgus atsilaikyti prieš kiekybiškai bei kokybiškai gausesnį Lenkijos diplomatų korpusą ir galimą mūsų šmeižimą. Kaip rodo patirtis, viešojoje erdvėje dažniau kartojami dalykai vieną dieną tampa tiesa. Trečia, turime ilgalaikių regioninių projektų su Lenkija ir jų, kaip spaudimo/šantažo priemonės, panaudojimo efektyvumas priklausys nuo nepagrįsto mūsų nuolaidžiavimo – TOKIA YRA GAMTA. Panašu, kad įjungiamas gyvuliškas pradas ir kažkas anksčiau ar vėliau turės atsitraukti.

 4. Leonas M.:

  Jeigu valstybės pirmieji asmenys nors kartą ryžtingai pasakytų – Baikit daryti Lenkiją Lietuvoje! Viskas būtų kltaip, bet dabar tik linkčioja, trypčioja ir vaizduoja, kad tik šiltas lietutis lyja, kai vietiniai prolenkiškieji ir Lenkijos ekstremistai jau varyte varo. Tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas, tas įprotis laižyti didesniesiems batus, kaip degutas yra persismelkęs į visas buvusias ir esamas valdžias. Dar Sąjūdis ryžtingiau pasisakė, o po to laiko taip ir važiuojame į lenkiškąją šlapbalę.

  • Lamatas:

   Visiškai teisus. Vienintelis kelias pagerinti ir normalizuoti santykius su Lenkija – aiški ir tvirta pozicija . Jokių kvailų ar nuolankių pažadų . Jokių nuolaidų. Jokių derybų , aptarinėjimų ,svarstymų Lietuvos vidaus reikalų klausimais. Visa tai tik kelia viltį ,kad paspaudus dar daugiau ir pasiekti galima dar daugiau .Viskas pagal gamtos dėsnius – plėšrūnai retai puola sveiką ir stipru gyvūną , o renkasi silpną,sužeistą ar ligotą

 5. Alke išiminėjami komentarai su nuorodomis į informaciją dėl Rolando Paulausko galimo kandidatavimo į prezidentus.

 6. Bronius:

  Logiška, kad išiminėja. Rinkiminės kampanijos reklama šiaip yra mokama.

 7. markas:

  Laikas dirba Lenkijos naudai. Prieš dešimt metų Lietuvių Tauta buvo žymiai stipresnė negu dabar. Ir jei lenkiškieji grobuonys būtų veikę taip atvirai kaip šiandien, tiesioginis susidūrimas taptų neišvengiamas. Jo pasekmės prieš dešimt metų būtų palankesnės Lietuvai. Bent jau dėl to, kad tokio atviro susidūrimo metu nebelieka vietos prisitaikėlių manevrams: arba su mumis, arba prieš mus. Kitaip tariant, nacionalistinių nuotaikų plitimas tada būtų išgelbėjęs Lietuvą, nes į valdžią patektų mažiau raudonųjų ir žydrųjų bolševikų. Deja, Lenkijos šovinistai veikė apdairiai ir rinkosi šliaužiančiosios okupacijos metodą. Dabar, kai per dešimt metų savųjų išgamų – raudonųjų ir žydrųjų bolševikų – pastangomis didelė Tautos dalis buvo išvaryta iš Lietuvos, lenkiškieji plėšrūnai pradeda vis atviriau reikštis. Ir čia yra jų klaida. Jie apsiskaičiavo. Juos suklaidino sveiku protu nesuvokiamas dabartinių Lietuvos valdžių bomžagalviškumas: nesvarbu kam tarnauti, kad tik būtų užtikrintas tolesnis parazitavimas savo tautiečių sąskaita. T. y., lenkai jau nebesusigaudo, kokį metodą taikyti. Mūsų valdžios, pasirinkusios liberanalinį pagreitintą savo Tautos interesų išdavimo būdą prieš savo pačių valią padarė meškos paslaugą lenkiškiesiems pasalūnams, o būtent – nesąmoningai dezinformavo juos. Ir nors žiniasklaida pagal įprastą Tautos bukinimo-runkelizavimo programą nutyli aštresnius išpuolius prieš Lietuviškumą, tačiau to nebeįmanoma pateikti taip, kad seniausiai numarintas žmonių nacionalinės savivertės jausmas nebūtų užgautas ir tuo pačiu sužadintas. Tiesiog, lenkiškiesiems pasalūnams įgimtas atsargumas susidūrė su iracionaliu, nepaklūstančiu sveikos psichikos ir logikos dėsniams, nebūdingu nei žmonėms, nei gyvuliams liberanaliniu aktu (nužmogėjusių padarų elgesys, kai vietoj žmogaus lieka vien tik judesio technika), kurį atlieka mūsų valdžios, išsižadėdamos Tautos. Ir štai dabar Lenkija veikia atvirai. O jai tas visiškai nebūdinga. Ir toks atvirumas dėsningai iššauks nacionalistines nuotaikas. Kuo anksčiau, tuo geriau.

  • Naujas:

   Viskas tas savaime aišku. Pav. būtų labai gerai, kad ir Vilniaus mieste atsirastų lentelės su gatvių pavadinimais lenkų kalba. Gal tai supurtytų lietuvius? Apskritai mums naudingas Lenkijos atviras veikimas. Ir mūsų polonofilų taip pat. Pav. istoriko A. Nikžentaičio paskutinis subinlaižiavimas jau peržengia visas ribas. “15 minučių” ar kažkur kitur prieš kelias dienas mačiau jo str. apie kad “lenkų tautinė bendruomenė” jaučiasi skriaudžiama, negali patenkinti savo normalių tautinių poreikių ar kažką panašaus. Tai jau nebe istoriko kalba. Tai elementariausio įtakos agento kalba.

  • Naujas:

   Negi neįmanoma bent vienu konkrečiu atveju įrodyti, kad vienas ar kitas lietuvių visuomenės veikėjas yra Lenkijos slaptųjų tarnybų užverbuotas? (neabejoju, kad A. Nikžentaitis tikrai užverbuotas). Nepatikėčiau, kad VSD pavyzdžiui nėra lietuvių patriotų. Jei pavyktų pateikti konkrečius dokumentus tai turėtų gana nemažą propagandinę reikšmę.

   • N:

    Na nereikia jokio verbavimo. Paprasčiau surasti idėjinius veikėjus ir jais naudotis. O tokių pakanka.

    • Naujas:

     Ne viskas taip paprasta. Mes ne iš karto atėjome į dabartinę situaciją. Nuo atgimimo laikų būta idėjinės evoliucijos. Polonofilams pradžioje reikėjo labai intensyviai veikti, kad perlaužti situaciją savo naudai. Dabar tai jau įvykęs faktas. Be to, įtakos agentų būtinumas dar akivaizdesnis politinėje ir ekonominėje srityje. Čia jau tikrai nepakanka natūralios idėjinės evoliucijos (“idėjų konkurencijos”). Būtent čia įtakos agentai itin aktyviai turėjo veikti, siekdami nuteikti lietuvių politinį elitą, kad Lenkija vienintelis išsigelbėjimas, atsvara kovoje su Rusija, strateginis partneris.

    • Naujas:

     Papildysiu. Taip, dabar jokių įtakos agentų nebereikia, nes Lenkija ir mūsų išdavikai veikia jau visiškai atvirai (na, gal dar ne visiškai atvirai, nes masinėse informacijos priemonėse dar nė karto neteko užtikti lietuvių veikėjų siūlymų šlietis, prisijungti prie Lenkijos – bus ir tokių). Tačiau nepriklausomybės pirmame dešimtmetyje ir kurį laiką vėliau neabejoju, kad reikėjo specialaus įsipareigojimo darbui Lenkijos naudai.

     • N:

      Taip, bet tam visiškai nereikia, kad priešiškos valstybės saugumo struktūroje būtų užvesta užverbuotų agentų kartoteka.

      • Naujas:

       Įsipareigojimas turi būti vienaip ar kitaip užfiksuotas, įformintas. Paprastai popieriaus lape, raštu (kitaip neįmanoma agento kontrolė). Propagandinėje kovoje tokio “lapuko” paviešinimas mums būtų naudingas.

       • N:

        Agento kontrolė įmanoma tiesiog turint prieš jį kompromato. Visi turi silpnybių.
        Todėl visiškai nereikia jo raštiško įsipareigojimo. Kadangi tokie “agentai” (ne profesionalūs) yra dar ir bailiai, tai jei reikia, pakanka pagrasinti, kad kažkas atsitiks jo šeimai ar jam pačiam.

        • Naujas:

         Tai jau bereikalingas ginčas dėl detalių. Faktas tas, kad bet kokia agentūrinė veikla palieka pėdsakus: pradinio įsipareigojimo užfiksavimas raštu (bent KGB atveju būdavo taip), ataskaitos, įrašai agentūrinės veiklos žurnaluose ir t.t. Be to, nepatenkintų jais asmenų liudijimai. Kalba apie propagandinę kovą. Reikia panaudoti viską, kas joje praverstų.

        • kakadu:

         Ei N kam reikalingas kompromatas jei nesiruoši teisiškai įveikt agentą ar šiaip kokį politikierių. Papraščiausiai pasigavai ir vienaip ar kitaip prigrasinai.Ir kontroliuok sau į sveikatą.

 8. Kęstutis:

  Juokingas klausymas,kiek tyčiositės?,kiek leisim,tiek ir tyčiosis.

 9. diedukas Anūpras:

  Pradėkim nuo duotybės:1) Lietuva yra PAX AMERICANA vasalo -ES provincija, t.y.imperijos kolonija.
  Pagrindinė kolonijinė struktūra-Lietuvos centrinis bankas, kuris yra metropolijos mokesčių rinkimo organas.
  Lietuvoje surenkami mokesčiai keliauja metropolijai – pasaulio parazitui JAV. Mūsų Prezidentė yra vietininkas, Pontius Pilotas, o ją supantis kahalas, šventyklos pinigų keitėjai ir spekuliantai. 2) Lietuvos valdžioje nesama jokio “elito”, ten vien vagys,korupcionieriai, jėzuitai ir masonai, su atpažinimo ženklu- neužmirštuole atlape.3)Lenkijai PAX AMERICANA yra delegavusi Rusijos griovimo funkciją, o, kad
  tą funkciją sustiprinti, Lenkijai leista alinti Lietuvą, tuo tikslu lenkų “ereliui” buvo atiduota strateginė gamykla
  “Mažeikių nafta”. Turėdama šią gamyklą, Lenkija turi finansinius išteklius, kurie naudojami partijoms papirkinėti. Rusijos sunaikinimas imperijai PAX AMERICANA yra būtinybė, nes ji springsta nuo
  trilijonų žalios makulatūros -USD, todėl Lenkijai Lietuva atiduodama kaip bonusas.
  Imperija jau išvežė į vergiją Lietuvos jaunimą, pakeis savo žalią makulatūrą į realų aktyvą-Lietuvos žemę ir Lietuvos neliks. Jei nesiipriešinsime, visomis galimomis priemonėmis okupantams ir jų vietiniams pagalbininkams, Lietuva-pasmerkta.

  • kakadu:

   Dieduk Anuprai, kokios yra visos galimos priemonės kuriomis būtų galima priešintis prieš didžiausią pasaulio galybę Ameriką .Europos sąjunga , matosi, kad tau yra kaka, tai kas belieka rusija arba kinija.Paatvirauk. Gal kokį neutralitėtą paskelbiam kaip prieškari.Nujaučiu ,kad tau prie širdies rusija.

   • diedukas Anūpras:

    Rusija yra tokia pati Pax Americana kolonija, kaip ir Lietuva, nes jos centrinis bankas irgi,
    po premjero Gaidaro reformų, tapo JAV FRS filialu. Pas juos, kaip ir pas mus veikia valiutų valdybos modelis. Lietuvoje skleidžiama rusofobija reikalinga vergvaldžiams: “Rusai puola”, nuolatos kartoja vienas senas masonas, “Rusai puola”, kartoja vergvaldžių oligarchų žiniasklaida. Taip vogti paprasčiau, bauginti ir vogti. Jei pasiknaisiojus gyliau, o tai pernai atliko šveicarų matematikai, visas pasaulio turtas yra Rokfelerių ir Rotšildų rankose. Tarp tų grupių vyksta apsistumdymai, bet, manau jų pagrindinis tikslas-valdyti pasaulį, ir judaizmas, juos vienija. Kinija tapo Rotšildų metropolija. Galimas dalykas jie
    žaidžia Kinijos korta, į Honkongą perkėlė pagrindinį ofisą iš Londonsičio, supirkinėja auksą, o dabar ir Ukrainos rytines srytis, ten karaliauja jų Šelas, jų kontroliuojama Rosneft(TNK-BP sandoris), kur topmenedžeris Dadlis-jų statytinis.
    Daryti “Maidanus” ir griauti valstybę-didžiausia kvailystė, reikia telktis ir laukti:
    “Konfucijus sakė, kad reikia sėdėti prie upės ir laukti, kol atplauks priešų lavonai”.
    Lenkija stipriai apsišiks su Ukraina, kurios federalizacija atgins į ją milijonus ukrainiečių ir
    padėtis destabilizuosis. Štai tada autonomininkams reikėtų nulaužti ragus. Kitaip nenulaušime, perdideli. Jie Lietuvos užgrobimą jau atrepetavo. Tam bus panaudota jų
    futbolo banditų armija iš “Legia” , manau daug jų dabar stažuojasi Kijeve.

    • N:

     Esmė tame, kad Rusijoje jau judama primesto jungo nusimetimui. Iki šių metų galo, jei viskas bus gerai, Rusija pasikeis labai smarkiai. Galbūt netgi bus prieita prie naujos konstitucijos priėmimo klausimo.

 10. diedukas Anūpras:

  Na kaip KAKADŪRAI, ar kažkas daėjo. Ne nuostabu, daugumai taip, nes vergai neturi kada skaityti, šviestis, jei
  jie bus perdaug protingi, tai netikės globalistų pasakomis, kurie ruošiasi paskutinei atakai: sumalti žmoniją į kompostą ir palikti tik kelis milijardus. Visą laiką jie kalė į galvas, kad tai “sąmokslo teorijos”, bet dabar nustojo
  slėpti savo planus, viešai juos atskleidžia. Pvz., kad JAV FRS prispausdino 16 trilijonų USD ir išsidalino FRS akcininkai. Net popiežių pasiskyrė jėzuitą, kad galutinai bažnyčią sugriautų.
  Šiandien yra įdomesnių dalykų – Olimpijada, gražūs vaizdai, mūsų žiniasklaidos liejamas purvas. Tad, Įdomių sporto rungtynių, iki.

  • kakadu:

   Daėjo, dieduk Anūprai, daėjo.Dabar jau senokai girdėtos šios kremliaus pasakos yra pagardintos vaizdine medžiaga. Neseniai atsiuntė į el. paštą .Svarbiausiai , kad vietinis pasakorius sekdamas pasakas kartais primiršta ir pradeda įnterpretuoti savais žodžiais, tai iškreipia turinį.Žinai daug netiesos parašei ir daug prieštaraujančių teiginių, nors yra ir pozityvo. Susirašiau kokius tris lapus, gaila , bet nebeturiu laiko perspausdint . Nesu išmanusi , klaidų darome visi. Kaip olimpijada, ar ilgai žiūrėjai, dieduk Anūprai, į kujį ir pjautuvą. Sekmės tokioj jaunystei nepasent o tai senatvės ligos ……

 11. Atas:

  Ozolas pagrįstai konstatuoja valdančiųjų Politinės tarybos “suminkštėjimą” lenkų atžvilgiu.Visi valdžiažmogiai
  nuolaidžiauja LLRA.Papraščiausiai – ciniškai.Nebekreipia dėmesio į savų Mokslo ir kultūros darbuotojų
  perspėjimus.Ir kam jiems reikalingi LLRA???Ta Politinė taryba niekinga.Kaip kadais CK.O p.Butkis-labai silpnas
  vadovas.Privirs dar jis mums košės…

 12. Audra:

  Tiesiog kilo tokia mintis: o ka, jei Seimas paruostu ir patvirtintu eilini Istatyma (jeigu jau jiems taip norisi) del tautiniu mazumu ir bendriju, kuriame pirmiausiai butu paaiskinta, kas yra tos mazumos ir kas bendrijos,nurodant kas priklauso tai ar kitai grupei.O tada jau bendros nuostatos,kad butina laikytis musu istatymu ir reikalavimu.Tikrai apsiramintu!Dabar gi ir vykdo pries Lietuva iv.ispuolius kur tik begali.Kol valdantieji ziopcioja jie ir naudojasi proga.

 13. Marija:

  Valdančiųjų galvos neprablaivės, nes jie to nenori. Nenori ir nesugeba girdėti, kas žmonėms svarbu, nors ir priklauso nuo tų pačių žmonių.O tie tariami lenkai tyčiojasi ir tyčiosis ateityje, tuo abejoti netenka.Jų kėslai ir tikslai aiškūs, cinizmas bei įžūlumas išskirtinis jų bruožas.O mums trūksta paprasčiausios savigarbos.

 14. dionyzas:

  Draugai ir ponai ,Valstybės įnteresas ,kalba ,teritorija negali būti deribų objektu, o tokių politikų kurie nepaiso tautos valios turėtume ivertinti per rinkimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: