„Drąsos kelias“ spaudos konferencijoje „Tiesos siekis“ paskelbė N.Venckienės pareiškimą (video) (146)

Neringa Venckienė | Alkas.lt nuotr.

Neringa Venckienė | Alkas.lt nuotr.

Rugsėjo 18 d. Seime įvyko „Drąsos kelio“ (DK) frakcijos spaudos konferencija „Tiesos siekis (Neringos Venckienės pareiškimas)“.

Spaudos konferencijoje dalyvavo „Drąsos kelio“ frakcijos nariai: Jonas Varkala, Povilas Gylys, Valdas Vasiliauskas; advokatas Aidas Venckus.

Seimo narės N.Venckienės sutuoktinis, advokatas A.Venckus spaudos konferencijoje perskaitė N.Venckienės laišką skirtą jos artimiesiems, draugams, „Drąsos kelias“ partijos ir frakcijos nariams bei rinkėjams (laiškas skelbiamas žemiau).

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją galima buvo žiūrėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema ČIA (veiks spaudos konferencijos metu).

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo (lrs.lt) vaizdo įrašą:

Seimo narės Neringos Venckienės laiškas:

Rašau šį laišką savo artimiesiems, draugams, bendražygiams: „Drąsos kelias“ partijos ir frakcijos nariams, savo rinkėjams.

Rašau tiems, kurie gynė mano brolio mažą mergaitę, budėjo Klonio gatvėje.

Rašau sąžiningiems žurnalistams, kuriems svarbus – objektyvus faktų ir įvykių nušvietimas, bet ne melas, šmeižtas ir tiesos deformacijos spaudoje.

Rašau visiems tiems, kuriems tiesos siekis yra svarbus kaip oras ir vanduo.

Nepasislėpiau ir nepabėgau, bet buvau priversta išvažiuoti, nes tikimybė įrodyti tiesą Lietuvoje tapo lygi nuliui. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje teisėjų ir Seimo narių teisinės neliečiamybės naikinimas nesprendžiamas be įrodymų.

Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje yra galimybių įrodyti tiesą teisme.

Teisėjas privalo jausti ne visuomenės nuomonės pulsą, kaip teigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas G.Kryževičius, bet privalo klausyti įstatymo, būti teisingas ir sąžiningas.

Po to, kai ciniškai, nekreipiant dėmesio į mano brolio mažametės dukrelės penkias apklausas, ekspertizę, specialistų išvadas, buvo reabilituotas kaltinamasis pedofilija A.Ūsas; kai teismas nusprendė, kad gegužės 17 dieną prievarta mergaitės, mano, kitų žmonių atžvilgiu taikyta nebuvo; kad advokatas G.Černiauskas mergaitės nenešė; kai “Ūso triusikų byla” tapo svarbesnė už Klonio gatvėje suplėšytą Lietuvos trispalvę; kai mano tėtė buvo nuteistas už tiesą; kai teisiami mano artimieji: tėvai ir teta, kuriuos sužalojo kaukėmis užsidengę veidus pareigūnai; kai persekiojami ir teisiami Klonio gatvėje budėję taikūs žmonės; kai aukos buvo paverstos nusikaltėliais, akivaizdu, kad tiesos Lietuvoje ir su žiburiu nerasi.

2012 m. gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje, kai maža mergaitė prievarta buvo išvežta iš gimtųjų namų, parodė, kad visuomenės pulsas koreguojamas lazdomis, elektrošoku, ašarinėmis dujomis. Koreguojamas raudonomis antklodėmis ir jėga. Koreguojamas tol, kol sutaps su valdžios pulsu.

Gegužės 17-osios rytas neišdildomai įstrigo į kiekvieno mūsų atmintį kaip pasibaisėtino valdžios brutalumo, žiaurumo vaikystei ir elementaraus žmogiškumo išniekinimo pavyzdys. Jis akivaizdžiai parodė, kad žmogus mūsų valstybėje, už kurią tiek kovojome, kurios taip siekėme, yra niekas. Kad policija, atėjusi į mūsų namus, prieš nekaltą žmogų gali imtis bet kokių priemonių. Jis parodė, kad demokratija Lietuvoje tėra iliuzija, kad tebesame policinė valstybė. Šalį valdome ne mes visi, Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį susitelkęs valdžios ir teisėsaugos klanas. Jis tenori vieno – toliau išlikti ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos, sunaikinti fiziškai, morališkai ar ginte išginti iš Tėvynės svetur.

Gegužės 17-osios rytą galutinai tapo aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą.

Visos su pedofilijos istorija susijusios bylos – akivaizdžiai smukdančios Lietuvos teisėtvarkos autoritetą, lėmusios visišką visuomenės nepasitikėjimą sava teisėsauga, o kartu – ir visa valstybe.

Dabartiniame Seime esantys konservatorių ir socialdemokratų partijos nariai komentuoja mano neva nevykdymą Seimo nario pareigų, tačiau nesusimąsto, ką jie gero Lietuvai padarė per dešimt naujojo Seimo mėnesių. Daugumos šių veikėjų siūlomi įstatymų pakeitimų projektai tėra kosmetiniai, neesminiai tragiškos situacijos valstybėje, teisinėje sistemoje, socialinėje politikoje ir kitur pakeitimai. Peržiūrėjusi jų darbus, galiu drąsiai teigti, kad daugumai šių Seimo narių rengiami spektakliai Seimo posėdžių salėje ir dalyvavimas TV laidose suprantami kaip Seimo nario pareigų vykdymas. Jiems dabartinė situacija valstybėje yra tobula, kurios keisti jie nemato jokio reikalo ir jokios prasmės.

Atsikertant į žiniasklaidoje skleidžiamą ir tiražuojamą melą, kad neva nieko nedirbu kaip Seimo narė, noriu pranešti, kad iki šiol paruošiau keturiolika įstatymų projektų, nuo gegužės mėnesio paruošiau dešimt jų:

1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2, 7, 19, 20, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 ir 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą.

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės pakeitimo įstatymo projektu yra siekiama panaikinti Valstybės dotacijas partijoms, suvienodinti partijų galimybes dalyvauti rinkimuose bei taupyti Valstybės biudžeto lėšas.

2. Baudžiamojo proceso kodekso 370, 372, 373, 374, 374(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

3. Civilinio proceso kodekso 345, 347, 348, 350, 352, 353, 357, 363 straipsnių pakeitimo ir 346 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektu siekiama pakeisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinių skundų priėmimo ir nagrinėjimo tvarką. Naikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos kolegiją. Nustatyti kasacinio skundo priėmimo terminus – ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo kasacinio skundo gavimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

4. Baudžiamojo kodekso 149, 150, 153 straipsnių pakeitimo ir 95 straipsnio papildymo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama sugriežtinti sankcijas seksualinio pobūdžio nusikaltimams, netaikyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties.

5. Administracinių bylų teisenos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

6. Teismų įstatymo 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

7. Konstitucinio teismo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

8. Susirinkimų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, Teismų įstatymo, Konstitucinio teismo ir Susirinkimų įstatymo projektais siekiama sumažinti atstumus nuo teismų rengiant mitingus, piketus, susirinkimus.

9. Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

10. Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

11. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu, Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu ir Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siekiama patobulinti asmens pripažinimo advokatu ir įrašymo į Lietuvos advokatų sąrašą tvarką. Pateiktais įstatymo projektais yra siekiama panaikinti susiklosčiusią praktiką, kai teisėjams ir prokurorams, nelaikius kvalifikacinio advokatūros egzamino, yra galimybė būti pripažintais advokatais ir įrašytais į Lietuvos advokatų sąrašą.

12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

13. Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Šių projektų tikslas sumažinti Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, kurie gali teikti Seimui įstatymo projektą skaičių iki 15 tūkstančių; sumažinti rinkėjų, kurie turi teisę teikti Seimui sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją skaičių iki 100 tūkstančių bei prailginti piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įgyvendinimo terminus iki keturių ir šešių mėnesių. Projektu yra siekiama realiai įgyvendinamos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės.

14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siekiama sumažinti Seimo narių skaičių iki 101.

Paskutiniai trys projektai jau įtraukti į trečią eilinę Seimo sesiją, tačiau jiems įregistruoti reikalinga 1/4 Seimo narių parašų.

Stengiuosi vykdyti visus įsipareigojimus rinkėjams. Nuosekliai vykdau “Drąsos kelias” rinkiminę programą. Ruošiu žadėtus įstatymų pakeitimus.

Palyginimui trumpai paminėsiu kai kurių Seimo narių nuveiktus darbus. Iki šiol, t.y. per dešimt darbo mėnesių Seime

– po šešis įstatymų projektus paruošė A. Vidžiūnas, D. Kuodytė, D. Petrošius,
– po penkis projektus paruošė V.A. Abramikienė, A. Kubilius, O. Leiputė, J. Olekas, V. Saulis,
– po keturis projektus paruošė G. Kirkilas, K. Glaveckas, M. A. Povilionienė, B. Vėsaitė,
– po tris projektus paruošė M. Adomėnas, J. Bernatonis, G. Purvaneckienė, D. Petrulis, E. Vareikis,
– po du projektus paruošė A. Ažubalis, A. Dudėnas, D. Jankauskas, B. Juodka, A. Nesteckis,
– po vieną projektą paruošė R. Žilinskas, E. Zingeris, R. Sinkevičius, P. Žeimys,
– nei vieno projekto neparuošė A. Butkevičius.

Taigi akivaizdu, kad garsiai rėkiantys konservatoriai ir socialdemokratai nenuveikė jokių realių darbų. Neturi jie jokių siekių išgelbėti ant bedugnės krašto kybančią valstybę.

A.Kubilius ir jo partijos veikėjai turbūt pamiršo, jog Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Pagrindinė Seimo nario pareiga – įstatymų ruošimas. Akivaizdu, jog sėdėjimą Seime konservatoriai supranta kaip Seimo nario darbą.

Kodėl Seimo nariai, gaunantys po 6000 Lt atlyginimo ir 2000 Lt parlamentinėms išlaidoms, nieko nedirba? Kodėl nedirba jų padėjėjai, kuriems kas mėnesį išmokama 6000 Lt į rankas?

Viešai eskaluojama, kad neva mano padėjėjai nieko nedirba, bet jiems išmokama 3000 Lt. Lyginant kitų Seimo narių darbus, akivaizdu, kad jų padėjėjai dirba nepalyginti mažiau, o gal ir visai nedirba, tačiau jiems išmokama dvigubai didesnė suma.

Šmeižiami spaudoje mano padėjėjai, neva neturintys reikiamo išsilavinimo. Visų jų išsilavinimas toks, kokio reikalauja Valstybės tarnybos įstatymas. Mano padėjėja Olga Girdauskienė yra mokslų daktarė, baigusi doktorantūros studijas Sankt Peterburge.

Algą gauna ne tik Seime dienas leidžiantys, nieko nebirbantys Seimo nariai, bet ir LRT veikėjai. Viena jų – N.Pumprickaitė darbo užmokestį gauna už viešą melą ir mano šmeižimą, kad aš neva gaunu darbo užmokestį, bet nieko nedirbu. Pumprickų Nemirai, kuri rinkiminės kampanijos į Seimą metu dovanojo partijoms kaip savo nacionalinės televizijos laidas, kurios apmokamos iš mokesčių mokėtojų pinigų, reikėtų pasiteirauti Seime ir sužinoti apie man nuo gegužės mėnesio išmokėtus, o tiksliau neišmokėtus pinigus, ir mano paruoštus įstatymų projektus. N.Pumprickaitė turėtų paviešinti savo darbo užmokestį, kurį ji gauna nacionalinėje televizijoje už nesisteminių partijų žmonių šmeižimą ir žeminimą.

Nuo gegužės mėnesio nesu gavusi nei vieno lito darbo užmokesčio, nesu išleidusi nei vieno lito parlamentinėms lėšoms. Neįsigijau automobilio Seimo nario veiklai, todėl neturiu jokių išlaidų jo išlaikymui. Nesinaudoju diplomatiniu pasu, apie kurį pastoviai užsimenama spaudoje. Užsienio reikalų ministerija suteiks informaciją, kad tokio paso aš neturiu.

Seimo viešbučio priduoti nebuvo galimybių, nes balandžio mėnesį Seimo kanceliarija pakeitė spyną ir negalima buvo į jį patekti. Deja, iki šiol nemačiau jokios informacijos spaudoje, kad Seimo viešbutis dėl konservatorių partijos nario neišsikraustymo man buvo suteiktas tik 2013 m. sausio viduryje.

Spaudoje skleidžiamas melas, kad aš nedaviau parodymų ikiteisminiuose tyrimuose. Informuoju, kad tiek būdama teisėja, tiek Seimo nare visuose ikiteisminiuose tyrimuose sutikau duoti parodymus, daviau apžiūrai kompiuterius, leidau apžiūrėti patalpas.

Į viską reaguoti nėra nei noro, nei laiko. Šmeižto ir melo tiek daug, kad jis jau tapo kasdienybe ir mūsų supuvusios valstybės dalimi.

Laukiu ekstradicijos bylos, kurioje su prašymu užsienio valstybei Generalinė prokuratūra pateiks visą video įrašą, darytą 2012 m. gegužės 17 dieną Garliavoje, kuriame mergaitei ant galvos metama antklodė, kur aš, būdama teisėja, esu žalojama, kur vaikui rankas plėšia Vaiko teisių apsaugos darbuotoja, kur pareigūnai leidžia L.Stankūnaitei draskyti mažą mergaitę. Vaizdo įrašą ne apie mafijos nusikaltėlių ar teroristų, bet apie mažos mergaitės nebaigtoje pedofilijos byloje “ėmimą”.

Aš sieksiu, kad užsienio teismai įvertintų tokius Lietuvos teisinius perliukus, kai nepabaigus pedofilijos bylos, nukentėjusioji mergaitė su 240 policininkų pagalba grąžinama į tą aplinką, kurioje pagal prokurorų surašytą kaltinamąjį aktą buvo seksualiai išnaudojama.

Pateiksiu įrodymus, kad vykdant teismo sprendimą, pirmiausia buvo nusuktos mūsų namo viduje esančios vaizdo kameros, kad nebūtų fiksuojamas “teisėtas” teismo sprendimo vykdymas.

Sieksiu, kad svarstant išdavimo klausimą ir sprendžiant mano galimybes į teisingą teismą Lietuvoje, būtų įvertintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko G.Kryževičiaus pasisakymas dėl “pūlinio teisinėje ir politinėje sistemoje”. Esu įsitikinusi, kad normaliame, civilizuotame pasaulyje teisėjai ir Seimo nariai nešmeižiami šlykščiais prasimanymais žiniasklaidoje, jie nevadinami ,,pūliniais“ aukščiausių teisinių institucijų pareigūnų, tiesiogiai atsakingų valstybėje už teisingumą, už žmogaus asmenybės gerbimą, už jo saugumą.

Sieksiu, kad būtų įvertinta Seimo pozicija, kai mano teisinė neliečiamybė naikinama neįsitikinus, kas vyko namo viduje.

Viešai meluojama, kad tariamasi su D.Valiu. Niekada nesitarčiau su žmogumi, kuris vadovaudamas Lietuvos prokuratūrai, viešai melavo ir apšmeižė mane, kad aš padariau nusikaltimus. Melavo, kad aš spardžiau L.Stankūnaitę. Slėpė vaizdo įrašą, kuris fiksavo, kaip policijos pareigūnas, sambo vicečempionas sužalojo mane. Slėpė įrašą, kuriame mergaitės atžvilgiu naudojama jėga. Niekada nesitarčiau su pareigūnu, kuris aukas pavertė nusikaltėliais.

Dabar vienintelis kelias – tų vaizdo įrašų pateikimas ir įvertinimas užsienio valstybėje. Tik toks galimas šios kovos tęsinys.

Šalaševičiūtėms ir Dabašinskienėms pranešu, kad mano sūnus Karolis užsienyje pabaigė septintąją klasę, o šiuo metu yra aštuntos klasės mokinys. Tuo pačiu norėčiau jų paklausti, ar jos pasidomėjo, kur dingę 14000 Lietuvos vaikų? Ar jos pasidomėjo, kur dingo mano brolio maža mergaitė? Kur ją išvežė A.Ūso draugė? Ar joms gali būti saugu po to, kai L. Stankūnaitė išplatino video įrašą apie baimę ir nepasitikėjimą apsauga, apie mergaitės galvos ir pilvo skausmus?

Tiesos siekis man visada buvo ir yra svarbiausias. Su mano išvykimu į užsienį kova nepasibaigė. Priešingai – atsirado galimybių kovoti.

Pasiilgau savo artimųjų, draugų ir bendražygių. Jiems linkiu sveikatos, kantrybės ir didžiausios sėkmės.

LR Seimo narė Neringa Venckienė

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

146 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  Visi laukia stebuklo. 🙂

 2. Audrone:

  Pagaliau galesiu isitikinti,kad N.Venckiene gyva. Busiu labai laiminga nors del jos.

 3. tampax'as:

  Ir atsivers dangus, ir pasipils dieviškoji mana…

 4. Adomas:

  Tai, kad Lietuva – labiausiai nykstanti valstybė pasaulyje-daug priežasčių. Viena iš jų yra demokratijos sutrypimas į purvą, kartu su trispalve, Garliavoje. Lauksiu reportažo, nes nesu abejingas pedofilų gaujos, valdančios Lietuvą,
  aukų likimui.

  • Romuvis_LT:

   Va va, tipiškas patvorinis komentaras…
   Kai tokia visuomenė, kai pateisinami patvorio savavaliautojai, kai tikima sąmokslo teirijomis (“pedofilai”, “masonai”, dar kas? valdo) – taip toli neisim. Taip patys save sunaikinsim. Nes nors kiek brandesnis ar labiau išsilavinęs žmogus tikrai nenorės gyventi tarp šizofrenija užkrėstos visuomenės. O gal tai natūralioji atranka? Visi išmintingesni jau emigravo. ir liko visokie Adomai, kurie rašinėja keistus komentarus…

  • Adomas:

   Ką padarysi, tautoje visada buvo mutantų(išsigimėlių) stribų, ar stribvaikių “ramuvių”, kuriems patriotai valdant okupantams buvo “buržuaziniai nacionalistai”, o dabar valdant eurotolerastam -“patvoriniai”.

   • Romuvis_LT:

    Nieko panašaus!u ankstesniuose komentaruose (po straipsniais, skirtais pokarių partizanų atminimo įamžinimui) jau rašiau, kad ir mano giminėje būta partizanų. Net iš abiejų (tėčio ir mamos pusių). Mano močiutė slėpė partizanus iri pat šių dienų išsaugojo Trispalvę, ranka rašytą partizanų knygelę su partizanų dainomis. Pokario metais senelių sodyboje nakvodavo partizanai (tie patys – giminaičiai).
    Tad nereikia manęs ažšaukti “stribu”, “komunistu” ar dar kuo nors. Esu kilęs iš vieno, gana atokaus Lietuvos kaimo, ir mano tėvai komunistų partija neturėjo.
    O rašau čia – iš to paties PATRIOTIZMO! Taip, esu romuvis. Švenčiu kalendorines šventes, gyventojų surašymo metu būtent tokiu ir užsirašiau.
    Taip, esu liberalių pažiūrų (tiesa, jokiai partijai nepriklausau). Taip, domiuosi lietuvių etnine kultūra ir esu padaręs išvadą, gad iš prigimties baltų kultūra yra individualistinė, o visi kolektyvistiniai elementai – tai slavizmai. Pavyzdžiui, ar jums nekyla klausimas, kodėl žemaičiai yra gerokai didesni individualistai už vaišinguosius dzūkus? Paaiškinimas itin paprastas – dėl geografinio artumo slavams. Tai patvirtins bet kuris etnologas. Todėl ir manau, kad individualizmas, liberali ideologija ir yra pats TIKRASIS BALTIŠKAS TAUTIŠKUMAS 🙂 Deja, visokiems tautininkams ir gatvių rėksniams to neišaiškinsi.

    Na, o dėl tų patvorio niekšelių – tai kalba labai trumpa. TIR, KURIE NEPAISO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ, KURIE NEVYKDO TEISMO SPRENDIMŲ – NETURI TEISĖS KALBĖT APIE MORALĘ. TIESIOG JIE TOS MORALĖS NETURI. TAIP PAT NEGALIMA JŲ LAIKYTI IR PILIETIŠKAIS, NES JIE ELGIASI LABAI NEPILIETIŠKAI IR KYLA ABEJONIŲ, AR IŠ VISO JIE TURI TEISĘ VADINTIS LIETUVOS PILIEČIAIS!
    Asmeniškai man tokie žmonės nei trupučio nėra geresni, už taip dažnai jų linksniuojamus “pedofilus”…
    Be to – net ir šia prasme, gal to ir nenorėdami, jie kovai prieš TIKRĄJĄ pedofiliją padarė “meškos paslaugą”. Anksčiau jei visuomenę pasiekdavo žinia, kad kažkoks asmuo yra pedofilas – visi tuo tikėdavomi ir jį smerkdavome. Ne tik laisvės atėmimas, bet ir paviešinimas, asmens įvardijimas “pedofilu” buvo didžiulė moralinė bausmė, gal net didesnė už įkalinimą.
    O kas įvyko po Garliavos įvykių. Ogi “pedofilo” savoka buvo paprasčiausiai devalvuota. Kai grupelė akivaizdžiai ne visai sveiko proto žmonių kiekvieną, su jais nesutinkantį ir jų savavaliavimą smerkiantį apšaukia “pedofilu”. Kai tokiais “pedofilais” tampa net didžioji visuomenės dalis – tuomet “pedofilo” samprata praranda prasmę. Tiesiog tai nieko nebereiškia ir visi numoja ranka, jei koks jų pažįstamas pavadinamas “pedofilu”. PASIDARĖ LABAI PATOGU TIKRIESIEMS PEDOFILAMS. Tiesiog jie ištirpsta gausybės “pedofilų” masėje.

    Oi jūs neramieji patvorio veikėjai… Vargšai jūs. Neįdėjo jums niekas išminties. Oi neįdėjo…. Štai tokų straipsnių net neskaitau – juose pateikiamų veikėjų “sąmojai” tiesiog nieko neverti.
    O komentuoju – TAI VĖLGI, IŠ TO PATIES PATRIOTIZMO. Iš tos pačios meilės Tėvynei ir jos tautai. Siekiant, kad ji TOBULĖTŲ, KEISTŲSI, O NE TOLIAU SLYSTŲ AKLOJO PRIMITYVIZMO KELIU, Į KURĮ JĄ IR ĮSTUMIA TOKIE SEIMAN PATEKĘ VEIKĖJAI beii visokie “Adomo” tipo komentatoriai….
    Mano giminė – kovotojų už Lietyuvą giminė. Tik kiekvienas laikmetis reikalauja savų kovos būdų.

    • Sėlis:

     O taip… Taktika pasikeite, ane? Is pradziu atvirai niekinote tautiskuma ir patriotiskuma, o dabar bandote “prisitrinti”, vaidindami patriotiskus, bet neisdegs, tokius isgamas mankurtus zinome, kaip nuluptus. Nereikia apsimetineti. Liberastisku ir tautisku-patriotisku vienu metu buti neimanoma. Liberastai pasisako uz skalunus, uz zemiu ispardavima uzsienieciams, uz pederastus, uz “lenkus”, uz religijos niekinima, uz multikulturalizma, uz visuomenes mankurtizavima ir uz daugybe kitu blogybiu, o tautininkai tam sako griezta NE! Tai koks is taves tautininkas? Tu grynu gryniausias betautis mankurtas globalistas, tad neapsimetinek romuviu, nes juo tikrai nesi. O apie baltu individualizma patvirtink moksliniais faktais, gana tu is pirsto lauztu kliedesiu zmoniu klaidinimui.

     • Romuvis_LT:

      Gal gerbiamasis į medikus kreipkitės, kol dar nevėlu.
      Na, lenkai, žemė – tiek to. Gal žmonės nuoširdžiai jaučiasi esą didesniais patriotais, kai kuvioja už tai. Tam nepritariu, bet tai logikai neprieštarauja.
      Taik labai smalsu, kaip didysis “patriotas” paaiškintų, kodėl jam taip nepriimtina skalūninių dujų gavyba, Visagino AE statyba? 🙂 Ar tik “patrioto” galvelės kažkieno (iš rytų pusės) “gauruota letena neglosto 🙂
      Tad – panašu į šizofrenijos (susdevejinimo) požymius…

      • Sėlis:

       Pats tarnauji tai “gauruotajai letenai”, kuri kaip tik dziaugtusi, kad “litovcai” sedi ant parako statines bei neturi geriamojo vandens. Kuo pats kvepi, tuo kitus tepi. Atstovauji visoms Lietuvai priesiskoms jegoms, mankurte.

     • Amelija:

      Tautininkas ir romuvis – ne tapačios sąvokos. Šiandien tautininkai Lietuvoje yra lygintini su šustauskininkais, patvoriniais, K. Brazauskienės nežinia kokia partija, su murzininkais, fašiais, antifomis ir t. t. Atkūrus Lietuvos valstybę iš tiesų buvo stipri Lietuvių tautininkų sąjunga – profesoriai, mokslų daktarai, menininkai. Kur jie dabar? Kai vadovavimą perėmė KGB agentas garsia pavarde, o dabar skėtriojasi nevykėlis G. Songaila, iš tos organizacijos pabėgo visi sveiko proto žmonės. Paklauskit Klemą Intą, Eimuntą Grakauską – eitų jie kartu su jumis? Atsakymą galiu pasakyti iš karto.

    • LosAngeles:

     Tamsta eilini karta rasote nesamones. Baltiskoji kultura nera individualistine, jau nekalbant apie liberaluma. Blefuojate, arba nesuprantate kur esate (gali buti – ir nenorite, cia blogiausias variantas). Liberalumas- tai bacila, kuri bet kuriai tautai yra mirtina. Skamba labai graziai, viliojanciai, bet ji veda tik i begalini ego putimasi (koks as svarbus), kas savo ruoztu zudo bet koki rysi tarp individu, galu gale privesdamas prie visisko susvetimejimo ir abejingumo (nes ans daro ne taip, kaip as noreciau). Tikiuosi dar yra pakankamai supratingu zmoniu, kurie sita ‘skiedala’ apie musu probociu liberaluma atsijos i pelus.
     Kas del ‘garbingos seimos istorijos’, tai Pavlikas irgi ne stukaciu seimoje uzaugo. Tai jusu sazines reikalas…

     • Amelija:

      Tavo LosAngeles taip ir liko su Balbieriškio mąstymu. Liberalumas lietuviškai – pakantumas. Ar šoki su kirviu prieš kaimyną, kai jo karvė nuėda tavo burokus? Ar niekini žydą, kad jis švenčia šabą, o ne sekmadienį? Ar užsipuoli moterį gatvėje, jei ji, tavo manymu, eina su per trumpu sijonu?

      Abejoju. O prie praeities, giminės istorijų, žmonių pasakojimų apie šeimų praeitį nelįsk. Taip elgėsi tik Stalinas.

      • LosAngeles:

       Fuflo
       Liberalumas lietuviskai tikrai ne pakantumas. Jei kalbeti apie tolerancija, tai dar galima butu pagalvoti, bet liberalumas… Na nusikalbejote, ir tai pradeda matytis pas jus vis dazniau. Is pradziu kai pasirodete alke atrodete solidziau… Bet paskutiniu metu tik kitu kaltinimai ‘lojimu be argumentu’ saves nematant. Tipiskas tolerancijos apologetu poziuris. Vienas is Olandijos per marsa jau parode kur link einame 🙂 Gerai kad ir vietoje yra patikimu vedliu (nors susikalbeti galima :)), tik jus truputi ne ten reiskiates… Ar uzduotis tokia? Na ka padarysi, nedekinga situacija, bet ‘prikazy ne obsyzdajunsa, tovarisc’

    • Kemblys Romuviui_LT:

     Romuvis_LT:
     ,,O rašau čia – iš to paties PATRIOTIZMO! ”
     Romuvis_LT:
     ,,komentaruose, partizanų, komunistų partija, PATRIOTIZMO, kalendorines, liberalių, etnine kultūra, baltų kultūra, individualistinė, slavizmai, kolektyvistiniai elementai (?), geografinio, etnologas, individualizmas, liberali ideologija (3 svetimžodžiai iš eilės!), MORALĘ, pedofiliją, pedofilas, moralinė, devalvuota, grupelė, masėje, komentuoju, PRIMITYVIZMO, tipo komentatoriai…”
     Romuvis_LT:
     ,,Todėl ir manau, kad individualizmas, liberali ideologija ir yra pats TIKRASIS BALTIŠKAS TAUTIŠKUMAS…”

     Abejoju ar tu suvoki tuos svetimžodžius teisingai, bet neabejoju, kad tavo mintims išreikšti jau nepakanka vienos, kurios nors, kalbos žodžių. Susirūpink sveikata.

     • Romuvis_LT:

      Gal kokių filologų tarpe ir rastumėt bendraminčių. Ben tarptautiniai žodžiai netrukdo ir lietuviškų pakaitalų jiems ieškoti nesiruošiu. Juos naudojau ir naudosiu. Nepatinka – galite išversti – nesupyksiu 🙂

      • Kemblys:

       Aš ne kalbininkas, mane domina viskas, kuo mąstoma. Arskira kalba yra atskira mąstymo priemonė. Pvz., ar maišai dašimtainį skaičiavimo būdą su dvejetainiu ar romėnišku? Jei įmanoma išreikšti mintį viena kalba, tai nėra prasmės įterpinėti kitų kalbų, kurių dar neišmokai, žodžius. Jei įterpinėji, reiškia arba kalba nepajėgia tokių sudėtingų minčių išreikšti, arba tu nemoki nei vienos kalbos. Kalbos sutrikimai rodo mąstymo sutrikimus. Tu turbūt dar nesupratai, kad rašei nesuvokdamas pilnai tų svetimų kalbų žodžių. Kaip man juos išversti, jei pastebėjau tave nesuvokiant? Yra ‘tarptautiniai’ žodžiai (pvz., kilometras, gramas ir t.t.), kuriuos visi supranta vienodai. O, pvz., pakviesk lenką į ‘restauraciją’ – nudžiuginsi jį. Kartą, man reikėjo UK nupirkti ‘akumuliatorių’ ir ‘generatorių’, tai mane suprato tik, kai sudirgęs ištariau ‘battery’ ir ‘dynamo’. Paaiškink man, ką reiškia ,,kolektyvistiniai elementai”?
       Kita vertus, keista kai iš PATRIOTIZMO gadina lietuvių kalbą…

       • Amelija:

        Kembly, mielasis kalbos sarge, būk pakantesnis jaunajai kartai, kuri nesirausia žodžių lobyne, o sako tai, kas įprasta jų aplinkoje. Mes, nueinanti gildija, esame lietuvių kalbos “puristai” (purus lot. – švarus), bet jie tegul kalba taip, kaip mąsto. Antraip atsiliksime nuo jaunimo, nesusikalbėsime su jais. Šiaip jau visada laukiu Tamstos pastabų ir patarimų.

        • Kemblys:

         Kažkada, manęs paklausė toks senukas: ,,Ką reiškia liaudies demokratinė respublika” (tuomet visa rytų Europa buvo iš tokių valstybių)? Norėjau atsakyti iš karto apie valstybės valdymo pobūdį, bet man patarė pamąstyti. Suvokiau, kad įpratęs berti žodžius nesigilindamas į jų prasmes. Kitą kartą senukui atsakiau – sviestas sviestuotas sviesčiausias 🙂 Taip pradėjau domėtis mąstymu (jei mąstymas tikrovės reiškinys, tai gal nera visai kvailas užsiėmimas 🙂 ). Paskui suvokiau nuklydęs į ‘dirvonus’ (kažkada buvo suarta), t.y. protėviai mums paliko žodžius, kuriais įmanoma mąstyti apie tai (čia milžiniškas lietuvių kalbos pranašumas prieš man žinomas kalbas). Užsivedžiau, gana, kol neišūžiau Tau galvos. Dar, raktas į mąstymą yra žodžiai ‘sąžinė’ ir ‘sąmonė’. Sugretink juos su rusiškais ir angliškais atitikmenimis.
         Jei ‘jaunuolis’ suvoks savo kvailumą, viskas bus gerai (visada palieku galimybę), bet, jei ne, tai nepavydžiu jam.

         • Amelija:

          Ačiū, gera mintis pamąstymui. O jei nuoširdžiai – visada laukiu Tamstos kritikos ir įžvalgų. Dirbu kasdien su tekstais, kurie daugeliu požiūrių yra baisūs, pavargsta akys ir rankos, bet esu J. Pikčilingio, J. Palionio, J. K. Ambraso-Sasnavos, E. Vengrienės, D. Ulvydo studentė ir praktikantė, stengiuosi gryninti kalbą, neįsileisti svetimžodžių, bet praktiniame kalbos vartojime (plačiąja prasme) turime būti lankstūs, kad neatstumtume nuo gimtosios kalbos tuos, kas ją nelabai moka ir neįpatingai vertina.

          • Kemblys:

           Teisingai skleidžiamos kraštutinės pažiūros patraukia daug nuosaikių, Amelija.
           Dar, gal Tau įdomu: lietuvių pačioje kalboje yra ką rytiečiai vadina IN ir JAN – mūsų kalboje viskas gyva t.y. moteriškos arba vyriškos giminės (pvz., anglų kalboje tik žmogus gyvas, kita IT); skaitvardžiai nuo veiniouliekos iki devyniouliekos rodo, kaip anksčiau skaičiavo – vienas lieka, du lieka… septyni lieka); lietuvių kalboje liko žodžiai apie asmens sąrangą: Siela, Velė, Dvasia ir dar vienas žodis, kuris tuos žodžius suriša, (šiuos žodžius neišverstum į kitas kalbas paeiliui); dar turime mažybinius žodžius, ko nėra, pvz., anglų kalboje; dar liko dviskaitos liekanos: mudu, abudu (tarybmečiu kalbininkai praganė dviskaitą, gražu perskaityti ant tarpukario dviejų litų – du litu); Dievą lengva suvokti buvus Moteriškos giminės… ir daug ko aš nežinau.
           Tau, kaip kalbinikei, turbūt viskas buvo žinoma. Gal ką, mainais, man padovanosi?

     • Kęstutis:

      Romuvis.vsd sunkiai serga tarptautinių žodžių dezinterija ir liberasmu… Ar mes jam jau bepadėsim?…

    • na prirašyk tu man tokių nesąmonių?Prajuokino.
     rašo bele ką?:)
     Taip žmogus bijo primityvumo ir neapsičiupinėja,kad ten tupi ir tupi?

    • S:

     Tai, kad seneliai buvo partizanų rėmėjai nieko nepasako apie tave patį, nes tu gali būti išgama, pasirinkęs naują tarybinę tikrovę išgyventi per saviškių lavonus, na stribas. Partizanai kovojo prieš svetimšalius grobikus ir okupantus, gynė Lietuvos Žemę. Čia yra vienintelis klausimas tau – ar partizanus vertini kaip Lietuvos didvyrius (“herojus” svetimkalbe), ar tik užsidengi jų nuopelnais savo menkystą?

 5. Kažin:

  Vergai laukia – tiesos, laisvi žmonės siekia – valdžios…

 6. Romuvis_LT:

  Atsibodo ta patvorinė tematika ir visi “Drąsiųjų” keliai bei klystkeliai. Baigtų žmonės niekais užsiiminėti. Ir kaip jiem neatsibodo?
  Provicija, oi gili provincija ta mūsų Lietuvėlė… ne veltui jaunimas iš jos emigruoja…

  • Vienas laukas:

   Iš kokios parapijos ?

  • kad:

   kažkaip atrodė Jūsų mąstyme apstu provincialumo ir nesupratimo?

  • Adomas:

   Samdomi ūsofilai bijo tiesos, kaip velnias smilkalų. Drąsos kelias laimės ir sekančius rinkimus, ir į Seimą
   pateks, nes tai vienintelė neišsigimusi partija.

   • Amelija:

    Kartą jau laimėjo – vienmandatėse nė vienas kandidatas. Pagal sąrašą irgi tik tie, kurie buvo aukščiau mano kaimynės Audronės. Dabar varysit į Europarlamentą ir prezidentus? 0,06 sėkmė garantuota.

  • lauk iš tėvynės:

   Kuo greičiau dingsi iš Lietuvos, tuo bus mums visiems geriau

   • Romuvis_LT:

    Na taip, vieni “patriotai” čia liks (sakyčiau – PSEUDOPATRIOTAI, nes tikrieji patriotai – tai tokie, kurie siekia Lietuvai klestėjimo, į kurį vienintelis kelias – liberalios reformos).
    Įdomu, kas jums pensijas uždirbs, kai visi liberaliai mąstantys emigruos 🙂 Nes neliberaliai mąstančio jaunimo Lietuvoje yra maždaug tiek, kiek jo kovo mėn. Gedimino prospektu kasmet pražygiuoja 🙂 Kiek tai bus % nuo viso Lietuvos jaunimo?… 🙂

    • S:

     “Liberaliai mąstantį” jaunimą lengviau suskaičiuot, jie juk taip pat žygiuoja, tik berods gegužės 1-ą ar 8-ą, ES gimtadienio proga. Dabar nepamenu tiksliai, kiek ten dalyvavo – 15 ar 20? 🙂 Ai tiesa, turbūt reikia pridėt 5-10 gomikų parade žygiavusius su liberalų sąjūdžio vėliava? Kiek jie sudaro nuo visų? Žinoma, 99%. 🙂

   • Amelija:

    Nedingsiu. Niekada. Esu lietuvė, mano vaikai ir anūkai lietuviai. Gyvename pasiturinčiai, džiaugiamės laisve pareikšti savo pažiūras. Jaunimas studijuoja prestižines specialybes, yra tikri Lietuvos nepriklausomybės gynėjai (iki ginklo imtinai). Labai džiaugiamės, kad nesame ubagų valstybė didžiajame paribyje, o priklausome ES, NATO. Mes už žemės pardavimą užsieniečiams, už Chewron atėjimą žvalgyti skalūninių dujų, už laisvą kapitalo judėjimą.

    Tai dabar iškarsit mus – nes mąstome kitaip, nei dauguma

    • S:

     Gerai, kad suprantat, ko nusipelnot. 😀 Ateis laikas, pažiūrėsim. Šiaip tai čia ir yra Lietuvos nelaimė, kad tokie kaip jūs esat talentingi tarybinio mentaliteto žmonės. Vadinamoji “trečioji kohorta”, prasidėjusi gimusiais 1945-1957 m. (yra moksliniai tyrimai), kurie pasirinko visuomenės naują tikrovę, užneštą sovietų genocido. Aš pripažįstu, tokie daug ir pasiekė, kai kitus naikino. Dabar aš matau pagrindinius tuos žmones, kurie valdo valstybę, vadovauja politikai ir netgi mokslui. Jie Lietuvą parduoda lengva ranka, tai Jūsų visų prisitaikėlių lemtis. Įsitikinau, kad prorusiškas ir pro-europietiškas yra tas pats, tai tarybinis mankurtas, išugdytas nuo Stalino laikų. Kažkaip negaliu netgi pykti, tokie žmonės su manim daro mokslą, vysto aukštąsias technologijas. Tačiau tokių veikėjų dabar jau likęs tik viršutinis valdantis sluoksnis, iš apačios kyla nauja banga, kurie neišsigimę. Gerai, kad tai suprantate. Jūs esate šlykšti paskutinė tarybinio veido grimasa Lietuvos žemėje. Ir jūsų mažuma, ruoškitės trauktis nuo pakylos. Jūsų karštligiškas skubėjimas parduoti Lietuvą ir įteisinti tai, dabar jau nepadės. Jūsų pačių vaikai, nauja karta, pasakys tą patį, ką pasakė škotų karalius savo tėvui filme “Narsioji širdis”. 😉 Dauguma jau susidarė, melskitės…

    • Algimantas Sabaliauskas:

     Amelija, kadangi Jūs už “laisvą kapitalo judėjimą”, asmeniškai Jums pateikiu du žodžio “prekė” paaiškinimus skirtinguose žodynuose (pateiksiu tik pirmasias, pagrindines reikšmes):
     1 – darbo produktas, skirtas parduoti
     2 – yra visa tai, kas gali patenkinti poreikį ir yra siūloma rinkai, siekiant sudominti, paskatinti įsigyti ir vartoti ar naudoti.
     Matyt, priklausomai nuo to, kaip žmogus suvokia “prekę”, taip jis ir apsisprendžia dėl žemės pardavimo, Ševron veiklos, kitų dalykų, susijusių su “laisvu kapitalo judėjimu”. Pagal Jūsų išsakytas mintis spėju, kad “prekę” suvokiate taip, kaip pateikta antrajame apibrėžime.
     Pirmasis iš pateiktų apibrėžimų yra iš “Dabartinio lietuvių kalbos žodyno”, kitas iš pasaulinės “Vikipedijos”. Taigi, manau, nesuklysiu padaręs išvadą, kad save labiau suvokiate ne kaip Lietuvos, o kaip Pasaulio pilietę. Ir tai yra neginčytina Jūsų teisė. Kaip ir neginčytina yra Lietuvos piliečių teisė mąstyti ir vertinti reiškinius lietuviškai, turėti savo vertybes, kurios nebūtinai sutampa su Pasaulinėmis. Taipogi lietuviai turi teisę nustatyti savas “laisvo kapitalo judėjimo” ribas, kurios vėlgi nebūtinai turi sutapti su kitų valstybių apsibrėžtomis ribomis. Ir niekas už tai negali mūsų žeminti, pravardžiuoti ar kitaip rodyti nepagarbą nei mūsų Tėvynėje nei kur kitur.
     Atsiprašau, bet negaliu susilaikyti neuždavęs Jums tikrai kvailo klausimo (atsakyti nebūtina):
     Ar Jūsų “prestižinių specialybių” jaunimas su ginklu rankose pirma gins Lietuvos nepriklausomybę ir po to parduos jos žemę, ar pirma parduos, o po to gins? 🙂

    • LosAngeles:

     Oi ka jus, juk jus taip mylite Lietuva… Na jei rimtai, tai karia tik internacionalistai. Kol verziasi i valdzia, tai vis liberalumo, zodzio laisves, o kai prigriebia- tai saudo ‘be teismo prie pirmo pasitaikiusio medzio’. Pavyzdziu sociai, o ir ne tokiu jau senu 🙂
     Taip kad situacija bandote isversti i kita puse… Na bet tai jau neturetu stebinti cia besilankanciu, ar siaip susipazinusiu su demagogu ‘prijomais’

    • tikras lietuvis:

     Panašu, kad jūs esate tie, kurie apvogė lietuvius, todėl ir esate prieš visuomenės daugumą.
     Kokia bausmė jums bus – nustatys teismas, bet lietuviai jums reikalauja aukščiausiųjų bausmių.

 7. kad:

  Jis ne prie ko.Aš apie Tavo nusipersiapsiorientavimą:)

 8. Adomas:

  Tarp ūsofilų nei vieno protaujančio žmogaus(sprendžiant iš komentarų) ir tai ne nuostabu, nes pedofilija labai rimtas psichikos sutrikimas, o pedofilofilija- dar rimtesnis.

 9. wikswa:

  Svarbiausia, nevėluokit pervesti jai algos. Juk šitaip dirba moteriškė seime. Teipogi ir jos, atsiprašant, padėjėjams.

 10. pensininkas:

  Venckienė jėga. Valdžia tikrai играет в дурочку (žaidžia durnelių žaidimą). Pagarba TieSOS ieškotojams. Tiesa išaiškės. Sėkmės.

 11. Nepolitikas:

  Spaudos konferencija labai patiko. Tiesiai šviesiai N. Venskienė pateikė ataskaitą apie savo darbą. Džiugu. O jeigu tiek įstatymų projektų pateiktu kiekvienas DK narys. Sėkmės Neringa ir sveikatos.

 12. Nepolitikas:

  Spaudos konferencija labai patiko. Tiesiai šviesiai N. Venskienė pateikė ataskaitą apie savo darbą. Džiugu. O jeigu tiek įstatymų projektų pateiktu kiekvienas DK narys. Sėkmės Neringa ir sveikatos. Pedofilai ir gėjai gali nevargti, atpildas ateina.

 13. et,:

  man neatsidarė nei viena nuoroda. Ar čia taip ir bus? Ar reikia laukti? Ekspertai.eu patalpino straipsnį apie tai, kad Rusija ketina privatizuoti Graikiją. “Medus” iškart parašė komentarą, kad Graikija nuo šiol bus laimingesnė.

 14. KLOUNAI:

  ar serijinio zudiko sesers laiskas nesujaudino :))) KPB turetu susirupinti, kad pagal juodaji DK SARASA nezudytu venckienes bendradarbiu seimo nariu, nes pagal Skucienes sarasa , buvo saudomi venckienes bendradarbiai ir ju vaikai! ar ir vel leis zudyti! ?Siaip klausimas, kodel jie tyciojasi is saves ir tikisi, kad niekas nesitycios is ju? :))))))))) negaliu nustot DDD Venckienes jautrus zodis Lietuvai DDDDD panasiai skambejo , kaip Lobovo kaukimas prie Grybauskaites darbo vietos.

  • Albas:

   Pats supratai ką parašei?

   • viltis:

    tai tie,kurie čia rašo apie ,,serijinio žudiko” seserį ir įrodo, kad teisingumo Lietuvoje nerasta. Juk niekam neįdomu, kodėl ir kas nužudė Kedį, Ūsą, Milinį ir kitus. Įkalčių prieš Venckienę net Seimui neparodė.Kitu atveju už tokį šmeižtą be įrodymų komentaruose tuojau būtų sureaguota. Ir tokiam veikėjui praeitų noras nekaltus žmones vadinti ,,serijiniais” žudikais ir kitais ,,gražiais žodeliais”.

 15. Janas:

  Sėkmes Jums ponia Venckienė!!! Aš Jumis tikiu ir žinau, kad Jūs nugalėsite!!!!

  • Vienas laukas:

   Sėkmes Jums ponia Venckienė!!! Aš Jumis tikiu ir žinau, kad Jūs nugalėsite!!!!
   ——————————————————————
   Prie dėl viso pikto dar patikslink, ką, nu, ji galės ?

 16. laiškas Neringai Venckienei:

  Gerbiama Neringa, Galima pasirašyti po visais Jūsų teiginiais. Mūsų valstybė – greičiausiai nykstanti pasaulyje. Visi žinome to nykimo priežastis: nepakeliama vergovė ir totalus žmogaus teisių sunaikinimas Lietuvoje. Žinome ir lietuvių genocido vykdytojus: stribus, stribvaikius ir stribanūkius, kurie, skubiai išvertę savo susmirdusį komunistinį kailį, tapo neegzistuojančių “Europinių vertybių” puoselėtojais. Tomis “vertybėmis” yra ir Lietuvoje išbujojęs nužmogėjusių pedofilų klanas, savo metastazėmis apraizgęs visas mūsų degradavusias ir apsivogusias valdžios struktūras. Kova su vagimis, korupcionieriais ir lytiniais išsigimėliais tik prasideda. “Drąsos kelio” partija kaip rakštis valstybės kinivarpoms,graužiančioms jos sveiką šerdį, iš čia ir neapykanta, gebelsinė propaganda prieš Jus. Visiems mums: Jūsų rėmėjams, Jūsų šeimai, Drąsos kelio partijai, visiems “patvoriniams”, visiems nepraradusiems sąžinės ir meilės Tėvynei, linkiu pergalės kovoje prieš išsigimėlius ir Lietuvos naikintojus.

 17. 1:

  taigi niekas nežino, ar tą laišką parašė pati venskienė, o be to, ten nieko nauja, o kur garsiai aprėktų ir neįvardintų pedofilų pavardės – nei vienos neradau, ar tai čia viskas , kas buvo sakoma “rudenį įvyks kažkas tokio, kad ojojoj…. eilinis muilo burbulas

 18. Sėlis:

  Liberalus jaunimas – tai cia tokie, kaip vasiliausku nydocka, zigeliu lina, rudomanskiai ir visokie bielskiai? Aciu ne, tokio jaunimo mums tikrai nereikia. Kad ir siandien galite krautis lagaminus ir mauti toli toli, niekas nepasiges. Tokio jaunimo Lietuvoje tikrai daug nera, taip kad negasdink, jog daug prarasim. Beje, ir kokie tie liberastai patriotai, jeigu viska spjauna ir sprunka? Kad tokie gudrus, uzuot pabege imkites veikti, kelti Lietuva is pelen. Bet tam blauzdos per skystos. Jus gerai sugebat tik pederastus popinti, daugiau nieko.

  • Sėlis:

   Eilini karta komentaras kazkur nusimeta. Cia “romuviui” EU.

  • konservatorių lyga:

   Baikit su tuo liberalumu. Ateina mūsų, konservatorių, laikas. VU studentai pasimetę, pirmakursiai nežino savo politinės orientacijos, mes darom renginius, geriam alų su hab. daktarais, mes laimėsim. Kaunas paims Vilnių, nes KTU ir Jėzuitų gimnazijų šimtukininkai užėmė aukščiausias vietas įtakingiausiuose VU institutuose. Baigsis visos antifos ir k—vų paradai sostinėje, mes valdysim Lietuvą. Tik Tėvynės sąjunga – jėga, mes tą parodysim, nes visi bezdaliai bijo pasisakyt kas yra, o mes einam kaip vėtra, mes nušluosim visus, kas prieš valstybę, jos ES politiką, kas su rusais. Jūs nežinot, kiek mūsų yra. Sužinosit. Drebėkit, išverstaskūriai.

    • Amelija:

     Ko čia slėptis? Kai liberalų autoritetą pamažino Zuokas, kai KGB palikuonys sudarė valdančiąją koaliciją, opozicija išeina į frontą…

     Jaunimui reikia trijų dalykų: idėjos, veiksmo ir pasiaukojimo. Tą sugalvojau ne aš.

     Idėja – nuseno valstybės vadai, nėra figūrų, jaunimas ima valdžią.

     Veiksmas – dveji metai prieš rinkimus dirbama su būsimais kandidatais, jie ištardomi studentiškuose debatuose, pateikiami visuomenei.

     Puolimas – visi marginalai, šnekantys nuo bačkų, lieka už dėmesio centro, nes jie per pastaruosius metus nieko gero nenuveikė valstybei.

     • Kemblys:

      ‘Idėja’? – uždega, bet perdega.
      ‘Veiksmas’? – studentai jauni, jie nepajėgūs ištardyti patyrusių tuščiakalbių.
      ‘Puolimas’ ar ‘pasiaukojimas?’ – nesupratau, prie ko čia ‘marginalai’?

      Manau, pirmiau reikėtų sudaryti galimybe protingiems žmonėms patekti į valdžią. Socialiniai,,mokslai” liko viduramžių lygyje. Taisant šių mokslų pamatus išryškėtų tie, kurie domisi visuomenės santykiais ir ją suvokia. Visuomenės mokslai turėtų remtis biologija, kad nekabotų ore. Biologijoje yra dvi pamatinės spragos, kurias galėtų užpildyti mąstytojai. Tokios permainos būtų pamatu šiuolaikinei pasaulėžiūrai. Pasaulėžiūra neperdega ją galima tik sulaužyti.

      Amelija, nors man nepatinka Tavo pažiūros, bet nesuprantu kodėl nusileidi iki bevaisių rietenų. Tu stipri, augink kitus savo priešininkus – bus nauda visiems.

   • Studentas (VU):

    Gerbiu kai kuriuos konservatorius (pvz. Kubilių), bet nemanau, kad Vilniaus universitete jie sumažins liberalų įtaką. Šiandien habilituoti daktarai – tai jau visiški seneliai (habilitacija Lietuvoje gi jau seniai panaikinta). Politikuoti jie mėgsta, tik vieni konservatoriai, kiti – socialdemokratai (gi mūsų buvęs rektorius per LSDP sąrašą net į Seimą pateko). pritariu – liberaliai mąstančių jų tarpe tikrai nerasi.
    o va jaunimas – totaliai liberalai. gal ir pasitaiko kitokių. Bet bent jau men kiek teko susidurti su jaunesniai dėstytojais – tai jie visi (absoliučiai visi) liberalai. o studentams konservatyvių ar kairuoliškų senelių kreizėjimai tikrai nerūpi. nebent iš mandagumo ir nenoro juos erzinti galvom linkčioja ir veltis į diskusijas vengia. daug kas taip daro. O tikrojoje pagarboje – liberalūs jauni dėstytojai. jie šiandien jaunimą valdo.
    Kaip yra kitur – nežinau, bet Vilniaus univere – tikrai tik taip.

    • Sėlis:

     Reiskia neokomuniagos bestuburiams gerai smegenis plauna. Bet tai nera didele problema, liberastisko jaunimo Lietuvoje yra mazuma ir liks visada sumauta mazuma, gales toliau rujoti su savo mylimaisiais homikais.

 19. viltis:

  po truputį pildosi.Pasirašau po kiekvienu Venckienės žodžiu.Galų gale tiesa turi kada nors išlįsti.Šitiek mirčių šioje byloje, šitoks žiaurumas vaiko atžvilgiu, izoliavimas. Viskas daroma valstybės vardu.Visuomenė turi būti informuota – juk ne Stalino laikais gyvename. Bet mūsų demokratija dar tik kūdikystės stadijoje. Palinkėkime Venckų šeimai sėkmės tikrai titaniškoje kovoje. Mažai kam tenka tokie išbandymai.Nebūkime visi mes abejingi, ieškokime teisingų atsakymų.

  • Nepolitikas:

   “viltis”, nepasakyčiau kad „ mūsų demokratija dar tik kūdikystės stadijoje.“ Manau dar embrionas, kurį žado pašalinti, pagal homoseksualizmo taktiką :
   1. Nujautrinimas – tai pastovus visuomenės bombardavimas įvairia su ES ir NATO susijusia informacija. Visada būkite ten, kur kažkas vyksta(pvz. komentarai Alkas. lt), būkite matomi(kaip „Romuvis_LT”,„Amelija“, „Marta“ ir t.t.)
   2. blokavimo strategija nepripažįsta tolerancijos kitokiai nuomonei. Jei tu ne su mumis, tu – prieš mus. Blokuojama viskas, kas pasisako už Tautą, arba prieš valdžią ar jos politiką.
   3. „atvertimas“ (converting). Kirkas su Madsenu savo knygoje šią strategiją pristato pabrėžtinai ciniškai: „Kai kalbame apie atvertimą, mes kalbame apie psichologinėmis atakomis bei suplanuota propaganda iš žiniasklaidos pakeistas vidutinio piliečio mintis, emocijas ir valią. Kalbame apie demoralizaciją tų nusistatymų, kurie yra prieš mus.

   • Amelija:

    Na jau tu rusiškas komentatoriau, kuo neįtikau tau aš, Amelija? Kad tavo rašinių lingvistinę analizę pateikiau? Broli, kaip sakydavo N. Sadūnaitė, esi rusas, tai labai puiku, bet kodėl loji prieš Lietuvą? Kiek tau moka Latvių gatvė? Manau, kad aš, humanitarė ir šiokia tokia verslininkė, galėčiau sumokėti ne mažiau, negu gauni už savo lojimą. Bet nemokėsiu: kvailink mus, lietuvius, kiršink tarpusavyje, kurstyk neapykantą – bet žinok, esi demaskuotas. Ir kiekvienas, kas Nepolitiką laiko ne politiku, tegul žino: FSB agentas, adresas Rusijos ambasada Latvių g., Vilnius.

    Beje, jei apsišvietei, nekabok Lietuvoje. Tavęs laukia Moldova ir Gruzija. Jeigu manai, kad viskas liks Alko lygyje – klysti. Lauk tekstų “Echo Moskvy” ir RTVi. Varyk iš Vilniaus, kol laikas.

    • ko taip supykta?Jautrias vietas palietė?:)

    • Nepolitikas:

     Gal tu ir humanitarė ir „šiokia tokia verslininkė“(jeigu homoseksualizmą laikyti verslu), tačiau tu ne lietuvė, kadangi kovoji prieš Lietuvą ir Tautą. Prieš išreiškiant savo: „galėčiau sumokėti ne mažiau, negu gauni už savo lojimą“, reikėtu paklausti, ar imčiau tavo smirdančius pinigus… ir gyvenu ne Vilniuje, o beveik Lietuvos centre. Be reikalo pūtuoji – pateikiau jūsų vadovėlio ištrauką. Toks pūtavimas, rodos, kad tuojaus stipsi.

   • Studentas (VU):

    kažkokias nesąmones rašinėji.

 20. Li Bo:

  Oi durna boba, kaip reta. Amerikoje demokratijos dairysis… 🙂
  Ir niekam tu nei ten, nei cia neidomi su savo
  pasakom. Nu bet gi paatostogaus kiek.
  Paskui deportuos, nes ir ten visus is eiles pedofilais apsauks.
  Gi klanas tai pasaulinis, o gal ir kosminis…

 21. Vienas laukas:

  Nesusireikšminu ir savo požiūrio į Žemyną nesureikšminu, aš Jai paprasčiausiai jaučiu kažkokį kasdienį dėkingumą. Baltreligininkai, kartą pastebėjau, Žemynai ne tik padainavo, tačiau kažką tokio (iš maisto) šiek tiek paaukojo – vardan draugystės ?

  • Vienas laukas:

   Komentarai-komunarai kažkur vis ne ten “nuplaukia, nučiuožia”. Nors, koks čia skirtumas.

   • gražu,kad turi tai kas Tau svarbu,lauką,kuriame jautiesi gerai.Bet žmogaus vidinio pasaulio pamatas labai svarbu,nes jis formuoja požiūrį į gyvenimo vyksmus,juos kuria.Jei to pamato nėra ar nekreipiamas dėmesys į jį – darną,tolygumą,galime užmiršti.
    mano nuomonė,nuoširdi.

    • Vienas laukas:

     Dievų artumą tiesiog galima tapatinti su lietuvybės artumu…
     Svarstau, ne kažkokia venskienė ar prunskinienė pajėgi suartinti lietuvius, o primiršti Dievai – lietuvybės nesusigrąžinta dalios dalis… Lietuviai tiesiog vadintųsi Dievų tauta, Dievų mylima tauta, dieviška tauta, galų gale Pasauilio paveldo dalimi, ar panašiai.

 22. tikras lietuvis:

  Jei nebesigilinti kas ten teisus ar ne, bet krinta į akis toks faktas:
  aukščiausiosios kategorijos teisininkai (teisėja ir advokatas) VISIŠKAI NETIKI, KAD LIETUVOS TEISĖSAUGOS SISTEMA YRA TEISINGA, t.y., kad joje ar jos pagalba galima pasiekti tiesą.
  Ir čia ateinam į tai ką aš seniai siūlau:
  BŪTINA STEIGTI PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ KAIP apeliacinę instanciją nagrinėti JAU IŠSPRĘSTAS, BET GINČIJAMAS ir PRIEŽIŪROS TVARKA ATRINKTAS, bylas (daugiau čia – Alke).
  Štai kur uždavinys būsimiems seimūnams – tautininkams su sąjungininkais.
  Tokiu būdu teisėjų darbas būtų perpatikrinamas ir tiems, kurie padarys klaidas, būtų suduodama per minkštą vietą, o gal net būtų jie vejami iš darbo.
  Ir taip per keletą metų būtų galima perpatikrinti įtartinai spręstas bylas (jų tikrai nebūtų daugiau nei koks 10% nuo bendro skaičiaus) bei įvaryti teisėjams kompleksą, kad jie – ne dievai, nes bus visada perpatikrinti.

  • Nepolitikas:

   „aukščiausiosios kategorijos teisininkai (teisėja ir advokatas) VISIŠKAI NETIKI, KAD LIETUVOS TEISĖSAUGOS SISTEMA YRA TEISINGA, t.y., kad joje ar jos pagalba galima pasiekti tiesą.“ … Jie ne „VISIŠKAI NETIKI“, o ŽINO ir pateikė įrodymus. O kad nėra teisingumo MANO 82% piliečių(delfi apklausos rezultatai). Tą patvirtino ir valdžia- skubiai reikia naujų kalėjimu. Tavo „BŪTINA STEIGTI PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ” – yra idiotizmas. Reikia įstatymais(ką ir daro N. Venskienė) atstatyti konstitucinį teisingumą, įvesti atsakomybę(BK) teisėjams, prokurorams ir t.t. Naikinti „Gerbės Teismą“, „teismų praktiką“- jų konstitucijoje nėra ir t.t. O tada galima nagrinėti ir prisiekusiųjų(geriau pavadinti Tautos) teismus.

 23. Kaip malonu,:

  p.Neringa,skaityti Jūsų logiškus ir konstruktyvius pamąstymus,pastebėjimus.Įsivaizduoju,kaip abu su sūnum pasiilgot Tėvynės,bet…Kiekviena kova reikalinga aukų-pasakyta.Bet ištverkit,turėkit daug kantrybės,nes Lietuvoje priemonės išsemtos.Laukiu,kad Jums pasisektų realizuoti savo ketinimus.Palaikau Jus ir Deimantės ‘reikalą’.TIESA,žinoma,yra,tik reikia ją ‘iškapstyti’Telaimina Jūsų šeimą DIEVAS.

 24. pasirašykite peticiją:

  http://www.peticijos.lt/visos/71415

  Susigrąžinkime valstybę!:

  Lietuvos Respublikos piliečiai – valdžiai

  Lietuvos Respublikos Seimui 2013-09-19, Vilnius
  Lietuvos Respublikos Prezidentei
  Lietuvos Respublikos Vyriausybei

  Siekiant susigrąžinti valstybę Tautai, kviečiame:

  1. Vyriausybę – nedelsiant nutraukti Visagino AE projektą.

  2. Seimą – skubos tvarka:
  – įgyvendinti 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimą;
  – priimti Seimo sprendimą dėl šiuo metu Lietuvos piliečių siekiamo referendumo dėl mūsų Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo;
  – svarstyti prokuratūros įstatymo pakeitimus dėl nepriklausomo prokuroro;
  – sustabdyti Europos Sąjungos teisės viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus įtvirtinančių įstatymų priėmimą ir priimtų galiojimą iki tol, kol dėl jų referendume pasisakys tauta.

  3. Prezidentę Dalią Grybauskaitę – atsistatydinti.
  Faktas, kad Prezidentė neteisėtai nurodinėjo FNTT vadovybei pažeisti įstatymus, nesiderina su Prezidentės užimamomis pareigomis. Tai patvirtino ir teismo sprendimas dėl FNTT vadovo pavaduotojo V. Giržado atleidimo iš darbo ir teisės jam dirbti su slapta informacija atėmimo pripažinimo neteisėtais.
  Tai, kad Prezidentė slepia esminius savo biografijos faktus ir juos nuolat keičia, nepaaiškina savo lojalumo atkurtai Lietuvos valstybei aplinkybių, jai dirbant Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje – nesiderina su vadovavimu valstybei.
  Tai, kad Prezidentė ar jos viešai neatskleidžiami asmenys be Lietuvos valstybės suvereno – Tautos – pritarimo atidavinėja Lietuvos Respublikos suverenitetą Europos Sąjungai, yra Prezidentės priesaikos Lietuvos Respublikai ir jos Tautai sulaužymas, mūsų Konstitucijos pažeidimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: