P.Gylys. D.Grybauskaitė – stiprus žmogus, silpna prezidentė (152)

Povilas Gylys | alkas.lt nuotr.

Povilas Gylys

Manau, kad neblogai pažįstu mūsų šalies vadovę kaip žmogų ir kaip viešąjį asmenį.  Kažkada priėmiau ją į diplomatinę tarybą, keletą metų dirbome toje pačioje Užsienio reikalų ministerijoje. Žmogus paprastai labiausiai atsiskleidžia šeimoje, draugų rate ir savo darbinėje veikloje. Man geriau žinomos jos darbinės savybės, kurios, manau, per tuos keliolika metų, praėjusių po D. Grybauskaitės atėjimo į URM-ą, esmingai nepasikeitė. Antra vertus, darbo santykiai neegzistuoja  vakuume. Dirbant kartu bent dalinai atsiskleidžia ir kitos asmeninės bendradarbio savybės.

Kaip ir tikino man ją rekomendavę žmonės, naujai paskirta URM-o Ekonomikos departamento vadovė užsirekomendavo kaip pareiginga, organizuota, gerai situacijas skaitanti, „netempianti gumos“, operatyviai sprendimus priimanti ministerijos vadovybės narė. Tačiau gana greitai paaiškėjo ir kitas jos asmeninių savybių rinkinys – siekimas dominuoti ir iš to kylantis negalėjimas dirbti komandoje ieškant geriausių šaliai ar šalies diplomatinei tarnybai sprendimų, nepriklausomai nuo to, kas – ministras, viceministras, departamento direktorius ar jaunas atašė – pasiūlo geriausią sprendimo variantą. Departamento direktorė, manau, instinktyviai, buvo labai linkusi iškelti savąjį „aš“.

Vadybos moksluose tokie vadovai vadinami autokratais: lietuviškai – patvaldžiais.   „Pats valdau, nes niekas kitas geriau už mane to padaryti negali“ – toks ir yra svarbiausias autokratinio vadovavimo stiliaus požymis. Demokratinio stiliaus vadovai yra kitokie. Jie stengiasi lyderiauti taip, kad atsiskleistų  pavaldinių gebėjimai ir tokiu būdu būtų gaunamas geresnis bendro veikimo rezultatas. Tuo metu URM-e buvo išpažįstami komandinio darbo principai. Todėl prie komandos D. Grybauskaitė nepritapo ir nemaža dalimi dėl to išvyko dirbti į Lietuvos ambasadą Vašingtone.

Po kurio laiko, 1996 metų pabaigoje, mūsų darbiniai santykiai nutrūko – perėjau į opoziciją, o dar po kelerių metų apskritai pasitraukiau iš politikos.

Tačiau kaip nuolatinis viešojo gyvenimo stebėtojas, vertintojas bei gana aktyvus jo, to gyvenimo, dalyvis sekiau tolesnę D. Grybauskaitės veiklą. Mačiau kaip įgijusi socialdemokratų lyderio A. Brazausko pasitikėjimą, ji tapo pradžioje finansų ministre, o vėliau Europos Sąjungos komisijos komisare. A.Brazauskas matė joje stiprią asmenybę, žmogų, turintį savo tvirtą nuomonę, mokantį siekti tikslo. Tokie žmonės jį imponavo. Kartu jis tokių žmonių privengė. Todėl jie, psichologiškai tvirti žmonės, jam galėjo daryti įtaką. Nebūtinai teigiamą.

Iš  „socialdemokratinės“ D. Grybauskaitės biografijos dalies išskirčiau du paradoksalius dalykus. Pirma – socialdemokratų dominuojamos vyriausybės finansų ministrė Lietuvos viešuosius finansus pavertė vienais liberaliausių, t. y., ekonomine prasme vienais  dešiniausių Europos Sąjungoje. Ji pati ne kartą, socialdemokratų lyderiams girdint, tai yra   pabrėžusi – liberaliausia. Socialdemokratų paskirta finansų ministrė – dešiniausia ES!?

Brandžioje demokratinėje sistemoje tai būtų neįmanoma. Spauda, politologai, ekonomikos ekspertai užbadytų pirštais. Tačiau apkiautusioje, apatiškoje potarybinėje visuomenėje tai visai įmanoma.

Antras paradoksas susijęs su Europos komisarės laikysena prieš 2008 metų  Seimo rinkimus. Pamiršusi visus moralinius skrupulus, ji pradėjo atvirai kritikuoti socialdemokratų vyriausybę ir palaikyti konservatorius.  Trepsiai tie socdemai, buvo už ką juos kritikuoti, tačiau ciniškas perbėgimas į kitą politinių barikadų pusę turėjo būti mūsų žurnalistų, politologų ir pan. pastebėtas ir tinkamai įvertintas. Tačiau nei nežinantys, kas jie tokie, socdemai, nei likusi naujosios nomenklatūros dalis šio fakto neužfiksavo.

Bet jeigu tokie moralinio  nenuoseklumo faktai lieka nepastebėti, nelieka prasmės rypauti  apie politinės etikos nuosmukius ir pripažinti – moralė nėra ne tik, kaip sakė Lietuvos  banko vadovas Vitas Vasiliauskas,  bankininkystės, bet ir politinės tikrovės dimensija. Pagal šią logiką politika negali būti švari iš principo.  Nors viešai deklaruojama, jog moralė mūsų diduomenei svarbi, nebyliai pripažįstama, taikstomasi su amoralia politine tikrove. Mazochistiškai nusiteikusi mūsų visuomenės  viršūnėlė, žiniasklaida pati  diegia tokį negatyvų ir, drįstu teigti, netikslų požiūrį  į politiką. Veikiant  savipildės pranašystės režimams mūsų politika ir  yra tokia purvina. Jei tikima, kad politika negali būti švari, ji ir nėra švari.

Net jei moralinius vertinimus atidėtume į šalį, lieka dar vienas, taip pat labai svarbus D. Grybauskaitės biografijos zigzagas. Ji per rinkimus, paremdama dešiniuosius, o po rinkimų – A. Kubiliaus inicijuotas ekonomines perturbacijas, jau oficialiai tapo neoliberalios, ortodoksalios  ekonominės stovyklos nare.

Įdomios metamarfozės:  ortodoksalios marksistinės  doktrinos aukštojoje partinėje mokykloje  pasekėja – socialdemokratų vyriausybės narė – kraštutinių neoliberalių ekonominių pažiūrų politikė . Iš vieno kraštutinumo į kitą. Tarpinė stadija – dalyvavimas vertybinę orientaciją praradusioje socialdemokratų  vyriausybėje. Tapusi valstybės vadove, D.Grybauskaitė tvirtai laikėsi po reinkarnacijos priimto ekonominio tikėjimo.

Po didžiosios  revoliucijos potarybinėje erdvėje, daugelis žmonių, taip pat  ir šių eilučių autorius, patyrė tam tikras vertybines  ir koncepcines transformacijas. Tačiau vieni tai darė atsargiai, lėtai, apgalvotai perkratydami savo pažintinį bei vertybinį bagažą, kiti – akimirksniu, visiškai pamiršdami tai,  kuo  iki tol buvo, ir perimdami naujus ideologinius užkeikimus, naujus šūkius, naują frazeologiją bei retoriką. D. Grybauskaitė priklauso antrajai žmonių kategorijai.

Bėda ne ta, kad žmogus keičia savo požiūrį į visuomeninį gyvenimą. Kaip  sakoma, tik kvailiai ir numirėliai nereaguoja  į aplinką. Nuogąstavimą kelia tai, kad tokios ortodoksalios, neoliberalios nuostatos yra rinkos fundamentalizmo  apraiška. Ir jeigu rinkos fundamentalizmo principais vadovaujasi į dominavimą linkusi valstybės vadovė, tai atneša didelę viešąją žalą šaliai. Mat rinkos  fundamentalistai  nesuvokia viešųjų poreikių, bendrojo gėrio svarbos, vadinasi, ir pačios valstybės svarbos. Jie privatų interesą yra  linkę iškelti virš viešojo. Bet  politikos  priedermė yra  atstovauti viešą- nacionalinį ar bendruomeninį- interesą. Priešingu  atveju ji tampa  antipolitika – kenkimu respublikai, t.y., viešiesiems reikalams.

Pora pavyzdžių. Kai Lietuvą apėmė  krizė ir  gamyba  krito nuo skardžio, reikėjo žūt būt palaikyti  visuminę paklausą. Kadangi ir G.Kirkilas, ir A.Kubilius pridarė klaidų ir  bendras vidaus produktas drastiškai (15% vien 2009 m.) sumažėjo, nebuvo galima  apsieiti be skolinimosi. Ką tada  pareiškė prezidentė? Pirma, mes turime mažinti vartojimą ir, antra, – mes nedemonstruosime pasauliui savo ekonominės impotencijos ir nesiskolinsime iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) – sakė ji. Bet pasaulio spauda  rašė ir  visi žinojo , kad  Baltijos  šalis ištiko gili  krizė. Taigi slėpti nebuvo ko. Antra vertus, Lietuva vis tiek  skolinosi. Negalėjo nesiskolinti. Tačiau skolinosi  ne iš TVF, kaip latviai, bet iš komercinių bankų. Didele dalimi iš Lietuvoje veikiančių užsienio bankų. Latvija mokėjo apytikriai 3% palūkanų, o mes kartais trigubai daugiau. Kodėl prezidentė palaikė tokį  brangų skolinimąsi, dėl kurio biudžetas prarado dešimtis, jei ne šimtus milijonų litų? Nei žurnalistai, nei analitikai iki šiol rimtai nekelia šio klausimo. Tas  praradimas, beje, didino  mūsų skolą ir tos skolos  aptarnavimo išlaidas. Taigi, ydingas skolinimosi ratas pradėjo suktis  greičiau nei normalios reakcijos į situaciją  atveju.  Ar Jūs, mielas Skaitytojau, manote, kad šioje istorijoje  prezidentė gynė viešąjį interesą kovodama už viešųjų finansų tvarumą? O gal ji padėjo komerciniams  bankams? Juk pastariesiems žymiai naudingiau ir saugiau skolinti valstybei nei krizės pakirstam verslui ar paliegusiam namų  ūkiui…

Kitas  pavyzdys – Snoro banko bankrotas. Jis šaliai atnešė keletą milijardų litų žalos. Šioje  istorijoje prezidentė kaip ekonomistė ir kovotoja už skaidrią ekonomiką  taip pat,   švelniai tariant, nesublizgėjo. Primenu, kad bankų sferoje  prezidentė turi  daugiau galių nei viešuosiuose finansuose – pastarojoje  sferoje didžiausią formalią atsakomybę turi vyriausybė. Prezidentės teikimu skiriamas  centrinio banko  vadovas, kurio pareiga ginti viešąjį interesą bankininkystėje,  dalyvauti palaikant  makroekonominį efektyvumą  šalyje.

Šalies  vadovė labai  rizikavo į šį postą paskirdama ne tvirtą  ekonomistą, o savo žmogų – jos rinkimų štabui vadovavusį teisininką Vitą Vasiliauską. Tiesa, pastarasis  buvo dirbęs Finansų ministerijoje, tačiau ką nors  nutuokiančiam  apie valstybės ekonomiką akivaizdu, kad biudžetas ir  bankininkystė yra skirtingos ekonomikos  sritys, reikalaujančios  specifinių žinių ir  patyrimo. Moralinės  LB vadovo savybės  taip pat  labai svarbios- juk jis gindamas nacionalinį interesą turi nepasiduoti galingų komercinių bankų bei kitų privačių interesų grupių, o taip pat  politinių jėgų įtakoms. Bet moralė, kaip netyčia, bet nuoširdžiai išsidavė LB vadovas,  nėra finansų pasaulio dimensija… Snoro epopėjos metu ypač greitai paaiškėjo, kad žinių, patyrimo ir moralinio potencialo  stygius centrinėje  bankininkystėje yra didelis viešasis blogis, atnešantis milžinišką žalą  šaliai.

Snoro bankrotas  į Lietuvos  istoriją įeis kaip vienas  tamsiausių epizodų ne tik ekonomine,  bet ir teisine bei moraline prasme. Ir šiandien lieka neaiškios politinės, ekonominės ir teisinės skaudaus bankroto  aplinkybės. Ir šioje situacijoje – tai tapo dėsningumu – prezidentė elgiasi lyg būtų „ne prie ko“. O juk iš tikrųjų ji yra prie to – ji skyrė Lietuvos  banko vadovą. Be to, daug kas taip mano, ji pati dalyvavo aptariamo banko likvidavimo epopėjoje.

Žmonės  D.Grybauskaitę į prezidentes rinko ne tik dėl jos tvirto  būdo, ne tik todėl, kad ji buvo iš Briuselio, bet ir dėl to , kad ji  buvo laikoma  gera  ekonomiste. Deja, ji kaip ekonomistė, naujaisiais  laikais  sistemiškai nepersimokė ir  lengvai komunistinę pasaulėžiūrą bei retoriką  iškeitė  į  liberalią. Didelė  dalis žinomų tarybinio laikotarpio veikėjų, čia ypač išskirčiau komjaunuolišką  aktyvą,  atliko  tokį ideologinį salto. D.Grybauskaitė  būtų geras vadovėlinis vertybinio persivertimo, persikrikštijimo pavyzdys.

Lietuvos  prezidentas neturi didelių konstitucinių galių lemti šalies ekonominės  raidos  kryptį ir pobūdį. Tačiau, būdama valdinga, ji tas savo galias yra praplėtusi parlamentinės respublikos  sąskaita. Vadinasi, ji  tautos ūkį,  dažniausiai iš užkulisių, įtakoja daugiau nei  Lietuvoje konstituciškai leista. Tai įvyko iš dalies  dėl to, kad daugelio partijų lyderiai yra psichologiškai ir vertybiniu požiūriu  silpni. Kiti taikstosi su  situacija, nes jų ir  prezidentės  ekonominių problemų suvokimas yra panašus ar net identiškas.

Jeigu Lietuva turėtų vadovę, kurios ekonominės  pažiūros ir asmenybė būtų labiau subalansuotos,   ji savo racionaliais veiksmais bei protinga ekonomine retorika galėtų nemažai prisidėti prie tvarios, subalansuotos, efektyvios bei teisingos ekonominės  plėtros. Deja, dėl savo pažiūrų ir politinio elgesio defektų, ji atlieka  greičiau neigiamo nei teigiamo ekonominio  aktoriaus  vaidmenį, prisideda prie  antiekonomikos, viešųjų ir privačių blogybių   vešėjimo.  Prezidentė  turi prisiimti bent jau dalį  atsakomybės už  masinę  emigraciją, periferijos ekonominį nykimą, vis dar didelį nedarbą, deformuotą darbo rinką,  neteisingą turto paskirstymą  tarp darbo ir  kapitalo, tarp viešojo ir  privataus  sektorių ir t.t.

Apibendrinant galima teigti – D.Grybauskaitė gamtos ir auklėjimo užprogramuota kaip stipri asmenybė. Deja, kaip individualistinės mąstysenos atstovė, autokratė ir  bendrąjį gėrį, viešuosius reikalus – respubliką  nuvertinanti politikė, ji prastai atlieka valstybės vadovės funkcijas.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

152 komentarai

 1. Dar:

  neaiškus jos darbas VSD organuose?Čia dar vienas jos asmenybės “juoda skylė”.

 2. Albas:

  Tiksliai ir taikliai. Pagarba profesoriui Gyliui.

 3. tikras lietuvis:

  Gaila, bet šįkart P.Gylys suklydo: D.Grybauskaitė yra stipriausia Lietuvos Prezidentė, netgi lenkianti, manau, A.Smetoną, nes pastarasis, neturėdamas tam galimybių, Lietuvos nesugebėjo išsaugoti, nors ją kada tai atkėlė iš užmaršties.
  D.Grybauskaitė savo išmanymu, ryšiais tarptautinėje sferoje, ko neturėjo A.Smetona, sugebėjimu laviruoti Lietuvą tikrai pakels į tokio aukščio lygį, kuriame Lietuva dar nebuvo.
  Jei mes kai kam, kas ateina iš ES, nepritariam, bet A.Grybauskaitė to nesukritikuoja, tai tai galime priskirti tik jos laviravimui, be ko, aišku, sunku jai būtų siekti Lietuvai pasiekimų tarptautinėje sferoje, kas, galiausiai, neabejotinai atneš naudą Lietuvai.
  Jai padėti visuomenės dauguma galėtų, jei irgi ką nors nuveiktų Lietuvoje:
  1. prastumtų referendumų idėją;
  2. išrinktų save atstovaujančius į seimą, pvz.
  Visa tai leistų įstatymais įtvirtinti Lietuvos moralės nuostatas, kas D.Grybauskaitei leistų tuo remtis ES, pvz.
  Vienžo, daugiau dirbkime visuomenės daugumai ir pasiekimai ateis.

 4. medus:

  žadėjau šios temos čia nebeliesti, bet kad TL taip gražiai parašė apie prezidentės „laviravimą“ vardan Lietuvos, kad ir man pasidarė įdomu, ką konkretaus tokiu laviravimu prezidentė padarė naudingo Lietuvai. klausiu, nes mano akimis, prezidentė neveikia kai reikia veikti (tyli), o kai nereikėtų tam tikrų dalykų daryti nepasitarus su tauta, daro. štai, pasvarstykim: prezidentė tyli, kai visomis savo galiomis turėtų:

  1) kovoti prieš bandymus Lietuvą įtraukti į ES kaip federacinę sąjungą, ginti Lietuvos Konstituciją kaip aukščiausią įstatymą ir valdžią, o ne nepasitarus su tauta Briuselyje atidavinėti Lietuvos suverenitetą;
  2) kovoti už žemės nepardavimą užsieniečiams (be žemės tautos nėra, tik paskutinė karta);
  3) kovoti už Lietuvos žemės gelmių išsaugojimą ir Chevron pasiuntimo iš kur atėję – be geriamo vandens būsime ne tik skurdūs ES vergai, bet ir maldaujantys pagalbos pabėgėliai – gal atsiųs kas kokį litrą kaip humanitarinę pagalbą – įpirkti „naujojo kuro“ tikrai negalėsim, kai tai taps viso pasaulio paklausiausia preke. dabar prezidentė palieka žmonės gintis savarankiškai – „šakėmis“, nes policija ne tik negins, bet ir kovos prieš. ar prezidentė to nežino? negyvena Lietuvoje?;
  4) kovoti už lietuvių kalbos išsaugojimą – ne tik žodžiais, o realiais darbais;
  5) kovoti prieš Lietuvos biudžeto nešvaistymą – „snorams“ ir kitiems, norintiems pasipinigauti;
  6) ginti nekaltai teisiamus žmones politinėse bylose, nes šalyje, kurioje nėra žodžio laisvės, nėra ateities;
  7) paaiškinti tautai ką kitų šalių atstovybės daro Lietuvoje remdamos vieną žmonių grupę ir visiškai negerbdamos kitų?
  ir t.t. prezidentės negirdžiu, jos nėra. todėl man ši prezidentė yra praeitis – neverta nei kalbų, nei dėmesio.

  • Antanas Z.:

   Ačiū ,profesoriau, puikus analitinis straipsnis. Gaila, kad šalis dirbtinai skurdinama dėl kažkieno neaiškių ir nesveikų ambicijų. Bet visgi įdomu, kodėl straipsnyje aptariami asmenys buvo ir lieka suinteresuoti šerti svetimos valstybės. Švedijos bankus ir jų vadovus, skriausdami savo mažą valstybę ir jos žmones. Kodėl aplamai Lietuvoje nebeliko lietuviškų valstybinių bankų, kuriuose suktusi pinigai ir uždirbtų Lietuvai, o ne svetimiems? Ar tai ir yra mūsų laisvės kaina?- amžinai likti apiplėšinėjamais, nusižeminusiais ,antrarūšiais, nuolat dėkingais tiems , kurie iš užjūrių ateina mūsų apiplėšti arba įsiūlyti abejotiną moralę ir vertybes/

 5. Griežtas:

  Medui.
  Zigmai,
  Prezidentė turi pagrindinį uždavinį – atkelti ekonomiką, tik ko dėka tegali Lietuva atsigauti – gamybų prisirastų, lietuviai sugrįžtų.
  Va, kada tai bus įvykdyta, tik tada Prezidentė, jei dar tautininkai su sąjungininkais turės atstovus seime ir prastums atitinkamus įstatyminius pagrindus, galės ir ES pasišeškinti: įstatymai neleidžia Lietuvos valdžiai elgtis vienaip ar kitaip.
  Dabar, gi, kada Lietuva gyvena, galima sakyti, tik iš ES pinigų, tai nelabai gali ir šiauštis, todėl smulkesnius dalykus jai kartais tenka atidėti į šalį, kad Lietuvai laimėti didesnius.
  Kam nedaėjo?

  • medus:

   mielas TL-“Griežtas” -tai ar “medui” ar “Zigmui” rašote -kažką susipainiojote 🙂 įdėmiai pažiūrėkite į paveikslėlius..panašu..bet ne tas pats.. smagu 🙂
   prezidentė turi rūpintis visais svarbiausiais tautos reikalais – bent jau turėtų rūpėti šitie iš sąrašo. net savo nuomonės nepasakymas tais klausimais yra Lietuvos naikinimas – mano akimis.
   o kaip ji kelia ekonomiką? leisdama užsieniečiams parduoti Lietuvos žemes? Chevronui – iškoti ir suradus mums patiems parduoti mūsų pačių gamtines dujas? paaiškinkite prašau kaip čia ekonomika kyla.
   p.s. čia aš, medus, nepamirškite manęs – bendravom ne kartą:)

   • et:

    gal rašote iš Zigmo prichvatizuotos medikų biblliotekos kompiutero, kad taip malonu būti Zigmu ar Zigmiene?:) ?

    • medus:

     “marta”, gražu žiūrėt, kaip jūsų “lygis” kyla:) nebeliko argumentų?

     esu savimi ir džiaugiuosi kiekviena minute savo kailyje – man čia ramu – jums tokia būsena nepasiekiama, todėl ir karksite be perstojo?
     o dėl Zigmų ar Zigmienių – neužsiverskite iš pavydo – regis, prieš daugelį metų MA koridoriuose kažkieno likote nepastebėta ir..negalite atleisti? asmeninis kerštas labai prastai atrodo – tiek turėtumėte suvokti.

    • Jei labai pasistengtumėte,gal ta tamstos svajonė taptų įgyvendinta:Zigmų ne vienas Lietuvoje:)

     • medus:

      spėju, kad amžius jau ne tas, gal charakteris – gal todėl ir negali atleisti jaunystės “neišsipildžiusiam”:)
      “marta”, pagiežos galėsite atsikratyti tik nuoširdžiai atleidusi – apie tai jums jau rašiau. sakote, nemokyk jūsų – o kaip jūsų nemokyti, kai neįmanoma žiūrėti į jūsų garantuoto susinaikinimo planą. net po kiek? po 20? 25 metų? daugiau? o dar sako, kad metai gydo visas žaizdas. pasirodo, ne “martos”.

      • et:

       aš tave irgi labai myliu, brangute:)

      • et:

       tik kodėl, mano saldžiausioji mokytoja, niekaip negali atleisti Prezidentei? Truputis neadekvatumo? suskilusio proto išdava? Tai nieko, tai pagydoma. Tereikia ir kitą proto dalį pavesti tam pačiam ponui, kuriam tarnauja pirmoji:)

       • medus:

        prezidentei atleisti ko neturiu, tik tikiuosi, kad ji dirbs tą darbą kuriam ir yra tautos pasamdyta – gins Lietuvos interesus. kol kas to nematau ir, kaip matote iš daugelio piliečių nuomonės, nemato ir kiti. kaži kodėl? ar gali būti, kad todėl, kad nedirba? 🙂 o jei nedirba, gali būti atleista – nedirbančių arba prastai dirbančių darbuotojų niekas nelaiko.
        p.s. jūsų intymūs potyriai manęs nejaudina – jau sakiau. bet jei jums malonu mane mylėti – mylėkite, tai geras jausmas:) mylėkite daugiau, mylėkite kitus, o svarbiausia – save.

 6. Dėkoju už straipsnį:

  Labai geras, išsamus profesoriaus straipsnis. Ačiū, pritariu visu šimtu procentų. Ne to laukėme ir prezidentės. Dėl savo tvirto pasaulėžiūros neturėjimo, blaškymosi tarp kairės ir dešinės, ji labai pritinka prie tokių pačių Briuselio perbėgėlių, kaip Ž. Barosso ir kiti.

 7. Griežtas:

  nesąmonė: 2013 09 05 08:46
  visiškas “(ne)tikro lietuvio nusišnekėjimas.
  ————
  Tu čia apie save – su kuo ir sveikinu. 🙂

 8. Griežtas:

  Dėkoju už straipsnį:
  2013 09 05 08:54
  ———-
  Tai jau dėkojai prieš tai kitais komentarais – kam kartotis? 🙂

 9. Griežtas:

  Dar: 2013 09 04 19:11
  neaiškus jos darbas VSD organuose?Čia dar vienas jos asmenybės “juoda skylė”.
  ———–
  Papasakok – dar tokios pasakos internete nebuvo.
  Įdėmiai klausom. 🙂

 10. KGB ranka:

  Klaidinga būtų manyti, kad kuo toliau, tuo labiau KGB šleifo grėsmė mažės. Labai ilgoje perspektyvoje – taip. Vis dėlto dabartinis laikas gali būti pats intensyviausias. Juk pokomunistinė maišalynė vis dar tęsiasi, nors nors ir pakeitė formą ir pavadinimus…

  Kaip žinoma, nuo Nikitos Chruščiovo laikų KGB buvo uždrausta verbuoti aukščiausius komunistų veikėjus, ir net ankstesnis verbavimas būdavo ištrinamas. Taigi šantažuoti šitų žmonių, esą jie priklausė KGB, neįmanoma. Ir apskritai komunistų elitas į kagėbistus visada žiūrėjo su natūraliu pasibjaurėjimu. Tačiau laikai pasikeitė, pasikeitė ir rolės. Kgb pasislėpė po verslo priedanga, oficialiai deklaruodamii antikomunizmą ėmė jau aktyviai skverbtis į Vakarų rinkas ir ES vyriausybines organizacijas. Kiti įsitraukė į mafijinę veiklą.

  Dabar gi matome kaip antrojo ir trečiojo nomenklatūros ešelono smulkmė stengiasi susigriebti silpstančių partijos mamutų palikimą. Akivaizdu, kad Lietuvoje neproporcingai didelę galią yra išsikovoję sovietinių teisės ir teisėsaugos struktūrų palikuonys. Rusijos slaptosios tarnybos būtų labai kvailos, jei nepasinaudotų šita palankia maišalyne ir nepabandytų dar labiau įtvirtinti savo kontroliuojamų žmonių. Beje, Seimo komisijai liudiję VSD pareigūnai yra kalbėję ir apie slaptus A. Brazausko nušalinimo scenarijus.

  …tik atkreipiu dėmesį į pokomunistinių valstybių raidos dėsningumus. Rusijoje po spalvingo komunistų bonzos B. Jelcino atėjo pilkųjų kagėbistų epocha. Pilkieji „valstybininkai“, atrodo, vėl ima valdžią ir Lietuvoje. Net jei čia ir nėra Rusijos rankos, esmė ta pati. Valdžios svertus bandoma slėpti neaiškiuose užkaboriuose, o demokratijai paliekamas tiktai Potiomkino fasadas.

  Įnirtingas, jokiais sveiko proto argumentais nepagrindžiamas buvo akivaizdžiai netinkamo VSD vadovo Pociaus gynimas…. Koks aukso puodas ar gyvačių kamuolys slypėjo po VSD vadovo kėde? Kodėl jis tapo toks staiga nepakeičiamas? Kokią velniavą ten atrastų/atrado paskirtas naujas žmogus?

  Arvydo Pociaus keliamą grėsmę beatodairiškas jo gynimas išduoda labiau nei griežtos komiteto išvados. Negi iš tikrųjų Lietuvos Seime yra tiek daug lengvai manipuliuojamų ir pažeidžiamų žmonių? Gal kokiame slaptame seife guli visa krūva tokių popiergalių, iš kurių vienas buvo ištrauktas ir prieš Virgilijų Čepaitį ir Algimantą Matulevičių? Ištrauktas tiesiog iki šleikštaus primityvumo reikiamu momentu. Kur tas seifas yra: A. Pociaus kabinete? Kokioje nors kagėbistų kontroliuojamoje verslo bendrovėje? Ar tolimoje artimoje Rusijoje?

  Įvykiai aplink VSD rodo ne vien saugumo krizę. Kaip niekas kitas, ši įnirtinga kova atskleidė viso, ne vien politinio mūsų elito ir jo struktūrų bejėgiškumą, pažeidžiamumą ir priklausomybę nuo neaiškių įtakų.

  Kai svarbiausi politiniai sprendimai priimami „po kilimu“, juos lemia ne piliečiai, o slaptosios jėgos. Ir kas tada žino, ar tos jėgos nėra priklausomos nuo persitvarkiusio KGB, kuris vis dar šnopuoja į nugarą? Šnopuoja, tarsi būtų čia šeimininkas…
  Į

  Juk uždarose, tačiau gaivališkas permainas išgyvenančiose visuomenėse slaptieji ryšiai yra didžiulis privalumas, padedantis kopti aukštyn įvairiose srityse. Terpėje, kurioje verslas ir politika susipynę į slaptą korupcinę priklausomybę, buvę kagėbistai jaučiasi kaip žuvys vandenyje. Visiems kitiems belieka tik mokytis ir pavydėti sėkmės.

  Dėl šitų pačių priežasčių slaptos bendruomenės turi didžiulę įtaką visoje pokomunistinėje erdvėje, taigi ir Lietuvoje. Bet kokios mažumos, susijusios tvirtais vidiniais ryšiais, įgauna privalumų, kai pati veikla reikalauja konfidencialumo. Čia galima minėti įsislaptinusias ir, atrodo, vis dar lėtokai siekiančias atsiverti seksualines mažumas, tačiau visų pirma Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, kalbėti turime apie KGB palikimą ir jų siekį dominuoti vyriausybėje, panašiai kaip KGB valdomoje Rusijoje.

  • Kažin:

   Manau, kad kova dėl turtų, įtakų, kuri tarp KGB ir GRU ryškiau ėmė reikštis dar apie 1980 metus, vyksta ir dabar. KGB buvo perestroikininkai, GRU – perestroikai slaptai priešinosi.
   Vad. pašto dėžutės, kurių Lietuvoje buvo nemažai, priklausė būtent GRU. Antai, A. M.Brazauskui su Gorbačiovo palaiminimu tapus LKP pirmuoju sekretoriumi, dėl jo perestroikinių nuostatų visų pirma teko aiškintis Vilniuje Žirmūnuose buvusios GRU priklausiusios gamyklos partiečiams.
   Yra manoma, kad ir žymioji Leningrade buvusi gamykla, viešai “Raudonosios žvaigždės” vardu vadinama, taip pat priklausė GRU. Kaip žinia, GRU gamyklos – “pašto dėžutės” turėjo du vardus – slaptą skaitmeninį ir viešą žodinį. Berods gamyklos Žirmūnuos viešas vardas buvo “Vilma”. Tokios dėžutės paprastai gamino karinius reikmenis ir tam pridengti – civilinę produkciją.
   Tad, ar nebūtų labiau tikra apie Lietuvoje vykstančius procesus kalbėti, kaip tarp šių dviejų jėgų palikuonių besitęsiančią kovą dėl turtų, įtakų Lietuvoje, jos valdžiose.

 11. Griežtas:

  Taip, Marta, ir šiame fone labai neaiškus lieka Zigmas iš Dubnos, kur ne KGB žmogus niekaip nebūtų patekęs?

 12. Griežtas:

  medus: 2013 09 05 08:57
  čia aš, medus, nepamirškite manęs – bendravom ne kartą
  —-
  Šnekančio rašančio medaus dar pasaulyje nebuvo 🙂 , o va Zigmas tai yra.
  Kadangi nuolat dėstai jo mintis, tai ir nebesislėpk po įvairiausiais vardais.

 13. medus:

  iš esmės pritariu “martai” – tikrai būtina atkreipti dėmesį į suintensyvėjusį KGB darbą Lietuvoje, tik aklas to galėtų nematyti. todėl tautai labai svarbu žinoti, jog prezidentė su šia baisia organizacija nieko bendro seniai nebeturi. esant poreikiui, svarbius neatsakytus klausimus galiu pakartoti, jeigu pasimiršo iš kitų mūsų diskusijų. ir vis dėlto – tikiuosi prezidentės atsakymų, kaip ir daugelis Lietuvos piliečių.

 14. Griežtas:

  medus: 2013 09 05 09:36
  iš esmės pritariu “martai” – tikrai būtina atkreipti dėmesį į suintensyvėjusį KGB darbą Lietuvoje
  ————
  Aš irgi jai pritariu – labai jau įtartinas tas medus (Zigmas 🙂 ).

 15. Marta:

  Puikus verslas ta propaganda. Pagaliau ir “ekspertai” išsidavė. Tituliniame šios dienos straipsnyje skundžiasi, kad Gudelis (Vainausko draugas?) perka už 30 milijonų “Lietuvos Ryto” akcijų ir galimai laimės konkursą, nors ką tik iškepti “ekspertai.lt pasiūlė kur kas daugiau. Senai įtariau, kad jie turi ypač turtingus rėmėjus. Greičiausiai iš Rytų šalelės:) Nes varo kasdien prieš mūsų vyriausybę, ypač Prezidentę, kaip užsukti. Nejau nei mūsų Prokuratūrai, nei FNTT neįdomu iš kur tokie pinigai pas “ekspertus”? Iš reklamų? Ten jų beveik nėra.

  Citata:
  “Šią savo nuomonę ekspertai.eu grindžia savo pačių patirtimi: VšĮ „Ekspertai.eu“ dalyvavo UAB „Snoras Media“ akcijų pardavime ir pateikė įpareigojantį pasiūlymą nupirkti šias akcijas už sumą, gerokai didesnę už tą, kurią žiniasklaidai nurodė B. Gudelis.
  Tačiau įmonė net nebuvo informuota, kad šis pasiūlymas atmestas. Savaime suprantama, nenurodytos ir tokio atmetimo priežastys.
  Šie ir kiti dalykai leidžia pagrįstai teigti, kad akcijų pardavimo procesas akivaizdžiai prieštaravo sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, o B. Gudeliui buvo suteiktas neteisėtas pranašumas kitų potencialių pirkėjų atžvilgiu.
  Kitaip tariant – konkurencija buvo tik imituojama, o tikrasis pardavimas vyko „po stalu“, visiškai nesirūpinant gauti kuo daugiau pinigų, kurių laukia „Snoro“ kreditoriai.”

  • Kodėl,Marta,galimai esate už aklą valdymą,besąlygiškai paklūstant?Ar nesat demokratijos šalininkė,as,ar Jums nesvarbu žmonių orumas ir savivertė?Norėčiau gerbti visus,bet dalis tiek esančių valdžioje,tiek ideologų, to neleidžia.Jiems galimai nereikia pagarbos,tik besąlygiško paklusnumo.

   • Marta:

    Kas jau čia taip “besąlygiškai paklųsta”, leiskite paklausti? Gal Linkevičius, atsiprašinėjęs Lenkijos už didžiules jai padarytas lietuvių “skriaudas”, o šiandien, per Europos Tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo Paulauskas, pareiškęs labiau Putino, nei Prezidentės poziciją.
    Ir visais klausimais, beje.
    Iš salės net ėmė švelniai šaipytis:” ar jus taip išgąsdino Rusijos grąsinimai (Žirinovskio pareiškimas, jei eis pabaltijis prieš Siriją – sunaikint jį) kad kalbate taip “atrsargiai”. “Atsargiai” kur kas per švelnus. Bet kuris gatvės vaikėzas pašnekėtų kur kas geriau, nei visiškai tokiam susitikimui nepasiruošęs mūsų UŽsienio reikalų ministras, kuris reprezentuoja tokiais momentais visą šalį.

    Buvo pasišaipyta ir iš jo pareiškimo, kad Rytų partnerystės šalys “turi pačios laisvai be spaudimo apsispręsti” dėl narystės Europoje”. Vienas iš svečių, berods iš Danijos parlamento paklausė kaip jis įsivaizduoja tą “laisvą apsisprendimą” tokioje šalyje kaip Baltarusija, kurioje opozicija neturi jokio balso? Į ką mūsų URM ėmė lementi apie 1000 vizų, kuriuos mes neva išduodam kasdien baltarusams ir netgi kai kuriems vaikams nemokamai… ir tai turėjo padaryti įspūdį.
    Dėl Sirijos iš URM išgirdom tą pačią Putino versiją.
    paklaustas dėl Rusijos įvestos į Armėniją kariuomenės neva ginti nuo Turkijos agresijos, kaip kadais – 1940 m. Lietuvą “gynė”, URM nieko neatskė.
    Beje, vertimas į lietuvių kalbą klaikus. Kažkas labai sėkmingai bando sumauti šį ET susitikimą Lietuvoje, kompromituodamas Lietuvą.

    • JT išvadų dar nėra,ir NATO,kurios nare Lietuva yra pareiškė,kad nedalyvaus.O tamsta taip skubate,tai už lietuviuko tik parašančio savo nuomonę, Putinas ar Žirinovskis sufantazuojamas??? Tai čia tokios pasaulinės rimtos organizacijos.Tai ir joms išmįslų ar nebus prifantazuota?

 16. medus:

  pamačiau ekspertuose pranešimą “apie TV programos pakeitimą, kad šį penktadienį 21 val. per LRT televiziją bus transliuojamas nenumatytas ankstesniame programų tinklelyje Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės dešimties minučių interviu”. žinoma, ekspertai daro savo išvadas ir spėliojimus, tačiau aš tikiuosi, kad šį kartą prezidentė nusprendė atvirai ir skaidriai (papunkčiui ir geranoriškai) tautai atsakyti į šiuos svarbius klausimus, kuriuos jau ne pirmą kartą savo konferencijose klausė (ir negavo atsakymo) nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila:

  1. Kodėl savo biografijoje prezidentė slepia faktą, kad 1987 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.1271 TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje buvo įdarbinta vieneriems metams etatine darbuotoja?

  2. Kur ir kuo prezidentė dirbo nuo 1987 m. rugsėjo 30 d. iki 1988 m. spalio mėnesio?

  3. Kodėl po Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo prezidentė liko TSPK nare?

  4. Kada prezidentė išstojo iš TSKP, jei išstojo?

  5. Kodėl po Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo nuo TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurios veiklą finansavo TSKP, prezidentė sutiko tapti viena šios mokyklos vadovių – moksline sekretore ir dirbo ja?

  6. Kodėl prezidentė liko dirbti TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje po 1990 m. kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo?

  7. Kodėl prezidentė liko dirbti TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje po 1990 m. kovo 25-osios, kada M. Burokevičiaus vadovaujama LKP/TSKP drauge su TSRS kariškiais išmetė iš šių patalpų Vilniaus pedagoginį institutą ir joje įkūrė perversmininkų štabą?

  8. Kada prezidentė nutraukė darbo santykius su TSKP Vilniaus aukštąja partine mokykla?

  9. Kada prezidentė vyko į vadovų kursus Džordžtauno universitete 1991 m. ir kas tai finansavo?

  10. Kas, kada ir kokiose pareigose 1991 m. prezidentę įdarbino Lietuvos Respublikos valdžios institucijose?

  kai KGB veiklos suintensyvėjimas Lietuvoje matomas plika akimi, žinoti prezidentės praeitį yra tikrai svarbu, kad neliktų jokių juodų dėmių ir vietos nepasitikėjimui. taip pat būtų labai naudingi šalies vadovės komentarai mano aukščiau išdėstytais 7 puktais, bet trubūt neužteks laiko…
  kadangi namuose TV jau seniai nėra, tikiuosi, kad gal transliuos tiesiogiai internetu.

 17. tautietis:

  GYLYS IR ŠIKĄRT TEISUS,PRIEŠ RINKIMUS SUKURTAS STIPRIOS EKONOMISTĖS,STIPRIOS MOTERS ĮVAIZDIS SUPLIŪŠKO IR LIKO BE JUODO DIRŽO,APSIMELAVUSI MOTERIŠKAITĖ

 18. Griežtas:

  medus:
  2013 09 05 12:08
  tautietis:
  2013 09 05 12:25
  ——-
  Ruskelių agentai,
  rankas už nugaros – į kameras žengte marš! 🙂

 19. Griežtas:

  Marta:
  2013 09 05 11:33
  ———-
  Pritariu, Marta: VSD laikas pabusti ir visus tuos šnipus suriktinti! 😉

 20. PsichoLogos:

  Nusiraminkit, ponai, mūsų Prezidentė turi pasaulinio lyderio savybes ir ji nepasikeis. Keistis reikės tiems, kurie neatitinka jos kredo: “NEMELUOK, NEVĖLUOK, NEVOK” . Ar tik ne šitie gudrūs bei godūs berniukai garsiausiai ir šaukia apie “diktatūrą”? Prezidentė yra mūsų, rinkėjų, rinkta ir pasamdyta, ir todėl, jei ji trepteli koja ir pasako “gana betvarkės”, tai ta koja yra mūsų, lietuvių tautos. Ir šitokio mūsų Prezidentės bei tautos valios sutapimo nereiktų painioti su “populizmu”, jei ką:)

  Štai mūsų Prezidentės plika akimi matomos charakterio ypatybės:

  Nuoširdus suinteresuotumas kitų žmonių idėjomis ir mintimis
  Entuziazmas ir energija
  Labai rimtas požiūris į įsipareigojimus
  Sąžiningumas ir suinteresuotumas daryti tai, kas yra teisinga
  Labai geri pinigų valdymo įgūdžiai
  Nepaprastas tiesumas ir atvirumas
  Puikūs bendravimo įgūdžiai
  Pomėgis tobulėti ir plėsti savo žinias visose gyvenimo sferose
  Sugebėjimas palikti santykius neatsigręžiant atgal
  Sugebėjimas paversti konfliktines situacijas vertingomis pamokomis
  Tolerantiškumas konstruktyviai kritikai
  Nepaprastai aukšti standartai ir viltys (ir stiprybė, ir silpnybė)
  Paprastai – didelis prieraišumas ir sentimentalumo protrūkiai
  Daug lyderiui būdingų savybių
  DAUG GERAM LYDERIAUI BŪDINGŲ SAVYBIŲ.

  silpnybės:

  Nepaprastai aukšti standartai ir viltys (ir stiprybė, ir silpnybė)
  Galimi sunkumai išreiškiant meilę ir prieraišumą
  Rizika pasirodyti pernelyg agresyvia ar grėsminga
  Polinkis vadovauti, užuot dalinusis atsakomybe
  Polinkis būti labai netolerantiška, kuomet susiduriama su netvarka ar neefektyvumu
  Polinkis kontroliuoti
  Galimas lėtumas pagiriant kitus žmones ar suvokiant tokį jų poreikį
  MAŽAI BLOGAM LYDERIUI BŪDINGŲ SAVYBIŲ.

  • medus:

   labai tvarkingai surašyti prezidentės bruožai, noriu matyti juos pasireiškiančius ne tik viešųjų ryšių akcijoms (plika akimi šių bruožų nematau).
   mano nuomone, jūsų aprašytas žmogus neturėtų ko slėpti, kai piliečiams (taip pat ir man) yra svarbūs kai kurie neatsakyti klausimai. nesuprantu, kodėl darosi tokia problema tautai kalbėtis su prezidente, o komentuotojams – toks pyktis dėl to? gal patiems psichologams labiau reikia psichologo?:)
   nežinantiems paaiškinu, jog visame pasaulyje valstybių vadovai artimai bendradarbiauja su piliečiais ir atsako į juos dominančius klausimus, diskutuoja kokius neskaidrius ar galimai neskaidrius epizodus. o pas mus – ko paklausi, to negausi ir dar apkaltins darbu Rusijai, KDG ar panašioms struktūroms. ar tokia yra valstybės politika, kai iškyla prezidentės bendravimo su piliečiais ir informacijos suteikimo klausimai?
   tokia pozicija neveikia, ponai, reikia atsakymų.
   dar ypač reikėtų prezidentės nuoširdžios pozicijos dėl žemės pardavimo, Lietuvos gelmių ardymo be pileičių sutikimo, Lietuvos šeimų, ir daugelio kitų “tabu temų” – pasigendu atviro požiūrio. ar to prašyti piliečiai neturi teisės?

  • psichiniui:

   Norėtumėt, kad prezidentė turėtų tokias savybes, tačiau tai tik jūsų fantazijos.Nereikia niekų rašinėti, jei jūs ja tikit, tai į sveikatą jums. Dauguma jau seniai suprato, kad “karalius nuogas” ir nereikia čia “durnių voliot”.

  • Kažin:

   Sutinku,- “Prezidentė turi pasaulinio lyderio savybes”, bet to pasaulio, kuris jau prie savo pabaigos…

 21. TIESA:

  BANKO SNORAS SUŽLUGDYMO ORGANIZATORĖ – GRYBĖ, VYKDYTOJAI KUBILIUS, ŠIMONYTĖ, VASILIAUSKAS !!!

  • Marta:

   kodėl tik Snoro bankas jums taip svarbus? O Kredito unijos? o mafijos tranzitinis Ūkio bankas, kurį pirmieji tirti pradėjo škotai, kai Romanovas nusipirko sporto-futbolo klubą Head? Ir kodėl mafijai taip rūpi tie sporto klubai, kaip manot?

   O jei domina išskirtinai Snoro bankas, tai kviečiu paskaityti pono Antonovo dosje rumafia.com, kur rašoma, kad jis su tėvu įtariamas keliomis savo konkurentų bankininkų žmogžudystėmis.
   Dar verta paskaityti apie tai kaip Antonovas susiruošė pirkti General Motors lenktyninių automobilių gamyklos padalinį Švedijoje ir kaip jis buvo priskikrtas prie “nepatikimų pirkėjų”, ir kaip jis susirado “patikimus” tarpininkus Danijoj ir t.t. todėl ši byla ir yra tokia nepaprasta ir brangi… Bet tam reikia mokėti daugiau nei lietuvių kalbą, deja.
   Pirmyn mafijos interesų Lietuvoje gynėjai.

   Mūsų drąsioji Prezidentė neabejotinai turi tikrai galingų priešų! Ir jie, kaip matom, labai turtingi. Kas kokiam Gasprom ar Rytų Europos mafijos bosams reiškia pirkti mūsų “kultūros puoselėtojus”, tokius kaip nepavykę aktoriai iš “ekspertų”? Kas tie “gerokai daugiau, nei 30 milijonų už “Lietuvos Ryto ” portalą! Juokas!Tai juk labai vertinga investicija. Atsipirks “migom”!:)

   • medus:

    tai jei turi “galingų priešų”, prieš nieką nebereikia atsiskaityti ir valstybėje gali tvarkytis kaip savo kieme? piliečiai sako, kad ne.
    pradžiai būtų gerai Snoro atsakymai, “marta”, bet tamsta kol ne prezidentė, tai atsakyti negalite, o kas gali, tas tyli. kažin kodėl, kaip manote? gal kad “galingi priešai” neišgirstų? 🙂

   • priešų sąrašą galiu pratęsti:

    Šitiek daug pavaryta propagandos prieš mūsų visų demokratiškai išrinktą prezidentę, kad jau vien tai kiekvieną mąstantį verstų suklusti.
    Jau per pirmuosius Kuolio rengtus mitingus pastebėjau, kad Garliavos judėjimą net mūsų gerbiamas demokratas D.Kuolys su Naku ir Borovskiu and co bando pakreipti PRIEŠ PREZIDENTĘ. Keistakai atrodė, žinant, kad Prezidentė Venskienę palaikė. Po to buvo suorganizuoti rinkimai, turėję atimti balsus ne iš Darbo partijos, ne iš kiktų, bet iš konservatorių, kurių dauguma irgi palaikė Venskienę.

    Keistokai atrodė ir V.Vasiliausko, kurpusio straipsnius apie “valstybininkus” sąjunga su Gyliu. Po jo pašalinimo iš “Lietuvos žinių” tas laikraštis, valdomas Terlecko, tapo “nukenksmintas’ kaip ir pats Vasiliauskas. Įdomūs virsmai išties. Kas galėtų paaiškinti?

    O dabar taip gerai bendradarbiavusi “Drąsos” frakcijoje su P.Gyliu, Venckienė kažkur pradingo. Ar ir ji buvo “išfutbolinta” už blogą charakterį? Man neaišku, bet ar kas nors paaiškins? A? Visažinė medus’ė?”

    Jau prieš tai, kai BIELINIS išleido knygą “Prezidentė” ant kurios viršelio prezidentė pavaizduota su Lietuvos vėliavos raiščiu toje vietoje kur naciai rišdavo svastiką, supratau, kad bus “internacionalistų” pradedamas organizuotas puolimas prieš mūsų Prezidentę, turinčią didelę įtaką Europoje ir pasaulyje, kaltinant ją “nacizmu”, nes rūpinasi tautos, o ne “internacionalistų” interesais.
    Ilgai laukti neprireikė. Kas visa tai vykdo? Nesunku atspėti – tie, kurie labai nepatenkinti Prahos deklaracija (Prague Declaration on European Conscience and Communism), kurią pasirašė iškilūs Europos žmonės Havelas< Joahim Gauk, Sarkozi, Lukaz Kaminski, Zyanon Pzniak, Bzežinsky, Landsbergis, Zingeris ir daugelis kitų. Štai kokia Lietuvos NUODĖMĖ PRIEŠ RUSIJOS NKVD. Šie žmonės totalitarinio komunizmo nusikaltimus prtilygino nacizmo nusikaltimams! Kur tai matyta! Europa prabudo. Istorikai jau nebeuždarinėjami į kalėjimus. O kgb nebegali slėptis po "antisemitizmo" įstatymu ir daryti ką nori, ypač susidorojant su savo politekonominiais konkurentais.

    Lietuvos teisėsauga, pasirodo, yra patraukusi baudziamojon atsakomybėn kelis enkavedistus, kurie slepiasi Izraelyje. Anot jų (Dovid Katz, tas pats, kuris bandė sužlugdyti patriotų eitynes Kaune, kuris protestavo prieš Brazaičio perlaidojimą iš JAV į Kauno kapines, tarsi jis čia būtų viešpats ir t.t.) portalo defendinghistory.com jie ten laikomi didvyriais., nes neva zudė ne lietuvius, bet "nacius". Nors Lietuva buvo pirmoji šalis, kuri teisė Klaipėdos nacius Kaune. Tame pačiame portale galima aptikti ir Andriukaičio su Sysu Kauno konservatorių "pasmerkimą" už mūsų didvyrių palaikų perlaidojimą.
    Prahos Deklaracija padarė revoliuciją ES. Tik pagalvokite, po II-o Pasaulinio karo Niurnbergo procese buvo teisiami ne visi karo nusikaltėliai, o tik viena pusė. Nugalėtojai teisė nugalėtuosius. Ir nugalėtojų dūdelę nuo to laiko ėmė šokt vsa Europa, nors sovietai pridarė kur kas daugiau ir baisesnių nusikaltimų. Prahos deklaracija sulyginio tuos nusikaltėlius. Todėl jie ėmė šiauštis. Iš baimės dar labiau kaltinti. Ypač tuos, kurie pasirašė. Jų slaptas dominavimas Europoje subliuško, nors sąmokslo teorijos liko. Tik nukreiptos jau į kitą pusę.

    • medus:

     taip, visi puola gerąją prezidentę… vaje:) ar gali būti, kad ji ne tokia ir gera?..hm, visgi nematau jos pastangų šiais klausimais:
     1) kovoti prieš bandymus Lietuvą įtraukti į ES kaip federacinę sąjungą, ginti Lietuvos Konstituciją kaip aukščiausią įstatymą ir valdžią;
     2) kovoti už žemės nepardavimą užsieniečiams;
     3) kovoti už Lietuvos žemės gelmių išsaugojimą;
     4) kovoti už lietuvių kalbos išsaugojimą;
     5) kovoti prieš Lietuvos biudžeto nešvaistymą – „snorams“ ir kitiems;
     6) ginti nekaltai teisiamus žmones politinėse bylose;
     7) paaiškinti tautai ką kitų šalių atstovybės daro Lietuvoje remdamos vieną žmonių grupę ir visiškai negerbdamos kitų? ir DAUG kitų dalykų – paskaitykite kitų tautiečių komentarus, bus tikrai malonu.

     • Marta:

      o tai kokius veiksmus paliekate seimui, vyriausybei? Norite, kad Prezidentė taptų diktatore? 🙂

      • medus:

       negalima tapti tuo, kuo jau esi.
       prezidentės nuolat demonstruojama viešumo baimė ir slapstymasis – kaip savo juodus darbelius slepiančio nusikaltėlio. visa kita – tik butaforinis atvirumas ir gerai išmokti tarybiniai šūkiai ir..užkulisiniai darbeliai, sudėjus “tinkamas galvas” ten, kur jos turi būti.
       dar prezidentė nuolat kišasi į tas sferas, į kurias neturėtų kištis (pats žymiausias, ko gero, “ne prie ko” serialas), tačiau nekovoja už esminius valstybės gyvavimo klausimus – kaip ir nurodyti mano sąraše. jei valstybės vadovui nerūpi tokie klausimai net tiek, kad išreikštų savo nuomonę ir raginimą atitinkamoms institucijoms spręsti šiuos klausimus tautos, o ne ES naudai (ką ją daryti įpareigoja mūsų konstitucija), toks vadovas yra prasčiau negu prastas. toks vadovas yra valstybės ir tautos naikintojas.
       o kur dar užkulisiniai darbeliai Briuselyje parduodant tautos suvenerias galias – neturint teisės to daryti?
       taip, prezidentė tikrai “gera” – greičiausiai į istorijos knygas įeis kaip prezidentas, sunaikinęs Lietuvos valstybę ir tautą.

 22. Iš tikrųjų:

  Čia su Snoru koservatorių padaryta žiauri afera, antra po Mažeikių naftos, kas suskaičiuos valstybei padarytus nuostolius, Musmyraitė su savo ” tyru” veidu pradeda atrodyti juokingai, juk žmonės nėra tiek kvaili….

  • Marta:

   nepamirškite, kad Wiljams kompaniją atsivedė Audrius Butkevičius. Pats gyrėsi. Kodėl tą aferą pripaišote konservatoriams? Sadecko Eks komisarų biuras joje suvaidimno irgi nemenką vaidmenį. Gal pasiguglinkite, vietoj to, kad taukštumėte niekus?

   • Lietuvis:

    Neteisybe-Williams i Lietuva atvedė TATA Lansbergis, o sutartį juk pasirašė konservatorių laikinoji premjere Degutienė ir savivaldybių valdymo ministras konservatorius Kaktys. Tai tie “herojai”pardavė Lietuva! Jie ir neteisėtai užgrobė privačia nuosavybe bei sužlugdė banka SNORAS!!! Parsidavelius ir aferistus reikia teisti!!!

    • Marta:

     pradžia buvo visai kitokia. Reikėjo įrodyti, kad Mažeikiai dirba “nepelningai” . Ta padarė Sadecko ekskomisarų biuras. Drižius berods laimėjo teismą prieš Sadecką. Tada buvo sukurptos neva britų ekspertų pažymos, kad Mažeikiai dirba nuostolingai. Jas atvežė Au Butkevičius. Vėliau lėkė Mažeikių direktoriaus, kuris šiuos duomenis neigė, su jo sūnumi galvos – tiesiogine prasme. Kieno užsakymu? Britai taip pat peneigė rašę tas pažymas. Pažymų blankus neva atvežęs Butkevičius Audrys.

     Tas pats Butkevičius, kuris mokėsi Einšteino institute juodų technologijų “kaip taikiu būdu nuversti vyriausybes. Praktikavosi oranžinėj revoliucijoj, kurią, kaip gyrėsi, rėmė Berezovskis 50 milijonų investavęs… ir Gruzijos rožinėj. Vėliau dirbo Maskvoj kurį laiką. Prieš tai sėdėjo kalėjime už kyšius. Keršijo Landsbergiui, matyt pasitelkęs juodasias technologijas, kas žino? . Sako buvęs artimas draugas Rūtos Janutienės. Neva turi bendra vaika. Gal būt juodos technologijos buvo panaudotos ir prieš Grybauskaitę kai kažkoks dėdulė X užsakė pas Janutienę knygą, juodinančiaą Prezidentę. Apie Dėdulę X pati prisipažino alfa.lt. Įdomesnių detektyvų net Dickas Volfas nesukurtų.

     Taigi, skaitykite spaudą kritiškai. Bandykite sujungti fragmentus. Gausite tikslesnį vaizdą.

     • Nida:

      O tu tamsta ,Milda ,pasirodo dar ir pliotkininkė bei gandų nešiotoja-kuo tau parūpo R.Janutienės vaikas?? Žema…
      O”Mažeikių naftą”pardavė ir “suvarė” TATA Lansbergis -nesvarbu ,kas pradėjo, SVARBU KAS TAI PADARĖ !!!

    • Degutienės moralė...:

     GEDIMINAI DEGUTI 2013-08-30 13:43 PINIGUS, KURIUOS PAVOGEI SU MAMYTĖS,
     STOROJO NUF- NUFO IŠ LB IR N.COOPERIO PAGALBA IŠ SNORO BANKO
     GRĄŽINKITE
     ATGAL INDĖLININKAMS!!! VAGIE, TU KARTU SU MAMYTE TURI SĖSTI Į
     TEISIAMŲJŲ SUOLĄ!!! AR MANAI ,KAD PROKURORAS G. TARASEVIČIUS TAVE
     IŠSUKO??? KAD JŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ PASPRINGTŲ ŠIAIS PINIGAIS !!!

 23. Klausimėlis:

  Nejaugi storojo Vasilioko nepasodins uz su Kubiliumi ir konservais prasukta Snoro sunaikinimo afera- juk bankrotas tai tycinis, kur dar rasi tokį absurda, kad valstybiniam(nacionalizuotam) bankui bankrotą paskelbtu valstybinis Lietuvos bankas?!! Viskas buvo suplanuota is anksto ir su Grybes palaiminimu!!

 24. KLAUSIMAS GRYBAUSKAITEI:

  Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadose yra parašyta, kad LB kartu su Švedijos centrinio banko rekomeduota tos pačios šalies konsultacine įmone “Oliwer Wyman” iš anksto parengė konkretų AB banko Snoras pertvarkymo (sužlugdymo -?!) planą.
  Iš išvadose įdėto LB Ekonomikos departamento direktoriaus Mindaugo Leikos 2011-10-27d. susirašinėjimo su įmonės “Oliver Wyman” atstovu paaiškėjo, kad AB banko Snoras akcijų paėmimas visuomenės poreikiams yra BŪTINA PLANO , kurį pasiūlė įmonės atstovas S.Cory, DALIS.
  Vadinasi ,užteko šio Lietuvoje nė nepasirodžiusio "Oliver Wyman" atstovo žodžio, ir bankas Snoras buvo nacionalizuotas ir galų gale subankrotintas? Kodėl kažkoks užsienio valstybės klerkas gali nulemti reikšmingus mūsų šalies gyvenimo įvykius, taip pat ir milžiniškus nuostolius?Ar dar yra Europos valstybė, kurios gyvenimą gali regulioti eilinis svetimos valstybės žmogus ,gal būt turintis ir savanaudiškų interesų?!

 25. COPY:

  TIRROVĖ 2013-07-31 17:48

  Kodėl banko Snoras bankroto administratorius N.Cooper nebaudžiamai švaisto banko kreditorių pinigus ir tyčiojasi iš Lietuvos? Trumpas atsakymas į šį klausimą yra toks: Ogi todėl, kad banko „Snoras“ aferai vadovauja Grybauskaitė, kurios nusikalstamą veiką dengia kišeninis prokuroras Valys.
  Gribauskistų-kubilistų pasamdytas Freakley 2011-11-16 spaudos konferencijoje viešai pareiškė, kad AB bankas „Snoras“ yra mokus. Kai banko plėšikai paprašė Freakley paneigti šį teiginį, t.y. bendrininkauti nusikaltimo padaryme jis pareikalavo padidinti jam „darbo užmokestį“. Išsiderėjęs, kad darbo užmokestis būtų padidintas Freakley pareiškė, kad neva vertėjai klaidingai išvertė jo žodžius. Taigi, Freakley „darbo užmokestis“ buvo padidintas ne už darbą, o už bendrininkavimą nusikaltimo padaryme.
  SNORAS ne bankrutavo, o jį užgrobė plėšikai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, o jų bendrininkas yra Freakley, N.Cooper ir jų parankiniai, bei Generalinė prokuratūra, kurie banko užgrobimui ruošėsi iš anksto. Buvo iš anksto paruošti specialiai „Snoro“ užgrobimui reikalingi įstatymų projektai, prokuratūroje pravesti pasitarimai, pasamdytas Freakley ir t.t.. Šias aplinkybes patvirtina ir laikinosios komisijos, tyrusios „Snoro“ žlugimą išvados, kurios objektyviai atspindi įvykių eigą užgrobiant “Snorą”.
  Neginčytinais faktai yra tai, kad:
  1. Iki nacionalizacijos Bankas Snoras buvo likvidus, nes vykdė visus savo įsipareigojimus pagal pirmą klientų pareikalavimą.
  2. Gribauskistų-kubilistų pasamdytas Freakley 2011-11-16 spaudos konferencijoje viešai pareiškė, kad AB bankas „Snoras“ yra mokus.
  3. Lietuvos bankas neleido bankui Snoras registruoti pagal LR vertybinių popierių komisijos patvirtintą akcijų emisijos prospektą pasirašytų ir apmokėtų 380 082 893 vieno lito nominaliosios vertės akcijų emisiją, bet leido išplatinti, nuo 2011 metų gegužės mėn., šešias LR vertybinių popierių komisijos patvirtintas obligacijų emisijas, kurių bendra emisijų vertė – virš 160 mln. litų.
  4. 2011 m. balandžio 1 d. tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino AB banko SNORAS ilgalaikių įsipareigojimų reitingą „B+“ , jo perspektyva – stabili. Šią informaciją nei viena valstybės institucija neužginčijo.
  5. Pagal AB banko SNORAS 2011 metų 9 mėnesių veiklos ataskaitą grynasis neaudituotas pelnas sudarė 7,08 mln. Lt ir šią informaciją nei viena valstybės institucija neužginčijo.
  6. Prestižinis pasaulio bankininkystės ir finansų žurnalas „The Banker“ pripažino AB banką SNORAS geriausiu banku Lietuvoje 2010 metais. Šią informaciją nei viena valstybės institucija neužginčijo.
  Taigi, yra pagrindas teigti, kad nacionalizuotas bankas buvo likvidus ir mokus, o Lietuvos bankas vykdė kenkėjišką veiklą banko „Snoras“ ir indėlininkų atžvilgiu
  Yra pagrindas teigti, kad Neilui Cooperiui ir jo parankiniams už 5 tyčinio bankroto metus bus sumokėta apie milijardas Lt .
  Banką apiplėšti, tai ne vištą pavogti ir net ne bankomatą apiplėšti, todėl nacionalizacijos ir tyčinio bankroto organizatoriai ir vykdytojai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas ir Ko turi būti teisiami ir pasodinti į kalėjimą už didelę žalą Valstybei, kaip Timošenko Ukrainoje. Vagys turi sėdėti kalėjime, o ne Prezidentūroje ar Vyriausybėje.

 26. Lietuvis:

  O kaip galima tylėti, kai ižūliausiu būdu užgrobiama privati nuosavybė, po to be jokių dokumentų, paaiškinimų subankrotinamas bankas, kuris normaliausiai dirbo iki LB ir konservatorių įsikišimo , o dabar pompuojami iš banko bei Snoro įmonių pinigai šimtais milijonu litų ! Visiems jau aišku , jog bankrotas – tyčinis, bankas buvo mokus ir likvidus! Dabar vagia Vasiliauskas, Friklis, Mažintiene,Masolas, Keliauskas,Buinauskas, Kuperis su savo visa šutve jau 1,5 metų ir visiems užtenka….

 27. Nida:

  Tai cia tokia Musmyres įgyvendinta teisybe, taip jii kovoja su vagimis ir oligarchais – dvigubi standartai – savi gali vogti !! Tokie kaip Vasiliauskas Norkus, Valiunas, Mazintiene, Friklis, Kuperis, Keliauskas, Banys, Ginaitis klesti: vagia , ka patys nesukūrė , vagia is Banko Snoras milijonais, dešimtimis ar net šimtais milijonu litų ir ka, pagarboje “verslininkai”, pati ponia is Daukanto aikštės juos globuoja !!!

 28. Algimantas:

  Tai gal jau užtenka faktų tam “super administratoriui” N.Cooperiui ir visiems “veikėjams”bylą iškelti?!! Šios aferos kaltininkus ne tik už grotų sukišt, bet ir žala iš savo aferistiškai įgyto turto atlygint, priedo dar duot “premijas” susimokėt už moralinę žalą.

  • DZIOBAS:

   Jei banko Snoras tycinio bankroto aferojje nedalyvautu pati Grybosenka ir jos rinkimų štabo vadas Vasiliauskas, tai prokurorai gal ir imtųsi byla vagiui balta apykakle iškelti . O dabar ,deja, deja…O dar sako gyvename teisineje valstybėje …

 29. medus:

  >>”KLAUSIMAS GRYBAUSKAITEI 2013 09 05 16:02″ – labai geras klausimas, pritariu. va kokių įdomių klausimų neišgirsi kai paklausi tautos:) todėl ačiū autoriui už straipsnį. gaila, kad prezidentė neišdrįsta padaryti tikros, gyvos spaudos konferencijos, kad suteiktų galimybę užduoti visus rūpimus klausimus. regis, atsakymų neišgirsime ir 10 min viešųjų ryšių akcijoje penktadienį?

  bet pasakysiu ką išgirsime – ir neilgai trukus – tuoj “marta” puls su visais “atsakymais” – apdairiai kalbėdama apie tai, kas neturi jokios reikšmės, minėdama daug vardų ir faktų (juk kuo daugiau priveli, kas besupaisys tą tiesą, ar ne, “marta”?), tačiau “protingai” nutylėdama tiesioginius atsakymus į klausimus.
  vieną tokį ir aš jai iš anksto pridedu – neatsakė, nors ir kiek prašiau (originaliai to prašė “Kažin”):

  “Mano supratimu šiuo atveju svarbiausias Lietuvai, rinkėjui būtų toks klausimas, kas buvo – KGB/GRU ar artimas giminaitis, o gal kartu buvo ir vienu ir kitu – iš aukštojo Sąjūdžio – tas, kuris 1990 metais rugpjūtį ar gal 1991 metais Grybauskaitę pervedė “už rankutės” iš Burokevičiaus – Lazutkos stovyklos tiesiai į Nepriklausomos Lietuvos valdžią. Juk tuo metu tam, kad būtum priimtas į Vyriausybę buvo reikalinga buvusio Sąjūdžio aukšto pareigūno rekomendacija.
  Tik turint šitą informaciją galutinai objektyviau išaiškėtų ko galima iš Grybauskaitės Lietuvai laukti ateityje.
  Taigi, gal Marta ir į šį klausimą turėtų atsakymą?”
  (cituojamus šaltinius reikalui esant galiu nurodyti).

  • Marta:

   na, nebūkite kvaila.
   Tai aš ją atvedžiau už rankutės, aišku? Ar aišku, ar dar klausinėsite kaip naivus vaikigalis?

   • medus:

    jūsų mandagybių atsisakymas – žavus – man patinka, nes parodo jūsų tikrąjį veidą. būkite naturali, “marta” – tikros grimasos daug iškalbingesnės nei faršituoti melai.
    o prie jūsų atsakymo reikėtų vardo- pavardės ir no problem.

    • Marta:

     be abejo, turi patikti. kaip ir kiekvienam dvasiniam vampyrui. jis juk tuom maitinas:)

     • medus:

      tai prie atsakymo į klausimą vardo/pavardės nebus ir šį kartą? vartotės, bet prie esmės – nė iš tolo? kaip visada, nenustebinote.

      o šiaip – skystokai, “marta” – visą rytą su dvasiomis, vampyrais ir “brangutėmis” kalbatės – tik toks arsenalas beliko? na kad jūsų “turtai” išsisėmė, matėme jau vakar, tai visa, kas liko – despetariškos konvulsijos bandant pataisyti tai, kas nepataisoma…ir jūs tai žinote:) net gaila jūsų truputį. šioje situacijoje nematau prasmės įdėti nors lašelį savo energijos, vartykitės kol pavargsite.

 30. Pilietis:

  Cooperi seniai mesti is darbo reikia. Kur ziuri prezidente, kas N. Cooperi pastate SAZININGAI vykdyti pareigu ??? Pati prezidente- gal N.Cooperis krauna jai turtus , ar kartu su Vasiliausku taip “renka” pinigus ponios rinkiminei kompanijai? Kada baigs vogti pinigus tokiais mąstais oficialiai ir neoficialiai Snore ? Kada sedes sie veikejai ? Kodel Kieliauskas ir kiti veikejai nesuimti FNTT tarnybos ??? Kas vieniems galima, kitiems -ne ??? Kuku prezidente ??? Ka gero nuveiket siuo klausimu?

  • Marta:

   Cooperis buvo pasikviestas todėl, kad tik jis turi patirtį tiriant tokias bankines aferas tarptautiniu mastu. Tai ne vien Lietuvos problema. Buvo įtraukta ir Švedija ir Danija ir gal būt nedgi Britanija. Kuperis sėkmingai ištyrė ir Islandijos bankų aferą, todėl juo ir buvo pasitikėta. Aišku?

 31. Nesuprantu:

  ponia Grybauskaite,negi savų aferistų Lietuvoje mažai,kad dar reikėjo kviestis iš užsienio Cooperį?

 32. Šiaip žmogelis:

  Polikarpovnos rinkiminės kompanijos “šešėliniai” remėjai buvo GARBARAVIČIŲ šeimynėlė ir INTER RAO kompanija. Korupcija yra korupcija. Dėl to mums ir elektra brango. Gal galėtų ponios rimkiminio štabo vadovas, dabartinis Lietuvos banko vadas Vasiliauskas pasakyti ,kiek pinigų “po stalu” surinko?!!

 33. Marta - Gerb. p.P.Gyliui:

  Kiek pamenu, Jūs dirbote glaudžioj komandoj su “valstybininku ” Januška ir išsiuntėte D.Grybauskaitę “po dalšė”. Tik gerai, kad į Vašingtoną, o ne į Baltarusiją kaip Pociūną, ir ne į Gruziją, kaip jūsų sugražintą iš Anglijos Antaną Nesavą. 🙂

  Dalyvavau Antano Nesavo laidotuvėse, po to kai jį su visa Europos misijos komanda, važiuojant džipu, sutraiškė karinis visureigis. Gerai pamenu kai Kaune prie kapo duobės, stovėdamas greta išbalusio Januškos, sakėt prakalbą. Kažkodėl irgi apie Nesavo (istoriko, filosofo ir diplomato) “blogą charakterį”. Bet šermenyse nedalyvavot. Ten prakalbas sakė visai kiti žmonės, nedviprasmiškai užsiminę apie politinę žmogžudystę ir prisiekinėję prieš Nesavo portretą, kad jų rankos Antano krauju nesuteptos.

  Kadangi tai rašau, mano charakteris greičiausiai irgi ne koks:)

  • Oje,
   jei į tokius kraštutinumus puolama????????

   • Marta:

    kokie dar kraštutinumai? Tai mano asmeninio gyvenimo faktai. Pociūnienė liko be vyro, aš likau be sužadėtinio, o Venskienė liko be brolio. Mirusių kaulai juda. Trys nepatenkintos moterys, visai kaip medus’ė ir sakė:)

    Nesavas dėstė filosofiją MA moksliniams bendradarbiams. Ten ir susipažinom. Per perestroiką, gavęs Humbolto stipendiją mokslininkams išvyko į Vokietiją. Grįžusį pati paskatinau ieškotis darbo URM. Kažkiek jaučiuosi kalta, kad pastūmėjau į URM.
    Todėl ir aš turiu daug klausimų ponui Povilui Gyliui.
    Gal “medus” norėtų atskyti?

 34. ARTŪRAS:

  KADA PROKURORAI AR STT, FNTT PRADĖS TYRIMĄ, FAKTŲ DAUGIAU, NEGU REIKIA
  VAGIMS BALTOMIS APYKAKLĖMIS IŠKELTI BYLĄ??? TOKIE ŽULIKAI KAIP VASILIAUSKAS, KUODIS,ŠIMONYTĖ, FRIKLIS, NORKUS, KELIAUSKAS, MASOLAS, MONKUS,COOPERIS, GINAITIS, BANYS TURI SĖDĖTI CYPĖJE !!! “GARSŲ PASAULIO” NETIKRŲ BANDEROLIŲ SPAUDINIMO IRPLATINIMO TYRIMĄ, KUR DALYVAUJA TAS PATS AFERISTAS A.GINAITIS TEISĖSAUGATYLIAI MARINA… RANKA RANKĄ PLAUNA!!! AR NE, TEISUOLE BEI MŪSŲ ŠVIESUOLE, PREZIDENTE?!!

 35. Marija:

  Taip ir knieti paklaust: o kas galėtų būt tobulu šios valstybės vadovu? Valstybės, kurioje tiek daug be sąžinės ir elementarios doros politikų, teisėsaugos ,,sargų”,įvairaus plauko veidmainiaujančių viršininkėlių ir pan.Prezidentės reikalavimas nevogti, žinoma, daug kam neparankus…Manau, dar labai daug bus išpilta ,,purvo”, siekiant įvairių būtų ir nebūtų ,,nuodėmių” išviešinimo. Yra tam tikra draugija, kuri tik tuo ir užsiima, aiškus jų stilius ir komentaruose. O dabartinei Lietuvai visai neprošal būtų ir diktatūrinio pobūdžio vadovas, gal nesidrabstytų taip purvais, nešmeižtų vienas kito ir nesistengtų ,,laužti iš piršto” netiesos…

 36. DZIOBAS:

  O KUR ĮTARIMAI LB VADOVUI VASILIAUSKUI- JUK JIS GRYBOWSKOS NURODYMU ,PASKELBDAMAS TYČINĮ BANKROTĄ SNORUI, SUNAIKINO BANKĄ, PADARĖ LIETUVAI 5 MLRD.LT NUOTOLIŲ, PASIKVIETĖ SAVO NUSIKALTAMĄ VEIKLĄ PRIDENGTI AFERISTUS FRIKLĮ IR KUPERĮ, O DABAR DAR LEIDŽIA JIEMS TOLIAU VOGTI BANKO KREDITORIŲ PINIGUS !!

 37. NUOMONĖ:

  Kubiliui ir Šimonytei esant valdžioje, Lietuvoje skandinavai galutinai monopolizavo bankų sektorių. Jie turi visas galimybes karteliniams susitarimas. Kelia bankų paslaugų įkainius, sprendžia kokius projektus finansuoti, o kokius ne, neatsižvelgiant į valstybės ir vietos verslo poreikius ir prioritetus. Visą Lietuvos ekonomiką laiko savo rankose. Vaizdžiai tariant, Stokholme sėdintys dėdės ir tetos gali nuspręsti ar leisti augti Lietuvos ekonomikai, ar ne. Jie labiau suinteresuoti, kad nuskurdę lietuviai važiuotų į Skandinavijos šalis ir jiems keltų ekonomiką būdami pigia darbo jėga. Per 2009-2012 m. laikotarpį Lietuvos suverenitetas labai sumenko ir toliau sparčiai nyksta. Lietuva jau seniai prarado galimybę vykdyti savarankišką monetarinę politiką (lito pririšimas prie dolerio, paskui euro), o Kubiliaus ir Šimonytės laikais prarado galimybę vkydyti ir savarankišką fiskalinę politiką (biudžetas, mokesčiai). Dabar visokie Mastrichto ir kitokie mums primesti kriterijai pastatyti aukščiau už realius Lietuvos interesus. Iš valstybės suvereniteto tuoj teliks tik vėliava, herbas ir himnas.

  • DZIOBAS:

   Pasižiūrėk į emigracijos, protų nutekėjimo mastus. Demografinė krizė bado akis, jaunimas jau nebesieja savo ateities su Lietuva. Vidaus rinka susitraukė, lietuviškas verslas išgyvena tik eksporto dėka. O jeigu užsienyje vėl kils krizė? Verslui nebus į ką atsiremti vidaus rinkoje. Iškilo rimtas pavojus egzistenciniams Lietuvos pamatams.

 38. "ŠAUNIAI"DIRBO PREZIDENTĖS REMIAMI KONSERVATORIAI:

  Tikroji Kubiliaus krizės įveikimo kaina,
  Lietuva dabar moka apie 2 mlrd. Lt palūkanų per metus už prisiimtus kreditus.. Kadangi tas skaičius daugeliui yra sunkiai suvokiamas, reikia šias palūkanų išmokas, kurias mes visi mokesčių mokėtojai esame įsipareigoję mokėti kreditoriams, už Lietuvos valstybės, tai yra mūsų visų, paimtus kreditus, pavaizduoti kiekvienam žmogui suprantamu būdu.
  Kauno Žalgirio arena buvo pastatyta maždaug už 160 mln. Lt.
  Taigi, mes visi mokesčių mokėtojai vien tik už palūkanas (ne skolos gražinimą!!!) kiekvieną mėnesį atiduodame po vieną Kauno Žalgirio areną. Per metus atiduodame 12 Kauno Žalgirio arenų !!!
  Skelbta Valdovų rūmų statybų kaina apie 330 mln. Lt. Taigi vien už palūkanas per du mėnesius yra atiduodami valdovų rūmai. Per metus atiduoda Lietuva 6 valdovų rūmus. Kiek metų buvo statomi valdovų rūmai?
  Ir tai yra įvardinama, kaip A.Kubiliaus vyriausybės krizės suvaldymu.
  Per ketverius metus padidinęs valstybės skolą beveik 30 mlrd. Lt., nuo 17,375 iki 46,036.
  Arba valstybės skolą padidino beveik TRYS KARTUS 300% !!!!:
  LR valstybės skola (Duomenys iš LR finansų ministerijos)
  2008 17 mlrd. 375 mln. Lt 15,5 proc. BVP
  2009* 26 mlrd. 983 mln. Lt 29,3 proc. BVP
  2010* 36 mlrd. 127 mln. Lt 37,9 proc. BVP
  2011* 40 mlrd. 961 mln. Lt 38,5 proc. BVP
  2012* 46 mlrd. 036 mln. Lt 40,7 proc. BVP
  Ir dar reikėtų pridėti šimtus tūkstančių emigravusių.

  • tikras lietuvis:

   Skola patrigubėjo ir tai jau – blogai.
   Bet čia derėjo išaiškinti kokiu būdu galėjome, gal, nesiskolinti.
   Kitaip jūsų priekaištai neturi argumentų:gal tik PB paskola būtų davusi mažesnes palūkanas, bet iki kiek mažiausiai skolinimasis buvo pateisinamas -buvo būtinai reikalingas? Prašome į tai atsakyti.
   Kitaip – nerimta kalba..

 39. Hmm...:

  Kartu matosi ir kitas D.Grybauskaitės veiklos metodas – per savo paskirtą generalinį prokurorą marinti visas garsiausias korupcijos bylas. Kaip pavyzdys galėtų būti tas pats neseniai paskelbtas Generalinės prokuratūros sprendimas nutraukti Valdovų rūmų statybos tyrimą, nes prokurorai nutarė, kad ten viskas vyko teisėtai, o tai, kad statybų kaina išaugo nuo 130 mln. Litų iki beveik 400 mln. Litų, (tai yra daugiau nei tris kartus), tai nieko tokio. Toks sprendimas šokiravo net visus Valdovų rūmų statytojų pažeidimus aprašiusią Valstybės kontrolę, tačiau nesukėlė nė mažiausio atgarsio prezidentūroje, kuri taip mėgsta trimituoti apie „kovą su korupciją“. Kartu Generalinė prokuratūra paskelbė ir apie tai, kad daugiau nei 100 mln. Litų kainavęs Gedimino prospekto grindinio remontas, kai tos plytelės nepraėjus nė metams sutrupėjo, taip pat atliktas nežeidžiant įstatymų. Ar gali taip būti, kad generalinis prokuroras Darius Valys, kasdien kulniuojantis atsiskaityti iš pastato kreivais langais į Daukanto aikštę, savarankiškai priėmė tokius sprendimus?

  • tikras lietuvis:

   Vėl nepagrįstas kalbėjimas: Valdovų rūmų statybos kaina išaugo dėl vis naujų atrandamų archeologinių klodų – darbo su jais, kas yra neatidėliotina, nežiūrint į jokias išlaidas, nes tai – paveldas.

   • Nida:

    KUPERIS IS SNORO ISTRATINO PINIGU DVIGUBAI DAUGIAU, NEGU REIKALINGA PABAIGTI VALDOVŲ RŪMAMS ! O CIA TAI BENT, VISGI MES TIKRA BANANŲ ŠALIS, JEI TAIP MUS IŠDURINEJA.
    KODEL MUSU “SKAIDRIOJI” PREZIDENTE TYLI???

 40. pensininkas:

  Nežinojau. Dar vienas Grybauskaitės karjeros aktyvistas atsirado. Kiek jų daug. Pradedant KGB ir baigiant, gal būt, ne vien Landsbergiu.

 41. DZIOBAS:

  Ko norėti iš partškolos auklėtinės dirbančios KGBistiniais metodais – neapsikentusi objektyvios kritikos “Liet.ryte”, davė komandą savo eunuchui rinkimų štabo vadui VAsiliauskui sužlugdyti penktąjį pagal dydį šalies banką Snoras bei pražudė paprastų žmonių pinigus.

 42. Algimantas Končius:

  Lauk Maskvos agentę D.Grybauskaite iš prezidentūros.

 43. Kažin:

  Dėl „tikras lietuvis“:
  2013 09 04 22:02.

  Manau, kad Smetona priimdamas 1938 metų Lenkijos ultimatumą bei 1939 metų rugsėjo pradžioje neidamas atsiimti Lenkijos Pilsudskio užgrobto Vilniaus ir teritorijos, išdavė Lietuvą,o tuo pačiu Lenkijos atžvilgiu elgėsi, kaip jos vasalas. Tų metų veiksmai sąlygojo tolesnius istorinius įvykius ir jų pasekmes – svarbiausią tarp jų – Lietuvos valstybės praradimą.
  Kaip tik dėl provasališkos Lenkijai Smetonos politikos minėtų 1938 ir 1939 metų įvykių metu susiklostė tai, kad dar iki karo – 1940 metais Lietuva atsidūrė Sovietų sąjungos sudėtyje ir taip neteko valstybės suvereniteto statuso. O lygaus Lenkijai, Čekoslovakijai ir pan. valstybės statuso, kurio de jure nebuvo pradadusios šios šalys, netekimas iš esmės nulėmė, kad po karo Lietuva netapo liaudies demokratine šalimi, kokiomis tapo jos.
  Taigi nebūtų minėtų 1938 ir 1939 metų Smetonos vasalavimų Lenkijai – nebūtų ir 1940 metų įvykių. Tokiu atveju Lietuva iki po karo būtų išlaikiusi valstybės statusą lygų su minėtomis kaimynėmis ir po karo, kaip ir kitos būtų gavusi – tokią nepriklausomybę, kokią turėjo Lenkija, Čekoslovakija ir pan.

  Jeigu pagal tl lyginimą Grybauskaitės “Lietuvos saugojimo” politika lenkia netgi Smetoną, kuris vasalaudamas Lenkijai “prakišo” Lietuvos valstybingumą, tai nesutikti su tokiu jo lenkimu negalima…
  O referendumų idėjų, ypač dėl mažesnio parašų skaičiaus “prastūmimas” visuomenei padedant būtų tikra smetoniškai vasališka parama šiame Prezidentų lenktyniavime dėl „Lietuvos išsaugojimo“…

  • medus:

   gerulis komentaras, „Kažin“ – labai subtilu – turbūt net nesupras kai kas:)
   bet. žinau, kad jau kalbėjom – ir ne vieną kartą. bet noriu jus suprasti šiuo klausimu, man įdomu.
   300 000 parašų referendumui surinkti yra praktiškai neįmanomas dalykas – jūs tai žinote – nebent išskirtiniais atvejais kaip šis, kai tauta susitelkia ir vien Vilniuje parašus renka apie 1000 žmonių. šį kartą – įmanoma – tikiu, kad įmanoma. bet tokie atvejai reti – dėl įvairių požiūrių skirtumų – ir tai jūs žinote. su 300 000 parašų reikalavimu tauta lieka beginklė svarbiausiųjų savo reikalų sprendimuose – beginklė prieš bestuburę virvutėmis ir mazgeliais valdomą, ne tautai dirbančią sistemą – ir tai jūs žinote. taigi parašų „lubų“ sumažinimas – būtinas – jeigu užrišta burna nenorime būti asimiliuoti ir išnykti kaip niekad čia nebuvę.
   bet – jūsų didysis bet – lenkų pavojus –aš tai suprantu, bet ne iki galo. ok, pafantazuokim:
   1 ) lenkai nori autonomijos taip labai, kad suburia galingą grupę ir referendumui surenka naują parašų limitą – 100 000 parašų (irgi nemažai, beje!);
   2 ) įvyksta referendumas dėl lenkų autonomijos įkūrimo – lietuviai, suprasdami pavojų ir visai netrokšdami lenkų autonomijos, ateina į referendumą ir pasako savo NE. lenkai niekada nebus dauguma – jų tiek tiesiog nėra. todėl – kame problema?
   ar baimės dėl lenkų gali atimti iš tautos paskutinį ginklą? absoliučiai gyvybiškai būtiną? mano manymu – ne, jokiu būdu. blogiausiu atveju, kas gali atsitikti – lenkai įsteigs savo autonomiją (kuo netikiu 99,999999 proc.), bet kas tai būtų, palyginus su tuo, kad priešingu atveju Lietuvos ir lietuvių tuoj apskirtai nebeliks ant šios žemės? būsime mankurtais-europiečiais, tai koks skirtumas, kokių „europiečių“ čia „autonomijos bebus“.. todėl, nors prieš užsirašant į savanorių grupę, turėjau įvairių minčių šiuo klausimu, man nauda (būtinybė) atsveria galimą (bet visiškai netikėtiną) žalą.
   p.s. joks vienas „svajonių prezidentas“ visko nenulems ir nepakeis, o seimas, kol bus pakeistas žmonėmis su širdimi ir sąžine (jei bus), jau nebegalės nieko pataisyti – matote, kaip skubama su esminiais pakeitimais. tad nesiimant neatidėliotinų priemonių, tiesiog bus per vėlu: žemė priklausys užsieniečiams (nebeatpirksi), žemės gelmės bus išardytos visokių „ieškotojų“ (nebeišvalysi – geriamas vanduo bus užterštas ir vanduo taps prabangos preke, verčiančius Lietuvos vargšus absoliučiais vergais), seime karaliaus ir sprendimus priiminės ES piliečiai (neišvarysi), o nepaklusniuosius teis europrokuratūra (būsi teisiamas net ne savo žemėje ir ne savų tautiečių, o kur kas geriau sustyguotos sistemos – be galimybės išeiti)..sąrašas nebaigtinis, deja. Todėl nesuprantu šios jūsų pozicijos – niekaip.

   • Kažin:

    Manau, kad tvirtinimai, jog neįmanoma ar sunku surinkti reikalaujamų 300 000 parašų referendumui organizuoti, daromi neįsigilinus į referendumo institutui Konstitucijos nustatytą siaurą paskirtį valstybės valdyme. Pagal Konstituciją – jis rengtinas tik svarbiausiems Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimams spręsti (9 str.). Toks rengimo ribojimas užkerta kelią referendumų organizavimui pagal mažų politinių grupių užgaidas ar imantiems, kaip pasakoje, šaukti – „Bėkim, dangus griūva“, taip pat atima galimybę tokiais referendumų rengimais palaikyti nuolatinę politinę sumaištį šalyje.
    Nors pagal Konstituciją – ne Tautos gyvenimo masto klausimai turi būti sprendžiami tiesiogiai Tautą atstovaujamų institucijų – Seimo, Vyriausybės, Prezidento, tačiau ne kitaip, o apsimetama, tarsi jų nebūtų ir galimybių išspręsti aktualius klausimus per atitinkamus rinkimų instituto įstatymų pertvarkymus neieško.
    Iš principo surinkti 300 000 arba apie 12 % nuo visų rinkėjų, esant 2,6 milijono rinkimų teisų turinčių asmenų, negali būti laikomas per dideliu skačiumi tais atvejais, kai rengiamas referendumas yra Tautos gyvenimo masto klausimu, t.y.laikantis Konstitucijos.
    Be to, žinant, kad pagal demokratijos principus klausimai turi būti sprendžami paprasta balsų dauguma, Konstitucijos nustatytas 300 000 parašų skaičius, kas sudaro apie 12 % visų rinkėjų balsų, yra parinktas tinkamai. To, kad tiek neįmanoma ar sunku surinkti, gali būti dvi priežastys, 1) kad referendumo klausimas nėra Tautos gyvenimo masto sprendžiamu dalyku, 2) jo iniciatoriams stinga gebėjmų ar pajėgumų organizuoti jį reikiamu mastu.
    Žodžiu, tvirtinti, kad 300000 parašų skaičius per didelis yra tas pats, kas kaltinti veidrodį, kai pats veidas yra kreivas.
    Dėl to, kas išdėstyta laikau, kad idėja paversti referendumą “Tautos ginklu” prieš netinkamą valdžią yra ydinga, nesubrendėliška – jos įgyvendinimas atvertų dar didesnes grėsmes Valstybei ir Tautai.
    Be to, ši idėja kelia įtarimus ir tuo, kad netinkamų valdžių išgyvendinimo nesiimama spręsti siūlant rinkimų, politinių partijų, paties referendumo įstatymo (pvz., prailginant parašams rinkti nustatytą terminą) , valdžių formavimo, jų galių ir kitų įstatymų atitinkamų pakeitimų projektus. Juk tam, kad projektai būtų svarstomi tereikia tik 50 tūkst.parašų.
    Tad vėl, kaip ir iki šiol vyko, visas tas referendumų organizavimas ir šiuo atveju darosi panašus į vedžiojimą Tautos už nosies.
    Yra akivaizdu, kad autonomijų siekėjams ne bendras referendumo rezultatas yra svarbus – suprantama, kad jis būtų ne jų naudai, o pats galimybės jų jėgomis rengti referendumus . Kas galvoja apie Lietuvą – negali nesuprasti, kad tokios galimybės “pagaminimas” draskytų Lietuvą dešimtis kartų sparčiau negu įsivaizduojami Briuselio reikalavimai.
    Kas dėl žemės pardavimo- tai jos pardavimas teisiškai yra sandoris, o šis gali būti terminuotas. Todėl įstatymu galima nustatyti terminuotą žemės pardavimą tik tam tikram terminui, taip pat atitinkamas sąlygas jam pratęsti ir kt.
    Be to, įstatyme žemės pardavimas pagal svarbą gali būti prilygintas reikalavimams nustatytiems pilietybės įgijimui. Tokiu reikalavimu žemės pirkėjui, kaip ir pilietybės įgijėjui, galėtų būti lietuvių kalbos mokėjimas.
    Pagaliau, jeigu jau taip skubu gintis nuo Briuselio, tai bene greičiausias apsigynimas, mano supratimu, būtų ėmimasis referendumo dėl nepasitikėjimo Grybauskaite rengimo.
    Tad tokie tie – “pafantazavimai”…

    • medus:

     jūsų nuoseklumas labai imponuoja, dėkoju už išsamų savo pozicijos paaiškinimą. tokie svarstymai būtų labai tinkami, jeigu gyventume „sveikoje“ valstybėje, t.y. turėtume „be didesnių gedimų“ funkcionuojančią ir tautos interesus atstovaujančią valdžią. kai to nėra, tad lieka tos priemonės, kokios lieka.

     apie „Tautos gyvenimo masto klausimus“ jau diskutavome, čia turbūt neprieisime bendros nuomonės. tačiau, jeigu diskusijos labui kiek paliktume nuošalyje visus „mastus“, kyla klausimas – kokiomis sąlygomis yra numatytas žemės pardavimas užsieniečiams? jūsų pastebėjimai kaip:
     „pardavimas teisiškai yra sandoris, o šis gali būti terminuotas“;
     ar: „įstatymu galima nustatyti terminuotą žemės pardavimą tik tam tikram terminui, taip pat atitinkamas sąlygas jam pratęsti ir kt.“;
     ar: „įstatyme žemės pardavimas pagal svarbą gali būti prilygintas reikalavimams nustatytiems pilietybės įgijimui“;
     ir: „įstatyme žemės pardavimas pagal svarbą gali būti prilygintas reikalavimams nustatytiems pilietybės įgijimui. Tokiu reikalavimu žemės pirkėjui, kaip ir pilietybės įgijėjui, galėtų būti lietuvių kalbos mokėjimas“
     yra.. tik jūsų pamąstymai. o kaip yra iš tikrųjų? iš Lietuvos dešimtmečiais besitęsiančios plika akimi matomos valdininkų „praktikos“ neginti tautos interesų ir nenumatyti nieko, spėju, kad žemė bus parduodama tik „komerciniais pagrindais“ – t.y. kas daugiau moka, to ir žemė. o aš nesutikčiau net ir su „saugikliais“ (kokių garantuotai ir nėra) ir visiškai pritarčiau tokioms šalims kaip Vengrija, kuri apskritai atsisako parduoti valstybei (jos piliečiams) priklausančias žemes ar Anglija, kuri sutinka tik nuomoti 99 metams. manau, kad pardavimas yra primetamas tik „trečiojo pasaulio“ šalims (tokioms kaip Lietuva), kaip plano dalis jas ištrinti iš žemėlapio.

     man visiška mistika jūsų mintis, kad „tam, kad projektai būtų svarstomi tereikia tik 50 tūkst. parašų“. kokie projektai? tautos pasiūlymai? jei turite mintyje pilietines iniciatyvas, tai galiu pastebėti tik tiek – kas, kad rinksi – pasvarstys ir nuspręs „kaip reikia“, argi ne? nedrįsčiau jūsų kaltinti naivumu, kad manyčiau, kad jūs iš tiesų manote, kad koks „projektų svarstymas“ būtų „išsvarstytas“ tautos naudai, ne pinigų ir klanų interesų.
     taigi – nieko kito nebelieka. stabdyti. tautos žemė išparduodama jau kitais metais – jokie projektai nebus svarstomi ir jokie saugikliai nenumatomi – tiesiog paleidžiama. jei leisime tam įvykti, man pagrindinis klausimas – kur tokiu atveju žemėlapyje bus Lietuva? atskirs žemėlapyje tas, pvz. Žemaitijos išparduotas dalis hektarais ar kaip? įkurs lietuvių rezervatus ar kaip? klausimai, žinoma, retoriniai ir ironiški – atsakyti neprašau.
     p.s. referendumo rengimas nepasitikėjimo Grybauskaite klausimu šiuo metu išspręstų lygiai nulį: pirma, mano akimis, ji jau ir taip yra „istorija“; antra, tai nesustabdytų Lietuvos teritorijos sumažinimo projekto, prasidėsiančio kitais metais. svarbesnių klausimų šiuo metu nematau – visa kita gali palaukti rinkimų ar kitų iniciatyvų.

 44. Paulina:

  ponie Degutienė dievagojusi, kad nieko nežino apie sūnaus aferas Snore,o
  daba visiems aišku ,kad sūnelis atliko banko operacijas, jam bankrutavus,
  va tokia tvarkelė

 45. KOSTAS:

  Galima visai sėkmingai sutikti su Gyliu, kai jis kalba apie Grybauskaitės ideologinį salto, vertybinį persivertimą bei persikrikštijimą – iš uolios bei ankstyvos (jau nuo studentiško suolo!) maskvietiškos komunistės iki…konservatoriškos “nepriklausomybininkės”.

 46. Valdas:

  Povilai- vienintelė profesoriaus Landsbergio klaida, atkūriant Lietuvos nepriklausomybę- DESOVIETIZACIJOS Į STATYMO NEPRIĖMIMAS- nuo čia prasidėjo, tęsėsi ir bus… Lietuvos bėdos. Buvę visi komunistai, KGBYSTAI ( brazauskai, paleckiai…)privalėjo būti atriboti nuo valstybės kūrimo.

  http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/p-gylys-d-grybauskaite-stiprus-zmogus-silpna-prezidente.d?id=62242231#ixzz2eEhwg4z5

 47. Visiems:

  primenu, kad Landsbergis buvo stalininis komjaunuolis, marksizmo dėstytojas, žmonės, ne tik Janutienė, sako, kad jis turėjo KGB slapyvardį.
  Ir tu kritikuoji Landsbergį, kad jis nedesovietizavo Lietuvos. Jį patį būtų tekę desovietizuoti, neleisti eiti į politiką

 48. PASTABUS:

  Ir gerbiama Prezidentė, ir gerbiamas profesorius Gylys – abu yra autokratinio tipo vadovai

 49. Taip:

  Pritariu autoriui.
  Koks turi buti degradaves, kad palaikyti prezidenta kuris yra buves Komunistu partijos nariu?

 50. Pritariu Gyliui:

  Tik savokos netikslios. Pirma reikia ivardyti, kas yra stiprus zmogus. Ar stiprybe yra lipti per galvas, ar daryti gera zmonems.

 51. Raimis:

  gerbiau Gyli kaip destytoja. Puiki asmenybe, puikus destymas, saziningas ir ziauriai grieztas vertinimas, dundukai nenusirasydavo net neakivaizdiniam. Bet… po jo cirku susidejus su Venskiene, pagalvojau, kad gal jam laikas i pensija. Straipsnio neskaiciau, Grybauskaite nepasitikiu (po jos skyliu biografijoj is vis nebetikiu), taciau man atrodo, kad Grybauskaite palaiko tokios sroves povandenines, kad tu rasyk zmogau ka tik nori, niekas nepasikeis. Ps. nei vienas mano pazistamas zmogus nepasitiki Grybauskaite ir uz ja nebalsuotu. Nesuprantu is kur tokie reitingai pas ja? Gal tik mano aplinkoje jos nemegsta… Ai… ka cia mes, eiliniai 😀 einam dirbt, juk reikia viena alga sau, kita i biudzeta surinkti. ner kada mums lot.

 52. Vilna:

  Paaiškinu papildomai,

  Tie pastebėjimai yra teisiškai galimos Žemės pardavimo įstatymo užsieniečiams nuostatos, apsunkinančios žemės pirkimo sąlygas ir skirtos lietuvybei išlaikyti Lietuvoje.

  Žemės pardavimo sąlygos būtų visiems vienodos, jų įsigijęs žemę turės laikytis, jos bus įrašytos pirkimo-pardavimo sutartyje, žemės kainos bus tokios, kokios tuo metu bus rinkoje.

  Tarp žemės pardavimo ir nuomos esminių skirtumų teismine prasme nėra – ir vienu ir kitu atveju žemės valdytoju sutartyje nurodytam laikotarpiui tampa jos pirkėjas ar atitinkamai – nuomininkas. Dėl Vengrijos, tai įdomu kokia formuluotė yra Stojimo sutartyje, ar identiška su Lietuvos formuluote. Berods, Anglija, tai nėra įsipareigojusi dėl žemės pardavimo, taigi jos teisių įsipareigojimai nevaržo.

  Dėl “projektų”, tai kalba ėjo apie įstatymų projektų privalomą svarstymą Seime, jeigu toks projektas palaikomas 50 tūkst. parašų.

  Nuo to, kad valdžia spręs “kaip reikia” tegali apsaugoti tik iš kitokių nuostatų asmenų sudaryta valdžia. Manau, kad referendumas vargu ar įvyks, be to, jeigu “reikės”, tai ras pagrindą laikyti jį niekiniu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymų normoms.

  Be žemės pardavimo įstatymo pataisų žemė ne Lietuvos piliečiams tikrai negalės būti parduota, taigi be saugiklių sudėjimo svarstymo negalės būti apseita.

  Pats žemės pardavimas užsieniečiams Lietuvos teritotrijos ribų nepkeis, ji liks Lietuvos teritorijos žeme.

  Jeigu dabar būtų renkami parašai ne dėl referendumo klausimo, o dėl nepasitikėjimo Grybauskaite, tai iki kitų metų gegužės – žemės pardavimo pradžios išspręsti jos pasitikėjimo klausimą būtų buvę suspėta.

  • Kažin:

   Atsiprašau – suklydau, turi būti ne Vilna, o “Kažin”.

  • medus:

   aš supratau, kad dėl žemės jūs cituojate kažkokius teisės aktus, tik „jūsų nuomone“ pavadinau todėl, kad tai yra jūsų mąstymai kaip galėtų būti – vadovaujantis įstatymais – jeigu jie būtų taikomi sąžiningai ir atsakingai, o ne pagal trokštamą naujų namų skaičių ar automobilių poreikį – asmeninėm reikmėm. dauguma Lietuvos įstatymų yra visai neblogi, tik jie netaikomi kaip turėtų būti arba pakeičiami – vėlgi – „kaip reikia“, pagal aplinkybes. net ir žvelgiant su šia nuostata, manau, kad valstybės piliečių žemės pardavimas užsieniečiams yra absoliuti ciniška valstybės išdavystė. ir neabejoju, kad žemės pardavimas, jeigu jis įvyks, bus palankiausiomis ES piliečiams sąlygomis – jų niekaip nesaistantis, nevaržantis, nekontroliuojamas ir neterminuotas. dėl to neturiu nė mažiausios abejonės. visos kalbelės ir „priemonės“ bus tik butaforija ir priedanga ala mums rūpi valstybės interesai. beje, ar tik ES piliečiams? gal ir kitiems? tada Chevronas nesikuklindamas galės įsigyti, pvz. visą Žemaitiją ir gręžti nesivaržydamas..paskui persikelti į Aukštaitiją ar kur nori. fu.
   dėl visų šių priežasčių esu prieš pardavimą – kaip tik galima būti prieš. ir džiaugiuosi, kai sutiktuose žmonėse matau tą patį požiūrį. vilties yra.

   manau, jog šalys su mąstančia neišdavikiška valdžia neatsakingų įsipareigojimų neprisiėmė (kaip Anglija), o mūsų – prisiėmė, tačiau savališkai darė pakeitimus konstitucijoje, neatsiklausę tautos. jeigu seimas neklausia, kalba patys piliečiai. manau ir tebemaniau, kad mūsų nepriklausomos valstybės Konstitucija yra viršesnė už bet kokius neteisėtus „įsipareigojimus“. Vengrija greičiausiai su tokiais pat „įsipareigojimais“ – ne veltui ministro pirmininko Viktoro Orbano „nepriklausomybės kalba“ labai nepatiko kai kam iš ES – net tiek, kad, galimai, įvykusi jo kotedžo avarija, nebuvo toks jau ir nelaimingas atsitikimas – greičiau įspėjimas. bet tiek to, čia tik spėliojimai. kad ir kaip būtų, neabejoju, kad jokie įsipareigojimai mūsų nesaisto taip, kaip saisto ir įpareigoja Konstitucija. ir daugelis piliečių tai supranta.

   • Kažin:

    Rūpesčiai – mano akimis,

    Be abejonės, parduodant žemę, įstatymų laikymasis arba teisingumo vykdymas šiuo atveju priklausys nuo to kokios moralės asmenys bus valstybės valdžiose, tai – neginčijama – aksioma. Nuo jos asmenų moralės priklausys kokiomis sąlygomis, su aferomis ar ne vyks žemės pardavimai.

    Pagal įsipareigojimą ES kalba yra tik apie ūkinės paskirties žemės pardavimą ES šalių piliečiams – fiziniams asmemims. Juridiniai asmenys įmonių veiklai Lietuvoje reikalingą žemės kiekį gali įsigyti jau senai. Gi ne ES šalių fiziniai asmenys šiuo atveju žemės ūkio paskirties žemės ir toliau negalėtų įsigyti.
    Kadangi Chevronas yra JAV juridinis asmuo, tai įsigyti Žemaitijos jis negalės, pagal dabartinius įstatymus jis gali žemės įsigyti tik tiek ir tik tokiam laikui, kiek reikalinga verslui vykdyti ir tik verslo trukmės laikui.

    Kai Anglija jungėsi prie ES, tai tuomet įsipareigojimas dėl žemės pardavimo dar nebuvo įtrauktas į sutartį, todėl ji turi laisvą valią, ką daryti su savo žeme.
    Manau, kad Lietuvai dėl žemės ir apskritai politikoje reikia poruotis su Vengrija. Jeigu, jau būtų leista savininkams žemę parduoti ar nuomoti užsieniečiams iš ES, tai įstatyme būtina pridėti tiek saugiklių, kad tas jos pirkimas ar nuoma būtų tik fomalaus įsipreigojimo ES įvykdymas. Manau – vienas iš reikšmingesnių saugiklių būtų terminuoto žemės pardavimo ar išnuomojimo nustatymas įstatyme.

    “Kotedžų avarijas” ar pan. įvykius laikyčiau pasaulinių destrukcinių jėgų, vykdančių žmonijos įbauginimus, kurie, atrodo, yra geidžiami ir pačių atitinkamų šalių valdžių, viešųjų ryšių akcijomis, o kodėl “berniukams” iš to neuždarbiauti – tai viena iš pelnigo paslaugų verslo nišų!…

    Visgi, kokrečiausią ir akivaizdžiausią pavojų Lietuvai, sumažinus referendumui organizuoti reikalingą parašų skaičių, matyčiau iš kaimynių “autonomininkių” pusės ir apskritai iš tarptautinės institucinės aplinkos veiksmų dėl vadinamų mažumų teisių.
    Davus į rankas teisinį “mechanizmą” -pinigų ardomajai veiklai atsiras…

    • medus:

     klausimų tiek, kad nors vežimu vežk. dar gerai būtų, kad kas nors ir nuo mūsų (piliečių) priklausytų. o tie, nuo kurių priklauso, yra tik bestuburių gauja – geresnių žodžių nerandu.
     gerbiu jūsų nuomonę (suprantu ir net kažkuria prasme palaikau), bet pagrindinių grėsmių valstybei ir tautai klausimu mes turbūt nesutarsim – manau, kad savyje svarbiausiais matome šiek tiek kitus dalykus (skirtingi akcentai lemia požiūrio skirtingumą).
     p.s. vienybės labai reikia – su visais benrdo likimo kaimynais ir kitomis šalimis, bet kol valdžioje mankurtai, to irgi nematysime.

 53. Julius:

  Stiprus gylys, bet silpnas politikas – jeigu jau kalbame tokiu lygmeniu….

 54. DZIOBAS:

  Skyrius “snoriukus” pardavė uz 3mln.lt- tikroji rinkos kaina 30-35mln.lt! Bankomatus pardavė uz 2mln.lt- tikroji rinkos kaina 25 mln.lt! “Snoro lizinga” pardavė uz 7mln.lt- tikroji rinkos kaina 35- 45mln.lt! “Liet.ryto”akcijas pardavė uz 10mln.lt- tikrieji rinkos kaina 30mln.lt! Kiek dar gali Vasiliausko-Kuperio chebra nebaudziamai vogti?! Gal jau užtenka faktų baudžiamajai bylai iškelti?PREZIDENTE, ko tyli, juk vagia iš nacionalizuoto, dabar jau valstybinio banko- vagia Snoro kreditorių pinigus!!!

 55. Neringa:

  Siaip gyvenimas Sungrybe jau yra nubaudes-nepatyrė ji nei artimo meiles, neturi vyro, šeimos, vaikų , gyvena ji gyvenimo šaltyje, apgailėtina …Bet uz banko Snoras suzlugdyma dar degs grybiena pragaro ugnyje . Sekmes tau KGB-iste!

 56. DZIOBAS:

  SNORAS ne bankrutavo, o jį užgrobė plėšikai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, jų bendrininkai Freakley ir jo parankiniai, bei Generalinė prokuratūra, kurie banko užgrobimui ruošėsi iš anksto. Buvo iš anksto paruošti specialiai „Snoro“ užgrobimui reikalingi įstatymų projektai, prokuratūroje pravesti pasitarimai, pasamdytas Freakley ir t.t.. Šias aplinkybes patvirtina ir laikinosios komisijos, tyrusios „Snoro“ žlugimą išvados, kurios objektyviai atspindi įvykių eigą užgrobiant “Snorą”. Vilniaus apygardos teismas priėmęs sprendimą pripažinti “Snorą” bankrutavusiu ir likviduojamu tapo Banko SNORAS plėšikų bendrininku.
  Akivaizdu, kad Freakley ir jo komandos darbo užmokestis buvo padidintas du kartus ir daugiau, iki 5 mln. Eurų, todėl, kad Freakley pakeistų savo pirminę išvadą pateiktą 2011-11-17 viešai spaudos konferencijoje, kad AB bankas „Snoras“ yra likvidus ir mokus. Išsiderėjęs, kad darbo užmokestis būtų padidintas du kartus ir daugiau Freakley pareiškė, kad neva vertėjai klaidingai išvertė jo žodžius. Taigi, Freakley ir jo komandos darbo užmokestis buvo padidintas du kartus ir daugiau ne už darbą, o už bendrininkavimą nusikaltimo padaryme.
  Yra pakankamas pagrindas teigti, kad:
  1. Nacionalizuotas bankas „Snoras“ buvo likvidus, mokus ir jo perspektyva buvo stabili.
  2. Lietuvos bankas vykdė kenkėjišką veiklą banko „Snoras“ akcininkų, kreditorių ir obligacijų turėtojų atžvilgiu.
  3. Vyriausybė ir Lietuvos bankas, gavę Grybauskaitės nurodymą, yra banko „Snoras“ užgrobimo ir tyčinio bankroto organizatoriai ir vykdytojai.
  Banko SNORAS plėšikai apiplėšė ne Antonovą ir Baranauską, o apie 150 tūkstančių fizinių ir juridinių asmenų. Banko SNORAS plėšikai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas ir Ko būtų teisiami ir pasodinti į kalėjimą už didelę žalą Valstybei, kaip Timošenko Ukrainoje.

 57. @@@:

  Vasiliauskas pagal iš anksto su skandinavų bankininkais parengtą planą užgrobė ir tyčia subankrotino penktąjį pagal dydį šalies banką Snoras , o komandą ir palaikymą jis gavo iš daukanto aikštės. Aišku ir tai , kad tai įvykdė kubiloidinė chunta, kurie visomis priemonėmis “gesino” ir “dusino” šį reikalą, nes bijojo ir tebebijo, kad neišaiškėtų tikrosios banko Snoras užgrobimo priežastys. Vasiliauskas atsikvietė į Lietuvą du sau gerai pažįstamus “veikėjus”: Friklį ir Kuperį, kurių užduotis paslėpti šio nusikaltimo galus “į vandenį”, pirmasis per 8 d.d.pavogė iš Snoro 17 mln.lt, o antrasis”veikėjas,jau” išpompavęs “iš banko virš 200 mln.lt,ir toliau melžia Lietuvėlę… Prokurorai nieko nedaro ,nes nėra komandos iš daukanto aikštės, va taip ir gyvename teisinėje valstybėje…

  Kuo kalti 3000 smulkiųjų akcininkų. kurie buvo išdurti Lietuvos banko. Visas ketvirtines ir metines ataskaitas tvirtindavo LB. Yra priimtas, bet nevykdomas LR Finansinio tvarumo įstatymas, kuriame aiškiai parašyta. kad Valstybė paimdama akcijas visuomenės poreikiams, turi už jas teisingai atlyginti. Buvusi valdžia pasielgė kaip ir bolševikų valdžia- nacionalizavo ir nusavino Lietuvos piliečių turtą, nors anksčiau LR konstituciją ir įstatymus priėmė vakarietiškus (tik kam juos vykdyti, jei Lietuvos piliečiai to neriekalauja?).
  VASILIAUSKAS virsijo savo igaliojimus uzdarant snora,subankrotinant. Ir atvezant be atsakomybes plaunanti milijonus kooperi ir freakly. Vasiliauskui kalejimas turi buti. Gryniausia cype. Cia bestuburiai prokuraturai uzvedus tyrima viskas paaisketu iskart,vien vadovaujantis snoro komisijos isvadom,jau galetum sodinti visus vagis. Kokius otkatus jie gauna ar isivaizduojat?

 58. SKAISTĖ:

  Pėdnyčios nosis buvo dar matyti iš Landsbergio kišenės, o šitas Valys Grybauskaitės rankinuke visiškai paskendo. Sužlugdė prokuratūrą ir išeina. Tam jis buvo paskirtas.

 59. GRYBĖS "TIESA":

  DĖL SNORO TYČINIO BANKROTO
  Viska dengia “kiseniniai”prokurorai, kurie toliau šoka Daukanto aikštės ritmu! Teismus valdo Grybosenka ir jos patarėjas E. Rimselis! …

 60. IŠB TIKRŲJŲ:

  Čia su Snoru koservatorių padaryta žiauri afera, antra po Mažeikių naftos, kas suskaičiuos valstybei padarytus nuostolius, Musmyraitė ir Tata su savo ” tyru” veidu pradeda atrodyti juokingai, juk žmonės nėra tiek kvaili….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: