Ar Lenkų rinkimų akcija jau užsimojo prieš lietuvišką kultūrą ir Lietuvos sostinėje? (video) (38)

Spaudos konferencija „Etnokultūriniai renginiai Vilniuje – žlugs ar klestės?“ | Alkas.lt, G.Brazauskaitės nuotr.

Spaudos konferencija „Etnokultūriniai renginiai Vilniuje – žlugs ar klestės?“ | Alkas.lt, G.Brazauskaitės nuotr.

Gegužės  23 d. Seime vykusioje Seimo narių prof. Vytauto Juozapaičio ir Rimos Baškienės Spaudos konferencijoje „Etnokultūriniai renginiai Vilniuje – žlugs ar klestės?“ skambėjo nerimo gaidos dėl ką tik Vilniuje prasidėjusio garsaus tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ likimo bei dėl įsivyraujančio atmestino požiūrio į lietuvišką kultūrą Vilniaus mieste.

Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, EKGT narė, Kultūros ministerijos Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys Povilas Tamošauskas.

Spaudos konferencija buvo surengta norint atkreipti visuomenės dėmesį į Vilniaus savivaldybės priimtus sprendimus, kuriais žymiai sumažintas tradicinių švenčių rėmimas. Užgavėnės, Kaziuko mugė, Velykų renginys „Dangus margučių raštuose“ nesulaukė savivaldybės paramos. Žymaus finansinio rėmimo nesulaukė ir vienas ryškiausių tarptautinių tradicinių renginių „Skamba, skamba kankliai“. Tad kultūrininkai kartu su politikais kėlė  klausimą – ar Vilniui nebereikia tradicinių, etnokultūrinių švenčių?

Pradėdamas spaudos konferenciją Seimo narys, Seimo mokslo, švietimo ir kultūros komiteto narys prof. Vytautas Juozapaitis, pasidžiaugęs, kad „su Dievo pagalba“ festivalis „Skamba skamba kankliai“ vis tik prasidėjo, pažymėjo, kad pastaruoju metu pastebimi ženklai, jog Vilniaus savivaldybėje yra kėsinamasi  į etninę kultūrą.

„Etninė kultūra yra pamatinė vertybė į kurią pasikėsinimas gali kainuoti labai labai skaudžiai. O ženklų, kad taip yra ir, kad taip gali būti matome vis daugiau ir daugiau“, – sakė prof. V.Juozapaitis.

Spaudos konferencija „Etnokultūriniai renginiai Vilniuje – žlugs ar klestės?“ | Alkas.lt, G.Brazauskaitės nuotr.

Spaudos konferencija „Etnokultūriniai renginiai Vilniuje – žlugs ar klestės?“ | Alkas.lt, G.Brazauskaitės nuotr.

Kalbėdamas apie festivaliui „Skamba skamba kankliai“ šiemet sudarytas kliūtis, jis pažymėjo, kaip paradoksą tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2013 m., kuomet Lietuva perėmė pirmininkavimą Europos Tarybai, neatrado pakankamai lėšų ir ignoravo tokį svarbų kultūrinės ir meninės vertės renginį.

„Yra ženklų, kad tas nefinansavimas yra ne tik finansinių problemų išdava, bet ir sąmoningas tam tikrų politinių kažkokių gairių vykdymas“, – sakė spaudos konferencijai vadovavęs prof. V.Juozapaitis.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys prof. Povilas Tamošauskas atskleidė minėtų Vilniaus miesto politinių gairių sąlygojančių Vilniaus miesto valdžios elgesį su kultūra detales:

„Šiandien turėtumėme kalbėti apie gražią šventę, apie jos turinį, formas, jos plėtotes, tačiau turime kalbėti apie liūdną dalyką – apie finansavimą, kada pirmą kartą, kai Lietuva pirmininkauja ET ir yra proga parodyti Vilnių bei tikrąsias etnokultūros šaknis /…/, tačiau pirmą kartą šiemet yra sumažintas finansavimas visoms kultūros programoms. Ir dar daugiau, dar neatsiskaityta už kultūros programas už visus pernai metus“, – sakė prof. P.Tamošauskas.

Jis pažymėjo, kad nors pernai patvirtintoje sąmatoje tarptautiniam festivaliui „Skamba skamba kankliai“ buvo numatyta 60 000 Lt, šiemet iš jų palikta tiktai 20 000 Lt. „Tas pats yra su „Kaziuko muge“ ir su visais etnokultūriniais renginiais.  Ir ne tik su etnokultūriniais renginiais, taip pat ir kitiems renginiams skirtos lėšos yra gerokai sumažintos arba iš viso yra neduotos“, – sakė prof. P.Tamošauskas – ir siūlė pasižiūrėti kur tie pinigai buvo nukreipti:

„Šiemet vyko Varšuvos dienos. Varšuvos dienoms skirta buvo virš 40 000 litų, dabar vyks atsakomasis vizitas į Varšuvą, kuris kainuos be abejo irgi ne mažiau. Toliau nusimato 80 000 Lt išvyka į Kelcą tarp susigiminiavusių miestų, toliau numatyta yra išvyka į Gdansko mugę, vėlgi, Lenkų delegacija važiuoja į Lenkijos miestus, sekanti išvyka yra numatyta į Krokuvą …Tai matome į vienos mūsų giminingos valstybės miestus kiek yra išvykų, kai tuo tarpu mes turime šalia ir Latviją, ir Estiją, ir Suomiją, ir kitus Europos ir kitų valstybių miestus. Ten kažkodėl nevažiuoja delegacijos? O važiuoja kur paminėjau, kur yra jau sąmatos….. Ką tai rodo? Tai rodo, kad Vilniaus miestą kuruoja LLRA ir jie vykdo aiškią agresyvią kultūros naikinimo politiką, aš kitaip negaliu įvardinti, visos programos, kurios skiriamos jiems, jų renginiams dainų ir šokių būreliams,  visada jiems yra skiriamos lėšos. Tačiau, kaip minėjau, tiems projektams, kurie yra pateikti mūsų kitų meno kolektyvų, jie negauna lėšų. Mes turime imtis visų įmanomų priemonių, mes turime šituos procesus stabdyti. Yra liūdniausia, kad meras Artūras Zuokas tai toleruoja ir skatina“, – susirūpinęs kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys.

Prof. Vytautas Juozapaitis pastebėjo, kad spaudos konferencijoje neketinama nagrinėti vienos kurios partijos programos ir veiksmų, pasak jo, Vilniaus miesto savivaldybė nepriklausomai nuo partinės priklausomybės turėtų atsakyti, kodėl lietuviškos kultūros šaknys yra šiandien pjaunamos ir kodėl prioritetai yra pasikeitę ir nukreipti viena kryptimi? „Mes džiaugiamės tautų draugyste, bet ne mūsų šaknų sąskaita“, – sakė profesorius.

Seimo narė Rima Baškienė pabrėžė, kad negalima taupyti kultūros sąskaita. Labai dažnai finansavimo sumažinimas vykdomas kultūros darbuotojų sąskaita.

Prof. Vytautas Juozapaitis taip pat paminėjo ir pagalbos šauksmą skambantį iš Vilniaus vaikų muzikos mokyklos „Lyra“: „Į mane kreipėsi vaikų muzikos mokyklos „Lyra“ nariai, nes Vilniaus savivaldybė ruošiasi iškeldinti tą mokyklą, nors ją įrengė patys moksleivių tėveliai… Ir tai yra nesiskaitymas…“

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė priminė, kad „Skamba skamba kankliai“ yra tarptautinis renginys, skatinantis kultūrų įvairovę, tad svarbus ne tik Lietuvos žmonėms, bet ir kitų valstybių ir tautų atstovams, nes į Vilnių jo metu atvyksta dalyvių iš daugelio užsienio šalių. „Tai daug svarbesnis renginys nei vizitas į vieną kokią šalį“, – sakė dr. D.Urbanavičienė.

Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) Folkloro poskyrio vadovė ir Etninės kultūros globos tarybos narė Jūratė Šemetaitė, vertindama Vilniaus miesto valdžios elgesį su „Skamba skamba kankliais“ sakė, kad  „Vilniaus miesto savivaldybės požiūris šį kartą yra neleistinas. Miesto meras turėtų pagalvoti, kad ne tiktai lenkams turėtų būti skiriami pinigai…“

Ji pabrėžė, kad tokiais savivaldybės veiksmais yra žlugdoma etninė kultūra ir Vilniaus etninės veiklos centras. Tuo pačiu priminė, kad Kultūros ministerija (KM) „Skamba skamba kankliai“ festivaliui skyrė 100 000 Lt. O tai, pasak jos, rodo, kad KM puikiai suvokia ką reiškia visai bendrai Lietuvos kultūrai šis festivalis.

Prof. Vytautas Juozapaitis pastebėjo, kad LLKC pavaldžios įstaigos atstovė negali negirti ministerijos, tačiau „šis skandalas yra nacionalinio mąsto ir aš pasigendu Kultūros ministerijos pozicijos“, – sakė jis.

Spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašas iš www.lrs.lt:

Dr. Dalia Urbanavičienė priminė, kad KM 100 000 Lt  festivaliui šiems metams skyrė tik su sąlyga, kad bus kofinansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės. „Kadangi jo nėra, tai 100 000Lt reiktų gražinti. Tai reiškia, kad absoliučiai nėra jokių lėšų skirta… Matome, kad Vilniaus savivaldybė pasuko kažkokia keista linkme“, – stebėjosi ji.

D.Urbanavičienė sakė, kad festivalio rengėjai yra priversti skubiai ieškoti kofinansavimo iš privačių rėmėjų ir, kad į pagalbos šauksmą jau atsiliepė grupė europarlamentarų. Tarp ketinančių pagelbėti festivalio rengėjams savo lėšomis buvo paminėti Europos parlamento nariai Radvilė Morkūnaitė, Justas Vincas Paleckis, Algirdas Saudargas, Justina Vitkauskaitė-Bernard.

Alkas.lt redaktoriui Jonui Vaiškūnui paklausus prof. V.Juozapaičio, kodėl vengiama aiškiai atskleisti, kad būtent Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos politikos išdavoje vyksta lietuviškos kultūros šaknų naikinimas Vilniuje, kad tai yra būtent politinis klausimas, o ne koks atsitiktinis valdininkų neišsilavinimo demonstravimas, Vytautas Juozapaitis atsakė, kad jis nėra tikras, kad yra taip, kaip šitame klausime yra teigiama. Ir kad jis nenorįs tuo tikėti bei viliasi, kad taip nėra, ir mano, kad LLRA garbės reikalas dabar būtų tai paneigti. Kita vertus, – sakė jis – tie ženklai išties teikia tam tikrų minčių pamąstymams, bet jis nenorėtų nukreipti šio pokalbio politine linkme ir, tikisi, kad tai yra neatsakingų pareigūnų klausimas ir tos pačios politinės organizacijos vadovybė turėtų savo pačios viduje išspręsti ar tuos žmones jie delegavo į tam tikras pareigas, ar tikrai jie atlieka tai kas yra numatyta minėtos partijos programoje tiek savivaldos, tiek nacionaliniu lygiu.

„Mano pozicija šiuo klausimu yra neutrali, tikintis, kad taip nėra“, – reziumavo prof. V.Juozapaitis.

Seimo nario Algirdo Patacko padėjėja, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė pastebėjo, kad P.Tamašausko minėtos Vilniaus miesto valdžios užplanuotos išlaidos rodo, kad yra lėšų ir ragino Seimo narius neužbaigti šio klausimo tik šia spaudos konferencija ir kelti klausimą pačiu aukščiausiu lygiu, gal būt net kreiptis į Prezidentę.

Prof. Vytautas Juozapaitis patikino, kad jis sieks, jog šis klausimas būtų aptartas Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komitete. Ir atkreipė spaudos konferencijos dalyvių dėmesį, kad lėšų skyrimas nėra vienos politinės partijos, bet visos Vilniaus miestą valdančios koalicijos sprendimas. „Viena partija negali priimti sprendimo. Kodėl tos mažosios partijos gali šantažuoti kitus? Manau yra kažkokie susitarimai…“, – svarstė jis.

Dr. Dalia Urbanavičienė teigė, kad Vilniaus etninės kultūros centro žmonėms yra apsunkintas patekimas pas Vilniaus merą. Ir atkreipė dėmesį į tai, kad tradiciškai festivalio pradžioje vyksiančiame iškilmingame festivalio svečių priėmime šiemet nebus nei Vilniaus mero, nei vicemero, todėl, esą yra neaišku, ar tas priėmimas išviso įvyks. EKGT pirmininkė stebėjosi, kad vykstant festivaliui tuo pat metu pirmą kartą tose pačiose gatvėse, kuriose vyksta ir festivalis, yra surengtas maratonas… „Argi to negalima buvo suderinti?“, – retoriškai klausė ji.

Vilniaus etninės kultūros centro atstovė Varsa Liutkutė-Zakarienė teigė, kad šio ir kitų festivalių visą potencinę galią sudarantys folkloro ansambliai iš viso yra nefinansuojami!.. „Folkloras laikomas tarsi savaiminiu procesu. Kai tuo tarpu nemažai folkloristų yra jau mokslo daktarai…bet ši veikla nepripažįstama ir nefinansuojama…“, – piktinosi ji.

Prof. Vytautas Juozapaitis siūlė nesikarščiuoti ir kalbėti ramiau. „Turime nusiraminti, kadangi mes esame teisūs, o teisūs žmonės turi būti ramūs“, – sakė jis ir pabrėžė, kad etnokultūra turėtų būti įteisinta kaip lygiavertė kultūros sritis greta profesionalios kūrybos ir kitų kultūros sričių. Ir tai, pasak jo, yra Lietuvos kultūros strategijos klausimas, turintis rūpėti tiek Lietuvos Kultūros, tiek ir švietimo ministrams.

Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Kultūros politika, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

38 komentarai

 1. Rimantas:

  -Vargo vakarienė, – tai kiek gi jūs dar rinksite tuo niekdarius į Vilniaus tarybą ir į seimą? Kam dirba VSD, juk čia yra nacionalinio saugumo klausimas, kai visos lėšos skiriamos kelionėms į Lenkija.

  • Nepolitikas:

   -„Vargo vakarienė“, tai kiek dar bus kalta LLRA? „Yra ženklų, kad tas nefinansavimas yra ne tik finansinių problemų išdava, bet ir sąmoningas tam tikrų politinių kažkokių gairių vykdymas“, – sakė spaudos konferencijai vadovavęs prof. V.Juozapaitis.“ Tai dėstyk faktus, o ne arijos dainuok. „Tarp ketinančių pagelbėti festivalio rengėjams savo lėšomis buvo paminėti Europos parlamento nariai Radvilė Morkūnaitė, Justas Vincas Paleckis, Algirdas Saudargas, Justina Vitkauskaitė-Bernard.“ O kur prof. V.Juozapaitis ir kiti su savo milijonais? Nekokie „ženklai“, ponai spaudos konferencijos organizatoriai? Kurstat ir daugiau nieko negalite.

   • Bartas:

    jeigu , tamsta , esi “Nepolitikas” , tai sėdėk suraukęs. Remi lenkų autonomiją, tai savo pasisakymus ir perkelk į delfi pl. Ten tavo bendražygiai. Ten armija krajova, ten Lietuvos naikintojai.
    O V. Juozapaičiui ačiu . Nors ir nedrąsiai, bet gina LIETUVYBĘ.

    • Nepolitikas:

     O tu idi…as? Bent paskaityk kas yra politiką. Nepolitikas, tai reiškia nepolitiškas, žmogus nepriklausantis „valstybės reikalų tvarkytojams“. Taigi aš neremiu jokios autonomijos. Bet aš nemėgstu melo ir kurstymo. Ir jeigu koks idiotas, pagauna „vėją“ ir pradeda kurti savo patriotizmą, kaltinant kitus, tai man tai nepriimtina. Jog ne lenkai valdo Lietuvą, o lietuviai(tiksliau Briuselio „lietuviai“). O daryti iš kokios nors tautinės bendrijos monstrą(baubą), tai jau tikras debilizmas. Kalbos negali būti – Lenkų rinkimų akcija nori įteisinti antikonstitucinius dalykus, tačiau turime KT, Teismus, Seimą, Prezidentę, tai kodėl reikia galvoti, kad jie ką nors rimtai gali pakeisti. Iš tavo : „Remi lenkų autonomiją, tai savo pasisakymus ir perkelk į delfi pl. Ten tavo bendražygiai. Ten armija krajova, ten Lietuvos naikintojai.“ Galima daryti išvadą, kad tu esi bolševizmo sužalotas žmogus. Jog iš jų atėjo posakis: „Kas ne su mumis, tai prieš mus“. Nieko tavo Juozapaitis negina, na gal tiks savo milijonus.

 2. Algis:

  Abonimentui svarbiausia, kad netrukdytų vogti, o lenkai naudojasi tuo, kad lietuviai Tėvynę už centus parduoda.

 3. Kažin:

  Juk Lietuvai, o per tai ir ES, svarbiausia ne save lenkinti, o demokratinti Baltarusiją, tai kurgi išvykos į šią kaimynę, į jos miestus, kur bendravimas tarp žmonių, -to nematome.
  Akivaizdu, kad į Lenkija biudžeto lėšomis gali būti vežami tik protesto šūkiai: “Atstokite nuo Lietuvos – Lietuva nesilenkis”! Dabargi, kur matyta – Lietuva biudžeto lėšas leidžia savęs lenkinimui, kitaip nepavadini tokių išvykų organizavimu vien į Lenkiją. Tokiems tikslams biudžeto lėšos negalėjo būti ir nėra numatytos, taigi, sakytume, vyksta lėšų naudojimas ne pagal paskirtį. o tai jau nusikalstami veiksmai. Kodėl Seimui neparūpsta tokie dalykai, kodėl nepaprašoma Valstybės kontrolieriaus patikrinti lėšų naudojmo teisėtumą šiuo konkrečiu atveju.
  Kuo greičiau būtina keisti Rinkimų įstatymą, kad taip užtrenktume tas valdžių pasilaikmas praviras balsų skaičiavimo duris, pro kurias prasmunka tokie kaip Zuokas, iš dalies ir Juozapaitis, kuris, kaip matosi, nėra tikras dėl akivaizdžiai vykstančių dalykų – lietuviškos kultūros šaknų naikinimu Vilniuje, bendrai Lietuvoje.
  Apskritai ministro Biručio pareiga iki šiol praktikuotims bendriems kultūros, istorijos srities projektams su Lenkija už ES paramos pinigus padėti tašką. Geriau tų paramų, būdami vieni ar su kitais, o ne su Lenkija, iš ES gautume ir mažiau, bet tokiu atveju jų nauda būtų lietuviška, o ne kaip dabar – lenkiška… Neraukime savo šaknų, keisdami jas vežamomis iš Lenkijos…

 4. ...:

  Įleisk lenką į bažnyčią tai ir ant altoriaus užsilips.

 5. ...:

  Zuokui svarbu, kad LLRA netrukdytų jo bizniukui.

 6. Rimvydas:

  Kaip žiūriu, žmonių atmintis labai trumpa. Visi jau pamiršo valdžios dėlionę po Vilniaus savivaldybės rinkimų. Gal pamenate, kaip konservatoriai garsiai puolė į glėbį tai pačiai LLRA, kaip aršiai dėl to ardėsi Adomėnas? Ir Jūs manote, kad, jei valdančioji koalicija būtų sudaryta iš konservatorių bei LLRA, tai lenkai nebūtų pasiėmę švietimo ir kultūros ir lygiai to paties, kas vyksta dabar, nebūtų buvę? Taigi, akivaizdu viena – patiems lietuviams, kas jie bebūtų – koservatoriai, zuokininkiai, socdemai, tvarkiečiai, darbiečiai ir t.t. (na išskyrus gal tautininkus su Smetona priešaky), visų pirma rūpi verslas, valdžia, pinigai ir dėl viso šito jie, jei tik reikia LLRA paramos, pasirengę aukoti lietuvių tautinius interesus, lietuvybę, istorinę atmintį, kalbą ir t.t. O LLRA yra nuosekli, turi užnugarį ir klaidų nedaro, o kryptingai siekia visiems mums aiškių tikslų.
  Todėl aš dar kartą sakau – jau ilgus amžius dėl visų Lietuvos bėdų kalti ne lenkai, ne rusai, ne kitos tautos, o patys lietuviai. Mūsų godumas, pasileidimas, negebėjimas vienytis, bendruomeniškumo stoka, susikaldymas, vienas kito pjovimas ir ujimas, skaldymasis – štai tie priešai, kurie mus naikina. Ir, pastebėsiu, labiausiai tautą skaldo ne kas kiti, o konservatoriai.

 7. Irmantas:

  Kad ir kaip būtų liūdna, tačiau turiu pritarti Rimvydui. Jeigu leisi, kad tave žemintų, tai ir būsi žeminamas. Laikas jau liautis klūpoti, reikia stotis ir garsiai pasakyti savo valią – čia Lietuva ir pirmiausia turi būti puoselėjama lietuvių kultūra ir tradicijos. Valstybei akivaizdžiai trūksta strategijos ir aiškių prioritetų. Juozapaitis viską mato ir supranata, tačiau jis – inteligentiškas žmogus ir neleidžia sau elgtis nekultūringai, todėl viską pasakė labai taktiškai ir politkorektiškai, o kas nėra kvailas – ir taip viską suprato 🙂
  Tačiau aš norėčiau išgirsti mero atvirą poziciją per žiniasklaidą, nes apie savo megaidėjas, kainuojančias velniškus pinigus – jis netgi labai mėgsta pliurpti per radiją ar TV. Taigi mere – kur pasisakymas šia tema?

 8. Baisu:

  baisu skaityti, kaip mūsų visų pinigus šluoja lenkų akcija, o Zuokas leidžia tai daryti. Nejaugi jau ir Vilnius kalbės, šoks ir dainuos tik lenkiškai??/
  Visai kaip prieškarinės okupacijos laikais, kai buvo uždaromos lietuviškos mokyklos, darželiai… beveik tas pats ir šiandien

  • Nepolitikas:

   baisu skaityti, kaip mūsų visų pinigus šluoja : „Ant Paupio gatvės sienos per 12 metų yra pakabinta 17 Konstitucijos lentų lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, lenkų, jidiš, tibetiečių, gruzinų ir kitomis kalbomis bei tarmėmis. Paskutinį kartą, gegužės 17 d. buvo pakabinta konstitucija airių kalba, šitaip pažymint Airijos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, kuris tęsis iki birželio 30 d.“

 9. Baisu:

  taip, tada TS-LKD norėjo eiti į koalicią su lenkais, o labiausiai stūmė Adomėnas, Alekna ir kubilius. Juozapaičio tuo metu nebuvo Seime . tai ir džiaukimės, kad jis supranta ir palaiko. Reiškia, ne visi konservai eina su lenkais ir tai yra gerai.
  O priešinosi tautininkai ne su Smetona, o su G.Songaila – jis dėl to ir buvo išmestas iš partijos, kad priešinosi TS-LKD koalicijai su lenkų akcija.

  • Rimvydas:

   tikrai taip – su Songaila. Ačiū, kad pataisėte.
   Kas dėl Juozapaičio – taip, jis kitoks nei adomėnai. Tačiau tokių, kuriems rūpi tautiški klausimai, yra visose partijose. Gaila, kad jie išsibarstę, o ne susijungę vienoje partijoje. Nors, tiesą sakant, nesuprantu, kaip toks žmogus, kaip Juozapaitis atsidūrė konservatorių kompanijoje… Inteligencija, išmintis, santūrumas, pakanta – tai ne tos savybės, kurios būdingos šiai partijai.

 10. Rimvydas:

  Tęsiant toliau ir perkėlus tai, kas vyksta Vilniuje į visos šalies lygmenį, matome tą patį. LLRA yra valdančioje koalicijoje. O kodlė jie joje? Juk ir be jų Seime būtų dauguma. Tačiau ne konstitucinė dauguma. O kodėl prireikė konstitucinės daugumos? Ogi tam, kad apraminti prezidentės diktatoriškus užmojus. Taigi, tiek partijos, tiek jų lyderiai (ir ne tik dabar valdančios, bet ir buvusios valdžioje), tiek prezidentė, į pirmą vietą iškelia partinius, asmeninius populiarumo (tai ypač taikytina prezidentei), įtakos sferų, kas reiškia valdžią ir pinigus, interesus. Dėl jų, už LLRA paramą, aukoja lietuvių tautinius interesus.
  Lenkai muša mus per silpniausias vietas – mūsų godumą, susikaldymą, negebėjimą vienytis.
  Ir apskritai.. yra toks posakis – “vietos po saule užteks visiems”. Tai man susidaro įspūdis, kad lietuviams tai negalioja. Lietuvis įsivaizduoja, kad sau vietos po saule gali pasidaryti tik nustūmęs į šalį kitą lietuvį. Iš godumo nepalikdamas kitam lietuviui beveik nieko. Na, minimalią algą…:)

  • Nepolitikas:

   „Lietuvis įsivaizduoja, kad sau vietos po saule gali pasidaryti tik nustūmęs į šalį kitą lietuvį. Iš godumo nepalikdamas kitam lietuviui beveik nieko. Na, minimalią algą…:)“ – Tai jau ne patriotas? Niekini lietuvius. Bet parašai gryną melą. Visuose valstybėse tas pats. Vienas kitą stumia. O ypač kaip tavo „saulė“ į banko sąskaitą galima įkišti. Kad Lietuva atsigautu reikia sunaikinti Briuselio mokesčių sistemą. Jog ne lietuvis turi „dalintis“ su lietuvių, o sistema užtikrinti „padalinimą“. Tada ir skurdo nebus. Bet tada ir tokių partijų nereiks(nebus susiskaldymo).

 11. Gintautė:

  Tik apgynę savo prigimtį, šaknis ir kaimą galime išlikti , te padeda mums Dievai…

 12. pensininkas:

  Visas lietuvybės naikinimo problemas Lietuvoje sukūrė ir jas nuolat didina pan Butkevič ir jo socialdemokratai. Kam imti į koaliciją lenkų rinkimų akciją, jei ir be jų daugumos seime per akis. Kodėl pan Butkevič taip pasielgė? Laisvanoriškai ar kieno nors verčiamas, reikėtų paanalizuoti.

 13. Marija:

  Galima nesikarščiuoti, nereikšti savo tautinių emocijų per daug garsiai, bet kuo toliau, tuo blogiau…Matom, kaip vis daugiau įžūlėja toji LLR.Pagaliau, kas jie tokie?Jei tikėt statistika – 7 proc.tarp visų gyventojų…O kad Vilniaus savivaldybėje jų šutvė diktuoja savo niekingus sumanymus,o kiti,kaip tikri išsigimėliai, jiems paklūsta, tai mūsų – vilniečių- nelaimė. Aišku viena: jie yra per daug įžūlūs ir agresyvūs, jie niekada neapsiramins ir niekada nesupras, kad čia lietuviai tikrieji šeimininkai, o ne jų, šiaip taip kalbančių skerslenkių kalba, norima valdžia ir nurodymai. Man jie asmeniškai buvo ir yra tik atgrasūs okupantai.

  O Nepolitikui vis dėlto reikėtų aiškiau reikšt savo mintis, o ne painiot daugelio dalykų ir stengtis vienam komentare aprėpt globalias problemas…

  • Nepolitikas:

   „o ne painiot daugelio dalykų“ …?? – Tai gal tamstai „vis dėlto reikėtų aiškiau reikšt savo mintis“?

   • Nepolitikas:

    Ir dar. „O kad Vilniaus savivaldybėje jų šutvė diktuoja savo niekingus sumanymus, o kiti, kaip tikri išsigimėliai, jiems paklūsta, tai mūsų – vilniečių- nelaimė.“ Viename komentare „viename kieme aiškiai išreikštos savo mintis, ne supainiot daugelio dalykų. Toliau : „Aišku viena: jie yra per daug įžūlūs ir agresyvūs, jie niekada neapsiramins ir niekada nesupras, kad čia lietuviai tikrieji šeimininkai, o ne jų, šiaip taip kalbančių skerslenkių kalba, norima valdžia ir nurodymai.“ Bet vaikeli, jeigu skaitai visus Alkos komentarus, tai aiškiai „matosi“, kad ir kiti supranta, kad „čia ne lietuviai tikrieji šeimininkai“. Lietuviai tik atstovauja tikruosius šeimininkus. „Man jie asmeniškai buvo ir yra tik atgrasūs okupantai.“ Okupantai…, bet jie dar neišleido savų įstatymų, direktyvų ir panašiai. Tik bando „pagauti“ tikro šeimininko „veji“ ir tuo pasinaudoti. Bet tą daro ir lietuviai Seime, Prezidentūroje, ir t.t. …Atrodo patriotai gali pakeisti situaciją(peticijos, mitingai ir t.t.) – privesti priimti naujus LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO pakeitimus(kurios pasiūlė Seimo narys Bronius Bradauskas), žinomai gaila, kad tai daro ne DK, tautininkai ir panašiai. O nustačius, „Piliečių parašų skaičius neribojamas, tačiau jų turi būti ne mažiau kaip 300 tūkstančių“, bei „Piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti nustatomas 6 mėnesių terminas“, galima realiai ir demokratiškai valdyti SAVO šalį. Tačiau patriotinius judėjimus, tai nesudomino(jiems nereikia). Jiems realiai užtenka organizuoti spektaklius ir juose vaidinti „patriotizmą“.

 14. Getas:

  Didžiausia socialdemokratų klaida, kuri juos nustums būsimuosiuose rinkimuose į dugną – tai susidėjimas su pseudolenkų rinkimų akcija – antikonstitucine grupe. Tad kol nevėlu premjere Butkevičiau apkaltink juos Konstitucijos pažeidimais ir nutrauk koaliciją. Juk aiškiai parodė ministras Birutis nepasirašydamas viceministro pseudolenko Edv. Trusevič parengto įstatymo dėl lenkiškų raidžių įvedimo dokumentuose ir Lietuvos vietovių pavadinimuose, kad Darbo partija nepalaikys antikonstitucinės nusikalstamos LLRA veiklos.

 15. Kažin:

  Na, kai jau Seimas – valdžia spaudos konferencijose verkšlena, kad ji nevaldo, o Lietuvą valdo kažkokia LLRA, tai nieko kito nebelieka tik visų lygių vadžiose esantiems konservatoriams principingai atsistatydinti, užuot leidus toliau dar trejus metus LLRA valdyti Lietuvą, kurioje per tą laiką lietuvybė būtų visiškai nustakenta.
  Taigi, kaip ir derėtų tokiu atveju padoriems, savo vertę jaučiantiems žmonėms, trintelkite valdžios durimis…, kiek Lietuva gali klausytis tų jūsų nepilnavertybės verkšlenimų. Lukašenka tai sugeba pastatyti Lenkiją į savo vietą, o mes tik ašarojame, ašarojame…
  Kas norės tokioje ašarotojų Tautoje gyventi vien ašaras šluostydamasis… Būtina imtis valdymo veiksmų, pirmiausiai nutraukti finansavimus, skirtus broliavimosi su okupantais išlaidoms padengti…

  • Nepolitikas:

   „Na, kai jau Seimas – valdžia spaudos konferencijose verkšlena, kad ji nevaldo, o Lietuvą valdo kažkokia LLRA,“ – pagaliau supratai. Bet vėlgi netiesa. Ne visas „Seimas“, o tik grupelė. Iš 141 tik …, tai ką kiti „daro“? Todėl visai normaliai atrodo įsitikinimas, kad „Ir jeigu koks idiotas(ar „ai“), pagauna „vėją“ ir pradeda kurti savo patriotizmą, kaltinant kitus, tai man tai nepriimtina“. Aš galiu suprasti DK, kada ši frakcija siūlo ką nors, o dauguma „atmeta“. Taip, tada reikia daryti konferenciją ir konkrečiai informuoti visuomenę. O čia „paistalai“ – kodėl į Lenkiją(išvyka į Gdansko mugę)ir t.t.? Taigi parastas dalykas, kodėl važiojama į parodą, akivaizdu – pasižvalgyti, kad ką nors „perimti“ ir gaminti Lietuvoje(verslas diktuoja sąlygos).

 16. Žaltys:

  Kažin kokia tautinės kultūros padėtis yra tarkim Plungėje, kurios nepasiekia apžėlusios lenkų letenos? Ten ko gero visi moksleiviai kankliuoja, dainuoja ir šoka? Arba Pakruojy?

 17. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: