Seimas patvirtino naują Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją (3)

Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Kovo 14 d. Seimas plenariniame posėdyje nutarė sudaryti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją.

Komisijoje dirbs Seimo nariai: Rima Baškienė, Irena Degutienė, Vytautas Juozapaitis, Gintautas Mikolaitis, Domas Petrulis, Rita Tamašunienė, Dalia Teišerskytė, Ona Valiukevičiūtė, Neringa Venckienė, Mečislovas Zasčiurinskas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos išrinkti atstovai Ričardas Bačkis, Irena Gasperavičiūtė, Kęstutis Eidukonis, Ramunė Jonaitienė, Kęstutis Liobikas, Regina Narušienė, Jonas Prunskis, Edmundas Putrimas, Antanas Rasiulis, Gabrielius Žemkalnis. Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo“ (projektas Nr. XIIP-359) balsavo 61 Seimo narys, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė vienas parlamentaras.

Seimas taip pat nutarė Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkais patvirtinti J. Prunskį ir O. Valiukevičiūtę, pirmininkų pavaduotojais – I. Gasperavičiūtę ir D. Petrulį. Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų ir pavaduotojų patvirtinimo“ (projektas Nr. XIIP-360) balsavo visi 62 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Seimo kadencijos laikotarpiui sudaromos nuolatinės Seimo komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Pagal Seimo patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nuostatus šią komisiją turi sudaryti: dešimt Seimo narių pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą (komisijoje turi būti atstovaujamos visos Seimo frakcijos) ir dešimt Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos išrinktų atstovų iš užsienio lietuvių bendruomenių deleguotų kandidatų. Komisija turi du pirmininkus ir du pavaduotojus: paprasta balsų dauguma vieną pirmininką ir pavaduotoją renka ne mažiau kaip 2/3 Seimo narių, dalyvaujančių rinkimuose, o kitą pirmininką ir pavaduotoją bendru sutarimu renka JAV lietuvių bendruomenės tarybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos išrinkti atstovai. Komisijos sudėtį, pirmininkus ir pavaduotojus tvirtina Seimas.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Užsienio lietuviai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

3 komentarai

 1. Nepolitikas:

  Manau kad Neringa Venckienė turi pasitraukti iš „komisijos“, kadangi tai yra ne Seimo funkcija- LR Konstitucija 67 str.,
  Seimas:
  1) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas;
  2) leidžia įstatymus;
  3) priima nutarimus dėl referendumų;
  4) skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus;
  5) steigia įstatymo numatytas valstybės institucijas bei skiria ir atleidžia jų vadovus;
  6) pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai;
  7) svarsto Ministro Pirmininko pateiktą Vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti;
  8) Vyriausybės siūlymu steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas;
  9) prižiūri Vyriausybės veiklą, gali reikšti nepasitikėjimą Ministru Pirmininku ar ministru;
  10) skiria Konstitucinio Teismo teisėjus, Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus;
  11) skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valdybos pirmininką;
  12) skiria savivaldybių tarybų rinkimus;
  13) sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį;
  14) tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas;
  15) nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus;
  16) ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus;
  17) nustato Respublikos administracinį suskirstymą;
  18) steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus;
  19) leidžia amnestijos aktus;
  20) įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas.
  Taip „žulikų“ sistema nori įtraukti, dar nepriklausomus jai narius. Seimo nariai negali „skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija“. LR Konstitucijos 60 str. : „Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose“…

 2. Žygeivis:

  Įdomu, ką Pasaulio Lietuviams skirtoje komisijoje veiks antilietuviškos Lenkų rinkimų akcijos atstovė, iki šiol nenukabinusi nuo nuosavo namo neteisėtus gatvių pavadinimus užsienio valstybės kalba?

  P.S. Apskritai neaišku, kodėl asmenys, demonstratyviai niekinantys Lietuvybę, iki šiol vis dar sėdi Lietuvos Valstybės Seime ir Vyriausybėje?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: