Apskritojo stalo posėdyje svarstyti liustracijos, skalūnų dujų ir polonizacijos klausimai (video) (15)

Apskritojo stalo posėdis | Alkas.lt nuotr.

Apskritojo stalo posėdis | Alkas.lt nuotr.

Vasario 13 d. Seime vyko nuolatinio nesisteminių partijų ir visuomeninių judėjimų atstovų susibūrusių į neformalią Apskritojo stalo grupę posėdis, kuriame buvo svarstomi šie klausimai:

– Liustracijos klausimų ir antivalstybinių veiksmų užkardymo galimybių aptarimas;
– Merkantilinių interesų viršenybės prieš valstybinius pasekmės: skalūnų dujos;
– Pasipriešinimo Lietuvos polonizacijai galimybių ir veiksmų aptarimas.

Posėdyje dalyvavo visuomeninių organizacijų, judėjimų, neparlamentinių partijų atstovai: R.Ozolas, N.Balčiūnienė, E.Skrupskelis, A.Matulevičius, A.Grumadas, N.Uinskienė, R.Garuolis, A.Šimas, Š.Valentinavičius, K.Uoka, V.Linkienė, A.Akstinavičius, Seimo narys R.Kupčinskas ir Liustracijos komisijos pirmininkas Algimantas Urmonas.

Liustracijos klausimo esmę pristatė Arvydas Akstinavičius. Buvo išklausyta Liustracijos komisijos pirmininko informacija ir padėties vertinimas. A.Urmonas taip pat atsakė į Apskritojo stalo dalyvių klausimus. Akivaizdu, kad laiku neišspręstas liustracijos klausimas iki šiol valstybei kelia problemų. Teisinės, veiklos bazės nebuvimas liustracijos procesus darė fiktyviais, imitaciniais. Pastaruoju metu garsiai deklaruojama liustracijos pabaiga, tačiau pastebima kenkėjiška valstybei veikla siejasi su neįvykdytos liustracijos procesais. Tad kyla klausimas ar liustracijos procesas apskritai gali būti baigtinis? Apskritasis stalas planuoja liustracijos tema surengti viešą diskusiją.

Valdžia buldozeriu stumia skalūnų dujų žvalgybą, o po jos seks ir gavybos procesai. Lietuvos gamtiniai turtai atiduodami į užsienio firmų rankas. Tokią valdžios savivalę, LR Konstitucijos nepaisymą, nesiskaitymą su žmonių nuomone būtina stabdyti, – pristatydamas temą kalbėjo Šarūnas Valentinavičius. Andrius Šimas supažindino su kitų šalių patirtimi, technologiniais niuansais, galimais pavojais skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos procese. Apskritojo stalo sueiga sutarė visomis priemonėmis viešinti šį klausimą, šviesti visuomenę, parengti studiją, memorandumą ir surengti spaudos konferenciją.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) vadovų ir aktyvistų vykdoma  šalies polonizacija kelia rimtą pavojų Lietuvos valstybingumui. Po 2012 m. Seimo rinkimų LLRA atstovai užėmė nemažai svarbių valdžios postų ir dar labiau suaktyvino savo veiksmus. Po diskusijų sutarta pareikšti Apskritojo stalo nuomonę atskiru dokumentu. Dokumento projektą pristatė Romualdas Ozolas.

Liustracijos klausimų ir antivalstybinių veiksmų užkardymo galimybių aptarimas (Alkas.lt vaizdo įrašas):

Merkantilinių interesų viršenybės prieš valstybinius pasekmės: skalūnų dujos (Alkas.lt vaizdo įrašas):

Kategorijos: Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. Valdas:

  Labai gerai, kad …
  Prie apskritojo stalo buvo paminėta apie valdžios savavališkai sudarkytą Lietuvos konstituciją.
  Pasikartodamas, cituoju advokatės laišką.

  *********************************************************************************************************************************************
  LIETUVOS KONSTITUCIJOS 2003-01-23 47 STR. PATAISOMIS LIETUVOS PILIEČIAMS ATIMTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ –
  AR GALĖJO PARLAMENTARAI TO „NEPASTEBĖTI“?

  Lietuvos Konstitucija, priimta Lietuvos piliečių 1992-10-25 referendume
  nustatė pagrindines Lietuvos piliečių teises ir laisves.
  Konstitucijos 47 straipsnis nustatė:
  Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise
  gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
  Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali
  priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
  Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso:
  žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys,
  miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
  Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos,
  jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
  (1992-10-25 redakcija )

  Vėlesni Straipsnio pakeitimai: Nr. 1-1390, 96.06.20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (96.07.05)
  47 straipsnis
  Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise
  gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
  Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat
  tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams,
  kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos
  europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus,
  gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, reikalingus jų tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti.
  Tokio sklypo įsigijimo nuosavybėn tvarką, sąlygas ir apribojimus
  nustato konstitucinis įstatymas.
  Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali
  priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
  Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso:
  žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys,
  miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
  Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos,
  jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

  Tačiau 2003-01-23 47 konstitucijos straipsnio redakcija (Nr. IX-1305, 2003-01-23,
  Žin., 2003, Nr. 14-540 (2003-02-07)
  dėl Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo:
  šią teisę Iš Lietuvos piliečių ATĖMĖ:
  47 straipsnis
  Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso:
  žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai,
  parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
  Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos,
  jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
  Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje
  užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą.
  Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis
  gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms
  ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
  Straipsnio pakeitimai:
  Nr. I-1390, 1996.06.20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996.07.05)

  Akivaizdu, jog tai yra NEGIRDĖTO MASTO AFERA.
  Juk negalėtumėte patikėti, kad aplamai tokie veiksmai, atliekami LR Seime,
  dėl Konstitucijos pataisų teikiant privalomas išvadas teisingumo ministerijai, konstitucinės teisės specialistams ir balsuojant už pataisą Seimo “konstitucinei“ daugumai yra įmanomi.

  Priėmus šias Konstitucijos pataisas buvo įvykdytas , esą Europos sąjungos reikalavimas , įtraukiant 47 str. 3 dalį dėl žemės įsigijimo nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektams , nustatant, kad gali žemę įsigyti Lietuvoje pagal konstitucinį įstatymą,
  tačiau LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĖ
  KONSTITUCIJOJE NEI PAGAL KONSTITUCIJĄ,
  NEI PAGAL KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ NET NEPAMINĖTA.
  ********************************************************************************************************************************************

  • Valdas:

   Laiške advokatė užduoda štai kokius esminius klausimus.
   Cituoju.

   ***********************************************************************************************************************************
   Ar teisėti šis ir kiti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimai,
   jei Konstitucija buvo priimta Lietuvos piliečių 1992-10-25 referendume?

   Ar referendumo priimtam įstatymui pakeisti nebuvo privalu inicijuoti referendumą?
   ***********************************************************************************************************************************

 2. pensininkas:

  Malonu girdėti. Kai apie Jus išgirstu, tą dieną sveikata pagerėja ir noras gyventi atsiranda. Linkiu visiems susijungti į vieną politinį darinį UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE, kad reikėtų tik 5 procentų. Galvokite apie savo kandidatą į prezidentus ir apie rinkimus į savivaldybes.

  • Valdas:

   Pensininkui reiktų a t i d ž i a u pasižiūrėti antrąjį vaizdo įrašą (nuo 35:50 minutės) dar kartą, kai buvo paminėta apie valdžios savavališkai sudarkytą Lietuvos konstituciją.

   Romualdo Ozolo ir Algimanto Matulevičiaus reakcija – pasibaisėtina.
   Tai galima pamatyti ir štai čia

   http://www.youtube.com/watch?v=PsGJQlG0e7Q

   Lietuvos žemės klausimas Ozolui nerūpi.
   Tai yra pavojinga.
   Tai yra blogai.

    • suomis:

     Labai teisingai Ozolas sako, kad miškai, žemė ir gelmių turtai priklauso (toliau žemė) NE ŽMONĖMS o LIETUVOS RESPUBLIKAI. Ta bobikė varo, kažkieno gudrią politiką, kad žemę ir jos turtus suprivatizuoti… Tai mes šį mėšlą matome ir dabar. Tik reikia pasakyti, kad Respublikos vardu, visokie kubiliai negalėtų parceliuoti žemės ir jos turtų. Būtų Lietuva monarchija, būtų kitaip… Būtų daugiau tvarkos…

     • pensininkas:

      Manau, kad ne taip svarbu kas toje Konstitucijoje parašyta, o svarbu tai, kas ją skaito ir taiko gyvenime. Stalino konstitucija irgi buvo gera, bet ją skaitė bolševikai ir taikė KGBistai. Gal kiek ir nusikalbėjau, bet manau, esmę, ką norėjau pasakyti – supratote.

    • Valdas:

     ****************************************************************************************************
     Lietuvos Konstitucija, priimta Lietuvos piliečių 1992-10-25 referendume
     nustatė pagrindines Lietuvos piliečių teises ir laisves.
     Konstitucijos 47 straipsnis nustatė:
     Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise
     gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
     *****************************************************************************************************
     Cituoju Kasparą Genzbigelį.
     “Konstitucinis teismas išaiškino, kad
     negalima konstitucijos keisti be referendumo”

     Todėl …
     Visokie kitokie norai yra tik suomio norai, R. Ozolo norai ar mano norai.
     Mūsų norai nėra dokumentai. : )
     O …
     Lietuvos konstitucijos keitimas be referendumo yra nusikalstama antilietuviška veikla, naikinant valstybę Lietuvą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: