A. Medalinskas. Neskubėkime laidoti gražios idėjos (12)

Mitingas prie Seimo | Alkas.lt

Mitingas prie Seimo | Alkas.lt

Praėjusią savaitę politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius iškėlė klausimą, kuris jau keletą mėnesių neduoda ramybės rimtų permainų mūsų valstybėje laukiančiai daliai Lietuvos visuomenės.

Ar gali būti prieš rinkimus sudarytas vienas sąrašas asmenų, kurie mestų iššūkį sustabarėjusiai politinei Lietuvos sistemai, visų Seimo partijų, tiek esančių valdžioje, tiek opozicijoje, politinei korupcijai, politinės ir teisinės valdžios savivalei, neteisingumui, žmogaus nuvertinimui. Pridurčiau: ir tautos nuvertinimui, jos pajėgumui aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime ir nesijausti svetimai Lietuvoje.

Pasirodžius K.Girniaus komentarui pasipylė daug kitų straipsnių, kuriuose lyg ir siūloma laidoti galimą pilietinių, tautinių, antikorupcinių jėgų bendradarbiavimą šiam tikslui pasiekti. Neišvengta ir paieškų, kas dėl to kaltas, su neviltimi įvardyti keli visuomeniniame gyvenime aktyvūs asmenys. Susikirsta net dėl pačios idėjos, vadinamos „Lietuvos sąrašu“, autorystės, užmiršta, kad svarbiausia yra jos turinys.

Žinant visą pastarojo pusmečio visuomeninio judėjimo „Už teisingumą“ virtuvę tenka pasakyti, jog šis sumanymas, tada dar vadintas Nacionaliniu sąrašu, kilo judėjimo gelmėse, tad nereikėtų jo savintis vienam asmeniui. Idėja atsispindėjo judėjimo gairėse, iniciatyvinės grupės asmenų kalbose per mitingus prie Seimo Vilniuje ir už sostinės ribų dar gerokai prieš tai, kai buvo išnešta į aikštę prie Prezidento rūmų ir virto dėžute, į kurią žmonės dėjo lapelius su jų pasitikėjimą turinčių asmenų pavardėmis. Vėliau jas traukė iš tos dėžutės ir garsino, kartu prisiimdamas Lietuvos orakulo vaidmenį, tik vienas asmuo. Tas pats, kuris prieš keletą mėnesių paėmė į savo rankas, nepaisydamas kitų valios, interneto puslapio Uzteisinguma.lt kontrolę, o paskui vėl vienasmeniškai su grupe draugų ėmė rengti akcijas, viešumoje priskirtas judėjimui „Už teisingumą“, nors taip nebuvo.

Kam reikėjo taip tampyti į šonus judėjimo „Už teisingumą“ vardą? Kodėl buvo užmiršta pradinė jo sukūrimo idėja, nukreipta prieš aukštų pareigūnų korupciją? Visa tai iki šiol neaišku. Nesuprantama, kodėl vienu metu šis asmuo panoro traukti judėjimo veiklą Garliavos įvykių link, todėl viešojoje Lietuvos erdvėje visi pradėti tapatinti su Neringos Venckienės rėmėjais, o paskui staiga metėsi į kitą šoną, sukeldamas didžiulį sąmyšį permainų norinčioje visuomenėje.

Kadangi rinkimuose gali dalyvauti tik partijos, o ne visuomeniniai judėjimai, įgyvendindami Nacionalinio sąrašo idėją visi judėjimo „Už teisingumą“ iniciatyvinės grupės nariai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su nacionaliniu susivienijimu „Už Lietuvą Lietuvoje“, kurį sudaro tautininkai, Romualdo Ozolo vadovaujami centristai, nenomenklatūrinė Socialdemokratų sąjunga. Šį susivienijimą parėmė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai ir daug Nepriklausomybės Akto signatarų sąjūdininkų. Atrodo, partiją „Drąsos kelias“, išaugusią Garliavos įvykių marškinius, dabar irgi papildo krašto visuomenėje žinomi įvairūs asmenys.

Ne vienam žmogui, įskaitant šio straipsnio autorių, buvo nepriimtina, kad mergaitės tragedija suvedama į politinės partijos formatą. Istorijoje, kurioje klaustukų – nors vežimu vežk, galbūt šiandien dėl bendro reikalo derėtų kalbėti ne apie tai, kaip šių įvykių kontekste turėtų būti vertinamas tas ar kitas asmuo, o kaip į politiką atvesta visuomenėje žinomų žmonių grupė galėtų pakeisti liūdną Lietuvos realybę.

Šių kelių darinių pagrindu, papildžius juos dar visuomenininkais, ir būtų galima kurti tą Nacionalinį sąrašą arba „Lietuvos sąrašą“. Bet staiga imama steigti naują visuomeninį, politinį junginį, ir, svarbiausia, labai keista forma, tarsi norint, kad jis būtų neįregistruotas. Vienas žmogus ateina į aikštę ir, skelbdamas, jog turi tūkstantį balsų, su grupe kitų įkuria kai ką tokio, ką prašo įregistruoti Teisingumo ministerijos kaip partiją. Jeigu tokį keistą darinį įregistruos Liberalų sąjūdžio deleguotas ministras, matyt, ne vienam kils klausimų, ar tai neturi sąsajų su parama, kurią rodė šiam asmeniui kitos Liberalų sąjūdžio kontroliuojamos ministerijos. O jei neįregistruos, kam tada reikėjo tokiomis formomis sugadinti gražią idėją ir suvedžioti žmones, norinčius įsitraukti į valstybės kūrimą. Kokie tikrieji šios akcijos tikslai?

Tuos vieno asmens viražus judėjimo „Už teisingumą“ iniciatyvinės grupės nariai stebėjo keletą pastarųjų mėnesių, darė privačias pastabas, bet niekas negelbėjo. Vengta tik viešos kritikos, kad nebūtų pamintas didžiulis žmonių pasitikėjimas ir noras matyti vienybę tarp visuomenininkų. Tačiau dabar, kai šie veiksmai kelia tokį sąmyšį ir grasina suduoti smūgį demokratinių, antikorupcinių jėgų vienybei, apie tai reikia prabilti.

Realios permainos mūsų valstybėje galimos, jeigu jų būtų siekiama keliais frontais: akcentuojant pilietiškumą, tautiškumą ir teisingumą. Tačiau visi anksčiau minėti vieno asmens žingsniai verčia pripažinti, kad šiandien kyla nemažai problemų formuojant bendrą Nacionalinį sąrašą. Vis dėlto neskubėkime laidoti šios gražios idėjos.

Žinoma, būtina sutarti dėl pagrindinių veiklos principų. Visų pirma, nė vienai iš minėtų trijų grupių nereikėtų traukti ant savęs antklodės ir aiškinti, kad tai jos yra tas Lietuvos ar Nacionalinis sąrašas. Tokiu vardu galėtų vadintis tik jungtinė pilietinių, tautinių, antikorupcinių jėgų opozicija. Antra, užuot ginčijusios viena su kita, kiekviena iš tų grupių verčiau imtųsi savo identiteto kūrimo, telktų visuomenėje žinomus žmones. Trečia, šių grupių veikloje dalyvaujantys ir gerai vienas kitą pažįstantys asmenys turėtų palaikyti glaudų tarpusavio dialogą, ieškoti bendrų pozicijų ir įvardyti tuos, kurie trukdo, kelia sąmyšį.

Jeigu viso to būtų laikomasi, jeigu būtų vadovaujamasi ne emocijomis, ambicijomis, bet sveiku protu, tada dar būtų galima suformuoti bendrą Nacionalinį ar Lietuvos sąrašą. Jei nepavyktų susitarti, tada bent reikėtų išskirti keletą to paties tikslo siekiančių politinių visuomeninių grupių, kaip galimo bendro politinio darinio po rinkimų dalių, kurių viena akcentuotų tautos ir valstybės prioritetą, kovą su aukšto rango asmenų korupcija, visuomenės solidarumą, kaip grįžimą prie nebaigtų Sąjūdžio kelio darbų, kita – kovą su pedofilija ir nevykusią teismų, teisėsaugos sistemą, trečia – piliečių dalyvavimą kuriant tikrą Respubliką. O šio darinio jungiamąja grandimi turėtų tapti rūpinimasis savo valstybės išsaugojimu ir puoselėjimu.

Bendri veiksmai, siekiant sustyguoti judėjimo „Už teisingumą“ politinių darinių bendrą darbą, leistų sugrįžti ir prie pradinės jo užduoties: sukurti visuomeninę atsvarą aukšto rango politinės ir teisinės valdžios savivalei bei korupcijai, nes nekontroliuojama išsigimsta net ir pati geriausia valdžia.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. Pensininkas:

  Pensininkas 09:17 07.17.2012
  Taip gerbiamas Alvydai ir aš įsivaizduoju, kad Lietuvos sąrašas neturi būti forminamas kaip politinė partija. Be to, sąrašas gali būti neįregistruotas iki rugpjūčio 10 d. Tai ką, tie rinkiminiame sąraše įrašyti kandidatai liks ant ledo. Kodėl Kuolys taip elgiasi neatsakingai ir avantiūriškai? Būtų labai šaunu, jei Jūs ir kiti bendraminčiai kaip Ozolas, Songaila, Akstinavičius, A.Matulevičius , neatmetu ir Kuolio, Vasiliausko, Nako ir Venckienės, laiko jau mažai, kuo skubiau konsoliduotumėte visas antisistemines ir antiklanines politines jėgas į vieną rinkiminę koalicija (kuri gali būti sudaryta po atskirų sąrašų pateikimo iki rugsėjo 10 d.), kad ir pavadinimu “DRĄSOS KELIU UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE”. Lietuvos sąrašas pagal mane turėtų likti visuomeniniu judėjimu, susidedančių iš įvairių partijų, visuomeninių judėjimų ir šiaip piliečių bei pradėti funkcionuoti rinkiminės kompanijos metu ir po rinkimų. Liko 23 dienos iki sąrašų ir kandidatų į vienmandates pateikimo. Tai nepokštaukite o jau kartu sudarinėkite tuos atskirų partijų sąrašus, kandidatus vienmandatėse, kad būtų vienas geriausias nuo visų antiklaninių jėgų. Sudarydami atskirus sąrašus dabar kartu galvokite ir kaip vėliau atrodys koalicinis 141 kandidato sąrašas. Mielieji, prašau neberodykite viešai vienas į kitą pirštu, o susirinkę visi (Medalinskas, Ozolas, Songaila, Akstinavičius, Venckienė, Nakas, Kuolys, Varkala, A.Matulevičius ir kt.) pradėkite veikti konstruktyviai, kad per rinkimus laimėti 30-50 procentų vietų Seime. Sėkmės. P.S. Aišku daug įtakos tame veikime turi ir reikalingos bei turimos didelės finansinės lėšos, kurias reikia pateikti Rinkimų komisijai kartu su sąrašais. Šio faktoriaus nevertinau.

 2. Kokios partijos braižas: reklama iš žinučių:

  Delfyje pasirodė reklaminis straipsnis:

  Partiečiams – N.Puteikio raginimai pereiti pas D.Kuolį? Ten rašoma: Parlamentaras iš Klaipėdos N.Puteikis partijos narius jau kurį laiką atakuoja trumposiomis žinutėmis telefonu, kviesdamas apleisti Andriaus Kubilius vadovaujamą Tėvynės sąjungą.

  AR TAI JAU NEBUVO 2012 04 MĖN.:

  Lietuvą vėl krečia skandalas, šį kartą jo centre atsidūrė sekso eksperte tituluojama Milda Bartašiūnaitė ir švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Moteris paviešino mobiliajame telefone turimas žinutes, kurių autorius, anot jo, yra ne kas kitas, o G. Steponavičius.

 3. Rytas:

  Gediminas Merkys LL rašo:

  Sąrašas lyg ir Lietuvos, bet keli apdairūs jaunikaičiai tą sąrašą gerokai iš anksto rezervavo savo asmeniniu vardu. Paprastai šitaip užrezervuojamas būtent uždarosios akcinės bendrovės (UAB) pavadinimas ar koks prekinis ženklas. Taigi, iš gražios pirminės idėjos dabar gavosi lyg ir D.Kuolio „uždaros Lietuvos sąrašas“. Pažvelkime atidžiau, kas gi sudaro „uždaros Lietuvos sąrašo“ branduolį? Likimo ironija, o gi vienas iš atviros Lietuvos fondo lyderių D.Kuolys ir jo ilgamečiai pasekėjai – Lietuvos sorošistų būrelis!.. Apmaudu, kad žymus viešasis intelektualas, kultūrininkas, visuomenininkas kėlęs pastaruoju metu daug pažangių idėjų, taip apmaudžiai susimovė.“

  Taigi, visos „Lietuvos sąrašas“ apdairios uzurpacijos būdu virto uždaros, labai homogeniškos, vadinasi, klaninės struktūros sąrašu. Ir tegul mano kolegos neįsižeidžia dėl pasakytos TIESOS.

 4. Ženklas:

  Ekonominė krizė Lietuvoje buvo apmalšinta pagrinde dviem būdais: gyventojų deportacija į ES ir praskolinant valstybę nuo 17
  mljard. iki šiai dienai 50. Visi Lt sąrašai,Už teisingumą, Dr. keliai ir t.t. kalba labai apstrakčiai prieš pedofilus, teisėsaugą,
  valdžiažmogius,klanus. O kur veikli tų judejimų struktūra vietose? Atvažiuosit iš Vilniaus suruošit mitingėlį ir visas kaimas už
  jus prabalsuos, a ne? Noriu konkrečių atsakymų kaip kovosite su emigracija jau tapusia deportacija, kaip spręsite valstybės
  skolos grąžinimą, kieno sąskaita tai padarysite?O nedarbas?Kas bus Jūsų ministras ekonomikai,kuo jis geresnis profesion
  liai už Šimonytę, o socreikalų ministras? Kas galų gale bus kandidatas mano apygardoje, juk iki rinkimų 3 mėnesiai. Noriu
  Žinoti dabar. ŠIANDIEN !

 5. Rytas Ženklui:

  “UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE” (TAUTININKŲ +SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS+ CENTRISTŲ) sąrašas::

  PILDYKIME IR TOBULINKIME TAUTOS SĄRAŠĄ

  TAUTOS KANDIDATAI:

  BRONIUS GENZELIS (SIGNATARAS, SĄJŪDŽIO PIRMEIVIS, IR KT.)

  BALYS GAJAUSKAS (35 METAI SOVIETŲ KALĖJIMUOSE)

  ARVYDAS AKSTINAVIČIUS (TAUTINIŲ SOCDEMŲ VADOVAS)

  GINTARAS SONGAILA (projektai: MMA- 1000 Lt., LIETUVIŲ ABĖCĖLĖS, KALBOS GYNYBA,KOVA PRIEŠ LENKO KORTOS ĮVEDIMĄ, YPATINGOJO PROKURORO ĮST. PROJ., VISAGINO AE KAŠTŲ SKAIČIAVIMAI IR DAR 300 PROJ.)

  ROMUALDAS OZOLAS, (SIGNATARAS, SĄJŪDŽIO PIRMEIVIS, FILISOFAS)

  KAZIMIERAS UOKA (SIGNATARAS, KOVOTOJAS PRIEŠ REIŠKINIUS GRIAUNANČIUS VALSTYBĘ )

  AUDRIUS RUDYS (SIGNATARAS, EKONOMISTAS- PROFESIONALAS)

  SAULIUS ARLAUSKAS (MRU PROFESORIUS, VISUOMENINĖS KOMISIJOS GARLIAVOS ĮVYKIAMS TIRTI PIRMININKAS)

  LEONAS MILČIUS (SIGNATARAS)

  ALGIMANTAS SĖJŪNAS (SIGNATARAS)

  JULIUS PANKA (TAUTINIS JAUNIMAS)

  MARIUS KUNDROTAS (TAUTINIS JAUNIMAS)

  RIČARDAS ČEKUTIS (TAUTINIS JAUNIMAS)

  TOMAS BARANAUSKAS (ANTISISTEMINIS ISTORIKAS)

  ALVYDAS BUTKUS (PROFESORIUS, LIETUVOS LATVIJOS SĄJUNGOS PIRMININKAS)

  JONAS VAIŠKŪNAS (ETNOLOGAS, SKLAIDA)

  DAINIUS PAUKŠTĖ (MIGRACIJOS PROCESŲ SPECIALISTAS

  RAIMONDAS KUODIS (EKONOMISTAS PROFESIONALAS)

  ROMAS LAZUTKA (EKONOMISTAS PROFESIONALAS)

  KAZIMIERAS GARŠVA (KALBININKAS PROFESORIUS)

  Skaityk Songailos virš 800 projektų, siūlymų Seime ir pamatysi kaip bus stabdoma emigracija (ir MMA ir Teisingumas ir t.t.) Žiūrėk Uokos projektus ir matysi kitus dalykus. Dėl skolos grąžinimo šiek tiek palauk.

 6. 15 min. rašė:

  Siūlymų yra daug ir akademikų, mokslininkų, praktikų (pažiūrėkit Tautininkūų organizuotas konferencijas)… Prašom pakentėti. Be to, jeigu jungsis, tai 141 nereikės, nes bus iš kitų sąrašų.

 7. Ona Voveriene:

  Gerb. p. ALVYDAI,
  Galiu pasirašyti po Jūsų mintimis. Aš irgi prieš skaldymąsi. Lietuvos ir visų lietuvių ateitis vienybėje. Lenkams pavyko suvienyti 523 tūkstančius svetimtaučių Lietuvoje ir vesti juos po Lenkijos ir Tomaševskio vėliava, o mums lietuviams – niekaip nepavyksta. Ar čia ne ta pati skaldanti ČK ranka?
  O gal jau tie besiskaldantys yra pernelyg ambicingi ir jiems Tautos ir Valstybės reikalai – tik dzin… Svarbu prilįsti prie sotaus lovio… Širdis plyšta iš skausmo, matant tuos procesus ir teismų sistemos savivalę, kurios status qua nori įtvirtinti tie besiskaldantieji. Siūlau į Lietuvos sąrašą traukti ir Neringą Venckienę, ją įtvirtinti pirmose pozicijose. Pagarbiai Ona Voverienė, Vilnius, 2012.07.18

 8. to Kokios partijos braižas: reklama iš žinučių: 2012 07 17 12:10 Delfyje pasirodė reklaminis straipsnis: Partiečiams – N.Puteikio raginimai pereiti pas D.Kuolį? Ten rašoma: Parlamentaras iš Klaipėdos N.Puteikis partijos narius jau kurį laiką atakuoja trumposiomis žinutėmis telefonu, kviesdamas apleisti Andriaus Kubilius vadovaujamą Tėvynės sąjungą.

  NP.: neraginau nei sms, nei kitais būdais TS-LKD narius pereiti į Dariaus Kuolio vadovaujamą partiją.

 9. Dėl vienmandačių , manau, kad susitars, nes visi oponuojantys dabartinei pozicijai/opozicijai kažin ar visi kartu turi bent 35 kandidatus vienmandatėse, kurie pajėgtų praeiti į antrą turą. Aišku, tai yra šiandien, dar yra laiko parinkti žmonių ir daugiau, kurie galėtų kautis kaip lygūs su lygiais su dabartinių “sisteminių” partijų kandidatais, ką viešoje erdvėje ir matome – mėginimus telkti įmanomai daugiau žmonių, kas yra sveikintina.
  Tačiau nesuprantu, kaip įmanoma vienu metu iš visų jėgų kritikuoti ir kartu dar su riebiais epitetais,pvz. Darių Kuolį ir čia pat raginti vienytis? Tai ne tik negražu, bet ir neprotinga, nes kaip tik ir nustumia tą vienijimąsi į šoną.
  Gal geriau kalbėtis visiems už vieno stalo, o ne švaistyti energiją straipsniuose ir jų komentaruose ieškant potencialaus sąjungininko blogybių?

 10. Kritikuoti ir kviesti vienytis – tai iššūkis ar mokam vienytis. Jei kritika atmuša vienijimosi norą – nereikia eiti į politiką. Nes tai politiko kasdienybė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: