„Terra jatwezenorum 2011“ sutiktuvės (video) (5)

2011 m. gruodžio 17 d. Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko mokslinė populiarioji konferencija bei naujausio istorijos paveldo metraščio TERRA JATWEZENORUM 2011 sutiktuvės. Pranešimus skaitė: Kovo 11-osios signataras Algirdas Patackas (Kaunas), garsiojo knygnešio Vinco Markevičiaus anūkė Gražina Markevičiūtė-Markauskienė (Kaunas), leidinio sudarytojas ir vyr. redaktorius Sigitas Birgelis (Punskas), istorijos puoselėtojas, kelių knygų autorius Gintaras Lučinskas (Alytus), rašytoja Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė (Alytus), publicistas ir visuomenininkas Petras Maksimavičius (Seinai), metraščio sekretorė Nijolė Birgelienė (Punskas).

„Metraštis „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) yra skirtas dingusiems amžių verpetuose jotvingiams ir tiems, kurie jų atminimą gerbia ir iš jo stiprybės semiasi. Žmonės, nežinantys istorijos, pasilieka vaikai. Istorija primena mums praeities įvykius, be kurių nesuprastume, kas vyksta šiandien, nemokėtume orientuotis praeities ir dabarties įvykių labirintuose“, – kalbėjo metraščio vyr. redaktorius Sigitas Birgelis.

Renginį vainikavo „Tėviškės aidų“ koncertas.

Konferencijai pasibaigus Šlynakiemio kaime, partizanų žuvimo vietoje, vyko Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas. Kalbėjo partizano Vytauto Prabulio sūnėnas Vytautas Prabulis iš Marijampolės.

Mūsų krašto ansamblis „Tėviškės aidai“ sugiedojo „Viešpaties angelą“, Lietuvos himną ir keletą partizanų dainų.

Kategorijos: Baltų žemėse, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

5 komentarai

 1. lietuvininkams:

  JOTVĄ sugalvojo Kazimieras Būga 20 amžiaus pradžioj kaip hipotetinių jotvingių hipotetinės šalies pavadinimą. Jokiam šaltiny nei tokia šalis Jotva nei tokia tauta jotvingiai neminimi.
  Šaltiniuose minimi jEtvingi ir pan. t.y. ne su o bet su e. Tai akivaizdūs lietuvininkai be nukąstos pradinės L įvairiai įškraipyti svetimtaučių raštuose.
  Dar 15 a. antroj pusėj Dlugosz (mirė 1480) rašo apie jetvingius ir nežino jokių lietuvninkų, o 16 a. pradžioj atsiranda lietuvninkų raštija ir jie savo vardą pagaliau teisingai užrašo. Jokių jetvingių staiga nelieka, vietoj jų iš dangaus nukrenta lietuvninkai. Šito stebuklo paaiškinimui vokiečiai prikūrė fantastinių teorijų apie lietuvių migraciją į jotvingiją..

  Akademikai moksliukai tuos Būgos jotvingius pasigavo, apsikvailino patys lygioj vietoj ir kvailina tautą ir pasaulį visokiom “terra Jatwezenorum”.

  Pabuskit žmonės, nustokit rašinėti kvailystes.

 2. Pastebėjimas:

  Taip, yra tokia nuomonė, kad Jetva < Jietva < Lietva < Lietuva.
  Pietų ir rytų Lietuva visuomet buvo kitokia: laidojimo papročiai, tautinio kostiumo spalvos, dainos.
  Ši Jetvos-Lietvos-Litvos (slav.) žemė stipriausiai kontaktavo su keltais, germanais, gotais-gudais, hunais ir po jų vėliavomis šlaistėsi po Europą. Žinoma, tam reikia dar daug įrodymų, bet tokia hipotezė turi teisę gyvuoti ir gal koks naujasis Gedagaudas (ar naujoji Statkutė), tai įrodys. Jonai, leiskite pasireikšti jaunimui – vardan tos Lietuvos…

 3. visvitalis:

  Reikia džiaugtis, kad po 20 metų pradedame ieškoti, ką buvome beprarandą dėl naujų vakarietiškos kultūros ir nekultūros – globalios lietuvių tautos , išbarsčiusios po visus žemynus atsiradimo. Ir tegul kiekviena mūsų tautiečių gentis ar lietuviška bendruomenė kalba, tiria, ieško ir iškelia lietuviškumą, nei tylomis eina nutautėjimo kelliu. Punskiečiai jau 70 metų gražiai išsaugoja lietuviškumą, tautinę kultūrą ir lietuvišką savitumą tikrai sudėtingomis lenkų apgulties sąlygomis / Sveikinu ir gerbiu Jūsų konferencijas, tautinius renginius – jie tarnauja gražiu pavyzdiu kitų lietuviškų kolonijų tautiečiams. Dalį geriausių paskaitų reikėtų skaityti mūsų lietuviškam jaunimui lietuviškose savaitgaliio mokyklose, kad ir vaikuose pasisėtų tėvų atrastos ir daiginamos lietuvybės sėklos. Su artėjančia Vasario 16-tąja sveikinu visus mūsų svetainės tautečius. Daug laimės ir geriausios sveikatos, daugiau lietuviškų renginių, keliančių didngąją tautos ir Valstybės praeitį.
  Jūsų Algirdas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: