Č. Iškauskas. L. Zeligowskio anūkai – vėl ant balto žirgo (7)

Lenkijos vėliavaMatote: esu lojalus įstatymams, bent jau Valstybinės kalbos įstatymui, ir vardus rašau originalo kalba. Tai tik užuomina į seną lotynišką posakį „Dura lex sed lex“ („kvailas įstatymas, bet – įstatymas“) ir, rodos, į nereikšmingą birželio pabaigoje Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna“ išplatintą kreipimąsi, kuriuo lenkiškų mokyklų Lietuvoje pedagogai buvo raginami nepaisyti kito teisės akto – Švietimo įstatymo nuostatų ir moksleivius auklėti pagal senąją tvarką.

Raginimas buvo išgirstas, ir Rugsėjo 1-ąją vykęs sambūris prie Prezidentūros tapo lenkų veikėjų, politikų bei jaunimo teisinio nihilizmo išraiška.

Sakytume, smulkmenos, bet – nemalonios. Kai kas ragina į jas nekreipti dėmesio. Tačiau, kai ant šio vietinių lenkų kabliuko užkimba pats kaimyninės valstybės vadovas, vadinęs Lietuvą „ožka, kuri neina prie vežimo“, nejuokais gali pamanyti, kad santykiuose tarp dviejų šalių ateina L. Zeligowskio laikai…

Beje, tiek dabartinis Lenkijos prezidentas B.Komorowskis, tiek anų laikų lenkų generolai L.Zeligowskis ir J.Pilsudskis save kildina iš Lietuvos, tad esą jiems puikiai suprantamos vietinių lenkų problemos. Tiktai kyla keletas klausimų: vienas, ar jos ne iš piršto laužtos, kitas – ar vietiniai lenkų veikėjai šitokiu rizikingu žaidimu nenori laimėti sau populiarumo balų prieš abiejose šalyse artėjančius parlamentų, o paskui – ir Europarlamento rinkimus.

Bet mūsų tikslas – dar kartą prisiminti 90 metų senumo laikus, kai lenkų šovinistai kūrė planus jėga prijungti Lietuvą prie išsvajotos Abiejų Tautų Respublikos (ATR) atgaivinimo.

Kaip rašo istorikai, save filosofu ir istorijos strategu laikęs J.Pilsudskis svajojo sukurti galingą federacinę valstybę, panašią į tą, kuri buvo Jogailaičių laikais ir kuri dominavo Vidurio Europoje. Tokius planus kūrė jau seniai. Pirmą kartą apie tokią idėją jis prabilo viešai, kai vyko 1904–1905 m. Rusijos ir Japonijos karas. 1904 m. išvažiavęs į Japoniją, kuri tuo metu kariavo su Rusija, jis diskutavo su Micado vyriausybe dėl lenkų legiono prie japonų armijos sukūrimo. Taip J. Pilsudskis bendromis jėgomis siūlė suskaldyti Rusijos imperiją ir suteikti visoms pavergtoms tautoms laisvę, o Lenkija tas tautas suvienytų bendram tikslui pasiekti – susilpninti carinę Rusiją

Jis neplanavo jos eliminuoti iš politinės arenos, bet norėjo ją visiškai susilpninti, atplėšdamas imperijos pakraščius. J. Pilsudskis buvo įsitikinęs, kad Rusija, netekusi visų savo užkariautų teritorijų, bus visiškai susilpnėjusi. Deja, tada Japonijoje jam nepavyko susitarti dėl bendrų legionų sukūrimo, jis sugebėjo tik gauti lėšų įsigyti ginklų smogikų organizacijai, kuri veikė prie lenkų socialistų partijos.

Taigi, J.Pilsudskio idealas buvo Lenkijos federacija su Lietuva, Baltarusija ir Ukraina (jam priešiška politinė grupė endekai (nacionalistinis tautinių demokratų (ND) judėjimas, siekęs grynai tautinės lenkų valstybės). Plačiai žinomas jo posakis: „Lenkija yra kaip riestainis: kas vertingiausia – pakraščiuose, o viduryje – tuščia”. Būdamas gente lituanus, o natione polonus (lietuvių kilmės lenkas) ir laikydamasis senosios Lietuvos sampratos, J.Pilsudskis nesuvokė ir neįvertino lietuvių – beje, taip pat ukrainiečių ir baltarusių – inteligentijos bei visuomenės noro sukurti savarankiškas, su Lenkija nesusijusias valstybes. Bent jau lietuviai buvo pasimokę iš jiems primestos 1791 05 03 priimtos ATR konstitucijos, kuri Lietuvą įteisino vasalo pozicijose.

Įgyvendindamas savo planus, J. Pilsudskis ėmė skelbti vadinamos Tarpjūrio federacijos idėjas („ot morze do morze“). Į šią valstybę nuo Baltijos iki Juodosios ir net Viduržemio jūrų turėjo įeiti Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Baltarusija, Ukraina, taip pat Slovakija, Vengrija, Rumunija, Jugoslavija, Čekija. Maršalas spekuliavo lietuvių kunigaikščio Vytauto viduramžiais surengtu pergalingu žygiu prie Juodosios jūros ir taip skatino LDK pasekėjų patriotinius jausmus. Bet priemonės tokiems tikslams pasiekti buvo visai žemiškos.

1919 m. lenkų kariuomenė išstūmė bolševikus iš Vilniaus; tų metų balandžio 22 d. J.Pilsudskis kreipėsi „į buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojus”, žadėdamas suteikti jiems galimybę spręsti savo reikalus „be jokio smurto ar spaudimo iš Lenkijos pusės”. Rugpjūčio mėnesį jis atkūrė Vilniaus universitetą kaip lenkišką mokslo įstaigą ir suteikė jam Stepono Batoro vardą. J.Pilsudskio šalininkai iš Lenkų karinės organizacijos (Polska Organizacja Wojskowa, P.O.W., arba „peoviakai”) 1919 m. bandė įvykdyti prolenkišką perversmą Kaune, bet Lietuvos vyriausybė jam užkirto kelią. 1920 m. Vilniui vėl patekus į bolševikų, paskui į lietuvių rankas, J.Pilsudskis organizavo Lucjano Zeligowskio dalinių ir vietos lenkų maištą, po kurio Vilnius buvo Lenkijos aneksuotas. Kaip teigia istorikas Sigitas Jegelevičius, J.Pilsudskis dar 1920 m. planavo užgrobti Vilnių, okupuoti net tik Rytų Lietuvą, bet ir visą didesnę Lietuvos teritorijos dalį, gal net iki Klaipėdos krašto, priklausiusio vokiečiams.

Taip, nepaisant prieš tris dienas pasirašytos Suvalkų sutarties, 1920 10 09 generolas L.Zeligowskis ant balto žirgo per Žvėryno tiltą, kaip 1936 m. rašė savo prisiminimuose „Neužgijusios žaizdos“ Viktoras Biržiška, įžengė į Vilnių.

Iš pradžių ir J.Pilsudskis, ir Lenkijos Seimas atsiribojo nuo tokių maištininkų generolo žygio, nors įrodyta, kad spalio 1-2 d. maištininkų pasitarimai vyko Gardine ir Lydoje, dalyvaujant pačiam maršalui. Vėliau jis prisipažino: „Reikėjo sukurti naujus įvykusius faktus. Todėl savo akciją pradėjo generolas Zeligowskis, kuris veikė man vadovaujant ir man aiškiai paliepus”. Bet kartu tas lenkų laimėjimas reiškė J.Pilsudskio istorinį pralaimėjimą – jo federalizacijos planų žlugimą

J.Zeligowskis paskelbė apie „Vidurio Lietuvos“ sukūrimą, jos vyriausybės sudarymą. Ši vyriausybė panaikino Lietuvos ir Sovietų Rusijos 1920 07 12 sutartį, visiškai pamynė Suvalkų susitarimus, o Santarvės misijoms ėmus priekaištauti Varšuvai už šios sutarties sulaužymą, generolas jos atstovus iš Vilniaus tiesiog išvijo. Maždaug trečdalis Lietuvos paskendo lenkiškos okupacijos tamsoje.

Netęsiant šių istorijos peripetijų, netiesiant tiesioginių paralelių su šiandiena, taip ir norisi kai kurių lenkų politikų ir veikėjų paklausti: ar jau atgyveno federalizmo principas? O gal ir šiandien dar gajūs planai sukurti valstybę „ot morze do morze“? Kai kas Lietuvoje gal ir didžiuotųsi didžiųjų Vytauto kovų renesansu, kad ir gaunant Lietuvai trečiaeilį vaidmenį federacijoje. Ar ne tam balnojami balti žirgai, trypiant jų kanopomis ne tik suverenios valstybės įstatymus, bet ir žeminant pačią valstybę?

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

7 komentarai

 1. Remigijus:

  Česlovai, ką tu čia su ta dubulve išsidirbinėji? Negi tikrai manai, kad koks lenkų šovinistas, pvz. bumblovskis, tau pliusą už tai duos?
  Tuo tarpu ačiū už kolkas nedidelį, bet ryžtingą Lenkijos primityvaus gyvuliško agresyvumo uždangos kampelio pradengimą!

 2. Pikc:

  Geras straipsnis, tik kelios smulkmeniškos priekabės: “Dura lex…” reiškia ne “kvailas įstatymas” (čia gal rusų kalba koją pakišo?), bet “griežtas” (pažodžiui – “kietas”). Be to, tas lenkų (ko gero, galima sakyti, imperialistų) svaičiojimas iš tiesų yra “od morza do morza”. Ir šie planai iš tiesų gajūs. O dėl žeminimo – tai kad mūsų valdžia leidžiasi žeminama – pvz. ar nors protesto notą kokią išbezdėjo dėl “lietuviškų ožkų” ir politinių pamokslų su pagrasinimais nuo altoriaus? Kol kas matau tik bandymus išsisukinėti – va, Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas Semaška įtikinėja, kad “Lietuvos santykiai su Lenkija nei pablogėjo, nei pagerėjo.” Vadinasi, ir veiksmų imtis nėra pagrindo, argi ne? Stebėtino lygio bestuburiškumas. Kaip priprato valdžiažmogiai nuolankiai linkčioti, taip ir tęsia – nesvarbu, ar Maskvai, ar Briuseliu, ar Varšuvai. Kai patys savęs negerbiam, naivu tikėtis, kad kiti mus gerbs.

 3. Getautas:

  Manau toks Lenkijos planas ir buvo: apsimesti strategine Lietuvos partnere, bet tuo pačiu metu Bumblowskio ir panašių į jį pagalba vykdyti Lietuvoje propagandinę intervenciją, ko pasekoje perimti Lietuvos strategines įmones ir sudaryti su Lietuva sutartis, kuriomis Vilniaus krašto okupacija būtų pripažinta teisėta. Dalis šio plano buvo įgyvendinta: Lenkija perėmė “Mažeikių naftą”, Grybauskaitė pažadėjo pavardes Lietuvoje rašyti lenkiškomis raidėmis (reikia tikėtis, kad šis pažadas neturi juridinės galios). Man tik neaišku, kodėl lenkai dabar nusimetė kaukes. Gali būti trys priežastys:
  1. Lenkija pamanė, kad nukraujavusi dėl emigracijos Lietuva nusilpo tiek, kad jau galima su ja daryti bet ką;
  2. Lenkija pamatė, kad apsimetinėdama Lietuvos strategine partnere jau daugiau nieko nebepeš, nes Lietuvoje atsirado valstybiškai mąstančių politikų;
  3. Lenkams paprasčiausiai pritrūko kantrybės vaidinti tokius, kokiais ištikro jie nėra.
  O Jūsų manymu, kuris čia variantas?

 4. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA: LIETUVOJE NĖRA LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS,YRA LIETUVOS
  LENKŲ BENDRUOMENĖ IR LENKIJA.Teisiškai Lietuvoje
  negali būti įvardinta “lenkų tautinė mažuma”.Yra Lietuvos lenkų
  bendruomenė.. Lenkija yra lenkų valstybė,todėl Lietuvoje negali būti
  lenkų tautinės mažumos,kaip ir Lenkijoje negali būti lietuvių tautinės mažumos.Čia prasideda pusiau neraštingų politikų
  sukčiavimas,provokacijos.Tomaševskiai drąsiai manipuliuoja
  antilietuviškais stereotipais,sušaudė lietuvišką Draučių kaimelį.Yra
  įrodymų,kad signataro R.Ozolo sūnų prie Vilniaus žiauriai nužudė
  pritvinkęs neapykanta lietuviams fanatikas pasiutlenkis
  tuteišas…Lietuviai ,lyg medžiojami tetervinai,nereaguoja į
  pasiutlenkių siautėjimą Rytų Lietuvoje..20 Vilniaus lenkiškos
  okupacijos ir 50 rusiškos okupacijos metų gerokai išplovė lietuviams
  smegenis.Būtina uždrausti tautinius partijų pavadinimus(lenkų rinkimų akcija,rusų aljansas).Buvę okupantai tyčiojasi iš tetervinais tapusių lietuvių.Arvydas
  Damijonaitis

 5. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA:J.Pilsudskis – niekingiausias lietuvių kilmės lenkų politikas. Kokiu teisiniu pagrindu Jaltos konferencija atidavė
  paranoikui J.Stalinui visą Rytų Europą? Kokiu teisiniu pagrindu
  Prūsijos gyventojai,apie 1,5 milijono senių,vaikų 1944 m buvo
  masiškai išžudyti?Tai yra karo nusikaltimai,neturintys senaties
  termino.Taip ir Vilniaus okupacija,buvo J. Pilsudskio suderinta su
  Vokietija,mainais už Dancigo koridorių. Lenkija teisiog buvo
  “įspirta” į Lietuvą.J.Pilsudskis buvo Vokietijos slaptai
  angažuotas.J.Pilsudskio Lenkija leido vokiečiams realizuoti Dancigo
  koridoriaus idėją ,todėl J.Pilsudskis yra vienas iš niekingiausių
  Europos politikų,klastingai okupavęs Rytų Lietuvą,mainais atidavęs
  vokiečiams Lenkijos pajūrio sritis. Arvydas Damijonaitis

 6. Arvydas Damijonaitis:

  Lietuvių kilmės “tuteišių” lenkinimas lenkiškose ( lietuvių išlaikomose ) mokyklose – galima registruoti didžiausios kvailystės Gineso rekordu.
  INFORMACIJA: Buvusių okupantų privilegijos stebina pasaulį. Lietuva išlaiko 80 lenkų mokyklų,kuriose tuteišai mokomi lenkų kalbos,lenkinami..Lenkiškas mokyklas privalo išlaikyti lenkų bendruomenė,kadangi Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos. Lenkiškų,rusiškų mokyklų finansavimas iš valstybės biudžeto – okupacijos paveldas..Tuteišių klastingas lenkinimas yra dalies lietuviško genofondo naikinimas,lietuvių savižudybė

 7. arvydas damijonaitis:

  Dėl klaidinančio termino „lenkų TAUTINĖ MAŽUMA“
  (turi būti TAUTINĖ BENDRIJA, TAUTINĖ GRUPĖ):

  Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijos (Strasburas,1995m.vasario1d.) 21 straipsnis: „ Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus, kurie prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir ypač valstybių suvereniteto lygybės, teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principams“. Konvencija ,numato tautinių mažumų ,t.y. tik tautinių grupių, neturinčių išorinės valstybės, apsaugą, kitaip būtų pažeisti pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Lenkų bendrija Lietuvoje negali turėti „tautinės mažumos“ statusą, nes tai grėstų Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir politinei nepriklausomybei, t.y. prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams. Lenkijos vulgarus agresyvumas yra reali tikrovė – lietuviai nežudo lenkų, nebuvo okupavę Varšuvos, nebuvo užėmę trečdalį Lenkijos teritorijos.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: