L. Kedienė, V. Kedys. Mes vis dar tikime, kad teisingumas anksčiau ar vėliau triumfuos (21)

Neringa Venckienė su savo brolio dukra | J. Valiušaičio nuotr.

Neringa Venckienė su savo brolio dukra | J. Valiušaičio nuotr.

Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) kalinamos buvusios Seimo narės ir  teisėjos Neringos Venckienės tėvai rugpjūčio 17 d. išplatino viešą kreipimąsi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą.

Viešas kreipimasis į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente,

matydami Jūsų neabejingumą nuskriaustiems žmonėms ir kilnų norą jiems padėti, mes, Vytautas ir Laimutė Kedžiai, kreipiamės į Jus su viešu prašymu, norėdami tik vieno – PADĖKITE.

Šiandien, 2019 metų rugpjūčio 17 dieną, sukaks 87-as mėnuo, kai mūsų gyvenimas sustojo ir pasisuko neįtikėtina linkme. Visą gyvenimą buvome ir esame dori, teisingi ir sąžiningi žmonės. Visą gyvenimą sunkiai dirbome, dora, teisingumas ir moralė nuolat buvo mūsų šeimos kertinis akmuo. Tačiau, nepaisant to, šiandien esame nuskriausti. Labai nuskriausti – ilgus metus mes buvome lėtai, kankinančiai ir sekinančiai persekiojami mūsų valstybės teisėsaugos institucijų, kol galų gale buvome paversti daug kartų teistais „nusikaltėliais“ už sunkiai protu suvokiamus„nusikaltimus“.

Buvome nuteisti tik todėl, kad kantriai ieškojome teisingumo ir stengėmės apsaugoti, apginti savo anūkę Deimantę Kedytę. Mūsų mylima anūkė 2012 m. gegužės 17 dieną buvo smurtu išplėšta iš savo gimtų namų ir, klykianti iš nevilties, atiduota motinai, kurią, kaip ir jos įtakingus draugus, pati mergaitė kaltino sunkiais nusikaltimais. Mūsų sūnus Drąsius – nužudytas. Mūsų dukra Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir Seimo narė, kuria pasitikėjimą išreiškė šimtai tūkstančių piliečių, išrinkdami ją į Seimą, šiandien LR teisėsaugos prašymu yra kalinama svetimoje šalyje, nes iš savo Tėvynės buvo priversta bėgti dėl neadekvataus teisėsaugos institucijų persekiojimo bei iškilusio realaus pavojaus jai ir jos sūnui, mūsų anūkui. Praradome viską, ką turėjom brangiausio.

N. Venckienei, dar būnant Lietuvoje, ne vieną kartą buvo grasinama susidorojimu ir net realiai pasikėsinta į jos gyvybę, atsukant automobilio rato varžtus. Tačiau teisėsaugai tai pasirodė visai nereikšmingi faktai. Negana to, valstybės apsauga buvo paskirta ne žmogui, kuriam gresia realus pavojus, o dukrelės kaltinamai motinai. Dabar gi, praleidusi pusantrų metų Jungtinių Amerikos Valstijų kalėjime dėl Lietuvos prokuratūros kaltinimų, N. Venckienė grąžinama atgal į Tėvynę – ta dingstimi, kad ji savo teises galės apsiginti ir čia. Tačiau kaip apsiginti šalyje, kurioje teisėjai jau areštuojami net ne po vieną, o po kelis, kartu su jiems, kaip įtariama, kyšius nešusiais advokatais?  O valstybės užtarimo, tiesos ir teisingumo ieškoję žmonės, buvo patys paversti nusikaltėliais – taip nutiko mūsų šeimos nariams ir tiems neabejingiems žmonėms, kurie mus palaikė. Tai baisus teisingumo pažeminimas – atgręžti įstatymo galią prieš tuos, kurie ieško teisybės, kurie neužsimerkia prieš kitą žmogų užklupusią bėdą, ir tuo pat metu palikti nenubaustas tikruosius kaltininkus.

Per tuos septynerius metus, mes, daug skausmo ir vargo patyrę žmonės, labai nusivylėme Lietuvos teismais bei prokurorų veikla. Visose su mūsų anūkės likimu susijusiose bylose šmėžuoja tų pačių teisėjų, prokurorų, tyrėjų pavardės. Sutapimas? Esame tikri, kad ne. Mūsų valstybė vis dar gyvena „telefoninės teisės“ sąlygomis, o mes esame bejėgiai tam pasipriešinti. Juk Jūs turbūt suprantate, kad mes niekuomet nerašytume šio Kreipimosi, jei būtų bent mažytis pagrindas tam, kuo esame kaltinami – lygiai kaip mūsų dukra Neringa ir sūnus Drąsius niekuomet nebūtų rašę šimtų pareiškimų ir skundų į įvairias institucijas, jei patys būtų buvę nors kiek kalti. Jei žmogus yra įpratęs negerbti įstatymų, jis niekada nežengs teisiniu keliu, o problemas spręs kitokiais būdais. Mūsų šeimos nuoseklus siekis pasiekti teisingumą teisinėmis priemonėmis, neprivertė atsikvošėti teisėjų ir prokurorų, kurie nutarė, kad  mūsų sūnus tyčia išsigalvojo pedofiliją ir dėl to dar ir nušovė du žmones. Ar įmanoma įsivaizduoti didesnį absurdą – kad žmogus griautų savo gyvenimą dėl paties tyčia prasimanytų dalykų? Atrodytų, sveiko proto žmogui tai net negalėtų ateiti į galvą, bet Lietuvoje šis absurdas jau yra pagrindinė ir teismų įteisinta versija.

Iki šiol liko daug neatsakytų klausimų. Kas atsakys į klausimą, kodėl pedofilijos faktas nebuvo tiesiogiai nagrinėjamas tam skirtame procese, kviečiantis visas suinteresuotas puses, jų liudytojus, ekspertus, o buvo gudragalviškai atmestas visiškai kitoje byloje, nagrinėjusioje  pomirtinės garbės klausimą? Sako, kaltinamasis žuvo, todėl vaiko tvirkinimo byla buvo nutraukta. Tai kodėl ją vis tiek nagrinėjo? Ir priėmė sprendimą, remdamiesi vien subjektyvia teisėjo A.C. nuomone apie vaizdajuostę ir neva „ištrintą“ mūsų anūkės atmintį? Mes, jos seneliai, už šito matome nesąžiningumą ir teisėsaugos manipuliavimą procesinėmis teisėmis. Tik be mūsų tai, deja, niekam nerūpi. Ir tai, deja, tik vienas iš daugelio nesusipratimų visoje mums, mūsų artimiesiems ir mus palaikiusiems žmonėms mestų kaltinimų virtinėje.

Ir vis dėlto, nors ir apkaltinti, be kaltės nuteisti, nors ir viešai pažeminti visuomenės akyse, mes vis dar neprarandame paskutinės vilties kibirkštėlės, be kurios nebūtų įmanoma gyventi toliau. Mes vis dar tikime, kad sąžinė, moralė, teisingumas, gėris mūsų Tėvynėje nėra sunaikinti galutinai. Ir kad joje, tarp aukštų pareigūnų, yra ir sąžiningų bei teisingų žmonių, kurių pastangomis teisingumas anksčiau ar vėliau triumfuos.

Todėl, stengdamiesi neprarasti vilties ir giliai išgyvendami dėl savo dukters saugumo, Jūsų, kaip valstybės vadovo ir mūsų teisių garanto, prašome:

– Pasirūpinti, kad mūsų dukra Neringai Venckienei būtų visiškai užtikrintas jos saugumas tiek kelionės į Lietuvą, tiek ir buvimo Tėvynėje metu. Mes ir taip jau netekome tiek, kad galėtume ištverti dar ir antrojo vaiko netektį.

– Numanydami, koks pavojus mūsų dukros gyvybei gali kilti laisvės apribojimo vietose, ypač prašome Jūsų pasinaudoti savo galiomis tam, kad jai nebūtų taikoma kardomoji priemonė – sulaikymas. Manome, kad jos asmens dokumentų poėmis šiuo atveju būtų pakankamas žingsnis, užtikrinantis jos buvimą Lietuvoje ir bendradarbiavimą su šalies teisėsaugos institucijomis.

– Prašome garantuoti N. Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą. Šito prašydami, mes nesiekiame jokių privilegijų – mes tik norime, kad mūsų dukra būtų teisiama pagal civilizuotam pasauliui būdingas taisykles, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose tarptautinės teisės aktuose, kuriems yra pritarusi ir mūsų valstybė. Priminsime, kad ligi šiol Lietuvos teisėsaugos veiksmai tarptautinei teisei neretai prieštaravo (pvz., paskelbiant ją be teismo kalta, taikant jai dvigubus standartus, ir pan.). Tai mums ir kelia didžiulį susirūpinimą, kad viskas pasikartos ir vėl.

– Prašome Jus užtikrinti, kad, teisiant N. Venckienę, nebūtų manipuliuojama procesiniais veiksmais kurios nors iš proceso šalių naudai (kaip tai buvo daroma ligi šiol), kad nebūtų kviečiami tik vienai pusei parankūs liudytojai, nebūtų remiamasi tais iš jų, kurie vienose bylose apie tuos pačius įvykius liudijo viena, o kitose – jau ką kita, ir, kad nebūtų atliekami kiti su bešališko ir teisingo teismo principais nesuderinami veiksmai.

– Užtikrinti, kad mūsų dukrai N. Venckienei nebūtų primesti nauji kaltinimai, kurie nebuvo pateikti JAV ekstradicijos byloje. JAV teisėsauga atmetė daugybę Lietuvos pareigūnų N.Venckienei inkriminuotų kaltinimų: iš 32 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų Jungtinių Valstijų prokurorai paliko vos 4. Tai liudija mūsų teisėsaugos nekompetenciją arba galimai pašalines įtakas, kurios ir lemia kaltinimų skaičiaus augimą. Net ir likę 4 kaltinimai taip pat yra abejotini, pavyzdžiui, vienas iš jų – pasipriešinimas policijos pareigūnui, tačiau su jį neva patvirtinančiu vaizdo įrašu visa apimtimi nebuvo leista susipažinti net Seimo nariams reikalaujant. Tai atskleidžia galimą dirbtinai kuriamų kaltinimų fabrikavimą.

– Prašome garantuoti, kad N. Venckienės teismo procesas (jei bus nuspręsta jį rengti) būtų viešas, atviras ir skaidrus ir kad jame galėtų dalyvauti visi to norintys. Taip pat prašome, kad visuomenė bei žiniasklaida galėtų stebėti teisėjų atrankos į šią bylą procesą.

– Ir paskutinis prašymas – labai norėtume su Jumis susitikti asmeniškai ir atsakyti į klausimus, kurie Jums galbūt iškils.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, skirtą šiam raštui.

Pagarbiai,
Laimutė Kedienė
Vytautas Kedys

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

21 komentaras

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Čekistams valdant Lietuvą teisingumo tikėtis NEGALIMA.

  ht tp://www.ekspertai.eu/cekistiniai-rinkimai-lietuvoje99404/

 2. Ženklas:

  Visi jau pasveiko nuo violetinės patvorinės kempinligės. o dėl keleto nepagydomų ,,Alkui“ nederėtų teršti savo vardo.

  • !!!:

   Ar tik pats ir nesergi ta kempnlige,nes pačiam atrodo kad ten viskas aišku ir mūsų krisštuolinio skaidrumo teismai padėjo tašką,belieka tik įvykdyti,,teisingumą”.

  • Juozas:

   to Kempinligės Ženklui. Reikia būti visišku ligoniu, kad patikėti, kad du vyrai ąžuolai paskendo šaukšte. O kur įkišo liudininką, kuris matė, kaip “zonder komanda” atnešė jo kūną? O kur dingo liudininkai, kurie matė tamsaus gymio žmogų, kuris nušovė teisėją? Ar įsitikinęs, kad “kompetentingi” kadrai jau visus “sutvarkė”?
   Priminsiu, kad Kudabienė pradžioje savo laidose gynė Laimą, bet, patyrusi jos melą (laidose tas aiškiai parodyta), perėjo į Venckienės pusę

  • -.-.-:

   kaip matai, pasveiko tikrai ne visi. Kai kas nors žmogų apkvailina, sunkiausia būna pripažinti sau, kad suklydo, todėl labiau kompleksuotam žmogui natūrali reakcija yra paprasčiausias neigimas (beje, geras tokios elgsenos pavyzdys – užzombinti vienos kaimyninės šalies piliečiai).

 3. > Ženklas:

  Tamsta ,,Ženklas”, koks bjaurus virusas įsivėlė į tavo galvą. Jau metas galutinai suvokti,jog Lietuvos teisėsauga daugeliu atžvilgiu yra serganti institucija,ypač tai liečia bylas susijusias su pedofilja. O Kedžių viešas kreipimasis į J.E.Prezidentą G.Nausėdą yra prasmingas ir remtinas.

 4. Senis:

  Kaip gaila situ zmoniu.
  Paliuvo i mesmale is kurios nebeisrtuks.

 5. meta:

  taip , zmones ikliuvo vien del tikejimo i tiesa , teisinguma. Tai LT tragedija, irodymas, kad net laisvoje LT veikia sovietiniai susidorojimo su nepalankiaisiais metodai. Zinoma , kad Venckai , Kedziai tik nekalti zmones , kurie buvo drasus kritikuoti , kalbeti, reikalauti irodymu. Tesaugo Dievas sia seima..
  JAV nenorejo isduoti Neringos , bet Lietuvai dave sansa irodyti , kad jie nepavojingi aukoms..Tai politinis sprendimas.

 6. Skalvis:

  Labai teisingas ir logiškas sprendimas kreiptis į valstybės, kurioje vyksta tokie dalykai, galvą. Net nesitikint, jog jis bent pasakys: nežinau, niekada nežinojau ir nenoriu žinoti. Kas belieka …

 7. Bėda:

  Ar velnias tą baisią šeimynką apsėdęs yra.Vis nerimsta.Prisižaidė jau,tiek mirčių,pedofilinta šeimynkos mergaitė ir dar nerimsta.Lietuvos gėda!
  Greičiau jau partemptų tą sumanytoją viso šaršalo ir nuteistų.Kiek jau galima

  • Bartas:

   Tai tavo nuomone “ta baisi šeimynka” kalta dėl savo sūnaus ir kitų aukų?
   Na jeigu viską matei , tai tada klausimų nėra.

  • Žemyna:

   Bet ir keista tos baisios šeimynkos strategija – žudyti tuos, kas JAU JOS NAUDAI liudijo ir ateityje būtų dar liudijęs (ir nebūtų šio, jau nežinia kiek sezonų trunkančio ir kalnus valstybės lėšų ryjančio ,,TV teisingumo serialo”), taip pat ir a.a. Ūsą, dar nespėjusį paliudyti, bet neatsargiai pagrasinusį per TV3, jog viską papasakos.
   Keista ir kvaila, bet šeimynka paliko tuos, kas PRIEŠ ją kalbėjo, liudijo!
   Keista, kad mergytė buvo vežiojama į viešbutį LV (kur nuolat rinkdavosi vėliau išaiškinta ir nuteista politinio ,,elito” p-filų grupuotė, o mūsų teisėsaugai buvo išsiųstas raštas, išvardijęs tai grupuotei priklausiusius LT politikus, tačiau mūsų teisėsauga, užuot apsidžiaugusi tokia kolegų pagalba, raštą… ignoravo)…
   Na, ir kam šeimynkai reikėjo organizuoti įmonės direktoriaus ,,savižudybę” – juk jis žinojo ir galėjo paliudyti, kas užsakė autobusiukui ,,dekoracijas”. (Beje, porą kartų bendravau su tuo žmogumi. Tokie nesižudo.)
   Beje, visi tie žmonės, atvirai liudiję TV laidai (teisėsaugos jų liudijimai nedomino?), naiviai ir be reikalo patikėjo LT Teisėsauga ir viešumo galia? Kad paliudys ir Teisingumas triumfuos – nusikaltėliai atsiims savo? Bet ar ne keista – būtent jie patys pirmi ,,nuskendo, paspringo, nusižudė, dingo be žinios”. Na, ar ne kvaila ta šeimynka?..
   Ši tragedija apmaudi, žmones nuvilianti pamoka visiems:
   – TV: jei ateityje atsitiktų filmuoti ir transliuoti liudininkų parodymus neaiškioje šiurpioje byloje, liudininkų veidai bei balsai turi būti slepiami – net kai tai vos porą žodžių ištaręs praeivis gatvėje;
   – žmogau, jei pasiryžai liudyti, pats pasirūpink savo saugumu. Nes, jei pačiam nežinant, pasitaikytų liudyti su tarptautine gauja susijusioje byloje, tai dar neaišku, kieno pusėje bus mūsų pareigūnas/-ai.

   • Skalvis:

    Miela Žemyna, tikrai nederėtų žmones gąsdinti. Kaip tik baime ir yra valdoma liaudis. Apsidairykit aplinkui: ir taip visi visko bijo. Baimė yra lygu vergovei. Vietoj to, kad gąsdinti, pažiūrėkit ką rašo čia tokie kempinligės ir bėdos ženklai – joks normalus žmogus, net po šautuvu, tokių kliedesių nerašys. Ką tai reiškia ? Ogi, iškrypėliams ne tik kepurė dega, bet ir stogas važiuoja. Jie tai tikrai stebi viską kas vyksta ir …. deda į kelnes. Jie nepasitiki nauju prezidentu, nors supranta, kad jis nesivels, bet a voz…

    • Žemyna:

     Rašydama apie tai galvojau. Kita vertus – žmonės jau seniai vengia „veltis”, laikosi taktikos „girtas buvau, anksti guliau, nieko nemačiau.” Galiausiai nusprendžiau visgi parašyti – jei skaitys kažkas sąžiningas iš teisėsaugos, kad tai turėtų galvoje – jie liks be tautos paramos, jei toliau pakęs tokius „kolegas”.

  • meta:

   Tik kvailiai gali galvoti , kad si garbinga seima isgalvojo istorija …

 8. Tvankstas:

  Esu Garliavos patvorinis, visada buvau, esu ir būsiu Kedžių šeimos pusėje.
  Noriu pasisakyti apie tikrovę ateityje.
  Niekas nepadės Kedžiams, jų dukrai Venckienei – nei Prezidentas, nei Seimas, nei Vyriausybė, nei koks advokatas, nes atsistojęs liūtu bus suėstas SISTEMOS, privestas iki skurdo ir mirties.
  Paidofilija yra šventas kiekvienos šalies valdančiosios klikos užsiėmimas. Duosiu vienintelį pavyzdį – Anneke Lucas iš Belgijos, yra jos prisiminimų prikrauta internete, kiekvienas gali pasiskaityti ir įsivaizduoti paidofilijos mastus brandžioje demokratijoje. Galima palyginti su Deimantės pasakojimais – tapatu.
  Kiekvienoje demokratijoje yra paidofilų tinklas, kurio nariai yra princai, premjerai, ministrai, policijos vadovai, prokurorai, teisėjai, advokatai, didieji verslininkai ir pramonininkai su bankininkais.
  Visur tas pat braižas – mirties eskadronai iš spec. tarnybų sunaikina liudininkus, susidaro vaizdas, kad šalies galva bent tylėdamas linkteli – laimina. Gerai suprasdamas artimą aplinką, kurią reikia gelbėti.
  Kas laukia Kedžių šeimos, jų dukros Venckienės ? Būti užtąsytais ir mirti be laiko.
  Nenustebsiu, jei Neringai staiga sustos širdis ar atsisakys kepenys, ar per 2-3 mėnesius sugrauš vėžys. Kaip tai atsitinka ? Susidorojama su kenksmingais demokratijai žmonėmis – rašytojais, žurnalistais ar kitais demokratijos disidentais slapta elektronine patranka, kurios siunčiamus elektronų srautus galima reguliuoti pagal norimą pasiekti tikslą.
  Žinau tai dar ir todėl, kad buvau pradedąs teoriškai kurti ginklą savigynai, paleidžiamą pagal piršto antspaudo sutapimą, sukeliant užpuolikui staigų ir
  nesulaikomą viduriavimą, kai sužinojau, kad yra tokia elektroninė patranka, nustojau.
  Niekas negins, joks advokatas, o ginantysis greičiau bus teisėsmaugos šnipas.
  Mano byloje vienas garsus Lietuvos advokatas SD man pasakė prakikena : “Jūsų byla yra gal viena iš milijono, tai galite pakentėti.” Supratau, kad neatidengti demokratijos teisėsmaugos ir neišstatyti nuogutėtėlę iki paskutinio kūšio plauko, svarbiausia, įsijungė savisaugos instinktas – neužbaigti savo advokato karjeros su šia byla.
  Tas pat laukia ir Kedžių šeimos – bus sunaikinta ‘vardan tos Lietuvos’ demokratijos teisingos teisėsmaugos.
  Tik daugiatūkstantinės minios reikalavimai aikštėse gali išgelbėti, tik žmonių pilietija gali išgelbėti, bet demokratijai tai nenaudinga ir skausminga atverti savo paidofilinius pūlinius.

 9. Liudvikas:

  Nesuprantu iš kur tie “faktai” apie LV viešbučius, raštus ir liudininkus. Niekur nemačiau konkrečių faktų aprašymo, o tik samprotavimus. Apie elektronines patrankas – net neturiu komentaro.

 10. stasys:

  Kiekvienam pagal nuopelnus .Visos tos ašaros ir aimanavimai nublankstą kai paskaičiuoji kiek metu tie žmonės gyvena įtampoje . Raskit sveika žmogu kuriam butu malonu susikurti sau tokį gyvenimo guolį ? Pasakysit nekalti ? tai kodėl slapstosi Amerikoje ir purvina Lietuva .? pasakysite valdžia kalta ? nuo to momento kai ta moteriškė pabėgo pasikeitė ne vienas Seimas va ir Prezidentas, o ta maldelė kaip liko sena taip ir liko . Lietuva jau kadaise nustojo tikėti jos ašaromis …va baigsis ir Amerikoje visiems kantrybė .. Tie kas nesprendžia problemų jose gyvena visa likusi savo amžiu .. ir neturi teisės čia virkauti .

  • Skalvis:

   Akivaizdu, jog atkurti tarybų valdžią dabar Lietuvoje būtų nepalyginamai lengviau, nei tada. Tik pažiūrėkit kiek jau kandidatų į stribus užsirašė. Jų tikrai nesugraudins jokios ašaros. Jiems nebūtų nekaltų – visus ištremtų, iškankintų, išžudytų. Tik duokit jiems valią. Gal duos ?!?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: