Seimo ir PLB komisija: piliečiai – esminis valstybės gyvavimo veiksnys (video) (0)

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) | lrs.lt nuotr.

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) | lrs.lt nuotr.

Balandžio 24 d. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija pradėjo pavasarinę posėdžių sesiją.

Nuoširdžiausius linkėjimus komisijos nariams perdavė Prezidentas Valdas Adamkus. „Žinau, ką reiškia dirbti šį darbą, pats su bičiuliais ne vieną dešimtmetį negailėjau jėgų Lietuvos ir lietuvybės bylai,“ – sveikinime rašė Prezidentas. „Visi klausimai, net ir patys nemaloniausi, gali būti sprendžiami su visa derama tarpusavio pagarba“, – šiuos Prezidento žodžius akcentavo komisijos pirmininkas ir diplomatas Antanas Vinkus.

Sveikindama iš įvairių pasaulio kraštų susirinkusius komisijos narius, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė pasidžiaugė, kad šį mėnesį Seimas paskelbė 2019 metus Pasaulio lietuvių metais. Ji komisijos kopirmininkui dr. Rimvydui Baltaduoniui įteikė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ženklelį.

Sveikinimo žodį taip pat tarė Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke, komisijos pirmininkai A. Vinkus ir dr. R. Baltaduonis.

Prasminga, kad socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pirmą kartą Seime, būtent Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai pristatė ką tik Seimui pateiktą vieningą planavimo dokumentą – „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos projektą“ (toliau – Strategija).

PLB posėdyje L. Kukuraitis | lrs.lt nuotr.

PLB posėdyje L. Kukuraitis | lrs.lt nuotr.

Pagrindinis Strategijos tikslas – užtikrinti Lietuvoje teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį, proporcingą gyventojų amžiaus struktūrą bei kurti šeimai palankią aplinką.

Strategijos rengimą paskatino pastaruoju metu vykstantys gyventojų migracijos procesai bei visuomenės nuomonės apklausos, kurios patvirtino, kad svarbiausios gyventojų išvykimo iš Lietuvos priežastys – nepakankamos pajamos, teisingumo trūkumas, socialinė nelygybė ir geresnės darbo ir studijų galimybės užsienyje.

Komisijos nariai sveikino parengtą Strategiją, kurioje identifikuoti emigraciją skatinantys bei mažinantys veiksniai. „Sutelktai, kryptingai ir nuosekliai dirbdami šalinant emigracijos priežastis bei stiprinant Lietuvoje gyventi skatinančius veiksnius, neabejotinai pasieksime norimą rezultatą – Lietuva gausės, – sako komisijos narė Guoda Burokienė, – „nes piliečiai – esminis valstybės gyvavimo veiksnys.

Komisijos nariai taip pat aptarė „Globalios Lietuvos“ kūrimo programą, praėjusią posėdžių sesiją priimtų rezoliucijų rezultatus.

Rytoj komisija aptars pasiruošimą 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos…“, prabėgusių Lietuvių kalbos kultūros metų rezultatus, lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimo klausimus bei paminės Lietuvos valstybės vėliavos – Trispalvės šimtmetį.

Posėdžių darbotvarkė:

Konstitucijos salė, Seimo I rūmai

Balandžio 24 d., antradienis

9.00–9.05      Lietuvos valstybės himnas

9.05–9.15      Invokacija.  Prelatas Edmundas Putrimas

9.15–9.45      Posėdžio atidarymas.

                      Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimas

                      PLB valdybos pirmininkės Dalios Henke sveikinimas

                      Užsienio reikalų ministro Lino Antano Linkevičiaus sveikinimas

                      Komisijos pirmininko Antano Vinkaus sveikinimas

                      Komisijos pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio sveikinimas

9.45–9.50      Darbotvarkės tvirtinimas

9.50–10.30    Darbinis posėdis. Dėl institucijų atsakymų į Komisijos 2017 m. spalio mėn. priimtas rezoliucijas

                      Antano Vinkaus pranešimas apie Komisijos gautus institucijų atsakymus

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

10.30–11.00  Bendra nuotrauka ir kavos pertrauka

11.00–13.00  Programa „Globali Lietuva“: kas mus telkia?

                      Komisijos nario Aidžio Staskevičiaus pasisakymas

                      Komisijos nario dr. Žygimanto Pavilionio pasisakymas

                      URM Užsienio lietuvių departamento dir. Marijaus Gudyno pranešimas

                      Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo Deivydo Matulionio pranešimas

                      PLJS pirmininko ir PLB valdybos nario Vlado Oleinikovo pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

13.00–14.00  Pietūs

14.00–15.00  Sveiki sugrįžę! Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos pristatymas

                      Komisijos narės Guodos Burokienės pasisakymas

                      Komisijos nario Kęstučio Eidukonio pasisakymas

                      Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio pranešimas

                      Vidaus reikalų viceministro Giedriaus Surplio pranešimas

15.00–15.30  Kavos pertrauka

15.30–17.00  Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas

                      Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjo Dovydo Kaminsko pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

17.00–18.00  Vakarienė

Balandžio 25 d., trečiadienis

9.00–10.30    Pasiruošimas 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos…“

                      Kultūros ministrės, Dainų šventės tarybos pirmininkės L. Ruokytės-Jonson pranešimas

                      Komisijos nario prof. Vytauto Juozapaičio pasisakymas

                      Komisijos narės Jolantos Naglės pasisakymas

                      Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus ir Dainų šventės direktoriaus Sauliaus Liausos pranešimas

                      PLB valdybos pirmininkės Dalios Henke pranešimas

                      Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjo Jono Mickaus pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

10.30–11.00  Kavos pertrauka

11.00–13.00  Lietuvių kalbos kultūros metams prabėgus

                      Komisijos pirmininko pavaduotojo Henriko Antanaičio pasisakymas

                      Komisijos pirmininko pavaduotojo doc. dr. Stasio Tumėno pasisakymas

                      VLKK pirmininko Audrio Antanaičio pranešimas

                      Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko Donato Smalinsko pranešimas

                      Lietuvių kalbos instituto direktorės prof. dr. Jolantos Zabarskaitės pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

13.00–14.00  Pietūs

14.00–15.00  Švenčiame Lietuvos valstybės vėliavos šimtmetį

                      Diskusija „Vėliavos spalvos – kiekvieno lietuvio širdyje“

                      Komisijos pirmininko pavaduotojo Henriko Antanaičio pasisakymas

                      PLB valdybos narės Jūratės Caspersen pasisakymas

                      PLB valdybos nario, Viešųjų ryšių komisijos pirmininko Lauryno Geriko pasisakymas

                      Heraldiko komisijos pirmininkės dr. Agnės Railaitės – Bardės pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

15.00–15.30  Kavos pertrauka

15.30–17.30  Lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimas – tautos išlikimo pagrindas

                      Komisijos nario Ryčio Virbalio pasisakymas

                      Komisijos pirmininko pavaduotojo doc. dr. Stasio Tumėno pasisakymas

                      Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio pasisakymas

                      Švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas

                      URM Užsienio lietuvių departamento direktoriaus Marijaus Gudyno pranešimas

                      LEU lektorės dr. Agnės Juškevičienės pranešimas

                      PLB valdybos narės Jūratės Kaspersen pranešimas

                      Etninės kultūros globos tarybos pirmininkės dr. Dalios Urbanavičienės pranešimas

                      Etninės kultūros globos tarybos narės, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narės Nijolės Balčiūnienės pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

Balandžio 26 d., ketvirtadienis

9.00–11.00    Pilietybės išsaugojimas: ką tai reiškia lietuviu gimusiam?

                      Komisijos pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio pasisakymas

                      Komisijos nario Virgilijaus Aleknos pasisakymas

                      Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. dr. Egidijaus Šileikio pranešimas

                      Komisijos narės Lauros Vidžiūnaitės pranešimas (perskaitys jos pavaduotoja Austėja Sruoga)

                      Seimo Pirmininko pavaduotojo, darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti vadovo dr. Arvydo Nekrošiaus pranešimas

                      Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės pranešimas

                      Konstitucinės teisės eksperto dr. Manto Varaškos pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

11.00–11.30  Kavos pertrauka

11.30–13.00  Ar visada užtikrinamos vaiko teisės?

                      Komisijos nario prof. dr. Gedimino Karoblio pasisakymas

                      Komisijos nario Juozo Imbraso pasisakymas

                      Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas

                      Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vilmos Augienės pranešimas

                      Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyriausiosios patarėjos Audronės Bedorf pranešimas

                      Komisijos narių pasisakymai

                      Klausimai ir diskusija

13.00–14.00  Pietūs

14.00–15.00  Darbinis posėdis. Rezoliucijų projektų svarstymas

15.00–15.30  Kavos pertrauka

15.30–17.00  Darbinis posėdis. Rezoliucijų projektų svarstymas

Balandžio 27 d., penktadienis

9.00–10.00    Darbinis posėdis. Sprendimų dėl rezoliucijų priėmimas

10.00–10.30  Kavos pertrauka

10.30–11.00  Darbinis posėdis. Rezoliucijų priėmimas

11.00–12.00  Spaudos konferencija

12.00–13.30  Pietūs

Komisijos posėdžių vaizdo įrašai:

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Užsienio lietuviai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: