J. Vaiškūnas. Ar LVŽS agitavusi už „Darnią Lietuvą“ leis Skverneliui prakišti „socialinės lyties“ sąvoką? (27)

Saulius Skvernelis | A. Gumbytės nuotr.

Saulius Skvernelis | A. Gumbytės nuotr.

Su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į Seimą prasprukęs ir Lietuvos Respublikos ministru pirmininkų paskirtas statutinis policijos pareigūnas Saulius Skvernelis vienu iš prioritetinių savo Vyriausybės darbotvarkės klausimų paskelbė prieštaringai vertinamos vadinamosios Stambulo konvencijos ratifikavimą Lietuvoje. Praktikuojančiu kataliku išdidžiai prisistatantis Skvernelio bendražygis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis taip pat neseniai pareiškė, kad Skvernelio Vyriausybė sieks Stambulo konvencijos ratifikavimo. 

Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai ne kartą yra perspėję Lietuvos valdžią, kad dangstantis kova prieš smurtą prieš moteris ir smurtą vadinamoje artimojoje aplinkoje, Konvencijos šalininkai siekia prastumti ir įteisinti iškrypėlių išsvajotą „socialinės lyties“ sąvoką. Visos kitos šioje konvencijoje numatytos kovos su smurtu priemonės Lietuvoje yra įstatymiškai jau reglamentuotos.

Praktikuojančiu kataliku išdidžiai prisistatantis Skvernelio bendražygis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis | Alkas.lt koliažas

Praktikuojančiu kataliku išdidžiai prisistatantis Skvernelio bendražygis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis | Alkas.lt koliažas

Skvernelio ir jo vyriausybės narių siekis ratifikuoti Stambulo Konvenciją kertasi su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) rinkimine „Darnios Lietuvos“ programa. Šioje programoje skelbiama, kad: „Lygiai taip pat kova su smurtu negali tapti pretekstu į Lietuvos teisės sistemą integruoti tokias normas, kurios, įtvirtindamos „socialinės lyties“ kategoriją, keltų pavojų nuosekliai šeimos politikai“. Primintina ir tai, kad Skvernelio vadovaujama Vyriausybė pati yra įpareigojusi Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijas iki 2017 m. rugsėjo 1 d. parengti teisės aktus dėl gydymo paslaugų teikimo asmenims, turintiems lyties tapatumo sutrikimų… 

Šia Lietuvai brukama Konvencija siekiama į mūsų šalies įstatymus prakišti draudimo diskriminuoti „dėl socialinės lyties tapatybės“ nuostatą. Šiai nuostatai įsigaliojus atsirastų pagrindas riboti asmenų teisę vadovautis prigimtinės, biologinės lyties samprata. Tai reikštų, kad diskriminavimu galėtų būti laikomas atsisakymas pripažinti asmens pageidaujamą „socialinę lyties tapatybę“ tiek privačiame, tiek viešame gyvenime, o tuo pačiu ir Lietuvos švietimo bei ugdymo įstaigose. Tuo būdu daugumai Lietuvos piliečių būtų atimta teisė vadovautis prigimtine lyties samprata, o su tuo nesutinkantys tuomet galėtų būti persekiojami „už diskriminaciją“.

Dar daugiau, 14-tas Stambulo konvencijos straipsnis įpareigotų Konvenciją ratifikavusią Lietuvą į savo šalies vaikų švietimo programas įtraukti mokymą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“. Šiuo metu tokių iškrypėliškų idejų propagandą riboja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtinta tėvų ar globėjų teisė nevaržomai auklėti vaikus pagal savo dorovinius ir religinius įsitikinimus. 

Skvernelis | Alkas.lt koliažas

Skvernelis | Alkas.lt koliažas

Ratifikavusi Stambulo Konvenciją Lietuva privalėtų įteisinti naują lyties sampratą, pagal kurią prigimtinė biologinė vyro ir moters lytis nebėra svarbi apibrėžiant lytį. Tai prieštarautų konstitucinei žmogaus teisių, įskaitant ir teisę nebūti diskriminuojamam dėl lyties, sampratai. Šiuo metu Lietuvos Konstitucijos 18 straipsnis pabrėžia, kad „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“, tai yra, kad žmogaus teisės susijusios su jo lytimi yra neatsiejamos nuo žmogaus prigimties ir negali priklausyti nuo ideologijos ar jo asmeninio pasirinkimo. 

Kadangi ratifikuota Stambulo Konvencija turėtų pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus, tai mūsų šalies įstatymai ir teisės aktai, apibrėžiantys vyro ir moters lytį pagal jų biologinę prigimtį, nebetektų jokios reikšmės. 

Pasak teisininko, Lietuvos visuomenės instituto (LVI) valdybos nario Vyganto Malinausko kontraversiškos Stambulo Konvencijos nuostatos neturi nieko bendro su kova su smurtu prieš moteris. „Deja, Konvencijos autoriai pasirūpino, kad valstybė ratifikuodama Konvenciją negalėtų daryti išlygų dėl kontraversiškų konvencijos nuostatų. Todėl Lietuva ratifikuodama Konvenciją neturi galimybės atsisakyti kontraversiškų jos nuostatų. Toks Konvencijos autorių požiūris „viskas arba nieko“ yra dar viena svari priežastis atsisakyti ratifikuoti Konvenciją. Tuo labiau, kad Konvencijos ratifikavimas niekaip nepagerintų kovos su smurtu prieš moteris padėties Lietuvoje“, – įsitikinęs V. Malinauskas. 

„Nors Konvencija gali sukelti didelius ir negrįžtamus socialinius pokyčius visuomenėje, visuomenei iki šiol nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su konvencijos oficialiu vertimu į lietuvių kalbą. Todėl pati Konvencijos priėmimo skuba ir būdas, kaip tai daroma, nesiderina su viešumo ir demokratijos principais. Visuomenei iki šiol nebuvo paaiškinta, kaip Konvencijos nuostatos būtų taikomos praktikoje ir kokias naujas pareigas bei problemas sukurtų valstybės institucijoms, švietimo įstaigoms, verslui, piliečių laisvėms ir teisėms, visai visuomenei“, – sakė V. Malinauskas.

A. Gumbytės nuotrauka

A. Gumbytės nuotrauka

Alkas.lt  primena, kad jau prieš Seimo rinkimus pernai metų rugpjūčio mėnesį tuometinis LVŽS rinkiminio sąrašo vedlys ir oficialiai paskelbtas kandidatas į premjerus S. Skvernelis kartu su buvusia Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktore Dovile Šakaliene apsilankę Labdaros ir paramos fonde „Frida“ nusifotografavo su plakatais, reiškiančiais paramą tiek fondo veiklai, tiek ir skandalingai pagarsėjusiai Stambulo Konvencijai. Tuomet LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis parašė komentarą „Valstiečių ir žaliųjų sąjunga neišduoda savo vertybių“ paaiškindamas būsimiesiems savo rinkėjams, kad LVŽS nesitrauks nuo savo partijos skelbiamų programinių nuostatomis šeimos politikos srityje.

Ramūnas Karbauskis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Ramūnas Karbauskis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

R. Karbauskis: „Artėjant rinkimams viešojoje erdvėje pasigirsta abejonės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nuostatomis šeimos politikos srityje. Noriu dar kartą pasakyti, jog LVŽS pozicija nekinta – pripažįstame vyro ir moters santuoka grindžiamos šeimos svarbą visuomenei.

Aktyviai prisijungėme prie Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ – rinkdami parašus, kviesdami Lietuvos gyventojus pasisakyti už krikščioniškomis vertybėmis paremto šeimos ir santuokos apibrėžimo įtvirtinimą Europos Sąjungos teisėje.

/…/

Pasisakome prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Visiškai pritariame pagrindinei minėtos konvencijos minčiai, kad smurtas prieš moteris turi būti eliminuotas ir pripažįstame, jog smurto mažinimui reikalinga numatyti savalaikes ir efektyvias priemones, tačiau negalime nepastebėti, jog šioje konvencijoje pateikiamas „socialinės lyties“ apibrėžimas, kas kelia realų pavojų mūsų remiamai šeimos politikai, orientuotai į šeimą, pagrįstą vyro ir moters santuoka bei giminystės  (tėvystės ir motinystės) ryšiais. Ratifikavus minėtą konvenciją galimas naujas šeimos politikos traktavimas, kai šeimos bus sudaromos „socialinės lyties“ pagrindu, kada lytis nėra nulemta biologiškai, bet gali būti pasirinktas dalykas. Bet koks LVŽS rinkimų sąrašo narių pareiškimas ar veiksmas Stambulo konvencijos atžvilgiu traktuotinas tik kaip palaikymas siekio stiprinti kovą prieš smurtą artimoje aplinkoje.

Tikimės, jog po artėjančių Seimo rinkimų visos Lietuvos partijos bendradarbiaus, siekdamos stiprinti Lietuvos šeimas, nes tik darni ir stipri šeima gali sukurti darnią visuomenę“.

Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Šiandien iškyla pagrįstos abejonės ar LVŽS pirmininkas R. Karbauskis neatsitrauks nuo priešrinkiminių pažadų ir ar Lietuvos rinkėjų pasitikėjimą įgijusi ir į Lietuvos Respublikos Seimą su trenksmu atėjusi LVŽS bus pajėgi įgyvendinti pažadėtosios „Darnios Lietuvos“ programą. Pagrindo nerimui yra, nes R. Karbauskis ne kartą yra pareiškęs, kad Seimui priimant sprendimus vertybiniais – valstybinės lietuvių kalbos ir šeimos sampratos – klausimais jis kaip politikas nedės jokių pastangų ir neagituos nei koalicijos partnerių nei savo partijos narių, o paliks teisę kiekvienam asmeniškai apsispręsti kaip jis norėtų balsuoti. 

Netrukome įsitikinti, kad toks LVŽS lyderio abuojumas leido ne tik su LVŽS savęs pastaruoju metu beveik nesiejančiam S. Skverneliui ir jo šalininkams nepaisyti LVŽS rinkiminių pažadų ginti valstybinę kalbą ir surinkus 70-ties Seimo narių parašus balandžio 4 d. Seime įregistruoti Andriaus Kubiliaus Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą, siekiantį įteisinti asmenvardžių įrašus oficialiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose nevalstybine kalba.

Ar neatsitiks taip, kad su LVŽS į Seimą prasmukę skvernelininkai veikdami daug ryžtingiau ir kryptingiau Seimo narių daugumos balsavimo mygtukais ratifikuodami Stambulo Konvencija visai Lietuvai uždės politkorektiškai rentabilios „socialinės lyties“ sąvokos jungą?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

27 komentarai

 1. Taip:

  Premjeras S.Skvernelis -kaipo tipiškas nūdienos liberalas-pajutęs vyriausybinę galią jau pradeda įgyvendinti neoliberalias nuostatas neįtvirtintas ,,Darnios Lietuvos”programoje,deja.Tad, ar nebus čia ,,Trojos arklio” atitikmuo?

 2. Vilnietis:

  Vaiškūnai, o pačiam ar tai trukdo?
  Yra tokia socialinės lyties samprata – ir tame nieko blogo.

  Atgyvenusiam naftalininiam konservatyviam mentalitetui tikrai ne vieta Lietuvoje.

  • jo:

   Ir kas sugalvojo tokią „sampratą“? Kaip pagrindžiama tokia samprata? Jei tai yra nepagrįsta, nesąmonė, nesveikos sapalionės, tai – nieko gero. Ir jeigu jau Lietuvoje draudžiama („ne vieta“) kritiškai žiūrėti tas nesąmones, tai left-liberastų užmojai darosi net ir fiziškai pavojingi.

  • Žemyna:

   Tai ko imsimės prieš tuos „atgyvenas”, jei jau kažkas netelpa su jais vienoje Europoje?
   Atėjome, apsižvalgėme ir nusprendėme, jog kai kas čia esantis mums trukdo?
   Jei neklystu, toks požiūris kažkur jau lyg ir girdėtas…

  • pensininkas:

   Jonas Vaiškūnas šaunuolis. Ketinu jo portalui pervesti nors kelioliką eurų. Pasaulį naują, berods, marks-engels-lenin-stalin statė.

  • JUOZAS:

   velnieti, reiškiu užuojautą mažesnio proto broliui. Paaiškinsiu kaip nesupratingam: ką propaguoja liberastai?- ogi labiausiai atsilikusių Azijos ir Afrikos tautelių įpročius, kurie atsirado dėl žiaurios socialinės nelygybės(turtingieji turėjo haremus, o vargšai nieko, todėl ėmė santykiauti tarpusavy ir su gyvuliais).Buvau tuose kraštuose ir girdėjau ne iš pasakų. Suprantu, kad dėl menko išsilavinimo dalis tai laiko progresu, kas yra visiška nesąmonė. Jei dar prisiminsime žlugusias Finikijos, antikinės Graikijos, Asirijos, Romos civilizacijas ir dėl ko jos žlugo(?) , tuomet viskas atsistos taip, kaip ir turi stovėti.Žodžiu, linkiu pasimokyti.

 3. Tomas Vilniečiui:

  gal galite pateikti socialinės lytie pavyzdžių iš gyvenimo.\\\\\pvz. aš gyvenu su savo moterim ir auginam vaikus. kaip čia įsipaišytų ta socialinė lytis visai nesuprantu. kas ji tokia?

 4. jurgis:

  nu koks blogas tas Skvernas ir koks geras tas Karabasiukas… bet kažkodėl pastarojo reitingai staigiai smunka, o ano – kyla…kažin kodėl, Jonuk?

 5. Žemyna:

  O pons Karbauskis žaviai šypsosi: „Surprise”
  Gal jų tikslas pagaliau išprovokuoti žmonių reakciją?

 6. Iren:

  STOP. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.

 7. pensininkas:

  Mano kantrybė senka. Žiūriu į trijų besidžiaugiančių žmogystų foto ir prisimenų kitų trijų besišypstančių subjektų foto, laikančių po naujai įvestų 10 eurų.
  Ramūnai, greičiau kviesk iš Briuselio Ropę, kad pakeisti skvernai besielgiantį Skverną. Kviesk mitingą prie Seimo.

 8. Žemyna:

  Skvernelis – nieko naujo. Tą patį visą sovietmetį stebėjome, kai gerą uoslę turintys pretendentai į karjeristus bei karjeristai žaibiškai suuosdavo, ką reikia šnekėti, kokias mintis remti, su kuo į vieną krūvą susimesti, kad sočiai ir saugiai patys įsitaisytų ir anūkams sočią ateitį parūpintų.
  Esame liudininkai, kai vis labiau tvirtėja „partinis-ūkinis aktyvas”. Žinoma, jis „modernus, vakarietiškas”.
  Mažas atsiliepimų į šį straipsnį skaičius rodo liūdną dalyką – kaip niekad greitai NUSIVYLĖME ir šiais, ir jau GERO NESITIKIME iš jų. Ir šie atėjo tęsti tautos trypimo politiką.

 9. mintis:

  Nesuprantu,kas trukdo, gali kaspinėlius įsirišęs, jei trokšti,eiti į seimo posėdžius ,lytį pasikeisti,vadintis pagal norą Adeliuke,ar Petruku,kas trukdo?Tai kiekvieno asmeninis reikalas.Bet jei žmonės Tave rinko vykdyti ir puoselėti valstiečių-žaliųjų programą,jos nuostatas,kurios pagrindas šeima,dorovinės,moralinės nuostatos,tai ar ne šventas reikalas to siekis ir vykdymas?Nejau galimai manoma:a išrinko į seimą,užlipau ant to laiptelio dabar galiu žvalgytis kaip būti pastebėtam ES lygmenyje ir keliauti toliau asmeninės karjeros keliu?Bet ėję pas žmones prieš rinkimus,žiūrėję jiems į akis ir sakę ,žadėje vykdyti valstiečių programą ir dirbti žmonėms ,neatsiklausę savo rinkėjų nuomonės pasirašo dėl lietuvių kalbos darkymo ir galimai pritaria stambulo konvensijai?Dėl ko,dėl savos karjeros,galimai?Kada bus susitikimai su rinkėjais?Ar jie vyksta,Ar atsiklausiama jų nuomonės?

  • Pikc:

   Atsakymas į klausimą “kas trukdo?” paprastas – niekas. Bet juk tikslas visai ne kokių iškrypėlių ar ligonių “teises” užtikrinti – tai tik priemonė. Tikslas – suardyti šeima, tradicinėmis vertybėmis grįstą visuomenę. Lozungas “Pasaulį seną išardysim!” niekur nedingo – tiesiog iš komunistų jį dabar perėmė homunistai.

  • Gražina:

   Viskas teisingai parašyta, nėra ką ir pridurti.
   Skvernelis parodė savo tikrąjį veidą. Nejaugi ir po tų jo išsakytų nesąmonių, jo reitingai dar kils?
   Kaip Lietuvai atsikratyti Skvernelio? Gal reikia jį ištremti į Stambulą? Tegu ten keičia savo lytį, priklausomai nuo nuotaikos.
   Taip pat vargo dėl kalbos ten jam nebus, galės naudoti w, x ir q be problemų, o mums atkris viena iš didžiausių problemų – pats skvernelis, išduodantis Lietuvos interesus.
   Ramūnai, reikia kažką daryti, kol sverneliai nepražudė Lietuvos. Šauk į pagalbą savo rinkėjus.

 10. Antanina:

  Policininkas -amziais liks policininku, nes jo smegenyse uzprogramuota,prievarta, apgaule, padlaizyste ir karjerizmas per pataikavima ir kysininkavima, pataikunu gauju organizavima. Pataikavimu isiteikiant Karbauskiui, pateko i Seima. O patekes- PAREIKALAVO PREMJERO POSTO ir… laisves sudarinejant Ministru kabineta. Gavo, ko norejo. Ir eme kaip policininkas savivaliauti. Reikia sukurti Tautos gelbejimo programa: smegenys nenesa.Todel ir lenda i geju ir lezbijeciu rata, lietuviu kalbos ishniekinima, lietuviu tautos turto ishshvaistymo kitatauciams. O kas belika Karbauskiui- kai pralaimeje puola, savieji bailiai- ishdavineja. Juk buras niekas nekele balso pries galingensi veja. Liudna situacija. Bet jei mes dabar neremsime Karbauskio ir jo tikruju patriotu, artimiausioje ateityje – tik tautos zutis. Valstybes ishnykimas. Mes per mazai buriame istorikus, lietuviu kalbos mokytojus,mokslininkus SAVIGINYBAI MASISHKAI RASHANT LAISHKUS, ATSISHAUKIMUS , RENKANT PARASHUS TAUTOS VERTYBIU GELBEJIMUI adresams – Skvernelio, ir kitu niekadeju, tautos ishdavimu.,

 11. “Vilnietį” vadinkite Rudomanskiu ir nesuklysite.

 12. Arturas:

  Nesąmonė,politinė savižudybė…Lietuviai kantrūs,bet ne iki tokio laipsnio…

 13. LosAngeles:

  O ta premjeras nurode kazka apie savo ‘socialine lyti’? Na jei taip sveikina, tai turetu visu pirma ‘sveikintina dalyka’ sau pritaikyti… Taigi, kokia jusu lytis premjere?

 14. Chingishan:

  Užtenka tik kalbėt- jungiamės ir kovojam. Visi kas gali sukelkit savo draugus į grupę:
  https://www.facebook.com/groups/Lietuva900/
  taip žymiai lengviau koordinuot savo veiksmus nei komentaruose.
  kuo didesnė bus grupė – tuo didesnė bus atsvara sodomija remiantiems delfiams, lrytams, 15min. tv3.lt, alfa ir pan.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: