A. Aleksandravičius. Kodėl „holokausto industrijos“ kūrėjams leidžiame klastoti istoriją? (43)

Arnoldas Aleksandravičius | lzdraugija.lt nuotr.

Arnoldas Aleksandravičius | lzdraugija.lt nuotr.

Lietuviška „holokausto industrijos“ biblioteka papildyta dar vienu kūriniu –  pantomimos aktorius Arkadijus Vinokuras  Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis išleido knygą „Mes nežudėme“.  Nuo kitų šio žanro veikalų pastarasis skiriasi tuo, kad autorius kalbino 35-is „žydų žudikų ar kitaip žydus persekiojusių lietuvių nusikaltėlių vaikus, vaikaičius, gimines“, duomenis apie juos surinkęs iš suklastotų sovietinių baudžiamųjų bylų. Knygą išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), kurio uždavinys – atkurti tiesą apie Lietuvos okupacijas 1939–1990 metais.  

„Ūkininko patarėjo“ kalbinti  visuomeninių organizacijų nariai ir nepriklausomi holokausto tyrėjai  tvirtino, kad  toks leidinys yra neteisėtas, nes  Lietuvoje draudžiama  viešai skleisti asmens duomenis, o Konstitucijos 22 straipsnis neleidžia savavališkai  kištis  į   privatų ir šeimyninį  žmogaus gyvenimą, kėsintis į jo garbę ir orumą.

Naujos knygos nepirks

LGGRTC nuotr.

LGGRTC nuotr.

Vokiečių kalbos specialistė, gidė, publicistė Irena Tumavičiūtė „Ūkininko patarėjui“ tvirtino neketinanti išmesti vėjais 15 Eur ir  pirkti  anksčiau vaikiškus komiksus arba sekso vadovėlius leidusio  A. Vinokuro „istorinės – dokumentinės“ knygos.  „Užtenka man jau ir Rūtos Vanagaitės opuso „Mūsiškiai“. Nieko naujo nesužinosiu. Tai vienpusis, atrankinis, šališkas požiūris į Lietuvos istoriją“, – tvirtino I. Tumavičiūtė.

Ji pirmoji dar 2006 m. demaskavo  Rusijos specialiųjų tarnybų  ir Izraelio Simono Vyzentalio centro klastotę, kad 1941 m. birželį Kauno „Lietūkio“ bendrovės garaže demonstratyviai priešais vokiečių karo fotografą suimtus žydus laužtuvu daužęs, virve susijuosęs,  nuklypusiais batais apsiavęs vyras keistai priglostytais prie viršugalvio, į peruką panašiais plaukais  – neva legendinis lietuvių pokario partizanų vadas Juozas Lukša – Daumantas. I. Tumavičiūtė įrodė, kad tai buvo vokiečių „mirties eskadrono“ (Einsatzkommand) vadas, SS oberšturmfiureris (vyresnysis leitenantas)  Joachimas Hamannas.

Sovietinio stiliaus plagiatoriai

Irena Tumavičiūtė | slaptai.lt nuotr.

Irena Tumavičiūtė | slaptai.lt nuotr.

Vos pasirodžius  R. Vanagaitės knygai „Mūsiškiai“,  germanistė I. Tumavičiūtė, perskaičiusi daugybę  vokiečių autorių straipsnių ir knygų holokausto tema, iškart atpažino, kad pagrindinė „Mūsiškių“ nugarėlės nuotrauka, vaizduojanti esą lietuvių  šaudomus žydus, iš tiesų fotografuota buvusioje Jugoslavijoje ir įamžinusi, kaip vienas vokiečių kareivis, atsisakęs šaudyti serbų partizanus, sumokėjo už nepaklusnumą gyvybe.   

Dabartiniai holokausto žanrą pamėgę autoriai nekeisdami stiliaus ištisas pastraipas nusirašo iš  sovietinių „faktų rinkinių“ „Masinės žudynės Lietuvoje“, „Hitlerininkų penktoji kolona Lietuvoje “, „Žudikai  bažnyčios prieglobstyje“.

Publicistė I. Tumavičiūtė laukė, kad šiemet sausio 29-ąją Lietuvos valdžia paminės 73-iąsias Kaniūkų žudynių metines (Rytų Lietuvos kaimą sudegino žydų ir rusų raudonieji diversantai). Tačiau Užsienio reikalų ministerija su savo vadovu Linu Linkevičiumi priešakyje  lenteles „We remember – Mes prisimename“ ant krūtinių pasikabino sausio 27-ąją, tarptautinę holokausto atminimo dieną, nors Aušvico mirties stovykla, į  kurią 1945 metų sausio pabaigoje pagaliau įžygiavo Raudonoji armija, yra Lenkijoje, o žydus ten žudė vokiečiai, ne lietuviai.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius prisiminė Aušvicą, tačiau užmiršo Kaniukus | URM nuotr.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius prisiminė Aušvicą, tačiau užmiršo Kaniukus | URM nuotr.

Ką sapnuoja Justo Paleckio artimieji?

„Kodėl „istorinės tiesos ieškotojai“ kalbina tik „lietuvių buržuazinių nacionalistų“, o ne sovietinių stribų palikuonis?  Galėtų pašnekinti sovietų NKVD atsakingų veikėjų Danieliaus Todeso, Juditos Komodaitės gimines, ar tie  gėdijasi, kad 1940 m. jų dėdės ir tetos sudarė  lietuviškų partijų,  politinių veikėjų fizinio sunaikinimo planus? Kodėl R. Vanagaitė ir kompanija nenori parašyti knygos, ką  naktimis sapnuoja  buvusio LSSR Aukščiausiosios Tarybos  prezidiumo pirmininko Justo Paleckio vaikaičiai? Juk jų senelis  kartu su LSSR AT prezidiumo sekretoriumi Stasiu Naujaliu  1957 m. sausio 21 dieną pasirašė  įsaką, draudžiantį buvusiems Lietuvos Vyriausybės nariams, politinių partijų vadovams, partizanams, visiems,  nukentėjusiems už pasipriešinimą sovietų valdžiai, grįžti į Lietuvą, apsigyventi gimtuosiuose  namuose. Už nepaklusnumą  grėsė vėl 5 metai  prie Laptevų jūros. Aš taip pat esu 1947 metų  sovietinių  tremties ešelonų vaikas. Irgi buvau priskirta „nuteistiesiems už banditizmą ir atlikusiems bausmę“. Tik prasidėjus Atgimimo sąjūdžiui, 1988 m. spalį, tas mūsų likimą sulaužęs įsakas buvo atšauktas“, –jaudindamasi pasakojo publicistė I. Tumavičiūtė.    

Subankrutavusi  politika

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS)  valdybos garbės pirmininko Jono Buroko nuomone, augant „lietuvių žydšaudžių“ siaubo literatūros kalnams, Lietuvoje daugėja  rusų  ir žydų,  visiškai nieko negirdėjusių ir nenutuokiančių apie sovietinį lietuvių genocidą.

Jonas Burokas | J. Česnavičiaus nuotr.

Jonas Burokas | J. Česnavičiaus nuotr.

„Kiekvienas ukmergiškis jums pasakys, kad miesto pakraštyje, Pašilėje, hitlerininkai žudė žydus. Važiuodamas pro ten, visada nulenkiu galvą. Pernai lapkričio 29 d. Vilniaus Rotušėje buvo surengta diskusija, ar reikėtų pakeisti Kazio Škirpos alėjos (labiau panašios į skersgatvį) pavadinimą. Tarp diskusijos klausytojų buvo ir  jaunas žydas operos solistas Rafailas Karpis. Kadangi renginys vyko kaip tik tą dieną, kai prieš 59 metus sovietai Vilniuje nužudė Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, paklausiau solisto, ar jis žino, kad rusų  kagėbistai, kuriems vadovavo žydas Nachmanas Dušanskis,  tardomam Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio gynybos pajėgų  vadui tiesiogine to žodžio prasme gyvam nulupo odą?  Dainininkas išplėtė  akis: „Ar tai tiesa? Negali būti!“ Štai kur nuvedė dabartinė valdiška iškraipyta istorinės atminties politika…“ –   apmaudžiai kalbėjo  LLKS vadovybės narys, veterinarijos gydytojas, aktyvus visuomenininkas J. Burokas.      

„Žydšaudžių“ sąvokos autoriai

LLKS garbės pirmininkui pikta, kad tolerancijos organizacijos ir žydų bendruomenė holokausto aukų monumentus  nori statyti ant Lietuvos partizanų paminklų griuvėsių. „Nuverskite  kolaboranto Petro Cvirkos  statulą Vilniuje. Tikrai pritartume, kad toje vietoje būtų pastatyta skulptūrinė kompozicija per Antrąjį pasaulinį karą nužudytiems žydams atminti“, – siūlė J. Burokas.

Ilgametis Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos vadovas  J. Burokas tvirtina, kad pirmasis terminą „lietuviai žydšaudžiai“ pavartojo sovietų šnipas žydas Aleksandras Slavinas, po karo Vokietijos  britų ir amerikiečių okupacinėse zonose su bendrais  pagrobęs generolą leitenantą Petrą Kubiliūną bei žurnalistą Antaną Valiukėną (abu netrukus buvo nužudyti Rusijoje). Vėliau ta sąvoka ėmė švaistytis „disidentas“ Tomas Venclova, LSSR veikėjo ir nomenklatūrinio poeto Antano Venclovos sūnus.    

Kreivų veidrodžių karalystė

„Ūkininko patarėjo“ pašnekovai  stebisi, kodėl karinės oro pajėgos nepaduoda į teismą R. Vanagaitės, kuri  apšmeižė Pirmosios Lietuvos  Respublikos kariuomenės elitą,  Atlanto nugalėtojo Stepono Dariaus, legendinio lėktuvų konstruktoriaus Antano Gustaičio bendražygius karo lakūnus, neva  jie  per karą naikino  žydus. Buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams nesuprantama, kodėl  šiandieniai Lietuvos policininkai nuo A. Vinokuro patyčių (esą sovietai per mažai kankino buvusius lietuvių pagalbinės policijos narius)  neužstoja  savo kolegų, 1943–1944 metais pasiaukojamai gynusių  Rytų Lietuvos ūkininkus nuo rusų, lenkų ir žydų diversantų, o Algirdo Kunčino  vadovaujama duomenų apsaugos inspekcija, labai triukšmavusi, kada prekybos tinklai reikalavo iš svaigalų pirkėjų parodyti asmens  tapatybės dokumentus, tyli, kai Lietuvos piliečiai verčiami viešai pasmerkti  savo tėvus, lietuvių patriotus, kuriems sovietų  propaganda prilipdė „žydšaudžių“ etiketes.

Rašinys buvo skelbtas laikraštyje „Ūkininko patarėjas“, Nr. 15 (3577), 2017-02-04

Autorius yra „Ūkininko patarėjo“ korespondentas ir informacijos skyriaus vedėjas

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

43 komentarai

 1. Holokausto industrininkus dera kritikuoti, bet nereikia čia įpinti savo kančios motyvų, kad nebūtų kritika kaip ir kerštas, o ne objektyvūs pastebėjimai.

 2. Ir holokausto industrininkų kritika neturi būti pripuolamai atliekama, o būtina tuo užsiimti kiekvienąkart, kada tik industrininkai paskelbia eilinį savo opusą: jie paskelbia straipsnį ir šalia tuojau pat jų veiksmų kritika.

 3. Kas A.Vinokurui davė žydšaudčių artimųjų duomenis?
  Viena – tai neteisėta ir kaltieji turi būti nuteisti, antra – kuo kaltas tas ar kitas žmogus, kurio koks tai giminė kada tai nusikalto, o gal ir ne, kad jis turi kam nors aiškintis? Po kurio teismo kvarčiavoja nusikaltusiojo gimines?
  Todėl ne straipsnius dera rašyti, o kelti baudžiamąją bylą ir nubausti kaltuosius.
  Kas turi kreiptis?
  Yra visokių organizacijų – kodėl jos dermais duoną ėda?

 4. Citata: “„Žydšaudžių“ sąvokos autoriai”.

  To meto žmonės sako, kad tuomet buvo kitaip vadinami tie nusikaltėliai – žydšoviais.

 5. Kaunietis:

  Klausiu kaip senovės romėnų teisininkas: “Kam tai naudinga?!”

 6. Geriausias atsakas apie “LGGRTC nuotr.” turinį,
  taip, – tiesiai ir tiesiog,
  apie
  LGGRTC (be detalių ir aplinkybių – vien “LGGRTC nuotr.” faktu)

  sulyginant
  HOLOdomor’ą
  su psichologiškai
  ar
  parapsichologiškai
  HOLOkaust’o
  f a k t i n e
  “išeiga”,
  …psichologiškai gal ir grubu, grubiau, grubiausia ar netinkama, bet… tą bolševikteroristinį (rusų taip su pasimėgavimu “mene” perimtą “NA RASCHOD” = išeigai”, nužudymui, išvarymui, sunaikinimui – erdvei atvert !!?)
  žmonių išnaikinimą, i š m a r i n i m ą tuomečių… visos Lietuvos, Latvijos, Estijos su Suomija gyvenusių tada gyventojų SKAITLIAUS – apie 8,000,000, bet – Ukrainos plotuose – neišmatuojamai (psichiškai-fiziškai-dvasiškai) visiškai, visai visai neįeinančiu į bet kokio mato ar mąsto suvokimą, …HOLODOMORO į v y k d y m u, vėliau …
  tiems vykdytojams, jų svarbiausiems (“glavnyj”, nes netgi žodį aukščiausiems’ pavartot …būtų šventvagystė)
  vadukams “administravimo “”PRAKTIKAI”” perdavus gan erdvią Prūsijos dalį (Tvankstos žemes),
  ir… n u s i š a l i n u s
  – kaip pavadint, įvardyt
  psichologiškai
  ar
  parapsichologiškai??

  Juntu, kad LGGRTC (jei sąžinės ir gėdos likučių po sovietmetinio bolševikterorizmo priespaudos sunkmečio turi),
  ir gerbiamų I. Tumavičiūtės, su J. Buroku ženkliau ar tiesmukiau psichais (be kabučių) Holokausto ar Holodomoro su mūsų Tautos ženkliosios dalies naikinimo padarinių atminties (atsakomybei vykdytojų) “užgliaustymus” LGGRTC “nuosprūda – MES NEŽUDĖME” smerkiančiai neįvardytais (kol kas vien užsiminta apie…subankrutavimą).

  galėtų (…čia apie “LGGRTC nuotr.” turinio turinį, – a p m o k ė t ą reik manyt dalinai ar ne ir iš Valstybės iždo) itin pagarbiau, atsakingiau ir visiškai drąsiai tuos tautų naikinimo (genocido) vykdytojus, jų vadovybes, “talkininkus” iš svetur, – t.y. administravimo “laikinuosius įpareigojimus iki Būsimojo Taikos s u s i t a r i m o meto /settlement/” kaip pvz. suteikusias JAV su Jungt.Karalyste, – irgi …psichinių (valstybiškai) padarinių turinčiais subjektais l a i k y t i viešai.

  Dabar gi, –
  ar
  psichologiškai
  ar
  parapsichologiškai,
  – kaip ir normalūs
  “teisūs” ar morališkai, ar netgi t e i s i š k a i (kaip žudynių Vilniuje sausio 13-ąją byloje) telieką vien klounas
  Arkadijus Vinokuras (tikras klounas, aktorius, bet ne juokdarys …nesusipainiokim; su visa jo garbe, patirtim) ir
  kažkoks Michail Gorbačiov (regis prezidentas, tokios SSSR, kuriai Tvankstą administruot nuo 1945 m tekę).

  Taigi, – po šios “Ū.P.” publikacijos (dėkui Vyteniui, vadui jų), ar galim save, t.y. nuosavą valstybinį darinį LGGRTC
  psichais atvirai įsivardinti, taip taip, su visais SAVIMI, mumimis, – mumimis mumimis (neapsirikau), leidžiančiais į bankrutavimą, užtildymo nuokalnę (nuo pat 1945-08-02) ir tapačiai “psichiniams” u ž s i s k l e n d ė l i a m s, nuo
  visų, ir ypač HOLODOMOR nusikaltimų pripažinimo bei teisinių eigų atvėrimo galių suteikimo u ž k a r d y t o j a m s
  – JAV, su Jungt.Karalystės “administracijų” teisėtiems šiandienos (ir vakardienos …po 1945 m.) vadovams… gal
  pavardžių neįvardinau, tačiau aišku: TIEK akivaizdu, kad gebėjimai šie abiejų (A.V. su M.G.) visa aplink sudrumst, ir bet kuo, bet kaip, bet kada apkaltint …neapkaltinant
  “… NEŽUDĖME”

  – čia ne apie mus, ne apie jus (gal), bet jums
  …skiriama

  – GENIALŪS.

  “apkaltint …neapkaltinant”

  Atsakysiu,
  – tai iki ir po-HOLODOMORINIŲ laikų pats akivaizdžiausias i š g y v e n i m o taktikų pavyzdys – iš patirties,
  – išgyvent tiems, tuo, tada
  lemta …kai nusišalinama
  nuo
  BOLŠEVIKTERORIZMO GRĖSMĖS, NUŽUDYMO SANTVARKOS ispolnitelių, žudynių vykdytojų, kurių
  įkvėpėjo ir svarbiausio (“glavnyj”) prachmumija prakeiksmu ant parodos pačioj pačioj raudžiausioj (kai kam
  “raudonojoje”) aikštėje numesta ar pamesta (kaip pavadinsi prachodimco liekanos “prachą”, taip nepagAdinsi)
  ligi pat dabar????? tebesimėto.

  Todėl ir D.Trump su T.May visais visai pagelbininkais-padėjėjais, kad visiškais idiotais (ne vien lengvais psichais) nepatapt ir turi būti dabar LGGRTC (jau parašyta kokia sąlyga…) aiškiai, gan detaliai, teisiškai pavyzdingai “įrėminus”
  bolševikterorizmo PADARO apraiškos Išraiškas (visokeriopas nuo pat 1917 m., ir ypač bendrininkavimo su tapačio teroro, hitlerinio-naikinamojo kaip ir bolševikų, bendrais)) įsivardijus jiems teikt:
  nes “The President of the United States and the British Prime Minister declared that they would support this proposal at the forthcoming peace settlement.” yra gal tikrai ne “The Law Conflict…”, o …psichinis?
  Psichologinis
  ar
  parapsichologistinis.

  Čia kaip ..”užtempt” Vytį ant daržų, ar bent kurio miesteliūkščio “marktplaciaus”, kaip kad Vilniuj (ir šįvakar dar net… mėgint), ar užtemdyt, – papėdėj kur graudžiau, nuošaliau, nulenintoje lenų-vasalų simbolizme – VALSTYBĘ.
  Tam ir esam, kad atlaikyt visokeriopiškiausius (A.V. su M.G.) mėginius sutratyt”” mus – savų pačių rankomis;
  Tam ir bus, net Kaune galbūt “Ū.P.” redakcijoje, ar redakcijos Lietuvoje bet kur, tinkamai surengti ieškojimų-atradimų
  Valstybės simboliui Vyčiui, vietų parinkimo susitarimai (be ‘settlement” iš pašalių užkampiams apkaišiOT idant…).
  Tiek

   • lietuvis:

    dar nesupratai?: (be ‘settlement” iš pašalių užkampiams apkaišiOT idant…). Žiegždriai.

    • Žiegždriai per prabangu, ten ramu, – tvarka ir aiškumas. Žiegždriai yra Žiegždriai,
     su visu turiniu (gyventojais). O gėda, yra gėda… ne mums , gėda tokiai pilietijai
     (be išimčių) …JAV su Jungt.Karalystės piliečiams, – pasų turėtojams. Jiems, tai –
     “visiški Žiegždriai” (jei kas nežino, tai Vasaros g. įstaiga tokia pat), tad ir gyvena
     sau užsisklendę nuo viso pasaulio; tvoreles tuoj susiręs vieni, “tiltelius” pakurs sukūrens …išsiEXITins”” kiti. O ne Kaune, Kaunui t.p. vakar kaip syk sudėlioti
     įrašai: ir Vasario 16-osios, ir nuo Kovo 11-osios a t r a m i n i ų klausimų išviešinimui,
     kaip čia rašo “dokumentų padirbinėtojams (suprask sukčiams) – mokslo šventovės,
     primestais svetimvardais univers-, instyt-, akademy- vardus, pavadinimus, gal kam ir pareigybes (naujai) už mūsų/tavo pinigus s u t e i k i n ė j a n t i e m s”,
     – tad tvarkytis teks patiems, ir Tau “lietuvi”” ..apie tai, apie Holodomor, apie kitą…
     mūsų ir jų (šiuo atveju D.Trump su T.May asmeninę bei p i l i e t i n ę gėdą) per
     v i e š i n i m ą, nors ir proginį, bus mėginmą.

     Kad, mes, mūsų pilietija, į tokią liurbiją, kaip JAV su J.K nevykėliais (“žiegždriniais”) nup pat pat 1945-08-02 n e p a v i r s t ų.

     O Juk pradedame, ir kuo smarkiau, kuo detaliau, iš po (ar ant ) “VEMZDŽIO”
     nukultūrinimo link, n u m e n k i n i m o, netgi Valdovų atminties, simbolių, himno (pakeistu LTSR AT turiniu), Vėliavos ar to pat eikliojo, veržlaus – tautos ir
     pasaulio sąrangos gynėjo – VYČIO …užtempimą, nutampymą …užklojimą juo net
     žiaudrių žiaudriausių egzekucijų aplinkos, memorialo Aukų pagarbai, – gyvybes
     Vardan tavęs, manęs, visų mūsų atities paaukojiusiems k a n k i n i a m s.

     Tikrai – mintis l.aiški ir aštrumu skaudžiau nei geniali, – nevykėlių užmojams atskleist …”net Kaune galbūt “Ū.P.” redakcijoje, ar redakcijos Lietuvoje bet kur…”
     t i n k a m i a u s i a vieta nesusipratimams (dėl VYČIO tempimo Lukiškių papėdon kovų ir k o v o t o j ų atminimą, visokeriopai “nuvytinant-numenkinant’ anstatu!?))
     išsiaiškinti, atskleist ir susiprotėt – ŽIEGŽDRIAI.

     Net šlykštu nuo tokios tikrovės, koktu; bet VAMZDĖNAS stryro virš Neries…
     tai ir Vytį įslėpt – negi… pavyks, nugrūst jam tiek nederaman užkapin – ANT AUKŲ
     (be “k” – kampe-nuokalnėj …ilgam, labai jau ilgam “nulenintoj” istrebitelių).

 7. Karolis:

  Visos Lietuvos bėdos prasidėjo, kai tik mūsų protėviai nusigręžė nuo prigimtinio tikėjimo, prigimtinės moralės ir papročių. Kai pradedi vaidint spektaklį, kuriame tapatinies su lenku, rusu, vokiečiu ar ž-du, kaip Aukščiausias gali padėt kuom tai, jei patys elgiamės kaip prostitutės? Reik pradėt gerbt galų gale savo kultūrą. Čia mūsų žemė ir “mūsų pasaulio centras”, jei kam nepatinka tokia nuomonė, tegul kraustos ten iš kur ir atkeliavo…

 8. !!!:

  Jei neklystu tai Vilniuje Zveryne dar kabo atminimo lenta Kaniuku kaimo budeliui…

 9. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “A. Aleksandravičius. Kodėl „holokausto industrijos“ kūrėjams leidžiame klastoti istoriją? ”
  Atsakymas: Todėl, kad kaltieji siekia kaltę suversti ant nekaltų. Tai iš esmės nacistinė – kgbistinė propaganda. Tą patį darė ir daugiau Lietuvoje žinomų žmonių, ne vien paminėtieji straipsnyje. Tai dažnai savo publikacijose darė ir ata Leonidas Donskis ir kai tik turėdavau galimybę, jį už tai kritikuodavau. Už tai jo vardu žemgrobių, vagių, susidorotojų su mokslininkais, dokumentų padirbinėtojų Vytauto Didžiojo universitetas pavadino jo vardu biblioteką. Įamžina tokius veikėjus.

 10. Diedas:

  Kas kaip nori tas taip Lietuvą ir dergia, kas kaip sumano tas taip spjaudo ant lietuvių. Nėra jokių įstatymų ginančių mūsų tautą. O jeigu yra, tai prispausti kremlinų kerzu.
  Per metus išeina po kelias mėšlu besidrabstančias kygas, kuriami menkavertiškumą skatinantys spektakliai ir filmai, Televizijos laidos knisasi tarp padugnių. Kriminaliniai nusikaltėliai – įžymybės. Įvairiausi politologai apžvalgininkai straipsnių rašinėtojai skleidžia pesimistiškiausią negatyvą.
  Kodėl jie taip elgiasi? kodėl didžiulė dalis žiniasklaidoje besireiškiančių osobių taip nekenčia mūsų?
  Atsakymas paprastas. Tai apsimoka. Už tai gerai atlyginama.
  O komunizmo suluošintiems menkystoms, nesvarbu, kad degdami Lietuvą apdergia ir save. Jiems pinigas aukščiau visko.
  Kodėl užkurta tokia nepigi propagandos kampanija?
  Če Gevara revoliucionieriaus vadovėlyje rašė, kad norint surengt perversmą, prmiausia reikia sukelt nepasitenkinimą, tada nurodyt konkretų priešą ir prieš jį sukurstyt, dar prižadėt visiems to ko nori (valstiečiams žemės, darbininkams pinigų, studentams laisvės) ir galiausiai, nepatenkintųjų rankomis nukapoti galvas.
  Daugumoje žiniasklaidos priemonių Lietuva ruošiama perversmui. Alke taip pat keliamas įniršis. Publikuojami visokių paulauskų vaišvilų kundrotų, be jokio pozityvo, ir nenurodantys išeities iš aprašomos padėties, kurstantys nepasitenkinimą apsoliučiai viskuo, mus supančiu, straipsniai,Lietuva skelbiama nelaimingiausia, baisiausia purviniausia šalimi. Lietuviai trypiami paskutiniais žodžiais.
  Kol kas priešais skelbiami neįvardinti neturintys nei asmenybės nei pavardžių nei jokio įtakos liberalai. Iš šio žodžio padarytas baubas, o atėjus dienai X “žinantys” dėdės paskelbs tų “liberalų” pavardes, kad, prikurstytos, ištrošksusios kraujo masės turėtų kur nuleidžia garą.
  Nuo 2008m.vyksta karas. Kol kas Informacinis. Straipsnyje minima knyga tai dar viena bomba ant mūsų sąmonės.

  • !!!:

   Komentaras geras,bet….pabaigoj apsisvietei…esi liberastas.

   • Diedas:

    Topinis dar vieno ekstraseanso, per atstumą nustatinėjančio diagnozę komentaras.
    Žvengiu, nors čia rimta problema. Pamatęs žodį “liberalas” pilietis praranda nuovoką, logišką mąstymą ir pradeda klijuot etiketes.
    Nežinau kas yra “liberastas” bet gerai žinau ką raudonoji propaganda šiandien gromuloja. Tai ir paminėjau.
    Bet ne tame esmė.
    Kremlius kursto neišprususius žmones prieš kitaminčius. Šiandien dėl visų bėdų kaltinami liberalai, (nors liberalus požiūris į aplinką, lietuvio tautinė prigimtis. Mes neagresyvūs) rytoj muzika gali pasikeist ir nusikaltėliu gali būti apšauktas bet kas, Netgi šių laikų komsomolcai, “antiliberastai” netiesiogiai šlovinantys tvirtą caro ranką.
    Jei padlaižių bus per daug, nuo pertekliaus juk reikės kažkaip apsivalyt.
    Ar etiketes klijuojantys teisuoliai pagalvoja apie tai?

    • LosAngeles:

     ‘..nors liberalus požiūris į aplinką, lietuvio tautinė prigimtis. Mes neagresyvūs..’

     Tu matai vaikeli… Siaip tai sakyciau kliedite. Lietuviai niekada nebuvo (kol kas didzioje daugumoje ir nera) liberalus. Liberalizmas- krastine egoizmo forma: netrukdykite man, jeigu as netrukdau jums. Tai grynai individualistinis kelias, lietuviai gi tik savo bendrumu teislikti galejo. Bendruomenes jega visada didesne nei atskiru individu, kad ir kokie jie galingi butu. Agresyvumas gi pareina is nepatenkintu noru, ambiciju, paminto ego. Jei esi pats uz save, tavo ego paminti gali bet kas ir labai greitai (prie namo pastate masina ‘tavo’ vietoje, ne ta zodi pasake kaip jusu didenybe norejo ar net ne taip paziurejo ir t.t. ir pan.). Bendruomeneje tai vyksta gerokai sunkiau, nes kiekvienas jos narys mato savo priklausomybe nuo kito bendruomenes nario. Taigi ir agresyvumo gerokai maziau. Agresyvumas pareina butent is individualizmo, nes toks ‘veikejas’ tesiremia tik pats savimi ar keliais savo ‘draugais’, kurie tokie patys individualistai, taigi ju draugyste remiasi tik naudos pagrindu. Baigsis nauda, baigsis ir draugyste (kaip sako filmuose apie zudikus: tu neisizeisk, nieko asmenisko. tai tik ‘verslas’… 🙂 ) Teks ieskoti nauju ‘draugu’, kurie velgi bus tik tol, kol bus bendras ‘interesas’- nauda. Ir taip ratas sukasi be galo be krasto, kas veda i nusivylima, susvetimejima, abejinguma kito kancioms bei nelaimems… Lietuviai niekada nebuvo liberalus, ir agresija yra butent liberalumo isdava

     • Diedas:

      Klysti žmogau. Nori mus parodyt bezdžionių banda. Mes ne tokie.
      Teko gyvent ir rytuose ir vakaruose. Gerai pažinau keletą tautų, pažystu šimtus tautiečių. Turiu pagrįstą nuomonę.
      Lietuviai indivudualistai išsiskiriantys iš minios. Dauguma ryškios asmenybės (tokių buvo žymiai daugiau iki atsirandant internetui)
      Mūsų nedaug ir mes išskirtiniai. Nors ir uždaroki,bet visada pasiryžę padėt bėdoje.
      Mes kultūringi(tegul šitas žodis pakeičia žodį liberalūs, nes kažkam nuo jo kyla tryda.) niekada štankietu netvatinom galvos kaimynui už tai kad jis ryžas ar troba didesnę turi.
      Komunistinės kiaulės trokšta kad taptume pastumdėliais, pagal vieną komandą griviunėjančia”bendruomene”(lietuviškai- banduomene)
      Jiems tai daug kainuoja, ir sunkiai sekasi.
      Aš tuo didžiuojuosi.

      • LosAngeles:

       Nu kad ne, drisciau teigti kad neklystu, zmogau. Gal reiskinius ivardiname skirtingais pavadinimais (taip gali buti), bet Lietuvis niekada nebuvo liberalus. Lietuviai nera individualistai, lietuviai- pareigos zmones. Sena ir subtili kultura. Stai kas slepiasi po tamstos ‘..Lietuviai indivudualistai išsiskiriantys iš minios. Dauguma ryškios asmenybės. .. Nors ir uždaroki,bet visada pasiryžę padėt bėdoje. .. Mes kultūringi(tegul šitas žodis pakeičia žodį liberalūs, nes kažkam nuo jo kyla tryda.) ..’. Tad su dauguma tamstos ‘argumentu’ tikrai sutinku, bet… tai tikrai nera liberalumas. Liberalumas, jei paziurei placiau kas darosi (siandien deja jau ir pas mus), paremtas grynai egoistinemis paskatomis ir teisiu reikalavimu. Ta pati veika gi gali buti atliekama ir is pareigos. Sie du budai skiriasi kaip diena ir naktis: viename reikalaujama (koks jausmas kyla zmogui kada is jo reikalaujama?), kitame- daroma nes tai pareiga (jaunesniam- patarti, vyresni- gerbti ir klausyti patarimu, silpnesni- uztarti, kencianti- paguosti…) Rezultatas bus skirtingas .Pirmu atveju ugdomas egoizmas (cha, priverciau padaryti kaip sakiau, kietas esu), antru atveju ugdomas pakantumas ir pagarba kiekviemnam zmogui (padejau zmogui, nes tai mano pareiga, kitaip buti negali). Lietuviai nebuvo liberalus (dziugu kad kol kas ir nera)

     • Diedas:

      Liberalizmas, žmogau, tai ne kažkokia kraštinė forma, bet šiuolaikinės visuomenės būsena.
      Žmogus gamtos dalis, aplinkoje matantis daug priešiškumo.
      Didžioji žmonijos dalis nekenčia vienas kito, bet liberalizmas neleidžia pradėti snukiadaužio.
      Dabar susiklostę liberalūs santykiai priverčia mane patylėt tada, kai labai rūpi tamsiaodį pavadinti nigeriu ir pasiūsti į Afriką. Ar dar kur nors toliau.
      Taip niekas nesielgia.
      Taip pat neišprusęs kolega, žinantis kad už Lenkijos yra tik Rusija ir mane vadinantis rusu, širdies gilumoje norėtų, kad skrisčiau namo ir niekada negrįžčiau, bet to pasakyt neišdrįsta.
      Taip kalbėt nepriimta.
      Rusų armijoje tautiniu pagrindu(todėl kad pribaltas) esu gavęs į kailį.
      Gyvendamas rytuose turėjau daug blogos patirties ir žinau kaip atrodo, kai kažkas “užvažiuoja” dėl tautybės, drabužių, plaukų ilgio ar nepritapimo prie bendros nuomonės.
      Buka bandos diktatūra man netinka.
      Liberalizmas tinka. Nes negaunu į galvą.
      Primityvu?
      Bet taip yra.

      • S:

       Taip ir sakyk, kad iš bailumo ir patogumo atiduodat Europą negrams. Dėl laikinos naudos ir iš savanaudiškumo Lietuvą paliekat likimo valiai. Dėl jūsų “santykių” bus ne snukiadaužis, o rasinis/religinis karas, kuriame mūsų vaikams bus labai sunku apskritai išgyventi savo Tėvynės žemėje (o bėgti jau nebus kur, nes tokie liberalūs parazitai visą baltosios rasės vietą atiduoda svetimiems “žmonėms”).

      • LosAngeles:

       Perskaiciau… Pasakyti galiu tik tiek:
       1. liberalizmas tikrai nera ‘..šiuolaikinės visuomenės būsena..’. Ir rinkimai beigi visuomenes nuostatos tai puikiai irodo. Dauguma zmoniu jau ‘atsikando’ tos liberalizmo geroves, kurioje kapitalas kuo toliau tuo labiau koncentruojamas vis siauresniame sluoksnyje
       2. liberalizmas niekada nesustabdys snukiadauzio, svarbu tik kad dauzytusi kiti, ne pats. Tada gali ateiti ir pasiimti kas po ju sukelto ‘vejo’ dar liko (taip koncentruojamas kapitalas, nepaslaptis kokius verslus kaip kas dare karo metais ir po jo, ir t.t.)
       Snukiadauzi tegali sustabdyti pagarba, atlaidumas, pakantumas. Savanaudiskom asmenybem sios savybes nebudingos. Netepkite lietuviu liberalizmo brudu… Taip, kaip kieno darbas yra tepti kita, noreciau tiketi kad tamsta visa tai rasinejate ne is blogos valios.

 11. Diedas:

  Perskaičiau dar kartą. Labai stiprus argumentuotas straipsnis. Jį turėtų paskaityti kiekvienas lietuvis.

 12. jana:

  pries kelias savaites ziurejau NBC 5 seriju filma HOLOCOUST. Tiesa sakant siame filme keleta kartu buvo paminetas Lietuvos vardas….pamineta,kad Lietuvoje savanoriu buriai yra labai stropus pagalbininkai naciu armijai.
  Danu tautos zmones nusipelno didziausios pagarbos, nes jie masiskai gelbejo zydus. Lietuviu tautoje tik pavieniai asmenys isdriso tai daryti. Tad reikia priimti istorija tokia,kokia jinai yra ir daryti viska, kad tai nepasikartotu. Be zydu Lietuvoje ir zinoma kituose krastuose, tapo nykiau.

 13. ???:

  Paprasysiu pateikti skaiciais,kiek isgelbejo danai…?

  • mociute:

   Danijos zydai nemego niekuomet kadangi danai nera nuolankus absoliuciai niekam. O ir jokiu etikeciu neleidzia niekam ant saves klijuoti.
   Kaip ir visose naciu uzimtose (okupuotose) teritorijose zydai buvo naikinami. ir Danijoje, Silkeborg konclageryje . Yra archyvinis leidinys danu kalba 2003 isleista Dan Mouritzsen “Gefechtstand Silkeborg Bad”
   kur labai tvarkingai sudeta viskas kas ten vyko 1940 – 1945 – su konkreciomis pavardemis,ivykiu aprasymais ir dokumentu kopijomis

 14. Pikc:

  Kalbant apie klastojimus: neseniai išlindo įdomi istorija. Baltųjų rūmų atstovai, kalbėdami apie šv. halakaustą, paminavojo 11 mln. aukų. Halakausto biznieriai sujudo ir pareiškė, kad tuos 11 mln. jie patys (tiksliau – liūdnai pagarsėjęs Vyzentalis) išgalvojo “kad padidintų aplinkinių užuojautą žydams”. Pasak to paties Vyzentalio, “kartais reikia pameluoti, kad gautum norimus rezultatus” (verčia susimąstyti apie “stebuklingųjų 6 mln. žydų” kilmę, ne? ;)). Ir ką manote? Ogi tie patys biznieriai jau pradeda po truputį burbėti, kad kalbėjimas apie 11 mln., ko gero, yra, halakausto neigimas “švelnia forma”. 🙂
  Šaltinis: “‘Remember the 11 million’? Why an inflated victims tally irks Holocaust historians” iš “Jewish Telegraphic Agency” puslapio (jta.org).

  • taigi:

   neteko girdeti kad zydai kada nors papasakotu ar parasytu apie ypac ziauru ir kruvina zydu isvaryma is Vakaru Europos XV amziuje???
   Butent po to isvarymo zydai buvo ypatingai zmoniskai priimti visoje Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes teritorijoje. Buvo tik vienintelis rimtas apribojimas – zydams nebuvo neleidziama isigyti zemes.
   Nutylima ir 1960 komunistinis perversmas Pietu Afrikoje kurio organizatoriai irgi buvo zydai su kuris buvo irgi ziauriai sudorotas

  • S:

   Man su tais legendiniais “6 mln. žydų” daugiau mažiau aišku viskas. Žinoma, kad Lietuvoj pagal kaulus IX forte ar kažkurioj ten pagrindinėj šaudymų vietoj buvo nustatytas apie 10-15 tūkst. skaičius. Po to tarybiniais laikais nusprendė padidinti iki 30 tūkst. Vėliau, jau lyg Lietuvos laikais po 1990, nuspręsta padidinti iki 80 tūkst. Visi reikalai. Reikia skaičiaus? Bus. Iš tokių skaičių ir susideda tie 6 mln. Pabandė Stankeras ar kuris ten istorikas pasakyt savo nuomonę, kad tas skaičius išlaužtas iš piršto – iš karto VON iš darbo… Geras skaičiavimas, ne? 🙂 Svarbiausia teisingai mokėt skaičiuot. Tik pasaulio teisuoliai žino, kada ± 5 mln. skelbt. 😉

 15. S:

  Koks dar holokaustas, čia greičiau holohauksas. Jei valstybė uždraudžia neigti ir svarstyti kažkokį praeities veiksmą, grasinant kalėjimu liepiama sakyti tik vieną požiūrį, tai akivaizdu, kad slepiamas MELAS. Įtariu, kad jei tas holohauksas ir buvo, tai žudė daugiausiai nacistus, tautininkus ir nekaltus vokiečius.

 16. antanas:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS D E K R E T A S
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO IŠIMTIES TVARKA
  2002 m. kovo 25 d. Nr. 1720 Vilnius
  1 straipsnis.
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, suteikiu išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybę šiems asmenims: Arkadi VINOKUR, gim. 1952 m. lapkričio 6 d. Lietuvoje, Kauno mieste, gyv. Švedijoje, Stokholme.
  2 straipsnis.
  RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS JUOZAS BERNATONIS
  Biografija:1973 m. baigė eksperimentinės pantomimos kursus prie Maskvos teatrinio meno instituto (GITIS). Sugrįžus į Kauną, už dalyvavimą R. Kalantos susideginimo metinių minėjime uždarytas į karo ligoninę.
  1974 m. pašalintas iš Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos.
  1975 m. išvyko gyventi į Izraelį.
  1976 m. gyveno Švedijoje.
  1978–1979 m. tarnavo Izraelio gynybos pajėgose. Vėliau grįžo į Švediją, dalyvavo Švedijos lietuvių veikloje, vaidina teatruose, dirbo Švedijos radijo lietuviškų laidų atsakingu redaktoriumi, bendradarbiavo „Laisvosios Europos“, Vatikano, Vakarų Vokietijos, Norvegijos radijo stotyse. Dirbo Švedijos televizijoje kaip politikos apžvalgininkas Lietuvos temomis.
  1980 m. tapo Švedijos piliečiu.
  1988 m. Baltijos valstybių „Helsinkio grupės“ viceprezidentas.
  Nuo 1991 m. „Lietuvos informacinio centro“ Stokholme vienas iš įkūrėjų. Kaip radijo ir televizijos žurnalistas dalyvauja tarptautiniuose aukščiausio lygio susitikimuose ir konferencijose. Yra buvęs Krašto apsaugos departamento, vėliau – Krašto apsaugos ministro oficialus atstovas Skandinavijos valstybėse ir Anglijoje. Rašo apie Lietuvą Švedijos dienraščiuose, bendradarbiauja Lietuvos spaudoje, elektroninėje žiniasklaidoje. Skaito paskaitas apie neverbalinę komunikaciją Lietuvoje ir Švedijoje.
  2002 m. Lietuvos Prezidento dekretu, už nuopelnus Lietuvai, išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė…………
  Man tas pilietis daugiaspalvė asmenybė, pilietybių daug, o apie tautybę nutylėta?
  Negerai, kai tokie šališki autoriai rašo tokia opia tema knygas ir dar už Lietuvos gyventojų mokesčių mokėtojų pinigus. Pritariu 100 % publicistei I. Tumavičiūtei, kad tai vienpusis, atrankinis ir šališkas požiūris į Lietuvos istoriją.

  • antanas:

   Lenkai dar nuo 1937 pradejo vajų prieš žydus, o kartu su vokieciais sunaikino per 3 000 000 žydų, tačiau aniems žydšaudžių etiketės klijuoti kažkodėl nedrystama?
   A.Vinokurą tikslinga pasiūsti į Lenkiją mažiausiai vieneriems metams perauklėjimui. Jei jis ten pabandytų pavaryti ant lenkų, turėtų progos keletą metelių Lenkijoje pabuvoti už grotų. Lenkai lenkiškos pilietybės tokiam tikrai nesutektų…

 17. Jonas:

  Greičiausiai už Lietuvos ir lietuvių šmeižimą geriau pamokama, o yra nustatyta ,kad velnias ,nusipirkęs dūšią, atgal negrąžina!

 18. Žemyna:

  Kas prisimena smulkiau – kai Sovietija jau visai galudienė buvo, vienu metu Suomijoje ir kitur Skandinavijoje keistais keliais atsirado būrelis ,,mūsiškių” – t.y., sovietinių (tarp jų ir Vanagaitė). Keista buvo dėl to, kad tada nebent pabėgti galėjai, o tai reiškė didžiulį triukšmą, šmeižto lavinas spaudoje, prakeiksmus ir nemalonumus čia likusiems artimiesiems. O šie kažkaip tyliai ten atsidūrė, ir nieko: išlindusi informacija nesukėlė jokios reakcijos. Tyla.
  Mūsų ,,herojės” santuoka TEN nelabai tikiu – juk jos ir dirbtinės būna? Juolab, jei su vietiniu KGB ,,bendradarbiu”.
  Na, o čia minimo asmens piligriminės kelionės itin daug klausimų kelia. Kad ir finansinių. Ar SSSR kiekvienam pabėgėliui po porą mln. kraičio duodavo? Nestebina tik sukiojimasis meno žmonių terpėje – juk ta ,,voniučaja prosloika” – tikras visuomenės nuotaikų barometras ir jų vairuotojas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: