Z. Vaišvila. Bravo ar vis tik ne? (30)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Skiriu Lietuvos kariuomenės dienai 2014-11-23

Savaitgalyje nesisteminės interneto svetainės skelbė trijų signatarų nuomones dėl Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimo apie Rusiją. Aiškiausia ir paprasčiausia pavadinčiau Nikolajaus Medvedevo nuomonę jo interviu respublika.lt „Ši situacija naudinga bet kam tik ne Lietuvai“ – pats pavadinimas pasako esmę, bet ne emocijas. Emocijas sukėlė alkas.lt paskelbtas Algirdo Patacko „Bravo“ Prezidentei D. Grybauskaitei. Savo nuomonės, pasakytos šiuo klausimu interviu ekspertai.eu „Karas duotų greitesnį rezultatą“ nekeisiu. Nėra tam pagrindo. Valstybės vadovas, visų pirma, yra atsakingas už šalį, kuri jam ar jai patikėjo savo likimą. Nikolajaus mintys pasako esmę. Dėl Algirdo minties noriu padiskutuoti.

Jei tai asmeninė ir impulsyvi A. Patacko emocija (taip jam nutinka), tai vis tiek neatleidžia jo nuo atsakomybės už šį viešą jo žodį. Prisiminiau Signatarų klubo valdybos viešą kreipimąsi į kolegas po to, kai Kazys Saja iškilmingame Sausio 13-osios dešimtmečio Seimo posėdyje labai emocingai gynė Vytautą Landsbergį po Lietuvos radijo pokalbio su Kazimira Prunskiene ir Audriumi Butkevičiumi. Pirmininkavo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, kuris K. Sajai patikėjo paskutiniąją posėdžio kalbą. Ne tiek emocijos, bet tas visuotinis atmosferos neskanumas ir šiurpi tyla po emocingos K. Sajos kalbos lėmė tai, kad tuometinė signatarų klubo valdyba septynis vakarus padieniui diskutavome, kol vienbalsiai parengėme ir spaudos konferencijoje paskelbėme viešą kreipimąsi į kolegas signatarus bei Seimo valdybą. Trumpa šio kreipimosi esmė – kolegos, vis tik esate vieši asmenys ir prieš sakydami kažką viešai pirmiau ramiai pagalvokite. Klubo valdyba kreipėsi ir į Seimo valdybą. Prašėme paskelbti ne tik išvadas, bet ir visą dviejų Aukščiausiosios Tarybos paskirtų valstybinių komisijų medžiagą apie 1991 m. sausio 8 d. ir 13 d. įvykius. Mūsų nuomone, praėjus 10 metų, valstybė pakankamai stipri, kad ši medžiaga būtų paskelbta viešai. O paskelbus ją, diskutuokime visi, kas norime, į valias, nes spekuliacijoms tais įvykiais liktų mažai vietos.

Savo atsakomybę dėl mūsų viešos nuomonės mes, signatarai, turime suprasti, ne tik dėl to, kad mus koneveikia visi, kas netingi, bet, visų pirma, dėl to, kad mūsų nuomonė daug kam yra svarbi. Sąjūdis ir mes buvome prie Nepriklausomybės atkūrimo ištakų. Todėl neturime teisės spekuliuoti tuo ar neatsakingai viešai pareikšti be ką ar pirmą šovusią mintį.

Skaitau A. Patacko „Bravo“ ir nesu tikras, ar tai Algirdo emocija, ar apmąstytas pareiškimas? Nekartosiu to, ką sakiau savo interviu „Karas duotų greitesnį rezultatą“, nevardinsiu aibės Prezidentės D. Grybauskaitės veikų, už kurias ji vienareikšmiškai atsakinga dėl mūsų valstybės tolimesnio likimo. Tai žinome visi, kurie suprantame atsakomybę už šalies likimą. Todėl rimtas ir atsakingas klausimas – ar rašyti Algirdo „Bravo“ kabutėse, ar ne?

Negerai, Algirdai, kad šią išvadą, matyt, be kabučių, skelbi, vertindamas per asmeninę savo santykio su buvusia represine sistema patirtį. Ne kartą mačiau tikras emocijas ir, pavadinčiau, valstybinį supratimą tų, kurie asmeniškai patyrė tremčių ir kančių likimą. Negaliu nesijaudinti ir negaliu nejausti asmeninės atsakomybės, kad padaryti viską, kad tai nepasikartotų, matydamas, visų pirma, moteris, o ir vyrus, kurie po jų patirto pragaro tremtyje ar kalėjime nereikalauja jokio asmeninio keršto. Jų veiduose – išdidi ramybė ir santūrumas. Tai nereiškia, kad tie, kurie gali, o Tautos paskirti ir privalo, galime nieko nedaryti. Bet primityvus kerštas atsiliepia tuo pačiu. Lenkiu galvą prieš tuos, kurie oriai žiūri iš daug aukščiau nei į juos žiūrėjo represijų vykdytojai. Todėl, visų pirma, turi būti teisinis ir politinis įvertinimas, bet ne minios kerštas. Todėl drįsiu dar kartą ir be jokios baimės dėl minios reakcijos, Algirdai, pasakyti, jog negalima lyginti Kijevo Maidano su Baltijos keliu ir Sausio 13-ąja. Pats gi puikiai žinai, kad mes nieko nedarėme už pinigus, kad mes darėme viską, kad būtų išvengta ginkluoto konflikto ir kruvinų įvykių. Negalima tiesiogiai ir tiesmukai lyginti šių įvykių. Tačiau išmoktą pamoką, Algirdai, Tu ir aš, visi signatarai privalome perteikti naujai kartai. Ir svarbiausia nemeluoti. Visų pirma, sau. Suklysti – žmogiška, taip gali nutikti. Todėl ir turime kalbėtis atvirai ir tarpusavyje, ir su žmonėmis. Sąjūdis laimėjo, ir mūsų Nepriklausomybę pasiekėme bei apgynėme tik dėl to, kad nemelavome. Bent dauguma mūsų ir nemokėjome to daryti.

Todėl vertindamas Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklą, nepyk, Algirdai, bet turiu teisę ir privalau ją vertinti ir pagal darbus, ir pagal tiesos sakymą. Nenuoširdumas ir melas, lydintis ją nuo pradžios iki šiol (ne tik dėl biografijos, nors būtent šio melo prasmės jos labiausiai ir nesuprantu), bet ir kasdienėje Prezidentės veikloje, ne tik leidžia man abejoti jos pareiškimų nuoširdumu ir tikrumu, bet ir įpareigoja vertinti jos veiksmus labai atsargiai. To ir pasigedau, Algirdai, Tavo paviršutiniškame „Bravo‘ mūsų Prezidentei.

Tu apeliuoji, Algirdai, į Vaclavą Havelą. Pabandykime tai padaryti drauge.

Dar ne Prezidentas (beje, ne tik disidentas, bet ir milijonieriaus sūnus) V. Havelas 1984 m. straipsnyje „Politika ir sąžinė“ rašė:

Sistema, ideologija ir aparatas atėmė iš žmogaus – tiek valdančiojo, tiek ir pavaldinio – sąžinę, natūralų mąstymą ir natūralią kalbą, o drauge ir konkretų jo žmogiškumą. Valstybės primena mašinas, žmonės tampa statistiniais rinkėjais, gamintojais, pirkėjais, pacientais, turistais arba kareiviais. Gėris ir blogis – šios natūraliojo pasaulio kategorijos, vadinasi, praeities atgyvenos – politikoje praranda realią prasmę. Vieninteliu metodu tampa tikslas, o vieninteliu matu – objektyviai patikrinama ir matematiškai apskaičiuojama sėkmė. Valdžia aprioriškai yra nekalta, kadangi auga ne iš to pasaulio, kuriame žodis „kaltė“ dar turi prasmę. Tačiau tobuliausią pavidalą tokia beasmenė valdžia įgauna totalitarinėse sistemose… kaip tik Europa – Vakarų Europa suteikė, o dažnai tiesiog įteigė pasauliui visa, kuo šiandien ta valdžia remiasi: pradedant nuo Naujųjų laikų mokslu, racionalizmu, scientizmu, pramonės revoliucija, ir apskritai revoliucija, kaip abstrakcijos fanatizmu, ir baigiant natūraliojo pasaulio internavimu vonios kambaryje, pirkinio kultu, atomine bomba ar marksizmu. O dabar Europa, demokratinė Vakarų Europa, pati apstulbusi stovi prieš tokio dviprasmiško eksporto pasekmes.

V. Havelas šokiruojančiai apibendrino ir pasakė nuogą tiesą:

Neatsikračiau įspūdžio, kad Vakarų kultūrai labiau nei SS 20 raketos gresia pati Vakarų kultūra.O kai vienas kairuolis prancūzų studentas su nuoširdžiu užsidegimu pasakė, kad Gulagas buvęs duoklė socializmo idealams, o Solženicinas tėra asmeniškai įskaudintas žmogus, mane apėmė gili nostalgija. Ar Europa jau iš tiesų nebegali nieko pasimokyti iš savo pačios istorijos? Ar šis mielas vaikinas iš tiesų nesupranta, kad pats įtaigiausias „visuomenės gerovės“ projektas paliudys savo nežmoniškumą tą akimirką, kai pareikalaus bent vienos nesavanoriškos mirties, ir ar nesupras to anksčiau, nei jį patį nugalabys kokioje nors katorgoje netoli Tulūzos?

Jau Prezidentas V. Havelas, manau, paprastai paaiškino ir šio ginčo („Bravo Prezidentei D. Grybauskaitei“) esmę:

„…vienas mano draugas, Standa Mitolas, 20 metų persekiotas ir negalėjęs dirbti, dabar gauna tūkstančio kronų pensiją, nes toks buvęs jo uždarbio vidurkis. O tas, kuris jį persekiojo ir neleido normaliai dirbti, dabar gauna penkių tūkstančių kronų pensiją, turi vilą ir daugybę kito gero. Žmonės pastebi tokius atvejus ir kalba, kad tik „viršūnėlės“ pasikeitė,.. tačiau realios, materialios, kasdienės skriaudos ir neteisybės nepašalintos. Todėl žmonės piktinasi. Juos veda ne keršto troškimas, kaip kad negausius politinius ekstremistus, o teisingumo siekimas, noras ištaisyti moralines ir materialines neteisybes… Tiesiog reikia baigti pradėtą viešųjų reikalų pertvarką,… jei mane pasiekia signalai apie kokias nors keršto arba fanatizmo apraiškas, labai griežtai stoju prieš. (Vaclav Havel. Kas žmogaus galioje. Vilnius, „Vaga“, 1995 m.).

Ar atsimeni, Algirdai, kad Prezidentas V. Havelas buvo vienas pirmųjų, po Kovo 11-osios pasiūlęs Prahoje vietą Tarybų Sąjungos ir Lietuvos Respublikos deryboms dėl mūsų atkurtos valstybės pripažinimo? Algirdai, 1991 m. sausyje Tu visą laiką buvai šalia Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio. Ar pameni, kad Čekoslovakija galėjo būti pirmoji, iškart po Sausio 13-osios pripažinusi mūsų Nepriklausomybę? Priminsiu, kad sutrukdė tam specialiąją biografiją praeityje turėjęs tuometis Čekoslovakijos užsienio reikalų ministras J. Dienstbieras, Čekoslovakijos parlamentui lemiamą valandą pasakęs akivaizdų melą apie Lietuvos siekius? Ar ne panaši realybė privertė Austriją per 24 val. Sausio 13-osios galvažudžių grupės vadą Michailą Golovatovą grąžinti Rusijai, o neišduoti Lietuvai?

Kodėl turiu tikėti Prezidente, kuri nereaguoja į š.m. lapkričio 3 d. Generalinės prokuratūros nutarimą Sausio 13-osios byloje dėl jos nutraukimo devyniuose epizoduose ir, visų pirma, dėl Vilniaus aukštosios partinės mokyklos padarymo perversmininkų štabu, naudojant ginkluotą TSRS jėgą? Ji negali būti šiuo klausimu nešališka, nes liko ten, ir tęsė karjerą kitoje barikadų pusėje. Kodėl turiu manyti, kad jos veiksmai Rusijos atžvilgiu nėra sąmoningai provokuojantys ir nukreipti prieš Lietuvą? Ir net nesvarbu, ar Prezidentė tai daro sąmoningai ar nesąmoningai. Ji atsakinga, nes yra šalies vadovė. Ji, visų pirma, atsakinga už mūsų valstybę ir piliečius.

Sakysi, siūlau nusigręžti nuo vargšės Ukrainos? Ne, Algirdai ir Prezidente! Siūlau ne koliotis prezidentiniame lygyje, o atsigręžti į Ukrainą. Kai D. Grybauskaitė ką nors garsiai ir ypač karingai pareiškia dėl Ukrainos įvykių, mano akyse vis dar neišdilo jos liūdnas vaikiškai atviras veidas 2013 m. lapkrityje, kai Ukrainos Prezidentas Viktoras Janukovyčius, atsisakęs pasirašyti akivaizdžiai nelygiateisišką sutartį su Europos Sąjunga, taip skaudžiai nuvylė ją – sugadino TOKĮ jos PIARĄ! Su pavykusiu piaru ji tikrai galėjo pretenduoti į rimtesnes, jos supratimu, pareigas nei Lietuvos Prezidentė.

Ką, Algirdai, Prezidentė D. Grybauskaitė padarė Ukrainos taikai, o ne karui? Gruzijos karo metu Prezidentas Valdas Adamkus, nežiūrint į labai garbų jo amžių, penkiese su kitais Prezidentais rizikavo, skraidė ir leidosi Rusijos kariuomenės apšaudomuose Gruzijos aerouostuose liūdnos atminties Lenkijos Prezidento lėktuvu TU-154. PREZIDENTAS V. ADAMKUS, kiek tai priklausė nuo jo ar, Dievaži, nuo ko, SAVO VEIKSMAIS, SAVO ASMENINE, BET NE VALSTYBĖS RIZIKA – SIEKĖ TAIKOS GRUZIJOJE! Jis nekurstė karo! Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasuko jai asmeniškai lengviausiu ir pigiausiu, o Lietuvai, už kurią, visų pirma, ji atsakinga, rizikingiausiu keliu. Ne karo eskalavimo reikia Ukrainai ir Lietuvai, o taikos. Mokykitės, p. Prezidente, ir iš a.a. Prezidento V. Havelo, kaip reikia kalbėtis ir su užsienio oponentais. Ne tik bendraminčiais.

Girdžiu klausimą ir matau pašaipą – ką Zigmas gali pamokyti mūsų Prezidentę!? Interviu ekspertai.eu „Karas duotų greitesnį rezultatą“ aptarėme Šveicarijos neutraliteto pavyzdį, minėjau, kad neutralitetas negali būti švarus. Pateiksiu mūsų laikų lietuvišką–rusišką pavyzdį, kurį, Algirdai, Tu žinai. Ne savo asmeninį, kad nesuteikčiau oponentams pigaus argumento. Pateiksiu kito kolegos signataro labai konkretų nuveiktą tikrą darbą, kuris tikrai nebūtų buvęs padarytas, jei jo vietoje būtų buvusi mūsų „karingoji“ Prezidentė. Mūsų istorijos vadovėliuose tai parašyta labai paprastai – 1993 m. rugsėjo 1 d. iš Lietuvos išvyko paskutinieji Tarybinės armijos kariai. Net V. Landsbergis neišdrįso priskirti šio nuopelno sau. Tik a.a. A. Brazauskas pabandė paskutiniaisiais metais pasigirti tuo. Pasakysiu tiesmukai. Bet taip ir reikia, jei tikrai norime suvokti šios diskusijos esmę – jei ne mūsų krašto apsaugos departamento vadovo, vėliau – ministro Audriaus Butkevičiaus veikla ir susitarimai su būsimu Rusijos gynybos ministru a.a. Pavelu Gračiovu, pravardžiuotu „Paša – Mersedes“, Lietuva nebūtų taip greitai ir efektyviai pasiekusi Tarybinės armijos išvedimo. Vokietija, dar prieš tai susitarusi dėl to paties su pačiu TSRS Prezidentu Michailu Gorbačiovu, Tarybinės armijos išvedimo pabaigos laukė dar ne vienerius metus. Šį pagiriamąjį žodį viešai sakau Audriui Butkevičiui, kurį dažnas linksniuoja įvairiais linksniais. Turiu teisę tai sakyti, nes tuo metu buvau bene vienintelis jį ir viešai kritikavęs dėl to, dėl ko jį reikėjo kritikuoti.

Algirdai, vėl gi pagalvokime drauge, kodėl turėčiau pasitikėti prezidente D. Grybauskaite, kuri „nemato“ daug ko, kas vyksta Lietuvoje. Ar Tu, Algirdai, taip pat didžiuojiesi į užsienį išvaryta Lietuva, kuri čia likusiems tėvams ir seneliams pašto perlaidomis ir kitais būdais siunčia antrą Sodros biudžetą?

Todėl steriliai „disidentiška ir patriotiška“ Prezidentės D. Grybauskaitės retorika manęs neįtikina. Priešingai – verčia suklusti. Nepyk, Algirdai, aš negaliu lyginti Dalią Grybauskaitę su Vaclavu Havelu. Niekuo.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

30 komentarų

  1. "Sąjūdžio būstinė":

    LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
    LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

    NUTARIMAS
    DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 170 STRAIPSNIO (2012 M. KOVO 15 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

    2014 m. sausio 24 d.
    Vilnius

    Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų ……….
    dalyvaujant….
    remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2014 m. sausio 14 d.
    išnagrinėjo

    konstitucinės justicijos bylą Nr. 22/2013 pagal pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarime Nr. XII-583 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 147 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

    //Pareiškėjo – Seimo prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2013 m. lapkričio 11 d. //

    /////////////////
    Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas dėl minėto prašymo priėmimo 2013 m. lapkričio 16 d. buvo oficialiai paskelbtas „Valstybės žiniose“ (Žin., 2013, Nr. 118-5946).
    Nuo tos dienos
    iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje konstitucinės justicijos byloje
    yra sustabdytas
    Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimto Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo
    (Žin., 2006, Nr. 48-1701)
    …………………………………………..galiojimas.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Zigmai,
    kaip neveltėdis signatras ir Sąjūdžio inociatyvinės grupės narys,
    su kitais signatrais (E.Bičkauskui pranešta asmeniškai), imk tokius PRIESAIKOS LAUŽYTOJUS,
    – iš visiško Konstitucijos nevykdymo, – jais tapusius, kaip šis A.Patackas su visais kitais “priesaikiniais” beje ir
    “Už priesaiką” incyvomis apdūmusius ir Alką, ir Alfa, ir Delfi – virtusius na tokiais mulkių mulkiais, kurių
    nei jokia LŽS ar LŽD į svas gretas net nepriimtų.

    Juk žema, – tauzytis apie pliurpalynę (kad ir prezidentinę ar “signatarinę”),
    kai yra veikianti (sustabdyta) 1992 m. Lietuvos Konstitucijos redakcija.
    ir nuo/po
    šio n u t a r i m o

    “Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 54, 55, 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
    nutaria:
    1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.”

    vienetai ar tūkstančiai fašistų, ar “eurofašionistų”, primetinėja Jums, mums gerb. Zigmai,
    savo n e l i g i t i m i s t i n i u s,
    t.y. mistinius sprendimus – : “bus euras”
    kai nėra, Tautos valia (ir per šį teismą beje)
    nesuteikta jokių, visiškai visiškai jokių teisinių galių.

    Galioja 125 str.
    “Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
    Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas.
    Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus nustato įstatymas.”

    TIK
    – vienas, bet lemtingas žodis:
    teisę turi TIK Lietuvos bankas,
    ir beje dabar, – šią akimirką,
    – lygiai po 10 mėn. nuo Teismo
    nutarimo, ir Teismo, ir Dievo apvaizda
    – N I E K A M ši teisė n e p e r d u o t a
    (nes Konstitucija 125-ame str.
    n e p a k e i s t a,
    dar.. nepakeista.

    Tad Alkas, Alfa, Beta, Delfi, PayPost. LP Express-yviai
    esame visiški mulkiai, mulkiai-signtarai, mulkiai-seimeriai,
    ir pats, ir čia Tamstai maigantis Sąjūdžio išlikėlis ir
    vargana pasimestusi Prezidentė taip pat mulkė (jei “svaigintis’ euru
    nenustos nuo šio mėn.).

    Būk doras Zigmai, – rink signatarus, sąjūdiečius, žiniasklaidininkus
    ir
    š į v a k a r pradėk naujo Seimo rinkimų vajų.
    (kad sustabdytas 125 str., ir “euroafera” visai yra be teisinio pagrindo,
    t.y. pinigai TIK Lietuvos banko valioje, o euras nėra t a m e,
    apsižiūrėta tik Lietuvos Žurnalistų sąjungos suvažiavimo eigoje).

    Gera eiga, tad buvo.
    (Šiuo atveju atskirt eigą nuo sąjungos,
    arba daiktą nuo veiksmo būtina;
    kaip
    Tamsta vis “mėgėjas” papainiot iš prigimties.

    Tad perrinkto Dainiaus Radzevičiaus paskutinis lapkričio 22 d. žodis,
    – atlyginimus ir po sausio 1 d. gausime LITAIS – pranašingas!

  2. tai tik jo nuomonė:

    Tai ką parašė A. Patackas, tai tik jo nuomonė. Tie, kurie keičia savo nuomones dažnai, gal ir patikės šio signataro straipsniu, bet daug kas netikės, nes tęsiasi antra prezidentės kadencija, ir tie, kurie matome, ką ji padarė ir toliau daro su mūsų valstybe, netikės nei šiais bravūriškais A. Patacko žodžiais. Jam tuo momentu taip atrodė, buvo pagautas impulso ir parašė. Tai jo teisė ir nesmerkime šio žmogaus.

  3. nuoširdus:

    ir informatyvus atsakas galimam skiepytojui A Patackui.

  4. nuoširdus:

    ir informatyvus atsakas galimam skiepytojui Patackui

  5. Rasa:

    A.Patackas- viso labo Landsbergio “ginklanešys”. Neverta iš jo tikėtis blaivaus požiūrio į Landsbergio statytinę…

  6. Labai dekoju:

    uz V.Havelo citavima.Dvasios aristokratu yra mazuma,deja.Cia ne maoistai ir buve komunistai-karjeristai issiverte kailiukus.Na ir,kaip sakyta-Pasaulio beda tame,kad protingieji abejoja,o kvailiai -uztikrinti.Kadangi didziumai zmoniu truksta issilavinimo ir sugebejimo savarankiskai mastyti,tai rinkimuose visad matysime toki rezultata,koki matome dabar.Kur Lietuvos Saraso idejos vystymas ?

  7. Pilietė:

    Brandus ir teisingas straipsnis: be pykčio, be keršto troškimo. Manau, kad Grybauskaitė nusipelno gerokai aštresnių žodžių. Tik gaila, kad Patacko matymas ir vertinimas sumontuotas ant keršto pamatų.

    • Gediminas Paulauskas:

      Keista, kad taip manote. Aš Vaišvilos daugumoje tekstų matau tik keršto troškimą. Taip, jis kalba ir rašo labai ramiai, išsamiai, remdamasis dokumentais (nors kai kurie jų žinomi tik jam vienam). Tačiau pastebėkite, apie ką rašo Vaišvila? Be to, kad jis palaikė referendumą, visur kitur vyrauja viena tema – Grybauskaitė bloga, melagė, komunistė, marionetė, vagis ir t.t. Ne šiaip sau jis siekia bet kokia kaina apjuodinti Prezidentę. Jis įsitikinęs, kad jo vadovaujamą įmonę „FF lizingas“ ir jos klientą „Oruva“ privedė prie bankroto Finansų ministerija, kuriai tuo metu vadovavo Grybauskaitė. Dėl to vis dar vyksta teismai, nors šiaip jau daug skundų buvo atmesta, ir visa ta istorija beveik pasibaigusi be jokių pasekmių FM. Tai yra kerštas.

  8. Liepa:

    Dėkui gerb.Z.Vaišvilai . Asmeniškai man A.Patacko”bravo” nuskambėjo kaip rusiškas “uraaa”…

  9. Kur mergaitė?:

    neišsaugojai mergiatės, neišsaugojai tetos.

    jetau, jetau

  10. Ona Voveriene:

    Ačiū Patackui, doram Lietuvos vyrui.
    O Jūs dvasios ubagai ir Tėvynės išdavikai už trupinį aukso, už gardžios sriubos šaukštą, liaukitės, pardavinėję Lietuvą. Būsite visi prakeikti su Jūsų nuvampyrėjusiu vaišviliuku, nevykėliu politikieriumi, apsiseiliojusiu Sąjūdžio piemeniu, kaip jį įvardijo rašytojas Vytautas Petrkevičius. Jeigu Jums nepatinka prezidentė, tai nešdinkitės iš Lietuvos pas Putiną. Ten Jums ir vieta. KOl kelnes pridėsite ir paršliaušite į Lietuvą, kurią jūs griaunate, išdavikai ir bailiai. LAIKYKITĖS, ALGIRDAI. Jų daug. Bet jie – šiaudadūšiai ir tuščiaviduriai, bedvasiai robotai, marionetės tampomos už virvučių. ŠLOVĖ IR PAGARBA NARSIAUSIAM LIETUVOS VYRUI. ŽINOKITE, kad Lietuvoje dar yra vyrų ir moterų, kuriems rūpi Lietuvos likimas ir išlikimas. Ačiū Dievui atsiranda ir jaunų vyrų, kurie nepasiduoda šitos raudonosios šutvės įtakai. Pagarbiai Voverienė

    • gėda:

      nors minimum sąžinės reikia turėt, tamsta Ona, šitaip atvirai palaikant išverstaskūrius landsberginius komunistus, kurie Lietuvai padovanojo net Burokevičiaus bendrapartietę iš Partškolos. Jūsų taip mylimi konservatoriai- pati didžiausia Lietuvos išdavikų, pardavėjų šutvė. Šiukšlės, paniekinę Sąjūdžio idealus ir siekius- sukurti Nepriklausomą, Savarankišką, Išdidžią, Orią valstybę- jie nuėjo ir Lietuvą nuvedė į šunkelius, vėl parklupdė prieš naujuosius Šeimininkus, kurie šiandien kuo toliau, tuo labiau ir stipriau imasi reguliuoti ne tik valstybės, bet ir kiekvieno mūsų gyvenimus kiekviename ne tik politikos, ekonomikos, bet ir buities žingsnyje. Net jūsų Dievė Dalytė jokio savarankiško Lietuvos valdymo žingsnio jau nebegali žengti be Briuselio palaiminimo. Ar jums ne gėda prieš save pačius, vergai jūs Briuselio nusižeminusieji? Ar negėda remti nuolat mele ir demagogijose (su tiesa ir atvirumu tokia part-gauja, žinoma, neišgyventų) besimurkdančią partiją, visus kitus tepančią savomis išmatomis? Gėda mums visiems tai matyti ir išgyventi, bet tik ne jums. Matyt, kadaise Partijos gyvenimas tamstas užgrūdino, neblogiau nei LKP teisių peremėjus socdemus…

      • pritariu "gėdai":

        Tiesiai į dešimtuką. Bravo. Bet argi komunistai, Lietuvos niekšai, šluojantys lietuvius iš Lietuvos, atidavę jau beveik visus valstybingumo likučius euroimperialistams, pasivadinę ir konservatoriais, ir net krikščionimis, gali turėti sąžinės?

        Tačiau atkreipkime dėmesį į “Voverienės” prisipažinimą: “dvasios ubagai ir Tėvynės išdavikai už trupinį aukso, už gardžios sriubos šaukštą, liaukitės, pardavinėję Lietuvą”. Kas yra “gardžios sriubos šaukštas”? Tai ne kas kitas, kaip europinės paramos pinigai, pradedant nemokamu nugirdymu alumi per bambalinį eurorefendumą. Kas to siekė? Kas tuo naudojasi šiandien? Ogi ne kas kitas, kaip pastarųjų 20-ies metų valdžia, kurioje pakaitomis karaliauja buvusi komunistinė nomenklatūra, pasivadinusi arba konservais, arba socdemais ir jų “vaikai”- liberastai ir trudovnikai… Išsidavė ponia Ona, kas gi tie Briuselio marionetės. Trumpos melo kojos:)

      • Suvalkietis:

        Pagarba ponia Ona Voveriene. Pritariu kožnam Jūsų žodžiui. Yra dar tikrų Lietuvos Moterų !

    • Zigmas Vaišvila:

      ekspertai eu/zvaisvila-karas-duotu-greitesni-rezultata/

    • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

      “….nuvampyrėjusiu vaišviliuku, nevykėliu politikieriumi, apsiseiliojusiu Sąjūdžio piemeniu, kaip jį įvardijo rašytojas Vytautas Petrkevičius”. Na jei taip pasake V.Petkevicius apie Vaisvila, tai reiskia, kad Vaisvila sio to tikrai vertas! Nes kai stribai ko nors nekencia… tai jau is pacios sirdies.
      “Jeigu Jums nepatinka prezidentė, tai nešdinkitės iš Lietuvos…” Na tai matau, kad ponia Ona Voveriene gerai isisavino Suslovo ideologija…. lietuvius varo is Lietuvos, Lietuva be lietuviu, jau milijonas isvaryti… taip ir toliau ponia Voveriene bestovedama atsiremusi i komunistine partskola! Ar nenuvirsite be jos atramos?

      Tokia atrama gaves ponas Patackas ar nesulys gyvas i zeme is gedos pries savo tevus anapilin isejusius, Sajudi, padorius lietuvius. Gelbekis Patackai nuo tokiu remeju!

    • Beta:

      Ponia, įdomu kur pati buvote kai Zigmas Vaišvila piemenavo Sąjūdyje? Kažkaip Tamstos nei Sąjūdyje, nei Brazausko LKP nesimatė. Ar tik ne pas Burokevičių po sparneliu. Tuomet suprantama, kolegą ginate.

  11. Žemaitis:

    Man gaila garbiu žmonių! Dar labiau gaila Lietuvos, kurioje atviros provokacijos pradėta kelti aukščiau sąžinės!

  12. meska:

    nezinau ką gerb. Zigmas galvoja, bet daug rašantis ir stenantis į karvedį nepanašus. Toks dejuojantis iš šono, dėl muselės teisybės ilgiausias straipsnius rašo, kapstosi kaip gaidys po šiukšlyną. Gerb. Zigmai, kol dar nevėlu, išsitieskit, būkit vyru…

  13. Liutauras:

    Pritariu prof. Onai. Prieš 70 metų Lietuvos teisėsauga pirmoji Europoje viešai teisė Hitlerio neonacius. Taip pat Lietuva kentėjo. Netgi 1934 kovo 14d. Vokietija nutraukė ekonominius santykius su Lietuva. Ar šiandien mes nesusiduriam su tuo pačiu. Tik nacistinei Vokietijai atstovauja Rusija. Europa miegojo. Linksminosi. Kai atsibudo-buvo vėlu. Šiandien Rusijos užliuliuota Europa po truputi bunda. Jai nieko nesako Putino savo laiku ištarta frazė:kad jo gyvenimo tikslas Rusijos didybės(tiksliau imperijos)atstatymas. Prieš metus būtent lenkijos užsienio ministras Sikorskis pradėjo kovą su atsigaunančia Rusijos imperija. tačiau jis nutildytas.Nes į Rusijos imperijos ribas neįėjo nei Čekija, nei Vengrija, nei Prancūzija. Į ją įėjo keturios Pabaltijo valstybės(Lenkija, Lietuva, Latvija ir Estija), bei dabartinės Ukrainos ir Baltarusijos teritorijos. Taigi kas turi žadinti Europą. Ar ne mes? Nes atjungus mus nuo Europos-mūsų nepriklausomybės dienos bus suskaičiuotos. Ir dėl prezidento Adamkaus. Paskaitykim jo prisiminimus-dienoraštį. Skraidymai į Gruziją vyko Lenkijos prezidento inciatyva. Vėlgi į Ukrainą jis buvo pakviestas tiek Lenkijos prezidento, tiek Kučmos. Tuo metu pirmuoju smuiku grojo Lenkijos p[rezidentas į kurį lėkė visos strėlės.

  14. Zigmas Vaišvila:

    Po tokio rimto Prezidentės pareiškimo turi būti konkretūs veiksmai. Tačiau jų nėra. Pareiškimas dėl pareiškimo? Tik dėl piaro?

  15. murzius:

    Jei koks nors poelgis neaiškus, visada reikia žiūrėti kam tai naudinga. Pavyzdžiui buvusi “keista” Kubiliaus kova prieš Gazpromą, tuo metu buvo logiškai nepaaiškinama. Bet paaiškėjo, kad tos “kovos” pasekoje pabrangintos dujos buvo padidintais kiekiais pleškinamos Elektrėnuose, t.y. Gazpromas gavo nemažą pelną…
    Kaip dabar aiškėja, “Independence’a” atgabenamų dujų Lietuvai yra kelis kartus per daug, tačiau jei Rusija nutrauktų santykinai pigios elektros eksportą į Lietuvą, dujomis vėl galima būtų kūrenti Elektrėnus… Pabrangus elektrai galima būtų atnaujinti diskusiją apie naujos atominės reikalingumą, be kurios ir Rusija savosios “Pribaltyskajos” statyti (tiksliau – eksploatuoti) negali.

  16. Vaišvila parduotų Ukrainą Rusijos teriojimui nemirktelėjęs...:):

    Vaišvilai reikia mokytis padorumo iir objektyvumo iš gerb. A.Patacko..Bet , deja ,ponas Zigmas, būdamas kiaušiniu, moko vištą kaip reikia kiaušinius dėti…’
    Dėl Ukrainos žemės atplėšinėjimų Vaišvila kaltina visus (Ukr.oligarchus, Ameriką …) , bet tik ne Kremlių…Užuojauta ,tokiam ,mastytojui – kiaušiniui”…

  17. Liutauras:

    Atsakymas yra. Ginkluotės elementų tiekimas Ukrainai. O tuo pačiu ir atviras moralinis palaikymas. Mes turime ir privalome suprasti. Ukraina kaunasi ne tik už save. Ji kaunasi už Lenkiją, Lietuvą. Latviją ir Estiją.

  18. Nu:

    Pakalbėjom, išsiliejom, bet dėl to niekas nepasikeis, karavanas, kaip važiavo, taip važiuos. Kalbų neužtenka, reikalingas išmintingas planas, kaip įveikti drakoną, ir nugalėtojams netapti drakonais. Po 1990 m. taip ir įvyko: drakonas nugalėtas, tegyvuoja naujas drakonas, dar baisesnis ir gobšesnis. Jūs jau atleiskite, bet signatarų negerbiu, nes jie yra tranai, kurie naudojasi valstybe, kitų žmonių uždirbtais pinigais.

  19. Beta:

    Iš viso nesuprantama kaip Grybauskaitei galima sakyti “bravo”. Nei vieno gero darbo Lietuvai nėra padariusi, nors prezidentauja jau šešti metai. Kur pasisuka vien nuostoliai.

  20. )..(:

    ,2014m. lapkričio 25d.
    http://www.bukimevieningi.lt
    Vilnius, S.Daukanto a. 3 LT01122
    LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

    Vilnius, Latvių g. 53 LT08113
    Rusijos Federacijos ambasada Lietuvoje

    Vilnius, Teatro g.4 LT03107
    Ukrainos ambasada Lietuvoje
    Pareiškimas
    Mes, Žemaičiai, per amžius naikinta ir vis dar naikinama Tauta, bet neišnaikinta, pasisakome kategoriškai prieš kurstomus karinius konfliktus.
    Šiai dienai pakol kas mūsų Tautą atstovaują LR P-rezidentė D.Grybauskaitė, kuri mūsų manymu vykdo neatsakingą ir grėsmingą politiką mūsų bei brolių Lietuvių atžvilgiu.
    Mes, Žemaičiai, reikalaujame, kad LR P-rezidentė D.Grybauskaitė surastu jėgų ir atsiprašytų kaimyninės Rusijos kaip Tautos, kurią viešai išvadino teroristine valstybe.
    Taip pat reikalaujame nesivelti į svetimų Tautų karinius konfliktus, nutraukti svetimų Tautų karinį finansavimą bei vietos gyventojų tarpusavio kiršinimą.
    Mes, Žemaičiai kaip taiki Tauta, LR Prezidentei galime padėti išspręsti šią nemalonią susiklosčiusią konfliktinę situaciją tarp kaimyninių Tautų. Vardan abipusio Žemaičių ir Lietuvių geresnio gyvenimo, pradžiai siūlome nutraukti galimai vakarų diktuojamą agresyvią politiką prieš mus ir mūsų kaimynus.
    Tikime, kad rasite savyje jėgų ir apgalvosite tolimesnius savo politinius žingsnius, kurie ateityje nepakenks Žemaičių, Lietuvių ir kaimynų Tautų draugystei.’ LL

  21. Klemas Jankūnas:

    Ačiū Z Vaišvilai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: