R.Slibinskas. VRK cinizmas peržengė ribas. Įspūdžiai iš VRK būstinės (215)

Rimantas Slibinskas, VRK | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotrauka

Rimantas Slibinskas, VRK | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotrauka

Noriu pasidalinti savo įspūdžiais iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) darbo kaip paprastas pilietis, dalyvavęs parašų referendumui rezultatų tikrinime. Bandykime vadovautis VRK Įstatymu, Lietuvos teisės aktais ir pažiūrėkime, kaip sistema veikia iš tikrųjų. Aprašomi įvykiai nebus labai malonūs, todėl gal pradžiai reiktų pacituoti pagrindinį VRK veiklos principų apibrėžimą (LR VRK Įstatymas):

4 straipsnis. Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos teisiniai pagrindai ir veiklos principai

1. Vyriausioji rinkimų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo, rinkimų, Referendumo ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

2. Vyriausiosios rinkimų komisijos veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais.

Aprašysiu kaip šie pagrindiniai principai veikė parašų referendumui tikrinimo metu. Aš buvau paprastas parašų rinkėjas, tačiau su draugų pagalba surinkome  apie 1500 parašų. Tai tikrai nebuvo paprasta, todėl buvo įdomu, kaip bus patikrinti šie parašai, ar sąžiningai, teisingai ir skaidriai vyksta procedūros. Apsidžiaugiau, kad VRK posėdžiai vieši ir leidžia norintiems susipažinti su rezultatais. Dalyvavau pirmame VRK posėdyje gruodžio 3 dieną.

Pradžioje viskas atrodė gana gražiai. Liberalų Sąjūdžio atstovas Rokas Stabingis supažindino su tikrinimo metodika. Rezultatai suvedami į kompiuterines bylas, kiekvienas lapas aprašomas, pažymint surastus netikslumus. Paklaustas VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas užtikrino, kad leis parašų rinkėjams susipažinti tiek su vizualinio patikrinimo rezultatais, tiek su kompiuteryje suvestomis versijomis. Kaip leis tai padaryti nepasakė, bet pažadėjo tikrinimo rezultatus derinti su iniciatyvine grupe ir bandyti priimti bendrą sprendimą, vengti klaidų.

Atkreipiau dėmesį į VRK nario Juliaus Jasaičio pastabas, kad reikėtų patvirtinti parašų tikrinimo procedūros tvarką, kad būtų išvengta nesklandumų. Anot jo, VRK tikrina, bet neturi pasitvirtinusi jokios tikrinimo procedūrų tvarkos. Jis pasiūlė tikrinimo procedūros tvarkoje numatyti kas tikrina, ar tik VRK nariai, ar dar ir samdomi tikrintojai, kokie jiems keliami reikalavimai, ar nereikia kažkokios priesaikos, kad tikrinantys bus sąžiningi ir neturi interesų konflikto, kokie yra tikrinimo būdai, eiliškumas, kaip fiksuojami rezultatai į lenteles ir kokios galimybės patikrinti rezultatus, nes tikrintojas gali turėti interesų arba gali padaryti klaidų. Ar yra iš principo galimybė patikrinti, ar nesuklydo tikrinantis žmogus? J. Jasaičio ir kitų komisijos narių pasisakymus galima pažiūrėti posėdžio vaizdo įraše.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas nepritarė šiam siūlymui, atseit nėra privaloma, tai viso labo rekomendacijos ir tam trūksta laiko. Pažymėtina, kad J. Jasaičiui kalbant šalia sėdinčios moterys, VRK narės ironiškai šypsojosi. Tik paskui supratau, kodėl…

Neaiškumai ir nesklandumai kilo jau pačiame pirmame posėdyje. Iniciatyvinės grupės narys Julius Panka paprašė, kad vienam ar dviems grupės atstovams būtų leista dalyvauti parašų skaičiavime. Z. Vaigauskas pasakė, kad iniciatyvinei grupei VRK visą laiką leisdavo dalyvaut, bet kuriam etape. Tik jis nenorėtų, kad stebėtojai stovėtų rašysenos ekspertams už nugarų ir trukdytų darbą. Paskui sekė ilgas monologas, po kurio liko niekas neaišku. Siūlymui stebėti skaičiavimą labai pasipriešino VRK narys nuo konservatorių (TS-LKD) partijos Valdas Benkunskas. Jis nesutiko, kad jam kas nors „stovėtų už nugaros“ ir tikrintų, nes tiesiog trukdys dėmesį ir jam tai nėra priimtina. Jį užstojo Z. Vaigauskas ir galiausiai VRK nesuteikė iniciatyvinei grupei galimybės stebėti atliekamą parašų tikrinimą. Apie kažkokius sprendimus nei šiuo, nei kitais klausimas net nėjo kalba. Ponas Z. Vaigauskas pastoviai skundėsi laiko trūkumu, tačiau daugiausiai laiko užimdavo jo monologai, iš kurių nesekė jokie konkretūs sprendimai, aiškumo apskritai nebuvo. Buvo tik žadama, kad leis susipažinti su viskuo ir panašiai. Apibendrinant, buvo įvardinti tik kokie bus parašų tikrinimo etapai:

1) Vizualinis parašų patikrinimas, kurį atlieka VRK nariai ir rašysenos ekspertai, suvedant duomenis į elektronines laikmenas kompiuteryje.
2) Atsitiktinai parinktų parašų, po tris iš lapo, patikrinimas registrų centre pagal pateiktą dokumento numerį. Tada bus daromi kažkokie apibendrinimai.
3) Su šio tikrinimo rezultatais bus supažindinta iniciatyvinė grupė ir aptariamos atskirų parašų grupės, rezultatai tikrinami, ištaisomos klaidos.

Kaip konkrečiai tai bus daroma niekas nepaaiškino, bet pradžioje viskas atrodė gana gražiai. Deja, jau pirmas konkrečios parašų grupės, pasirašančių už neįgalius asmenis, aptarimas atskleidė „Vaigausko metodiką“.

Šio metodikos esmė yra leisti aptarinėti, daug kalbėti, bet nepriimti jokio sprendimo. Tada tęsiasi vilkinimas ir galiausiai visi ginčytini parašai savaime neįskaitomi paskutiniame posėdyje. Dabar galima tvirtai pasakyti, kad šiuo būdu buvo atmesti visi VRK komisijos pažymėti parašai, įskaitant pačių VRK narių klaidingai neįskaitytus parašus.

Dėl pasirašymo už neįgalų asmenį, pati VRK nesutarė, ar reikia užskaityti neįgaliojo parašą, kai už jį pasirašo parašų rinkėjas. VRK narys teisininkas Justinas Žilinskas pasiūlė įskaityti šiuos parašus kaip atitinkančius įstatymo reikalavimus. Tačiau, VRK narė nuo socialdemokratų partijos Živilė Verbylaitė buvo priešingos nuomonės. Atseit, parašų rinkimo lape parašų rinkėjas patvirtina, kad už neįgalų žmogų parašų rinkėjo akivaizdoje pasirašė kitas asmuo. „Kitas“, pasak Ž. Verbylaitės, tai ne tas pats rinkėjas. Į teisingą J. Žilinsko repliką, kad įstatyme nėra uždrausta pačiam parašų rinkėjui pasirašyti už neįgalųjį, Ž. Verbylaitė atsakė pasiremdama Seimo rinkimų įstatymu, kuriame pagal ją „parašų rinkėjas negali pasirašyti už neįgalųjį“. Anot teisininko J. Žilinsko Seimo rinkimų įstatymas nėra Referendumo įstatymas ir parašų rinkėjai neprivalėjo to žinoti, todėl pasiūlė vis tiek užskaityti. Tada pasipylė kitų VRK narių (E. Masnevaitės, J. Udrio ir S. Misevičienės) pasisakymai, kad įstatymus reikia skaityti „sistemiškai“ ir nepripažinti tokių parašų.

Karščiausiai neįgaliųjų parašus neįskaityti stengėsi Jonas Udris, kuris argumentavo, kad esant dviprasmybei reikia remtis kitais įstatymais ir kad visur „galioja principas, kad tu negali būti teisėjas savo byloj“. Pagal J. Udrį išeitų, kad parašų rinkėjas parašus renka ne referendumo skelbimui paremti, bet paties savo kandidatūrai paremti, ar kažkokiais kitais asmeniniais interesais. Savo išsikeltos kandidatūros parėmimas buvo sulygintas su bendro pobūdžio referendumo klausimu, nors tai skirtingi dalykai. Be to, J. Udris pamiršo, kad patys VRK nariai piliečių valios klausimus sprendė vienašališkai, būdami patys teisėjai savo byloje… Jokios piliečio teisės išreikšti savo valią įstatymu leidžiamais būdais nebuvo paminėtos.

Ž. Verbylaitė dar pateikė tokį pavyzdį, kad atseit galima paskambint telefonu savo draugams ir pasirašyti už juos, kaip už neįgalius, užpildant taip visą lapą. Šios fantazijos ir kaltinimai galimu sukčiavimu buvo pateikti rimto argumento pavidalu, nors jie be jokio pagrindo (atrodo, kad tokių galimų pažeidimų išvis nebuvo nustatyta). Pabandykime patys perskaityti galiojančią įstatymo normą pasirašant už neįgalųjį:

11 straipsnis. Piliečių parašų rinkimas

4. Kiekvieną tokį reikalavimą gali pasirašyti rinkimų teisę turintis pilietis. Piliečių parašų skaičius neribojamas, tačiau jų turi būti ne mažiau kaip 300 tūkstančių. Pilietis savo duomenis įrašo pats ir pasirašo. Jeigu pilietis dėl fizinio trūkumo negali pats įrašyti savo duomenų ir pasirašyti, jo prašymu tą padaro kitas pilietis. Šis faktas turi būti pažymimas atitinkamu įrašu piliečių parašų rinkimų lape bei patvirtinamas piliečių parašus rinkusio piliečio parašu.

Kaip matome, negalintis pasirašyti pilietis paprašo duomenis įrašyti kito asmens, kurį pats pasirenka. Aš pats rinkau parašus ir manęs paprašė pasirašyti dėl fizinio trūkumo negalintis to padaryti žmogus. Paprašė būtent manęs, taigi aš ir įrašiau, nes pagal įstatymą nėra uždrausta. Bet, pasirodo, J. Udris ir Ž. Verbylaitė čia gali taikyti kitus įstatymus, jiems vieniems težinomas įstatymų praktikas ir panašiai, kad tik atmestų piliečių valią, ypač neįgaliųjų. Kadangi minėtas pasirašęs žmogus (netgi pasirašyti sugebėjo šiaip taip pats, aš įrašiau tik duomenis) labai norėjo sužinoti, ar jo parašas bus įskaitytas, tai paklausiau komisijos, ar galės pats atvykti ir patvirtinti savo parašą. Tai Z. Vaigauskas įvertino kaip „grasinimą atvežti čia mums neįgaliuosius“.

Toliau viskas klostėsi pagal Z. Vaigausko metodiką: ilgos kalbos, nepriimtas joks sprendimas, tik „mes pažiūrėsim, spręsim“… Apibendrinant, pirmame posėdyje nebuvo patvirtinta tiksli parašų tikrinimo tvarka, nebuvo leista stebėti VRK darbo ir nepriimtas joks sprendimas dėl neįgaliųjų parašų. Po to VRK nariai neįgaliųjų parašus „žymėjo“ savo nuožiūra ir kiek mačiau atmetė beveik visus, kuriems padėjo pasirašyti pats rinkėjas, įskaitant mano minėtą asmenį, kuriam padėjau pasirašyti. Vis dėlto, pirmo posėdžio pažadai leisti patikrinti visus tikrinimo rezultatus nuteikė palankiai.

Antrą kartą VRK pavyko apsilankyti gruodžio 6-ą dieną. Pamatėme parodomąjį šou, viskas buvo geranoriškai žadama. Bet jau pirmoje pamatytoje byloje pastebėjome piktybinį parašų brokavimą. Buvo geltonai sužymėti visi 70 lape esantys Lietuvos piliečių užsienyje parašai. Priminiau Z. Vaigauskui, kad jis anksčiau pats patvirtino piliečių teisę pasirašant deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje ir kad šitų parašų išbrokavimas tam tiesiogiai prieštarauja. Parašus tikrinusi moteris pasakė, kad nesuprato tų adresų (prasideda skaičiais, adresai yra JAV, nurodyti tiksliai), todėl pažymėjo. Tada Z. Vaigauskas užtikrino, kad „parašų pažymėjimas nieko nereiškia, dėl jų spręsime, šituos turime užskaityt“.

Tačiau, visi geltonai pažymėti piliečių adresai atsidūrė rezultatų suvestinėse grafoje „6. Gyvenamoji vieta nurodyta ar netinkamai nurodyta“, užskaityti nebuvo ir VRK sprendimu visus juos teks tikslinti. Kadangi šių užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių adresai yra teisingi ir tikslūs, Z. Vaigausko metodų dėka teks tikslinti parašus, įrašant lygiai tuos pačius įrašus. Kadangi privaloma rašyti ta pačia ranka, tai parašų rinkėjams teks skristi į JAV ir per tas dvi savaites surasti pasirašiusius, surenkant tuos pačius įrašus. O tada, aišku, nepavyks visų surasti ir VRK priims reikalingą sprendimą. Taigi, Z. Vaigausko metodika pašalino tiek neįgaliųjų, tiek užsienio lietuvių piliečių valią.

Paskui mums papasakojo apie gyventojų duomenų patikrinimą Registrų centre. Aš pasinaudojau parodomąja programa ir atidžiai pažiūrėjau pirmus gautus patikrinimo rezultatus. Jie buvo VRK kompiuterinių technologijų skyriuje, berods Dariaus Gaižausko kompiuteryje. Matėsi nemažai galimų VRK darbuotojų klaidų. Pavyzdžiui, iš registro pagal dokumento numerį buvo gauta pavardė „Jančauskas“, o VRK darbuotojų įvestoje skiltyje įrašyta „Jančaukas“ (praleista S raidė) ir neatitikimas žymimas. Arba buvo gauta visai kitokia pavardė negu įvesta. Tada VRK darbuotojai geranoriškai paaiškino, kad tai turbūt yra jų suvedimo klaidos, bet jos bus taisomos. Į klausimą, ar leis patikrinti rezultatus vėliau ir peržiūrėti visus nepatvirtintų duomenų įrašus, jei reikia sulyginant su įrašais parašų lapuose (kad būtų galima pašalinti suvedimo klaidas, pataisyti rezultatus), buvo atsakyta teigiamai. Tokią peržiūrą prižadėjo ne tik kompiuterinių technologijų skyriaus darbuotojai, bet ir pats pirmininkas Z. Vaigauskas. Maža to, iniciatyvinės grupės narys Julius Panka sakė pastebėjęs akivaizdžią klaidą parodytuose „dublių“ sąrašuose. Viena iš parašų rinkimo koordinatorių (Liudmila Petkevičiūtė) buvo pažymėta, kaip du kartus pasirašiusi. Pirmininkas Z. Vaigauskas buvo įsitikinęs, kad čia teisingai viskas ir atvertė pažiūrėti parašus lapuose. Paaiškėjo, kad antrą kartą pasirašyta ne parašų lape, o po savo rinktu lapu, tai buvo akivaizdi klaida suvedant rezultatus. Tada buvo atsiprašyta ir pažadėta ją pataisyti. Tačiau, kaip po to sakė J. Panka, jis negalėjo patikrinti ir nežino, ar pataisyta ši klaida, ar ji liko galutiniame rezultate (t.y. tarp atmestų parašų).

Apibendrinant gruodžio 6-os viešnagę VRK, buvo pastebėta tikrai daug visokių netikslumų netgi per parodomąją apžiūrą. Galiausiai pirmininkas prižadėjo ateinančią savaitę leisti susipažinti su visais patikrinimo rezultatais, įskaitant Registrų centro duomenis bei ištaisant klaidas. Sutarėme, kad tikrinsime viską nuo kitos savaitės trečiadienio, gruodžio 11 dienos.

Gruodžio 11 diena, VRK

Tai buvo pirma rimtesnio rezultatų tikrinimo diena. Atėjome trys vilniečiai, mums pateikė susipažinimui baigtas bylas Nr. 1-30. Dominusios vilniečių bylos prasideda tik nuo Nr. 32, taigi teko imti svetimas, iš pajūrio krašto. Kas labiausiai nustebino, kad pirmininko žadėtų kompiuterinių bylų peržiūrėti neleido. Vietoje to buvo atnešta šūsnis atspausdintų lapų su bylų suvestinėmis, kuriame lape kiek parašų ir už ką išbrokuota. Kai paklausėm, kodėl neleidžia prie kompiuterių, buvo pasakyta, kad jie taip nusprendė. Atseit, jei prireiks duos ir kompiuterines bylas peržiūrėt. Tai irgi pasirodė tik pažadai, nes jokių kompiuterinių bylų ir elektroninių laikmenų mes išvis negavome. Tai, ką rodė Rokas Stabingis per pirmąjį VRK posėdį buvo parodomasis šou, po to visi pažadai supažindinti su elektroninėmis rezultatų versijomis buvo „pamiršti“.

Maža to, R. Stabingis atnešė nepatogiai paruoštą atspausdintą rezultatų versiją. Joje ekspertų grafologų „vienos rankos“ rašysenos įrašai nebuvo išskirti į atskirą eilutę nuo įskaitytų parašų („eksperto pastabų nėra“). Dėl to nebuvo įmanoma susigaudyti, kiek iš viso kurioje byloje yra gerų parašų, o kiek neįskaitytų. Norint sužinoti tikrinimo rezultatą, reikėjo skaičiuoti kiekvieno lapo parašų skaičius su paprastu kalkuliatoriumi, rankiniu būdu… Iš tikrųjų, duomenų išskyrimą patogesniu būdu nėra sunku padaryti. Aš paklausiau Z. Vaigausko, kodėl leidžia šitas išklotines spausdinti vaikinui (R. Stabingiui), kuris nesugeba net dviejų eilučių išskirti. Padėti pasisiūliau pats, būtų užėmę porą minučių, nes tai labai paprastas veiksmas. Tačiau man neleido.

Gelbėdamas padėtį pirmininkas iš kažkur atnešė atskirą patikrintų 30 bylų suvestinę su rezultatais, kuriuose nors ir sunkiai, bet įmanoma susigaudyti. Vis dėlto, tiek šią pirmą, tiek kitas dvi patikrinimo dienas mums teko susipažinti su rezultatais naudojantis tokiom pačiom labai nepatogiai pateiktomis išklotinėmis. Tai labai stabdė susipažinimą. Manau, kad tai buvo padaryta specialiai, kad nespėtume susipažinti ir vilkindama laiką VRK galiausiai paskelbtų sprendimą be jokių rezultatų patikrinimo ir klaidų taisymo.

Man pakliuvo paties Roko Stabingio tikrinta byla Nr. 3 (perdavė kordinatorė Rita Jusienė), kartu tikrinta rašysenos ekspertės Alvidos Kačinskienės, rinkta Palangoje. Šioje byloje buvo vienas didžiausių neįskaitytų parašų skaičius iš tų pirmųjų 30 bylų. Buvo daugybė grafologės A. Kučinskienės pažymėtų „viena ranka“ rašytų parašų (net 593 per šią bylą). Daugelis jų man sukėlė rimtų įtarimų, kad rašysena skiriasi. Vis dėlto, pradžioje mums buvo įsakmiai pasakyta, kad grafologai yra specialistai ir jų sprendimas yra neginčijamas. Anot Vaigausko: „jūs nebent po ilgų teismų galit 2-4 parašus prisiteist, ar jum to reikia?“. Todėl pradžioje, suklaidinti šių nurodymų mes nesistengėm atidžiau tikrint tų grafologų pažymėjimų raudonu tušinuku, atseit kaip „neginčijamų“. Paskui paaiškėjo, kad ši rašysenos ekspertė (A. Kačinskienė) neabejotinai suklydo byloje Nr. 37 (perdavė iniciatyvinės grupės narys Juliaus Panka), suklydimai byloje Nr. 37 yra daugybiniai. Deja, nepavyko sužinoti kuris rašysenos ekspertas patikrino bylą Nr. 24, kurioje atmestas berods rekordinis parašų skaičius dėl įrašų „viena ranka“ (net 796; paprastai iš atskiros bylos buvo atmetama ~100-300 parašų). Įtariu, kad tą bylą irgi tikrino ekspertė Alvida Kačinskienė, nes yra per daug panašių sutapimų.

Reikia pažymėti, kad mums nedavė jokių tikrintojų sąrašų ir pavardžių, šie pastebėjimai atsitiktiniai. Be to, kai pradėjau rašytis tikrintojų vardus ir pavardes nuo bylų, mane užsipuolė Z. Vaigauskas ir A. Verbylaitė („Kodėl jūs čia domitės, užsirašinėjate, gal bandysite mus persekioti?“ – A. Verbylaitė). Z. Vaigauskas pradėjo pasakoti apie kažkokius piktybinius ankstesnius tikrintojus, kurie grasino ir panašiai. Taigi, tokiu būdu bandė spausti, kad pavardės nebūtų pasižymėtos. Atsakiau, kad pas juos laki vaizduotė, ir tiek. Užsirašinėjau pavardes toliau.

Manau, kad skaidrumo dėlei Komisija turėjo duoti ir tikrintojų sąrašą prie bylų patikrinimo rezultatų, kad būtų galima matyti, kuris tikrintojas galimai „persistengė“ ir atidžiau peržiūrėti būtent jo tikrintas bylas. Tačiau, tokių duomenų VRK nepateikė. Dėl pačių tikrintojų iš VRK, tai daugeliu atveju parašų rinkėjai pastebėjo „persistengimą“ to paties R. Stabingio tikrintose bylose. Jose didelis procentas parašų buvo atmestas nepagrįstai.

Gruodžio 11 dieną iškilo vėl ta pati tema apie parašų rinkėjo pasirašymą už neįgalų asmenį. Paklausiau Ž. Verbylaitės, ar galima patvirtint jų pasirašymą, ar kažkaip patikslint gal vėliau, pagal Referendumo įstatymo 13–2 punktą. Ž. Verbylaitė atsakė, kad komisija jau nusprendė, kad tie parašai neatitinka reikalavimų ir bus atmesti. Į klausimą, kada jie taip nusprendė, Ž. Verbylaitė bandė atsakyt, kad posėdyje, bet priminiau, kad sprendimo juk nebuvo. Tada pasakė, kad „nusprendė vėliau, per tarpusavio pasitarimus“. Paklausiau, nuo kada tokius klausimus sprendžia ne viešai ir ne per posėdį? Tada Ž. Verbylaitė pasimetė. Galiausiai pasakė taip: „Jokių patvirtinimų nebus, čia jau nuspręsta“. Apie galimybę pratęsti laiką parašų patikslinimui (15 dienų trūkumams pašalinti), pasakė: „ir jokių pratęsimų nebus, mes nubalsuosim ir viskas!“

Be to, dėl neįgaliųjų Ž. Verbylaitė pradėjo svarstyti galimybę patikrinti jų neįgaliųjų pažymėjimus ir, jei jie negalioja ar jų nepateikia, „nubausti tokius asmenis, nes tai būtų galiojančių įstatymų pažeidimas“. Aš galiausia susinervinęs paklausiau, ar čia tokia yra socialdemokratų partijos politika braukyti neįgaliųjų parašus? Į pagalbą jai atskubėjo Z. Vaigauskas. Jis pasakė, kad tokių parašų yra nedaug, gal jie neturės didelės reikšmės. Tai kodėl tada neužskaityt, kodėl būtinai atmest? Atsakė, kad tikrai dar nenusprendė, svarstys netrukus.

Po to kitą ir dar kitą dieną pirmininkas Z. Vaigauskas buvo net 2–3 kartus pareiškęs visiems, kad tokius parašus komisija užskaitys. Į klausimus, kada jie tikrai nuspręs aiškaus atsakymo nebuvo. Kaip minėjau, tokiu būdu paprasčiausiai vilkino laiką ir klaidino žmones, kad atmestų parašus tyliai-ramiai paskutiniame posėdyje.

Reikia paminėti, kad mums nebuvo paaiškinta procedūra, pagal kurią bus galima taisyti rastas klaidas. Gruodžio 11 d. nebuvo pateikta jokių pastabų formų ir jokios informacijos ta tema. Viską žymėjomės, kaip kas išmanėme, laisva forma. Buvo tik šeši žmonės (trys vilniečiai ir po to atvažiavo trys kauniečiai), o bylų daugybė ir buvo sunku susigaudyt painiai pateiktose išklotinėse. Kažką normaliau patikrint per tą gruodžio 11 dienos antrą pusę trūko laiko. Galiausiai paprašius žadėtų Registrų centro duomenų, buvo pasakyta, kad „dar nesuvesta į vieną failą“. Taip vilkino iki pat vakaro, kol pasakė, kad „jau bus tik rytoj“.

Gruodžio 12 diena, VRK

Pradėjom rimčiau tikrinti mūsų Vilniuje rinktus parašų lapus. Blogiausia, kad registrų centro duomenys buvo pažymėti tik painiose rezultatų suvestinėse (kiek kokiam lape ir dėl ko neįskaityta), nenurodant įrašų eilučių. Pagal punktus „4. Dokumento numeris netinkamas ar nėra“ ir „11. Dokumentas negalioja“ atmesti įrašai nebuvo pažymėti parašų lapuose. Taigi, nebuvo aišku, nei kuris parašas atmestas, nei kodėl. Be to, pagal tas eilutes buvo supainiota viskas.

Kai kurie įrašai (mažesnė dalis) buvo pažymėti lapuose ir neįskaityti dėl to, kad, pavyzdžiui, nurodytas teisių numeris ar įrašo nėra (labai reti atvejai, nes daugumą mes patys išbraukėme prieš priduodami). Dauguma neužskaitytų pagal tuos punktus buvo pagal registrų centro duomenis. Man pavyko išsireikalauti vieno įrašo originalaus lapo išrašą, kurį pirmame posėdyje rodė R. Stabingis. Tačiau, niekas neleido pažiūrėti elektroninės laimenos kompiuteryje, tik atspausdino keletą lapų vos matomu šriftu pažymėtų eilučių. Pagal jas pavyko atrinkti, kad yra atmestas atsitiktinai atrinktas bylos Nr. 32, lapo Nr. 23 (originalus nr. 007510) paskutinis įrašas 29-oje eilutėje. Ten pasirašė Vladimir Šepelskij, iš pažiūros užsirašiau jo dokumento netinkamą nr. xxxxxxxx.

Tada prasidėjo „kančių keliai“ išsiaiškinti, kas ten neatitinka. Bandžiau kartu su grupės koordinatoriumi Romu Kauliniu susitarti su Zenonu Vaigausku, kad duotų pažiūrėti Registrų centro įrašus ir patikrinti atmestus, kaip žadėjo. Zenonas pradėjo atsisakinėti, klausti ko konkrečiai norite? Vargais negalais pavyko sužinoti, kad yra įvestas numeris xxxxxxxx (man pasirodė galima klaida trečiame skaičiuje). Paprašius įvesti patikrinti kitą galimą numerį (111…), atsakė, kad neturi priėjimo prie Registrų centro. O duomenų tikrinimą esą reikia suderinti su koordinatoriais ir panašiai.

Kitą dieną (XII.13) nuėjome pas poną Vaigauską jau su grupės koordinatore Rita Jusiene. Pirmininkas visaip bandė vėl vilkinti („eikite tikrinti savo darbo, kas jums pasakyti, paskui spęsime šituos klausimus“ ir pan.), tačiau buvo mandagiai paaiškinta, kad kitką baigėme ir jau reikia šitų žadėtų duomenų. Tada Vaigauskas pasakė, kad neturite teisės, reikia įgaliojimo. Pateikiau tvarkingą grupės man suteiktą įgaliojimą. Kitas pirmininko teiginys buvo, kad registrų duomenys yra slapti, esą matosi asmens kodai. Priminiau, kad jokių asmens kodų ten nėra, nes jau mačiau tuos duomenis per „parodomąjį šou“. Tada buvo pasakyta „tai matosi paso numeriai“. Atsakiau, kad visi 20–30 žmonių dabar žiūri tuos pačius numerius lapuose ir visi rinkėjai juos matė, nes kitaip parašų surinkti neįmanoma. Galiausiai ponas Vaigauskas teikėsi pripažinti, kad reikalavimas yra teisėtas – jie tą žadėjo. Tada pasakė: „Rašykite raštišką prašymą, mes jį svarstysime“… Ką gi, teko vėl gaišti laiko ir rašyt tą prašymą. Surašiau, kaip priklauso, pridėjau iniciatyvinės grupės narių pasirašytą įgaliojimą (kopiją turiu). Nors pateikiau tuoj po pietų, bet mano prašymas iki pat dienos galo nebuvo svarstomas.

Manęs ponas Vaigauskas neįleido ir į aptarimą su iniciatyvinės grupės nariais (Z. Vaigauskas: „Aš žinau, kas čia bus“). Kitą dieną mano prašymo irgi niekas nesvarstė, nes priėmė vienašališką sprendimą (XII.14), netaisydami jokių klaidų. Gruodžio 13 dienos vakare man pavyko surasti pasirašiusį asmenį ir gauti jo dokumento kopiją (turima). Iš tikrųjų, paaiškėjo, kad V. Šepelskij tapatybės kortelės numeris yra xxxxxxxx. Taigi, VRK padarė klaidą ir jos neištaisė. Maža to, tiek Z. Vaigauskas, tiek Ž. Verbylaitė, tiek VRK darbuotoja Lina (Petronienė?) gyrėsi, kad labai mums padėjo atrinkdami galimas dokumentų numerių klaidas ir jas ištaisydami.

Aišku, aš padėkojau, bet paprašiau leisti pačiam pažiūrėti, kaip žadėta. Tada prasidėjo užsipuolimai („Mes jums padedame, o jūs dar nepatenkinti – viskas, daugiau nekomentuosiu“ – Lina). Tokiu būdu, Registrų centro duomenų nebuvo leista peržiūrėti, o vienintelis patikrintas atmestas dokumento numeris buvo pačių VRK narių klaidingai įvestas. Apibendrinant, VRK žadėjo, žadėjo, žadėjo, bet paprasčiausiai visus apmulkino. Ponas Z. Vaigauskas profesionaliai vilkino viską, o po to liepdavo rašyti raštiškus prašymus, kurių niekas net nenagrinėjo. Be jokių klaidų ištaisymų buvo patvirtinti VRK narių klaidingai atmesti parašai, kaip nurodyta pavyzdyje aukščiau.

Maža to, Ž. Verbylaitė ir pora kitų VRK narių patvirtino, kad Registrų centre buvo tikrinami ne tik atsitiktinai kompiuterio parinkti numeriai (1-as, paskutinis ir vienas iš vidurio lape), bet ir jų pačių atrinkti abejones keliantys įrašai. Kai paklausiau apie statistiką, jie visi patvirtino, kad ji bus skaičiuojama nuo visų iš Registro centro gautų duomenų. Pabandžiau Z. Vaigauskui paaiškinti, kad tokia statistika nėra iš atsitiktinės imties ir būtų nekorektiška, nes iškreiptų rezultatus. Pirmininkas paklausinėjo, kas aš toks, pabandė paspausti pikčiau. Paskui pasakė: „Čia išskirtinis atvejis“ (apie mano susidomėjimą ir prašymus susipažinti, atseit domiuosi įkyriai), dar kažką panašaus.

Paskui, gruodžio 13 dienos vakare Z. Vaigauskas grįžo iš kažkur (buvo porai valandų išvažiavęs) ir jau pradėjo kalbėt kitaip. Atseit, gal statistikos neskaičiuos, nes mums nenaudinga ir panašiai. Iš tikrųjų, kiek mačiau paskelbtuose rezultatuose, statistika nebuvo įskaičiuota, tik parašytas prognozuojamas skaičius 7800 parašų, kiek būtų galima daugiausiai atmesti pagal statistiką. Akivaizdu, kad iš minėtų trijų skaičiavimų modelių, šiame neskaičiuotame buvo įtraukti visi galimai neteisingai paimtos imties duomenys iš Registrų centro. Svarbiausia, kad mums nebuvo leista susipažinti su jokia elektronine laikmena ir jokiomis kompiuterinėmis bylomis. Nors buvo daug kartų žadėta ir padarytas parodomasis pristatymas. Tokiu būdu, akivaizdu, kad Registrų centro duomenys yra nepatikimai suskaičiuoti ir kelia rimtų abejonių. Patikrinti tų beveik 2500 atmestų parašų tose eilutėse mums neleido.

Akivaizdžios klaidos visose kitose parašų grupėse

1. Ekspertų grafologų pastabos

Kaip minėta, nemažai vietų ekspertų grafologų pastabos sukėlė abejonių. Buvo užtikrinta, kad ekspertai neklysta, tačiau netgi per trumpą laiką ir atsitiktinai pavyko surasti nemažai akivaizdžių klaidų jų sprendimuose, atmetant įrašus, kaip „rašytus viena ranka“.

Aiškus pavyzdys yra jau minėtos ekspertės Alvidos Kačinskienės tirtoje byloje Nr. 37: Lape eil. Nr. 11 (originalus nr. 006389) eilutėse 8–9 pasirašė pilietės Raimonda ir Renata Vaičaitytės, kurios yra seserys. Jų parašai buvo ekspertės neįskaityti, kaip rašyti „viena ranka“. Bet pasirodo, seserys pasirašė kiekviena už save, matant bent porai liudininkų. Jos atvyko į VRK gruodžio 13 d. ir parašė prašymą įskaityti jų parašą. Tačiau, VRK į tai neatsižvelgė. Nors jos buvo seserys dvynės su panašia rašysena, tačiau skirtumas tarp jų įrašų yra aiškiai matomas. Tokiu būdu, tai yra akivaizdi VRK klaida.

Daugelyje šeimų artimųjų rašysena yra panaši (brolių ir seserų, jų tėvų). Po Alvidos Kačinskienės padarytos klaidos lieka neaišku, kiek iš viso piliečių parašų atmesta dėl tokios panašios rašybos. Juk tokių „viena ranka“ rašytų įrašų absoliučią daugumą sudaro atskirų šeimų narių parašai, kurie yra natūraliai panašūs… Bet kokiu atveju, bent vienas iš tų mažų grupelių pasirašė už save patį – pagal įstatymą. O Referendumo įstatymas nenumato bausti tokio žmogaus, neįskaitant jo parašo. „Baudžiama“ tik tuo atveju, jei pilietis pasirašė du kartus („dublis“).

Maža to, rašybos ekspertai padarė ir kitų klaidų. Pavyzdžiui, A. Kačinskienė toje pačioje byloje Nr. 37, lapo eil. Nr. 77 išbrokavo tris įrašus 35–37 eilutėse. Pilietė ten pasirašė už save, o po to už savo vyrą (negalintį pasirašyti patį) pagal visus įstatymo keliamus reikalavimus („pasirašau už“ ir nubraukė savo langelį). Tiesa, kad minėtos trys eilutės rašytos ta pačia ranka, tačiau tai atitinka įstatymo reikalavimus! Parašus rinko kitas asmuo (ne pati pilietė), todėl pilietė tikrai gali ir turi pasirašyti už savo vyrą, kaip trečias asmuo, jam paprašius. Parašai tokiu atveju yra vienodos rašysenos, tačiau turi būti įskaityti. Taigi, du parašai ten yra neįskaityti neteisingai!

Kaip minėta, tai yra tik pavyzdžiai. Reiktų vėl peržiūrėti visus atmestus parašus tuose lapuose, kur atmesta ypač daug parašų tik dėl šios priežasties (pavyzdžiui, lapas Nr. 24), taip pat minėtos ekspertės A. Kačinskienės tikrintus lapus. Aišku, kad tokie atvejai nėra pavieniai. Geriausias sprendimas turbūt būtų leisti patikslinti visus „viena ranka“ rašytus įrašus. Ekspertai juk pripažino, kad parašai visur yra skirtingų žmonių.

2. Gyvenamoji vieta

Kaip minėta, VRK, nekreipdama dėmesio į klaidas, patvirtino sprendimą tikslinti visus gyvenamosios vietos įrašus, kuriuos tikrintojai pažymėjo. Aukščiau minėta visiškai absurdiška situacija, kai teks tikslinti teisingai užrašytas gyvenamųjų vietų adresus užsienyje (įrašyti tą patį). Kitas panašus pavyzdys yra Lietuvoje esančio Molėtų raj. Alantos sen. Svobiškėlio km. adresas, kuriame nėra gatvės. Šis pavyzdys yra byloje Nr. 68, lapo eil. Nr. 23. Tikrintojas Nerijus Grybėnas atmetė net 38 šiose apylinkėse surinktus parašus. Juos reikės tikslinti. Tariamas tikslinimas vėlgi bus tik to pačio teisingo adreso įrašymas, kitaip neįmanoma padaryti.

Kaip savo „Veidaknygės“ puslapyje skaidriai visuomenę informavo VRK narys Justinas Žilinskas, „tokie įrašai tikrai turi būti įskaityti, remiantis protingumo kriterijais“. Tai buvo nedviprasmiškai užtikrinta ir paties Z. Vaigausko kelis kartus, girdint daugeliui iniciatyvinės grupės narių, tikrinusių rezultatus. Tačiau tai vėl buvo melas, nes VRK neatsižvelgė į jokias parašų tikrintojų pastabas.

Pagaliau tuo atveju VRK net buvo pateikti parašus minėtame 68–23 lape rinkusios Vilmos Čekutienės ir jos vyro Ričardo Čekučio (jo paties parašas neįskaitytas) prašymai užskaityti įrašus dėl minėtų akivaizdžių priežasčių (kopijos yra turimos). VRK neatsižvelgė net į šiuos teisėtus lūkesčius…

Pavyzdys iš kito lapo: byla Nr. 32, lapo eil. Nr. 22 (originalus nr. 007511). 52-a eilutė, pasirašė pilietė Demenytė Ieva, gyvenamoji vieta Medynėlių g. xx. Miestas neįrašytas, tačiau tokia gatvė yra tik Kauno mieste ir šalia įrašuose Kauno miestas. Pagal J. Žilinsko skleistas visuomenei žinias, „tokie parašai tikrai bus įskaitomi pagal protingumo kriterijų“. Tą vėlgi buvo kelis kartus patvirtinęs Z. Vaigauskas. Tačiau tai vėl buvo įžūlus melas, nes VRK paprasčiausiai toliau vilkino laiką ir paskui visų šios grupės parašų neįskaitė, priėmė sprendimą juos kažkaip „tikslinti“.

Tokių parašų visuose lapuose yra daugybė ir jie privalomai turi būti įskaityti, net patys VRK nariai dėl to nesiginčijo, tik apgavo. Galimų klaidų skaičius yra didelis ir turintis lemiamą įtaką piliečių valios išraiškai. Pavyzdžiui, tikrinant VRK darbą byloje Nr. 68 buvo prašoma užskaityti apie 300 parašų. Iš viso bylų yra 73, todėl net jeigu kitose bylose galimų klaidų yra mažiau, bendras skaičius vis tiek gali siekti kelis tūkstančius ir nulemti rezultatą.

3. Pasirašė už neįgalų asmenį

Ši neįskaitytų parašų grupė apskritai yra supainiota ir sunkiai suvokiama. Kaip minėta, ten yra neįskaityti neįgalūs asmenys, už kuriuos pasirašė patys parašų rinkėjai. Bet ten taip pat yra įtraukti ir visiškai kitokie asmenų įrašai.

Kai kuriais atvejais yra paprasčiausiai atmetami už neįgalųjį pasirašiusių asmenų įrašai. Jie ir neturi skaitytis, nes jų patys parašų rinkėjai neįskaitė parašus sumuodami. Tačiau, ten pilna ir kitokių variantų. Daugelyje vietų yra paprasčiausiai neįkaityti neįgaliųjų parašai, sužaidžiant kartu su „2. tuščios eilutės“ grafa. Taip byloje Nr. 37, lapo eil. Nr. 2 yra pasirašyta už du neįgalius asmenis pagal visas taisykles. Tačiau, vietoje 3 tuščių eilučių yra pažymėtos 5 tuščios eilutės, kartu pažymint 2 už neįgalius asmenis pasirašiusius piliečius. Bendroje sumoje dingsta, tai yra neįskaitomi pačių neįgalių žmonių parašai. Lieka neaišku, ar jie neįskaityti pagal „9. Pasirašė už neįgalų asmenį“ (2), ar pagal „2. Tuščia eilutė“ (5 vietoj 3). Kaip ten bebūtų, neįgaliųjų parašai tokiu būdu yra neįskaityti (nors už juos pasirašė ne parašų rinkėjas), o patikrinti tiksliai VRK neleido (tai yra nesuteikė priėjimo prie kompiuterinių bylų), nors buvo žadėta.

Dar kitu atveju neįgalių žmonių parašai buvo paprasčiausiai neįskaityti, kaip pvz., byla 37, lapų eil nr. 14 ir 87 (po 1-ą parašą). Čia tik vienos bylos pavyzdžiai. Tokie atvejai kartojosi visose bylose, buvo parašytos pastabos, tačiau VRK į jas neatsižvelgė ir neįgaliųjų parašų neįskaitė (nusprendė tikslinti, nors ten viskas supainiota ir neaišku, kurie parašai kokios grupės).

Galiausiai gruodžio 13 dieną buvo pažeistos žmogaus su fiziniais trūkumais teisės, jam nesuteikta pagalba norint patvirtinti savo valią. Prieš tai Z. Vaigauskas garantavo, kad piliečiai turi teisę pateikti prašymą, patvirtinantį anksčiau atliktą pasirašymą. Mano minėtas negalintis pasirašyti pilietis Josifas Palionis gruodžio 13 d. atvyko į VRK, norėdamas patvirtinti savo parašą (aš, Rimantas Slibinskas, jo prašymu pasirašiau už jį, kaip minėta aukščiau). Jo įrašas yra byloje Nr. 32, lapo eil. Nr. 24 (originalus numeris 007509), įrašas padarytas 2013 m. lapkričio 24 d. Atvykus Josifui Palioniui, pirmininkas Vaigauskas pakvietė užeiti vidun parašyti prašymo.

Atsidūrus VRK salėje mes ilgą laiką nesulaukėme jokios pagalbos ar konsultacijos. Salės darbuotojas ir praeinantys VRK nariai mus ignoravo. Galiausiai, pradėjau svarstyti galimybę pakviesti neįgaliųjų organizacijos atstovus ar ką nors iš žmogaus teisių organizacijos. Užsiminus apie tokią galimybę, buvo iškviesta minėta VRK narė Ž. Verbylaitė. Ji padavė tuščią lapą ir liepė rašyti prašymą. J. Palionis negali pasirašyti dėl fizinių trūkumų, paklausiau kaip tada daryti. Pasakė rašyti už jį. Į klausimą dėl reikalingos tvarkos (kaip su tuo trečiojo asmens pasirašymu – reikia, ar ne, kad nebūtume „teisėjai savo byloje“?) ir formos nesuteikė pagalbos, pasakė „čia jūsų reikalas“ ir pasišalino.

Aš kaip mokėjau surašiau tą prašymą už J. Palionį, jis pasirašė (gali padėti tik parašą). Prašymą pridaviau VRK (kopija turima, pasirašė pati Ž. Verbylaitė). Apibendrinant, visoje VRK neatsirado tokio žmogaus, kuris galėtų būti tas trečias „liudininkas“, ar pasirašantis už neįgalųjį. Tuo tarpu jie patys (Jonas Udris ir kt.) reikalauja, kad neįgaliojo parašui reikalingas trečias žmogus (be rinkėjo), neatsižvelgiant į aplinkybes (pvz., VRK tokio neatsirado…). Aišku, į neįgaliojo prašymą VRK neatsižvelgė, jo parašą vėl reikės tikslinti. Laikau šį veiksmą cinišku ir piktybiniu neįgaliųjų piliečių teisių pažeidimu, suvaržant jų Konstitucinę teisę išreikšti savo valią. Pagrindiniai šių veiksmų vykdytojai – Ž. Verbylaitė (iniciatorė) ir J. Udris (atseit pagrindžiantis teisinę tokių veiksmų pusę).

4. Kitų grafų įrašai („tuščia eilutė“, „parašo nėra“ ir kt.)

Nors ir nedaug, bet akivaizdžių klaidų radome ir kitose parašų neįskaitymo grafose. Pavyzdžiui, byla Nr. 37, lapo eil Nr. 31, eilutės 35 ir 46 – apačioje lapo yra aiški rinkėjo pastaba, kad eilutės neišbrauktos, tačiau VRK tikrintojos neįskaitytos kaip tuščios. Arba byloje Nr. 37, lapo eil. Nr. 43, eilutės 11–12: neįskaityta, nes „parašo nėra“. Iš tikrųjų ten parašas yra, paprasčiausiai žmogus pasirašė per dvi eilutes, pagal įstatymą. Tokiu būdu netgi ir kitose parašų grupėse aptikta klaidų, neįskaitant piliečių parašų.

Šios klaidos privalo būti pataisytos. Tai patvirtino ir VRK nariai, kuriems įvairūs rasti jų tikrinimo netikslumai buvo parodyti. Tačiau, pagal Vaigausko nurodymus sprendimai vilkinti iki paskutinio momento, o galiausiai klaidos neištaisytos ir patvritintos VRK, kaip galutinis rezultatas. Čia pateikti pavyzdžiai tik iš atskirų konkrečių poros bylų, o tokie atvejai nustatyti daugumoje bylų, kurias rinkėjai tikrino. Šios klaidas privalu taisyti.

APIBENDRINIMAS

Apibendrinant, parašų rinkimo iniciatyvinei grupei nebuvo leista susipažinti su parašų patikrinimo rezultatais. Esminis momentas yra susipažinimas su elektroninėmis laikmenų versijomis ir galimybė pataisyti visas akivaizdžias klaidas. Tokia galimybė nebuvo suteikta. Iniciatyvinei grupei buvo pastoviai žadama, bet galiausiai VRK juos paprasčiausiai apmulkino, priimdama vienašališką sprendimą.

Laikas buvo vilkinamas visais atvejais. Formos pastabų pildymui buvo išduotos tik gruodžio 12 dienos vakare – paskutinės dienos išvakarėse. Todėl nebuvo įmanoma peržiūrėti visų bylų ir surašyti savo pastabų. Ir netgi tie keliasdešimt lapų pastabų, aprašantys aptiktas klaidas, nebuvo net svarstomi. Priimtas sprendimas visas klaidas palikti ir užskaityti kaip nepajudinamą rezultatą.

Pagaliau, esant tokiai situacijai, VRK paskutiniame posėdyje pateiktais skaičiais visiškai negalima pasitikėti. Nebuvo supažindinta su atliktais kompiuteriniais skaičiavimais, kai iš atskirų bylų skaičių susumuojami visi rezultatai galutinėje lentelėje. Ten galėjo įsivelti klaidų paprasčiausiai dėl klaidų skaičiavimo formulėse ir iš esmės įmanoma parašyti galutinėje lentelėje absoliučiai bet kokį norimą rezultatą… Todėl tokio VRK sprendimo tikrai tvirtinti negalima.

Aukščiau pateikti pavyzdžiai liudija, kad tiek viešumo, tiek teisėtumo principai šiame VRK darbe buvo pažeisti. Maža to, aiškiai buvo pažeistas nešališkumo principas. VRK nariai, bet kokiai progai pasitaikius, stengėsi užsipulti parašus tikrinančius asmenis – galiu tai paliudyti. Girdėjau, kaip kaltino juos politikavimu ir pakeldavo toną.

Su vienu VRK nariu nuėjau padiskutuoti tuo klausimu. Paklausiau, ar tikrai VRK nariai yra nešališki, jei juos siuntė partijos, kurios turi aiškią neigiamą nuomonę dėl referendumo surengimo. Iškart prisistatė Ž. Verbylaitė su Z. Vaigausku ir apkaltino mane per daug fantazuojant, kitaip sakant staigiai užčiaupė…

Vis dėlto, iš savo įspūdžių VRK galiu paliudyti, kad šiame VRK darbe tikrai buvo išankstinį nusistatymą turinčių šališkų asmenų. Konkrečiai tai LSDP atstovė Živilė Verbylaitė (aršiausiai piršo savo nuomonę neįskaityti parašų ir viską galutinai nuspręsti balsavimu), Liberalų Sąjūdžio atstovas Rokas Stabingis (daugiausiai išbraukė nepagrįstai neįskaitytų parašų, sudarė sunkumus vertinant rezultatus), TS-LKD atstovas  Valdas Benkunskas (prieštaravo viešumui ir palaikė visus pasisakančius už bet kokį parašų neįskaitymą) ir Jonas Udris (paremdavo šią trijulę dviprasmiškais išvedžiojimais teisės klausimais). Simboliška, kad paskutiniame posėdyje pirmieji trys paminėti VRK nariai demonstratyviai tylėjo visiems giedant Lietuvos himną, o R. Stabingis dar ir įžūliai visiems vaipėsi himno giedojimo metu.

Tačiau, pats profesionaliausias Tautos valios žlugdytojas buvo pirmininkas Vaigauskas. Jis visada įsikišdavo kilus diskusijoms bet kokiu klausimu ir pastoviai žadėdavo, kad „bus leista susipažinti“, „įskaitysime šiuos parašus“, atsakydavo „taip“ visais klausimais. Taip jis vilkino laiką. Paklaustas „kada“, atsakydavo „greitai“, „ryt- poryt“. Galiausiai, priremtas, siūlydavo rašyti raštišką prašymą, atseit VRK jį nagrinės. O tie visi prašymai nebuvo net svarstomi. Iniciatyvinės grupės narius paprasčiausiai apmulkino.

Esant tokiai situacijai galima priimti bet kokį sprendimą. Dabar pateiktas skaičius 292 200 neatitinka jokių realių rezultatų, tai Z. Vaigausko išgalvotas skaičius. Tokių ciniškų manipuliacijų nesu matęs, ypač nesitikėjau pamatyti Lietuvos Vyriausiojoje rinkiminėje komisijoje. Šiais veiksmais VRK nariai pažeidė piliečių Konstitucinę teisę išreikšti savo valią. Esu įsitikinęs, kad tokia VRK veikla pažeidžia šių žmonių duotą priesaiką Lietuvos Respublikai.

Kategorijos: Dienoraščiai, įspūdžiai, apžvalgos, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Skaitiniai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

215 komentarų

 1. skaitau ir nuo prisiminimu vemti norisi.

 2. Kęstutis:

  Jei parašai suklastoti,reikia klastotojams kelti bylas,jei jie nesuklastoti ir atmesti,tai bylos turi būti keliamos rinkimų komisijai,jokių čia juokų neturi būti.

 3. suomis:

  Tingiu viską skaityti, bet tai tikrų tikriausias sabotažas. Už tokius dalykus Stalinas šaudė vietoje… Kažin ar yra BK straipsnis už sabotažą, nes sabotažas gali būti priskiriamas kaip viena diversijos formų.

 4. Rima:

  Ir apmaudu ir skaudu ir pikta, nes pradedant nuo prezidentes, seimo… iki VRK visi nesilaiko konstitucijos ir ant jos slapinasi kiek netingi… Jau siu kuprotu komunistu nieks neisgydys, nebent kuoka, nes jie ileide saknis ir i liaudi jiems nusisvilpt.

 5. gaudy:

  o ko jūs tikėjotės kautynės tik prasideda

 6. Atgalinis pranešimas: reikia stumti kolonijine matrica is Lietuvos. vrk – vienas is jos forpostu. kiti – vsd, jav ambasada, “skandinavu” bankai. | Douktris's Blog

 7. R.S.:

  Dieve mano! Jeigu jie tokius dalykus išdarinėja dėl referendumo, tai kaip ir ką jie dirba per valdžios rinkimus!?Bet koks nušiuręs amoralus padugnė, turintis pakankamai pinigų tinkamai pamaloninti tokius komisijos darbininkėlius gali būti teisėtu Tautos išrinktuoju! Gal kas dabar man pasakytų skambiąją frazę-,,…UŽ KĄ BALSUOJATE-TĄ IR TURITE”?

 8. Romas Kaulinis:

  Faktas toks:
  Arba mes Priversime juos pripažinti Tautos Valią,
  arba bus kaip visada Pasaulyje
  – mes išnyksime, nes Lietuvių Tautos NEBĖRA…

  • Kemblys:

   Tu jų nepriversi, o išnyks tokie, kurie viešai, aiškindami apie Lietuvos Žemę, prabyla rusiškai.

  • savanore:

   kodel vrk kabinejasi del gyvenamosios vietos,jei yra rastiskas Vaigausko atsakymas,kad tai nebus klaida?kodel klaidino ??????

  • Amelija:

   Lietuvių tauta yra. Ji dirba, kuria, mokosi. Kasmet mūsų valstybės vardas nuskamba mokslo, meno, sporto pasiekimų dešimtukuose. Nobelio premijos laureatas Šileris aiškiai sako – esu lietuvis. Ir stiprėja tauta ne paranojiškais referendumais, o savo veikla. Jūsų tikslas – uždaryti tautą narve ir leisti ją valdyti miniai, bukai, tamsiai, apsišaukusiais pranašais tikinčiai miniai. Ar mūrininkas gali formuoti šalies užsienio politiką, referendume pasakęs savo “nuomonę”? Ar kasininkė turi spręsti, kokie energetikos šaltiniai efektyviausi bus ateityje? Viskas labai banalu: į valdžią veržiasi tie, kurie jos ligšiol neturėjo, nesiskaitydami su jokiomis priemonėmis, netgi grasindami perversmu. Apskritai, bjauri šita košė, kurios vienas svarbiausių virėjų esate Jūs.

   • Sėlis:

    Ameliune, nusisnekate juodai. Tai gal ir rinkimu teise atimkime is tu “tamsuoliu”? Nes budavo, kad isrinkdavo visokiu dainoreliu, sokejeliu. Tskant, pagal liberastu logika, “kokia Tauta, tokia ir valdzia”. Geriau ivedame totalitarini rezima, su vienintele liberastu parcija valdzioje? Ar ne to norite, puskvailiai? As tikiu, kad Tauta pasitaisys, ir daugiau tokiu nesamoniu nebus su visokiais soumenais ir svarscikais. O jus niekuo netikite, jums tik pinigai yra religija.

   • bartas:

    Ameliūte, kai mūrininkas su kasininke pasakys savo nuomonę, tada mes , košės virėjai, vėl paklausime tamstelės . Štai tokia Tautos nuomonė. Padėk priimti išmintingą sprendimą.
    Šviesa mano akių, nesijaudink. Viskas bus gerai , sako “Ruskoje radijo”. Reikėjo išversti.

 9. Algimantas Sabaliauskas:

  Perskaičius straipsnį pirma mintis buvo – drąsūs gi tie parašų brokuotojai. Daro, ką nori, nieko nebijo, meluoja, akivaizdžiai pažeidinėja savo pačių priimtą darbo tvarką, įstatymus…
  Jeigu šiame straipsnyje parašyta tiesa (nežinau, kodėl, bet man atrodo, kad taip ir yra), prokuratūra privalo nedelsdama pradėti tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 172 str. “Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise.”
  Reikia tik patikrinti straipsnyje pateiktus faktinius duomenis. Tikrinimo metu nusikaltimo pagal minėtą straipsnį įrodymų, manau, būtų rasta dešimtis kartų daugiau. Byla kaip ant delno – tik imk ir sodink! Kas tiems vargšeliams taip apsuko galvas, kad jie net kalėjimo nebijo?

  • G.P.:

   O ko jiems bijoti, jei užsakovai garantuoja “stogą”?

   • Algimantas Sabaliauskas:

    “Stogas” šiame kontekste, kaip supratau, – apsauga nuo bausmės už kriminalinį nusikaltimą. Tokiu atveju tie, kurie tokią apsaugą “garantuoja”, patenka po tuo pačiu straipsniu, kur sakoma “arba organizavo trukdymą asmeniui realizuoti savo teisę”, ir turėtų būti nubausti dar griežčiau už jų kėslų vykdytojus. O pastarieji, pateikę teisėsaugai užsakovų pavardes, taptų valstybės saugomais liudininkais, gyventų nežinia kur ir tikrai niekada daugiau netrukdytų žmonėms įgyvendinti savo teises.
    Taip ir bus. Neišvengiamai. Jei ne šiemet – kitąmet.

  • Komentaras:

   o ko jiems bijoti, juk vuykdo auksciausiuju valia, o i zmones nir jiems ir vaniems nusispjauti

 10. ORGANIZUOJU DEMOKRATINĮ VALDŽIOS PERVERSMĄ IR REFERENDUMĄ. GALINTYS PRISIJUNGTI IR RINKTI PARAŠUS REFERENDUMUI AR NORINTYS ĮSTOT Į REFERENDUMO 15 ASMENŲ INICIATYVINĘ GRUPĘ RAŠYKITE.

 11. Cituoju: “Noriu pasidalinti savo įspūdžiais iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) darbo kaip paprastas pilietis, ”

  Apie kokią naudą Lietuvai ir jos kultūros puoselėjimą galima kalbėti, jeigu jau pirmas žodis straipsnyje neatitinka nei logikos, nei stiliaus. Tai daugumos žurnalistų (ir kitų žmonių) daroma loginė klaida. Kaip suprantu jūs taip pat priklausote daugumai (ir tokia klaida prieštarauja šio puslapio ideologijai).

  Žodis noriu – reiškia ketinimą – kažką atlikti, norą kažką atlikti, o ne patį vyksmą.

  Galima suprasti taip. Jūs norite pasidalinti – tai atsakymas paprastas. Jei norite, tai dalinkitės. Kol kas tik pareiškėte norą, kažką daryti. Tai skamba nekaip.

  Kodėl nerašote pvz. : dalinuosi savo įspūdžiais arba dabar pasidalinsiu įspūdžiais arba tiesiog: įspūdžiai iš Vyriausiosios rinkimų komisijos. Žodis noriu tokiam kontekste kokiam naudojat ir kaip naudojant tampa parazitiniu žodeliu, kuris visiškai čia nereikalingas ir vartojamas netaisyklingai. Gėda tokiems žurnalistams, kurie neva puoselėja mūsų kultūrą, bet nesugeba taisyklingai rašyti. ;(

 12. Kemblys:

  M.Gorbačiovo ‘politikos’ PERSITVARKYMAS dar nesibaigė – nepriklausomybė už dyką nedalinama. Kai Lietuva ‘atgavo’ nepriklausomybę, tai buvusiųjų rankose liko: įstatymų leidimas, slaptos tarnybos, valstybės iždas, jėgos sandaros, žiniasklaida ir t.t. – visi valstybės valdymo svertai. Naivu būtų tikėtis kažkokios teisybės. Visuomenės dariniai (judėjimai, partijos, organizacijos…) bus valdomi tų, kurie valdo slaptas tarnybas. Tautą galima vienyti tik keičiant pasaulėžiūrą. Bet kokie veiksmai, neparuošus Tautos, yra ‘šovinių’ tuščias šaudymas į orą. Mes jau laimėjome pirmą kovą – PASIRAŠĖ apie 10 nuošimčių Tautos, antra tiek nesirašė dėl kitų priežasčių.

 13. Prusas:

  ir iš esmės įmanoma parašyti galutinėje lentelėje absoliučiai bet kokį norimą rezultatą…pagaliau supratote?

 14. Prusas:

  vienintelis taikus budas perimti is mafijos valdzia yra referendumui reikalingu parasu karteles sumazinimas net ne iki 100 000, o iki 50 000…dabar po pirmo musio dar geriau organizuoti ir gausesni kilkime i antra ir surinkime 600 000 parasu, si karta bus lengviau, nes dauguma jau zinos kad rinkimas vyksta

 15. Prusas:

  tada reiks budeti visai Lietuviu Tautai prie balsadeziu ir esant suklastojimui drasiai Tevyne ginti ginklu, kaip tai dare pokaryje misko broliai, nes ta teise yra viena pirmuju irasyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir musu tikrai bus ne maziau nei 600 000, o stribams matuska azijatka nebepagelbes

 16. Prusas:

  ir pirmas zingsnis po sekmingo referendumo bus referendumas del VRK likvidavimo ir rinkimu taisykliu padarymo tokiomis kad suklastojimas butu neimanomas (kaip tai padaryta ta zinau jau dabar), o rezultatai bus pateikiami tik is kiekvienos rinkimu apylinkes, o sumavimas bus viesas ir paliktas kiekvienam, o galutinis susumavimo rezultatas paskelbiamas referendumo organizatoriu atrinkto atstovo

 17. Rokas:

  KOL BUS VAIGAUSKAS VRK PIRMININKAS BALSUOTI NEISIME NEI Į PREZIDENTO NEI Į PARLAMENTO RINKIMUS, MES KAIP MATOME BALSAVIMO REZULTATAI KLASTOJAMI

  • N:

   Ir padėti pačiai sistemai toliau poste laikyti Vaigauską. O jei ne jį, tai dar blogesnį. Manai šiaip sau buvo cirkas su naujo VRK paskyrimu ir po to vėl Vaigauskui sugrįžtant?

  • bartas:

   Jei neisi- liks tavo balsavimo lapas tuščias . Tada vaigauskininkai su tuo lapeliu nubalsuos taip , kaip tinka. Reikia eiti balsuoti. Netingėk.
   Netinka . Balsuoji prieš visus. Aš balsuosiu. Brauksiu visus ir parašysiu : prieš visus. Bus negaliojantis. Ir jeigu tokių bus dauguma , ką tada stalinistas vaigauskas raportuos šitai sumautai sistemai.
   Jeigu Lietuvos rinkimai bus vykdomi su tokiais rinkimo “biuleteniais”, mes visą laiką rinksime nieką. Tokius lapus ir šeštokas gali atsipausdinti.
   Nei jie turi Nr. , nei vandens ženklus. Sakote per daug. Aš sakau , kad per mažai. Pokelį sausainių perku paduodamas popieriuką su visokiomis saugos priemonėmis, o valdžią renku beverčiu popiergaliu, kuris net išvietėj netinkamas.

   • Nieko naujo:

    Netiesa. Jei einame, Vaigauskui atsiranda galimybė su biuleteniu daryti ką nori ir “skaičiuoti” kaip nori, o jei tavo parašo nėra, kad atėjai ir biuletenio nėra.

    • bartas:

     O jeigu “butelienis” negaliojantis, tai irgi nuomonė, Ką V- stalinistas gali su juo padaryti? Negaliojantys pakuojami į atskirą ryšulį. Jų skaičius įrašomas į rinkimų protokolą. Kaip ir už, ar prieš. Parašas parodys , kad piliečiai dalyvauja savo krašto valdyme.
     Prieš 20 m. būdamas rinkimų komisijos p., taip darėm. Negi pakeitė?

 18. Apie Vaigauską tiesiog neverta kalbėti – jau po Nepriklausomybes paskelbimo apginė Maskvoje Politinėje akademijoje prie CK KPSS mokslo daktaro laipsni apie Stalino “kurinius”. Tarp kitko ten pat “apsiginė” ir D. Grybauskaite, tik jos “indelis i mokslą” liečia kolukių. Siūlau jaunėms i veržlėms paieškoti Lietuvos Mokslo tarybos(?) sprendimų – kokiu pagrindu Vaigausko, Grybauskaitės, Birmontienės ir pan. “mokslo darbai” buvo nostrifikuoti ir su kokia formuluote. Vaigauskas, Grybauskaite – abudu kartu dirbo Vilniaus partinėje mokykloje ir sudaro stuburą sistemos, kuria neleidžia mums visiems normaliai gyventi, jaustis piliečiais. Tai šiandien prieš mus naglai stovi sistema, o Vaigausko sprendimai be abejonės yra derinami su sistema.

 19. pensininkas:

  Rašinį dėl laiko neturėjimo tik permetęs akimis, susimasčiau. Ir kodėl jie (lietuviai???) lietuvių Tautos Lietuvoje nebekenčia? Kodėl mes lietuviai Lietuvoje tapome valstybės priešai?

 20. Gyvenkime ramiai ir būkime orūs. Jeigu nuo 2014 metų Lietuvoje užsieniečiai įsigys žemę – ji visa bus NACIONALIZUOTA, neišmokant jokių piniginių kompensacijų užsienio piliečiams, nes Lietuvos žemė yra išimtinai Lietuvos valstybės piliečių nuosavybė, suteikta jos piliečiams ja naudotis. Tai NĖRA PREKĖ, todėl ji neturi rinkos kainos, todėl bus neįmanoma užsienio piliečiams ką nors kompensuoti pinigais.

 21. sistemos savivalė:

  Dėl tolimesnių veiksmų.
  Šita situacija rodo, kokio lygio įstatymai Lietuvoje kuriami ir “kurpiami”. Teisinis lygis apgailėtinas. Kaip kas nori, taip tas įstatymo tekstą supranta. Konstitucija, Referendumo įstatymas ir visi kiti- interpretuojami kiekvienu atveju skirtingai, priklausomai nuo to, kokio rezultato reikia Sistemai. Ir jau visiškai nesuvokiamas savivalės lygis Vaigausko kontoroje. Kokią teisę jie turi vietoje kurti “įstatymus” , “išaiškinimus” ir nurodymus parašų tikrinimui, ir negana to, kasdien tuos reikalavimus keisti? Gal reiktų ir iš Vaigausko pareikalauti, kad savo sukurtą “įstatymą” bent jau patektų raštu ir pasirašytų, kad darbo eigoje jo nekeis, nepriklausomai nuo numatomo rezultato, kurio vrk akivaizdžiai bijo? Tą rašau ne šiaip sau- Iniciatyvinei Grupei reiktų apie tai rimtai pasvarstyti, nes interpretacijų problema gali iškilti net ir po sausio 21-osios. Jei pavyktų pataisyti visus tuos neesminius “trūkumus”, ir Sistemai iškiltų realus “pavojus” , net neabejoju, kad Vaigauskas vėl ims kurti naujas taisykles. Nebesistebėčiau, jei pareikštų, kad , tarkim, taisymai atlikti ne tos spalvos rašikliu, ar netinkamas raidžių ir skaičiukų aukštis, plotis ir pan. Juokas juokais, bet būkite atsargūs ir bet kokį vrk nurodymą priimkite TIK raštu ir su Vaigausko parašu.

  • suomis:

   Apie ką čia jūs kalbat. Interpretacijos, pasirašyti. Valdžia jau vieną syki nusispjovė ant tautos valios, per prieš tai buvusį referendumą dėl AE. Taigi jie nieko nebijo. O kol jie nieko nebijo – daro ką nori. Ta publika supranta TIK jėgos kalbą, kitaip jiems nedašunta. Visa problema, kad Tauta nesugeba susivienyti. Tuo jie ir naudojasi.

  • jau sakiau - idėja:

   darbo grupė pasikviečia notarą. Tas surašo VRK ir Vaigausko NORUS, Paskutinę Valią be teisės keisti nuomonę ir priverčia Zenių pasirašyt. Tas pats ir 30dienos posėdžiui. Va ir tada rinkikai toliau ramiai dirba… Nerealu? Abejoju. Bent jau iki sausio 21d.
   Kam netinka “Vaigausko NORAI” – skaitykit kaip “Vaigausko asmenyje perduoti sistemos NORAI”

 22. medus:

  Straipsnio neskaičiau, tačiau neabejoju, kad viskas yra tiesa ir dar bjauriau. Ir tik bjaurės, nes sistema tyčiosis ir darys viską, kad referendumas neįvyktų ir žmonių dvasia būtų palaužta.

  Teko asmeniškai matyti vrk “darbą”, tad tos gaujos “darbo metodai” man puikiai žinomi. Todėl nematau jokios prasmės gaišti laiką kalbant apie tai ir/ar tikintis “teisėsaugos” dėmesio (pagalbos?:) – teisės ir teisingumo Lietuvoje nėra, o ta, kuri yra, tarnauja sistemai.

  Atsiminkime viena – NIEKAS MUMS NEPADĖS IR VISOMIS IŠGALĖMIS TRUKDYS – turėsime padaryti patys. Dabar svarbiausia – nenukrypti į smulkmenas, nesileisti manipuliuojamiems pažadais, o tik DIRBTI SAVO DARBĄ. Dirbti iki galo, kad padarytume ir/arba bent jau labai apsunkintume vrk “darbą” sužlugdyti referendumą. Nepamirškime – Lietuva nėra demokratinė valstybė (jau seniai), joje ne gaujos įstatymai negalioja. Dabar negalioja.

  Visus tokius atvejus (telefonų atėmimas ?!!) reikia visais galimais būdais fiksuoti, pagal galimybes – viešinti, tačiau neskirti per daug dėmesio, nes DABAR tai – beprasmiška. Tuos faktus panaudosime ateityje, kai visokie vaigauskai “sės” – jie tai žino, todėl ir ardosi, kad tai neįvyktų.

  Stiprybės visiems dabar vrk dirbantiems savanoriams, mintimis esu su jumis. Atėjus laikui, įrašus tikslinsime visi kartu. Mes tai padarysime. NEPASIDUOKIME.

 23. MARAZMATIKAMS:

  Viskas jums negerai, visur priešai ir sąmokslas. Kas jūs per žmonės? Manau, kad tai ta pati chebra, kuri prieš porą metų siautėjo Garliavos patvoryje.

 24. medus:

  Pagarba dirbantiems šį šventą darbą. Ramybės ir stiprybės.

  Nepamirškime – UŽ referendumą yra tie, kurie mano, kad piliečių nuomonė valstybėje yra svarbi ir kad Lietuva vis dar yra (turi galimybę būti) demokratinė respublika, bent jau oficialiai.
  PRIEŠ referendumą yra tie, kurie pasisako prieš demokratija, todėl piliečių nuomonės bijo. Tokių primityvų nuomone yra “vienintelė teisinga” – t.y. ta, kurią jie palaiko, o visos kitos – negalimos. Todėl jiems referendumas, kuriame pasisakytų VISI yra baisiau už viską. Viskas paprasta:)

 25. Nojus:

  VRK padarė GRUPINĮ NUSIKALTIMĄ.
  Būtina kreiptis REGISTRUOTU laiškais į Seimą,Vyriausybę,Prezidentę,Teisingumo ministrą,kad būtų uždrausta VRK sunaikinti bylas iki tol,kol nepriklausoma komisija nepatikrins VISŲ Referendumo parašų ir neįvertins VRK darbo teisine tvarka.

 26. TĖVYNĘ MYLIU, VALĘ UGDAU :D:

  ha ha, vargšiukai, nieks jų nemyli, valstybės griauti neleidžia… 😀

  • "duskit pavidOlei":

   Kaip suprantu, čia “duskit pavidOlei” reiškiasi? 🙂 🙂 🙂

  • savanore:

   ar negaletumei ta savo ,,vale” ugdyti kur nors kitur?)

  • gaudy:

   Turiu tau ir visiems referendumo priešams ir neprieteliams pranešti liūdną žinią, kad jūs pažeidžiat vieną pagrindinių Visatos dėsnių ir Dievo įstatymą, tai Tautos ir asmens teisė pasirinkti laisva valia pažeidimas. Šios teisės uždraudimas ir trukdymas ja pasinaudoti turi pasekmes… Net tie vadinami pasaulio trylika archontų, kurie valdo pasaulį per bildebergerius ir kitas viršvalstybines struktūras sau neleidžia šito, geriau naudoja tokius žioplius kaip lanzbergeris ir jo šutvė, nes jie žino kad šito įstatymo, t.y. tautos ar asmens laisvo apsisprendimo pažeisti negalima ir už tai yra žiauriai baudžiama.
   O šiaip tai dėkoju visiems referendumo priešams ir neprieteliams, vrk ir seimanariam (tiem kurie priešinasi referendumui) už Tautos emocinį ir fizinį engimą, pyktį, neapykantą, agresiją.ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos egregoro ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau už visa tai. Ir dėkoju už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs pajustumėte visą ką pajuto, tie kuriuos skriaudėte ir žeminote, žudėte, niekinote. Dėkoju ir su dėkingumu linkiu, kad jūsų visų giminės ir gentys išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

  • tam, kas ugdo:

   Tai gal pristatyk, kas ta Valė, kurią ugdot. Žmona, dukra, anūkė?

 27. ŽEMAITIS:

  Kas tas vargšelis, fanatiško ideliazmo sukelto nuovargio išvargintom akim?

 28. Mikas:

  Jei tikrintų visus parašus, tai rastų žymiai daugiau neatitikimų pagal jų nustatytas normas. Rimai, šunys loja, karavanas eina. Kol valdžios nepakeisime, tokie referendumų organizavimai yra tuščias laiko gaišinimas. Ir tu tai žinai.

 29. sb:

  Labai vertinu ir esu dėkingas Rimantui ir kitiems, dirbantiems šį darbą. Straipsnyje išvardintų liudijimų daugiau negu pakanka suvokti dabartinės antilietuviškos, Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę naikinančios, naujam megakorporaciniam okupantui tarnaujančios koloborantų šutvės valdymo neteisėtumą. Visi jų sprendimai, kurie prieštarauja Lietuvos valdtybingumui ir nepriklausomybei yra niekiniai ir nusikalstami.

 30. Amelija:

  Aktyvistas peržengė visas ribas. Štai jo citatos:

  “…bylos Nr. 32, lapo Nr. 23 (originalus nr. 007510) paskutinis įrašas 29-oje eilutėje. Ten pasirašė Vladimir Šepelskij, iš pažiūros užsirašiau jo dokumento netinkamą nr. 11121431.”
  “… pilietis Josifas Palionis gruodžio 13 d. atvyko į VRK, norėdamas patvirtinti savo parašą (aš, Rimantas Slibinskas, jo prašymu pasirašiau už jį, kaip minėta aukščiau). Jo įrašas yra byloje Nr. 32, lapo eil. Nr. 24 (originalus numeris 007509), įrašas padarytas 2013 m. lapkričio 24 d.”

  Juk tai neteisėtas asmens duomenų viešinimas, baudžiamas įstatymu. Gerai dar, kad VRK neleidžia tokių “pareigūnų” prie Registrų centro duomenų, o tai jie nežinia kokius duomenis apie žmones pradėtų rinkti. Žema ir antiįstatymiška elgsena verta tik paniekos.

 31. *!%&kratija:

  Straipsnį paskaičiau – jame išvardinti bene didžiausi DEMOKRATIJOS privalumai, tiesiog tokia kokia ji yra iš esmių esmės.
  Ot tatai stipri santvarka – eina prieš Lietuvos piliečius Lietuvos žemės (teritorijos) šeimininkus. Pasaulis juoktųsi jei nebūtų taip pat užkvailintas.
  Įdomu kiek JIE mus durnins, kiek?

  http://www.ef511.net/

 32. Saulė:

  grubus nesiskaitymas su Tauta ir jos valios reiškėjais, žmonėmis, kurie pasirašė, kurie rinko parašus ir iš viso -į muilą tokią VRK.

 33. sigitas:

  akla ta lietuviu tauta ja maudo kaip nori musu gerbiamieji seimunai.todel seimas ir vadina liaudi runkeliais.

 34. QQ:

  O gal pats laikas galvoti apie Euroskeptinę partiją. Tuoj nauji ES parlamento rinkimai, ir prezidento rinkimai.

  • to QQ:

   Tu matau tikrai esi ku-ku QQ – nesupranti kad partija nuo [part] dalis. Kuo daugiau partijų tuo labiau suskaldyta tauta. Skaldai ir valdai. Todėl globaliugos neša savo DEMOKRATIJĄ į visą pasaulį. Neišeina gudrumu – panaudoja prievartą. Lietuva kol kas apdirbta gudrumu.

   • QQ:

    Tesnigai, kad partijos skaldo. O tai kurios partijos pasisako prieš žemės paradavimą užsieniečiams ?

    • to QQ:

     Tu manęs neišgirdai jei tokius klausimus keli. Ataušk ir ramiai pagalvok:
     – jeigu partijos suskaldo visuomenę –> į dalis, o politika –> į polius, kas belieka?
     – susiskaldžiusi tauta. Štai kas belieka. Kam tai naudinga? – paklausk tų kurie kažkada į Lietuvą atnešė LĖLININKŲ kontorliuojamų /prezidento/seimo/ministerijos(“tarnysčių” – nuo žodžio minister – tarnas) institucijų PAMATĄ – DEMOKRATIJĄ.

     Jei aš klystu, ar kažką ne taip kaip iš tiesų buvo išaiškinau, atsikirsk taip kad visi matytų.

     • QQ:

      Kaip gali būti tautai susiskaldžiusi . Jeigu tautai trukdoma pareikšti nuomonę per referendumą.
      Tarnai yra tautos tarnai, o ne ES tarnai.

      • N:

       Tau sako, kad jokių partijų nereikia. Jos turi būti uždraustos.

      • to QQ - nu prasideda >:--[-:

       Dar kartą kartoju tau ir kitiems “Delfi” lygio prizombuotiems žmogeliams:
       Kai demokratijos keliu suskaldytai (politikos&partijų) tautai reikia priimti rimtus sprendimus [NU DARYT KĄ NORS BL1AT!] – vienybės nėra. Tik baimė – ar manęs už tą ar aną nepasodins?
       O jeigu nori žaisti demokratijos žaidimus – tu, aš žaidžiame ir matome kaip galima mainpuliuoti masėmis – tyčiotis iš 320000 Lietuvos šeimininkų valios.
       O čia iš karto nesupyk, pirma įsiskaityk apie tokius “užstrigusias plokšteles” straipsnis yra viename portale.
       //////////\\\\\\\\\\ … Tai absoliutus nemokša, gyvenimu besidžiaugiantis kvailys, gyvenantis elementariomis emocijomis ir naujovių troškimu. Galima pasakyti, kad ne kvailys, o delikačiau – šešiametis vaikas. Bet jei būnant trisdešimties tavo psichika, kaip šešiamečio – tu vis tiek priekvailis, kaip delikačiai besistengtume čia išsireikšt. Pas jį lygi, nesubjaurota nereikalingomis mintimis fizionomija, nuskusta „Gillette“ skustuvu, baltadantė šypsena, palaikoma atitinkama dantų pasta. Jis žvalus, pozityvus, dinamiškas ir visada pasiruošęs. Vartoti. Ką būtent? Ką pasakys – tą ir vartos. Tam jis ir yra idealus vartotojas. Jis nekniauks: „O kam man naujas aifonas, kai aš dar ir su senu nespėjau pilnai išmokti naudotis? Ir apskritai man šito nereikia“. Jam turi būti reikalinga viskas. Nustvėręs naują žaislą, jis turi nedelsdamas mesti šalin ankstesnį. (…)
       Būdinga, kad net formaliai aukšto išsilavinimo lygmens žmonės (t.y. turintys diplomus), nejaučia racionalių įrodymų poreikio bet kokiems iš esmės tvirtinimams ar teiginiams. Jiems nereikalingi nei faktai, nei logika – pakanka šamaniškų šūkių, panašiai, kaip paskutiniu metu paplitusio universalaus argumentacijos būdo: „Taip yra!“. (…)

       SĖKMĖS IR NEGRYBAUK KAIP IK IŠIOL
       ‘linkėjimai iš kaimo – nebūk užsikirtusia plokštele (kad ir vedinas geru tikslu) laikinasis bendrakeleivi !
       SuDiev

   • Kemblys:

    Patiko Tavo mintys, ačiū.

 35. savanore:

  ,, Apibendrinant, visoje VRK neatsirado tokio žmogaus, kuris galėtų būti tas trečias „liudininkas“, ar pasirašantis už neįgalųjį. Tuo tarpu jie patys (Jonas Udris ir kt.) reikalauja, kad neįgaliojo parašui reikalingas trečias žmogus (be rinkėjo), neatsižvelgiant į aplinkybes (pvz., VRK tokio neatsirado…). Aišku, į neįgaliojo prašymą VRK neatsižvelgė, jo parašą vėl reikės tikslinti. Laikau šį veiksmą cinišku ir piktybiniu neįgaliųjų piliečių teisių pažeidimu, suvaržant jų Konstitucinę teisę išreikšti savo valią. Pagrindiniai šių veiksmų vykdytojai – Ž. Verbylaitė (iniciatorė) ir J. Udris (atseit pagrindžiantis teisinę tokių veiksmų pusę).”ar ne SIUKSLES ?

 36. Kemblys:

  Ačiū Rimantui Slibinskui už straipsnį.
  Ačiū rinkusiems parašus ir ypač Tiems, kurie viską vedė nuo pradžios iki galo ir dabar dirba, kad parašai būtų užskaityti.
  Ačiū visiems, visiems pasirašiusiems Žmonėms – tiek parašų yra mūsų PERGALĖ.
  Tą pergalę netiesiogiai patvirtina VRK savo ‘darbu’. Priversti priešą apgaudinėti ir meluoti, jo primestame ‘žaidime’, yra pergalė – MELE NĖRA VIDINĖS JĖGOS.
  Pastaba tiems, kurie lieja čia savo pyktį – PYKTIS BEJĖGIŠKUMO IŠRAIŠKA.

 37. keverzonius:

  Įsivaizduoju,kaip šie VRK “kompetentai” Seimo rinkimų rezultatus išgromuliuoja. 🙂 Vaigausko pažįstami jį šiek tiek bando ginti,kad va būtent dėl šio referendumo jis dabar patiria siaubingą spaudimą iš suinteresuotųjų grupių,bijančių šio referendumo.Vargšas Vaigauskas viešojoje erdvėje net daugiskaitoje paminėjo Rusijos piliečius,pasirašiusius ,bet patikrinus parašus Rusijos piliečių parašų buvo aptikta labai daug-lygiai 1 (vienas)! 😀 Bet Vaigauskas jau pasakė ir šiuolaikiniai baudžiauninkai jau pasigavo tai. 😀

 38. Audrius:

  Kodel negalima uzsienieciams parduoti zemes? Gal maziau dirvonu bus…

 39. Žmogus:

  Reiktų apie referendumą parašyti į Europos laikraščius.Šito tai jie dar bijotų

  • N:

   Naivuoli, tavo tai Europai ir rūpi mūsų žemė – jie ją pirks pusvelčiui.

  • Amelija:

   Jau seniai laikas. “Financial Times” laukia nesulaukia skaitytojų laiškų, ypač apie kalbos ir klimato ryšį, apie dvasias, gyvenančias piliakalnių papėdėse, o labiausiai – apie jūsų neapykantą kitataučiams, ES ir pan.

   • N:

    Financial Times naudojau tualete…

   • Vilmantas Rutkauskas:

    Anksčiau ar vėliau tau teks atsiprašyti tų Piliakalniuose gyvenančių dvasių .

   • Kemblys:

    Amelija, be reikalo šaipaisi. Lietuva maža šalelė, nėra kalnų ir dykumų, kur labai skiriasi orų sąlygos ir žmonių gyvenimo būdas lemiantis tarmių skirtumus. Dar 1979 metais “Vakarų baltų archeologijoje” buvo geologų straipsnis, parašytas Valstybinės Geologijos tarnybos viršininko Motuzo-Motuzevičiaus, apie Žemės gelmių įtaką orams ir kalbai, jame pateikti Lietuvos klimato ir tarmių žemėlapiai. Žemėlapiai stulbinančiai sutapo! Geologai negalėjo nepastebėti tokių sutapimų.

   • bartas:

    Ameliute vėl susijaudinai. Neprasidėk su visokiais; ” bartais, Kembliais, sėliais” ir panašiais. Matai , kad beprasmis laiko leidimas. Jų nepakeisi. Jie pelėsiais apaugo. Vienas miške savo Dievus laiko, kitas reikalauja lietuviškai rašyti. Na nepakeliui šitie atgyvenos. Pailsėk , mieloji.

    • Kemblys:

     Jau tikrai manęs nepakeisi,net pačiam baugu pasidarė. Prieš Kūčias važiuoju pro Lampėdžių ežerą, ir mąstau, kad reikia Saulę pasitikti švariam – pūkštelėjau, išsiploviau galvą, nnet sloga praėjo 🙂

 40. Gintaras:

  Apie jokį teisingumą ir demokratiją negali būti nė kalbos.Kaip TSRS ,tas pats ES ,gal net blogiau.

 41. Gintaras:

  Apie jokį teisingumą ir demokratiją negali būti nė kalbos.Kaip TSRS ,tas pats ES

 42. Audrius:

  Viska reikia daryti, kad tokie referendumai nelaimetu. Tai tamsuoliu kelias i prazuti

 43. Audrius:

  Lietuvos dievu kazko praso 🙂

 44. Taigi:

  Žmonių duomenų tai nereikėtų straipsnyje pateikinėti, kažin ar tai nepažeidžia įstatymo.

 45. Fanatiko akys:

  Baisu, kai tokie žmonės į valdžią per visų galvas lipa. Pavyko jums suvedžioti, įkalbėti, o kartais ir taikant moralinį spaudimą – priversti pasirašyti 300 tūkst Lietuvos žmonių. Bet tik tiek! Tad tikrai nepavyks jums pasiekti daugiau, nei kad šiandien pavyko pasiekti. Fanatizmas – pavojinga jėga. Bet ir ji ne visagalė! Tikiuosi, kad Lietuvoje sveikas protas tikrai nugalės. O provinsiali tamsuma palaipsniui sunyks. Ateitis priklauso pažanagai ir jaunuomenei!

 46. Fanatiko akys:

  Mano žmonos tėvai taip pat pasirašė. Tiesiog paprasti žmonės nesugebėjo atsispirti įkyriam giminaičiui. Specialiai tam tikslui su parašų lapais atvyko. Sakau jiems – galėjot gi pameluoti, kad „jau pasirašėt“. O tėvai: „kaip čia meluosi, tiesą pasakėm“. O po to – „jau nebuvo kitos išeities – negi atsakysi“. „Tačiau referendume už tai tikrai nebalsuosim“. Teko girdėti, kad panašių atvejų buvo nemažai.
  Tiesiog toks daugumos parašų rinkėjų tipažas. Aršūs, agresyvi, ant visų pikti žmonės (žvilgsnis nuotraukoje tai taip pat puikiai iliustruoja). Niekas nenori su tokiais konfliktuoti. Todėl dažnas „dėl šventos ramybės“ ir pasirašė.

 47. Komentaras:

  tai dabar isivaizduokit kokie rinkimai buvo per visus nepriklausomybes metus,,, aciu autoriui,

 48. Egidijus:

  Labai ačiū už informacijos susisteminimą ir paviešinimą.

  • patys sau reiksmingi:

   deja, sita informacija paskaito tik penki ar desimt tu paciu Alko skaitytoju. Niekas daugiau nieko nezino ir negirdi. O bent desimt- penkiolika procentu zmoniu LT isvis neturi zalio supratimo nei apie rinktus parasus, nei apie referenduma, nes niekur nieko negirdejo ir nemate. Supraskit pagaliau, kad jusu isivaizduojama informacijos sklaida yra praktiskai nuline ir jokia valdzia tokio “viesumo” nebijo ir nebijos.

   Supraskit teisingai, nesu jusu priesas, bet is sono matau beviltiska darba ir beviltiska itikejima savo “garsumu”. Kol nepaimsit didziuju ziniasklaidos priemoniu, tol busit niekam nezinomi nuliai. Tokia ziauri teisybe.
   Dabar galit mane uzmetyt akmenim, bet sitas postas- jums spyris i uzpakali.

   • N:

    Duok pinigų ir paimsim. Žinoma, kad nesigirdi, taip, kaip norėtųsi, nes yra informacinė BLOKADA. Režimas susivienijęs tik kad referendumo nebūtų. Bet nėra taip, kaip sakai. Žmonės žino. O tie, kurie nežino ir nenori žinoti (kas nori, tas žino) – tokių visuomet ir visur yra.

 49. ,,fanatiko akims'' ir kitiems tolerastams:

  tai jus esate anachroinizmai, chunveibinai, kolaborantai, kuriems nieko nera sventa…lažinkimės,kad jei būtų karas, visi šitie ,,pažangista” į kelnes pridėję pirmieji spruktų…

 50. anonymous:

  Ačių V.V.Landzvergerio įkurtam portalui “Aklas.lt”
  Kad jau nuo rytojaus nebetrins nepatogių komentarų.
  UŽ LIETUVĄ, VYRAI !!!

 51. kudirka:

  Kokią teisę (jei iš vis čia galima kalbėti apie teisę) turi tas Vaigauskas žadėti ar nežadėti? Yra tvarka.

 52. KLIURKA EKSERTŲ PORTALE:

  LABAI KEISTA MATYTI DEMOKRATINIAME IR VERTYBINIAME PORTALE TOKIĄ ,,KLIURKĄ” ….NETIKĖTA, BET ŽIAURI MANO AKIMIS, EKSPERTŲ PORTALO SAVININKŲ KLAIDA. TURIU OMENYJE TEKSTĄ :http://www.ekspertai.eu/lietuva-ir-uzsienis-per-metus/
  PASIIMA EKSPERTŲ REDAKTORIUS AR SAVININKAS SISTEMINIO ,,VALDOMOS DEMOKRATIJOS” SANTVARKOS PATARNAUTOJO , POLITOLOGO v. VOLOVOJ TEKSTĄ IR TALPINA LYG TIKRĄ IR KOKYBIŠKĄ PRODUKTĄ…. O TAS SISTEMINIS IR PARODO SAVO VEIDĄ- KAIP TIPIŠKAS MELAGIS IR TRINTUKAS- NUTYLI REIKŠMINGIAUSIĄ PILIETINĖS LIETUVOS PERGALĘ PER VISĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS ISTORIJĄ- SĖKMINGĄ REFERENDUMINĘ INICIATYVĄ…
  KOKIO LYGIO REIKIA BŪTI BUKAGALVIU ARBA SUPERMELAGIU, KAD METINĖJE APŽVALGOJE MELAGINGAI NUTYLĖTI DEŠIMTMEČIO LYGIO ĮVYKĮ LIETUVOJE?
  NORĖČIAU TIKĖTI, KAD TOKIA METINĖ LIETUVOS IR PASAULIO ĮVYKIŲ ,,APŽVALGA” , TIK EKSPERTŲ PORTALO SAVININKŲ IR DARBUOTOJŲ APMAUDI KLAIDA . BET , NEDUOK DIEVE, JEI TAI LIUDIJA NAUJĄ EKSPERTŲ KRYPTĮ- Į DELFIO IR LRYTO SĄJUNGININKŲ STOVYKLĄ…. TIKIUOSI JOG GERB. GERB. A. NAKAS DAR ATSITOKĖS IR SUPRAS ,KOKIĄ ŽALĄ PADARĖ EKSPERTŲ VARDUI ,TOKIA MELAGINGA , DELFI PORTALO LYGIO, METINĖ,,APŽVALGA”…
  KAIP SAVE GERBIANTIS DEMOKRATINIS PORTALAS GALI TOLIAU EKSPONUOTI TOKIĄ MELAGINGĄ METŲ ,,APŽVALGĄ” ?
  NEGI PORTALAS NEŽINO SĄŽININGŲ, PRINCIPINGŲ APŽVALGININKŲ: V. RADŽVILO, V. RUBAVIČIAUS , T.VILUCKO IR KO?
  O GAL DAR EKSPERTUOSE. EU SULAUKSIME IR METŲ SUPERNIEKŠELIO IR SUPERSUKČIAUS – Z. VAIGAUSKO APŽVALGOS IR NUOŠIRDŽIŲ PALINKĖJŲ PILIEČIAMS NAUJŲJŲ PROGA?
  KĄ MANO KOLEGOS VISUOMENININKAI APIE TOKĮĄ EKSPERTŲ. EU NEŠVARIĄ PIRŠTINĘ , MESTĄ PILIETINEI, DEMOKRATINEI SAVO SKAITYTOJŲ(IR NE TIK..) BENDRUOMENEI METŲ BAIGMĖS PROGA?

  • Doc. (Vilniaus universitetas):

   Kas ponulį taip suerzino? 🙂
   “Eksperų”, kaip ir visokių “laisvų laikraščių” neskaitau, nes tai – šlamštas, geltonoji spauda. Buvau atsivertęs ir Ekspertai.eu portalą, ir vieną labai “laisvą” laikraštpalaikį – dar praeitą rudenį viena giminaitė iš vieno provincijos miestelio pas mano tėvus (į kitą provincijos miestelį) buvo atvežusi. Pateikė kaip “labai teisingą”. Su žmona perskaitėme – ir pasibaisėjome, kad Lietuvoje yra ir tokių niekingų, isteriškų leidinių… O taip pat, kad yra tamsių žmonių, kurie tokius niekalus skaito ir jais tiki! Net beraščiai visumoje yra išmintingesni už tokius isterikus…

   Tai kas ten tamstelę iki tokios isterijos taip “suerzino”?
   Gal nepaminėtas faktas, kai Garliavos patvorio savavaliautojus policija išvaikė? Labai teisingai padarė! Tuomet gailėjausi, kad nesu policininkas. Su malonumu būčiau prisidėjęs įgyvendinant Teismo sprendimą.

   O gal suerzino faktas, kad nepavyko TIESINGAI surinkti reikiamo kiekio parašų? Taip, sutinku – trūko nedaug. Bet trūko ir jums nepavyko! Atminkit, kad įstatymai ir sukurti tam, kad jų laikytis. Ne veltui nustatytos įvairios ribos, kvotos ir pan., nes jei jų nebūtų, tai vienos interesų grupelės pažeistų kitų interesą. Sakysit, “bet tegul referendumas į viską atsako”. Taip, bet tik tais atvejais, kai jam surengti PILNAI IR NEPRIEKAIŠTINGAI įvykdyti visi reikalavimai. O tai svarbu todėl, kad referendumų surengimui reikalingos nemenkos biudžeto lėšos. O jų mūsų šalelė oi kaip “daug” turi… O tos lėšos arba paskolintos (mūsų valstybė jau ir taip per daug įlindusi į skolas), arba paimamos iš dirbančių žmonių. Ne tam aš univere ariu, kad mano surinkti mokesčiais būtų švaistomi visokių primityvų organizuojamiems referendumams! Tad kovosiu, kad BŪTŲ LAIKOMASI ĮSTATYMO. Jau ir taip jums lengvatą suteikė – leido patikslinti parašus (sausio 6-20 d.). TAD DŽIAUKITĖS IR DĖKOKITE UŽ ŠIĄ GALIMYBĘ. Ir nepurkštaukit, nes mes ne VRK, mes tokiems kaip jūs tikrai nenuolaidžiausim ir reikalausim, kad būtų vykdomas Referendumų organizavimo įstatymas, o jei reiks – įsikištų ir Konstitucinis Teismas!

   Tai kas, ponuli, jus taip užsiutino? Koks tas “labai svarbus nepaminėtas faktas” 🙂

   • N:

    Mes kovosime, kad tokie kaip tu atsakytų už savo veiksmus, nukreiptus prieš tautą ir valstybę. O visokius universitetus tikrai reikės papurtyti, nes juose dalis visokių propiesorių dirba prieš tautą ir valstybę.

   • Sėlis:

    Tai ko tada cia trinates, trintuk, jei laisvos spaudos neskaitote? Sprukite i nupirktaji antilietuviskaji delfinariuma ir ten dergliokites. As nesuprantu, kaip jums neatsibosta simtus “paklodziu” rasineti vis apie ta pati, rankos nenukrenta? Apmokamas trolis visu 100 proc.

   • pensininkas:

    Na ką čia tam lietuvius mokančiam netolerancijos Tautai docentui iš VU ir bepasakysi: vamzdiec tau Lietuva, eurofilai atėjo. Bet juk ir bolševikai su komunistais buvo atėję, kur jie. Ateis pergalė ir į mūsų kiemą. Bet tuomet dabartinius eurofilus reikės išliustruoti iki nagų galiukų.

   • gaudy:

    no čia tai jau visa viršūnė: “Ne tam aš univere ariu, kad mano surinkti mokesčiais būtų švaistomi visokių primityvų organizuojamiems” įvardyk kokį tu produktą sukuri, kuris duoda pridėtinę vertę. Va tokie propiesorei ir docentai būtent ir parazituoja iš mūsų visų mokesčių…. Artojau tu artojau, kiek duonos užauginai… Vienas propesorius iki šiol rėkavoja, kad vienas atkovojo laisve ir tauta jo negerbia ir yra runkeliai…ir dar visokių referendūūūmų užsimano ar ne docentauskai

 53. Vacka:

  Ko tikėtis žmonių, saugančių savo kėdę ir visą švogerinę sistemą?

 54. Česlovas:

  Jei kas dar atsimena tarybinius laikus, tai stotyse, daugiausia lankomose vietose kabedavo stendai: JUOS IESKO MILICIJA. Tai va rado ir i valdzios kedes issodino, o turetu sedeti Lukiskese.

 55. S:

  Joooo, kol mes čia ginčijamės VRK patyliukais savo “darbą dirba”… Įtariu, kad dar ne visi piktybiniai veikėjai žinomi. Gal ir neblogai, jie parašus “skaičiuoja”, mes juos pačius “suskaičiuosim”… 😀

  • Kemblys:

   Nei tu, tavo tie ‘mes’ jų nesuskaičiuosite… gaila tavęs.
   Jei nori kiek sustiprėti iš vidaus, tai patarčiau sekti C.Castanedos patarimu kovai su ‘smulkiu tironu’ (‘tironu’, mano manymu, gali būti ne tik priešai, bet ir savo klaidos, liga, Gamtos sąlygos ir t.t.):
   1. Savitvarda.
   2. Daryti tai ką tomis sąlygomis galima daryti.
   3. Ištvermė nors ir iki mirties.
   4. Sugebėti nepraleisti akimirkos kada galima viską išspręsti. Laukimo laikas gali būti nuo pirmos akimirkos, kai susiduri su ‘smulkiu tironu’, iki mirties.
   Pastaba, Pokario pasipriešinimo kovų dalyvių pergalė atėjo, kai patys ‘istrebitelių’ (rus. naikintojų) palikuonys atsisakė marksizmo-leninizmo.

   C.Castaneda labai gerai suklostė ir pačią kovą, išlaukus akimirkos, žaviuosi tokiais sprendiniais.

   • S:

    Akimirkas galima susikurt… Jei lauksi kol atneš likimas viską “ant lėkštutės”, ilgai laukt reiks. Labai svarbu žinot, kas yra kas, kad nepasikartotų Sąjūdžio istorija, kai priešai apsimetė draugais ir sugebėjo visus išdurti. 😉

    • Kemblys:

     Kurk, nelauk, nekartok sąjūdžio ‘historijų’…
     Įdomu, ką tavo manymu, reikėjo daryti tsrs laikais, kai sąjūdis nešė ant lėkštutės ‘nepriklausomybę’? Kur tu tada buvai? Reikėjo paaiškinti, kad ‘jums’ (nežinau kas ten tokie su tavimi) TOKIA nepriklausomybė nereikalinga.

 56. Perkūno paukštis:

  Susidarinėja įspūdis, kad Vaigauskas visa savo pagoniška siela esa su referendumininkonais, tačiau “kitaip” negali – REIKIA Žemę dakalt, ir viskas.
  CHA

 57. savanore:

  KODEL VRK komisijoj privise visokiu liberast atstovu??KODEL VRK komisija negali buti SVARI be jokiu partijeliu atstovu……? :/
  KOKIA atsakomybe gresia VRK nariams ir pirmininkui uz neatlikima savo darbo ir +trukdyma dirbti iniciatyvines gr.nariams ir vilkinimus?

 58. Vaidotas, rinkėjas:

  Ačiū už puikų straipsnį, jis visapusiškai padės “taisant klaidas”. Tauta turi žinoti savo “didvyrius”!

 59. Savanoris kurejas:

  “Slibinai”, labai aciu uz issamu straipsni (atsiprasau neveikia klaveturoj lietuviskas raidynas). Tik toks detalus straipsnis gali atverti Tautai akis, kas dedasi VRK su p. Vaigausku priesaky… Kartu su Tamsta Savanoriu pajegose 1995-2000 m. tarnaves kolega (straipsni perskaiciau detaliai ir visa, nuo pirmos raides iki paskutines).

 60. Romualdas:

  Vaigausko metodai žinomi, todėl jis labai reikalingas artėjančiuose rinkimuose.

 61. Gediminas:

  Jam D Grybauskaitė įsakė žūt-būt sužlugdyti referendumo inciatyvą. Tam nepritaria Briuselis,Briuselio nuomonė jai – VISKAS – į tautos nuomonę jai – N U S I S P J A U T I. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: