Lietuvos žemės gynėjų suvažiavimas: Mes nenugalimi. Mes – nugalėtojų tauta! (tiesioginė transliacija, video) (52)

Žemės Gynėjų suvažiavimas Kauno sporto halėje | kaunas.kasvyksta.lt nuotr.

Žemės Gynėjų suvažiavimas Kauno sporto halėje | kaunas.kasvyksta.lt nuotr.

Rugpjūčio 24 d. 11 val. Kauno sporto halėje įvyko visuotinis Lietuvos Žemės gynėjų suvažiavimas telkiantis visų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių jėgas visuotiniam referendumui dėl žemės nepardavimo užsieniečiams surengti. Kauno sporto halėje susirinko apie 800 visuomenininkų.

Sporto halės scena buvo papuošta plakatais raginančiais saugoti Lietuvos žemę, neparduoti jos atejūnams. Pakylos viduryje plakate išrašytais Bernardo Brazdžionio žodžiais „Šaukiu aš tauta žemės pėdoj gyvą“ – suvažiavimo rengėjai priminė kiekvienam lietuviui jo šventą pareigą – vienytis kai kyla grėsmė švenčiausiam Tautos turtui – Lietuvos Žemei. Vienas iš sporto halėje iškabintų paveikslų bylojo: „Žemė – meškerė, euras – žuvis. Ar ne kvailys parduotų meškerę. Jei parduosi su kuo žvejosi?“

Suvažiavimą sveikino referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškas Alfredas Šliužas. Suvažiavimo dalyviai visi kartu sugiedojo „Lietuva brangi“. P.Šliužas pristatė sambūrio „Tautos valia“ referendumui surengti simbolį – gielės žiedą sudarytą iš 7-ių žiedlapių: Žemė-Šeima, Tauta, Valstybė, Ūkis, Kultūra… Po to jis perskaitė VRK nutarimą įregistruoti iniciatyvinę grupę ir pranešė, kad iki lapkričio 29 d. iniciatyvinei grupei leista rinkti referendumui surengti reikiamus parašus.

P.Šliužas taip pat įvardijo referendumo formuluotes dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Siūloma įteisinti, kad Tautos referendumas galėtų būti skelbiamas, jeigu surenkama ne mažiau kaip 100 tūkst. piliečių parašų, o ne kaip šiuo metu galiojantis 300 tūkst. riba.

Žemės Gynėjų suvažiavimas Kauno sporto halėje | kaunas.kasvyksta.lt nuotr.

Žemės Gynėjų suvažiavimas Kauno sporto halėje | kaunas.kasvyksta.lt nuotr.

Konstitucijoje taip pat pasiūlyta įteisinti, kad žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.Taip pat siūloma įteisinti Konstitucijoje, kad valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.

Po to pasisakė inžinierius-geologas, Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas Švanys iš Klaipėdos.  Jis kalbėjo apie pavojus kylančius leidžiant užsienio bendrovėms beatodairiškai eksplotuoti Lietuvos žemės gelmes. Pasak jo – lietuviui žemė nėra prekė, nėra tik paprasta teritorija. Lietuviui žemė yra Žemė Motina. V.Švanys kvietė stabdyti šventos Tėvynės išpardavimą.

Lietuvių tautininkų sąjungos vicepirmininkas Julius Panka kalbėjo apie tautiškumą ir Tautą kaip vientisą organizmą: Tauta neatsiejama nuo žemės, mes privalome tai įrodyti ir kovoti už savo Žemę. Jis priminė pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos žodžius „Tauta yra praeitis, dabartis ir ateitis.  Ji gyvena ne šimtą o tūkstantį metų.“ Priminęs lietuvių pasiaukojančią kovą už savo Gimtinę už savo Žemę nuo seniausių laikų iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkovojimo 1990-aisiais, savo kalbą jis baigė ugningais žodžiais: „Mes nenugalimi. Mes – nugalėtojų tauta!“.

Rimantas Kumpis iš Visagino apžvelgė lietuvos ūkio būklę. Išreiškė viltį, kad „mes lietuviai neparduosime Žemės nei rytams nei vakarams, o paliksime Lietuvos vaikams“.

Apie apie Lietuvos kultūros ištakas ir galias glūdinčias didingoje baltų genčių istorijoje kalbėjo Liuda Petkevičiūtė. Ji priminė, kad Lietuvos vardas kilės iš žodžio lėta bendriausia prasme reiškiančio susitelkimą, susivienijimą ir kvietė vėl burtis į lietą kovai už Lietuvos Žemės ateitį ir  kiekvienam surinkti 1000 parašų.

Suvažiavime taip pat pasisakė Eglė Mirončikienė, Rita Jusienė, Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas.

Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos(LVŽS) atstovas Vitalijus Balkus perskaitė LVŽS pareiškimą liūdijanti, kad LVŽS pritaria referendumo dėl Žemės nepardavimo surengimui ir yra pasiruošusi aktyviai įsijungti į parašų rinkimo vajų.

Pasibaigus suvažiavimui 13.30 val. įvyko  suvažiavimo dalyvių eisena nuo Sporti halės iki Vienybės aikštės, kurioje buvo surengtas trumpas mitingas. Alkas.lt iš šio mitingo taip pat vykdo tiesioginę transliaciją:

Parduoti žemę užsieniečiams Lietuva įsipareigojo stojimo į ES sutartimi, tačiau buvo sutarta dėl pereinamojo laikotarpio, kuris pratęstas jau du kartus. Jei šio referendumo surengti nepavyks tai nuo 2014-ųjų gegužės 1 d. Lietuvoje žemę galės įsigyti bet kurios Europos Sąjungos valstybės piliečiai.

Po suvažiavimo buvo surengta eisena nuo Sporto halės iki Vienybės aikštės, kurioje, prie Karo muziejaus įvyko mitingas.

Žemės gynėjų mitingas Kaune | L.Milčiaus nuotr.

Žemės gynėjų mitingas Kaune | L.Milčiaus nuotr.

Mitinge kalbėjo referendumo „Tautos valia“ kordinatorius Pranciškus Šliužas, Nepriklausomybės Akto signatarai Algirdas Endriukaitis ir Leonas Milčius, Tautininkų sąjungos vicepirmininkas Julius Panka, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas  dr. Kazimieras Garšva, tautininkai Donatas Golubevas ir Algirdas Pilkauskas, Tautos vienybes sąjungos pirmininkas Algimantas Matulevicius, referendumo iniciatyvines grupes nariai: Romas Kaulinis, Antanas Andziulis, taip pat pasisakė Elona Stankunaitė, Arūnas Grumadas, Vytautas Šustauskas, Mindaugas Gervaldas (Murza) ir kiti.

Žemės gynėjų mitingas Kaune | L.Milčiaus nuotr.

Žemės gynėjų mitingas Kaune | L.Milčiaus nuotr.

Signataras Leonas Milčius mitinge perskaitė savo rugpjūčio 24 d. sukurtą eilėraštį „Neparduot Lietuvos“:

Neparduot Lietuvos

 (Atsiliepiant į reikalavimą Lietuvos žemę parduoti užsienio piliečiams) 

– Neišduok, neišduok Lietuvos, – meldė motina sūnų po karo,
Dažė drobes žaliai, siuvo marškinius tartum berželiui.
Kaip kitaip — tai drabužio spalva partizano,
Kaip ir medžio miške, samanėlės, eglaitės prie kelio.

Partizanai negrįžo, bet žemės ir girios išliko,
Liko vardas valstybės po metų ilgų atstatytas,
Tik ir vėlei, juodas varnas prie Nemuno klykia —
Lietuvos jos vaikams ateity, kaip tokios, nematyti!

Kas didžiūnams, kurie postuos pelninguose sėdi,
Kad prašys ir graudens – neparduok, neparduok Lietuvos!
Neparduok žalių girių, savo gimtojo sodžiaus
Neaiškiems atėjūnams iš šalies svetimos!

Nėr kam eiti į girią, o ir girios ne tavo,
– Privatu, privatu! – skelbia žmogui grėsminga lenta.
Kai nuo turto siekimo vieniems širdys ir akys aptemo,
Nuo tada nemiela ir laisva gi kitiems Lietuva.

Neparduot Lietuvos – neparduoti jos žemių ir girių,
Kad turėtų vaikai, o ir paukščiai, išskridę kur grįžti,
Kad išliktų vieta nors trims milijonams lietuvių
Prie Baltijos jūros, sausumos lopinėlis mažytis.

Alkas.lt tiesiogiai transliavo šį mitingą (atsiprašome už techninius neskalndumus, dėl kurių dalies mitingo buvo transliuojamas vien tik garsas be vaizdo). Skelbiame eisenos ir mitingo vaizdo įrašus:

Eisena (Alkas.lt, K.Vaškevičiaus video):

Mitingas (Alkas.lt, K.Vaškevičiaus video):

Tiesioginę Alkas.lt ir „Kas vyksta Kaune“ transliaciją iš Kauno sporto halės žiūrėkite čia (transliacijos pradžia rugpjūčio 24 d. 11 val. | Transliacija baigta žiūrėkite vaizdo įrašą):

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

52 komentarai

 1. Nepolitikas:

  Grynas politikavimas. Noras sukurti dar vieną „partiją“ ir pakliūti į valdžią.

  • kodėl manote,kad vieni gali būti valdžioje,kiti ne?Jei nepasiteisino vienų vadovavimas,kodėl negali būti kiti?Ar gal manote kitaip?

   • Kęstutis:

    Nepolitikas neturėjo ką pasakyt ir netyčia pirstelėjo…. Galėtų atsiprašyt :)… Pats buvau suvažiavime, tikrai apie jokias partijas nieks nekalbėjo į valdžią nesiveržė…. Paprasčiausiai bus mėginama įtvirtinti konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos tautos valia Lietuvoje aukščiau visų kitų prašalaičių norų ir reikalavimų…

 2. lyvis:

  Reikėjo į apklausą įtraukti kad būtų Lietuvoje uždrausti iškrypelių vieši išsidirbinėjimai. lyvis

 3. Vilmantas Rutkauskas:

  Rimti ne dalykėliai, o dalykai dedas.
  Kažin ką LT prie žydentė daro, kad Žemė liktų lietuviams ?

 4. Donatas:

  Buvau tame suvažiavime, kiek galėdamas prisidėjau prie renginio vyksmo ir visiškai pritariu ten išsakytoms idėjoms ir planams. Deja, ten atsivilko ir keletas savo laiku ar net ir dabar ne iš gerosios pasirodančių asmenybių. Gal tie asmenys ir pritaria mūsų idėjoms, bet savo buvimu padarė nemažą antireklamą, už kurios ir nusitvėrė priešiška žiniasklaida. Na, bet tegu šunys loja, o karavanas eina.
  Nuotaika po suvažiavimo – atsargus optimizmas. Jei halėje būtų buvę kokie 5000, būtų galima drąsiai tikėtis geros baigties. Tą nepilną tūkstantį, kuris buvo, reikia vertinti ir su pliusu ir su minusu. Minusas – atsitiktinai iš nebuvimo ką veikti atvykę ir seni žmonės. Vieni parašų nerinks, kiti nepajėgs rinkti. Pliusas tas, kad už daugumos atvykusių yra bent po keletą bendraminčių, kurie tikrai prisidės prie parašų rinkimo, nors šiandien ir neatvyko.

  Iš tikro panašu, kad šitas parašų rinkimas Lietuvai savotiškas Armagedonas, paskutinė galimybė išsaugoti tautos namus – žemę o kartu ir pačią tautą. Legaliai pardavus žemę dabar, beliktų tik neteisėtas būdas ją susigrąžinti ateityje – per prievartą ir kraują, bet tam tauta nebeturi jėgų jau dabar…

  Reikia suprasti, kad priešprieša čia yra tarp tų, kurie mano, jog žemė ir tauta yra prigimtinės kategorijos ir kiekviena tauta turi teisę į savo protėvių žemę kaip į savo namus, ir tų, kurie viską vertina kaip prekę, kurią galima nusipirkti už pinigus. Kai pinigai ne uždirbami, o prisispausdinami ir “šikną drasko”, neišvengiamai kyla noras “susipirkti” visas rimtesnes pasaulio vertybes, tame tarpe ir žemes įvairiausiose šalyse. Esu įsitikinęs, kad iškreipta globalistinė pinigų sistema netolimoje ateityje grius. Todėl ir taip skubama realizuoti tuos popierėlius.
  Todėl mūsų konfliktas su liberastais globalistais žemės klausimu dvigubas – ir tiesiog kam priklausys žemė, ir katrie kuriuos pirmi į tą žemę užkas…

  • Studentas (VU):

   Kaskoks nusišnekėjimas, ta tamstelės rašliava. Kažkokios neaiškios vertybės, kažkoks žemės ir tautos supalakimas. Sveiku protu nesuvokiamas idealizmas, ir tiek… Na, kaip ir pats sakot “šunys loja, karavanas eina”. tad galit tęsti savo naivias rašliavas 🙂

   • medus:

    “studentui”: surinksim 300 000 ir daugiau – no problem 🙂 ir jūsų bukas mankurtizmas tikrai nesutrukdys.
    p.s. negi VU nemokė rašyti taisyklingai lietuviškai? baigiau MA ten, mus mokino – paprašykit, kad ir jus pamokintų 😉 žinoma, jeigu studijos VU nėra tik neišsipildžiusi jūsų savjonė…

    • Amelija:

     Taisyklingai lietuviškai niekas nesako “mokino”, juo labiau “pamokintų”, taip kad “mokintojai”dar reikėtų pasimokyti…

     • medus:

      gyvą kalbą, kaip ir gyvą – mankurtizmo nepaveiktą dvasią – ne jums suprasti, ponia, tad nematau reikalo skirti nors kiek daugiau dėmesio. o dėl žemės pardavimo – galite nors vilku staugti – mums tai neturi jokios reikšmės – neparduosim 🙂

      • Amelija:

       Gyva kalba yra taisyklinga kalba. Ypač tam, kas pasigiria, kad išmokytas rašyti taisyklingai.

       O savo žemės galit ir neparduot – čia laisva valia, žinoma, jei turite jos nors tiek, kad sofa tilptų. Bet kalbėkit apie savo žemę, o ne kitų žmonių nuosavybę.

   • LosAngeles:

    Ne kas Tevynei, kai tokie studentai stampuojami… Bet jei giliau paziurejus, tai butent taip ir pastatyta svietimo sistema, kad daugintu mankurtus liberalus – kosmopolitus. Sistema dirba ne siaip sau, sistema dirba kryptingai. Ir tai matosi.
    O rinkejams ir organizatoriams – sekmes ir stiprybes.

    • Amelija:

     Studentai tikrai liberalūs – ir ačiū Dievui, nes radikalai – su protu nesuderinamas dalykas.

     • LosAngeles:

      Taigi ir sakau kad ne kas… O ir matosi plika akimi kad ne kas. Visai prastai, kai tokie studentai veisiami. O kas del radikalu… Tamsta ziurekite placiau: zmoniu isitikinimu (ir emociju) spektras gerokai platesnis nei tik liberalai ir radikalai (meile ir neapykanta). Jus, kaip tikintis asmuo, turetumete tai suprasti.

 5. Studentas (VU):

  Nieko jums neišdegs 🙂 manau, kad reikiamo parašį skaičiaus tikrai nesurinksite. Parama jūsų idėjoms menka. Gal kur provincijoje ir remia, bet Vilniuje – tikrai ne.
  Na, 800 rinkėjų. gerai – tebūnie subursit kokį tūkstantį. Kiekvienam teks surinkti po 300 🙂
  Tikrai nesurinksit jūs jų. Ir puiku – nereiks valstybei šveistyti biudžeto lėšų bereikalingiems referendumams ir laužyti ES sutarčių.
  Kitaip tariant: “šuniukai sako Au Au, bet karavanas vis tiek daro tiapu tiapu” 🙂 Tad lokit sau į sveikatą.

  O šiaip geriau rekomenduočiau pasidomėti lietuviškais žemgrobiais. Toli ieškoti nereikia – dalis jų net politikoje dalyvauja. Geriau pasidomėkit tomis išimtimis ir lengvatomis “žemdirbiams”, kurios lėmė, kad kaime gyvenantys (iš tiesų ar tik formaliai) prisigrobė lėšų, o mietiečiams žemės įsigyjimas ribojamas. Geriau pasidomėkit tomis nesaikingomis ES išmokomis, kurios kažkodėl dalinamos kaimo milijonieriams. Ką, mes miestiečiai prastesni?

 6. !!!!!!!!!!!!:

  Neužsimirškit, priešas – imperialistai. Nei daugiau, nei mažiau.
  Referendumas dėl žemės ir dėl euro!

 7. Studentas (VU):

  O, ir Garliavos “žiedas” tame jūsų šou sudalyvavo. Su tokia komanda tikrai “daug” parašų surinksit 🙂
  Tai Skučienai ir Varkalai jau nebe mergaitė, o žemė įdomiau pasidarė? 🙂
  Na, ką galiu pasakyti – keista būtų, kad jūs nors 100 000 parašų surinktumėte. “Komanda” jūsų – tikrai išskirtinė 🙂

  • pensininkas:

   O tau studente kas rūpi? Tikrai ne Lietuva ir jos teritorija (žemė). Iš tavo rašliavos darytina išvada, kad už pinigus ir Tėvą su Motiną parduotum (kaip visi dabar pridursiu – galimai).

  • Algis, Dievu siustas:

   Tamstele studente, matai mūsų tautiečiai susirinko atstovėjo ir perversmą padarė ir pirminės pakopos laisvę atgavome, bet kai valdžiažmogiai nuėjo sau, o piliečiai sau, tai valdžiažmogiai pradėjo taip daryti, kad tauta jiems dirbtų, o neatvirkščiai taip kaip ir turėtų būti, kad valdžia turi dirbti tautai. Toks būtų dar ir pastebėjimas, kai kurie politikai galimas daikatas nori, kad kas keistūsi, bet patys nėr pajėgųs tai padaryti, tai jie galimas daiktas leidžia tiems sugedusiems politikams siautėti savivaliauti iki tiek, kiek tauta pajėgs juos pakęsti, o tauta kai jau nebepajėgs ir nebetoleruos tokių savivalių, tada tautos žmonės ir piliečiai patys pradės imti iniciatyvą į savas rankas, nes kitaip neįmanoma žmones priversti pakovoti dėl geresnio gyvenimo. Vieni atėją į gyvenimą nieko ir nekeičia svarbu jiems yr gerai, jie sako kaip radau taip ir paliksiu, na aš neesu tas žmogus kuris radęs taip ir palieka. Anie mislija, kad jie liks nuošalį ir jų niekas nelies, kol neužkabins asmeniškai, tokie žmonės yr tinginiai ir bailiai, nes jiems terūpi tik jų geras tai yr trumparegiškas mastymas trumpalaikė nauda. Na aš tai jau pasistengsiu surinkti parašų. Dauguma rėkia jums nepasiseks, kai nieko nedarai tai nieko ir nevyksta, vyksta tiktai už nedarančiųjų nugarų, nes kiti daro….

 8. otgi:

  “nė vienas mums neatsakė, ar mes visiškai netinkamai elgiamės” 😀 Siaube siaubeli

 9. Skroblas:

  Garbė tiems žmonėms, kurie supranta, kad tauta gali išlikti tik savo žemėje. Parsiduoti ir parduoti lengva, sunku laisvę atgauti, sunku tautą ir valstybę prikelti. Išsaugosime žemę – išsaugosime save, tad visi visi į talką rinkti parašus ir dirbti vardan mūsų vaikų ir vaikaičių ateities, vardan jų — vis dar kaip lietuvių savo žemėje.

 10. V.Masiulis:

  Kažkur čia skaičiau komentarą, kad geriausias būdas priversti politikus ką nors daryti pagal liaudies valią yra referendumo rezultatai: jei referendumas pasakys, kad Lietuvos žemės parduoti negalima, o tik nuomoti, kaip, pvz., Anglijoje, tai tuomet ir išnyks pavojus, kad kas nors gali Lietuvoje supirkti žemes ar kaip kitaip jas užgyventi, o po to išimti jas iš Lietuvos sudėties.
  Reikia organizuoti referendumą dėl žemės pardavimo negalimumo, pvz., užsieniečiams.

 11. Lieta:

  Gerbiamas Jonai, ar čia kas už jus rašė, ar su klausa jau nebegerai:
  Lietuvos vardas kilės iš žodžio lėta

 12. nenugalimi?:

  Neperšokęs per upelį nesakyk opa. Senoji KGB Lietuvoje dar veikia, “naujoji tvarka” iš Vakarų irgi jau veikia, o jūs džiūgaujat, kad nenugalimi.

 13. Reikia:

  daug referendumų,apklausų,diskusijų.Pasirašysime.Tegul žemę parduoda lietuviai lietuviams.Bent šiame etape kokį 50 metų.

 14. Li Bo:

  Žmogus turi 5 ha žemės, bet suserga vėžiu, gydymui reikia pinigų. Jis žino, kad pardaves žemę užsieniečiui gautų 5x daugiau nei moka Karbauskio chebrantai ir galėtų pasveikti. Bet tautininkai rėkia “px mums žmonės, svarbu, kad Lietuvaaa!” ir laimi referendumą. Žmogelis miršta, Karbauskio chebrytė prie šimtų tūkstančių hektarų prisiduria dar penkis, o Panka džiūgauja, kad tauta gyvuos dar pusę milijono metų, nes mes visada laimime, pasirodo. 🙂
  Debiliškas referendumas, su bet kuriuo atveju liūdnom pasekmėm.

  • medus:

   reto bukumo komentaras – atleiskite, bet kito žodžio nerandu. nežinau nuo ko ir pradėt – koks chaosas jūsų komentare ir, žinoma, galvoje, kurioje gyvena tokios mintys. visgi pabandysiu keletu punktu sureaguoti į jūsų „labai protingas“ mintis:
   1 ) Lietuva jau visa seniai būtų išmirusi, jeigu išsigydymas nuo vėžio priklausytų nuo galimybės parduoti užsieniečiams žemę. taigi – ne argumentas;
   2 ) pinigų turėjimas negarantuoja išsigydymo nuo vėžio – kad tuo įsitikintumėte, pakanka pažvelgti į Jobso ir/ar kitų turtingų žmonių mirtis. vėlgi – ne argumentas;
   3 ) žmogelis mirs taip ar kitaip – kaip ir mes visi – betgi mirties baimė nėra priežastis parduoti savo Tėvynę. ir pardavus Tėvynę vis tiek reikės mirti. irgi – ne argumentas.
   apskritai pamąstymui: Tauta gyvuoja tol, kol (mažų mažiausiai) turi vietą, kur gyventi – t.y. savo teritoriją, savo tėvų ir protėvių žėmę. sakykim, jūs turite savo žemės gabaliuką ir jūsų asmeniškai negąsdina, kad parduodama užsieniečiams būtų „ne jūsų“ žemė. jūsų nauji kaimynai – norvegai (pvz. 20 ha), kitoje pusėje – anglai (30 ha), dar kitoje – švedai (50 ha). ir taip – visoje Lietuvoje, nes pas mus turbūt visi „susirgs vėžiu“ kai atsiras galimybė pasipinigauti:) klausimai jums pamąstymui: kur tokiu atveju yra Lietuva? Kur ji žemėlapyje? prezidentūroje? kur dar? ką paliksite savo vaikams ir anūkams? ar esate ką nors girdėjęs apie Palestiną? ar tikite, kad Lietuvos gali laukti labai panašus likimas, pvz. iš kaimynų lenkų? galbūt ko kito?
   kiek žinau, jau dabar „labai turtingi“ bedarbiai superka žemes gana nepigiai ir tik laukia įstatymo įsigaliojimo, kad Tautos žemę galėtų perrašyti tikriesiems savininkams. jeigu jums pačiam nerūpi Tėvynė irjos ateitis, pagalvokite apie savo vaikus. jei vis tiek nerūpi – džiaugiuosi, kad ne jums spręsti šį klausimą. o šiaip – gaila jūsų – visiškas mankurtizmas.

   • Sėlis:

    Beviltiska su pederastais diskutuoti. Jei jau pasirinko iskrypelio mankurto kelia, tai ir mirs toks, ir vaikams perduos – kiek Lietuvoje stribu dar pilna, nors nuo partizaninio karo pabaigos praejo 60 metu…

   • Amelija:

    Kokia čia dar tautos žemė? Žemė arba savininko, arba valstybės (nors taip apskritai neturėtų būti, seniai ją reikėjo grąžinti tiems, ant kieno laukų pastatė miestus, oro uostus ir pan.). O su savo daiktu ką noriu, tą darau: gaminu produkciją, užstatau bankui, parduodu… Neopagonys gali būti ramūs – piliakalnių nepirks joks užsienietis, jie paveldo objektai, kuriems taikomos specialiosios sąlygos. Ir pelkių su kūlgrindomis nepirks, ir kapinynų – žinoma, kai šventas lietuvis Jonas Ramonas suaria kokius senkapius, tai “baikės”, juk savas…

    Tokio kvailo referendumo Lietuvoje dar niekas nebuvo sugalvojęs, matyt, režisierius su pinigų kapšu Kremliuje sėdi, kad žmones dėl nesąmonių kiršintų. O parašų rinkėjais pasiruošę apsimesti vagys jau delnus trina: eisim per namus su popieriaus lapu, gal rasim kokią vienišą bobutę santaupų į čiužinį prisikišusią. Turėtų generolas Šliužas savo aktyvistams žetonus pagaminti, kad kaip policininkai kiekvienas savo numerį turėtų, nes žiniasklaida netruks įspėti žmones saugotis apgavikų.

    • Kemblys:

     Amelija, ar čia tu rašei, ar kas nors Tavo vardu? Nesitikėjau, gal kas atsitiko? Koks ‘daiktas’, Žemė priklauso protėviams, mums, mūsų vaikams, mūsų anūkams, mūsų būsimiems proproproanūkiams. Ar supratai? 🙂

  • Tai bent “logika”:gelbėdami vieną žmogų pražudyti visus ir vaikų ateitį.Kodėl tam sergančiam nepadėjus kitais būdais: žmonių gera valia,žmogišku susitelkimu bėdai nutikus ir išsaugojus žemę-savo motiną maitintoją ir vaikams paliekant ją kaip globėją .Nėra nei vieno argumento atsveriančio savo teritorijos praradimą.Net jo ir būti negali,nes griaunantys savo pastato pamatą į jokius logikos rėmus netelpa.

   • medus:

    mankurtų mąstyme logikos nereikia ieškoti. tokie dalykai kaip bendruomenė, žmonių bendarbiavimas ir tarpusavio pagalba jiems yra nesuvokiamos ir nepriimtinos sąvokos – patys to nėra patyrę, nedaro ir norėtų, kad bendruomenė, kaip ir tauta, kuo greičiau išnyktų. pinigai tokiems yra vienintelė vertybė, nes jie nesupranta, kad “pinigas” yra tik popierius, pagamintas vieninteliu tikslu – žmogaus pavertimo vergu. bet yra ir tokių , kuriems tas popieriukas nėra svarbiausas dalykas. va čia ir išlyla dviejų pusių nesupratimas ir esminiai skirtumai.
    iš kitos pusės – tai tik įrodo, kad Orwello 1984-ieji – tikrai jau čia (kaip kažkur spaudoje visai neseniai mačiau). bet ne visų smegenys išplautos ir pabudusi sąmonė yra kur kas stipresnė už mankurtiškąją.

  • LosAngeles:

   O tai pinigu kiekis salygoja pasveikima nuo vezio? Hmmm…
   Uzsiimdinejate tamsta demagogija, jei neturite rimtu ‘pries’, tai geriausia patyleti. Bent jau taip liaudis sako… O ir atrodysite ‘razumnesnis’.

   • Li Bo:

    Ne, nesąlygoja, bet gerokai padidina šansus ar bent suteikia galimybes mirti garbingai. Visi tie pusgalviai, kurie čia bandė aiškinti koks aš neteisus, akivaizdžiai nėra susidūrę nei su artimo žmogaus liga, nei su gydymo sistema ir nežino kiek dvasinių ir materialinių resursų reikia kovai su šia klastinga liga. Aš, deja, susidūriau. Gaila, kad neturiu žemės, miško. Būčiau viską pardavęs betkam.
    Ir px man Lietuva, jei ji kuriasi skriausdama žmones. Negalima parduot žemės tam, kas daugiau moka?! Kas toliau? Gal ir gyvenamam būstu tą patį pritaikom, a? Gi yra NT magnatų Lietuvoj, kurie jums rankas išbučiuotų už tokį įstatymą. Net ir tą pačią retoriką galima panaudot- lietuvis be namų yra tik benamis klajūnas, tauta pavojuje, švedai su anglais supirks ištisus miestus… 🙂

    • medus:

     sugraudinote – jau pasiruošiau raudoti bent kokias 10 minučių, tik staiga pagalvojau – ar ne iš kalėjimo rašote? 🙂 labai primena graudžias istorijas apie sergančią mamą, vaiką ar kaime pasimetusią bobutę 🙂 kiek prie mūsų durų prašote? tik Tėvų Žemės? 🙂

     jei ne iš kalėjimo ir jūsų istorija – tikra – užjaučiu, jog praradote protą dėl artimo žmogaus ligos ar netekties. tokią patirtį galiu su jumis pasidalinti: mano abu seneliai mirė vėžiu, tėvą palaidojau panašiomis aplinkybėmis ir asmeniškai patyriau visko, ir visgi – ne, neparduočiau Tėvynės net dėl “garbingos” mirties – nei savo, nei artimųjų. pardavus Tėvų žemę garbinga mirtis – neįmanoma. juolab, kad nei išgijimas, nei garbė nuo pinigų nepriklauso. bereikšmiai plepalai apie tai.

     beje, jūsų nuraminimui – mirtis – tik neišvengiama dvasios būsenos pakeitimo stadija, visi į ją artėjame ir asmeniškai aš tikiuosi ją pasiekti Tėvų žemėje, kuri liks ir po manęs – kitiems- neparduota ir nesudarkyta. visi mes čia – tik svečiai – labai laikini. išmokime kai ką palikti po savęs, ne tik “tvaną”.
     pabuskite, tautieti.

     • Li Bo:

      Žemės gabalas nebūtinai yra tėvynė. Užsienietis nebūtinai yra niekšas. Lietuvis nebūtinai yra tautinykas. Lietuva yra daugiau nei atskiro žmogaus žemės gabaliukas. Nei vienas užsienietis žemės neišsiveš, o jų ūkinę veiklą gali reguliuoti ir jau šiandien reguliuoja įstatymai. Visas šitas šaršalas remiasi į liguistas baimes ir nepasitikėjimą žmonėmis. Rinkit parašus ir net galit laimėti, kas norės- parduos, kaip ir šiandien parduoda. Bet didelė dalis norinčių parduoti liks nuskriausti ir kentės dėl to, aišku, išskyrus stambių žemvaldžių sluoksnį. Tie tai sems milijonus. Štai ir visi jūsų būsimi pasiekimai.

      • tikras lietuvis:

       Visaip būna.
       Štai judėjai supirko žemes Palestinoje ir atskyrė jas nuo Palestinos, įkurdami savo valstybę.
       Sakysite, kad čia toks variantas – neįmanomas?

      • medus:

       1. „Žemės gabalas“ nebūtinai yra Tėvynė – žinoma. Bet jeigu tas „gabalas“ yra Tėvynėje, o žmogaus širdis – tuščia, joks „gabalas“ Tėvyne netaps. Toks žmogus Tėvynės niekur neras, nes jam jos nereikia. Tai – nieko naujo, kai kuriems taip būna, bet daugeliui vis dar reikia Tėvynės;
       2. Užsienietis nebūtinai yra niekšas – be abejo – niekas jų niekšais ir nevadina. Bet jie negali tvarkytis mažos tautos žemėje kaip tinkami. Net didesnės nei Lietuva valstybės mato tautos žemės svarbą – Anglijoje žemę galima tik nuomoti (99 metams), Vengrija apskritai uždraudė žemės pardavimą užsieniečiams, yra ir kitų pavyzdžių. Šiek tiek suprantančiam apie Tautos ir Valstybės pagrindus žmogui yra ir supratimas apie tautos žemės priklausymą tautai (ne užsienio šalies piliečiui), svarbą. Ką jau kalbėti, kai tos žemės Lietuvoje yra tiek mažai;
       3. Žemės išsivežti – negalima, niekas to ir neplanuoja daryti. Ūkinei veiklai – jokių problemų – tegu nuomojasi, pvz. 99 metams ir ūkininkauja kiek nori. Tačiau žemėje galima daryti ne tik ūkinę veiklą – savininkas su savo žeme gali daryti ką nori ir Lietuva neturės jokių teisių į tokią žemę. Taigi klausimas jums dar kartą – kur geografiškai bus Lietuva, jeigu jos žemė priklausys užsieniečiams? Ar brauksime Lietuvą iš žemėlapio, ar kaip žymėsime tuos plotus, kurie dar priklauso Lietuvos piliečiams?
       4. Liguistos baimės čia „ne prie ko“, kaip aukščiausia valstybės vadovė pasakytų. Pirma, turime „puikių“ pavyzdžių ką galima padaryti pardavus savo žemę užsieniečiams (jau minėta Palestina ir Izraelis); antra, žemė yra vienas iš valstybės pagrindų. Valstybei neturėti žemės – tiesus kelias į valstybės išnykimą. Taigi ar norime atsisakyti savo valstybės? Neabejoju, kad dauguma Lietuvos žmonių neatsisakys, bet tai pamatysime tik referendume;
       5. Įstatymai, o ypač Lietuvos, šiandien jau nieko nereguliuoja – Lietuvos Konstitucija seime yra keičiama kiek reikia, neatsižvelgiant į tos pačios Konstitucijos pagrindus, kad kai kuriuos pakeitimus gali daryti tik tauta- referendumu. Prezidentė ir seimas tik nuolankiai vykdo ES politiką, kuri yra nukreipta visų tautų ir savarankiškų valstybių sunaikinimui, siekiant visiško valdymo iš centro (tikrai – ne Vilniaus) ir žengimo į „naująjį pasaulį“, kuriame tikrai kentės labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės, nes jos bus tiesiog niekas. Siūlau šiuo klausimu pasidomėti kiek plačiau – daug atradimų galite sau padaryti. Taigi – pabuskite ir matykite kiek plačiau, ne tik savo kiemą.

 15. Lėja:

  Parašus surinksim. Abejonių neliko. Kalbėjau su žmonėm, dalindama skrajutes. Per 2 dienas išgirdau tik vieną žmogų, kuris nepritarė. Šimtai Už referendumą. Va čia tai jėga. Pabudome ir kelkimės. Ačiū, tauta

 16. Lėja:

  Vien žaliųjų apie 3000tūkstančiai, ar net daugiau

 17. tikras lietuvis:

  Ir iš viso Lietuvoje reikia daugiau klausimų reikia spręsti referendumais – kaip Šveicarijoje, kad yra.

 18. medus - "studentui-VU":

  mielas „studente-VU“- troli,
  paskaičiau keletą jūsų komentarų ir nusišypsojau, nes radau..save 🙂 ne tuo atžvilgiu , ką jūs rašote, o kaip tai rašote. jūsų rašinėliuose pamačiau savo „portretą“ – prieš 2-3 metus – lygiai taip „sukirtinėjau“ kiekvieną nesutinkantį su mano nuomone, nes neabejojau savo „sveiku protu“, „mokslu“ bei „teisėsauga“. kadangi žinau, kaip tai stipru, abejoju, ar dabar jūs mane suprasite, ar bent jau norėsite išgirsti, bet vis tiek pabandysiu – turėtų būti ir jums vilties, jeigu man atsirado. taigi, jeigu jau išlipote iš mėgintuvėlio ir sistema leidžia jums į pasaulį pažvelgti „unplugged“, siūlau pabandyti keletą dalykų – jūsų bendram išprusimui:
  1 ) jei dar nematėte, pažiūrėkite filmą „matrica“ – geriausiai žiūrėkite originalo kalba („matrix“), nes taip geriau jaučiama idėja. jei matėte jau seniai, pažiūrėkite dar kartą. įspėjimas: visi personažai yra išgalvoti, o triukai atliekami kvalifikuotų specialistų, tad nebandykite nieko pakartoti – rizikuojate sunkiai susižaloti; filmą siūlau pažiūrėti jūsų embrioninės stadijos sąmonės dizinfekcijai – šiaip – kaip kitokio pasaulio galimybę, nors ir visiškai išgalvotą;
  2 ) pasidomėkite kvantine fizika, o ypač joje išlylančia matavimo problema. jei turite galimybę, rekomenduoju internete randamus šaltinius anglų kalba, nes abejoju, kiek tokia informacija prieinama lietuvių kalba (jei nieko nerandate, parašykite, padėsiu surasti);
  3 ) pasidomėkite žmogaus matymo spektru – turiu mintyje ne kokį išgalvotą „matymą“, o tikrą- realų matymą – kiek ir ko žmogaus akis yra pajėgi matyti ir kas įvyksta žmogaus matymo procese, t.y. kaip ir ką iš tiesų žmogus mato – t.y. suvokia „kietąjį“ pasaulį;
  4 ) kai ką nors suprasite iš aukščiau pateiktų pasiūlymų tyrimo, yra vilties, kad iš gautų pagrindų rasite kuo domėtis ir toliau ir gal pagaliau PABUSITE. to jums linkiu nuoširdžiai, nes laikas yra brangus ir jo nereikėtų švaistyti tik daržovės egzistencijai. nesiūlau jokių teorijų ir jus bauginančių „konspiracinių išvedžiojimų“ – tik „gryną mokslą“ – aš pabudau per jį, gal ir jums pasiseks. gal ir ne, bet negaliu žiūrėti į jūsų kančias ir nieko nedaryti 🙂
  p.s. jei klausote anglų kalba, labai įdomių pokalbių įvairiausiomis temomis galite rasti šauniame alternatyvios informacijos švedų tinklapyje http://www.redicecreations.com , o konkrečiai – jų radio skiltyje, kurioje galėsite pasirinkti jus dominančias temas: http://www.redicecreations.com/radio/nonsubscriber.php
  sėkmės!

 19. otgi:

  Tegyvuoja Šustausko-Venckienės-Patacko TAUTA! 😀

 20. Atgalinis pranešimas: L.Petkevičiūtė. Išlikome, nes tebeturime Žemę (I) | Alkas.lt

 21. arvydas damijonaitis:

  Populistinio referendumo reikalavimas leisti pirkti – parduoti žeme tik Lietuvos piliečiams yra pragaištingas Rytų Lietuvai,kur “piliečiai” lenkai turi savo slaptą, nedeklaruojamą Lenkijos pilietybę. Tokių būdu, Lietuvos ir Lenkijos piliečiai lenkai tik pasijuoks iš vulgaraus popinamo referendumo…Tokiais šliūžų referendumais bandoma Lietuvėlę atplėšti nuo Europos Sąjungos, nukreipti nežinia kur. Sąžiningas protingas lietuvis privalo naudoti terminą “LIETUVIŲ KILMĖS PILIETIS”,kuriam turi būti suteikta išimtinė teisė pirkti ir parduoti žemę,kitaip priverstinės asimiliacijos (forced assimilation),t.y. lietuvių išnykimo, nesustabdysim. Kitataučiai gali laisvai Lietuvos žemę išsinuomoti. Priminsiu, Rusija turi 150 milijonų gyventojų, Lenkija – 40 .Vienintelis naudingas referendumo reikalavimas yra 100 tūkstančių parašų, vietoj 300 tūkstančių. Tai naudinga, nes tai sustiprintų savivaldos tendencijas Lietuvoje..Pagarbiai, Arvydas Damijonaitis.

 22. Atgalinis pranešimas: Pareto dėsnio pritaikymas priešinantis Putinui | Rytis Juozapavičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: