Seimo nariai prašo Lietuvos Respublikos Prezidentės įvertinti, ar teisėjas V.Kondratjevas nepažeidė vaiko teisių į normalų gyvenimą (78)

G.Songaila ir R.Kupčinskas |S.Nemeikatės, Alkas.lt nuotr.Gruodžio 29 d. Seimo nariai Gintaras Songaila ir Rytas Kupčinskas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę prašydami įvertinti Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo veiksmus gruodžio 16 d. priimant sprendimą dėl Drąsiaus Kedžio dukters globos skubaus perdavimo motinai Laimutei Stankūnaitei.

Seimo narių manymu, teisėjas Vitalijus Kondratjevas diskredituoja visą Lietuvos teisėsaugą bei pačią valstybę. Jie pasiūlė atidžiai patikrinti visas aplinkybes, susijusias su teisėjo Vitalijaus Kondratjevo gruodžio 16 d. sprendimu, ir, jei faktai pasitvirtintų, siūlo Prezidentei tokį teisėją šalinti iš pareigų. Susidariusioje situacijoje G.Songaila ir R.Kupčinskas paprašė Prezidentės pagal savo kompetenciją imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta vaiko gerovė.

Seimo nariai laiške nurodė, kad vadinamasis vaiko gyvenimo vietos nustatymas neįeina į Civilinio proceso kodekse nustatytus skubiai vykdomų teismo sprendimų ir nutarčių atvejus. G.Songailos ir R.Kupčinsko nuomone, teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimas be aiškiai nurodytų teisėtų motyvų apriboja proceso dalyvių teisę „apeliuoti aukštesnės instancijos teismus“, o tuo pačiu ir jų konstitucinę teisę į bešališką teismą. Vieną kartą Panevėžio apygardos teismas toje pačioje byloje jau panaikino tokį skubaus vykdymo sprendimą. Kai neįsiteisėjusiu teisėjo sprendimu vaikas bus išplėštas iš jo gyvenamosios aplinkos, ar vėliau neteks jį ten sugrąžinti? – klausia Seimo nariai.

Jie pabrėžė, kad teisėjas deramai neatsižvelgė į paties vaiko teises bei interesus, į jo paties nuomonę, tuo šiurkščiai pažeisdamas Lietuvos ratifikuotą Vaiko teisių konvenciją. Nustatydamas galutinį vaiko perdavimo terminą teisėjas galimai viršijo savo kompetenciją, nes nesirėmė specialistų išvadomis. Be to, vaikas perduodamas asmeniui, kuriam valstybė netgi skyrė asmeninę apsaugą, o tai reiškia, kad mažametė pateks į galimai pavojingą aplinką.

G.Songaila ir R.Kupčinskas paprašė Lietuvos Respublikos Prezidentės svarstyti klausimą, ar šis teisėjas nepažeidė esminių vaiko teisių, kurias gina Konstitucija, Konvencija, Civilinio proceso kodeksas ir kiti įstatymai; ar jis tuo nepažemino teisėjo vardo, jei pasitvirtintų informacija, jog teisėjas nustatė būsimą vaiko gyvenimo vietą, nesiremdamas įstatymo nustatyta tvarka būtinomis specialistų išvadomis apie būsimų gyvenimo sąlygų tinkamumą vaikui.

Pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartį, neaiškiomis aplinkybėmis žuvusio D.Kędžio dukra turi būti perduota L.Stankūnaitei ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo. Perdavimo terminas sueina rytoj gruodžio 30 dieną.

Papildyta 13:40 val. Gautą Seimo narių G.Songailos ir R.Kupčinsko kreipimąsi dėl „Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo“, Prezidentūra Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo nustatyta tvarka perdavė nagrinėti Teisėjų tarybai, kad būtų atliktas kreipimesi nurodytų aplinkybių tyrimas, pranešė Prezidentės spaudos tarnyba.

***

Skelbiame Seimo narių kreipimosi į Lietuvos Respublikos prezidentę tekstą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI
J.E. DALIAI GRYBAUSKAITEI

Vilnius, 2011 sausio 29 d.

Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo

Jūsų Ekselencija,

2011m. gruodžio 16d. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas priėmė sprendimą „dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo“, kuriuo įpareigojo vaiko globėją Neringą Venckienę perduoti globojamą vaiką jo motinai L.Stankūnaitei. Ši sprendimo dalis vykdytina skubiai, o jo įvykdymo terminą teisėjas nustatė savo nuožiūra, nesikreipdamas į vaiko psichologijos specialistus ir neturėdamas atitinkamos šių specialistų išvados. Tuo būdu šis teisėjas galimai viršijo savo kompetenciją. Galimai pažeista ir Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, kuri nustato, kad turi būti atsižvelgiama ir į paties vaiko nuomonę. Teisėjas nesiėmė priemonių, kad užtikrintų šias vaiko teises.

Didelį nusistebėjimą kelia šiuo sprendimu nustatytas skubus vykdymas, nors įstatymai paprastai nustato teismų sprendimo apskundimo tvarką ir šis konkretus sprendimas aukštesnės instancijos teismo (Panevėžio apygardos teismo) dar gali būti panaikintas, kaip vieną kartą jau ir atsitiko toje pačioje byloje. Tuomet vaiką tektų grąžinti į aplinką, iš kurios jis buvo išplėštas neįsiteisėjusiu teismo sprendimu.

Nors Kodekso 283 straipsnis nustato teismui teisę leisti skubiai vykdyti nutartį (sprendimą), kai „dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti“, tačiau tokių skubaus vykdymo pagrindų šioje byloje nėra. Vaikas trejus metus gyveno su savo globėja ir nėra nustatyta tokių aplinkybių, kurios verstų skubiai keisti vaiko gyvenamąją vietą. Šitaip galimai šiurkščiai pažeista teismo proceso dalyvių teisė į nešališką teismą, nes nebuvo užtikrinta proceso dalyvių teisė apeliuoti į aukštesnės instancijos teismus (ir tai buvo padaryta pakartotinai toje pačioje byloje, nepateikus aiškių tokio sprendimo motyvų).

Tačiau yra žinomos priešingos aplinkybės – vadinamoji Kauno pedofilijos byla nėra baigta ir joje nėra galutinai nustatytas vaiko motinos L.Stankūnaitės vaidmuo. Dar daugiau, vaikas būtų perkeltas į akivaizdžiai pavojingą aplinką, nes L.Stankūnaitei netgi skirta asmens apsauga. Jei teisėjas Vitalijus Kondratjevas priėmė sprendimą net negavęs įstatymo reikalavimus atitinkančios specialistų išvados, nepatikrinus numatomų vaiko gyvenamosios aplinkos sąlygų, prašome Jūsų Ekscelenciją svarstyti klausimą, ar šis teisėjas šiurkščiai nepažeidė vaiko teisių bei interesų, kuriuos gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Civilinio proceso kodeksas  bei kiti įstatymai, ir ar šis teisėjas tuo nepažemino teisėjo vardo.

Mes, žemiau pasirašę Seimo nariai, manome, kad tokia teisėjo Vitalijaus Kondratjevo veika diskredituoja visą Lietuvos Respublikos teisėsaugą bei pačią valstybę, todėl prašome Jūsų Ekscelenciją, jei pasitvirtins aukščiau minėtos aplinkybės, šalinti šį teisėją iš pareigų ir imtis kitų Jūsų kompetenciją atitinkančių veiksmų, siekiant užtikrinti valstybės institucijų, pareigūnų bei tarnautojų veiklos teisėtumą, valstybės piliečių teises bei laisves, kiekvieno Lietuvos vaiko gerovę.

Seimo nariai:
Gintaras Songaila
Rytas Kupčinskas

Kategorijos: Lietuvoje, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

78 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  Maniau, kad Songaila yra protingesnis.
  O Kučinskas tiesiog tęsia tatos liniją – konservkrikdemai visada be jokių teismų “žino”, kad teisybė yra jų. 🙂

  • Tikram lietuviui:

   Jūsų žiniai,Seimo narys – G.Songaila (pagal specialybę) yra gydytojas- psichiatras…labai geras psichologas,todėl ir išdrįso kreiptis į LR Prezidentę…

  • Aferistams:

   N.Venckiene – žudiko,narkomano bendrininkė..2012 04 26 23:01,Arvydas. Negalima skatinti žmones nepasitikėti teismais – vertinu tai kaip valstybės pagrindų griovimo veiksmą. Ypač seimo nariai – plepiai turėtų tai įsisąmoninti, nes seimo narys – pilietis, davęs priesaiką. Skatinkim pagarbą teismams, bažnyčiai, seimui ir kitoms valstybės institucijoms. Lietuvi, nelaidyk liežuvio, neprovokuok pesimizmo, skleisk šviesą, apie kurią kalba Lietuvos himnas..Nepasiduok melui, kurį sąmoningai skleidžia Linčo teismo atgyvenos Pakaunėje, Garliavoje. Aferistė „teisėja“ Venckienė, kaip pažymėjo prezidentas Valdas Adamkus, suvienijo Linčo teismo rėmėjus Lietuvoje, o tai yra valstybės pagrindų griovimas, neteisinės, totalitarinės sistemos kūrimas. Posovietinėje Lietuvoje yra problema: Ar galima leisti siautėti primityviems žudikams narkomanams kedžiams, ar galima leisti siautėti žudiko seseriai, klastingai pagrobusiai žudiko aukos vaiką? Ar galima leisti, vykstant tyrimui, viešai skelbti žeminančią informaciją apie įtariamus asmenis? Ar galima pataikauti kraujo ištroškusiai, Pakaunės miniai, ją sąmoningai klaidinti, kaip tą daro narkomano žudiko bendrininkė , teisėjo vardą žeminanti aferistė Venckienė? Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

 2. Pagaliau, atsirado ir Seime garbės nepraradusių Seimo narių. Dėkui.

  • Argi?
   Ar jie ką nors žino toje byloje?
   Nieko (kaip ir visi).
   Jei kas ką nors žino šioje byloje, tai tik teismas, todėl vykdykime įstatymą – tegul teismai atlieka savo darbą.
   O kas lįs į šią ne savo sferą, tai eis šunų lodyti.
   Nesvarbu, kad ir kas jis bebūtų – įstatymus privalome vykdyti visi.

   • Tegul pirmiausia įvykdo teismo sprendimus dėl daiktų skubos tvvarka – Sabonio rūmai, neteisėtos lenkiškos gatvių iškabos etc. Regis Vyriausybė dėl daiktų neskuba, o mergaitę ketina „patvarkyti“ skubos tvarka. Kodėl anie atvejai nevykdytini? Laukiu atsakymo.

    • Jei jūs prieš Sabonį, tai jūs – ne lietuvis.
     Jei manote, kad jo boteliai pastatyti neteisėtai, tai įrodinėkite kodėl – leidimai tai buvo, vis tiek ten kažkas panašaus gali būti, tai kodėl ne tie boteliai?
     Betgi boteliai – visai kitas klausimas ir nereikia nuvedinėti į šoną nuo temos: tik teismai žino kas yra tos bylos medžiagoje, todėl niekam įstatymas neleidžia kištis į teismų darbą.
     Nesvarbu kas tai būtų: ar seimūnai, ar Prezidentė.

     • Vilmantas Rutkauskas:

      Pritariu, nes, jeigu,tarkim, prezidentė bylos medžiagai netyčia duotų klaidingus ar suklaidintus parodymus, jai tektų nusistatydinti.

      • Na, ji byloje negali dalyvauti niekaip, nes nėra nei liudytoja, nei kitokia proceso dalyvė, todėl visiems, kurie nėra to proceso dalyviai, nėra leidžiama į ją kištis – už tai yra numatyta netgi baudžiamoji atsakomybė.

       P.S. pvz., niekam nekyla abejonių, kad niekas negali mokyti gydytojo. Juk neįsivaizduotina, kad, chirurgui atvėrus krūtinės lastą, ateitų koks nors mužikas ir mėšlinomis šakėmis pradėti ten makaruoti po vidų?
       Tas pats ir teisėje: jei neturi supratimo, tai ir nelįsk, nes, kaip sakė Ciceronas, kiekvienam savo.

       Šį seimo narių poelgį ir Prezidentės pasakymą kaip turi būti vykdomas teismo sprendimas galima vertinti tik kaip kišimąsi ne į savo sritį.

       Štai kodėl Lietuvoje ir nėra teisėtumo, nes teisingumas pas mus yra selektyvinis – tik draugams ir draugų draugams.

      • Vilmantas Rutkauskas:

       Nepyk,aš tik kvailai pajuokavau.

    • Dėl lenkų iškabų.
     Šitai galėsite padaryti jūs, kada būsite valdžioje.
     Tik ar nebus kaip su konservatoriais, kurie vis verkė dėl Rasiejos padarytos žalos Lietuvai, o kada pateko į valdžią, tai visa tai kaip tai … užmiršo. 🙂

     Tik, kaip esu rašęs, ne darydami klaidas, o būdami kiek įmanoma teisėti, galite pasiekti rinkėjų palankumą.
     Jei niekas neįrodo jokių mamos nuodėmių, tai kodėl dešinieji (pripažinkime jiems tą ligą 🙂 , nes jie tikrai nėra objektyvūs) daro viską, kad ji be įrodymų, be jokio nuosprendžio būtų pripažinta kalta ir iš jos atimtas bei iki šiol negrąžintas jai vaikas?
     Kas tai?
     Ar nebus čia tas pats, kas buvo žydšaudystėje, kada ne kurie tokio pat tipo “teisingieji” nusprendė, kad visi “žydai” buvo be kaltės kalti (ir Lietuva už juos turės amžių amžiais teisintis) arba pokario banditų “nuosprendžiai” išžudyti jų siekiams nepaklūstančius lietuvius?
     Sakysite – ne?
     Tada kodėl nesiekiate objektyvumo?

 3. Rytas:

  Teisingai Jonai,

  būtent taip žmonės ir vertina, kad Seime yra du drąsesni, teisingi Seimo nariai. Deja, viešinti tai, reikia pastangų

 4. Petras:

  Vis tik baisu, kad tik du. Kaip po to viso melo gyventi Lietuvoj?
  Negi valdžioj sėdintys tikrai mano, kad žmonės nesupranta, kad atiduoma mergaitė?

 5. suomis:

  Tautininkai pagarboj, čia ir savanoriams yra kas veikia. Nes putinistai ir lukašenkiniai labai akylai žiūri: Ar ši tauta turi garbę ir kuri gali priešintis okupantui, ar ją galima nugalėti be mūšio. Čia, šiaip jau, svarbesni dalykai sprendžiasi, nei tik mergaitės. Jeigu valdžia be mūšio pasiims mergaitę, tai nenustebčiau jei rusų tankai pajudėtų link mūsų sienų. Štai tada viskas, kas šiandien darosi atrodys tik “žiedeliai”.

 6. Remigijus:

  Pagarba dviems “išsišokėliams” ir Prezidentei.
  Iš tiesų atviras tik vienas klausimas – nuo ko saugoma Stankūnaitė?

 7. Andrius Kasparavičius:

  Didžiausia pagarba, atsiminsiu.

 8. erkė:

  Gal jau užteks spekuliuoti vaikais?

 9. Vilmantas Rutkauskas:

  Erkė toliau nerašo – apie neužkoptus piliakalnius. Tai reiškia, kad PILIAKALNIAI žydų evan geliniame čionizme – tik tiek žydų čioniams.
  Tik jūs, Baltų religijos tęsėjai, pajėgūs tuose pilybės kalniuose stovėti lig amžino nekrikš.čioniško – žydevangelizuoto kryžiais nenumirimo. Kol jūsų čia alkiškai neištrynė. Tik jūsų dėka išlikusi dvasinė Kalno protėvių pilis – lai tegul klastingai 2 x 3., ar okupantiškai per gimines evan gelinė kasdienė giminių kryžiais okupantiška “patirtis” – neklaidina, ir nevampyrina.

 10. Paskutinė žinia: Garliavoje sulaikė pedofilą – vieną iš Skučų.
  Kedys jodė Stankūnaitę, kada tai buvo tik 15m.
  Ką gina Songaila?
  Ar jis pats žino?
  Ar ne geriau palikti tą kebeknę teismams?

 11. Rytas:

  tikram lietuviui

  sumaįšei pavardę:

  vieną iš nekrošių

 12. Ačiū Songailai ir prezidentei:

  jei tokie procesai prasidės tai ačiū Songailai ir prezidentei. Gal ateis laikas ir paaiškės ką kai kurie sakalai ir kuriai ir pavlaus… veikė Pikeliškių globos namuose. Bet l rytas apie tai nerašys. 100procentų.

 13. Rytas:

  lrytas parašė: Ar teisėja – dar vis globėja? Tai absurdas, nes globą nustato tik teismas o ne laikraštis..

 14. Sigitas:

  Pagarba tautininkui Songailai. Visi kiti seimūnai tyli tartum Aukščiausios tarybos melžėjos.

 15. povilas:

  Seimo nariai negali ir neturi taip atvirai ir agresyviai ki6tis 5 sritis, kurios NĖRA jų kompetencijos sritis. Jie tai žino, bet kodėl elgiasi antiįstatymiškai?

  • Jei pas mus teisėsauga sodintų visus – net prezidentus ir premjerus, kaip, kad daro jehudimai Izraelyje, tai nedrįstų valdžios žmogučiai kištis į bylų procesus, tokios bylos standartinių metodų, nurodytų BPK, pagalba jau seniai būtų išspręstos.
   O kuo dabar vadovaujasi teisėsauga, ar ji yra valdžia, kaip tai nurodo įstatymai?

 16. Rytas:

  Vakar balsavimo rezultatas: Songaila – Kryževičius 17711-753. Taigi nepalaikančių Valstybės prievartos akciją prieš Mergaitę yra 23,5 karto daugiau.

  tikras lietuvis parašys: tauta klysta. O gal vienas teisėjas suklydo.

 17. mrs:

  Greičiausiai būtent, kad turi ir “galimai” nepardavinėja jų iškrypėliams

 18. Kaunas:

  Teisėjas V.Kondratjevas teisė Š.Paberalį. Kas buvo Šarūnas Paberalis? Viktoro Uspaskicho apsaugos vadovas, kuris sutiko bendradarbiauti su Valstybės saugumo departamentu ir teikti duomenis mūsų valstybei. Kažkas nutekino informaciją Viktorui Uspaskichui – iš mūsų saugumo struktūrų, akivaizdžiai, žmogus, bendradarbiaujantis ir talkinantis valstybei, buvo išduotas, žmogus buvo sprogdinamas granatomis, prieš jį buvo rengiami pasikėsinimai Kėdainiuose. Kėdainių teismas nė karto, nors buvo sulaikyti žmonės, kurie jam metė granatas ir t.t., tie žmonės buvo paleisti, Kėdainių teismas prieš juos nesiėmė jokių veiksmų, Kėdainių teismas jam iškėlė, sufabrikavo bylą, mūsų Generalinė prokuratūra, net Tėvynės Sąjungai būnant valdžioje, net Prezidentei pakeitus generalinį prokurorą, persekiojo Paberalį kaip didžiausią nusikaltėlį – vieną iš aštuonių Lietuvos valstybės labiausiai ieškomų nusikaltėlių, jis sulaikytas kaip baisus nusikaltėlis žudikas Jungtinėse Amerikos Valstijose, šią vasarą JAV Federalinis teismas jį teisė ir nustatė, kad visi kaltinimai, kuriuos iškėlė Lietuvos teisėsauga, mūsų Generalinė prokuratūra, yra niekiniai, ir neišdavė Paberalio Lietuvos valstybei.

 19. Vaiką motinai:

  Teisė yra subtilus organizmas – to nesuvokia aferistės Venckienės suklaidinti naivuoliai.
    Nepriklausomi kriminalistai nustatė,kad nestabilios psichikos Kedys
  ,pasinaudojęs sesers teisėjos Venckienės ” informacija”, nužudė
  teisėją Furmanavičių, jo buvusios žmonos Stankūnaitės seserį
  Naruševičienę.Šių aukų kaltė teisme  neįrodyta. Venckienė ,pasinaudojo
  kraujo ištroškusios minios tamsumu,laiko įkaite Stankūnaitės
  dukterį,nevykdo teismo sprendimo atiduoti pagrobtą mergytę
  motinai.Teismas įrodė,kad Stankūnaitė juodai apšmeižta..Aferistės
  Venckienės skundas Strasbūre atmestas.Kokiais objektyviais duomenimis
  galit paremti savo teiginį,kad Kedys yra nužudytas?Nejau galvojat,kad
  visi Lietuvos pareigūnai yra pedofilai? Kriminalistai (pedofilai)
  nustatė žudiko Kedžio mirties priežastį – užspringo narkotinėmis
  medžiagomis.(Kedžiui priklauso Juodkrantėje
  namas,Venckienė važinėja žudiko Kedžio “mersu” blatnais numeriais
  999,visa tai paveldi Venckienės įkaitė Kedytė.)..Kedys yra
  pedofilas,nes prievartavo Stankūnaitę,kai jai sukako tik 16
  metų…Ar protinga neigti  išvardintus objektyvius duomenis? Kas verčia?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: