Mitingas prie LRT: visuomenininkams įgriso cenzūra ir įkyri globalizmo propaganda (video, nuotraukos) (14)

Mitingas prie LRT | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Mitingas prie LRT | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Spalio 22 d. 12 val., Vilniuje prie Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) pastato visuomenininkai surengė mitingą dėl LRT sistemingai vykdomos pažiūrų ir nuomonių cenzūros. Keli šimtai mitingo dalyvių iškėlę vėliavas ir transparantus susitelkė prie istorinio LRT pastato Konarskio gatvėje reikalaudami nutraukti visuomeninės nuomonės cenzūrą ir įkyrią globalizmo propagandą visuomeniniame transliuotojuje.

Transparantų šūkiai skelbė: „Okupanta išėjo, komunistai liko“, „LRT Fake News“, „Žodžio laisvę – VISIEMS!“, „Smegenų plovimas  – ne misija“, „Valstybės išlaikomi melagiai“, „Mėgstamiausia laida: „Į vienus vartus“, „LRT nepriklausoma – Lietuvai netarnauja“, „Šlovė LRT propagandistams kovotojams už savo švieų rytojų“, „ELERTĖ – gražinkite televizijai ir radijui LIETUVOS vardą!“ ir kiti.

Šalia mitingo prieš cenzūrą buriuojasi apie 30 liberaliojo jaunimo atstovų triukšmingai reiškiančių savo nepasitenkinimą šiuo mitingu.  Jie taip pat laiko transparantus „Kas ką cenzūruoja?“, „Sporto žiniose lietuviai tegul visad laimi“ ir kitus.

Triukšmaujantis liberalus homjaunimas trukdo mitingui prieš cenzūrą, šaukdamas „Lietuva visiems“. V. Radžvilas sako, kad taip ir padarysim…

Posted by Tomas Baranauskas on 2018 m. Spalis 22 d., Pirmadienis

 

Eurika Masytė įgijo konkurentus liberalaus homjaunimo asmenyse, kurie atėjo palaikyti LRT cenzūros ir keliamu triukšmu (daina?) trukdyti mitingui prieš cenzūrą.

Posted by Tomas Baranauskas on 2018 m. Spalis 22 d., Pirmadienis

 

„Per pastarąjį dešimtmetį visuomenė nebekontroliuoja LRT ir nebeturi jokios įtakos jo veiklai. Nacionalinį transliuotoją užvaldė ir dėl įtakos jame kovoti pradėjo tik siaurus asmeninius interesus siekiančios patenkinti politinės, verslo ir privačios žiniasklaidos grupuotės“, – teigia mitingo rengėjai.

Mitingas prie LRT | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Mitingas prie LRT | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Pasak mitingo rengėjų, nacionalinis transliuotojas privalo vėl tapti objektyvus ir nešališkas, užtikrinti tikrą pažiūrų įvairovę, jo veikla turi tarnauti Lietuvos nacionaliniams tikslams, o LRT esminės permainos galimos tik pasitraukus stagnatoriškiems nacionalinio transliuotojo vadovams ir tautą bei valstybę uoliausiai griaunantiems iškiliausiems propagandininkams.

Šalia mitingo prieš cenzūrą buriuojasi apie 30 liberaliojo jaunimo atstovų triukšmingai reiškiančių savo nepasitenkinimą šiuo mitingu | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Šalia mitingo prieš cenzūrą buriuojasi apie 30 liberaliojo jaunimo atstovų triukšmingai reiškiančių savo nepasitenkinimą šiuo mitingu | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

„Kaip ir 1988 metais, permainos yra įmanomos tik jų reikalaujant pačiai visuomenei. Tik sąjūdinio tipo susitelkimas gali paskatinti pokyčius, kurių vengia tariamai už demokratiją ir skaidrumą LRT kovojančios grupės ir kuriems įgyvendinti nacionalinio transliuotojo vadovybė neturi politinės valios bei ryžto“, – teigė vienas iš mitingo iniciatorių, Vilniaus forumo lyderis, filosofas, prof. Vytautas Radžvilas.

Mitingas prie LRT | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Mitingas prie LRT | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Mitingą surengė Tautos forumo, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo, Vilniaus Sąjūdžio, Labanoro klubo, Jaunimo sambūrio „Pro Patria“, Krikščioniškosios kultūros instituto jungtinės visuomeninės pajėgos.

Kelios dienos prieš mitingą jo rengėjai paskelbė ir išplatino mitingo rezoliuciją, skirtą aukščiausiai Lietuvos valdžiai:

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai
LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui

Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinta Tautai!

Tautos Forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų mitingo

REZOLIUCIJA

Sąjūdžiui išvalstybinant sovietinei valdžiai tarnavusius Lietuvos radiją ir televiziją  tikėtasi, kad juos pradės kontroliuoti visuomenė, o pertvarkyto nacionalinio transliuotojo misija taps siekis visapusiškai ugdyti tautą ir stiprinti atkurtą valstybę. Šie lūkesčiai neišsipildė. Visuomeniniu transliuotoju įvardytų, o faktiškai viešosios ir privačios institucijos hibridu paverstų LRT veikloje tarnavimas tautai ir valstybei ne tik netapo prioritetiniu uždaviniu, bet ir yra nutylimas nacionalinio transliuotojo misijos, visuomeninių tikslų ir vizijos bei vertybių apraše. Deklaruotas nacionalinio transliuotojo nepriklausomumas nuo valdžios ir suinteresuotų įtakingų grupių, atskaitomybė ir atsakomybė visuomenei bei jo demokratinio valdymo ir veiklos viešumo principai liko neįgyvendinti. LRT tapo siekiančių juos užvaldyti politinių, verslo ir žiniasklaidos grupuočių, laidų ir programų privačių prodiuserių kovos dėl įtakos ir galimybės realizuoti savo interesus arena.

Atsaistytas nuo šalies visuomenės poreikių ir lūkesčių bei ilgalaikių strateginių tautos stiprinimo ir valstybės išsaugojimo tikslų nacionalinis transliuotojas buvo palenktas ideologiškai ir propagandiškai aptarnauti globalių politinės, ekonominės ir finansinės galios centrų bei vietos stambiojo verslo interesus. LRT buvo paversti didžiausiu ir svarbiausiu Lietuvą naikinančios globalistinės ideologinės indoktrinacijos židiniu, šalies visuomenei turinčiais skleisti ir piliečių sąmonėje įtvirtinti vadinamąją „globalios Lietuvos“ viziją.

LRT įsitvirtino ir stiprėja ideologinė ir politinė „neteisingų“ pažiūrų cenzūra, kuri savo griežtumu ir mastais faktiškai prilygsta sovietmečio cenzūrai. Išnyko lygiateisės ir sąžiningos diskusijos gyvybiškai svarbiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais, nes diskusijų laidose dalyvauja arba jose yra atvirai proteguojami „globalios Lietuvos“ ideologijos šalininkai. Dėl cenzūros smuko LRT programų ir laidų intelektualinis ir kultūrinis lygis, o jose įsitvirtinęs „vienos tiesos“ režimas tapo vienu svarbiausių Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo sąstingį lemiančių veiksnių. Lietuvos likimui abejingų grupuočių užvaldytas ir globalistinei ideologinei kontrolei bei cenzūrai palenktas nacionalinis transliuotojas ne tik netarnauja Lietuvos visuomenei ir jį išlaikantiems piliečiams, bet ir kelia tiesioginę grėsmę šalies nacionaliniam saugumui bei pačios valstybės egzistavimui.

Visa tai nuosekliai įgyvendinama ir tiesiogiai atsispindi nacionalinio transliuotojo veikloje:

1. Neokomunistinės ideologijos skleidimu:

• vykdant tautų „euoropeizavimo“ – jų ideologinio bei kultūrinio „perauklėjimo“ programą – LRT laidose sistemingai menkinamos ir griaunamos per šimtmečius susiklosčiusios ir laiko patikrintos tautos gyvenimo kultūrinės ir moralinės normos, kurias siekiama pakeisti tariamai „pažangia“, pagal liberalkomunistinės ideologijos dogmas konstruojama „naujojo europiečio“ kultūra ir morale;

• nacionalinio transliuotojo laidose sistemingai griaunant Lietuvos kaip politiškai suverenios tautinės demokratinės valstybės idėją, siekiant šalies piliečių sąmonėje įtvirtinti ES viršūnių „federalistiniams“ siekiams palankią Lietuvos kaip politiškai nesavarankiškos multikultūrinės provincijos ir išsivysčiusių Vakarų šalių ekonominės kolonijos bei priedėlio sampratą;

• skleidžiant neokomunistinę ir totalitarinę, prigimtinę šeimą – visuomenės ir valstybės  pagrindą – griaunančią genderizmo ideologiją;

2. Valstybinės ir patriotinės sąmonės naikinimu:

• trinant ir klastojant istorinę tautos atmintį, stengiantis išdilinti iš jos faktą, kad 1918 m. paskelbta Lietuvos Respublika buvo visų pirma lietuvių tautos sukurta valstybė, kurios steigėjas ir suverenas yra ją sukūrusi tauta;

• kaip tariamai pasenusi ir nebeaktuali kryptingai griaunama XIX a. Atgimimo laikotarpiu  susiformavusi ir savo nepriklausomą valstybę sukurti leidusi modernios lietuvių tautos samprata, kurią siekiama pakeisti kosmopolitinės ir multikultūrinės „Lietuvos pilietinės tautos“ vizija;

• supaprastintai ir tendencingai atspindint lietuvių tautos laisvės kovų, ypač pasipriešinimo nacionalsocialistinei Vokietijai ir komunistinei SSRS, istoriją; vadovaujantis užsienio šalyse konstruojamomis ir Lietuvai primesti mėginamomis antilietuviškos ideologinės ir politinės propagandos schemomis, iškreiptai aiškinant Birželio sukilimo, antinacinės rezistencijos ir pokario partizaninio judėjimo istorinės sąlygas, tikslus, moralinę ir politinę prasmę;

• visuomenei diegiant kolonijinę sąmonę – formuojamos tautinės ir valstybinės saviniekos nuostatos, skleidžiant tamsios ir atsilikusios, nepakankamai europeizuotos tautos vaizdinį, skiepijant lietuvių kultūros nevisavertiškumo jausmą, skatinant siekius menkinti valstybinės lietuvių kalbos statusą ir negerbiant kalbos, kai remiamos pastangos pagal užsienio valstybių užgaidas griauti susiformavusią jos struktūrą, raidyną ir asmenvardžių bei vietovardžių rašybos taisykles;

3. Neoliberalizmo propaganda:

• skleidžiant Lietuvos savarankiško ekonominio egzistavimo svarbą ir tautos ūkio vaidmenį neigiančią, valstybės kaip viešųjų paslaugų teikėjos ekonomines ir socialines funkcijas bei įsipareigojimus piliečiams menkinančią, turtinę nelygybę ir socialinę atskirtį skatinančią bei teisinančią neoliberalistinę „laisvosios rinkos“ ideologiją;

• vykdant antilietuvišką ardomąją veiklą propagandiškai remiant nepagrįstas kitų šalių pretenzijas Lietuvai tautinių bendrijų klausimais, kuriomis kėsinamasi į valstybės  suverenumą ir kišamasi į jos vidaus reikalus;

• įgyvendinant „globalios Lietuvos“ viziją ir multikultūrinį „Lietuvos be lietuvių“ projektą, LRT laidose vienpusiškai propaguojant ir reklamuojant gyvenimo užsienyje pranašumus, šitaip skatinant piliečius masiškai išvykti iš šalies;

• visuomenės sąmonėje kryptingai diegiant neokomunistines multikultūrizmo idėjas, siekiant sukurti sąlygas masiniam ištuštėjusios šalies kolonizavimui bei lietuvių pakeitimui pigiais vergais iš skurdžių šalių, turinčiam negrįžtamai pakeisti Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį ir paversti lietuvius tik viena iš „tautinių mažumų“ savo pačių žemėje;

4. Žurnalistikos standartų pamynimu:

• stengiantis išpilietinti ir nupolitinti visuomenę ir paversti ją apolitiška ir pasyvia vartotojų bendrija, LRT panaikintos rimtos analitinės, kritinį mąstymą ir politinę savivoką ugdančios laidos, kuriose ekspertiniu lygiu būtų diskutuojama esminiais valstybės gyvenimo klausimais ir kurios skatintų piliečius aktyviai įsitraukti į viešąjį gyvenimą ir tapti  sąmoningais bei atsakingais savo valstybės kūrėjais;

• nepajėgiant tinkamai informuoti visuomenės apie pasaulio ir tarptautinės politikos įvykus: gilėjančią globalios neoliberalizmo sistemos krizę ir stiprėjančias tautinio bei valstybinio atgimimo tendencijas patvirtinančios žinios yra neskelbiamos, iškraipomos arba klaidinančiai interpretuojamos siekiant neleisti šalies piliečiams suprasti pasaulyje vykstančių politinių pokyčių ir geopolitinių lūžių tikrojo pobūdžio bei masto ir jų keliamo pavojaus Lietuvos valstybei.

LRT būtinos esminės, savo pobūdžiu ir mastais 1988 m. Sąjūdžio inspiruotiems pokyčiams prilygstančios, permainos:

• turi būti iš naujo apibrėžta LRT misijos, vizijos, tikslų ir vertybių samprata iš pagrindų keičiant veiklos idėjines ir vertybines gaires: Lietuvos išlikimas amžiams ugdant tautą ir stiprinant valstybę privalo tapti svarbiausiu nacionalinio transliuotojo prioritetu, kuriam būtų palenkti visi kiti jo veiklos tikslai ir uždaviniai;

• pertvarkant LRT valdymą turi būti sukurtos  teisinės, organizacinės ir materialinės prielaidos grąžinti nacionalinį transliuotoją tautai ir užtikrinti realią demokratinę jo veiklos  visuomeninę kontrolę;

• LRT valdymo organuose turi būti adekvačiai atstovaujama iš tiesų nuo valdžios nepriklausomoms ir antiglobalistinėmis nuostatomis besivadovaujančioms pilietinėms ir visuomeninėms organizacijoms, reikalaujančioms nutraukti šiuo metu nacionalinio transliuotojo vykdomą ideologinį lietuvių tautos ir valstybės naikinimą;

• iki šiol faktiškai veikę kaip hibridinė viešoji-privati institucija, LRT turi būti pertvarkyti taip, kad būtų panaikintos galimybės privačioms žiniasklaidos priemonėms ir laidų bei programų prodiuseriams grobstyti ir švaistyti šalies piliečių išlaikomo nacionalinio transliuotojo lėšas;

• LRT turi tapti demokratijos ir viešumo pavyzdžiu ir panaikinti atvirą bei slaptą cenzūrą ir kitus minties bei žodžio laisvės varžymus;

• siekiant užtikrinti LRT gebėjimą tinkamai atlikti jų misiją tarnauti strateginiam Lietuvos išsaugojimo ir ilgalaikio išlikimo tikslui, būtina atleisti „globalios Lietuvos“ ideologiją išpažįstančius ir nelojalius valstybei, neprofesionalius ir šališkus, žurnalistinės etikos principus šiurkščiai pažeidžiančius darbuotojus: Lietuvos radijo direktorę G. Litvaitienę, R. Miliūtę, G. Makaraitytę, V. Pugačiauską, Lrt.lt portalo redaktoriaus pavaduotoją M. Jackevičių;

• įgyvendinant nacionaliniam transliuotojui keliamus objektyvumo, nešališkumo ir nuomonių įvairovės reikalavimus turi būti iš esmės peržiūrėti įvykių komentatorių ir diskusijų dalyvių atrankos kriterijai vadovaujantis nuostata, kad svarbiausius vidaus ir užsienio gyvenimo įvykius privalo komentuoti ir svarstyti kvalifuoti ir bendrojo visuomenės bei valstybės gėrio kategorijomis mąstantys įvairių sričių profesionalai, o ne siauroms visuomenės grupėms atstovaujantys ir jų interesus ginantys ideologiškai angažuoti asmenys.

Reikalaujame nedelsiant pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas. LRT nepriklausomybė neturi virsti neatsakinga nepriklausomybe nuo visuomenės ir galimybe bei teise „grupėms draugų“ niekam neatsiskaitant  savivaliauti ir piktnaudžiauti savo privilegijuota padėtimi tenkinant asmeninius poreikius visų šalies mokesčių mokėtojų pinigais. LRT laisvė negali tapti laisve išduoti, griauti ir skurdinti Lietuvą nusikalstamai ruošiant moralinę, politinę ir intelektualinę  dirvą dar vienam valstybės praradimui ir galutiniam ją sukūrusios lietuvių tautos išsivaikščiojimui po pasaulį bei išnykimui.

Tautos Forumas
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas
Vilniaus sąjūdis
Labanoro klubas
Jaunimo sambūris „Pro Patria“
Krikščioniškosios kultūros institutas

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , .

14 komentarų

 1. Komunistai LRT ne tik liko, bet dargi jiems į pastiprinimą Seimas atsiuntė Laimoną Tapiną, kuris visų pirma ėmėsi doroti LRT sąjūdžio tarybos narius, jo organizatorius, visus sąjūdiškai aktyvesnius kūrybinius ir techninius darbuotojus. Apskritai LRT sąjūdiškos veiklos 1988-91 m. vaidmenį siekiant Nepriklausomybės komunistuojančios Lietuvos valdžios stengiasi nutylėti iki šiol. Iš viso susidaro vaizdas, kad LRT sąjūdis buvo viena J. Baužytė. Be abejonės J.Baužytės kaip sąjūdininkės žurnalistės nuopelnai dėl laisvo žodžio dideli, tačiau nėra kokie išskirtiniai iš kitų darbuotojų tuomečiame žurnalistiniame, techniniame, o per tai ir organizaciniame, LRT sąjūdžio vaidmenyje. Tai gal, sakau, pats laikas būtų prisiminti ir tuos kitus. Juk Sąjūdis LRT komitete prasidėjo pirmau negu kur kitur Lietuvoje… .

 2. Ramūnas:

  Nemanau, kad LRT neatstovauja kitų nuomonių. Yra laidos, kuriose gali reikštis kas tik nori. Ir visai natūralu, kad žurnalistai turi savo pažiūras, kurios dažniausiai yra liberelios. Taip yra ir kitose šalyse. Todėl manau, kad šis garbaus amžiaus žmonių protestas yra beprasmis. Tai tie patys veidai, kurie amžinai nepatenkinti ir protestuoja prieš bele ką.

  • jonas:

   išvardykit bent vieną laidą, kurioje ,pasak jūsų, “gali reikštis kas tik nori”. Įdomu būtų ten nueiti ir sudalyvauti…
   Teisingai pastebėjote, kad LRT žurnalistai turi savo pažiūras. Bet esmė tame, kad tai ir yra didžiausias nesusipratimas, jog tas pažiūras demonstruoja (kaip vieną ir teisingą požiūrį) per valstybės išlaikomą tv ir radiją. Todėl gerb.Ramūnai, ir atėjo į mitingą tie “garbaus amžiaus žmonės ” (nepastebėjote, kad atėjo ir daug jaunų?). O geriausia LRT veiklos recenzija buvo leftistų reiškiama parama LRT.

 3. Pagal nuotraukas tai:

  vieni apie LRT kanalą , kiti – apie a nalą.

 4. lietuve:

  Per LRT žinias labai aiškiai buvo parodyta -už LRT gėjai, LRT už gėjus! Štai jums reziume. Taigi, kas už LRT , tas už iškrypimus, gėjus, genderizmą, dvigubą pilietybę, globalizmą ir kitus lietuvių tautos naikinimo būdus.

 5. Žemyna:

  Jaunieji pažangieji liberalai nė nejaučia, kad patys savo teiginiams prieštarauja.
  Pagal juos, žodžio laisvė tada yra, kai vien jų klausoma, vien jie savo tiesas aiškina, o „atgyvenos” „beretės” (t.y., jų pačių tėvai ir seneliai!) į laidas nekviečiami, jų nuomonės neklausiama. Tą ir jų „desantas” šiandien vėl parodė, kai, užuot pagarbiai, kaip dera inteligentiškam, šviesiam ir pažangiam jaunimui, kiekvienam savo nuomonę išsakius, jie atvyko tikslu perrėkti, „užčiaupti praeities šešėlius”. Jaunuolis džiugiai giriasi nukentėjęs, bet nesigiria, kaip tai įvyko, nes teisėsauga už jo įžūlumu ir nepagarba stulbinančią provokaciją jam kaip reikiant baudą, ar net ir bausmę uždėtų.
  Anksčiau mėgtas Miliūtės laidas nustojau žiūrėti, kai jos laidose viršų paėmė leidimas kalbėti tik vienai pusei, kitą grubiai perrėkiant, užčiaupiant, ar nė nekviečiant į laidą. Toks jos laidų stilius dar nuo LNK ir Siaurusevičiaus laikų įsisenėjęs ir stipriai įsigalėjęs.
  Geriausias paskutinių metų nuomonių ir žodžio laisvės jos laidose pavyzdys buvo laida su buvusia VLKK vadove. Toji moteris, viena pasodinta, buvo veikiau tardoma ir perrėkiama, negu jos būtų dalykiškai ir pagarbiai paklausiama ir bandoma suprasti atsakymų esmę. Neatsilieka ir kitų laidos, reportažai, stumiantys buldozeriu „pažangą” ir į „šviesią ateitį” lygiai taip pat entuziastingai, kaip kažkada komjaunuoliai (šių laikų liberalų „patriarchai”) vargšą garvežį į komunizmą varė.

 6. Argus:

  Puiki mitingo rezoiucija, primenanti Sąjūdžio prdžią. Gera matyti neabejingus bendrapiiečius.

 7. ŽEMAITIS:

  Ar verta jaunimui vargintis dėl šios keistuolių šutvės? Patriukšmaus ir nurims. Juk visuomenėje jie palaikymo iš esmės neturi.
  Tad neverta į juos kreipt dėmesio – tegul pašūkauja – biškutį garą nuleis, jausis kažką nuveikę 🙂

  • Vilnietis:

   ką tu žinai apie visuomenę ir jos palaikymą degeneratė? viską ką jūs sugebėjot surinkt į savo kontrimitingą tai buvo 10 spoguotų degradų tokių kaip tu- tai ir visas jūsų palaikymas ir jūsų geyropos palaikymas.
   Už šį mitingą buvo bent 3 kandidatai į prezidentus- Puteikis, Mazuronis (kurie patys buvo mitinge) ir Juozaitis kuris negalėjo būti nes pristatinėjo savo rinkimų kompaniją Raudondvaryje.
   Taip kad apie kokį ir kieno palaikymą kas turi tai patylėk tu žydrasis mankurte.

 8. 5virba:

  visuomeninkai LOL… greiciau jau jedinstvennikai, kokia jau ta ju kita nuomone, kairioji? komsomolcai sushikti.

 9. 5virba:

  ypac tokios asabos kaip KAZIN
  (kur vienas asmuo po trimis ar daugiau vardu pasirasineja)
  atsimerkit jus viena kart.

 10. 5virba:

  Kundrotas: “Apibendrinant tautininkai – tai moralinė-kultūrinė dešinė ir socialinė-ekonominė kairė”

  moraliskai desine, politiskai kaire…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: