A. Zolubas. Pertekliniai procentai? (37)

Faina Kukliansky | Alkas.lt nuotr.

Faina Kukliansky | Alkas.lt nuotr.

Atgimimo laikais veikusi visuomeninė organizacija „Lietuvos Respublikos piliečių chartija“, kuriai vadovavo literatūros kritikas, literatūrologas Vytautas Kubilius, buvo paprašiusi iš JAV į Lietuvą atvykusį JAV lietuvių visuomenės veikėją, politologą Liną Juozą Kojelį gauti informacijos apie galimybes reikštis JAV žiniasklaidoje.

Iš patirties žinodamas, kad žydų bendruomenė itin sėkmingai naudojasi JAV žiniasklaida, L.J.Kojelis, jo paties tvirtinimu, tuo pačiu klausimu kreipėsi ir į JAV Žydų bendruomenės vadovus. Atsakymas buvęs labai paprastas: „Mes savo galimybes JAV išnaudojame 105 procentais“.

Kokiu procentu minimas galimybes išnaudoja Lietuva, turėtų atsakyti Lino Linkevičiaus vadovaujama Užsienio reikalų ministerija.

Nuotrauka (Pertekliniai procentai)

Neabejotina, jog apie žydų galimybes JAV Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB) žino. Todėl ir nenutrūkstamai į viešumą kelia klausimus dėl iškilių Lietuvos patriotų, neva prisidėjusių prie žydų genocido Lietuvoje, priminė ir kitus sprendimus, kai LŽB rūpimi klausimai Lietuvoje buvo išspręsti gal 105 procentais, o gal ir didesniais LŽB naudai.

Žinant, kad galimybių pilnatvę išreiškia 100 procentų, šį skaičių viršijančių galių demonstravimas yra dirbtinis, nenatūralus, perteklinis.

Antai  rugsėjo 23 d. prie Mokslų akademijos bibliotekos LŽB pirmininkė Faina Kukliansky prieš prasidedant piketui sakė: „Mums prieinami dokumentai įrodė, kad Jonas Noreika ženkliai ir tiesiogiai prisidėjo prie Holokausto vykdytos politikos Lietuvoje“.

Tai – viešai žinoma netiesa, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsakydamas į Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos raštą, pranešė, kad J.Noreika 1991-05-27 reabilituotas ir nėra jokio teisinio pagrindo pradėti kokias nors įstatymines procedūras, leidžiančias abejoti Jono Noreikos reabilitavimu. 

Lietuva atsiprašė ir vis dar atsiprašinėja ir už nebūtas kaltes, pagal ribotas galimybes grąžino Lietuvos žydų bendruomenei turtą, nors jį nusavino SSRS, suteikia dvigubą pilietybę – be Konstitucijos pakeitimo, be referendumo – išskirtinai žydų tautybės piliečių palikuonims net Afrikoje ir JAV, tačiau LŽB ir to negana – siekti daugiau turbūt ir skatina tie niekuo nepagrįsti pertekliniai procentai.

Kadangi nepamatuoti kaltinimai bei reikalavimai natūraliai susilaukia atoveiksmio, paminėta LŽB veikla, tarsi pertekliniai vaistai, kenkia pilietinei sveikatai, prilygsta lietuvių kiršinimui su žydais tautiniu pagrindu. Tokiai veiklai neturi būti vietos – kad ir tais pačiais 105 proc.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

37 komentarai

 1. Žemyna:

  Šia proga norėčiau priminti, jog dėl tarpukario statistikos duomenų rinkimo ypatumų būtent žydų tautybės gyventojų statistiškai buvo gerokai daugiau, negu tikrovėje.
  Priežastis ta, kad jie, sumanūs verslininkai, priešingai lietuviams bei kitiems, turėdavo ne viename miestelyje verslą, o kad ir 10-tyje. Kadangi jų verslo savininkas buvo ne vienas, o visa gausi žydo šeima, mažame miestelyje būdavo registruojama 10 (ar ir daugiau) žydų tautybės verslininkų, nors iš tiesų tik ta viena to paties savininko krautuvėlė. Tačiau, jei jis turėdavo po tokią pat krautuvėlę kad ir 5-iuose aplinkiniuose miesteliuose, tai statistikoje būdavo atspindima, jog iš viso šiuose miesteliuose yra pvz., 10 x 5 = 50 verslininkų! Ir taip visoje šalyje.
  Ir štai kas gaunasi: kai po karo sovietai mus visus suskaičiavo, paaiškėjo, kad žydų dramatiškai sumažėjo, lyginant prieškarinį bei pokarinį skaičius! Taigi, dėl tokio skirtumo (tarp statistikos kelis kartus padidinto tarpukario žydų skaičiaus bei pokariu tiksliai suskaičiuotų gyvų likusių) kalti lietuviai! Tai ši fašistų tauta tiek tūkstančių žmonių sušaudė! O kai dar pridėjo ir Vakarų Europos sušaudyti pasmerktus, tačiau egzekucijai į Lietuvą atvežtus nelaimėlius, Kremlius ramia sąžine Lietuvą galėjo skelbti pabaisų šalimi.
  Kai skaičių paslapties nežinantys, t.y. nežydai, tuo tiki, gali suprasti. Tačiau, kai tuos baisius skaičius mielai kartoja ir jais naudojasi nebe jauni žydai, žinantys, kas ir kaip, pasakyti, jog tai nesąžininga – per silpnas žodis. Tokio pobūdžio Maskvos kolaborantų šmeižtas purvina dėme gula ant jų pačių.

 2. Antanas:

  Noreikai galima inkriminuoti nebent tik tai, kad jis kolaboravo, t.y., bendradarbiavo su vokiečių okupacine valdžia. Kuklianskytė sovietmečiu vienu metu buvo milicijos karininkė, tardytoja, taigi ji lyg taip pat kolaboravo, t.y., bendradarbiavo su okupacine sovietų valdžia. Ir dabar gaunasi, kaip sakoma, kad juokiasi puodas, jog katilas juodas. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu… 😢

 3. Komentatorius:

  Jos tėvas Samuelis Kuklianskis 1953 m. baigė Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1989 m. teisės mokslų daktaras.

  1953–1955 m. Dotnuvos rajono prokuratūros, 1955–1957 m. Šiaulių miesto prokuratūros tardytojas. 1957–1967 m. Lietuvos TSR prokuratūros ypatingai svarbių bylų tardytojas, 1967–1970 m. Tardymo skyriaus prokuroras. 1970–1990 m. Teismo ekspertizės mokslo tyrimų instituto Nusikalstamumo tyrimo ir įstatymų tobulinimo skyriaus vedėjas. 1990–1991 m. Teisės informacijos departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius.

 4. Vilnietis:

  nekaitant kad šita žydų benduomenė slankioja kartu su lgbt po paradus- tiesiog žodžių nėra. tpfu..

 5. Žemyna:

  Atrodo, prieš vizitą popiežių kažkas stipriai „apruošė”

 6. jokūbas:

  tie pertekliniai procentai – tai žydų šmeištas, nusikaltimai prieš kitas tautas, tik tų procentų tikrai ne 5, o ne mažiau 15

 7. T0mas J.:

  Apie pačią Fainą Kukliansky jūs rasit labai mažai informacijos, nors 2013 m. TSKPistė apdovanojo ją ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, – bet jos biografija slepiama.

  Danielius Todesas – pokary Lietuvoj NKVD-KGB papulkininkis, 1957 m. tikrai dar buvo gyvas – daugiau apie jį nežinau, ar jis giminė Fainai Kukliansky – taip pat nežinau. Internete informacijos apie Todesus labai maža kol kas randu. Šią savaitę F.Kukliansky televizijois laidoje paminėjo, kad jos mama – Todesaitė.
  Ką apie budelį Danielių Todesą prisimena a.a. kunigas Svarinskas – rasite straipsnyje „Lietuvos istorijos vertimas pagal Leonidą Donskį bei Zingerius“.
  Bet pakartoju – ar Danielius Todesas giminė Fainai Kukliansky – to aš nežinau. Kol jos biografija neviešinama – lieka spėliojimai.

 8. T0mas J.:

  Fainos Kukliansky šeimos nuotrauką jūs galite rasti Gūglėje atsidarę adresą:

  jmuseum.lt/old/www.jmuseum.lt/index22b9.html?Element=ViewArticle&TopicID=638

  2013.09.23

 9. Rimgaudas:

  Todesas buvo Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų socialistinės valstybės, kuri egzistavo 1919.II – IX. (LTE 5 t. 543 psl.543) vienas iš 5 vadovų. Sutrumpintai ši “valstybė” buvo vadinama Litbel. Šioje “valstybėje” ėjo ir žydų leidžiamas laikraštis “Štern” (žr. apie pačią “valstybę” psl. 543 – 543).

 10. Antanas:

  Nuotraukoje: kenčiančioji Marija Magdalietė. Tik nuo ko ji kenčia?

 11. Gintaras Raulinaitis:

  Ji ne kenčia, bet atseit, dėkoja a.a. Algirdukui už atsiprašinėjimą Izraelyje… Nu, kaip pagalvoji, kad taip panai veikėjai lenkai kada pagaliau susiprotėtų (na, jeigu kas iš lietuvių gi oficialiai pareikalautų atgaivinti jiems laabai tą nemalonią istorinę atmintį), kai parodytų nuotraukas Armijos Krajovos Lietuvoje siautėjimo per karo metus, kai buvo užfiksuoti foto kadrai ir visa tai skaičiau “LIETUVOS AIDO” tuometinėje publikacijoje, kur matomi niekuo nekalti išžudyti gyventojai – net kūdikių nepagailėta, nes ištisom šeimom šaudė – 300 nekaltų aukų. Beje, grįžtant prie žydų, tai jaugi apie lietuvius, kurie, rizikuodami ir savo gyvybę, betgi žmogiškai gelbėjo žydų vaikus iš konclagerių priglausdami, kai pavykdavo išgabent, na, tai labai jau retai – apie tai išgirstame

 12. Žemyna:

  Panoramoje vėl kalba apie reikalavimą pašalinti kažkurio mūsų partizano lentą.
  Ar neužmirštama ir į tai atsižvelgti:
  Ar nužudytasis buvo visiškai taikus gyventojas, ar vienas iš tų, kas kolaboravo su į šalį besiveržiančiu/įsiveržusiu okupantu?
  arba priklausė čia nuleistų profesionalių diversantų būriui, kurie čia su kolaborantais kūrė „partizanų” būrius, ar gal buvo vietinė „partizanė/-nas”?
  priklausė stribams?
  Reikalas tas, kad mūšyje ar per baudžiamąsias priemones kitataučiai žūva todėl, kad kovoja prieš Lietuvą priešo būryje, o ne dėl savo tautybės. Tiesiog miško brolių būriui kaunantis su priešo būriu, net ir neįmanoma atsirinkti pagal tautybes. Čia svarbu, kieno tu pusėje. Būriui nepriklausantys kolaborantai būdavo žudomi irgi nepriklausomai nuo tautybės. Frontas yra frontas, net kai mūšiai vyksta gražiame gamtovaizdyje.

 13. Žemyna:

  Na, štai Juozo Krikštaponio atvejis:
  Pagal medžiagą, kuri buvo paskelbta, štai tokia išvada peršasi:
  – kariai buvo vežami net nežinodami, kur ir ko veža;
  – atvežti jie atsidūrė prieš faktą, kad teks žudyti;
  – šaudymo vietoje situacija buvo tokia: prieš lietuvių karius buvo žydai, už lietuvių karių nugarų stovėjo vokiečiai su kulkosvaidžiais, nukreiptais į žydus, bet ir į lietuvių karių nugaras! Taigi, situacija buvo tokia, kad čia žus arba žydai, arba jie, kareivukai. Kitos išeities nebuvo. Gal tai buvo vokiečių speciali, pavyzdinė akcija, kad ateityje žinotų visi, kas bus priverstas įvykdyti žydams egzekuciją.
  Karuose nepatyrę, neprofesionalūs kariai kažin, ar turėjo galimybę rinktis. Be to, tokioje situacijoje, kurioje jie atsidūrė sau netikėtai (be abejo, patyrė stiprų šoką!), nebent profesionalus, negailestingai trenuotas „štirlicas” gal ir rastų kokią nors išeitį, bet tai buvo neapšaudyti berniokai, žudę nebent vištą sriubai ar kiaulę.
  Žinome, jog itin didelio pavojaus gyvybei situacijose įsijungiai įgimtas savisaugos instinktas. Žmogus tuo metu net nesuvokia, ką daro, nes jo sąmonė būna išsijungusi. Žinau bent du tokius atvejus, kai po baisaus pavojaus grįžus sąmonei, žmonės negalėjo patikėti, ką padarė (laimei, nenužudė). Taigi, kaltinti okupanto atvarytus kareivukus žmogžudyste yra ne teisingumo, o keršto siekimas, net nesirūpinant, kas iš tiesų kaltas.
  Todėl net kaltinti, kad žydus tikrai nužudė tie vaikinukai, nuo streso be abejo praradę sąmonę ir nieko nematę ir nesuvokę, yra nesąžininga ir neprofesionalu – tai galėjo būti ir kulkosvaidžių darbas.

 14. Žemyna:

  Beje, šio straipsnio personažė gal galėtų pasidalinti su Lietuva, ką jos vadovaujama bendruomenė padarė, kad jų tautiečiai, prisidėję prie okupanto, būtų už tai patraukti atsakomybėn?
  Gal paaiškintų mums, kodėl jie laikosi nuomonės, kad jų tautybės nusikaltėliai žmoniškumui – valstybės išdavikai, okupanto kolaborantai, už savo veiksmus neturi atsakyti,
  tuo tarpu juos priėmusios šalies kamieninė tauta turi atsakyti net už tai, ką teisėtai padarė (savo šalį gindama – kas natūralu ir pateisinama kiekvienai tautai), ar ko nepadarė, bei ką net ne ji padarė?

  • Antanas:

   Taigi jie – Dievo išrinktoji tauta! Tik neaišku, ar Dievas taip nusprendė, ar jie patys… Ar nereikėtų ir mums, lietuviams, pasiskelbti Dievo išrinktąja tauta? O ką? Kodėl Dievas negali pasirinkti kelių tautų? Jis – Dievas, jis viską gali! Čia, jeigu ką, buvo angliškas humoras.

 15. Tomas:

  Sklinda gandai,kad jos tėvas-ypatingų bylų prokuroras,tardytojas.Jeigu taip yra iš tikrųjų tai reiškia ,kad jis buvo kgb budelis .Kaip tardė kgb mes visi žinom.Šita asaba yra užauginta už nukankintų žmonių kančias gautais pinigais.

 16. Tomas:

  Turiu klausimą. kodėl niekas Kuklianskai į izraelį napasiūlo važiuoti?.Šalin rankas nuo Lietuvos didvyrių.

 17. Ūla:

  Tiesiai šviesiai ir aiškiai. Puiku, p. Zolubai.

 18. T0mas J.:

  Rugsėjo 23 d. čia rašiau (matote aukščiau): “Šią savaitę F.Kukliansky televizijos laidoje paminėjo, kad jos mama – Todesaitė”.
  Vėliau man tapo žinoma, kad Fainos mama (pačios Fainos teigimu) yra Klara Taubesaitė. Laidos įrašą klausant supratau, kad ji laidos metu taip ir sakė – Klara Taubesaitė.

 19. liepa:

  kiek žmogus iš savęs leidžia tyčiotis, tiek iš jo ir tyčiosis. Taip pat ir su valstybe: šiuo atveju kiek vadinami valdininkai leis žydams tyčiotis iš Lietuvos , tiek jie ir tyčiosis. O dabar jau iš vis žydai išnaglėjo darydami tvarką Lietuvoje. Pamanyk, tik pirštais rodo kurį paminklą nugriaut. Elgiasi kaip savo kieme!

 20. antanas:

  Faina Kukliansky nelyginant N.Dušanskio anūkė, kuri galimai naudojasi jo klastotėmis.
  Faina Kukliansky provokuoja konfliktą tarp lietuvių ir LŽB.

 21. zita:

  Ar Danielius Todesas giminė Fainai Kukliansky – to skaitytojai nežino. Kol Faina Kukliansky šmeižia Lietuvą, jos biografija turėtų būti detaliai viešinama.

 22. Žemyna:

  Kartą pabandžiusi, nebgali sustot:

  Rūta Vanagaitė rašo naują knygą apie Holokaustą Lietuvoje
  15min.lt/kultura/naujiena/literatura/ruta-vanagaite-raso-nauja-knyga-apie-holokausta-lietuvoje-286-1051636?copied

  KGB nemirtinga. Ir norinčių jai pasitarnauti visada rasis. Taigi, nuobodu nebus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: