N. Puteikis dėl nepagrįstai padidintų kainų Vyriausybę ir premjerą duoda į teismą (video) (3)

puteikis-krivickas-kernagis-alkas-lt-nuotr

Alkas.lt nuotr.

Birželio 16 d. Seime įvykusioje spaudos konferencijoje „Antikorupcinės koalicijos“ iniciatoriai Naglis Puteikis, Kritupas Krivickas ir buvęs Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis pranešė, kad atstovaudami ir gindami Lietuvos piliečių viešąjį interesą  Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundžia LR Vyriausybę ir jos vadovą Algirdą Butkevičių. Pareiškėjai prašo teismo pripažinti LR Vyriausybę ir jos vadovą A. Butkevičių kaltu dėl savo pareigų neatlikimo užtikrinant, kad po euro įvedimo nebūtų nepagrįstai ir reikšmingai didinamos prekių ir paslaugų kainos.

„Beveik visi Lietuvos žmonės asmeniškai pajuto itin reikšmingą prekių ir paslaugų kainų padidėjimą po to kai buvo įvestas euras. Nereikėtų stebėtis, masiniu lietuvių apsipirkimu Lenkijoje ar nusidriekusiomis milžiniškomis eilėmis prie naujai Lietuvoje atsidariusio prekybos tinklo parduotuvių pasiūliusio didelių nuolaidų. Po euro įvedimo Lietuvoje pabrango beveik viskas. Tą pajuto visi Lietuvos žmonės. Tačiau šio akivaizdaus fakto niekaip nenori pripažinti premjeras ir jam pavaldus Statistikos departamentas. Todėl nusprendėme kreiptis į teismą ir teisiniu keliu priversti Lietuvos valdžią pripažinti savo atsakomybę dėl to, kad nesugebėjo suvaldyti kylančių kainų.“ – sakė N. Puteikis.

Savo skunde Administraciniam teismui pareiškėjai tvirtina, kad dėl įvedus eurą įvykusio nepagrįsto ir reikšmingo visų prekių ir paslaugų kainų kilimo Lietuvoje yra atsakinga LR Vyriausybė, kuri buvo viešai įsipareigojusi, turėjo ir privalėjo kontroliuoti ir reguliuoti šiuos procesus, tačiau to nepadarė.

Štai 2014 metų rugpjūčio 8 dieną Ministras Pirmininkas A.Butkevičius pasirašydamas su verslo atstovais memorandumą dėl įsipareigojimo nepagrįstai ir dirbtinai nedidinti kainų įvedus eurą oficialiai ir viešai pareiškė: „Memorandumo pasirašymas tai nuoseklus žingsnis pereinant nuo prognozių ir spekuliacijų apie būsimus kainų pokyčius prie realių darbų. Pasirašę memorandumą atsakingai ir sąžiningai dirbantys verslo atstovai įsipareigoja kad euro įvedimas netaps nepagrįsto kainų augimo pretekstu. Gyventojai galės stebėti, o valstybės institucijos privalės kontroliuoti, kaip šio įsipareigojimo laikomasi ir, esant reikalui, taikyti sankcijas“.

Šiuo pareiškimu LR Vyriausybės vadovas A. Butkevičius viešai pažadėjo ir įsipareigojo vykdyti savo viešojo administravimo pareigas ir užtikrindamas teisėtus Lietuvos piliečių lūkesčius imtis visų reikiamų priemonių, kad pasinaudojant euro įvedimu nebūtų dirbtinai didinamos kainos, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė. Vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos nesiėmė jokių priemonių, kurios išspręstų nepagrįstą kainų augimą, nei vienas prekių ar paslaugų pardavėjas, kuris pasinaudodamas euro įvedimu nepagrįstai ir ženkliai pakėlė kainas nebuvo patrauktas atsakomybėn ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka nubaustas.

Maža to atsakovu skunde įvardijamas premjeras A.Butkevičius viešai yra tvirtinęs: „Neketiname nuolaidžiauti tais atvejais, kai bus nustatyta, kad įvedus eurą yra piktnaudžiaujama situacija ir dirbtinai keliamos prekių ir paslaugų kainos. Turime įstatymo numatytų poveikio instrumentų, vykdysime labai griežtą kontrolę ir tikrai nenuolaidžiausime, kai bus pastebėti piktybiški pažeidimai“.

„Įvedus eurą išaugusias kainas pajuto ne tik paprasti Lietuvos žmonės, bet pripažino ir garsiausi ekonomikos ekspertai, tačiau Vyriausybė remdamasi Statistikos departamento duomenimis konstatuoja, kad prekių ir paslaugų kainos neišaugo ir liko tokios pat kaip buvo prieš euro įvedimą. Mums kyla pagrįstų abejonių dėl Statistikos departamento duomenų pagrįstumo, objektyvumo ir atitikimo faktinėms aplinkybėms todėl šiame skunde trečiuoju asmeniu įvardijame Lietuvos Statistikos departamentą ir skundo nagrinėjimo metu teisme reikalausime, kad būtų atskleista iki šiol kažkodėl nuo visuomenės slepiama prekių ir paslaugų indekso skaičiavimo metodika“ – sakė vienas skundo iniciatorių L.Kernagis.

Teisme bus siekiama apklausti ne tik Vyriausybės vadovą bet ir Statistikos departamento vadovę, skyrių, kurie yra atsakingi už statistinių duomenų apie prekių ir paslaugų kainas parengimą ir paskelbimą vadovus ir tuos statistinius tyrimus atlikusius darbuotojus. Taip pat bus siekiama įrodyti, kad Statistikos departamentas viešai skleidė dezinformaciją apie prekių ir paslaugų kainų indeksą tokiu būdu grubiai pažeisdamas įstatymus.

„Žurnalistai ne kartą Statistikos departamento yra klausę kokias konkrečiai prekes ir paslaugas lyginate skelbdami kad prieš euro įvedimą ir po jo kainos nepasikeitė arba keitėsi labai nežymiai? Atsakymas – tie duomenys slapti, jų atskleisti negalime. Bet tuomet, aš turiu pagrindo manyti, kad statistika yra manipuliuojama, tam, kad žmonės neturėtų formalaus pagrindo piktintis dėl Vyriausybės pažadų, kad kainos nedidės nevykdymo. Tik teisme galėtų būti paneigta versija, kad Vyriausybei tiesiogiai pavaldus Statistikos departamentas prieš euro įvedimą daržoves pirko ankstyvą pavasarį ir ne pačioje pigiausioje parduotuvėje, o po euro įvedimo pigesnėje parduotuvėje apsilankė vasaros viduryje ir užfiksavo, kad štai – daržovių kainos nepakilo arba paslaugos kainas fiksavo brangesnėje kirpykloje, o po euro įvedimo – pigiausioje ir formaliai daro išvada, kad kaina neišaugo. Tam reikia į teismą iškviesti Statistikos departamento darbuotojus ir juos apklausti prieš tai prisaikdinus sakyti tiesą ir tik tiesą.“ – kalbėjo K.Krivickas.

Skundo pareiškėjai reikalauja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė būtų pripažinta atsakinga ir kalta, dėl to, kad neišnaudojo turimų viešojo administravimo priemonių nepagrįstam kainų kilimui kontroliuoti ir atlygintų žalą, kurią patyrė ir toliau patiria daugybė Lietuvos žmonių dėl to, kad nesąžiningi verslininkai pasinaudoję euro įvedimo pretekstu nepagrįstai padidino ir toliau didina prekių ir paslaugų kainas.

„Raginame visus žmones, kurie dėl išaugusių kainų buvo priversti patirti nepagrįstų išlaidų ir tokiu būdu, turėjo tiesioginės finansinės žalos, prisijungti prie mūsų skundo. Tikimės, kad tokių, nusprendusių nebetylėti, o veikti ir viešąjį interesą apginti žmonių bus šimtai ar net tūkstančiai. Tuomet mūsų kreipimasis į teismą prieš Vyriausybę taps kolektyviniu ir didžiausiu per visą bylinėjimosi istoriją. Užtenka pagaliau pasyviai stebėti, kaip valdžia mumis manipuliuoja ir mums meluoja. Mes galime ir privalome priversti valdžią atsakyti už savo veiksmus ir prisiimti atsakomybę už neįvykdytus pažadus. Nuo šiandien iki pat rugsėjo 9 dienos rašykite mums elektroniniu paštu adresu: antikorupcinekoalicija@gmail.com.“ – sakė N.Puteikis.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

3 komentarai

  1. tuštutizmas vos ne “pokazūchinis” kažkoks…
    kai aiškiai jau viskas jų pačių (ir jiems patiems)
    įvertinta ir į s i v e r t i n t a dėl antikonstitucinių VEIKŲ
    Konstitucijos nuostatomis nesant jokio pagrindimo – LITĄ išmetus,
    ir tuo pačiu (įskaitant be išimčių kiekvieną Seimo narį) Priesaikas sulaužius

    po NUTARIMO
    “Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai” PROJEKTAS (Nr. XIIP-1167(2))

    ir priimto
    išdėstyto prašymo JŲ (ir N.Puteikio) ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 147 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

    ir šiuo sprendimu
    priėmus pareiškėjo – Seimo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijai, pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį
    s u s t a b d o m a s būtent 2006 m. balandžio 25 d. priimto Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimas.
    Ginčijamo įstatymo galiojimo sustabdymas nereiškia, kad kartu įsigalioja Konstitucijos 125 straipsnio redakcija, galiojusi iki ginčijamo Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo; tai taip pat nereiškia, kad suvaržomas iš Konstitucijos 67 straipsnio 2 punkto kylantis Seimo įgaliojimas įstatymu reguliuoti Lietuvos banko veiklą ir šio straipsnio 11 punkte numatytas įgaliojimas skirti ir atleisti Lietuvos banko valdybos pirmininką

    ir tai 2013 m. lapkričio 13 d.
    įvykę
    (negaliu rašyti įvyko nes !!!?)

    LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
    LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
    NUTARIMU

    Byloje Nr. 22/2013
    “Dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo”
    iškeltoje
    jau
    …po šio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
    NUTARIMO paskelbimo bei įsigaliojimo
    kuris “yra galutinis ir neskundžiamas.”
    paskelbto
    e-tar. lt /portal

    netaikant, Teismo nutarimu
    (ŠIUO NUTARIMU)
    ‘”1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas
    (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką
    prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.”

    netgi sustabdžius
    (t.y. teisiškai t e i s ė t a i, pačio šio Seimo narių prašymu primtu) nustojus taikyti

    Prezidento Valdo Adamkaus žioplai pasirašytą
    2006-04-25 d. Konstitucijos pakeitimo įstatymą:

    Netaikymą (sustabdymą) Teismo nutarimu
    nusakantis dokumentas (2)
    2. Nutarimas KT2-N1/2014 2014-01-24 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo statuto 170 straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)
    Suvestinė (nuo 2014-01-24)
    1. Pranešimas 2013-11-13 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimo sustabdymo (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)
    Suvestinė (2013-11-16-2014-01-23)

    taigi
    visiškas šio “SEIMO” parodijinis neveikimas (nuo pat individualaus balsavimo pabaigos 2013-11-07 d.15:10:57 ),
    – aiškiai byloja visų Seimo nario teisių praradimą, – savą Priesaiką “VYKDYTI KONSTITUCIJĄ”
    sulaužius,
    – t.y. prisiekus viešai mums visiems –
    “…prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus…”

    ėmę sau
    ir nustojo ją v y k d y t i.

    Netgi ir
    šie Kritupas Krivickas (Kristupo vardą gal alkas.lt pataisytų jau) ir buvęs Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis yra irgi visiškai visiškai …xxxxx-okie (nesikeikiant).

    Rinkimams metas, – kelios savaitės,
    o netgi Prezidentė jokių priemonių
    (kaip ir N.Puteikis) nesiima ir net nesiruošia
    regis visai, o tik “šiokokiškas’ miglas pučia,
    kaip “konferencijininkai”.

    Konstitucija turi pradėti veikti,
    – Priesaikas sulaužiusiems …naujo Seimo nario rinkimų kandidato pažymėjimų VRK turi būt špareigota neišduot
    (kieno, be Prezidentės “iniciatyva”);
    jei dar iki tokio sprendimo, pvz. iki kokios liepos 9 d. N. Puteikis ar dar kas iš “padoresnių” atsistatydintų
    – dėl Lietuvos KT 2014-01-24 nutarimo įgyvendinimo
    p r a ž i o p l i n i m o ,
    tai…
    gal atleistume, – leistume mūsų VRK, šiai ar naujai, – mūsų paskirtai,
    “prileist” į Seimas-2016
    rinkimus
    ir juos?

  2. Jonis:

    O advokatu samdykite žymiausią pasaulinio lygio advokatą Saulių Tomą, jis dabar turi laiko po Europinių bylų.
    Bet girdėjau bruzda ir Klaipėdos konservatoriai, jų išrinktas seimūnas nuvylė teisėtus rinkėjų lūkesčius ir pabėgo iš partijos manindamas konservatyvius idealus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: