A. Girininkas: Mitai apie mūsų proistorę (94)

Netiesa, kad baltai pradėjo formuotis III tūkst. prieš Kristų. Mitas, kad indoeuropiečių indėlis buvo toks didelis, jog nustelbė vietinę kultūrą. Naujausi archeologijos, istorinės kalbotyros, archeogenetikos duomenys leidžia manyti, jog baltų formavimosi procesas prasidėjo daug anksčiau, o gyvulininkystė ir žemdirbystė čia buvo žinoma iki įsiliejant indoeuropiečiams. Prabaltas yra autochtonas (vietinės kilmės) – poledynmečio žmogus, ilgais amžiais formuotas vietinių kultūrų – nuo Svidrų-Madleno iki Narvos ir brūkšninės keramikos. Taip tvirtina archeologas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras profesorius Algirdas Girininkas.

Gegužės 5-6 dienomis Klaipėdos universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija apie „Baltų kalbos ir kultūros-3“, kurioje dalyvavo baltistikos specialistai, archeologai, archeogenetikai, kalbininkai, literatūrologai.

Konferencija prasidėjo nuo prof. dr. A. Girininko pranešimo, paneigiančio iki šiol vyravusius mitus apie baltų kilmę.

Mitai

– Savo pranešime „Mitai apie baltų kilmę ir jų paneigimas“ kalbėjote problematiką, susijusią su indoeuropiečiais. Išskirkite klasikinius su ja susijusius klaidingus teiginius.

Pirmas mitas yra susijęs su baltų formavimosi laikotarpiu. Iki šiol buvo minimas 3 amžius prieš Kristų – siejama su indoeuropiečiais ir virvelinės keramikos paplitimu Europoje ir Rytų Pabaltijyje. Nieko panašaus. Iš tiesų tai prasidėjo daug anksčiau. Baltų ištakos siekia mezolito laikus.

– Patikslinkite…

Maždaug nuo 8 tūkst. prieš Kristų.

– Kas tuo metu vyko dabartinės Lietuvos teritorijoje? Kaip gyveno žmonės?

Klimato atšilimas. Miškų augimas. Žmonės užsiėmė medžiokle, gyvenimo būdas buvo susijęs su klajojančiais šiauriniais elniais. Mezgėsi sąlygos gyvulininkystei, žemdirbystei.

– Tai ne indoeuropiečiai čia atnešė pažangą – žemdirbystę ir gyvulininkystę?

Nieko panašaus. Tai dar vienas mitas. Vietiniams tai buvo žinoma 1,5 tūkstančio metų anksčiau.

Poledyniniu laikotarpiu Svidrų kultūros žmonės – šiaurinių elnių medžiotojai, pamažu formavo sėslų gyvenimo būdą, žemdirbystę ir gyvulininkystę.

– Kada ėmė formuotis atskira indoeuropiečių kalbų grupė? Kaip žmonės kalbėjo iki tol?

Kai žmonės klajojo bendroje teritorijoje, kalbėjo bendra kalba. Šiuos dalykus tyrinėja kalbotyrininkai toponimikos (vietovardžiai, vandenvardžiai) pagrindu. Kai keitėsi klimatas, atšilo, užaugo miškai – žmonės ėmė skaidytis, skirstytis. Bendruomenės tapo uždaresnės. Pradėjo skilti ir kalba.

Baltų, slavų, germanų ir kt. kalbų grupės formavosi vėlyvojo paleolito laikotarpiu (9-10 tūkst. pr. Kr., ledynmečio pabaiga). Bronzos amžiuje šie skirtumai jau buvo ryškūs: 1-2 tūkst. prieš Kristų jau turime baltų kalbos bendrumus, skirtingus nuo germanų, slavų etc.

Tačiau procesas prasidėjo ne nuo 3, o nuo 8 amžiaus prieš Kristų.

– Taigi mūsų protėviai – vietiniai poledynmečio gyventojai.

Formavosi kartu su šiaurės indoeuropiečiais. Kaip žinote, indoeuropiečiai buvo ir šiauriniai, ir pietiniai Europos gyventojai.

Žaidimai

– Apie indoeuropiečių protėvynę. Iš kur jie čia atsikraustė, yra kelios dešimtys versijų. Uralo stepės, Turkija. O kaip manote jūs?

Marija Gimbutienė indoeuropiečių protėvyne laikė pietų Prieuralės stepes. Kolinas Renfriu (Colin Renfrew), anglų archeologas, teigė, kad indoeuropiečiai atėjo iš Anatolijos. Ten esą su žemdirbystės ir gyvulininkystės atsiradimu išplito indoeuropiečiai. Nesueina galai: kas, kada ir su kuo išplito.

– Archeogenetikai sako, kad iš Anatolijos į Europą atkeliavo tik apie 10-25 proc. persikėlėlių.

Protėvynės ieškojimas – tai, galima sakyti, savotiškas žaidimas. Iš niekur niekas neatsiranda. Procesas vyko ilgai ir palaipsniui. Indoeuropietišką kalbinį bendrumą suformavo ne ateiviai į neolito medžioklių ir žvejų bendruomenes ir jų teritorijas…

– Taigi didelė klaida manyti, jog ankstyvoji baltų kultūra susiformavo iš čia atėjusių indoeuropiečių.

Persikėlėlių įtaka buvo ribota. Šiaurės rytų kultūra – miškų, medžiotojų, buvo autochtoninė (vietinė), ji ir liko labiau nepriklausoma. Pietvakariuose Narvos kultūros raida buvo labiau paveikta kitų įtakų – ją paveldėjo dabartiniai latviai, lietuviai ir dabar išnykę senovės prūsai.

– Kokius dar neigiate klasikinius mitus apie baltų kilmę?

Kad baltų ir finougrų kilmė ta pati. Nieko panašaus.

Finougrų kalbose yra baltiškų žodžių, susijusių su žvejyba, medžiokle, šiaurės elniais…

Baltizmai į finų kalbas galėjo patekti vykstant finų protėvių medžiotojų bei žvejų ir sėslių protobaltų metizacijai. Archeologijos duomenys aiškiai rodo, kad ji intensyviausia buvo 5-8 tūkstantmetį prieš Kristų.

– Taigi jokie „ateiviai“ neužgožė vietinės klajoklių kultūros.

Nebuvo čia jokio „genocido“. Tobulėjant archeogenetikai, vis sunkiau įrodyti tradicines teorijas, neva indoeuropiečiai – ateiviai į neolite medžiojusių ir žvejojusių bendruomenių teritorijas. Vietinės miškų neolito – Narvos kultūros patyrė sudėtingą įtaką – ji tebetyrinėjama iki šiol.

Neandertalietis… nuo Gargždų

– Kur dabar tas padargas, apie kurį neseniai papasakojote „Istorijos detektyvuose“?

Šiaurės elnio ragas? Saugomas Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. Vėliau paklius į Mažosios Lietuvos muziejų. O kur jam daugiau būti? Juk rastas prie Gargždų, Šniaukštų karjere.

Ar sužinojote apie jį ką nors naujo?

Kol kas yra analizuojami mėginiai. Jie išsiųsti į Vokietiją, į Leipcigą. Tai ilgas procesas, užtruks gal metus, gal daugiau.

– Kad šiam radiniui 43 tūkstančiai metų – čia hipotezė ar faktas?

Tai jau patvirtinta. Buvo atlikti radiokarboniniai tyrimai trijose užsienio laboratorijose. Tai yra minėto laikotarpio dirbinys. Dabar klausimas – kas jį padirbino, kas laikė savo rankose. Gali būti, jog neandertalietis.

– Išnykusi žmonių genties rūšis.

Tuo metu, kuriuo datuojamas rastas dirbinys, neandartaliečiai dar nebuvo išnykę.

Įspūdinga. Lietuva prieš 43 tūkst. metų… Jokių miškų, tik tundra, amžinasis įšalas.

Tundra, mamutai, gauruotieji raganosiai… Žmonių gyvenimas buvo susijęs su klajojančiomis šiaurės elnių bandomis.

Iki šiol buvo sakoma, kad žmonės Lietuvos teritorijoje pasirodė maždaug 14 tūkst. metų prieš Kristų, kai ėmė trauktis ledynai.

Radinys prie Gargždų gerokai pasendina mūsų istoriją.

„O kas tu esi?“

– Kodėl Jūs tapote archeologu?

O, tai buvo seniai… Telšiuose, kur gimiau ir užaugau, yra „Alkos“ muziejus. Aš ten lankydavausi nuo mažumės. Jame – archeologų sukaupta medžiaga iš akmens amžiaus stovyklų, gyvenviečių, kapinynų… Įvairių laikotarpių kuršių, žemaičių ir žiemgalių įkapės. Medžiaga rinkta nuo 1955 m. rengtose ekspedicijose. Vien archeologas Vitas Valatka 1956-1976 m. surengė 17 ekspedicijų. Jis mane ir pakreipė į archeologiją. Kartą paklausė: „O kas tu esi – kuršis ar žemaitis?“ Nuo to klausimo viskas ir prasidėjo… Pradėjau ieškoti, kas esu.

– Ar radote atsakymą į šį klausimą?

Tiesą sakant, ne, – juokiasi.  Sudėtingas klausimas. Mano tėvai  nuo Mažeikių. O toliau? Domėjausi protėvių genealogija, tačiau pavyko prisikasti tik iki 18 amžiaus vidurio.

– O vis dėlto – į kurią pusę labiau linkstate?

Manyčiau, vis dėlto esu kuršis…

TRUMPAI
* 2,5 mln.- 5 tūkst. m. prieš Kristų: akmens amžius (paleolitas, mezolitas, neolitas).
* 200 tūkst.-28 tūkst. m. pr. Kr.: gyvena neandertaliečiai.
* 43 tūkst. m. pr. Kr.: datuojamas seniausias Lietuvoje rastas dirbinys iš šiaurės elnio rago.
* 40 tūkst. m. pr. Kr.: atsiranda mūsų tiesioginis protėvis  europidinės kilmės kromanjonietis.
* 14-11 tūkst. m. pr. Kr.: ledynai traukiasi iš Lietuvos.
* 8-9 tūkst. m. pr. Kr.: Svidrų kultūra, baltų formavimosi pradžia.
* 4-1 tūkst. m. pr. Kr.: Vakarų Lietuvos bei Vakarų Latvijos teritorijoje formuojasi Vakarų baltų pilkapių kultūra, archeologų siejama su kuršių, žemgalių (vakarinių „žemaičių“), sėlių protėviais ir kitais vakarų baltais. (Ryčiau esančiuose plotuose iki istorinių laikų gyvavo įvairios Rytų baltų archeologinės kultūros).
* Nuo 3 tūkst. m. pr. Kr.: virvelinės keramikos kultūra, siejama su indoeuropiečiais.
* 2-1 tūkst. m. pr. Kr.: ryškūs baltų kalbų bendrumai, skirtingi nuo germanų, slavų etc.
* Nuo 2 tūkst. pr. Kr.: esminiai pokyčiai ekonomikos ir visuomenės struktūros raidoje: tarp gyvulių augintojų ir žemdirbių atsiranda atgimimo samprata: tikėjimas, kad mirtis nėra visko pabaiga.
(A. Girininkas, „Kada prasidėjo bronzos amžius Lietuvos teritorijoje?“).

Kategorijos: Istorija, Kalba, Kultūra, Mes baltai, Mokslas, Mokslo naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

94 komentarai

 1. Gaila, kad III ir IV Žemės ašies fiziniai judėjimai mūsų mokslininkams vis dar yra nežinomi, nors jie buvo atrasti jau prieš 10 metų!!! Ne mūsų mokslininkai turėtų kreiptis pagalbos į svečias kultūras, bet pastarųjų atstovai turėtų prašyti pagalbos seniausios LIETUVIŲ KALBOS atstovų!
  Beje, atėjo laikas, kai visos iki šiol pasaulio mokslininkais sukurtos dogmos liečiančios geofiziką, astronomiją, archeologiją, hidrologiją, proistoriją, etnologiją, magnetologiją ir t.t., ankščiau ar vėliau turės būti peržiūrėtos per KETURŲ ŽEMĖS AŠIES JUDĖJIMŲ PRIZMĘ!!!

 2. Bene labiausiai iš to kas pasakyta dėl kalbų grupių radimosi mokslui vystantis gali būti tikslinama tai, kad baltų, slavų, germanų kalbų grupės iškart formavosi kaip atskiros, o ne taip, kaip priimta manyti, kad pradžioje nuo baltų atskilo germanai ir dar vėliau nuo jų atskilo slavai.

 3. Mokslininkas teisingai pastebi: jis – kuršis.
  Nes žemaičių genties nėra buvę.

 4. Lamatas:

  jaučiu, tai mano tiesioginio protėvio ragas…gal pametė namo eidamas …(gimiau už puskilometrio, bet gerokai vėliau)…..bet čia reikia dar patyrinėti tuos ragus

 5. Kalbininkams visada būtina prisiminti Mahatmos Gandžio žodžius pasakytus Antanui Poškai: “Žinau Lietuvą. Joje gyvena mums giminingi arijai. Jų kalba senesnė už sanskritą.”.
  O kas dėl Lietuvos ir Pasaulio istorijos (liet.- praeities) įminimo ir, juo labiau, dėl III ir IV Žemės ašies judėjimų atradimo, vien archeologijos ar lietuvių kalbos pažinimo, neužtenka. Tam reikalinga bent minimaliai susipažinti su geofizika, astronomija, hidrologija, topografija ir kartografija, etnologija, teologija ir teogonija, mitologija, magnetologija, chronologija ir.t.t., ir t.t.
  Laimei pavyko atrasti vedamą siūlą ir visus faktus privesti prie vieno bendro vardiklio! Tuo vardikliu tapo jau ne istorija (praeitis), bet Trečiasis ir Ketvirtasis Žemės ašies judėjimai!!!

 6. Prusas:

  “iki įsiliejant indoeuropiečiams.” mes ir esame indoeuropieciai 🙂 ir jie i siuos krastus pirmieji ir atvyko bei jau is cia nuvyko i Indija ir net ja taip pavadinome 🙂 tada pajuodeliu ten beveik nebuvo, buvo tiek kiek dabar amazones miskuose gyvena

 7. Prusas:

  “ir dabar išnykę senovės prūsai” tiek Pamarenai tiek ir Rugijai kalbejo Lietuviu kalba ir tikejo i Perkuna dar 11 amziuje, o Prusu nuo Lietuviu net ir lenkai neskyre pradeje kryziaus zygius pries mus, be to Latviai susiformavo tik po to kai i tas zemes atsikrauste kryziuociai, nes dar Zemgalos zmones visi nuog Rygos ir Dauguvos pasitrauke gilyn i Lietuva kazkur ties dabartiniu Joniskeliu, o Kursiai buvo pakrantes apsaugos daliniai su seimomis, todel gyveno palei visa pakrante nuo Vyslos iki Nevos

 8. suduvis:

  Noreciau paklausti autoriu,kaip Baltai buvo vadinami pries 200-300 metu. Nerandu jokiu tokio senumo rasytiniu saltiniu,kur mes butume vadinami baltais. Viskas ka radau ,tai tik tai,kad lenkai ,lietuvius vadino Gudais ,arba Gudden.Apie tai yra rasoma 1870 metu knygoje “Woerterbuch der Littauischen Sprache – Band 1”. Taip pat 1871 metu knygoje “Beiträge zur Ethnologie und darauf begründete Studien” – puslapis 168″ yra rasoma rasoma ,kad ir Prusai buvo vadinami Gudais ,Gudden.Be to skaiciau ir 1731 metu knyga “Acta Borussica ecclesiastica, civilia, literaria oder sorgfältige …, Band 2″kur puslapyje Nr.900 yra rasoma,kad Prusai ir Lietuviai yra Gudai ir ju kalba yra vadinama Gudu -Gotu kalba. – Ka jus apie tai manote ? Kas mes esame – Baltai , ar Gudai – Gotai ?

 9. SUDUVIS:

  As klausiu apie Baltu varda (Balten) ,o ne apie Lietuviu,kurie buvo viena is genciu ,kaip ir pvz. Suduviai – Jotvingiai (Sudauer -Jatwinger),ar Zemaiciai (Samogiten).

  • lietuvis:

   Na tai kur dingo visi tie protingieji istorikai ? Nejaugi nera jokiu ideju ?

  • LosAngeles:

   Labai vykusi klausima uzdavete, tik panasu gerokai nepatogu. Ir zinant kas ir kada primete mums si pavadinima galima itarti kazka ne itin gero. Gal is viso jo vartoti nereiketu, nes labai galimas dalykas kad po juo noreta kazka paslepti. Neturetu buti abejoniu, kad kazkaip ‘pries 200-300m Baltai’ buvo vadinami. Kazkaip ir patys save vadino, bet akivaizdu kad ne baltais
   Labai idomius saltinius pateikete. Dekui…

   • lietuvis:

    Taip – viskas butu kaip aisku ,bet problema yra tame ,kad lietuviai yra labai uzsispyre.Jiems uztenka vien tik to,kad kazkas,labai ribotai, paminejo Lietuviu varda pries 1000 metu ir jie jau sukauja apsvaige… Be to ,yra labai daug profesoriu ir daktaru,kurie iki siol teige visiskai kitaip,nei kad senos istorines knygos mums sako – ,o ir savo vardus, taip – kitaip teikdami ,jie uzsidirbo. Nejaugi jie taip paprastai pasides savo disertacijas – darbus i stalciu ir tai savo noru ? Sunkus atvejis manau…

 10. Kad nesektume Putinaitės pėdomis ir nemenkintume Lietuvos istorijos įvykių, primenu, kad yra išlikęs vienuolio Viperto – Brunono misijos dalyvio- pasakojimas (rašytas apie 1020 metus) apie 1009 m. įvykius. Taigi Lietuvos vardo paminėjimas 1009 m. Kvedlinburgo analuose 1009 metų data istorijos mokslui abejonių nekelia.

  • lietuvis:

   Labai malonu ,kad yra islike vienuolio Viperto – Bruno misijos dalyvio- pasakojimai ,malonu kad jis pamini Lietuvius 1020 metais. Zinoma – Lietuviai buvo didi gentis (tauta). Nors manyciau butu buve kur kas smagiau ,jeigu vienuolis butu parases ir pvz. apie Zemgaliu ,Zemaiciu,Suduviu-Jotvingiu ir kitas Gudu gentis. – Bet arciau temos – o kiek kartu vienuolis Vipertas,savo rastuose paminejo Baltus ? .-Is anksto dekoju zu issamu atsakyma.

 11. Kiek prisimenu iš istorigrafijos Viperto pasakojimas yra trumpas. Jame pasakyta, kad, kai misionieriai pasiekė karaliaus valdų pasienį (Kvedlinburgo analuose Rusios-Lietuvos pasienį), jie buvo nuvesti pas šalies karalių Netimerą ir priimti jo rūmuose. Juose Brunonas su karaliumi vedė teologinį ginčą, karalius šnekėjo apie savo dievus, apie jų galių įsikūnijimą, siūlė juos gausiai apdovanoti, jeigu atsiskytų skleisti krikščionių tikėjimą. Pagaliau karalius pasiūlė atlikti Dievo teismą ugnimi, ją stebėti buvo sušaukta tėvonija. Dievo teismo išbandymus ugnimi laimėjo Brunonas (jis perėjęs tarp dviejų laužų liko ugnies nepaliestas). Tada karalius Netimeras su tėvonija ir 300 vyrų (raitelių) jo kariauna buvo apkrikštytas. Toliau pasakojami įvykiai susieję su Netimero broliu Zebedenu.
  Baltus minėjo bendru jų vardu, kaip prūsus, kitos gentys, regis, minimos nebuvo.

  • lietuvis:

   Gal galetumete nukreipti,kur galeciau paskaityti sia knyga ,apie kuria rasote ?Visur ieskojau – ir seniausiose knygose,ir zemelapiuose,niekur nerandu ,kad Lietuviai,Zemaiciai,Suduviai,Natangai,Nadruviai,Bartai,Galindai ,Seliai ir kitos kaimynines gentys,butu vadinami Baltais. Radau senu zemelapiu,kur dabartine musu ir Prusu teritorijos ,yra vadinamos VENEDI – AESTAEI,- SAMOGITIAE DUKATUS PARS, – PRUSSIAE PARS,GOTHONES ,o musu jura yra vadinama skirtingai : MARE SARMATICUM ir SINUS VENEDICUS,- MARE SUEVICUM,-MARE SARMATICVM,o veliau MARE BALTICVM. – Net ir 17 amziaus zemelapyje ,ant kurio uzrasytas karaliaus Viliamo vardas (WILLIAM – DUKE OF GLOUCESTER) musu teritorijos yra vadinamos,VENEDI – AESTAEI,o Musu Jura MARE SARMATICUM.

   • Baltų vardo atsiradimas yra labai paprastas, mokslui uždavinių nekeliantis. Šiuo vardu paties čia vardinamas gentis, kalbėjusias giminingomis kalbomis, iš kurių vėliau radosi prūsų, lietuvių, latvių tautos ir jų kalbos, 19 a. Antroje pusėje vokiečių kalbininkas Neselmanas mokslinio tikslumo sumetimais pavadino baltais pagal tai, kad jos gyveno dideliuose plotuose prieinančiuose prie Baltijos jūros. Šis vardas prigijo ir tapo plačiai vartojamas. Iki tol šios kalbos kalbotyros, istorijos ir t.t. moksluose buvo vadinamos įvariai, dažniausiai bendru vardu – aisčiai, t.y. Tacito veikale pirmame amžiuje pavartotu vardu, aprašant Germanijos gentis.
    Kas dėl Lietuvos vardo paminėjimo istorijos šaltiniuose, susijusio su Brunono misijos 1009 m. įvykiais, tai apie tai būtų galima pasiskaityti “Aidų” leidyklos išleistoje knygoje “1009 metai: šv.Brunono Kvertfurtiečio misija”. Ši knyga išleista, regis, 2009 m. minint Lietuvos vardo paminėjimo istorijos šaltiniuose 1000-metį.

 12. Lietuvos enciklopėdija T XXIV psl. 170 (USA Boston 27) 1961 m.:”Prutenis legendinis prūsų Krivių Krivaitis, kuris ten buvęs monarchinės valdžios įkvėpėjas, gyvenęs VI a. po Kr.
  O štai ką rašo Augustinas Voldemaras knygoje “LA LITHUANIE ET SES PROBLEMES Tomas I “LITHUANIE ET ALLEMAGNE”, PARIS, psl. 80, 1933 m.: “Šis kronikos fragmentas yra susijęs su lietuvių tautos įstatymais. Štai apie ką jis mums byloja: Buvo du broliai Krivis ir Vytautas. Krivis buvo vyriausiasis žynys ir vadinosi Prutenio vardu (Bruteno). Vytautas (Iki jo paskirimo karo vadu turėjo Vaidevučio vardą-R.Z.) turėjo daug palikuonių: iš viso dvylika sūnų. Kiekvienas iš sūnų, kaip palikimą, paveldėjo po kokį nors kraštą. Bet kas kokį kraštą paveldės nusprendė ne jų tėvas, bet jų dėdė, vyriausiasis žynys Krivis (prilygo mūsų laikų popiežiui- R.Z.). Po religinių aukojimo ritualų ir po jų sekusios puotos, vyriausiasis žynys Krivis sukvietė visus savo sūnėnus ir padalino jiems žemes. Vyriausiasis Vytauto sūnus buvo vardu Litvanas (LITWO) ir jis paveldėjo kraštą esantį tarp Bugo upės, Vyslos intako, ir Nemuno. Taigi Litvanas tame krašte pastatė miestą, kurį pavadino savo sūnaus Gardino (Grodno) vardu.”.
  Būtina pasakyti, kad tuo metu ( maždaug 560 metais-R.Z.!) Rytų Europoje klestėjo Sarmatijos federacija.
  Joje, anot Klaudijaus Ptolemėjaus, gyveno 61 gentis, kurių bendrinė kalba, anot šaltinių, buvo LIETUVIŲ!
  Gardino miestas tapo šiaurine Sarmatijos sostinė o visa Rytų Europoje buvusi federacija – Gardino rikija (Gardarikija) su pietinė sostine Kijevu. Tad vardui LIETUVA jau per 1550 metų!!!

  • Suduvis:

   Del Vytauto : Apie koki Vytauta jus rasote ? Zianau tik viena Vytauta, Lietuvos didyji kunigaiksti ,gyvenusi 1350-1430 . Ar jus norite mums pateikti informacija ,apie antra Vytauta,beveik tukstantmeciu anksciau ? Didziaja dauguma istoriniu knygu skaiciau,bet tokiu sposu dar neteko skaityti. Priminsiu,kad tema buvo ne apie Lietuvos varda ,o apie Baltus.

 13. Gerbiamasis, nesusiaurinkite temos, juo labiau tos, kuri liečia Lietuvos praeitį! Iš kur Tamsta galite žinoti apie tai, kas buvo prieš 1500 metų, jeigu skaitote tiktai Lietuvoje esančius oficialius šaltinius? Reikia skaityti ne tiktai Bumblauską, bet ir Mūsų istorikus Česlovą Gedgaudą, Mariją Gimbutienę, Jūratę de Rosalės, Krivių krivaitį Girdonį (Jordaną), kad ir prieš 3000 metų gyvenusį Krivių Krivaitį Vandenorių, kuris mums paliko epus Iliadą ir Odisėją, ir t.t.

  • Suduvis:

   Nuliudinsiu jus ,nes as butent tos lietuviskos istorines literaturos, siuo metu isvis neskaitau. Bandau apie Lietuviu ir Prusu praeiti, susidaryti savo paties nuomone ,todel mane siuo metu labiau domina nuo 15 amziaus rasytos istorines knygos . Zinoma pastudijuociau mielai ir senesnius rastus ,bet tokiu nepavyksta rasti.Kas be ko ,visos jos yra parasytos vokieciu,arba lotynu kalbomis . – Mielai paskaityciau ir apie jusu minima Krivių Krivaitį Vandenorių ir jo epus Iliadą ir Odisėją,ir apie Krivių krivaitį Girdonį (Jordaną) . Kur jie yra minimi tokiais vardais ir kur yra minima ,kad jie yra Lietuviai,o gal Baltai ? Gal galetumtete isduoti paslapti, kur ieskoti tokios literaturos ? – Be to ,as noreciau pasidalinti ir savo galvos skausmu – tema lietuviskos pavardes. Jeigu turite laiko ir noro,siulau atsiversti Google Books knyga (Simonis Storovolsci – Scriptorvm Polonicorvum, Venetiis MDCXXVII)= 1627 metai .Atkreipkite demesi i paskutinius sios knygos puslapius ,kiek inteligencijos to meto LLK buvo lietuviskomis pavardemis ir kiek lenkiskomis. Mane siuo metu labiausiai domina lietuviskos pavardes su galune (-cius). Isduosiu kodel: sekdamas Gotu Karaliaus Alaricus (Alarix) pedsakais,radau ,kad kai kuriose senose knygose ,sis Gotu Karalius buvo vadinamas Alaricius .Be to man sio vardo sudetis primena zodzius ala=ola ,ricius=risti. Stai dabar as laukiu protingesniu – tikru istoriku nuomones sia tema,nes as esu tik siaip – megejas berastis 🙂 .

 14. Klodas:

  Algirdas Girininkas savo kilmę priskiria kuršiams. Tai ir prasmingas požiūris į kuršius-žemaičius. Tam esminis vykis yra 1244 metai, kuomet sukilę pietiniai kuršiai pasiprašė karaliaus Mindaugo globos. Kad šis kraštas skirtųsi nuo kryžininkų užvaldytos šiaurinės kuršių krašto dalies, karalius jį, pagal Vidurio Lietuvos žemumos pavadinimą, įvardijo Žemaitija. Taip žemumos pavadinimas pakilo į aukštumą. Tokiu būdu susidarė kiltinė Lietuva, kurią su Latvija jungia ir žiemgalos bei sėlių bendras paveldas.

 15. Petras:

  Dar vienas mitas. Šį kartą A. Girininko mitas. Perspjovė net J. Statkutę su Č. Gedgaudu 🙂

 16. Kas dėl baltų vardo kilmės, tai siūlau susipažinti su Marijos Gimbutienės knyga “BALTAI priešistoriniais laikais”.

 17. Sanskrito kalboje ARIJAS reiškia – baltas, švarus, grynas. O tai reiškia, kad arijai, anot mūsų protėvių, paties Dievo pagimdyta tauta-gentis. Arijų dieviškąjį pradą liudija ir paties žodžio pirmoji raidė – A! Dievas Agnis! Dieviškosios kilmės ir Adomas, Apolonas, Aleksandras, Ašurbanipalas. O Žemėje esantys kontinentai – Azija, Australija, Amerika, Arktika, Antarktika? O Aurum-auksas ar nėra dieviškosis metalas? Ir t.t.
  Ar anais tolimais bei mūsų laikais – dieviškieji namai nėra balti? Ar anais ir mūsų laikais dievų tarnai ne su baltais apdarais? Ar anais laikais neaukodavo dievams tiktai ir tiktai baltus jaučius bei avinus? Ar didikai bei dievų tarnai nebalnuodavo tiktai baltus žirgus?
  Mano nuomone BALTŲ vardas yra sanskrito kalbos amžininkas.
  O tai reiškia, kad baltams, kaip ir LIETUVIŲ KALBAI, jau per 50 000 metų!!!

  • Klodas:

   Baltai – tai ir indoarijų iš protėvynės atsineštas Baltijos jūros, deja ir netektos Baltstogės pavadinimai.

  • getas:

   Na taip – bet ta dabartine Baltijos jura ,buvo vadinta ir Ostsee,Mare Suevicum,Mare Sarmaticum,Sinus Venedicus.. Tai kuris pavadinimas tas tikru tikriausias ? Be to ,senose Vokieciu knygose ,”balte-balten” yra vadinami varztai,su kuriais buvo tvirtinami ratai,stiebai ir kiti to laiko inzinieriniai stebuklai. Be to yra rastisku saltiniu,kur aiskiai parasyta ,kad N amziuje ,vieno vokiskai kalbancio individo iniciatyva,visos Gudu tautos,buvo pervadintos Baltais.

 18. Daugiau tikėkite vokiečiams, lenkams, rusams ir kitiems, kurių kultūras pagimdė lietuviakalbiai. Mat vokiečiai, anot Klaudijaus Ptolemėjaus bei kitų šaltinių, Europoje atsirado tiktai erų sandūroje. Rusakalbių-slavų kalba, anot rusų akademikų kalbininkų Ivanovo ir Toporovo bei kitų šaltinių, V-VI a. išsirutuliavo iš LIETUVIŲ KALBOS. Lenkiją – Poloniją aptinku tiktai 1569 metais prancūzo Merkatoriaus pagamintame žemėlapyje. Tuo metu tai buvo Kauno rajono didžio teritorija (Česlovo Gedgaudo “Mūsų praeities beieškant” psl. 120).
  Niekas Tamstai dabar nepasakys – kuris Baltijos jūros pavadinimas yra tikriausias. Galima tiktai atsekti- kuris yra pirmiausias?! Tačiau Lietuvoje ir tai padaryti bus labai ir labai sunku, kadangi su šaltiniais elgiamasi labai ir labai neatsakingai.

 19. getas:

  Matote – is to,ka as radau senuose pasaulio rasytiniuose saltiniuose,Baltais mes buvome pavadinti visiskai neseniai,o iki to laiko,mes visur ir visu buvome vadinami GUDAI, GETAI,VENEDAI,kas be ko,tuo pasiu ir ARIJAI. Ps: Vsa si istorini musu praeities lobi,del kazkokiu priezasciu, savo laiku,susigrobe taip vadinta,Nacistine Vokietija. Ar mes turime irodyti visam pasauliui kas mes?

 20. Kas mes?! Jau 10 metų tai įrodinieju visoms institucijoms Lietuvoje. Taip, taip, Lietuvoje!!! Toliau žengti pensininkams draudžia vakarietiški įstatymai! Mat, privalai būti mokslo institucijos darbuotojas ir turėti mokslinį laipsnį!?
  Kai buvo skelbiama Lietuvai – 1000 metų, aš asmeniškai V.Landzbergiui įteikiau nuorodas į šaltinius, kad vardui LIETUVA jau per 1500 metų!!! Tą patį skelbiau ir kitais kanalais.Nepadėjo!
  Kai L.Graužinienė skubėjo pas lenkus, internete skelbiau: “955 metais pasikrikštijo ne lenkas ar Lenkija kurių tuo metu dar nebuvo, bet mūsų Gardarikės (nuo jūros iki jūros ir nuo Uralo iki Vyslos upės) rikis Daugonis. Jis buvo Gardarikės Vanduolijos (Vyslos žemupyje būvusi rikija) rikis. (Aie tai jau rašiau.).
  Kai seniausios Žemėje LIETUVIŲ KALBOS deka įminiau seniausiųjų kultūrų šaltinius ir jų pagalba atradau Trečiąjį bei Ketvirtąjį Žemės ašies judėjimus, paskelbiau tai ir Lietuvoje. Jokios reakcijos!? Tyli ir universitetai, ir Mokslų Akadėmija, ir Mokslų Taryba, Nepadėjo ir kreipimasis į būvusius prezidentus Paksą bei Adamkų. Nepadėjo ir D.Grybauskaitė. O juk pasaulis be LIETUVIŲ KALBOS niekada neįmins- nei kodėl klimatas kinta? Nesužinos ir tai, kas jau žinoma 100 000 metų atgalios ar į priekį! Tai su vyksmo schemomis ir grafikais išdėstyta mano knygose “Per praeitį į ateitį”, kurios Lietuvos bibliotekoms yra nereikalingos. Tad kaip mes dar dar kitaip galime įrodyti pasauliui – kas mes?! Ar ne todėl ir mūsų jaunimas geriau glaudžiasi ne prie Lietuvos, bet bėga iš jos?!

  • Suduvis:

   Todel mes ir nenuleidziame ranku. Mes toli grazu ne pensininkai ir toli grazu ne visi bemoksliai,ir ne visiems “klubai ir kompiuteriniai zaidimai” yra megstamiausi uzsiemimai – musuose dar liko ir sveikai mastanciu jaunu zmoniu…:-) Jusu knyga nereikalinga Lietuvoje ? Bet mes juk galime pagalvoti,kas butu, jeigu ta knyga isvertus i kitas kalbas ir pasiulius ja platesniai visuomeniai ? Na ir siaip ,as turiu ir daugiau savu ideju,bet nenoriu perlenkti lazda…:-) Pirma gal geriau ,as jusu knyga paskaitysiu.

 21. Šaunu, kad Lietuvoje dar yra žmonių, kurie rankų nenuleidžia ir dvasia stiprūs.
  Knygos gimė tokia seka – “Perkūnas” (2007 m.) , “Per praeitį į ateitį” (2008 m.), “Pažadinta praeitis” (2012 m.), “Praregėjimas” (2014 m.) ir “Praeitis ir Ateitis” (2015 m.).
  Patartina skaityti jas būtent tokia seka. Įdomu tai, kad rašant knygą, apie tai, kad rašysiu dar ir tęsinį, nežinojau.

 22. Beje, š.m. gegužės 31 d. Kauno Karininkų Ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19) II a. Mažoje salėje 17 val. įvyks paskaita tema “Klimato kaita ir LIETUVIŲ KALBA”. Tuo pat metu įvyks ir mano knygų pristatymas. Kviečiu dalyvauti.

 23. Turiu Tamstą nuliūdinti. Mat aš nesu nei istorikas, nei lingvistas, nei lituanistas. Nežiūrint į tai Lietuvių kalba padėjo man įminti seniausiųjų kultūrų šaltinius. O ten jau ir naujieji Žemės ašies judėjimai atsiskleidė visu didingumu.
  Beje, prie šių atradimų ženkliai prisidėjo ir LIETUVIŠKI VARDAI! Tačiau anų laikų vardai beveik nieko bendro neturi su mūsų laikų lietuvių vardais.
  Senovės indų šaltiniuose minimas dievas Pradžiapatis – sanskrito kalboje – d. PRADŽAPATIS. Anot šaltinių, jam jau per 50 000 metų! Atkreiptinas dėmesys į šiame varde esančia šaknį-RADŽA. Būtent ši šaknis leidžia mūsų laikų indų radžoms-karaliams, teigti, kad jie yra dieviškosios prigimties.
  Nuo 5-jo iki 1-jo t.pr.m.e. šiauriniame Žemės pusrutulyje viešpatavo d. Saulius. Jam padėjo d. Agnis ( Ugnis).
  1365 m.pr.m.e. Egėjo jūroje įsiveržęs Tero ugnikalnis pagimdė cunamį simbolizavusį Tęsėja (jis buvo Jūrų dievo Poseidono anūkas ir sausumoje tęsė senelio jūroje pradėtus juodus darbus); ugnikalnio pelenus simbolizavusį Heraklį (gerasis aklis); lavą iš ugnikalnio šono simbolizavusią – Herą (Gerąją).
  Nuo 1000-jų iki 500 metų pr,m.e. šiauriniame Žemės pusrutulyje įsiviešpatavo Saulės ir Mėnulio dvivaldystė, kuri šaltiniuose menama Saliamono (Saulė ir Mėnulis) vardu.
  O kur Genties rikiai- Henrikai, kur į Centrinę Europą perikėle (nuo liet. keltis) mūsų protėviai-KELTAI? O kur keltai daėje iki svieto galo – iki Atlanto ir pagimde GALUS – prancūzų protėvius?
  Kur Vykingai- nuo liet. vykti; kur variagai- nuo liet. vergai? Ir t.t.
  Beje, krikščioniškųjų laikų šaltiniais aš nesidomiu, kadangi, jie yra tendencingi ir sudaryti visiškai neįvertinant keturių Žemės ašies judėjimų, o tai reiškia- neįvertinant istoriniais laikais Žemėje būvusias gamtines sąlygas.
  Negalime pamiršti ir VI a. Gardarikėje būvusį tautos vytį- Vytautą (iki šio titulo jis turėjo Vaidevučio vardą). Ir t.t.

 24. suduvis:

  Del zemes asies kitimo nepriestarausiu,. Esu kazkur apie tai skaites,kad kintant zemes palydovo atstumui- trajaktoroijai zemes atzvilgiu, priklausomai kinta ir zemes asis. Tai vyksta pastoviai, mano nuomone net ir neproporcingai, jeigu ivertinti tai,kad ir zemes brolelis, laikas nuo laiko,yra atakuojamas pasiklydusiu didesniu dangaus kunu,arba ir tai, kad abu kartu, yra priklausomi nuo jegu,kurias sukelia didesni musu Saules sistemos kaimynai.
  -Mielai apsilaniyciau jusu paskaitoje, bet kaip ir dauguma lietuviu,esu priverstas gyventi ir dirbti uz Lietuvos ribu,todel neturiu galimybiu. Siulau apie jusu paskaita pranesti placiau, gal net ir Lryto portale. – Del temos Alarix,Alaricus – Alaricius , laukiu ir kitu nuomones

 25. Klodas:

  Indoarijų civilizacijos kilmės požiūriu (arijai-artojai) realiau kalbėti apie ūbajį tūkstantmečių laiką su kuriuo Mes turime ryškų prasminį ryšį – Mesopotamija Civilizacijos lopšys prieš 10 tūkst. metų prie Nemruto kalno, Mari miestas – meilės deivės Ištar vartai, kiliaraštis, Gilgamešo epas, karaliaus Mes kalam duga vardas ir mes, karalius Sargonas išliko sargo įvaizdžio atgarsiu, o jau Mėnulio karalienė Gal – visas baltų žodynas ir Visata mūsų galvai kaip Rytų išminties Dao – gal viskas, arba gal niekas, pagaliau ir galas kaip šventa riba. Gal ir Ariogla kaip arijų deivės Gal šventovė. Ir kur bepažvelgsi nuo Galindos iki Latgalos – visur atgarsių rasis Lietuvos ir viso Baltų krašto įvaizdžio kūrimui.

 26. Japonijoje dirbantys mūsų mokslininkai pastebėjo labai didelį grafinį panašumą tarp japoniškų hieroglifų ir lietuviškų runų! Dar daugiau, tarp šių raštų pastebėtas ir stebėtinas fonetinis-tarties panašumas. O Japonijoje gyvenanti žaliaakių ir šviesiaplaukių ainų gentis? Kas jie ir kaip jie ten pateko?.O Baltistanas – baltas kalnas?
  Kiniečių šaltiniuose sutikau valdovą Di-džiūną!? Istorikai gi kiniečių spaudoje rado baltaveidžių ir dargi antropologiškai lietuviams giminingų žmonių mumijas.
  Beje, man teko 15 metų gyventi Altajų kalnuose On-gudajaus miestelyje. Įdomu tai, kad altajų kalboje -on- reiškia dešimt, gudas – dievas!? O tai reiškia, kad gyvenau 10 dievų miestelyje.
  Šaltiniai liudija, kad prieš erų sandūrą iš Azijos stepių į Rytų Europą atvyko sarmatų gentis. Aš pilnai pritariu Česlovui Gedgaudui, kuris sarmatų vardą kildina nuo lietuviškų – ar matai? Pirmiausiai būtina žinoti, kad tuo metu kai sarmatai ėjo į Rytų Europą, Saulė tekėjo Atlanto pusėje. Dar daugiau, tuo metu mūsų Žemės pusrutulyje žmonės Saulės aplamai nematė – nuo 500 m.pr.m.e iki 500-jų metų mūsų pusrutulyje viešpatavo vienas Mėnulis! Tad sarmatai keliavo Nakties laikmetyje ir susisiekimo bei bendravimo pagrindinė priemonė buvo laužas-ugnis. Prieš kiekvieną ryšio seansą žmonės ugnies bliksniais klausdavo – ar matai? Būtent taip, tarnaudamas kariuomenėje, ir aš klausdavau prieš radio ryšio seansą- ar girdi? kaip girdi? Ir t.t., ir taip panašiai!
  Tad darau vienareikšmę išvadą, kad nuo VI t.pr.m.e. klimato kaita mūsų protėvius, kartu su gyvūniją, nuo Ramiojo vandenyno “varė” Atlanto link. Tai patvirtina ir baltų filosofas I.Kantas, kuris dar prieš 300 metų teigė:”Lietuvių kalbą būtina išsaugoti vien jau todėl, kad tiktai jos deka galima bus įminti- kodėl žmonės migravo”!

  • Klodas:

   Įžvalgose į giliausią žmonijos praeitį daug kas miglota. Prancūzų mokslas, archeologija ir genetika grindžia žmonijos kilmę bei sklidimą nuo šiaurės Afrikos, homo sapies iškilimą, ir kelius. Mūsų kalbiniai provaizdžiai svarbu baltiškai saviraiškai, bet esmė – jog indoarijai sklido po visą Europą, tik mus čia prie Baltijos mažiau palietė ir sudarkė barbarų (tautų kraustymasis), išsaugojom daugiausiai savitumo. Todėl pagrindinis dalykas yra protėvių ryšys su protėvynės civilizacija ir Basanavičiaus pagrįstas atsikėlimo kelias. Kitas klausimas, kodėl arijai traukėsi iš Mesopotamijos…

 27. Mūsų protėviai nuo vandenyno iki vandenyno migravo ne tiktai vienu keliu ir ne tiktai dėl klimato kaitos. Beje, ši migracija buvo ne vienkartinė ir ne tiktai į vieną pusę. Tačiau vienaip ar kitaip, į vieną pusę protėvių kelionė, galime manyti, trukdavo apie 6000 metų! (Tai vieno Žemės ašigalių kaitos ciklo trukmė).
  Šaltiniai mini galingiausių ugnikalnių įsiveržimus, kiek rytuose, tiek ir vakaruose. Mini ir jau nesančius ugnikalnius. Mini sėlius nuo šiaurinių, o taip pat ir nuo pietinių kalnų šlaitų, kurie visada pakoreguodavo migracijos kelius. Tad migruodavo pastoviai ir nuolat, kaip nuolat kinta ir pats klimatas..
  Būtu neišmintinga dabar bandyti nustatyti – kada ir kaip anais tolimais priešistoriniais laikais mūsų protėviai vadinosi. Ar mums – LIETUVIAMS neužtenka žinoti, kad, anot šaltinių, jie kalbėjo seniausiąja Žemėje LIETUVIŲ KALBA?!

  • velinas:

   Atleiskite,bet as manau ,kad Lietuviai ,tai buvo tik viena didele gentis.Kitos gentys buvo Zemaiciu,Kursiu,Seliu,…ir Prusu 12 genciu. Manau Trakai,taip pat buvo atskira gentis,bet del kazkokiu priezasciu,mazai apie tai kalbama.

 28. “Per mažai kalbama”, arba visiškai nekalbama todėl, kad iki genčių susidarymo visi Žemėje kalbėjo viena – LIETUVIŲ kalba!!! Būtent todėl gentys išnyko ir “mažai apie jas kalbama” o PRAEITĮ mena tiktai LIETUVIAKALBIAI!

  • Suduvis:

   Del lietuviu kalbos senumo: gana idomi tema. Gal turite nuorodu,kur internete apie tai butu galima rasti informacijos ? Tiesa sakant stebina ir tai,kad ir Biblijoje Paulius,yra persivadines Saulius (nors vadinamas zydu),ir pvz. Dainius buvo Alexandro flotiles Generolo Eumenes desinioji ranka “Bibliotheca Classica” (Dainius, i, m. the commander of the tle«t of Eumenes, in 171) B. C. (Liv. xliv. 28). ,ir daug kitu idomiu dalyku galima rasti…

 29. Lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros amžių galima nustatyti tiktai įminus seniausiųjų kultūrų (sen.indų, šumerų, babiloniečių, graikų, egiptiečių, hetitų, arijų-baltų, kiniečių, japonų ir kitų) šaltinius, kuriuose yra apstu informacijos iš seniausios praeities. O tų šaltinių per 300! Visi jie yra “įkrauti” į mano ankščiau nurodytas knygas, už kurias su redakcija dar neatsiskaityta. Internete galima rasti tiktai tai kas į juos įkraunama. O kas be lietuvių gali tai padaryti?!

 30. Rimgaudas:

  Radiniai daro savo darbą: padargas iš elnio rago siekia 43 tūkst. metų atgal, “lingvistiniai” radiniai prie Tauragnų ir Varaklani Latvijoje pagal žvaigždes rodo 26 tūkst. metų senumo bendruomenes, Tauragnų karjere rastos geležies lydymo iš balų rūdos krosnies dalys siekia 13 – 16 tūkst. m. atgal. Susidaro vaizdas, kad mūsų bendruomenės organizuotai gyveno čia dar prieš užeinant ledams. Kai ėmė trūkti maisto, palikome budinčiuosius prie ateinančio šalčio krašto teritorijoms saugoti, o patys gentimis pasitraukėme Indijos bei Šiaurinės Afrikos kryptimis. Ten buvo atvėsę, nes, pvz. Afrikoje, augo ąžuolai. Kai ėmė šilti, tai darėsi per karšta ir etapais grįžome atgal: kas žuvo, kas nutautėjo, o mes grįžome. Tad, pasidžiaukime.

 31. “Mūsų filosofas E.Kantas lietuvių-vokiečių žodyno įžangoje pažymi: “Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis”. (Č.Gedgaudas “Mūsų praeities beieškant” 51 psl.).
  Šis raktas tai LIETUVIU KALBOS DEKA atrasti TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES JUDĖJIMAI!.

 32. gintas:

  manau tam proistorikui Zubinui Dievas dave per daug fantazijos.

 33. gintas:

  Gudais vadiname baltarusius.Birstono apylinkese panemuniu gyventojai gudais vadina desnes Nemuno puses gyventojus/jeigu veidu ziuri pasroviui/.Tuo tarpu gyventojai esantys kaireje Nemuno puseje vadinami buvo dar mano tevu zalemunscikais./Uznemune/.Nezinau kada ir kodel atsirado toks susiskirstymas,bet ten ejo Lenkijos kunigaikstystes ikurtos po Napaleono karu siena,gal tai ir itakojo suskirstyma i gudus-desnio kranto gyventojus irzalemunscikus-kairio kranto gyventojus.Be to stumtis Nemuno pakrasciu valti pries vandeni vadinasi -guravotis.O, pati valtis vadinama ‘caika’,kas panasu i kajaka,atkeitus afrikata ‘c’ i senesne ‘k’.

 34. Iki 1956 metų Altajaus kalnuose gyvenau kaime pavadinimu Ongudai.(Vietine kalba – On – dešimt, Gud – Dievas).
  Tad kaimas turėjo dešimties dievų vardą!
  Anot Herodoto 5-me a.pr.m.e. kairiajame Tenajaus (Dono upės, nuo liet.-tenaj) gyveno iš rytų atėję sarmatai. O štai erų sandūroje gyvenęs graikų istorikas ir geografas Klaudijus Ptolemėjas (K.P.) mus informuoja, kad erų sandūroje sarmatai jau būvo paplytę visoje Rytų Europoje. Tas pats KP praneša mums ir tai, kad juo laikais Rytų Europoje gyveno 61 gentis, kurių tarpgentinė kalba buvo LIETUVIŲ!
  Didžiausia tikimybė, kad būtent sarmatai Rytų Europai ir padovanojo Dievą GUDĄ!
  Beje, sarmatų vardo kilmė taip pat lietuviška! Mat, nuo 500 m.pr.m.e. iki 500-jų metų, mūsų Žemės pusrutulyje vyravo ištisa Žiema ir Naktis. Tad vienintelė susisiekimo priemonė, tarp gyvenviečių, buvo – ugnis. Prieš ryšio (seanso) pradžią, kaip ir mūsų laikais radistai, paklausia- ar girdi?, jie klausdavo – ar matai? Šio žodžio nuolatinis kartojimas vėliau virto genties pavadinimu- Sarmatai!

 35. P.S. Jonai, ištaisyk straipsnio tekste klaidą:

  Parašyta: “Iki šiol buvo minimas 3 amžius prieš Kristų – siejama su indoeuropiečiais ir virvelinės keramikos paplitimu Europoje ir Rytų Pabaltijyje.”

  Turi būti: “Iki šiol buvo minimas 3 tūkstantmetis prieš Kristų – siejama su indoeuropiečiais ir virvelinės keramikos paplitimu Europoje ir Rytų Pabaltijyje.”

 36. Reikia skirti tris dalykus: kalbų raidą, kultūrų raidą ir genetinę kilmę. Jie labai dažnai nėra tiesiogiai susiję.

  Terminas “indoeuropietiškas” yra būtent kalbinis, o ne genetinis.

  Tačiau jei kalbame apie tolimus protėvius, tai be abejo dabartinių lietuvių protėvių tarpe buvo ir nemažai būtent senųjų indoeuropiečių, kalbėjusių indoeuropiečių prokalbės tarme – tai akivaizdu, nes kitaip mes dabar lietuviškai nekalbėtume.

  Mes baltai esame būtent pagal savo dabartinę kalbą, tačiau dalis mūsų tiesioginių protėvių, gyvenusių būtent dabartinėje Lietuvos teritorijoje (ir aplink), matyt, kalbėjo senosiomis saamių kalbomis.

  Tik nepainiokite šių kalbų su finų-ugrų kalbomis – dabartinių saamių kalbos yra labai stipriai finizuotos, bet savo pirmine kilme tai nėra finų kalbos.

  Girininkas kalba apie tai, kad dabartinių baltų tolimi protėviai gyveno dabartinėse Lietuvos, Latvijos, Prūsijos žemėse jau prieš 10 000 metų.

  Jis nekalba apie tai, kad jie kalbėjo indoeuropiečių kalba.

  Šią kalbą atnešė indoeuropiečiai, kurie ir susimaišė su vietiniais gyventojais, perėmė iš jų kultūrą bei religinius tikėįimus (autochtoninių žemės deivių-moteriškių kultas yra ne indoeuropietiškas, o vietinis), tačiau kartu išlaikė ir senąją indoeuropiečių kalbą bei indoeuropiečių vyriškus dievus.

  Beje, genetiniai tyrimai rodo, kad tuo metu Lietuvos teritorijoje gyveno dabartinių saamių giminaičiai – jie nėra ugrofinai, o jų senoji kalba buvo visai atskiros kalbinės grupės.

  Dabartiniai saamiai kalba keliomis kalbomis, kurios jau yra finizuotos, tačiau jose dar labai daug senųjų saamiškų reliktų.

  Genetiškai mes taip pat esame “tam tikru procentu” ir estų giminaičiai. 🙂

  Nes dabartiniai estai yra palikuonys finų, kurie “sufinino” dabartinėje Estijos teritorijoje gyvenusius baltus (o šie dar gerokai anksčiau “subaltino” čia gyvenusius saamių gentainius).

  Kitaip sakant tarp dabartinių lietuvių, latvių, estų, suomių, saamių yra žmonių, kurie turi savo bendrų protėvių – iš maždaug 10 000 metų senumo laikų (ir dar senesnių).

  Tačiau nepainiokite genetinių protėvių su kalbų ir tarmių susiformavimu.

  Genetiniai tyrimai šiuo metu jau labai ištobulėjo (turiu omenyje būtent techninę tyrimų pusę).

  Todėl genetiniai tyrimai dabar jau gana tiksliai šiuo metu nustato, kada maždaug gyveno bendras dabar gyvenančių kelių žmonių protėvis.

  Taip konkretaus žmogaus protėvių “kelią” vyriškąja bei moteriškąja linija šiuo metu nustato jau pakankamai tiksliai.

  Tačiau kada tokių tyrimų rezultatus bandoma apibendrinti “nacionaliniu-etniniu” požiūriu, įtraukiant krūvą visai nesusijusių žmonių, kurių duomenis imant nebuvo sudaryti jų protėvių genealoginiai medžiai (o jų kol kas praktiškai genetikai, rinkdami pirminius duomenis, ir nedaro), gaunami įvairiausi “rezultatai”, kartais tiesiog juokingi…

  Ir pateikiami populiarioje žiniasklaidoje kaip kokios sensacijos. 🙂

  Visi tokie aiškinimai yra elementarūs “supaprastinimai” – kartais ir tiesiog klaidos, žurnalistams ieškant sensacijų, kurias būtų galima pateikti žmonėms, kurie apie tuos klausimus nieko neišmano. O ir patys žurnalistai irgi dažniausiai nieko apie tai nenutuokia.

  Visi tie “rimti” genetiniai tyrimai yra visiškos pasakos. Jie nerimti visų pirma tų tyrimų pateikiamomis išvadomis. Nes jos iš tikrųjų niekuo rimtai nepagrįstos.

  Tikroji problema yra tai, kad Europoje renkant pirminius genetinius pavyzdžius yra laikomasi “politinio korektiškumo” principo – kitaip sakant, niekada nėra tiriama žmogaus etninė, religinė, rasinė kilmė – bent jau porą šimtų metų apimanti. Tai tiesiog “tabu”.

  Ir todėl surenkami duomenys ne apie, pvz., lietuvius ar estus, o apie žmones, kurie šiuo metu gyvena Lietuvoje ar Estijoje. Nors gal būt jų senelis atvyko iš kokios nors Vologdos. 🙂

  O kadangi duomenis renka ir tiria juos masė visokių “firmų” pagal skirtingas metodikas, tai ir jų suformuotos imtys duomenų analizės požiūriu yra visiškai nereprezentatyvios ir “nešvarios”.

  Tačiau būtent iš bendrų šių duomenų lentelių vėliau jau daromos toli siekiančios išvados. Ir gaunami tiesiog “stebuklingi” rezultatai.

  Todėl pagrindinė bėda kol kas yra pirminių “matematiškai švarių” duomenų surinkimas – švarių ta prasme, kad imant mėginį yra kartu ištiriami ir archyvai, ir nustatoma, kiek įmanoma daugiau tiriamo žmogaus protėvių, jų tautybė, religija, naudota kalba, kilmės vieta…

  Tada tokiu būdu surinktus pirminius duomenis jau galima tirti ne tik genetiniais metodais, o jų rezultatus jau panaudoti apibendrinančioms išvadoms gauti.

  P.S.1. Aš asmeniškai manau, kad indoeuropiečių kalbinė protėvynė buvo vadinamąjame “derlingajame pusmėnulyje” – dabartinės Turkijos, Irako ir gretimos teritorijos. O vėliau jau vystėsi dabartinės Vidurinės Azijos stepėse, iš kur pasklido po pasaulį (Iraną ir Indiją, Europą…).

  P.S.2. Kalbotyroje priimta arijais vadinti tik iranėnų protėvius, o kai kada ir indų (kalbančių būtent indoeuropiečių kalbomis) protėvius.

  Europoje vieninteliai tikri arijai šiuo metu yra čigonai (tiksliau sakant, čigonų kalbos (tarmės) priklauso indų kalbų grupei). 🙂

  Na ir dar yra trys grupės osetinų Kaukazo priekalnėse.

  P.S.3. Teorija, kad slavai kilo iš paribio baltų jau paneigta.

  Kitas reikalas, kad labai daug senųjų baltų genčių buvo laikui bėgant suslavintos – tai yra perėmė slavų tarmes.

  O tam tikra dalis senųjų baltų genčių buvo sugermanintos – be to labai įvairiais laikotarpiais.

  Labai panašiai daugybė senųjų įvairiausių pasaulio tautų dabar kalba angliškai, ispaniškai ar portugališkai. Tik tai įvyko jau mūsų rašytinės istorijos akyse, todėl šie procesai puikiai žinomi ir ištirti – skirtingai nei daugelio senųjų baltų genčių suslavinimas bei sugermaninimas.

 37. Rokas:

  “Tačiau procesas prasidėjo ne nuo 3, o nuo 8 amžiaus prieš Kristų”. – turėtų būti “tūkstantmečio”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: