L. Tautkuvienė, J. Karsokas. Nekeiskime tikrų laisvės simbolių popierine gėle (107)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

,,Neužmirštuolė“ – tai popierinė gėlė, kurią sausio 13–ąją įsisegti kviečia akcijos globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė, režisierė Dalia Ibelhauptaitė, žurnalistas Andrius Tapinas, Europos Parlamento pirmininko patarėjas, Lietuvių bendruomenės Belgijoje pirmininkas Arnoldas Pranckevičius ir kiti. Gėlės žiedo simbolis pasirinktas norint parodyti pagarbą kovotojams už laisvę, o neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti. Iniciatyvą lydės šūkis „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi…“ (Citata iš Lietuvos spaudos).

Artėja Sausio 13–oji – Lietuvos Laisvės gynėjų diena. Tai pagarba, atmintis žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Prieš 25–erius metus, tą šaltą Sausio naktį prie Lietuvos Televizijos bokšto žuvo mūsų tautiečiai, žuvo, kad mes gyventume laisvi ir laimingi… Jie paaukojo savo jaunus gyvenimus už mūsų gyvenimą.

Prisiminkime – tais laisvėjimo metais, kai rinkomės į Vingio parką, stovėjome Baltijos kelyje, gynėme Vilniaus Spaudos rūmus, Aukščiausiąją Tarybą, Lietuvos RTV komitetą, TV bokštą ar radijo stotį Kauno Lapėse, mūsų nuostabi Trispalvė plevėsavo visur. Juk ji – Lietuvos Laisvės, laisvos Nepriklausomos šalies simbolis. Su Trispalve, Lietuvos Vyčiu, Gedimino stulpais ir tautine daina iškovojome Laisvę.

Lankome  žuvusiųjų kapus, padedame gėlių, uždegame žvakeles. Tai ne akcija, tai ilgaamžė padėkos diena tiems, kurie pasiaukojo vardan Lietuvos… Tai ir įpareigojimas mums, likusiems gyventi, saugoti jų atminimą. Pagarbiai, su trimis spalvomis, nieko bendro neturinčiomis su popierine žydra neužmirštuole.

Lietuvių tautosakoje – išlikusiose liaudies dainose, padavimuose, legendose ar net pasakose  nesutiksite „neužmirštuolės“. „Nezabudka“ (neužmirštuolė – rusų k.) sutinkama kaimynų dainose. Mūsų – rūta, lelijėlė, šalavijas, mėta. Sudūvių moterys nuostabias prijuostes iškaišydavo tulpėmis, aukštaitės, dzūkės – įausdavo kačpedėlius. Nėra neužmirštuolės. Nėra. Ji dirbtina, ta popierinė, kurią siūlo išsikirpti „akcijai“…

Tokia ar kitokia akcija – tai panieka žuvusiesiems, jų idealams. Tai noras trinti Tautos istorinę atmintį. Dėkui Dievui, tik dvidešimt tūkstančių atsirado, kuriems tas pats ką prisisegti. Ir kaip nebūtų skaudu, jų tarpe – Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Sausio 13–osios brolija, Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo–Lithuania“ ir t.t. Kas jiems vadovauja?

Kodėl paniekinama Trispalvė?! Na, nebuvote Baltijos kelyje, negynėte Aukščiausiosios Tarybos, spaudos rūmų, TV bokšto. Tie, kurie buvo penkerių ir sėdėjo prie TV ekranų su seneliais, laukdami kurion pusėn nusvirs svarstyklių lėkštė, kurie kovojo ,,savus karus”, suprantama, neturi jokių sentimentų Trispalvei, gal net ir nekenčia jos – juk nelaikė savosiose rankose, kaip tas jaunimas, susirinkęs į 1988 m. trijų pabaltijo šalių tradicinę studentų dainų šventę „Gaudeamus“ Vilniuje. Kai Vingio parke studentai, vieni kitiems per rankas perduodami, iškėlė trijų respublikų tautines vėliavas, o Žalgirio stadione suplevėsavo didžiulė trispalvė, smagus buvo vaizdas, kaip susijaudinę lakstė komjaunimo, partijos komitetų veikėjai kartu su milicininkais, stengdamiesi išplėšti, atimti…  Kokia baisi jiems tada atrodė Trispalvė. Dabar, kai pamatai tuos pačius „veikėjus“, per naktį išvertusius kailius ir sakančius skambias patriotines kalbas, supranti, kodėl jie segasi žydrą popieriuką, panašų į gėlę.

O ką mes jaučiame žuvusiųjų artimieji ar Aukščiausiosios Tarybos, TV bokšto gynėjai? Gėdą – juk išduodamas svarbiausias Laisvės simbolis – Trispalvė ir siūlomas pakaitalas – žydras popieriukas. Trispalvę lietuviai išsaugojo Sibire, Trispalvė išliko išeivijoje – be jos ir tik su ja – visos šventės, paminėjimai, demonstracijos. Gal šiai dienai daliai valdančiųjų Trispalvė kaip ir A.M. Brazauskui 1988 m.,tėra skuduras, prie kurio jis negalėjo kalbėti, todėl  mielai keičiama į žydruolę?

Bet kodėl tie, kurie vardan Trispalvės, Gedimino stulpų ar Vyčio atėjo į Sąjūdį, su juo ir  į Nepriklausomybę, iškeitė Laisvės simbolį į popieriuką?! Gėda ir skaudu už prof. Vyt. Landsbergį ir jo sekėjus – juk nedera prie tautinio kaklaryšio kažkokia nezabudka.

Kviečiame sustoti ir pamąstyti – žuvusiems Trispalvė buvo svarbiausias Laisvės simbolis. Todėl nesisekite žydros nezabudkos. Nesisekite.

Sausio 13–oji – tai mūsų Laisvė, aplaistyta raudonu žuvusiųjų krauju. Laikas pasakyti, kad karalius nuogas – tik tiems, kurių nebuvo tas šaltas naktis prie  Seimo, TV bokšto ar Kauno Lapėse, tiems nesvarbu ką prisisegsi prie krūtinės.

Nepamirškime – Lietuvio širdyje brangiausios spalvos trys:
Geltona spalva – tai saulė
Žalia – tai laukų spalva,
Raudona – tai mūsų kraujas
Kartu jos tai Lietuva.

Tito Masiulio, žuvusio Sausio  prie TV bokšto teta,
Ligija Tautkuvienė,
Sausio 13–osios  medalininkas, Lietuvos TV bokšto gynėjas
Juozas Karsokas

Vilnius– Čikaga
2016-01-06

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

107 komentarai

 1. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  “L. Tautkuvienė, J. Karsokas. Nekeiskime tikrų laisvės simbolių popierine gėle”
  Prisisege ta popierine gele ar kokia georgijaus juostele…. yra LIETUVOS ISDAVIKAI, nes nezino Lietuvos lietuvisku simboliu, o naudoja is kazkur PAVOGTUS simbolius. Iprato VOGTI, sustoti negali!

 2. Pagarba straipsnio autoriams. Tai, kas parašyta – TIKRA TIESA. Aš taip pat aktyviai dalyvavau visuose renginiuose. Šiandien – esu pensininkas….Tie, kurie šiandien valdžioje ir buvę, chapūgos su Landsbergiu priešakyje – mus paprasčiausiai nurašė kai tik PRIĖJO PRIE LOVIO. Aš, 48 metus atidirbau mokykloje. Auklėjau jaunąją kartą. Ir ką jus manote? Gaunu ubago 280 eurų pensiją…O tie – vadinami “patriotai “susiveikė” sau po dvi, tris pensijas. Jau nekalbu apie Landsbergį ir jo pakalikus. Tai ką mes pastatėme, sukūrėme per 50 metų būdami TSRS sudėtyje – tie chapūgos išgrobstė, prichvatizavo, o mus, kurie visą tai sukūrė, užkasinėja dar gyviems esant….

  • Diedas:

   Gyvas užkastas Lietuvos pilieti.
   Pramonę privatizavo ne Lanzbergis ir ne Lietuvos patriotai.
   Jeigu atmerksi veizolus, pamatysi, kad fabrikai ir visa kas neša nors kokią naudą, komunistų rankose.

   • Bet pirmuoju šalies vadovu buvo Landsbergis, vadinasi, ir per jį viskas atsidūrė “komunistų rankose”… Ar kartais dabar ne už tas komunistams suteiktas galimybes, laisves išlikti valdžioje, “prichvatizuoti” fabrikus, kitus turtus Butkevičius su Kirkilu atsidėkodami reikalavo, kad jam būtų suteikta Laisvės premija…

    • Gaila, kad trumpa atmintis:

     Labai gaila, kad “pamiršote” – prichvatizacija prasidėjo 1992 m. rudenį, kai į LR Seimą išrinkote LK(b)P, o 1993 m. pradžioje – buvusį LKP CK pirmąjį sekretorių A. Brazauską – net LR prezidentu! Tuo metu, kai pirmuoju šalies vadovu buvo Vytautas Landsbergis, ūkį valdė ministrė pirmininkė Kazimira Prunskienė kartu su pavaduotoju A. Brazausku. Ir nesakykite, kad šito Jūs nežinote, ir nerašinėkite nesąmonių, nemedžiokite kvailelių. Geriau prisiimkite asmeninę atsakomybę kiekvienas, balsavęs tą šaltą spalio pabaigos dieną už okupacinę komunistinę praeitį!

     • alksnaitis:

      O kas turėjo daugumą seime tuo metu?

     • Prunskienė Premjere, o jos pavaduotoju Brazauskas tapo valstybės valdovu esant Landsbergiui. Galima sakyti, kad tuo metu vyko savotiškos politinės valdžios “dalybos” tarp Landsbergio ir Brazausko šalininkų. Šių “dalybų” rezultatai be abejonės lėmė vėlesnius valstybėje vykusius turto “prichvatizavimus”. Taigi to meto valstybės valdovas čia nėra “ne prie ko”… Juolab, kad ir 1992 m. rinkimai vyko jam “ambicingai” nuvairavus Seimą iki priešlaikio pasileidimo, užuot bandžius vairą perduoti kitam galimai tinkamesniam į šias pareigas Sąjūdžio Seimo nariui. Juolab, kad Landsbergio reitingai 1992 metais jau krito ir krito. Taip, galima manyti, dėl asmeninių “ambicijų” prasidėjo buvęs smetoniškas nepakeičiamas sėdėjimas valdžioje, tebesitęsiantis iki šiol…

      Kas dėl 1992 m. rinkimų, tai manyčiau, kad ne kas kiti, o greičiau pats galite būti balsavusiu “tą šaltą spalio pabaigos dieną už okupacinę komunistinę praeitį!” Tai va, kaip yra dėl tos “trumpos atminties”…

      • tam "kažin":

       Prašom kalbėti faktais, o ne naratyvais: “prasidėjo buvęs smetoniškas nepakeičiamas sėdėjimas valdžioje, tebesitęsiantis iki šiol…” Jūsų žiniai, Vytautas Landsbergis Lietuvos valstybės vadovu, Parlamento pirmininku, buvo 2,5 metų, iki Parlamente susiformavo naujoji dauguma, jau nebe Sąjūdžio, o iš visokių LK(b)P satelitų, taip vadinamų “nuosaikiųjų” ir pan… Ypač tas pasimatė po pučo Maskvoje,1991 vasarą, kai ta naujoji dauguma blokuodavo, trukdydavo būtinų įstatymų priėmimą, žodžiu, buvo ne darbas, o nesibaigianti “diskusija”. Taigi, 1992 metais į parlamentą sugrįžus LDDP-istams, jie tapo nepakeičiami, su trumpomis išimtimis…, per visą nepriklausomybės laikotarpį.

       • Prunskienės skyrimas premjere, Seimo paleidimas pirma laiko, ir kita, tai kas čia, ar ne valstybės vadovo veiksmus rodantys faktai…
        Beje, LDDP buvo ir 1990 m. Seime, tik opozicijoje, o buvimas joje demokratiniu supratimu irgi yra dalyvavimas valstybės valdžioje. Taigi ir Lansbergis po 1992 m. Seimo rinkimų tapęs opozicijos lyderiu išliko valstybės valdžioje, tik, žinoma, su kitu vaidmeniu…

        • Gerb. "kažin":

         Taip, nuo 1990 m. kovo 11-osios iki 1992 m. lapkričio… Vytautas Landsbergis buvo pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos vadovas. Tik nei Prunskienė, nei Brazauskas nebuvo opozicijoje. Jie buvo vykdomoji valdžia, o tai nėra opozicija. Vykdomoji valdžia (vyriausybė) privalo dirbti ranka rankon su Parlamentu ir vykdyti Parlamento priimtus įstatymus. Deja, 1991 m. sausio pradžioje nevykdė įstatymo dėl kainų, nors puikiai suvokė, kad tai sukels įtampą ir nepasitenkinimą visuomenėje. Tas ir įvyko. O reikia nepamiršti, kad tuo metu Prunskienė dar buvo Sąjūdžio žmogus!

         • Taigi trumpai drūtai sakant, viskas ką tuo metu blogai darė Prunskienė, Brazauskas, kiti laikytina ir valstybės vadovo Lansbergio blogo, netinkamo vadovavimo darbais…

          • Gerb. "kažin":

           Gerb. „kažin“, negi Jūs manote, kad būdamas Landsbergio vietoje, būtumėte buvęs toks stiprus ir galingas, kad būtumėte galėjęs paskelbti karą Rusijai arba Brazauskui ir jo galingajam CK? Juk tai būtų buvę Lietuvos valstybės ir Landsbergio savižudybė? Ar Jūs šito norėjote?

          • Arba apsimetinėjate, arba buvote toli nuo Sąjūdžio vidaus įvykių… Sąjūdis Seime turėjo daugumą. Jokių karų grėsmės po Maskvos pučo nebeliko.

  • Gustavas:

   Budamas mokytoju nieko nepastatei ir nieko nesukūrei. O jei iš karto dirbai du darbus tai nieko ir neišmokei. O ką išmokei būdamas TSRS dabar sėdi Seime.

 3. “Tokia ar kitokia akcija – tai panieka žuvusiesiems, jų idealams. Tai noras trinti Tautos istorinę atmintį. Dėkui Dievui, tik dvidešimt tūkstančių atsirado, kuriems tas pats ką prisisegti. Ir kaip nebūtų skaudu, jų tarpe – Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Sausio 13–osios brolija, Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo–Lithuania“ ir t.t. Kas jiems vadovauja?”

  …dėkingi būsime Ligitai, Juozui bei ALKUI už širdžių žodį, tai atsakas į atgimstančios išsilaisvinimo darbų bangos
  kilimą, pakilimą po 25-mečio jau prasidėjusį (kaip vakar premjeroje “Forum Cinemas VINGYJE”, kuris ir kviečiantis
  visus prie pirmojo Sausio 13-osios PERGALĖS LAUŽO, sausio 11-osios “Nematomo fronto” filmą dovanodamas
  gynėjams, visiems; o vakarykštis …„Aš už tave pakalbėsiu“.., pavadintas malda, malda praeičiai, malda sau,
  malda jiems, asmenine ir visuotine, asmeninės ir visuotinės atminties malda, su atmintim, atgaila bei reiklumu),
  šviesų, atvirą bei reiklų pakilimą, kilimą į darbą, be trukdymų, be “ANSTATŲ NE-UŽ-mirštuolėmis”.

  NE/UŽ-mirštuolynu danga ant Pergalės, tai tiesiog Vagystė, ir vogčiomis “užsidangstančius”, jų ketinimą bei
  UŽ-mačias praskleist gal net Generalinės prokuratūros bei kitų spec.tarnybų pareiga, tirti ir ištirti,
  kas, kokiu, būdu (sąlygomis bei aplinkybėmis) gryn ant sausio 13-osios renginių vis APMĖTĄS
  LRS.LT tinklapio “oficiozinimą”
  NE/UŽ-mirstuolyno.

  Seimo pirmininkės tarnybai jau yra nusiųsta, kaip ir šiuo ar kitais Sausio 13-osios deramos vietos, sąlygų eigos
  be prisišlietinimo sąlygotumų atvejų (kaip mūsų gerb. Aukščiausiosios prakilnybės prezidentės Dalios Grybauskaitės apmaustymo atveju; taip – viešai, iškilmingai, pagarbiai – PRAKILNYBĖS, o ne kažkokios
  ekscelencijos kaip ekscentrencijos svetymybyste skolinta ‘apdažinėjant KILNUMĄ aukščiausios pareigos).

  Kas jaučiate pareigą, ir dar truputukas (kaip nuo ie ne nuo stalų) likę galios, valios bei ūpo, tai deramu pagrindu
  pirmininko.sekretoriatas@lrs.lt
  ir “užtaisykite”
  apsivalymui
  zarazos.

 4. vabalas:

  Nu duoda romantikai… Dėl kažkokių prisegamų vienkartinių simbolių… Ir nereikia čia nieko prašyt nesisegt, nes čia valdžios ponai sugalvojo, jie ir segsis, o mes, paprasti gyventojai, tokiais niekais neužsiimam ir neužsiimsim.
  Mes turime savas iniciatyvas, kurios ponams irgi nerūpi. O žinot kodėl? Todėl, kad Lietuvos laisvė irgi yra tik simbolinė, tik popierinė. Nes iš esmės viskas išliko, kaip ir anksčiau buvo. Ponai komanduoja, o mes, burliokai, turime paklusti. Kas 4 metai dėliojamos varnelės yra tik akių dūmimas, demokratijos iliuzija. Kol valstybė naudodama prievartą atiminėja žmonių pinigus, ir prievarta primetinėja savo “paslaugas”, apie laisvę kaip tokią kalbėt prasmės nematau. Nebent būtų kalbama apie vergų laisvę, apie ilgesnes grandines, ar sotesnį pajoką.
  Iš esmės tie žmonės guldė galvas už tai, kad vienus ponus pakeistu kiti ponai, kad vienų ponų įsakymus pakeistu kitų ponų įsakymai. Jo, anie ponai buvo prastesni, nes neleisdavo į užsienius, kišdavo į kalėjimus be reikalo… Šitie jau gerokai geresni… Bet laisvė čia ne prie ko.

 5. Klodas:

  Išties keisti laisvės simbolius popierine gėle nedera. Iš tautos dvasios pajautos gimusį Trispalvės vėliavos spalvų derinį, pagal Jono Basanavičiaus, Antano Žmuidzinavičiaus ir Tado Daugirdo projektą, Lietuvos Taryba Vilniuje 1918 m. balandžio 25 d. įtvirtino Lietuvos Laisvės, laisvos Nepriklausomos šalies simboliu. Trispalvės gimtadienį dera minėti balandžio 25 d.

 6. Arūnas:

  kiekvienam savo: tai žydras žiedas ir yra žydrųjų simbolis, tik vėliau žydrieji atėmė iš vaikų jų simbolį- vaivorykštę

 7. Diedas:

  Pavaro čia “teisuoliai” aktyvistai.
  Ir niekas nepaneigs, kad tai ne eilinė kremliaus akcija skirta supriešinti lietuvius.
  Net išskirtinai tik Lietuvą liečiančių minėjimų progomis, destrukcinės jėgos bando mus suskirstyt į savus ir svetimus į gerus ir blogus.

  Tautiečiai, minėkit Sausio 13 tosios datą su trispalvėmis, su Vyčiais, su neužmirštuolėmis, su rožėmis. Ką turėsi rankoje ar segėsi, visai nesvarbu. Vienintelis svarbus dalykas tai ką nešioji širdyje.
  Minėkit širdimi, nebodami stabų ir simbolių.
  Jei jums ši data svarbi,minėkit – balti ir raudoni, žydri ir oranžiniai.
  Minėkit visi, kam Lietuva yra Tėvynė.
  Ir nepasiduokit kurstomi išsišokėlių besisavinančių tiesą ir “žinančių” kas tikrai myli Lietuvą, o kas ne.

 8. Gustavas:

  Buvau prie Seimo, Seime ir po Seimu. Del to žiedelio nematau jokios tragedijos. Niekas iš Tautos neatima mūsų Trispalvės . Tik blogiausia, kad per tokias šventes galima ko ne ant pirštų suskaičiuoti daugumoje rajono centrų ir miestukų, iškeltas vėliavas . Gal nesibarkim, gyvenimas kinta . O,kad išliktume tauta mokinkime savo vaikus ir anukus lietuviškumo.

 9. Mintis:

  Kokį vaidmenį atlieka naujadaras-svetimkūnis svekam Sausio 13-tos atminties kūne?

 10. Artojas:

  Kovose su okupantais ir savais bolševykiniais koloborantais žuvo, nukankita, nužudyta, nuteista ir ištremta apie puse milijono lietuvių. Praėjo dvidešimt penki “nepriklausomybės” metai, o paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę kaip nėr, taip nėr. Kyla klausimas kodėl, kas valdo Lietuvą ? Juk mes ir dabar nežinome nei vieno prezidento ir jų artimųjų tikrų biografikų. Gal todėl ir segamos popierinės gėlės, kad ištrinti Tautos atmintį. Na o stribai su savo palikuonimis toliau “šėliojasi.

 11. Nu jo:

  Gedimino stulpai, vytis, trispalvė – tai simboliai, kuriuos mes mokykloj ant sienos, suolų piešėm, tai simboliai, su kuriais petys petin stovėjom prie TV bokšto, parlamento rūmų. Šie simboliai yra savi, išjausti ir išgyventi. Iš kur tas traukė žydruoles, man mįslė. Jos nieko man nereiškia, todėl jų ir nesegėsiu…..

 12. AR MOKATE TIK RUSIŠKAI?:

  Juokingas tas straipsnis, tas gėlytės puolimas ir jos SUREIKŠMINIMAS. Juk ji NEPRIEŠTARAUJA Trispalvei, nepaneigia jos. Ir tai nėra vertinys iš rusų kalbis, ir kitom kalbom ta gėlė treiškia tą patį – ir angliškai:
  forget-me-not, ir itališkai – non ti scordar di me, ir čekų: pomněnka, ir latvių neaizmirstule, ir vokiečių, Vergissmeinnicht, ir ispanų – nomeolvides…. ir dar kitom. Labai geras simbolis, baikit pjautis, broliai lietuvaičiai.

 13. Stefa:

  Aciu kad pasaket tiesa-per tuos laikus, kas buvo ir ka veike panele prezidente?
  Sitas prisisegimas poperines geles, tik bezdzionavimas, pamigdziojimas, kitu saliu (Anglijoj aguona, Amerikoj visokiu spalvu kaspineliai). Siulau prisisekti trispalve ir nepalaikyti prezidentes pavizdi.

  • Diedas:

   Pravilniai parašėt, tovarišč Stefa.
   Rodina vas nie užmirš.
   Rašykit bolše. Nado naviesti ant teisingo kelio etich litovcev.

   • Stefa:

    Diedai, manes nepazysti ir saipais is manes, Neturiu lietuviu kalbos srifto tai rasiau be pauksteliu, tt. O as Jusu visai nesupratau-matot, as nemoku rusu kalbos. Gimiau Voketijoj pabegeliu stovykloj.Tevu geriausias draugas nukankintas Rainiuose, tai ju tevai bijjojo kas bus kai vel ateis Sovietai, verte begti, Jie vieni isbejo, be seimos ,Visi galvojo kad greitai grys. Nemazai seimos istremti i Sibira. Dede, partizanas, nusautas.
    Augau Amerikoj, bet esu tikra kad mano lietuviu kalba “svaresne” nei Jusu zvelgiant i siu laiku ziniasklaida ir pasiklausant kiek dabar anglicizmu naudojat, Mums buvo uzdrausta kalbeti amerikoniskai namuose kad neuzmirstumem savos, brangios kalbos, nors tada kad LIetuva bus laisva, tik svajone. Kiek kartu kai esu Lietuvoj, ausis rieze tie amerikonizmai-pvdz. “lyderis-koks cia lyderis (leader,)? Kur dingo vadai? Ir yra tiek tu pavizdziu, negaliu visu surasyti.
    O kad pasiuliau geriau prisisekti trispalve, kodel tas turetu Jus erzinti? O gal komentaras apie prezidente?
    Kaip be butu, saipytis nemandagu!

  • Vytas:

   Gėda ir lietuviškai nemokėti rašyti

   • Diedui:

    Nusipink is tu neuzmirstuoliu kad ir vainika…O gal simet madingos pelargonijos ?Koks skirtumas ar ne ?Kad tik tikrus tautinius simbolius greiciau pamirstume. Gerbiama Stefa -visai teisi ir ne jusu lygiui su ja gincytis…Nepraustaburnis diedas esi.

  • valdas:

   Lietuvos “elitas” nori vienytis su elitų internacionalu. Trispalvė jam – provincialumo žymė!

 14. Pedrito:

  Nu kokie jus vistik FOBAI . Žydra spalva nepatinka? Kas ten jums vaidenąs?

 15. Edita:

  Gėlytė yra atminimo simbolis žuvusiems, jie yra nusipelnę turėti sau skirtą simbolį, tik su jiems skirta prasme, kodėl reikia būtinai juos pakišti po bendra simbolika, kurios reikšmingumo ir svarbis niekas neneigia . Neieškokite priešų ten kur draugai.

 16. Mintis:

  >>>AR MOKATE……

  “Juokingas tas straipsnis”??????

  Ar čia straipsnis?Čia žmonių skaudi atmintis išsakyta nuoširdžiai.Kokį “juokingumą” čia gebat rasti? Parašyta kas tada išgyventa,kas yra širdyje.Ar tamstos širdyje tuštuma?Ar žinote iš esmės kas yra Sausio 13-toji?Aišku,jei širdyje tuštuma galima segtis kas tik papuola.

 17. Vytas:

  Kiekvienos gėlės pavadinimą galima išversti į rusų kalbą. Ypač – tulpės, Rusijoje ypač mėgiamos gėlės! Netrizniokit! Girdėjau Karsoką kasdien vartojant žodius: grubus, šalis ir kt. Iš kokios kalbos šie žodžiai??

 18. Vytas:

  Šviesuoliams, patriotams. Ar tikrai kasdien nevartojate žodžių kilusių iš rusų kalbos?? Milijonai pavasarį rinko ir rinks neužmirštuoles!!

 19. niki:

  Nesutinku. Labai grazus neuzmirstuoles simbolis. Tik visiskiems paranojikams cia kvepia kazkokia nepagarba

 20. jopa:

  tai ,kad čia konservatorių gėlė, kaip ir krekždutė, matai anys kaip dauguma neprisipažinusių kagebistų pasirinko čią spalvą.

 21. Artojas:

  Ta popierinė, bedvasė gėlytė gal ir ne prie ko, šiaudadūšiams tinka, bet pažiūrėkite kas ją inicijuoja ir reklamuoja .Lašas po lašo ir nebeliks nieko lietuviško.
  Tautos ir valstybės naikinimui visos priemonės tinkamos.

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Vieni raides svetimas ivedineja, kiti svetimus simbolius ivedineja…. taip ir naikinama Lietuva. Tam, kad tai suprasti tai isdidinkime sita procesa. Isiveskime savo vartojimui visu Europs kalbu rasmenis ir isiveskime dar koki simta svetimu simboliu ir nebesimatys nei lietuviskos abeceles, nei lietuviu kalbos, nei lietuviskos simbolikos. Taigi tos neuzmirstuoles, o jos pas mane auga gelyne, yra visiskai nekaltos. Kalti tie, kurie nori ivesti sita simboli, kuris yra tikrai nelietuviskas ir ne musu. Isivaizduokime, kad noredami prisiminti Hitleri isiveskime svastika!, svetima zenkla. Na tas pats su tai neuzmirstuole, tai svetimas masonu zenklas, tai kam ji vogti? NEGRAZU! Na butu visai grazu, jei pasakytu tarkim tiesa, mes cia masonai valdome Lietuva ir necirskite, mes cia Dievas ir visata, mes cia valdzioje per amzius amen…. tam ir isivedeme pusiau sarasine sistema, kad kaimo berneliai taptu dievais, vagimis, naikintojais….

 22. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Dėkingas, kad pasidalijote mintimis. Nes jau buvau pagalvojęs, kad esu (būsiu) vienintelis be to žydro gėliaus atlape. Belieka tik stebėtis kaip masės pasiduoda įtakai. Svetimai įtakai. Vis galvojau, kas gi to iniciatorius. Dabar tapo aišku. Tik dar viena pavardė, labai svarbaus ”ant Lietuvos” nepaminėta. Tas žydras ženklas kaip kerštas Lietuvai ir jos žmonėms, kurie laiku neparodė reikiamo dėmesio, nepasodino JOJO tautos vado krėslan. Ir tas ženklas įrodo, kokia tamsi MASĖ, kaip lengva JĄJĄ manipuliuoti, prisidengiant ŠVENČIAUSIAIS vardais, lemiamais TAUTOS ir VALSTYBĖS išlikimo momentais.
  Kokios jėgos męstos norint prie TAUTOS simbolių pridergt naujadarą. Lietuva naikinama visais frontais. Buvę komunistai žino kaip, per jaunimą. Juk neužmirštuolę lengviau piešti nei Vytį. Ar atsilaikysime? Ar tikrai tuo simboliu gerbiame atminimą tų, kurie žuvo SAUSIO 13-ąją ir ne tik?

  Ateikime į NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĘ prisisegę tautines juosteles, vyčius, Gediminaičių stulpus….,
  P.S. Socialdemokratai ateina apsijuosę raudonus šalius. Reikia pastebėti, kad ta spalva ne mūsų vėliavos, tai užsilikus nuo spalio revoliucijos. Kas kam….

 23. Radwilla:

  Radot dėl ko pyktis. Kas didesnis patriotas? Jei surinkt visus, kurie sausio 13 prie bokšto ar parlamento “stovėjo” -greičiausiai keli milijonai gautusi… Matyt reikėtų pritarti rašiusiems, kad pykstamasi dėl niekų. Jei šį akcija būtų pasiūlyta “x” zuvusio mamos – visi rėktumėt kaip šaunu ir nuostabu ir plotumėt rankomis,kadangi sumąstė (negalima paneigti- kaip neblogą piarą) konservatoriai- visi šaukia, kaip visuomenė supriešinama… Sekitės jūs ką norit, ar nesisekit nieko- niekam neįdomu-tai tik poza. Pabaikit mieruotis “kieno ilgesnis”, kas Leniną matėt ir kas trečioj klasėj Šapokos istoriją perskaitęs buvo… Baikit dejuot, ką Landsbergis, Brazauskas ar kitas JŪSŲ rinktas (jei nebuvot rinkimuose -tuo labiau) politikas padarė. “Jei ne Jekaterina II… Jei ne Vazų dinastija… Jei gintaro kelias būtų ne iki Romos, o Kinijos…” Nejaučiat, kokius vėjus kalbat? Jei esat krikščionis- sukalbėkit tą vakarą “amžiną atilsį” ir ačiū pasakykit, jei netikit jokiais dievais- mintyse prisiminkit, anūkams papasakokit, pabūkit su šeima tą vakarą ne alų gerdami ar žmona lupdami….
  P.s. O kitą rytą išeikit į lauką, atsimerkit plačiau, apsidairykit, įkvėpkit plačiai į laisvą krutinę, pasidžiaukit, kokioj gražioj šaly gyvenat ir eikit dirbt “Vardan Tos…”

 24. Diedas:

  Darbuojasi troliai išsijuosę.
  Net tie kurie dorai lietuviškai nemoka.
  Viskas kaip delfyje. Nesantaiką kurstantis straipsnis ir po juo dešimtys kremliaus nuomonę atspindinčių “Tykru letuviu” komentaru.
  Maskolių propagandistai nusprendė,kad neužmirštuolė ne lietuviška gėlė ir “niezabudka” prilyginta georgijaus juostelėms.
  Aj – aj- aj kaip jai nepasisekė. Kaip ir vaivorykštei
  Toji jau seniai kaip gamtos reiškinys pasmerkta.
  Dangus irgi žydras. Jam irgi ateis galas.
  Ir bet kuris užvertęs nosį pasigrožėt dangaus žydryne pilietis bus paskelbtas iškrypėliu, tuo pačiu kremliaus ir “tykru lytuviu”priešu.
  Rugiagėlė irgi siaubingos spalvos gėlelė. Baisi naikintina piktžolė.

 25. Tomas:

  Brangi auyore, neapsgaukite, ar galima valstybę pavadinti laisva,jei apdovanojami strbai,o valdo tie, kurie dešimtmečiais vykdė tautos genocidą.Jokios laisvės čia nėra.

 26. Algimantas:

  Ačiū, mielieji, už paprotinimą. Kai kam penkiakampis popieriukas, nors ir neraudonas, dar primena sovietinę penkiakampę. Mūsų kaimynai latviai miestuose, miesteliuose ir kaimuose šventes pasitinka prie savo namų iškeltomis vėliavomis, o Lietuvoje seimūnėlių G.Steponavičiaus ir A.Sakalo rūpesčiu įstatymas pataisytas taip, kad prie individualių namų per valstybines šventes kelti vėliavų nebūtina. O Lietuvos pašto kokie ženklai? Tik dvidešimt penktais atgautos nepriklausomybės metais ant vieno nominalo pasirodė Trispalvė; JAV ne tik pašto ženkluose, bet ir papildomuose lipdukuose pilna valstybinių vėliavų atvaizdų.
  Lietuvoje tebėra anokie laikai, todėl tokie ir papročiai.

 27. Diedas:

  Jeigu vadovausimės kremlinų primetamomis “paniatkėmis” apie nelietuviškas gėles, spalvas, gamtos reiškinius, apie plėšrias žmones lesančias kregždes, grįšime į sovietmetį, kai viskas buvo iki bukumo primityvu.
  Pamenu,kai nuvažiavęs į tolimo kaimo gegužinę gavau į nosį už tai,kad buvo per platus kelnių kliošas. Platesnis už vietinių vierchų.
  Kelis sykis buvau užpultas, nes šokau ne pagal to kaimo “paniatkes”. Paklausė “Ardaisi?” ir pasikvietė pakalbėt vyriškai.
  Augau gana plačių pažiūrų ir tolerantiškame kieme, bet mūsų gatvėje pasirodęs bet koks bendraamžis vilkintis kostiuminėmis kelnėmis, arba neduokdie pilnu kostiumu, būdavo greit suvoliojamas.
  Džiaugiuosi kad išaugau iš to amžiaus. Džiaugiuosi, kad gyvenau vakaruose,kur tirštai susikimšusių žmonių įvairovė išmokino niekuo nebesistebėt ir visus priimt tokiais kokie yra.
  Kremlinai trokšta,kad visiems mums svarbios datos minėjime, peštumemės kaip pasigėrę paaugliai arba jaustume priešiškumą.
  Tautiečiai, nepasiduokite provokacijoms.
  Nepulkit daužytis snukių dėl menkutės gėlelės.
  Lai kiekvienas pamini svarbią datą, taip kaip jis pats nori.

 28. zyle:

  Sausio 13 d. Lietuvos masonai pasitinka prisisegę masonų simbolį neužmirštuolę. Logiška. Jie švenčia savo pergalę. Jie sėkmingai siekia savo tikslo – sunaikinti Lietuvos valstybę.
  Jie pasiekė šioje veikloje stulbinančius rezultatus, gali būti, už šiuos nuopelnus bus pašventinti į aukštesnius masonų laipsnius. Lietuvos valstybė sėkmingai jų naikinama, netenka suvereniteto, gyventojai nuskurdinti, moraliai degraduojami, diegiama sodomija, darbingoji tautos dalis bėga neišgalėdama pragyventi, seneliai marinami badu, vežami musulmonai kolonistai, valstybė praskolinta judėjų bankams.
  Kaip tvirtino masonas Lemni “būtina, kad asmenys, sudarantys vyriausybę, būtų mūsų broliai-masonai arba nebūtų valdžioje“.
  Kviečiame sustoti ir pamąstyti – žuvusiems Trispalvė buvo svarbiausias Laisvės simbolis. Todėl nesisekite žydros neužmirštuolės. Nesisekite.

  • Diedas:

   Kur seneliai marinami badu???
   Jeigu nors vieną parodysit 30 km atstumu nuo mano trobos būtinai pamaitinsiu.
   Laukiu skubios informacijos.

   • Mintis:

    Spaudoje pasiieškoti reiktų.Ne vienas aprašytas vargstantis senolis buvo.Ir net žiūrkių apgriaužta senolė aprašyta-lygtai:).Apie kelnių kliošą ir “tolerantiškus”kiemus-prajuokinot.Niekam tos Jūsų kelnės galimai nerūpėjo,nes nerūpėjo kitur nei koks andarokas, nei kokios klešnės,o tokio žodžio “tolerantiškas”dar nieks nebuvo į Lietuvą terboj atvežęs:):):).Ar. čia gal galimo susireikšminimo bėda:):):) ?

    • Diedas:

     Lietuva soti šalis.Nuo 1918m.(nuo tada vedama statistika) neužfiksuota nė viena mirtis dėl bado.
     TV 3, LNK, BTV, lenktyniauja kuri Lietuvą parodys labiau smirdančia išvietės skyle
     Jie žino visus kiek labiau suvargusius ar susigėrusius žmogelius ir kas diena ištisas valandas juos demonstruoja. Bet tai tik tūkstantoji Lietuvos žmonių dalis.
     Žodis tolerantiškas buvo žinomas ir sovietmečiu. Tik nebuvo nuvalkiotas ir išniekintas kaip vaivorykštė ir žydra spalva.
     Pavyzdžiui paauglystėje tolerantiškais vadindavom tuos tėvus kurie leisdavo jų bute gert.
     Tolerantiškos mokytojos buvo tos, kurios nesukiodavo ausų už rūkymą.

     • Mintis:

      Ar nesusimaišėte kas buvo Lietuvoje ir kas buvo Olandijoje?.Atrodo, kad viskas sujaukta.Kažkodėl manote,kad lietuviai turi elgtis kaip olandai ar dar kas?Bet kiekviena Tauta turi savo gyvenimo būdą ir mąstymą išeinantį iš tos šalies žmonių pasaulėžiūros.Jei svarbi Lietuva Jums,iš kur tas poreikis suplakti,nes mėgstat pabrėžti kaip ten ,ar ten.Bet čia ne ten,čia yra čia-Lietuvoje.

   • zyle:

    Mielas Diede, tikrai jaučiasi kad esate kažkada gavęs į nosį ir ko gero nevieną kartą, pasekmės labai jaučiasi:) Skubią informaciją gausite būrimu iš kavos tirščių.
    Jūsų troba tikriausiai stovi miško viduryje ir aplink 30km vien tik medžiai, bet nieko, nenusiminkite, galite pamaitinti miško žvėrelius (nepamirškite ir paukštužėlių, iš kurių viena galiu būti ir aš), o už tokį kilnų poelgį Aukščiausiasis suteiks jums kurią nors dvasinę dovaną kurios esate vertas, o galbūt Jis suteiks jums ir skubią informaciją :). Apmaudu, kad gyvenate paraleliniame pasaulyje, visiškai nesigaudote Tėvynės Lietuvos realijose.

    • Diedas:

     Prieš trejus metus norėdamas padaryt gerą Kalėdinį darbą, užsimaniau pamaitint badaujančius. Pasigavau po kaimą lakstančią,apie milijonus emigrantų, badu mirštančius pensininkus, besikariančius inteligentus, konteineriuose besiknisančius mokytojus klykiančią buvusią kolūkio partijos sekretorę ir paprašiau parodyt badą.
     Paaiškėjo, kad mūsų kaime bado nėra, bet mieste kiek tik nori.
     Pasisodinau sekretorę į mašiną ir išpūtėm į miestą.
     Bado paieškos baigėsi prie šiukšlių konteinerių,kur knisosi du degradai.
     Pasiūliau jiems kartu važiuot į valgyklą, bet anie nesutiko, paprašė duot grynais.
     Daviau 10 litų.
     Dar norėjau sekretaršai duot į snukį. Bet susiturėjau.
     Daugiau badaujančių nebeieškau.
     Bet tai padaryt siūlau jums.

     • zyle:

      Mielas Diede, labai abejoju ar norėjote duoti sekretaršai į snukį, manau būtų buvę atvirkščiai:)
      Nieko tokio, visko būna pasveiksite ir jūs. Atsivers ir jums kažkada akelės, tik neužkietinkite širdelės, pamatysite dalykų dėl kurių kažkas supyko:) Dabar šalta žiema, išgerkite šiltos arbatėlės su medučiu, kol tai sau galite leisti, pažiūrėkite per TV kalbančias ir amžinai žadančias besieles galvas ir po to nukeliaukite į sapnų karalystę.
      Skurdas, mano brangusis, Lietuvoje toks, kokio dar niekada nėra buvę. Daug, labai daug žmonių praradę bet kokią viltį, vieni ją skandina alkoholio liūne, kiti narkotikų svaigulyje, kiti skandina vaikus šulinyje, kiti dusina vienišas senutes, kiti kraunasi lagaminus pakeldami sparnus į nepažistamas šalis už jūrų marelių, kiti savo noru palieka šią ašarų pakalnę. Nyksta mūsų tauta, nyksta…
      Bet jus mano garbusis, gyvenate kaip minėjau toli toli, nepasiekiamame paraleliniame pasaulyje. Gaila man jūsų, būtumėte puikus žmogus, bet deja jums nuoširdžiai linkiu dvasiškai pasveikti.

   • grumstas:

    Nueik prie konteinerio, pamatysi.O statistika apie tokius tyliai numirštančius, užmirštus vienkiemiuose, ką ten vienkiemiuose ir miestuose nevedama. Nors retsykiais spaudoje pasirodoapie tokius rastus nelaimėlius- užmirštus, paliktus vienatvėje.Jeigu nenori matyti- tai ir nepamatysi..

 29. Tiesakalbis:

  Tie kas per Sausio tryliktąją segasi svetimą lietuviams simbolį ir ragina kitus taip daryti, tie paprasčiausiai kiršina tautą.

  • matika:

   Tai gal jau metas tautai baigti kiršintis? Dėl kiekvieno menkiausio nuomonių nesutapimo – raganų medžioklė. Gal reiktų žiūrėti plačiau ir suvokti, kad neužmirštuolė vėliavos nepaneigia. Vieniems gal labiau tinkama atrodo vėliava, kitiems – neužmirštuolė. Ir gerai. Gal baikim pjautis sausio 13 išvakarėse, su dėkingumu ją paminėkime rytoj ir prisiminkim tą vienybę.

 30. Mintis:

  Diedui

  “darbuojasi troliai išsijuosę”-
  taigi Jūs pats daugiausiai komentarų ir parašėt:”darbuojatės išsijuosęs”?:)

 31. Artojas:

  Man atrodo, kad diedui su sveikata ne visai gerai. Su juo ginčitis beprasmiška.

 32. Rimvydas Žiliukas:

  Tautos spalvos yra visiems laikams. Lietuviams tos spalvos yra : geltona, žalia, raudona. Šių spalvų negalima kaitalioti kas keletą metų, tarsi drabužių madas.

  Tie, kurie siūlo mums keisti mūsų tautos spalvas yra arba neišmanėliai, arba piktavaliai, kurie tai daro sąmoningai, norėdami išplauti mūsų jaunimo atmintį. Tai akcija siekianti naikinti lietuvių patriotizmą. Nepriimkim svetimos mums gėlės, nudažytos svetimomis mums spalvomis. Segėkime trispalvę!

 33. Straipsnis labai teisingas: mūsų ženklai yra trispalvė, Vytis, Gedimino stulpai.
  Tokius ir vartokime.

 34. Mykolas:

  Kas čia neaišku? Čia ne prie ko tą “nezabudka”. Čia ryškus noras įsiteikti Europos Sąjungai.
  Sutinku su Trispalve, bet su žibute – NE! Tai ES vėliava bet ne Lietuvos!

 35. LosAngeles:

  straipsnis labai jaudinantis ir… teisingas 🙂
  svetimas mums tas simbolis, visiskai svetimas. ir jo brukimas tegali uzvesti ant paprastos minties: norima pratrinti atminti zmonems, eilini karta sukeisti simbolius sukeiciant ir prasmes. Taip ilgainiui lieka tik tusti zodziai, be prasmes, kadangi tikrieji simboliai isstumti o naujieji beverciai

 36. Arunas:

  Laisvės simbolių niekas gėle ir nekeičia.
  Visiems neužmirštuolė yra sausio 13 įvykių ir aukų atminimo simbolis.

  • laukvystya:

   O tai kam tada visiems siūlo segtis tą mėlyną gėlę? Tai sergitės ir nešiokit į sveikatą be manęs ir mano šeimos narių, ir mano giminės ir Tautos dalies nepritariančios šitam veiksmui Atsižymėkit kaip valdžios patriotai, o ne savo šeimos ir Tautos patriotai. Bus lengviau atpažinti ir pasisaugoti. Visi segintys mėlyną gėlę yra stribų, komunistų, kbstų palikuonys. Jums tinka ir koloradkė ir raudona penkiakampė žvaigždė ir raudona vėliava su kūju ir pjautuvu. Tai jūsų ženklai. Tik įdomu kas pirmas šią idėją išnešė. Kas pasiūlė … Galima būtų atsekti kur susisukę masonai savo lizdelius. Nemanau, kad lanzbergis tai sugalvojo. Jis tik vykdytojas. Į tai žiūriu labai ramiai. Visus mėlynos gėlytės nešiotojus laikau pavojingus savo, savo šeimos, giminės ir tautos išlikimui ir ramiam gyvenimui. O tiksliau – tai: dvasinis, emocinis išpuolis – agresija, panaudojant simbolius prieš mane asmeniškai, prieš mano šeimą, giminę ir Tautą. Tą tautos dalį, kuri nori išlikti… Tie kurie nori susinaikinti, prašom. Juk neuždrausi žmogui pasikarti. Gali tik pamėginti įkalbėti to nedaryti vardan bendro gėrio.

  • Ainis:

   Arūnui. Ne visiems neužmirštuolė yra sausio 13 įvykių atminimo simbolis. Kategoriškai su tuo nesutinku, nes 1991 prie bokšto plevėsavo ne melsvos gėlės, o trispalvės, tie žmonės žuvo po trispalvėmis ir gedulo eisenoje jų karstai buvo uždengti būtent trispalvėmis. Kam 1918 m savanorių, pokario partizanų ir tremtinių, bei sausio 13 didvyrių krauju sutaurintą vėliavą keisti nauju popieriniu niekučiu? Turbūt todėl kad trispalvė neatsiejamai susijusi lietuvių siekiu kurti Tautinę nepriklausomą valstybę, kas šiais laikais kuriant dirbtinį “integracinį europinį” žmogų yra neparanku, netolerantiška ir atsieit nemodernu. p.s beje pagal socialinį-inžinierinį vertybių keitimo modelį (Overtono langai) trečioje stadijoje lobiuojamo “neigiamo termino pavadinimas” keičiamas nauju mažiau blogu, arba besipriešinantis gilią prasmę turintis senas simbolis nukenksminamas jam užlipdžius neigiamą etiketę arba pakeitus neutraliu pakaitalu. Kas, mano manymu, dabar ir vyksta.

 37. Nusivylusi:

  Koliazas viska pasako. Nusivyliau alku, galvojau tai tautiskuma skatinantis tinklapis. Straipsnis pilnas pagiezos, kuri gali atnesti tik viena – skaldyti tauta. O juk sausio 13ta ir padejo iskovoti laisve, nes buvom vieningi. Laisve, kuri suteikia galimybe sektis tiek neuzmirstuole, tiek trispalve, tiek tautine juostele ar kita ka nori.

 38. Astra:

  Man šlykštu skaityt tokius straipsnius ir kai kuriuos komentarus. Vienintelus jų tikslas yra priešinti/kiršinti ir tokiu būdu pleištą įvarius, silpninti kiekvieną tautietį. Tai per amžius patikrintas ir pasiteisinęs būdas suskaldant silpninti ir įtakoti. Pešatės dėl nekalto simbolio, užuot ieškoję bendrumo – jo tikrai turime net ir skirtingi būdami. Pasiduodate pigiai propogandai, leidžiatės į asmeniškumus, platinate šią kiršinančią informaciją. O ką kiekvienas padarėte, kad VISIEMS būtų geriau?

 39. Domas:

  Kazkokia nesamone, slykstu skaityt tokius postringavimus. Atrodo turi buti tik ruta ir trispalve, jeigu kita gele (kuri beje ir simbolizuoja tai, kad mes niekada nepamirsim laisves uz nepriklausomybe), tai jau, matai, izeidimas saliai. Kazkokia paranoja autoriams.

 40. masonas siautėja:

  stebėkit facebooką, ten Landsbergis susuktais viduriais prieš Alką trydą leidžia. Mat jo briuseliodinė masongėlė mums neįtinka 🙂

  Skaitau, skaitau ir galvoju: o čia siaučiantis Diedas- kartais ne Landsbergis apsimetęs? Stiliukas panašus:)

 41. J.:

  Prie autorių minčių puikiai dera tai, ką parašė Amerikoje gyvenantis Lietuvos patriotas Valdas Anelauskas: „Pavyzdžiui, tereikia prisiminti, kaip Algirdas Paleckis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad pasakė savo nuomonę, jog 1991 metų sausio 13 dieną – „saviškiai šaudė į savus“. Dabar jau aišku, kad Sausio 13-tosios mitologija, didžia dalimi, gudriai užmaskuota, nukreipta į jaunosios kartos patriotinius jausmus, tėra oficiali valdžios propaganda. Tolstant nuo tragiškų Sausio 13-osios įvykių oficiozinės propagandos Lietuvoje, deja, vis daugiau ir daugiau. Ypač dabar, siejant visa tai su masoniškomis neužmirštuolėmis – tiesiog kažkoks absurdas gaunasi!..“

 42. Jules to kažin:

  Jūs arba girtas ir niekaip negalite įsipagirioti, arba apsimetate šlanga, kad nežinote, kaip Atkuriamajame Seime susiformavo naujoji išdavikiška dauguma, nuėjusi tarnauti AMBalo Centro Komitetui ir jo bufetui su autoūkiu?

  • dar vienas valdiškas istorijos klastojimas:

   Jules, parodykite nors bent vieno kokio įstatymo, išleisto 1990-1992 metais, dokumento kopiją. Kokie rekvizitai yra ant tų dokumentų? Nei vienas įstatymas, nutarimas ar kitas dokumentas nėra pasirašytas “Atkuriamojo seimo” (AS). Nes tokio NEBUVO. Esate suklaidinta. AS taip pat sugalvotas iš “lubų”, kaip ir masongėlės priskyrimas Sausio 13-ąjai. Gal žinote, kaip tiksliai vadinosi 1990-1992 m. įstatymų leidžiamoji institucija Lietuvoje? Jūsų atsakymas būtų vertas viktorinos “6nuliai-milijonas” finalinio prizo.

  • O kas gi patvirtino tuos “išdavikus” Sąjūdžio kandidatais, ar tai buvo padaryta be Sąjūdžio pirmininko Landsbergio… Taigi “netinkamai” eita ir šios pareigos…

   • Jules:

    Mes patvirtinome tuos išverstaskūrius-chameleonus, nes visokie Tomkai, Olekai, Valatkos, Paulauskai ir Andriukaičiai, ir t.t. gudriai mums melavo ir politkalinius, tremtinius vaizdavo. Pripažįstame savo kaltę – esame suklydę, galit mus teisti arba lazdų duot. Sutinkame gatves pašluoti už savo suklydimą.

    • Demokratiškai elgiantis – tai savo valdymu taip “supaškudinus” to meto Sąjūdžio (Tautos) laimėjimus derėtų iš politikos, šviesesnio Lietuvos istorinio atminimo pasitraukti nors dar dabar. Žinoma, tai padaryti derėtų viešai ir atvirai atgailaujančiai pripažinus savo nemokšiškumus ar asmeninius, partinius piktnaudžiavimus valdžia, gal net savo valia pasidalijant su Tauta taip neteisėtai susikrautus turtus…

     • Jules:

      Patarimas „Kažin“ – kreipkitės su prašymu tai padaryti, pavyzdžiui, į LK(b)P CK „Šluotos“ načalnyką drg.V. Tomkų, į Šatriją, į Zigmutį, Dubnos bombačnyką, Juršės nepamirškite, parašykite ir drg. Beriozovui su Sakaliuku, drg. milijonieriams ir Neosovietijos dezi terminatoriui drg. Valatkai, ir t.t. „Kažin“, prašome neužsiiminėti dezinfosklaida, nes AT nebuvo nei nemokšų, nei žmonių iš gatvės – vien mokslų daktarai ir akademikai – VU kolchozų plėtros specialistai. O, tarp kitko, nepamirškit pasiskaičiuoti, kas 1991 metų sausio 12-osios į 13-ąją naktį nebuvo Parlamento rūmuose – o privalėjo ten būti! Va, jų ir paprašykite atgailos ir t.t.

      • Geriausiai būtų, kad savo patarimus, kur man kreiptis bei nuomonę, kad dėl to apskritai turėčiau kreiptis, pasiliktumėte sau. Manau, kad savo mintis pasakiau būtent tiems, kuriems jos ir yra taikytinos…
       Beje, pačiam, matyt, labiausiai tiktų pasirūpinti, kad neiškraipytumėte kito minčių, konkrečiai šiuo atveju mano tekste esančios “nemokšiškumo” žodžio prasmės.

 43. Asta:

  Ne viskas, kas atėjo sovietmečiu, yra rusiška. Neužmirštuolės, skirtos paminėti Antrojo pasaulinio karo pabagią – iš Europos, tai pat kaip ir tulpės per kovo 8-ją.

 44. Pritariam:

  Nustebau sužinojusi, kad konservatorių aktyvistai platina kažkokias žydras gėleles, kurios visai netinka sausio 13-tąją.
  Antradienį ateisime į eitynes nuo Antakalnio poliklinikos į kapines tik su trispalve arba vyčiu.

 45. !:

  Marazmas kažkoks… Dėl to ir kyla susipriešinimas ir karai pasaulyje, vienam gėlės, kitam vėliavos…argi čia esmė. Nėra nė vienos priežasties dėl ko būtų galima lieti kraują…

 46. arvydas damijonaitis:

  Kokie simboliai rūpėjo kolaborantams?1.A.M. Brazauskas apie trispalvę: “Kol kabės šitas skuduras, aš nekalbėsiu” (Išsireiškimas Sąjudžio mitinge Katedros a. išlydint Lietuvos delegatus į IX partinę konferenciją, 1988) ; 2.”Į savarankiškos Lietuvos valstybės idėją aš žiūriu neigiamai. Aš manau, kad tai nerealu”. (Interviu “Argumenty i fakty”, 1989, Nr.47) ;3.”Kai kurie asmenys atkakliai perša mums Lietuvos Respublikos atkūrimo idėją. Esame įsitikinę, jog neįmanoma nutraukti penkių dešimtmečių Tarybų Lietuvos raidos. Pagaliau nėra ir pakankamai pagristų argumentų, kad tai daryti būtina”(“Žodis Lietuvos komunistams”, “Komunistas”, 1989, Nr.9) ;4.”Kūriame socializmą TSRS sudėtyje. Jokio kito kelio nėra ir negali būti. Kraštutiniai lozungai – išstoti iš Tarybų Sąjungos, paskelbti nepriklausomą Lietuvą – mums nepriimtini”( Kalba “Vilmos” imoneje. “Tiesa”, 1989 03 03); 5. Apie okupacinę kariuomenę: “Mes viska vertiname tik vienu požiūriu: kad tik lietuviai tarnautų Lietuvoje ir – lauk okupacinę kariuomenę. Atsakykite man į paprastą klausimą: o kas gi gins Lietuvą?” ( Kalba susitikime su komjaunuoliais. “Lietuvos rytas”, 1990 01 25) ; 6.”Ateityje Lietuvos Respublika pirmiausia turės gerai sugyventi su kaimynais. Kažin ar tai pavyks, jei kelsime balsą prieš tarybinę armiją”( Kalba SSKP CK plenume Maskvoje. “Tiesa”, 1990 02 10) ;7.”Kaip mes galime apsieiti be Tarybų Sąjungos? Tam kuris tai padarys, aš Nobelio premiją duosiu”. (Interviu lėktuve, skrendant į Maskvą).

 47. LosAngeles:

  Nu teisingai parasyta, kas kam dar neaisku??? Kokia neuzmirstuole, niekur niekada jos pas mus nebuvo. Musu kulturai is viso nebudinga zydra spalva… Yra trispalve, yra vytis, ko dar kazkam reikia, ko truksta? Nebent tai buve, kuriems ir tada (kaip straipsnyje autoriai vaizdziai raso), ir dabar trispalve kelia panika ir nepasitenkinima.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: