Seimui siūloma tirti galimai su VSD susijusios organizuotos grupės poveikį valstybės pareigūnams ir institucijoms (14)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Spalio 4 d. Seimo narių grupė įregistravo nutarimo projektą, kuriuo siūloma, atsižvelgiant į įsiteisėjusius teisminius sprendimus dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado neteisėto atleidimo iš pareigų, sudaryti laikinąją tyrimo komisiją, kuri įvertintų kylančias grėsmės valstybės stabilumui dėl visuomenėje paskleistos ir oficialiai nepaneigtos informacijos apie ilgalaikę Valstybės saugumo departamento įtaką politiniams bei ekonominiams procesams.

Nutarimo projekte numatyta, jog komisiją turėtų sudaryti 15 Seimo narių pagal Seimo frakcijų proporcingo atstovavimo principą.

„Seimo narys Vitalijus Gailius savo viešais pasisakymais yra pareiškęs, jog Lietuvoje veikia organizuota asmenų grupė, daranti galimai neteisėtą poveikį aukščiausių valstybės vadovų sprendimams, todėl privalome imtis priemonių tokiems teiginiams įvertinti“, – teigia laikinosios tyrimo komisijos iniciatoriai Seimo nariai Aurelija Stancikienė, Povilas Urbšys ir Petras Gražulis.

Nutarimo projekte numatyta komisiją įpareigoti:

1) Įvertinti Seimo komisijos 2010 m. gegužės 13 d. XI-812 nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimai neteisėtam politinių ir interesų grupuočių poveikiui teisėsaugos institucijoms ir jų atliekamiems tyrimams bei galimam sąmoningam trukdymui pareigūnams tirti nusikalstamas veikas ištirti“ išvadų įgyvendinimo efektyvumą;

2) įvertinti Seimo komisijos 2006 m. gruodžio 19 d. Nr. X-990 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo išvadų“ įgyvendinimą;

3) peržiūrėti ir įvertinti Seimo komisijos 2012 m. sausio 30 d. Nr. XI-1922 „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų priežiūros efektyvumo ir situacijos bankrutuojančioje akcinėje bendrovėje banke „Snoras“ išsiaiškinimo“ išvadas ir esant būtinybei teikti jas tvirtinti Seimui;

4) susipažinti su Antikorupcijos komisijos tyrimo dėl V.Gailiaus ir V.Giržado atleidimo iš FNTT išvadomis bei įvertinti jų įgyvendinimą ir, esant būtinybei, parengti siūlymus Seimui priimti atitinkamų teisės aktų pataisas;

5) ištirti ir nustatyti, kas yra atsakingas, kad Lietuvos bankas neįslaptino medžiagos susijusios su AB „Snoras“;

6) nustatyti bei įvardinti asmenis, kurie yra susiję arba turėjo įtakos FNTT direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado neteisėtam atleidimui iš užimamų pareigų;

7) įvardinti asmenis arba valstybės pareigūnus, kurie galimai davė nurodymus bei galimai neteisėtai pateikė poligrafo duomenis Prezidentūrai, Seimui, Ministrui Pirmininkui, Finansų ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Generaliniai prokuratūrai, visais atvejais, jeigu tokie būtų nustatyti;

8) ištirti, kas ir kodėl nurodė, kokie asmenys turi būti tikrinami poligrafu, o kurie ne;

9) išsiaiškinti, kokią informaciją turėjo šalies vadovai dėl neva galimo FNTT vadovų V.Gailiaus ir V.Giržado suinteresuotumo netirti bylų, susijusių su konservatoriais ir jų rėmėjais;

10) ištirti ir nustatyti, ar žiniasklaidoje paskelbta informacija, jog generalinis prokuroras Darius Valys galimai neteisėtai pateikė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjams operatyvinę medžiagą dėl AB „Snoras“ banko veiklos, atitinka tikrovę;

11) atsižvelgiant į tai, kad 2011 metų lapkričio 17 dieną generalinis prokuroras Darius Valys kreipėsi į VSD dėl galimai padarytų korupcinių veikų perduodant informaciją apie AB „Snoras“, išsiaiškinti, kodėl VSD nebūdama ikiteisminio tyrimo įstaiga pradėjo tyrimą, kuris pagal kompetenciją turėjo būti vykdomas STT bei įvertinti D.Valio veiksmų teisėtumą;

12) ištirti ir nustatyti atsakingus VSD asmenis, piktnaudžiavusius tarnybos įgaliojimais teikiant teismui ir prokuratūrai melagingus duomenis, jog V.Pociūnas nebuvo komandiruotas į Baltarusiją kaip oficialus VSD atstovas.

13) išsiaiškinti, ar VSD, nurodydamas Teismo nutarties vykdymo negalimumo priežastis, taip pat kreipdamasis su administracine byla Nr. A492-939/2013 į nesusijusias valstybinio valdymo, teisingumo institucijas, nesudarė prielaidų suvaržyti bylą Nr. A492-939/2013 nagrinėjančio teismo nepriklausomumo ir nešališkumo;

14) peržiūrėti teisinį reguliavimą bei nustatyti, ar reikia keisti įstatymus bei kitus teisės aktus siekiant išvengti piktnaudžiavimo valdžia, skiriant ir atleidžiant pareigūnus į aukštus postus bei priimant valstybei svarbius sprendimus ir esant reikalui parengti teisės aktų pakeitimų projektus.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. pensininkas:

  Sveikinu Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl galimai neteisėto poveikio valstybės institucijoms faktinių aplinkybių nustatymo bei organizuotos asmenų grupės galimų sąsajų su Valstybės saugumo departamentu ištyrimo.
  Sveikinu laikinosios tyrimo komisijos iniciatorius Seimo narius Aureliją Stancikienę, Povilą Urbšį ir Petrą Gražulį.
  Pritariu visiems 14-kai punktų. Ypač atkreipiu dėmesį į punktą 4) susipažinti su Antikorupcijos komisijos tyrimo dėl V.Gailiaus ir V.Giržado atleidimo iš FNTT išvadomis bei įvertinti jų įgyvendinimą ir, esant būtinybei, parengti siūlymus Seimui priimti atitinkamų teisės aktų pataisas.
  Tyrimo komisijoje būtinai privalo dalyvauti N.Puteikis. Kitaip Komisija bus lyg be galvos ir teisingų išvadų galima nesulaukti.

 2. Kažin:

  Manau viena iš tų grėsmių valstybės stabilumui yra afera, greičiausiai daroma kartu atitinkmų suinteresuotų Lietuvos ir svetimų šalių asmenų ar net valstybių, yra “Rail Baltica” tiesimas ne per Vilnių, Alytų į Šeštokus, o per Kauną, Kazlų Rūdą, Marijampolę… To neigiama įtaka valstybės politiniams ir ekonominiams procesams, ypač strategine prasme – akivaizdi. Netgi Estijos prezidentas viešėdamas Lietuvoje pabrėžė, kad “Rail Baltica” Baltijos šalims būtų naudinga tuo atveju, jeigu eitų per Vilnių. Tačiau Lietuvoje tai buvo praleista negirdomis. Juk linija turi jungti šalių sostines, tačiau Vilnių kaip sostinę ir du kartus didesnį už Kauną nuspręsta palikti už borto. Traukimasis į tarpukario Lietuvos dydį yra matomas ir kitose veiklos srityse, jų strategijose.
  Taigi, šiuo atveju neigiamas valstybės politinių ir ekonominių procesų įtakojimas akivaizdus.

  • Nepolitikas:

   Manau labai klystate. Jūsų interesas „linijai” nieko bendro neturi su „poveikio valstybės institucijoms “, t.y. organizuotos asmenų grupės galimų sąsajų su Valstybės saugumo departamentu.

   • Kažin:

    Iš kur žinote, kas “sąsajas” turi, o kas neturi. Jeigu toks visažinis dedatės, tai Jums belieka ne čia “klystančius” ganyti, o skubiai apie jas pranešti Komisijai, kad jai netektų ilgai ir galbūt bergždžiai vargti jų beieškant.

    • Nepolitikas:

     „skubiai apie jas pranešti Komisijai,” – na, skundiku niekada nebuvau ir reik manyti nebusiu. Turėti „interesą“, dar nereiškia daryti nusikaltimą. „Iš kur žinote, kas “sąsajas” turi, o kas neturi.“?, iš patirties, jog „alkanas“ visada apie „duoną“ galvoja ir kalba.

     • Kažin:

      Tai ką, Lietuva ne jūsų valstybė (!), kad pasirenkate stovėti po medžiu, kai pareiga priešintis kilusioms grėsmėms jai.
      Beje kalba eina ne apie interesus apskritai, o apie įtariamus grėsme valstybei. Tokiu atveju pranešimas Komisijai yra priešinimosi grėsmėms sudėties elementas, o ne skundas.

      Ne tik šiuo atveju, bet ir apskritai, kaip pastebiu Alke, rodote užkietėjusią neapykantą konstruktyviai minčiai, kitos negu jūsų nuomonės asmenims, beje, tai motyvuojate “turgaus bobelės” lygio išmanymu, apskritai – “bobiška” logika.
      Žema!…

      • Nepolitikas:

       “Kažin”- Jūs pagalvokit gerai, ar tai yra „neapykantą konstruktyviai minčiai“? Ar melui? Visada rašau tik tiesą, tačiau Jūs visada : „(…)pranešti Komisijai, kad JAI netektų ilgai ir galbūt bergždžiai vargti jų beieškant“ – sarkazmas!, bei „motyvuojate “turgaus bobelės” lygio išmanymu, apskritai – “bobiška” logika.
       Žema!” – niekinimas! Suprantamas Jūsų bejėgiškumas ir piktumas, bet čia jūsų, o ne mano problema. Dabar į klausimą: „Tai ką, Lietuva ne jūsų valstybė (!), kad pasirenkate stovėti po medžiu, kai pareiga priešintis kilusioms grėsmėms jai.“ Atsakymas manau yra aiškus- Tai ne mano valstybė. … Gal Jūsų. Dauguma nori kaip ir „Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Susigrąžinkime valstybę!“ Ir aš jiems pritariu. Beje „pareiga priešintis“ nėra. Yra tik teisė : „Tauta ir kiekvienas pilietis turi TEISĘ priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“ Supraskit, kiekviena interpretacija yra melas!

       • Kažin:

        Su tais, kurie sako, kad dabartinė Nepriklausoma Lietuva – “tai ne mano valstybė”, toliau jokių kalbų negaliu turėti. Tai tas pats, jei sakytum: sergantis tėvas – jau ne mano tėvas…
        Tai – dvasinis marazmas(!)…, o kalba juk yra sveikų protų ryšio priemone.
        “Kiekviena interpretacija yra melas!”, – vajetau, kas per “tiesa”!…

 3. ĮDOMU:

  kodėl niekas nerašo apie dabar vykstantį teismą Londone? Ogi, todėl,
  kad banko SNORAS tyčinio sužlugdymo organizatoriai GRYBAUSKAITĖ,
  KUBILIUS, ŠIMONYTĖ, VASILIAUSKAS gauna ten į vienus vartus! Londono
  teismo sprendimas bus šių “veikėjų”karjeros pabaiga !!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: