Įspėjamame mitinge reikalauta pasipriešinti antikonstituciniams projektams (nuotraukos, video) (29)

P.Stonio nuotr.

P.Stonio nuotr.

Kovo 28 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje prie Lietuvos Vyriausybės rūmų įvyko įspėjamasis mitingas, kuriame Vyriausybė raginta nepasiduoti autonomininkų spaudimui ir įgyvendinant savo programą, nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei Valstybinės kalbos įstatymo.

Įspėjamame mitinge dalyvavo keli šimtai žmonių.

Kaip sakė vienas mitingo rengėjų „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, ši protesto akcija – tai tik pirmasis piliečių pasipriešinimo antivalstybiniams valdžios užmojams veiksmas. Jam antrino Lietuvos Sąjūdžio atstovas Vidmantas Žylius: „Jei reikės mūsų susirinks dar daugiau, ir kituose Lietuvos miestuose. Mes toliau rinksime parašus, kol reikalavimai bus išgirsti“.

Mitingo dalyviai iš Lietuvos valdžios reikalavo laikytis Konstitucijos, įstatymų, vykdyti teismų sprendimus, nekurti teritorinės autonomijos su trimis valstybinėmis kalbomis. Taip pat nekraipyti istorinių Lietuvos vietovardžių, o gatvių pavadinimus, Lietuvos piliečių vardus ir pavardes Lietuvoje rašyti valstybine lietuvių kalba. Visose Lietuvos mokyklose rengti vienodą valstybinės kalbos egzaminą, nepažeisti Tautos ir tautinių bendrijų teisių.

„Simboliškai Didįjį Ketvirtadienį – Judo išdavystės dieną – vykstančiame mitinge susirinkome išsakyti Lietuvos Vyriausybei reikalavimą – neišduoti Lietuvos Konstitucijos ir nepasiduoti autonomininkų spaudimui dėl vardų, pavardžių, gatvių, vietovardžių ir kitų dalykų rašybos kaitaliojimo. Nepritarimą tokiems Vyriausybės ketinimams savo parašais jau yra išreiškę per 20 000 Lietuvos piliečių. Jų skaičius ir toliau sparčiai auga. Jei valdžios žmonės šiuos piliečių reikalavimus ignoruos ir Vyriausybės programa bei darbo grupės siūlymai bus įgyvendinami pažeidžiant Lietuvos Konstituciją, protestuos nebe keli šimtai, bet keli tūkstančiai piliečių“, – kalbėjo K.Garšva.

Mitinge kalbėjęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Tautininų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila ragino valdančiuosius nebūti judošiais ir neparduoti Lietuvos valstybės ir jos Konstitucijos nei už trisdešimt sidabrinių, nei už jokius kitus grašius. „Nebūkite svetimųjų pastumdėliai ir neklydinėkite pasimetę kažkur tarp Vilniaus ir Varšuvos ar kokios kitos užsienio šalies. Pasakykite aiškiai, ar liksite ištikimi Lietuvai, ar laikysitės jos Konstitucijos ir įstatymų. Kol nėra tikrumo dėl blauzdų tvirtumo, beje, nesiųskite Kirkilo į Varšuvą, o tai ką nors ne taip pasirašys. Ir būkite geri, nebeatsiprašinėkite. Tegu Lietuvos atsiprašo už okupacijas, ultimatumus, nutautinimą, naikinimus ir šmeižimus“, – sakė G.Songaila.

Mitinge taip pat pasisakė Seimo nariai Valentinas Stundys ir Rytas Kupčinskas. Tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka, prof. Ona Voverienė ir kt.

ProPatriaTV vaizdo įrašas:

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas pabrėžė, kad šiandieninė diskusija vyksta ne dėl lenkų pavardžių rašybos, o dėl valstybės teritorinio vientisumo bei valstybinės kalbos išsaugojimo. „Daliai lenkų tebeatrodo, kad Lietuva – jos pakraštys, kur tebeveikia Lenkijos įstatymai. Vyriausybė turi ryžtingai pasipriešinti tokiems antivalstybiniams nusistatymams ir atsisakyti bet kokių skubotų sprendimų, kuriais dedamas pagrindas teritorinės autonomijos sukūrimui“.

Mitingo dalyviai buvo kviečiami pasirašyti Reikalavimą ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą.

Po šiuo Reikalavimu jau pasirašė virš dvidešimties tūkstančių Lietuvos piliečių (galima pasirašyti ir internetu – adr. www.peticijos.lt/visos/71086). Praėjusią savaitę Reikalavimas su parašais buvo įteiktas Lietuvos Respublikos prezidentūrai, Seimui bei Vyriausybei. Parašų rinkimo akcija tęsiasi.

Tačiau iki šiol valdančiosios koalicijos atstovai į piliečių protestą nereaguoja, galimai pasiduoda kaimyninės šalies politiniam šantažui, žadėdami Lietuvos piliečiams įvesti lenkišką asmenvardžių rašybą, dvigubus gatvių ir vietovių užrašus, kurti privilegijas pagal tautinę priklausomybę vertinant valstybinės kalbos egzamino rezultatus.

Tą pačią dieną 15 val. Vilniuje, Mokslų Akademijos didžiojoje salėje (Gedimino 3) prasidėjo „Vilnijos“ draugijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai aptarė mitinge keltus bei kitus Lietuvai svarbius klausimus.

Pauliaus Stonio nuotraukos:

Sakalo Gorodeckio nuotraukos:

Mitingo dalyviai paskelbė kreipimasi, kurį mitingui įgaliojus pasirašė Lietuvos Sąūdžio pimininkas Seimo narys Rytas Kupčinskas, Laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas bei „Vilnijos“ draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva ir po mitingo įteikė premjero patarėjui Viliui Kavaliauskui.

Skebiame šį kreipimasi:

Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui
p. Algirdui Butkevičiui

Kovo 28d. įspėjamojo mitingo V.Kudirkos aikštėje

KREIPIMASIS

Gerbiamas Lietuvos Premjere,

Prieš devynias dienas jums buvo viešai įteiktas 20000 piliečių pasirašytas Reikalavimas ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą. Tačiau iki šiol nesulaukėme Vyriausybės viešo paaiškinimo, kaip ji vykdys savo programą, ar įgyvendins savo koalicijos partnerių Lenkų rinkimų akcijos pretenzijas. Negana to, Kultūros viceministro vadovaujama darbo grupė parengė „rekomendacijas“, nustatančias, kaip turi būti įgyvendinta Vyriausybės programa,  o ten yra siūlomi Lietuvos Respublikos Konstituciją ir valstybinės kalbos įstatymą paminantys dalykai.

Todėl siūlome:

1)     neatidėliojant atmesti antikonstitucines darbo grupės rekomendacijas;
2)     pasakyti aiškiai, kad ir ateityje bus atmesti visi Konstitucijai ir Konstitucinio teismo sprendimams bei pamatiniams įstatymams prieštaraujantys pasiūlymai;
3)     nepasiduoti šantažui ir Lietuvos Vyriausybės poziciją išdėstyti taip, kad kaimyninėje šalyje niekas negalėtų skelbti apie naujus nepagrįstus Lietuvos pažadus.

Įspėjamojo mitingo vardu: Laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas, Lietuvos Sąūdžio pimininkas Rytas Kupčinskas, bei „Vilnijos“ draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

29 komentarai

 1. Kadangi Lietuvoje nėra “tautinių mažumų” – galima denonsuoti Konvenciją:

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

  31 straipsnis

  1. Kiekviena Šalis bet kada gali denonsuoti šią Konvenciją, apie tai pranešdama Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

  2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 2. Wee:

  Europos kontekste tautinės mažumos yra istorinės ir tradicinės žmonių grupės. Taigi, lenkų mažuma Lietuvoje yra istorinė tautinė mažuma šioje šalyje.
  Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, kurią yra ratifikavusį Lietuva, apsaugo būtent tokias tautines mažumas.
  Kalbant apie lietuvius Londone arba Airijoje, jie nelaikomi tautinėmis mažumomis ir jiems Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatos nėra taikomos.
  Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, kurią yra ratifikavusį Lietuva nesuteikia galimybės lietuvių bendruomenei Airijoje, ar kur nors kitur, reikalauti rašyti gatvių pavadinimus ir lietuvių kalba. Sutartis yra labai aiški – joje kalbama tik apie tautines mažumas. Taigi, remiantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, emigrantai nelaikytini tautinėmis mažumomis.

  • Getautas:

   Lietuvos pseudolenkai yra ne tautinė mažuma, o imperialistinės Lenkijos penktoji kolona. Šovinistinio kaimyno agresijos pasekoje nutautėję tautinės daugumos atstovai negali būti laikomi tautine mažuma. Jau daugiau teisybės būtų tautine mažuma laikyti emigrantus.

  • Regina Dobelienė, Apie gatvių lentelių karą ir teisinio nihilizmo priežastis

   Ištrauka:

   “Lenkų tautinei mažumai atstovaujantys politikai, reikalaujantys, kad būtų teisiškai pripažinti dvikalbiai (lietuvių ir lenkų k.) gatvių lentelių (ir ne tik jų) užrašai, faktiškai reikalauja pripažinti autonominį geopolitinį valstybės teritorijos darinį, išskirtą etniniu bei kalbiniu pagrindu ir pažymėtą dvikalbe atributika kelio ženkluose, gatvių lentelėse, kelių savivaldybių institucijų ir jų įstaigų iškabose.

   Tačiau, mano tvirtu įsitikinimu, šis reikalavimas nesuderinamas su Lietuvos Konstitucija − jokia išskirtinėmis teisėmis besinaudojanti tautinė mažuma ir joks išskirtines teises turintis Lietuvos teritorijos darinys joje neminimas.

   Taigi manau, kad norint įteisinti oficialią regioninę dvikalbystę neišvengiamai tektų keisti Konstituciją.

   Diskusijose šia opia tema Lietuvos lenkų atstovai ir Lenkijos politikai dažnai nurodo Lenkijos pavyzdį − esą Lenkijos Konstitucijoje jokios tautinės mažumos neįvardytos, bet pagal 2005 m. įsigaliojusį Lenkijos tautinių bei etninių mažumų ir regioninių kalbų įstatymą tautinėms ir etninėms mažumoms, įskaitant ir lietuvius, jeigu jos to pageidauja, galima turėti dvikalbius vietų pavadinimus.

   Tačiau šitaip teigdami jie sako tik pusę tiesos.

   Visą tiesą padeda atskleisti Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, kuria dabar tiesiogiai ir remiasi lenkiškų gatvių lentelių kabintojai ir jų įkvėpėjai.

   Remiasi neabejotinai dėl to, kad nuo 2010 m. sausio nebegalioja Tautinių mažumų įstatymas. Apie vietovardžius tame įstatyme nė nebuvo užsiminta, tačiau pavieniai lenkių lentelių kabinimo entuziastai galėjo bent jau savaip interpretuoti jame vartotą sąvoką informaciniai užrašai − priskirti prie jų ir gatvėvardžius.

   Akivaizdu, kad tokia interpretacija iškreipė Konvencijos esmę, nes jos 11 str. 2 d. kalbama ne apie informacinius užrašus, bet apie kiekvieno asmens teisę savo mažumos kalba „naudoti ženklus, įrašus ir kitokią asmeninio pobūdžio viešai matomą informaciją“.

   Konvencijos paaiškinimų 69 p. sakoma, kad žodžiai asmeninio pobūdžio nusako „viską, kas nėra oficialu”.

   Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 14 straipsnis nustato: „Oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Lietuvos Respublikoje rašomos valstybine kalba“.

   Ši nuostata visiškai sutinka su Konstitucijoje įtvirtinu lietuvių kalbos valstybiniu statusu.

   Taigi tik pagal tam tikrą teisinę procedūrą nustatyti Lietuvos teritorijos geografinių objektų pavadinimai lietuvių kalba yra oficialūs ir tik tokia forma jie turi būti teikiami kaip įvairių geofizinių objektų − gyvenamųjų vietų, gatvių, aikščių, vandens telkinių ir pan. − žymenys, įskaitant kelio ženklus ir gatvių lenteles.

   Konvencijos oficialųjį statusą turinčių paaiškinimų 70 p. nurodyta, kad „leidimas turėti vietinius pavadinimus (…) ir kitus topografinius ženklus nereiškia kokio nors oficialaus vietinių pavadinimų mažumos kalba pripažinimo“.

   Būtent šia nuostata ir grindžiamas minėtas Lenkijos Tautinių bei etninių mažumų ir regioninių kalbų įstatymas − jo 12 str. 1 d. kalbama tik apie papildomus tradicinius pavadinimus.

   Šie pavadinimai nevartojami Lenkijos valstybės valdymo sistemoje, įskaitant ir adresus, jie negali būti vartojami ir patys vieni − tik greta lenkiškų.

   Negana to, jie negali būti susiję su 1933−1945 m. pavadinimais, suteiktais Vokietijos trečiojo reicho arba Sovietų socialistinių respublikų sąjungos.

   Tuos papildomus tradicinius pavadinimus įsiteisinusių tautinių ar etninių bendruomenių teikimu aprobuoja Vietų ir fiziografinių objektų pavadinimų komisija.

   Kokia sudėtinga ir varginanti tokių pavadinimų įteisinimo procedūra, liudija nedidelis patvirtintų tradicinių lietuviškų vietovardžių skaičius − vos per keturiasdešimt.

   Ir nuo kada gatvių lentelės − privati nuosavybė?”

   Autorė ėjo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos skyriaus vedėjos pareigas.

  • Dėl “lenkų tautinės mažumos” Lietuvoje:

   1. Liudvikas Narcizas Rasimas. Lenkų reikalavimai Lietuvai – Tautų apsisprendimo teisės neigimas

   Ištrauka:

   “Pagal Lietuvos Statutą lenkai Lietuvoje buvo laikomi svetimšaliais, o Statuto veikimas panaikintas tik 1840 m.

   Nenorime ginčyti, kad šiandien Lietuvoje nėra kompaktiškai lenkais save laikančių žmonių apgyvendintų teritorijų, bet jų noras, pasitelkus savo tautinės valstybės valdininkus tas teritorijas skelbti etninėmis lenkų žemėmis, neturi jokio teisinio, o juo labiau moralinio pagrindo.

   Net 1922 m. L. Želigovskio užimta teritorija pačių lenkų prie Lenkijos buvo prijungta kaip Vidurio Lietuvos, o ne Lenkijos žemės.

   Dar ir šiandien Lenkijos mokslo žmonės, tyrinėdami tuteišų kalbą, papročius ar namų buitį, nesutaria, kaip ši lenkiška prokalbė tapo sala lietuvių etninėse žemėse.

   Vieni mano, kad tai belaisvių ar karalių svitų palikuonys, kiti – kad nutautėję baltarusiai ar lietuviai, bet tai nekeičia jų, kaip kolonistų, gyvenančių kitos tautos etninėse žemėse statuso, o tuo pačiu ir kaip tautinės bendrijos, bet jokiu būdu ne tautinės mažumos teisinės padėties.

   šiandien Lenkija Lietuvoje nori sukurti precedentą, kuriuo pasirėmę trečios ar ketvirtos kartos kolonistai galėtų oficialiai Paryžių ar Berlyną vadinti taip, kaip vadino jų seneliai ar proseneliai, o tuos savo reikalavimus grįsti turkiškais ar persiškais užrašais ant jų kapų?

   Neabejojame, kad ir lenkų kolonistai galėjo savaip vadinti vienas ar kitas Lietuvos vietoves, bet reikalauti, kad tai lietuviams būtų būtinai priimtina ir įteisinta – jau visuotinai pripažintos tautų apsisprendimo teisės savo žemėse nustatyti viešąją tvarką neigimas.

   Kas gali abejoti vietovardžių svarba tautų istorijai?

   Jie dažnai praskleidžia praeities uždangalus tada, kada net proistorijos ar istorijos šaltinių trūksta.

   Iš vietovardžių formos ir žodinės reikšmės galima matyti baltiškus pėdsakus vakaruose net už Vyslos ( Karwen, Labun, Persante ir etc.), jau nekalbant apie Lenkijai atitekusią Suvalkijos dalį.”

   2. Juridinis aspektas

   Europos Tarybos rėminėje konvencijoje sąmoningai nenaudojamas joks tautinės mažumos apibrėžimas – TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJOJE nėra aiškiai ir tiksliai apibrėžtas terminas “tautinė mažuma”.

   Todėl kiekviena Konvenciją ratifikavusi valstybė pati nusprendžia, ką ji laikys tautinėmis mažumomis savo teritorijoje ir ar apskritai nutars, jog valstybėje egzistuoja kokia nors tautinė mažuma.

   Lietuvos Valstybės dabartinėje teritorijoje nėra nei vienos autochtoninės tautinės mažumos (kaip, pvz., Latvijoje yra lyvių autochtoninė tautinė mažuma) – visi save laikantys ne lietuviais (etniniu požiūriu) yra arba imigrantai ir kolonistai, arba imigrantų ir kolonistų palikuonys, arba dėl geopolitinių aplinkybių (visų pirma užsienio valstybių – Lenkijos ir Rusijos – okupacijų metu vykdytos nutautinimo politikos) nutautėję lietuviai ir jų palikuonys.

   3. Konstitucija lietuvių kalbą įteisina kaip valstybinę, todėl Valstybinės lietuvių kalbos įstatymas nustato, kad visos Lietuvos įstaigos vartoja tik lietuvių kalbą, kad vietovardžiai rašomi tik valstybine kalba, kad viešajame Lietuvos gyvenime vartojama tik lietuvių kalba.

   Konstitucinis Teismas kelis kartus pakartojo, kad pavardės ir vardai asmens dokumento pagrindiniame lape rašomi tik valstybine kalba ir t. t.

   Konstitucinis Teismas 1999 m. savo sprendime paaiškino, kad „asmens tautybė negali būti pagrindas asmeniui reikalauti, kad jam nebūtų taikomos taisyklės, kylančios iš valstybinės kalbos statuso. Kitaip būtų pažeistas konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas“.

   2006 metų nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo: „lietuvių kalba, kaip valstybinė kalba, yra valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų viešosios raiškos ir bendravimo tarpusavyje bei su visuomenės nariais priemonė. Ji yra svarbus valstybingumo elementas, visus Lietuvos Respublikos piliečius vienijantis, valstybinę bendruomenę-pilietinę Tautą integruojantis veiksnys, nes užtikrina visiems piliečiams lygias galimybes…“.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Lenkai NIEKAIP negali buti tautine mazuma, nes turi savo virs 40 milijonu pilieciu valstybe i pietus nuo Lietuvos, jeigu teko girdeti! Tik tauta, neturinti savo valstybes, tai krymo totoriai, karaimai gali buti tautines mazumos Lietuvoje. Lenkams taikytinas ir OKUPANTO pavadinimas, nes butent banditiskai uzgrobe lietuviskas zemes jau daugiau negu 90 metu neisveda savo slykscios okupacines kariaunos is Punsko, Balststoges, Seinu, vigriu ir t.t. Gal kas nors gali paaiskinti, kaip Punske atsirado 80 procentu lietuviu? Gal kas nors gali paasikinti, kad Seinai, Balstoge, Vygriai, Punskas yra nelietuviski zodziai… tik veliau OKUPANTO sulenkinti! OKUPANTAS negali vadintis tautine mazuma! Tai okupantas. Kai Lietuvos valstybe rupinasi okupantu…. tai ir tarnauja okupantui.

 3. Saulius Kulvičius-tautininkas:

  Džiaukitės .kad dar turite tokius kaip Panka,-nes tik tokie vyrai dar žino kas yra tauta,kas valstybė,ir kaip turi elgtis šeimininkas savo namuose.

 4. Zbigniew Pirstelejau
  2013 m. Kovo 28 d. 07:32

  Lyginti Transilvanijos Vengrus dabartinėje Rumunijos teritorijoje su lenkais Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose neįmanoma, nes:

  1. Transilvanija yra etninės vengrų žemės. Vengrų protėviai (madjarai) čia įsikūrė anksčiau, negu Panonijos slėnyje (dabartinė Vengrija). Pro Transilvaniją ėjo madjarų kelias iš Pietų Ukrainos į Panoniją.

  Transilvanijoje toponimai ir hidronimai yra vengriški. Juos saugo TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA.

  2. Vilniaus ir Šalčininkų rajonai yra etninės LIETUVIŠKOS žemės. Lietuviai čia gyvena 4000 metų. Toponimai ir hidronimai yra lietuviški.

  LLRA bando TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJOS pagalba sunaikinti ir polonizuoti autentiškus lietuviškus toponimus ir hidronimus. Tai prieštarauja KONVENCIJOS tikslams.

  3. Lietuvoje terminas “lenkas” yra ne visiškai teisingai vartojamas istoriniu požiūriu. Tuo pačiu terminu negalima vadinti skirtingų dalykų – tai sukelia painiavą.

  “Lenkas Lietuvoje” yra “žmogus, atvykęs į Lietuvą iš Lenkijos”.

  Tačiau šiandien Lietuvoje tuo pačiu terminu vadinami ir vietiniai nutautinti LIETUVIAI ir iš Baltarusijos į Lietuvą XVII – XX amžiuose atsikėlę BALTARUSIAI – tuteišiai, kalbantys baltarusių kalbos tarme “po prostu” arba rusiškai (ne lenkiškai).

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA nesaugo į Lietuvą atsikėlusių asmenų noro iškraipyti autentiškus vietinius LIETUVIŠKUS toponimus ir hidronimus.

 5. Romaldas:

  apie šios dienos politinę padėtį pasakyčiau taip: Butkevičius iš visų jėgų tempia Trojos arklį į mūsų kiemą. Ir jis tai vadina gėriu.
  K unigą Mindaugą už tokį elgiasį uždaužė kuolais. Labai negarbinga mirtis, kaip šunies.

 6. Vilmantas Rutkauskas:

  Ponanuliai lenkai, nepatinka, blyzginkit į savo Lenkiją gyvent. O visokius tomašęvskius – į kaltinamųjų suolą už dviejų tautų KIRŠINIMĄ !

  • Lamatas:

   mano nuomone , jei laikantieji save lenkais Lietuvoje , tuo labiau Lietuvos lenkai, nesielgtu kaip užkietėję Lietuvos priešai , jos naikintojai , tai jau seniai turėtų visa ko jiems tikrai reikia . Lietuvių tauta tikrai yra labai taiki ir atlaidi, bet kai dalis jų namų gyventojų elgiasi kaip piktybiniai įnamiai- gegužiukai , tai ir jokių nuolaidų nėra verti . Visai jokių. Kai supras , kad Lietuva -jų Tėvynė, pradės ją mylėti ir ginti , vietoj seilės varvinimo Lenkijos pusėn , tai ir susikurtosios problemos išsisklaidys savaime.

 7. Kęstutis:

  Ar atkreipėte dėmesį kokia “spengiančia tyla” purvasklaidoje nušviečiamas šis mitingas: LNK – nieko, lrytas – nieko, balsas.lt – nieko, delfi – tyla, respublika.lt – nieko, alfa.lt – žinutė kampe… Ką tai galėtų reikšt? O gi tai, kad jau viskas su lenkais susitarta…

 8. Zenonas Langaitis:

  Iš visos širdies pritariu šio mitingo reikalavimams. Negalėjau dalyvaut, bet aš su jumis gerbiami Lietuvos patriotai. Lietuva viena, vieninga ir taip bus amžinai.

  • Li Bo:

   Lietuva viena, tas tiesa, bet nevieninga. Vieninga ji niekada nebuvo, nėra, ir tikrai nebus. Tai yra elementarus faktas. Lietuvos vieningumas ir iš to kylanti butaforinė tautos intereso utopija yra tai, kuo bukaprotiškai spekuliuoja visi patriotai. Beveik visi patriotai anksčiau ar vėliau susiduria su šia problema ir, būdami nuoseklūs nacionalistai, pradeda kalbėti apie tautos gryninimą- priešų, parsidavėlių, penktų kolonų, globalistų, tolerastų, išdavikų ir kitų baubų nukenksminimą. Tiesa, gerai viską suskaičiavus, išaiškėtų, kad tokių yra 90% Lietuvos gyventojų. Bet gi nesvarbu, svarbu įsiprasmint kovoje. Už Lieuvą, prieš lietuvius!

 9. Galindas:

  WEE-ui, Nei lenkų nei rusų kaip tautinės mažumos Lietuvoje nėra, nes šios tautybės atsirado Lietuvos okupacijos pasekmėje. Šios tatybės yra sudarę tik savo tautines bendrijas. Kalbant apie rusus, tai galima tik sentikius laikyti tautine mažuma, nes jie bėgo iš Rusijos nuo represijų į Lietuvos DK. O jei atidžiau pažvegti tai iš vis etninių lenkų Liertuvoje nėra, o yra asimiliuoti lietuviai, aisčiai. Todėl jiems nėra jokio pagrindo taikyti tatinių mažumų konvenciją.
  Laikas lenkomanams grįžti prie savo šaknų: atsisakyti maišytos neskambios lenkų kalbos ir mokytis seniausios Europoje ir gražios lietuvių kalbos. Jus šaukia senosios aisčių dvasios. PVZ.: Jaroslav Norkevič, koks jis lenkas? vardas rodo, kad jis yra aisčių devės Jorės garbintojas, šlovintojas, na, o pavardė visiškai lietuviška – Norkus. dabar visame aisčių areale atgimsta etninė kultūra, net piečiau Maskvos, Kalūgos (liet. Galūgos) garbinama Jorė. Vistiek tolimesnę aisčių asimiliaciją sustabdysime ir dabar prasideda atvirkščias istorinis etapas – aisčiai atgimsta, tad grįžkite prie lietuviškų šaknų ir nepavėluokite.

 10. PETERIS:

  Perskaitykite atidžiai. Europos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijos 3 sk. 21 str. nuostata skelbia ; Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti ar atlikti veiksmus kurie prieštarautu pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir YPAČ valstybių suveriniteto lygybės ,teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principams. Štai kodėl visi skundai prieš Lletuvą buvo atmesti. Tomaševskis jau seniai turėjo aiškintis prokurotūroje,tačiau dėl koalicijos vadukų asmeninių ambicijų ir tikslų naudojant ( lenko kortą) sukėlė visuomenėje didžiulę įtampą.

 11. gadu:

  Klausimas: 400 dantų ir 2 kiaušiniai?
  Atsakymas: Krokodilas.
  Klausimas: 2 dantys ir 400 kiaušinių?
  Atsakymas: tautinio “jaunimo” mitingas prieš teisėtus Lietuvos lenkų reikalavimus.

 12. Jonas:

  Manau, prieš lenkų šovinistus kapituliuojantys valdžiažmogiai turi labai gerai pamąstyti, o jei patys nesuvokia ir nesugeba atsispirti, teatsiklausia Tautos privalomąjame referendume.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: