Č.Iškauskas. Tolerancijos pamokos: ar mums gresia šliaužiančioji aneksija? (25)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Dar visai neseniai buvo taip madinga kalbėti apie toleranciją. Kaip aiškina tarptautinių žodžių žodynas, lot. tolerantia – tai kantrybė, priešingos nuomonės ar įsitikinimų gerbimas, pakantumas. Iš tiesų, Lietuva gali didžiuotis, kad nuo neatmenamų laikų buvo pakanti kitoms, įvairiais keliais į mūsų žemę atsikrausčiusioms tautoms arba po pergalingų karų tiesiog jėga atgabentiems jų atstovams. Statistikos departamentas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 115-kos įvairių tautų atstovai.

Istorijos kataklizmai tarsi galingos bangos atsijoja gera ir bloga, į mūsų gyvenimo pakraščius išmesdamos įvairias tautines sąšlavas, neišskiriant, žinoma, ir lietuvių. Bet jau taip surėdyta, kad pagrindinis gyventojų sluoksnis (rugsėjo mėn. duomenimis, Lietuvos gyventojų skaičius nesudarė net 3 mln., o lietuvių buvo 84,2 proc.) reiškia teisėtas pretenzijas tiems, kurie brutaliais neteisėtais  ir tautinės daugumos sanklodą pažeidžiančiais būdais ir priemonėmis braunasi į visuomeninį, politinį ir ekonominį gyvenimą, tarpsta kitų sąskaita, pažeidžia elementarias teisės ir darnaus sugyvenimo normas.

Štai kodėl visai suprantu vieno patriotiškai nusiteikusio tautiečio frazę: „Nuo tos tolerancijos man darosi koktu…“ Suprask: visokie tarptautiniai brukalai dėl lyčių lygybės, vienalyčių šeimų sudarymo, dėl pakantumo visokio plauko imigrantams ir jų palikuonims, juo labiau jei jie beatodairiškai veržiasi į valstybės valdymo aukštumas, šiurkščiai pažeisdami įstatymus, tam vis labiau nustumiamam žmogeliui per gerklę lenda…

Toks prologas – ne iš gero gyvenimo. Per istorijos šimtmečius mažą tautą, priglaudusią ir globojančią įvairių tautybių žmones, tarsi tą slenkstį mindė kas galėjo – rusai, švedai, lenkai, vokiečiai… Ar reikia stebėtis, kad taip suvešėjo nepakantumo atėjūnams nuotaikos? Jas, tiesa, būtina tramdyti, nes gyvename juk ne barbarų laikais, o ir tarptautinio gyvenimo normos, visokios sąjungos diktuoja nuolankios tolerancijos normas.

Bet va, išlenda nepasitenkinimas didžiaisiais kaimynais, ir ką tu nori daryk. Nuoskaudų už carinės Rusijos padarytas skriaudas, už sovietinės okupacijos dešimtmečius, trėmimus ir represijas, už lenkų pridarytą žalą Vilniaus kraštui ir Lietuvos vientisumui užteks keletui būsimų lietuvių kartų. Ar jas reiktų užgniaužti? Ar jų neminėti, kaip siūlo Maskva ir Varšuva? Ar liautis žvalgytis į praeitį, užmiršti istoriją ir tik žvelgti į ateitį, rūpinantis pragmatiškais santykiais su kaimynais?

Reali grėsmė ar kliedesiai?

Tie klausimai turbūt dažnam iškyla ir šiomis dienomis, kai Lietuva ant pirštų galiukų tūpčioja aplink Seimo rinkimų nugalėtojus – teisiamų, įtariamų, nušalintų ir komunistinį šleifą bevelkančių politikų kohortą. Bet tokia sudėtis būtų tarsi ir normali, ypač būnant itin tolerantišku, tai yra, gerbiant išsakytą rinkėjų valią. Tai kas kad kai kurie jų balsą pardavė už pilstuko „bambalį“, už 10 litų, už mėtomas „bombonkes“ ar ledus, už „darbo“ ideologų nupieštą sotaus gyvenimo viziją arba už pirštu rodomą filantropiškumo pavyzdį: žiūrėk, kaip jis Kėdainius sutvarkė…. Mes juk juos privalome irgi toleruoti…

Lietuvoje ne itin mėgstami tie, kurie gąsdina visokiomis grėsmėmis – iš užsienio, iš kaimynų, iš įvairių sąjungų, galų gale kylančiomis iš vidaus. Tokie perspėjimai dažniausiai laikomi persekiojimo manija sergančio žmogaus kliedesiais, kurie tik gadina normalius tarpvalstybinius santykius ir temdo jų šviesią perspektyvą. Paradoksalu, bet jų perspėjimai bent iš dalies pildosi.

Visuotinai pripažįstama, kad šiuos Seimo rinkimus laimėjo kairiosios politinės jėgos (nors naujoji dauguma dar priduria žodį „centro“, nors centristai akivaizdžiai atsidūrę kone reitingų dugne). Tautiniu pagrindu suburta Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) džiaugiasi laimėjusi 8 mandatus. Ji tebesvarsto, ar prisijungti prie LSDP+DP+TT koalicijos, bet reikalavimai partijai skirti bent du ministrų postus atsimuša į kol kas dar kietą galimo Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus sieną.

Varšuva ploja katučių…

O tuo metu iš Varšuvos girdisi ovacijos. Lenkijos politologai ir politikai džiaugiasi ne tik LLRA iškovotais mandatais, bet ir apskritai kairiųjų sėkme. Jie deda dideles viltis į socialdemokratus, kad šie bent jau diskutuos Lietuvos lenkų tautinei mažumai svarbiais klausimais. Dienraščio „Rzeczpospolita“ politikos apžvalgininkas Ježis Haščynskis (Jerzy Haszczynski) tikisi, kad lenkai galėtų gauti bent viceministrų postus, ir „tai būtų gerai lenkams, nes tautinės mažumos problemų sprendimas būtų jų egzistavimo sąlyga“. Kito dienraščio „Gazeta Wyborcza“ užsienio skyriaus vyriausiasis redaktorius Romanas Imelskis (Roman Imielski) sukonkretina: „Tai padės išspręsti tokius lenkų mažumoms kylančius klausimus kaip pavardžių rašymas, gatvių pavadinimai ir švietimas“.

Lenkijos vadovai santūriai vertino kairiųjų pergalę. Anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas (Donald Tusk) ir užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis (Radoslaw Sikorski), pagarsėjęs savo akibrokštais Lietuvos atžvilgiu, yra pareiškę, kad „Lenkijos ir Lietuvos santykiai bus tokie geri, kokie bus Lietuvos Vyriausybės santykiai su lenkų tautine mažuma“. Kitaip sakant, visa tarpvalstybinių santykių atsakomybė perkeliama ant Vilniaus pečių, na, o jeigu dabar joje dominuos socialdemokratai ir LLRA atstovai, viskas eis kaip sviestui patepta. Juo labiau, jeigu pastarieji „paimtų“ Švietimo ir mokslo ministeriją arba atsakingus postus Seimo Švietimo ir mokslo komitete…

Santykiuose su Lenkija Lietuva yra pamokyta. Anot žinomo politologo K.Girniaus, jau keletas metų kaip savotiškam kryžiaus žygiui prieš Lietuvą vadovauja politologas ir žurnalistas R.Sikorskis, neigęs bet kokią Vilniaus krašto okupaciją 1920 m. Pernai LLRA surengtą naujųjų mokslo metų akciją – protestuoti prieš Švietimo įstatymą – puolė paremti pats premjeras, istorikas pagal išsilavinimą D.Tuskas, kuris, kaip rašė apžvalgininkas St.Jokūbaitis, strimgalviais skubiai atvyko į Vilnių ir lenkų kalba laikytose šv. Mišiose bažnyčioje parėmė lenkų mažumą, nors ir tvirtino, kad švietimo klausimo nereikia politizuoti. LLRA lyderis ir europarlamentaras V.Tomaševskis jam karštai spaudė ranką…

Beje, visai neseniai „Der Spiegel“ pranešė, kad Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas Europos Komisijos (EK) pirmininko poste gali pakeisti dabartinį jos vadovą Žoze Manuelį Barozą (Jose Manuel Barroso). O Lietuva 2013 m. II pusmetį pirmininkaus ES Tarybai. Įdomus tai bus „tautinio kompromiso“ paieškos metas…

Obuolys nuo obels…

Politinės pjūties metui aktyviai ruošiasi ir pats Valdemaras Tomaševskis. Turėdamas galvoje žinomą lietuvišką posakį, kad obuolys nuo obels netoli terieda, leisiu sau nedidelį istorinį ekskursą. Juo nieko grėsmingo nenoriu tvirtinti, bet…

2011 m. kovą portale DELFI klausiau, ar nepasikartos lenkų autonomijos precedentas Lietuvoje, kokį prisimename 1990-1991 m. Tuomet lenkų autonomininkai, balsuojant dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto, susilaikė. Tarp susilaikiusių deputatų – vėliau už Vilniaus krašto autonomiją pasisakę lenkų radikalai Stanislavas Akanovičius, Leonas Jankelevičius, Ryšardas Maceikianiecas, Stanislavas Peško, Valentina Suboč, Edvardas Tomaševičius. L. Jankelevičius – buvęs LKP Šalčininkų rajono I sekretorius, vėliau atgailavęs už savo veiksmus ir 2000-aisiais pelnęs prezidento V.Adamkaus malonę.

Kaip 2007 m. mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ surengtoje diskusijoje sakė Vilnijos istorijos tyrinėtojas Kazimieras Garšva, 1990–1992 m. rytinėje Lietuvos dalyje iš tikrųjų buvo kuriama vadinamoji Lenkų autonomija. Šį sumanymą pasmerkė Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ir tuometinė aukščiausioji Lenkijos valdžia su prezidentu Lechu Walensa. Buvo paleistos Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybos.

Autonomininkų veikimo tikslai tebėra panašūs, teigė istorikas. 35 asmenys, tarp jų – ir LLRA pirmininko Valdemaro Tomaševskio tėvas Vladislavas, buvo autonomininkų koordinacinėje taryboje, ir apie tai galima pasiskaityti E. Ganusausko knygoje „Penktoji kolona“.

Tiesa, kad tuomet Lenkijos valdžia oficialiai nepalaikė autonomijos iniciatorių. Anuomet Prezidentui V.Adamkui viešint Varšuvoje, tuometinis Lenkijos premjeras Jerzy Buzekas sakė, kad Lenkija niekada nerėmė ir neremia 1990-1991 m. vykdytos autonomininkų veiklos. Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas radikalios „Solidarumo“ dalies „Kovojantis Solidarumas“ („Solidarność Walcząca“) atstovas P.Hlebowiczius nuoširdžiai vadino „kvailyste, jei lenkų mažuma Lietuvoje norėtų steigti kažkokią autonomiją ir net atsiskirti nuo Lietuvos“. Bet jis teigė, kad tame yra ir Lietuvos Vyriausybės kaltės, kuri nesudaro sąlygų Vilnijos lenkams integruotis į bendrą krašto gyvenimą…

Naujoji Vyriausybė galbūt jautriau ir lojaliau reaguos į šią pastabą.

Tolimas taikinys – Seimo rinkimai

LLRA vadovai visada ieškojo bičiulių. Tiesa, rusai žegnojosi nuo V.Tomaševskio akcijų. Bet štai lapkričio pradžioje LRT laida „Savaitė“ atskleidė, kad ši politinė partija savo rinkiminius šūkius ėmė rašyti ir rusų kalba. LLRA priglaudė Maskvai draugiškas jėgas – Klaipėdos draugijos „Otečestvo“, Slavų gailestingumo fondo atstovus, Pirmojo Baltijos kanalo darbuotoją. Pats V.Tomaševskis neigia, kad LLR atstovai vyko į Maskvą parsivežti rinkiminių dovanų. Ar jis bendradarbiauja su Rusijos institucijomis? Ne, sako politikas, kartu būname tik priėmimuose.

Laidos žurnalistai pateikė faktų, kad, būdamas Rusijos ambasados renginiuose, V.Tomaševskis ten sako kalbas, kurios įtinka Kremliaus pasiuntiniams, pavyzdžiui, apie Rusijos karą Gruzijoje. Apžvalgininkai sako, kad rusų ir lenkų propagandinis elitas randa bendrą kalbą, nes Kremlius pastaruoju metu savo įtaką Lietuvai bando daryti ne per rusų, o per lenkų organizacijas. Mat, Maskvos namai Vilniuje dar tik statomi, o Lenkų namai seniai čia stovi…

Politinė parama būsimiems partneriams irgi buvo akivaizdi. Beveik prieš metus, lapkričio 30 d., Europos Parlamentui plenarinėje sesijoje svarstant klausimą dėl Darbo partijos pirmininko V.Uspaskicho prašymo dėl teisinės neliečiamybės grąžinimo (tuo metu vyko teisminis nagrinėjimas bylos, kurioje šis kaltintas neteisėtu būdu DP parėmęs 25 mln. litų ir juos panaudojęs rinkimų kampanijai), V.Tomaševskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad su V.Uspaskichu bandoma susidoroti kaip su politiku ir partijos vadovu, o didžiausios Europos parlamento frakcijos – Europos liaudies partijos – nuomonę formuoja politinis V.Uspaskicho oponentas V.Landsbergis.

Kas gali paneigti, kad išeivio iš Rusijos ir Lietuvos lenkų politiko parama vienas kitam jau tada turėjo taikinį: šiuos parlamento rinkimus ir gražią draugystę tėvynės labui.

Tik nežinia, kurios tėvynės. Atrodo, ypač tolerantiški lietuviai pasirinko šį vardą iš mažosios raidės.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

25 komentarai

 1. suomis:

  Yra geras posakis: – Durną ir bažnyčioje muša.

  • janušonis evaldas:

   🙂 ir aš nesuprantu,ko čia verkšlenat,seimas iš dangaus nenukrenta,jei iš tautos liko tik babuinai,na tai ir tebūnie.Dėkui visiems už pati tragiškiausia seima,koks tik buvo iki šiol…..ir ypač vyriausybe…ha..ha..ha.

 2. kaunietis:

  Nebijokit jus Viktoro, jis ne rusas jis Lietuvos pilietis. O va lenkai ant Lietuvos tai didele grėsme. Ir tos gresmes nematyti, ar ja toleruoti yra didelis pavojus!

  • Bet tas, kaip jūs sakote ” ne rusas”, o Lietuvos pilietis turi teisme užvestą bylą ir, reikalui esant, lenkas gelbės tą ” ne rusą”. Dabar tas ” ne rusas” atiduoda lenkui kultūros ministeriją, taip pat padės lenkui susitvarkyti švietimo problemas, nes švietimo ministerija paskirta, būtent “ne rusui”. Lenkai šioje kadencijoje gaus viską, ko tik panorės, t.y. įrašus pasuose, gatvių pavadinimus su lenkiška rašyba ir pakeis švietimo įstatymą. Ir visą šitą įgyvendins su “neruso” partijos ir socdemų palaiminimu.

 3. savas:

  Slavui kraujuje nekurti,o grobt ir taškas.Žinoma yra išimtys apie kurias jie patys slepia,nes tai prieštarauja jų “imperiniams”tikslams.O mes mažiau kreipkim,o kietai dirbkim,kuo jie daugiau “dusys”,tuo LIETUVIS turi būt stipresnis,laikas prie to priprast,mes jiems amžina rakštis minkštoj vietoj….

 4. Valdas:

  Štai ką platina šmaikštuoliai internete iškart po “rinkimų” į seimą. Cituoju

  Laiškas Prezidentei …nuo būsimo Premjero?

  Эксцеленция, Далиа!
  Кубилизмас яу нукаутас
  Яй жмониу токя валя

  Нясиприешынким мияс тауатай

  Миас тикрай жыноём кейп
  Галима патиакт и сейма
  Та Кубилю миатас кейст –
  Мано лейкас тад атейна

  Апие виарсла ниаишмана
  Андрюс папрастас стабдис

  Кам мум бут крашту банану
  Миас агурку юк шалис

  Пас маниа ума палата
  Ир лейкауси пажаду
  Виси лигя гаус зарплата
  По пусантро ниат ир ту

  Диел иегайниес брандалиниес
  Бацка я статис чиа грейт…
  Присиюнгсимиа прие линиёс
  Пaтикек, жынау аш кейп!

  Дар, Далиа, Лианку «да лиха»!
  Нигадинк ием атмасферос
  Тиек шы карта –
  Успаскихас,

  Юсу бусимас премиерас

 5. Pikc:

  Iš tiesų, lenkų tikslai nepasikeitė nuo “jedinstvos” laikų (tik šįkart orientacija ne į Maskvą, bet į Varšuvą). Dėl to, kad “Kremlius pastaruoju metu savo įtaką Lietuvai bando daryti ne per rusų, o per lenkų organizacijas”, neverta stebėtis – pas mus organizuotų šovinistinių rusų, skirtingai nei Latvijoje ar Estijoje, nėra labai gausu, tai tenka naudotis lenkais, kurie atlieka tą patį vaidmenį. Ne tik noriai atlieka, bet ir siekia “derinti veiksmus” su “kolegomis” rusais Latvijoje ir Estijoje (http://www.patriotai.lt/straipsnis/2012-06-04/lietuvos-lenkai-latvijos-rusams-ar-ne-metas-mums-susivienyti-kovoje-uz-savo – beje, straipsnis buvo skelbtas ir alkas.lt). Aš nežinau, koks selektyvus aklumas turi būti užvaldęs mūsų saugumo tarnybas, kad jos neįžvelgia šitos grėsmės, užtat reiškia nuogąstavimus dėl, tarkim, Kovo 11-sios eitynių. Čia jau ne tolerancija – čia kažkokia autodestrukcinė tendencija…

  • sara:

   Piratariu tau, Pikcai, VSD ir karin4 =valgyba domisi tik 6nipin4jimu, o 6i 6liau=ianti okupacija su destrukcijos elewmentais jiemsne5domi. Vien=o, dirba senais metodais, o Lietuyva skesta li8ne…(pardon del nelietuvisku raidziu)

 6. Emigrantas:

  Ksenofobija ir paranoja. Ieškoma atpirkimo ožių ir kaltų penktojoje kolonoje, “liaudies priešuose”. Iškauskai, ne lenkai ir ne rusai kalti, o jūsų elementarus nesugebėjimas ir nemokėjimas kurti ir valdyti savos valstybės. Gavę kartą laisvę, nebežinojo ką su ja toliau daryti. Jūsų politikai neturi absoliučiai jokios strategijos ir jokios realios vizijos valstybei vystyti. Patriotinė vizija, išmirkyta XIXa. trafaretuose “neveža” mūsų laikais. Tautybės, nacionalumo samprata keičiasi ir šiandien ne tokia, kokia buvo ir niekada nebebus kaip alkų laikais, ir net ne tokia, kaip mąstė Basanavičiaus amžininkai. Kinai savo tautiškumą išgyvena, ekonomiškai užkariaudami pasaulio rinką. Jiems tai kelia pasididžiavimą savo tauta. Žydai – investuodami milžiniškus finansinius išteklius į tautos intelektą, laboratorijas, mokslinius tyrimus. Gal todėl dvidešimt septyni nuošimčiai Nobelio premijų laureatai – žydai. Japonai atkeršijo amerikiečiams, nupirkdami JAV korporacijas, fondus, gamyklas ir įsitvirtinę jos rinkoje. Estai investuoja į vaikučių mokymus programuoti, nes nori Estiją paversti Europos programinės įrangos rojumi. Klausimas: į ką investuojate jūs? Vartant lietuvišką žiniasklaidą, susidaro niūrus įspūdis. Vien tik kapojimasis dėl “teisingos” istorijos ir istorijos lavono mėsinėjimas (kai pernelyg užsiciklinama, į tai ima panašėti). Kokią žinią neša tautininkai su Lietuva Lietuvoje? Jokios. Žmonės – ne konservai, kad juos užmarinuotum ir nukištum į sandėlį, bandydami išsaugoti stiklainių skaičių. Pasiūlykite idėją, kuri vežtų. Pamirškite lenkus ir rusus. Pasiūlykite ateities viziją, kuri žmones skatintų kurti ateities Lietuvą be ksenofobijos, nostalgiškos depresijos ir ilgesio sugrąžinti Vytauto laikus. Ir žinote, kokia problema? Problema ta, kad galvose tuščia. Tikiuosi, kad vieną dieną jose kažkas gims protingesnio, nei Kovo 11-osios taip vadinamos eitynės. Pasivaikščioti su vėliavomis visada galima, bet man su žmona ir vaikais praleisti laisvalaikį padoriame vaikų žaidimų centre ar Legolande kur kas įdomiau… Čia tik replika. Manau, kad kritiniai komentarai visada reikalingi 🙂 Diskusijose gimsta tiesa.

  • Skaudūs žodžiai, bet juose yra daug tiesos. Nesugebėjome per 22 metus sukurti stiprios valstybės. Sugebėjome tik peštis vieni su kitais ir dar, kaip čia švelniau pasakius, iš valstybės vogti.

  • lietuvis:

   Deja daugiausia penktakolonių tarp pačių “lietuvių”, tiksliau homosovietinio-kgbistinio-kosmopolitinio brudo, kuris nualino Lietuvą tiek moraliai tiek ekonomiškai.
   O dėl istorijos ir “atgyvenusio” tautiškumo, tai tamstelės minėtose šalyje tai yra aukščiausioje vietoje. Pasakyk žydams, kad istorija nesvarbi, kad pamirštų apie holokaustą, kad nustotų skleisti savo istorinius mitus (abu testamentai)…
   Pasakyk japonams, kad Japonija privalo būti nevienatautė, rasiškai gryna, kaip yra dabar, o “atvira” pagal vakarietiškus standartus…
   Estijos ateities strategijoje kalbama apie estų kultūrą ir jos sklaidą pasaulyje, skirtingai nei kubilo “Lietuva 2030”, kur kalbama apie betautę “atvirą” Lietuvą.
   Deja “atviros” ir be saiko tolerantiškos valstybės žlunga. Tą parodė ir Lietuvos imperijos istorija.
   Tautinė savigarba – tai kas svarbiausia ir ko labiausiai trūksta Lietuvai (tiek paprastiems žmonėms, tiek “politikams”).

  • Emigrantui:

   Savo komentare bandei kalbėti apie tautų patriotizmą,bet gavosi kalba apie tautų ekonomizmą (ekonomiką).Ne be reikalo pasivadinai “Emigrantu”,kuriam ten tėvynė,kur galima storesnį pilvą užsiauginti.O,kad kitų tautų valstybėse yra geriau tvarkomasi tai tik dėl to,kad ten valdančiųjų ateities vizija yra ne asmeninis praturtėjimas (kaip yra pas Lietuvoje),bet tautos gerovė tiek kultūriniu,tiek ekonominiu požiūriu.Kosmopolitams-priešingai nei vadinamiems nacionalistams-rūpi tik jų pačių asmeninis materialinis gerbūvis,bet ne valstybė ir jos liaudis.

 7. Albinas Vaškevičius:

  Emigrante Jūs tik kritikuojate. Tai pradėkite nuo savęs – ką nors rimto pasiūlykite. Tada pajudėsime iš mirties taško. Dauguma tik kritikuoja ir laukia kad jiems kiti rojų sukurtų. Aš labai vertinu tuos kurie ką nors siūlo, nes ir pats susilaikau nuo kritikos, o jei turiu gerų minčių tai siūlau.

  • Valdas:

   Tik patriotai gali išsaugoti Lietuvą.
   Tik patriotai gali sukurti stiprią galingą ir įtakingą Lietuvą.

   Siūlau organizuotis sueigą į pasitarimą tuos, kurie žino ir gali pasiūlyti išeities planą Lietuvos bendruomenei iš esamos padėties.
   Išeities plane turi būti atsakoma į tris klausimus.
   1. Kodėl žmonės palieka savo tėvynę, kai ji gali būti aštuonis kart gausesnė už 3000000 gyventojų bendruomenę?
   2. Ką daryti, kad sustabdyti keistoką žmonių išsivaikščiojimą ir bendruomenės nykimą?
   3. Kaip (su)kurti tobulą ir gausėjančią laimingų žmonių Lietuvos bendruomenę su mažiausiomis sąnaudom?

   Planas turi būti praktiškas ir lengvai pritaikomas dabartinėmis sąlygomis mažoje bendruomenėje (visiems seniūnijos gyventojams), naudojantis esamais įstatymais ir nekuriant naujų. Sėkmės atveju geras mažos bendruomenės pavyzdys tuoj pat pritaikomas visai Lietuvos bendruomenei.
   Per žiemą pasiruošus, pavasarį renkamės. Siūlau balandžio mėnesį.

 8. donatas:

  Jau pavasaryje Lenkijos prezidentas Komorovskis saipesi, kad svietimo istatymas bus pakeistas… nes po rinkimu ateis kita valdzia, vadinasi zinojo kas Lietuvos laukia is anksto. Socialdemokrato Siauruseviciaus valdomoje televizijoje nuolat transliavo keistas ir tendencingas prolenkiskas diskusiju laidas. Koalicijos modelis 3+1 (LLRA) panaseja kaip i Varsuvos nurodyma. Kaip pareiske kazkuris socdemu lyderis DP,TT ir socemu partiju programos “sutampa” su LLRA programa ir gali kartu dirbti, keista kad programos sutampa su tos partijos, kurios lyderis pareiske ne lenkai, o lietuviai turi intergruotis lietuvoje. Aisku, socedemai ir panasus dirba nebe Lietuvai…

 9. hans:

  Tame ir esmė, kad tie dažniausiai intelekto ir dvasios nesužaloti ,,emigrantai”, lenvai tampa globalizacijos aukomis, kai svarbu tampa tik fiziologinius poreikius patenkinti.

 10. sara:

  Labai geras šalia yra A.Liekio str.: A.Liekis. Ar reikia lietuviui bijoti LLRA ir jos lyderių Lietuvos Seime?
  Tai solidus papildymas šiai publikacijai.

 11. Vilna:

  Man tai svarbiausia informacija šioje publikacijoje yra pridėta Alko.lt nuotrauka, kuri sudaro įspūdį, kad Lietuvos raitelis (Vytis) tėra tik Lenkijos (vištos) gainiotojas iki tol, kol ši jo paties nesulesa…
  Manau, kad viešai naudoti šį Lietuvą suniekinantį, tautinius jausmus žeidžiantį simbolį reikia uždrausti, kaip yra uždrausti sovietiniai ir fašistiniai simboliai.

 12. Gintaras:

  Zmones mielieji, prisiminus rinkimus, noriu pasakyti, visu pirma, “kaliniu papirkimo” operacija suorganizuota specialiuju tarnybu. Juk kaliniai n e n o r e j o balsuoti (=ir n e b a l s a v o!), o juos atseit i k a l b i n e j o (saugumo agentai), o po to pasiruose filmavo slaptai (ir as neisivaizduoju, kaip, tarkim, zekas duotusi paperkamas… jam isdidumas neleistu – pataikauti priziuretojui…). Cia viskas buvo apgalvota is anksto, norint sukelti masine zmoniu psichoze, kad tik nebalsuotu 2 ture uz DP.. Bet zinokite, kad visos buvusios USPASKICH nuodemes a t p i r k t o s tuom, kad Darbo partija suteike sansa Socialdemokratu partijai galimybe paimti i savo rankas valstybes valdyma.. Nes Prezidente, verdanti salies vidaus problemu sultyse, a p l e i d o uzsienio politika (o gal nelabai ir sugeba?).. TS, matydama, kad buves kagebistas Putinas vel sugrizta i Rusijos sosta, savo laiku pradejo intensyviai ginkluotis.. Dabar Putinas per Lukosenka – permetineja Baltarusijos krovinius is Klaipedos uosto i Sankt-Peterburga.. Rusija, kaip konservatoriu isiutinta “meska”, r u o s i a s i karui su Lietuva (!) (speju).. Prezidente Dalia Grybauskaite, neterorizuokite Darbo partijos, nes butent k a i r i e j i – GELBSTI LIETUVA!! Prisiminkite, kaip buves Rusijos vadovas Dmitrijus Medvedevas siunte signalus, noredamas susitikti, greiciausiai su pasiulymais atsiltinti Rusijos santykius su Lietuva.. JUS nekreipete i tai net menkiausio demesio (!).. Medvedevas, kaip jaunas, gabus ir energingas rusas, suprato, kad Putinui grizus – laukia sunkus laikai… Taigi jeigu nenorime p e r s p e k t y v o j e karo su Rusija, netrukdykime gerbiamam ALGIRDUI BUTKEVICIUI formuoti placiaja centro-kairiuju koalicija!! Kadangi butent k a i r i e j i greiciausiai is p r i n c i p o tures galimybe n e u t r a l i z u o t i pavoju is dabartines Rusijos puses!!.. Ir dar galetume bendradarbiauti e n e r g e t i ko s srityje – kaip normalus civilizuoti kaimynai(ateityje!), pirkdami elektra ir ju statomos atomines elektrines.. Kito kelio jau nebera ir buti n e g a l i , esant tokiai, pabreziu, itemptai politinei situacijai tarp Rusijos-Baltarusijos ir Lietuvos!.. Zinokite, kad NATO greiciausiai n e k a r i a u s su Rusija!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: