Siūloma asmens tapatybės kortelėje įrašyti duomenis apie tautybę (21)

Mečislovas Zasčiurinskas

M.Zasčiurinskas

Vakar, gegužės 26 d., Seimas bendru susitarimu pritarė po pateikimo įstatymo projektui asmens tapatybės kortelėje šalia kitų duomenų įrašyti ir informaciją apie priklausomybę etninei grupei. Seimas sutiko svarstyti galimybę piliečio rašytiniu pageidavimu pase ir asmens tapatybės kortelėje įrašyti savo tautybę.

Seimo nario Mečislovo Zasčiurinsko teikto įstatymo projekto nuostatomis yra siekiama įtvirtinti piliečio teisę jam pageidaujant asmens tapatybės kortelėje raštu įrašyti duomenis apie tautybę, nepaisant Teisės departamento išvados, kuria konstatuojama, kad asmens tautybė nėra asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinantis duomuo, todėl asmens priklausymą etninei tautai užtenka nurodyti gimimo liudijime. „Šis Teisės departamento teiginys įtvirtina prievartinį asmenų nutautinimą, tegu pasireiškiantį tik oficialiuose dokumentuose, tačiau vedantį link asmenų tautiškumo, patriotizmo žlugdymo, silpninantį ne tik tautą, jai priklausančius narius, bet ir pačią valstybę“, – tvirtina politikas.

Tautybė nusako asmens emocinius ryšius su tautine bendrija ir tautiniu identitetu, rodo kraujo ryšius su tėvynainiais, bendrą kilmę. „Sakote, kad įrašas dokumente viso to dar neužtikrina? Galbūt, bet, manau, tik tuo atveju, kai pilietis sąmoningai atsisako gyventi Lietuvoje, atsisako pilietybės ir viso, kas jį sieja su gimtąją žeme. Žinoma, tada toks įrašas visiškai nereikalingas… O ką tada daryti neabejingam piliečiui, kuris tvirtus ryšius su tautybe nori deklaruoti teisiškai? Juk tautybė žmogų išskiria iš tokios be galo kosmopolitiškos, globalizacijos paveiktos visuomenės. Kodėl tada jam draudžiama tai išreikšti ne tik vidine emocija, veiksmais, bet ir įrašu asmens dokumente? Mano manymu, nėra būtinybės asmens dokumentuose tautybę nurodyti priverstinai, prieš piliečio valią, tačiau nenuginčijama, kad savanoriškas pasirinkimas dėl įrašo turi būti svarstytinas“, – teigia politikas.

Suprantama, visada atsiras prieštaraujančių vienai ar kitai pozicijai. Ne išimtis ir šis klausimas. Vienam gali atrodyti, kad asmens tapatybės kortelėje turi atsirasti vietos įrašui apie tikėjimą, kitam – gal net apie pomėgius, tačiau visa tai – tik svarstymai. Tautybė – tai vertybė, tiek pat reikšminga kaip asmens vardas ar pilietybė, todėl neleidžiant jos identifikuoti įrašu asmens kortelėje atimama asmens teisė deklaruoti priklausomybę tautos atžvilgiu, taip parodant pagarbą istorinei praeičiai, tautos papročiams ir identitetui. Nejaugi tai nėra pagrindinio šalies įstatymo, numatančio žmogaus laisvę rinktis, pažeidimas?

Be abejo, nuogąstaujama ir dėl papildomų biudžetų lėšų bei padidėjusios kortelės kainos. Seimo narys pabrėžia, kad priėmus pataisą asmenys nebus verčiami keisti asmens dokumentus. Tiesiog tie, kurių kortelės jau nebegalioja, gaus naujas, kuriose būtų galimybė įrašyti savo tautybę.

Suteikus galimybę įrašyti savo tautybę piliečiams bus grąžinta galimybė save tapatinti ne tik su valstybe, bet ir tauta, jos kultūra, kalba, istorija, heroizmu. Asmuo, gerbdamas savo tautą, išvysto pagarbą kitų tautų žmonėms, visuomenei ir valstybei. Patriotinių jausmų ir pagarbos ugdymas skatina piliečių norą ne tik prisiminti, bet ir kurti ne mažiau didingą valstybės, kurioje jie patys gyvena, istoriją, užtikrinti jos saugumą ir tautybės nurodymas ar nenurodymas turi užtikrinti svarbiausia – laisvą žmogaus valią rinktis.

Kategorijos: Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , .

21 komentaras

 1. Algis:

  Labai gera ideja as uztai

 2. vycka:

  Bet dabar bus nepatenkinti žemaičiai, kurie irgi nori savo tautybės, bet nieks jiems neleidžia

 3. leitis:

  Labai gerai, panie Zaszczurinski! Tak i dal’še dieržat’! Būsim vieninteliai Europoje, o gal ir Pasaulyje. O jei prie tokios “LT kortos” įteisinsim dar ir lenko kortą, ilgiems amžiams būsim lyderiai. Tarp durnių.

 4. grybauskaite:

  nu nu giliau lyskite lenkams i sikna,mazai dar sulinde…

 5. vytas:

  „Šis Teisės departamento teiginys įtvirtina prievartinį asmenų nutautinimą,tegu pasireiškiantį tik oficialiuose dokumentuose,tačiau vedantį link asmenų tautiškumo,patriotizmo žlugdymo,silpninantį ne tik tautą,jai priklausančius narius,bet ir pačią valstybę“

  Amerikoje tautybė nerašoma į asmens dokumentus, ir JAV kažkodėl nėra silpna valstybė.

 6. vytas:

  Daug parduodančių Lietuvą.

 7. vytas:

  Ir vėl pirmi pagal greitį, lendant kitai valstybei į užpakalį.

 8. Vilmantas Rutkauskas:

  Puikus straipsnis ir jo žinia.

  Šiandien Kaune teko nusipirkti Latvišką duoną, net ant kurios įpakavimo selofano išpiešta tautinė juosta su ornamentika – taryt, net duonoje įprasminti ženklai ar simboliai dar nesužydkrikščionintai tapatybei.

  Na, o grįžtant prie straipsnio, linkiu, kad žodis LIETUVIS nebūtų sietinas su paskutine Europoje pagonybe, o ir VĖL pagonybe. Kad mes numirę susitiktumėm su tikrais Protėviais, o ne žyd.šiknalindžiais.

 9. lyvis:

  Tikiuosi atgims ir trakų vadinamu tuteišių tauta. Gal taip apsiginsime nuo krikščioniškos lenkų misionieriškos okupacijos, kurie yra be savo tautinių šaknų. lyvis

 10. Arvydas:

  Kaip rodo žmonijos / ypač Europos / gyvenimas, etnosas, tauta, tautinė bendruomenė, ne tik buvo, bet ir išlieka itin efektyvia socialinės evoliucijos iškelta žmonių, organizavimosi bei integravimosi, jų kultūros akumuliavimo ir jos tęstinumo forma.Tautos socialinė organizacija yra daugumos šiuolaikinių valstybių raiškos pagrindas. Taip išeina, kad tauta savyje ne tik akumuliuoja kultūrines , dvasines vertybes, jų istorinį paveldą, bet ir skatina žmonių bendruomenių sugyvenimą.
  Tauta ir puoselėjimas tautiškumas, tautinė savimonė išlieka ypač reikšmingu priešnuodžiu agresyvėjančiam vartojimo kultui, egocentrizmui, dorovinei degradacijai taip pat geoekonominiam bei geopolitiniam savanaudiškumui. Tautiškumas padeda išsaugoti civilizacijos multikultūriškumą ir per tai suteikia jai didesnę prasmę.
  Įžymus rusų filosofas N. Berdiajevas taip apibūdino tauta : Tauta nėra nei gyvenanti karta, nei visų kartų visuma….Ji yra kažkas pirmapradiško. Tai amžinas istorinis vyksmas, joje gyvena visos buvusios kartos ir dabartinė karta…..Tautos dvasia neleidžia dabarčiai ir ateičiai ryti praeities.
  Tad vargu ar atspindi postmodernaus mąstymo autoriai tarp jų ir JAV prof.B Andersonas, teigiantis, jog tauta – tai tik isivaizduojama tam tikrų , istorinių kultūrinių aplinkybių kontekste išrandama arba sąmoningai / siekiant užsibrėžtų politinių tikslų / sukonstruojama visuomenė.

 11. markas:

  // Tautybė – tai vertybė, tiek pat reikšminga kaip asmens vardas // —- Nepavykus dirbtinai sureikšminti lenkiškumo (t. y. paskatinti lenkakalbių etnocentrizmą) perrašant pavardes lenkiškais rašmenimis, mėginama bent taip sudaryti sąlygas lenkakalbių tautinio išskirtinumo ir tautinio bendrumo (plius saviizoliacijos bei uždarumo tam tikroje teritorijoje) išaukštinimui, suabsoliutinimui Lietuvoje.

 12. markas:

  // Tautybė…, todėl neleidžiant jos identifikuoti įrašu asmens kortelėje ATIMAMA ASMENS TEISĖ DEKLARUOTI PRIKLAUSOMYBĘ TAUTOS ATŽVILGIU // —- Šiukštu nevalia atimti iš nutautintų lietuvių ir baltarusių teisės deklaruoti savo priklausomybę polonifikatoriams.

 13. markas:

  // TAIP PARODANT PAGARBĄ ISTORINEI PRAEIČIAI, tautos papročiams ir identitetui // —- PAGARBOS PARODYMAS šimtmečiais vykusios polonizacijos istorinei praeičiai.

 14. Remigijus:

  Kaip manai, “markas”, Mečislovas Zasčiurinskas tikrai toks kvailas, ar tik tokiu apsimeta?

 15. markas:

  // Šis Teisės departamento teiginys įtvirtina prievartinį asmenų nutautinimą, tegu pasireiškiantį tik oficialiuose dokumentuose, tačiau vedantį link ASMENŲ TAUTIŠKUMO, PATRIOTIZMO ŽLUGDYMO, silpninantį ne tik tautą, jai priklausančius narius, bet ir pačią valstybę // —- Teisės departamento pastangos išvengti etnocentrizmo (pvz., lenkakalbių), tautinio susiskaldymo, „išsirūšiavimo“ tautybėmis, susipriešinimo tautiniu pagrindu (ką ir lemtų įrašas apie tautinę priklausomybę, jei tokį leis) kaip tik stiprina įvairių tautybių žmonių bendranacionalinį-pilietinį solidarumą bei patriotizmą. Beje, “Remigijus”, M. Zasčiurinskas tikrai protingesnis (gudresnis, apsukresnis ir t. t.) už komentatorius “markas” ir “Remigijus”.

 16. Vilmantas Rutkauskas:

  Okupacinės svajonės – kad auka su gėlėmis ir dainomis pasidovanotų.

  Lenkijai laikmetis intuityviai tinkamas – mat belikusi menka LT teritorija ir su stipriu savimenkinimo žydkrikščionizmu.

  Visada maniau, kad lietuviai, nueidami į protėvystėje prakeiktą žydkrikščionizmą ar tik turėdami reikalų su juo – Lietuvą veda į pražūtį ir pedofiliją.

 17. vytas:

  Lenkijos politikų reikalavimu 2011 gegužės 26 d., Lietuvos Seimas bendru susitarimu pritarė po pateikimo įstatymo projektui asmens tapatybės kortelėje šalia kitų duomenų piliečio pageidavimu įrašyti ir lenkų tautybę.

 18. vytas:

  “Lenkijos politikų reikalavimu 2011 gegužės 26 d., Lietuvos Seimas bendru susitarimu pritarė po pateikimo įstatymo projektui asmens tapatybės kortelėje šalia kitų duomenų piliečio pageidavimu įrašyti ir lenkų tautybę.”

  Niekur kitur pasaulyje lenkų tautybės į asmens dokumentus nerašo.

  Lenkijos politikų prašymu Lietuva vėl bus pirmoji pasaulyje.

 19. lyvis:

  Į tapatybės kortelę įrašant tautybės nemaišykime su pilietybės įvardijimu. Lenkai yra pilietybė kaip ir amerikietis, rusas o ne tautybė, tautybė tai gudai, trakai, dzūkai ir t t. Drąsiai rašykimės tautybes. Šiandien lietuvis tai taip pat pilietis, kurioje yra daug tautybių kaip ir Lenkijoje jotvingiai, mozūrai ir t t.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: