A. Juozaitis. Dvigubos pilietybės spąstai

Arvydas Juozaitis, www.delfi.lt
2018-08-22 13:41:27
Arvydas Juozaitis | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.
Arvydas Juozaitis | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Didžioji atgimusios Lietuvos šviesuolių dalis yra kilusi iš valstiečių. Valstiečiai išsaugojo tautinę lietuvių kultūrą, kuri gulė į 1918 metų vasario 16-tosios Nepriklausomybės pamatus. Kurios dėka mes kalbame lietuviškai ir, tiesą sakant, dėl jos mes esame mes nūdienos Lietuvoje. Tai savaime aiški tiesa, kaip dukart du – keturi.

Deja, nūdienos Valstiečių ir žaliųjų sąjungai tai nebėra savaime aiški tiesa ir nėra dukart du – keturi. Ši sąjunga pasirašė sau tokią rinkimų programą, kad joje atsirado ir dvigubos pilietybės nuostata, kitaip tariant, daugiapilietiškumas, o tiesiai sakant – Lietuvos išvalstybinimas. „Dviguba pilietybė“ į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos programą buvo įpinta kaip akivaizdus svetimkūnis, nes prieštarauja nacionalinės valstybės vertybių sistemai, kuri yra būdinga šiai partijai.

Toks sprendimas užprogramavo darbotvarkę, ir dabar Valstiečiai ir žalieji, kartu su visais Lietuvos globalizavimo aktyvistais, veda mūsų šalį į aklavietę. Esame priversti laukti referendumo dėl „dvigubos pilietybės“. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovybė ne tik laukia, bet ir agituoja už jį, barstydama propagandai viešuosius finansus.

Saulius Skvernelis atkakliai tiesia daugybinio pilietiškumo kelią. Iš esmės daro tai, kas Valstiečių ir žaliųjų sąjungai nereikalinga, o Lietuvai pražūtinga.

Kam tai daroma? Kad būtų pagauta kuo daugiau rinkėjų? Tų, kurių vaikai ir anūkai įsikūrė Vakaruose? Ar šis sumanymas iš tiesų atitinka išeivių ryšio su Lietuva išsaugojimo tikslą? Jokių nacionalinio masto tyrimų ar diskusijų šiuo klausimu nėra. Išskyrus brangius propagandinius „šou“. Net „Idėjų Lietuvai“ teatras. Nebuvo šiuo klausimu ir jokių diskusijų tvirtinant Vyriausybės programą. Šimtukas naujojo Seimo narių pakėlė rankas ir, kaip būdinga „demokratinio centralizmo“ tvarkai, pritarė S. Skverneliui, o iš esmės ir R. Karbauskiui: „Pirmyn, į daugiapilietiškumą“.

Tačiau šis sumanymas klastingas, prieštarauja Konstitucijai. Liudija konstitucinį nebrandumą. Nauja valdančioji dauguma drauge su visais Seimo neoliberalais atsitrenkė į Konstituciją, kurios 12 straipsnis leidžia dvigubą pilietybę išimtiniais atvejais. Šis straipsnis priklauso pirmajam Konstitucijos skirsniui, kuris gali būti keičiamas tik referendumu. Konstitucijos kūrėjai Atgimimo laikais taip apsaugojo valstybės pamatus nuo bet kokių skubotų ir neatsakingų valdžios sprendimų. Tačiau valdantieji nusprendė peržengti visas kliūtis. Pareikšta, kad šį rudenį valdžia inicijuos referendumą, taigi, paskelbs jį Seimo nutarimu.

Nes esama mistiškos nuostatos. Esą… esą dvigubos pilietybės įteisinimas sustiprintų išeivių ryšį su Lietuva. Tačiau – kur tyrimai? Ką liudija pasaulio patirtis? Ji liudija ne mūsų naudai.

Šis tas patyrinėta. Prieš gerą savaitę premjeras Saulius Skvernelis ir vėl pasidžiaugė URM-o užsakytomis sociologinėmis apklausomis, kurios po ilgo propagandinės kampanijos maratono parodė, kad 71 proc. rinkėjų palaikytų dvigubos pilietybės „įteisinimo“ idėją. Bet. Bet visiškai šią idėją palaiko tik 33 proc. rinkėjų, ir šis skaičius seniai neauga. Per pastarąjį pusmetį neauga ir bendras teigiamai šią iniciatyvą vertinančių skaičius. O grėsmingiausia tai, kad ateiti į referendumą ketina vos 57 proc. rinkėjų. Vadinasi, optimistiškiausiai skaičiuojant, TAIP šiandien pasakytų mažiau kaip 40 proc. rinkėjų.

Kokią „sėkmę“ planuoja S. Skvernelis, užsėdęs ant sistemos žirgo?

Iš viešų pareiškimų matome: S. Skvernelis siekia, kad „referendumas pavyktų“. Todėl šitame kelyje į „sėkmę“ jo vadovaujama valdančioji grupė turi kelias galimybes:

1) įvairiais būdais toliau didinti dvigubą pilietybę palaikančių rinkėjų skaičių (nes tikimybė, kad bus pasiektas 80 proc. ir didesnis palaikymas, yra labai maža; nes palaikymo procentas yra iliuzinis ir gali greitai pasikeisti, kaip kažkada keitėsi ir piliečių požiūris į euro įvedimą);

2) padidinti ateisiančių į referendumą skaičių (tam planuojamos dvi balsavimo dienos, suplakant referendumą su populiariais Prezidento rinkimais, ir kokios nors kitos rinkėjų viliojimo priemonės pagal prieš penkiolika metų patikrintą metodiką);

3) įkinkyti Vyriausiąją rinkimų komisiją sumažinti rinkėjų skaičių (pagal ankstesnę patirtį, kai buvo siekiama pastatyti didelės galios atominę elektrinę, pririšančią Lietuvą prie Rusijos energetinės sistemos; tačiau kažin ar pavyktų sumažinti bendrą rinkėjų skaičių daugiau kaip kokiu 100 000);

4) keisti Referendumo įstatymą, sumažinant sprendimo priėmimo normą iki 30 proc. rinkėjų. (Šis kelias atrodė realiausias, bet šitą Referendumo įstatymo pataisą vetavo Prezidentė; todėl rudenį Seime planuojama mechaniškai įveikti jos veto, nekreipiant dėmesio į konstitucinius argumentus, kad Konstitucijos pirmojo skirsnio keitimui negalima taikyti tokių privalomojo referendumo normų, kaip paprasto įstatymo priėmimui).

Tautos suverenumas ir naudojimosi valdžia cinizmas

Ne pirmi Lietuvos valdantieji po įstojimo į ES vengia tiesioginės demokratijos ir referendumų. Tautos suverenių galių ir piliečių atsakomybės kultivavimas susiklosčiusiai sistemai seniai nebereikalingas. Net pavojingas. Liaudžiai leidžiama gerti tik iš valdžios prispjaudyto šulinio – jokio šaltinio.

Kai patys piliečiai imdavosi referendumo iniciatyvos, ji būdavo sumaniai užgesinama (prisiminkime iniciatyvas dėl žemės nuosavybės ir dėl lito išsaugojimo). 2014 m. liepos 11 d. Konstitucinis Teismas pakeitė net vadinamąją konstitucinę doktriną. Kaip? Vyriausiajai rinkimų komisijai jis suteikė teisę neregistruoti piliečių iniciatyvinių grupių. Kokiu pagrindu? Seniai žinomu visoms, atleiskite, represinėms sistemoms: „mano įtarumas – tavo kaltė“. Paraiška atmetama, jeigu registruojančiam atrodo, kad siūlomas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai, o ypač „europiniams įsipareigojimams“. Konstitucinis Teismas nutarė, kad (skirtingai nei kitose ES šalyse) šie „įsipareigojimai“ yra ne tik „Konstitucijos dalis“, bet ir kad jie jau yra aukštesni net už pačią Konstituciją.

Atgimimo laikai žino ką kitką. Ir net 1994 metais Konstitucinis Teismas teigė priešingai: jokios komisijos, netgi Seimas negali stabdyti laisvų Tautos, kaip įstatymo leidėjo, iniciatyvų. Konstitucija aiškiai sako, kad visos valdžios galios kyla iš Tautos valios.

Bet ne! Keičias „rūbas margo svieto“ ir po 20 metų valdžia ir medijos jau pasiekė savo: tiek spaudė ir tiek prispaudė net Konstitucinį teismą, kad šis leido valdžiai savo galias kildinti nebe iš Tautos, o iš Briuselio. Su Teismo palaiminimu valdžios institucijos pasisavino visai Tautai priklausančias suverenias galias.

Tad ko norėti? Štai tau ir pagrindinė emigracijos iš Tėvynės priežastis. Valdančiųjų požiūris į laisvą žmogaus valią – kaip į daiktą. Į žmogų – kaip į bevalį valdomąjį.

Kai „valdžia ant Lietuvos“ kildindavo savo galias iš Maskvos, referendumai (iki pat M. Gorbačiovo laikų) netgi teoriškai nebuvo leidžiami. Nejaugi Europos Sąjunga nebesiskiria nuo Sovietijos? Ne, kodėl, sako Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bus jums referendumas. Bus, su valdžios pageidaujamais ir labai „sėkmingais“ rezultatais. „Mes jums išaiškinsime, kad tie rezultatai jums labai reikalingi“.

S. Skverneliui, o iš dalies ir R. Karbauskiui būtina priminti: nors nuo 2014 m. Tautos referendumai būdavo sėkmingai užblokuojami (piliečių parašų nebeįmanoma rinkti esant naujai „konstitucinei doktrinai“), tačiau ir valdžios referendumai nuo to laiko jau nebebuvo sėkmingi.

Vieniems piliečiams tik teisės, o kitiems – dar ir pareigos

Žinoma, ne retas Tėvynę palikęs lietuvis, net apsisprendęs prisiekti kitai valstybei, nuoširdžiai nesupranta, kodėl „ta Lietuva“ atsisako jam išsaugoti jo „prigimtinę“ pilietybę? Juk jis nori „išsaugoti ryšį su Lietuva“. Juk išeivių pinigai kiekvienais metais tebesiunčiami į Lietuvą, tėvams ir net vaikams!

Varge mano. Pareigos tėvams ir vaikams – motutės gamtos dovana, ne valstybės. Pinigai saviesiems buvo siunčiami net į Sibirą. Pareiga valstybei gi yra visai kitos prigimties. Valstybėje gyvenama, joje tiesiami keliai, saugoma ir ugdoma kultūra, mokykla, sveikatos apsauga. Pagaliau ji ginama ginklu ir ja didžiuojamasi Olimpinėse žaidynėse. Tai savaime aišku? Ne, nebe savaime, nes kitai valstybei prisiekęs lietuvis jau kitos kategorijos lietuvis – visos valstybinės prievolės jam reiškia kitą valstybę. Be to, jis, jeigu išsisaugos Lietuvos pilietybę prisiekęs kitiems, atleiskite, bus „gudresnis“. Jis privalės ginti naująją Tėvynę, mokesčius jai mokėti ir net ja didžiuotis, o Lietuvai „siųs žinią“, kad liko patriotas.

Taip, tuo atveju Tėvynės pilietybė liks tik kaip asmeniškai ir psichologiškai patogus priedas. Tikra pilietybė, kaip teisių ir pareigų pusiausvyra, liks neišvykusiems, neišsižadėjusiems, o jiems, „gudresniems“ – tik teisės. Štai taip. Taip Valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir jos premjeras S. Skvernelis kovoja su emigracija.

Kas lauktų Lietuvos, jei visų piliečių pareigos savo valstybei pavirstų tik jų asmeninėmis (psichologinėmis) teisėmis? Lietuva sparčiai virstų ekskursantų vieta.

Taip, globalistų planai reikalauja, kad lojalumas nacionalinėms valstybėms visiškai išnyktų. Jie sako: šiais laikais juk viską galima įsigyti ar išmainyti! Vartojimo pasaulis. Kodėl nesidžiaugiate, jeigu Lietuvos pilietybė dar turi šiokią tokią „paklausą“? Jau dabar padaryta išimtis vienos šalies piliečiams, kurie šiandien (kasdien!) tuntais gauna Lietuvos piliečio pasus – kokia puiki dovana turistams. O ne! Reikalas niūresnis: kuriama ne tik turistų armija – ta armija gauna teisę rinkti aukščiausią mūsų šalies valdžią. Kaip?! Tik apsilankius? Ne, nebūtinai apsilankius, bet ir pasižvalgius internete. Armija, kuri nei gyvendama mūsų šalyje, nei mokesčius mokėdama, nei kalbėdama mūsų kalba, nei suprasdama mūsų kultūros – prašom, pilnateisių pliečių armija! Taip, būtent taip. Absurdas jau ėmė veikti.

Tad dabar, ponai Valstiečiai ir žalieji, atkelkime visus vartus, tegul eina per mus visi, mes ruošiami tapti pereinamuoju kiemu. Ant galų pagalės, ko mums sielotis? Žiūrėk, netrukus ir vyriausybės, ne tik globalistai paskelbs apie nacionalinių valstybių istorijos pabaigą. Juk Lietuvoje už valstybės pinigus jau net mokyklose ruošiami vaikai, kurių didžioji dalis nusitaikiusi emigruoti.

Valstybė – kai atsisuki į Rytus, pereinamasis kiemas – kai atsisuki į Vakarus?

Lietuvos pilietybė, kaip patogus žmogaus priedas, labai principingai siūloma tiktai „euroatlantinius kriterijus“ atitinkančių valstybių piliečiams.

Nors ką čia slėpti: Briuselis gal ir norėtų erdvės nuo Lisabonos iki pat Vladivostoko, tačiau toks reikalas dar nepribrendęs. Tad kol kas lai tik Vakarų piliečiai tvarkosi Lietuvoje, kaip jiems patogu, „europietiškai“. Dalinasi pabėgėlių armijomis, atliekomis, siurbia jaunimą. Juk eurointegracija.

Negali būti priekaišto kitados iš Tėvynės okupacijos išvytiems tėvynainiams (prezidento Valdo Adamkaus atvejis). Jų sąžinė, žinios ir atsakomybė grąžino daugelį į Tėvynę.

Lietuvio pasas

Baisiausia, kad visas elitas (ir Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir konservatoriai), prisidengęs kilnių tikslų šydu, užsidengę akis ir pamiršo, kad Seime dūla pasiūlytas tikrasis išeivių ryšio su Tėvyne išsaugojimo sprendimas.

2017 metų rugpjūčio 8 d. Seime įregistruotas Lietuvio paso įstatymo projektas. Drauge ir visas su juo susijusių projektų paketas.

Pagal šiuos projektus kitas pilietybes įsigiję kilminiai Lietuvos išeiviai, gaudami (be jokių trukdžių) Lietuvio pasą, gautų ir visas Lietuvos piliečio teises (laisvo atvykimo, nuolatinio gyvenimo, švietimo ir mokslo, kitas socialines teises, o jų vaikai ir vaikaičiai – automatišką Lietuvos pilietybės atkūrimo teisę, grįžtant namo). Negautų tik vieno – spręsti mūsų, likusių Tėvynėje, valstybės reikalų, politinio šalies likimo, negalėtų balsuoti Seimo, prezidento rinkimuose, referendumuose.

O dabar – dėmesio! Tarp Lietuvio paso įstatymo projekto autorių yra ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis.

Komedijas vaidina R. Karbauskis, ar tragifarsus?

Išvada: Valstiečių ir žaliųjų sąjunga įstūmė save į aklavietę, žaidžia dvigubus žaidimus, kvailina Lietuvą. O pati nežinia kam yra apsisprendusi. Jau suplanavo referendumo nesėkmę?

Matyt, kad taip. Bet iki paaiškės šio liūdno farso rezultatas, bus sueikvoti – ir vėl! – Lietuvos milijonai, „sugadinti“ tūkstančių nervai, suskaldyti ir supriešinti žmonės. Argi tai ne realūs pavojai Lietuvos nacionaliniam saugumui?

Netrukus pamatysime tikrąjį „valstiečių“ charakterį, o tiksliau – kas „valstiečių“ stovykloje jį turi. Kviečiu liautis klejojus ir klaidinus Lietuvą. Prisiklejojote, draugai.

O kas dar geidauja vaidinti Naisių vasaroje „Ameriką pirtyje“, tas tegul savo partiečiams ir kiša naują šipkartę – dvejopą pilietybę.

Siūlomi vaizdo įrašai:

ALKO TURINYS

Pastabos 60

 1. žemaitis says:

  Geras straipsnis. Įkalta stipriai

 2. Prašalietis says:

  A. Juozaitis. Dvigubos pilietybės spąstai….Būsimas pretendentas į prezidentus turėtų suvokti,kad gyvename 21amžiuje ir ko nors šiuolaikiško lyginimai su 20a.pradžioje buvusiais dalykais kaip pretendentui į prezidentus yra daugiau nei primityvu.A.Juozaičiui,kaip rimtai”pakrimtusiam”filosofinius mokslu,turėtų būti aišku,kad kalbant apie teisinius dalykus,šiuo atveju dviejų pilietybių”konstitucinės problematikos”tema,nefilosofuojama,nefantazuojama,nepamokslaujama,o kalbama,ką apie tai rašo konstitucija ir įstatymai.A.Juozaitis savo teisės,konstitucijos supratimo lygyje gali išasakyti savo “kompetentingą teisininko nuomonę”,kur yra netobulumai ar prieštaravimai Konstitucijoje ir įstatymuose. Bet savo”populiarumą” daryti pamokslaujant apie dviejų pilietybių(“dvigubos pilietybės”-nelietuviškas išsireiškimas, nusišnekėjusio iki konstitucinių dvasių LKT “padarytas lietuvišku teisiniu terminu”)dirbtinai padarytą problemą,ar save parodant”antiBriuseliniu”,A.Juozaičiui labiau tiktų kandidatuojant į aukštesnes kulto tarno pareigas, o ne pretenduojant į,norinčios būti civilizuota valstybe, Lietuvos prezidento taburetkę.Paskaičius A.Juozaičio straipsnelį,supranti,kad Juozaitis šiandiena būtų superinis 21a. Lietuvos pamokslininkas pasakojantis bažnyčioje parapijiečiams ar platesnei tikinčiųjų auditorijai ne tik apie įprastus Šv.dalykus,bet ir apie tik lietuviško paso,tėvynės,gimtos žemės ir visokius kitokius galimus ir tik jam kol kas žinomus 21amžiaus”šventus dalykus”,kaip ir”velnio,briuselio ir visokias kitokias galimas,paprastiems tikintiesiems dar nežinomas,pagundas”. Ale Liu Ja.

  • Demagogija. Paskaitykite pirma rašinį ir pabandykite ginčyti teiginius, o ne vemkite žodžiais. Logorėja…. tokia liga yra Prašalaiti.

   • Prašalietis says:

    Joneli su diagnozių ir ligų nustatinėjimu reiktų reikštis medicinių diskusiojų erdvėje.A.Juozaitis” Valstiečiai išsaugojo tautinę lietuvių kultūrą, kuri gulė į 1918 metų vasario 16-tosios Nepriklausomybės pamatus. Kurios dėka mes kalbame lietuviškai ir, tiesą sakant, dėl jos mes esame mes nūdienos Lietuvoje. Tai savaime aiški tiesa, kaip dukart du – keturi”…Diletanto pabandymas “ginčyti teiginį”. Net ir pradinės mokinys žino,kad valstietis tai žmogus gyvenantis kaime,dirbantis žemę ar auginantis gyvulius ir iš to gyvenantis. Iki 1918 carinėje Lietuvoje valstiečiai buvo beraščiai,geriausiu atveju mažaraščiai. Apie jų lietuvių tautinę kultūrą jei ir rašė, tai rašė išsilavinę tų laikų žmonės.Apie valstiečių išsaugotą”tautinę lietuvių kultūrą”,kuri gulė į vasario 16″nepriklausomybės akto pamatus”iki šiol jokie istorijos šaltiniai nerašė.Matomai A.Juozaitis,”naujai išstudijavęs vasario 16 Nepriklausomybės Akto PAMATUS,pamatė šį valstiečių išsaugotos kultūros PAMATŲ SEGMENTĄ”. NA o apie nevalstiečius lietuvių kultūros veikėjus kaip K.Donelaitį ,Čiurlionį,Jablonskį. Mažvydą ir daug daug kitų žino beveik visi.Priimdami vasario 16 Nepriklausomybės aktą signatarai Basanavičius,Smetona,Biržiškis ir kiti net neužsiminė,kad jie priėmė Nepriklausomybės Aktą dėl to,kad”valstiečiai išsaugojo tautinę lietuvių kultūrą”. Na o kalbame mes lietuviškai šiandiena tik todėl,kad buvo gana palankios istorinės sąlygos mūsų tautai išlikti lietuviais. Būtų lietuviai pakliuvę vienam kitam šimtui metų į anglosaksų,vokiečių,švedų,prancūzų glėbį, lietuvių kalbos,kaip ir tautos nebūtų išgelbėję nei valstiečiai,nei kaimiečiai nei kokie kitokie lituviški -iečiai.Na ir kaip tau atrodo,”juozaitinės tautinės medicinos specialiste”,mano mažytis paprieštaravimas”genialiai”A.Juozaičio tezei apie kažkada dirbusių žemės ūkyje”valstiečių lietuviškos kultūros išsaugojimo PAMATINĘ REIKŠMĘ”.

    • Vasionis says:

     Naujas mokslininkas Prašalietis padarė genialų atradimą — lietuvių kultūrą išsaugojo Mažvydas ar Basanavičius. O jie iš kur kilę — iš Marso? Visi jie sėmėsi žinių iš lenkuojančių bajorų užguitų lietuviškai kalbančių baudžiauninkų. Argi ne stebuklas, kad tik šie vargšai per klaikius šimtmečius pernešė IDE prokalbę ir paprotinę išmintį, nors apie “palankias sąlygas” tik prašaleivis gali kliedėti. Manytina, kad mūsų senojo tikėjimo žyniai, numatę keturių šimtmečių tamsius laikus, įdiegė į Tautos pasąmonę dainas, kalendorines šventes, dar kai ką labai svarbaus gyvasčiai palaikyti…
     Beje, Čiurlionis tik iš Sofijos pradėjo mokytis lietuviškai kalbėti.

     • Prašalietis says:

      Prašalietis parašė:..”Priimdami vasario 16 Nepriklausomybės aktą signatarai Basanavičius,Smetona,Biržiškis ir kiti NET NEUŽSIMINĖ,kad jie priėmė Nepriklausomybės Aktą dėl to,kad(A.Juozaičio žodžiai)”valstiečiai išsaugojo tautinę lietuvių kultūrą”…Oponuojantis”intelektualas”Vasionis suprato ir parašė:”Naujas mokslininkas Prašalietis padarė genialų atradimą — lietuvių kultūrą išsaugojo Mažvydas ar Basanavičius. O jie iš kur kilę — iš Marso?”. Pridėjus Vaškūnų Jonuko-“Demagogija. Paskaitykite pirma rašinį ir pabandykite ginčyti teiginius, o ne vemkite žodžiais. Logorėja…. tokia liga yra Prašalaiti.” Po tokių”tautiškai argumentuotų,inteligentiškų,gilių” ir t.t.paoponavimų Prašaliečiui belieka”vynioti Juozačio šalininkams nepatinkančias meškeres”ir sutikti,kad tik A.Juozaitis yra šiandiena eilinis,”neeilinis ir vienintelis lietuvių tautos ir Lietuvos gelbėtojas”ir,kad jo straipsnis”Dvigubos pilietybės spąstai”yra vienintelis receptas”padėsiantis išsivaikščiojančiai tautai ir Lietuvai išgyventi”. Prašalietis ir visi projuozaitiniai”tautiniai patriotai”turi nepamiršti būsimo visos Lietuvos vado A.Juozaičio”strateginio Lietuvos išgyvenimui reikalingo chodo”- tai “supervalstybinio”Lietuvos-Latvijos darinio,kuris padės Lietuvai ir lietuviams tapti lygiaverte JAV,Kinijai,Rusijai”pasaulinio lygio geopolitine valstybe”.

     • Pikc says:

      Bukas arogantiškas chamizmas su nemenku infantilumo užtaisu, žiūriu, jau patapo liberastų “vizitine kortele”. Na, ne tamstelės čia aplinka, kur susirinkę hipsteriai (liaudyje vadinami pidsteriais) rausvais marškinėliais, moteriško kirpimo kelnėmis nusmukusiu klynu ir storarėmiais akinukais su nuliu dioptrijų klapsėdami akutėmis priimtų primityvią liberastinę demagogiją kaip dangišką maną (“nes taigi taip progresyvu!”). Nepasisekė “pranašui”, tskant… 😉
      Beje, atkreiptinas dėmesys, kaip šitas “drama queen”, didžiai pasipiktinęs, kad “ne ant tokių užsirovė”, papūtė lūpytes ir pareiškė išeinąs į savo “seif speis” – bet prieš išskubėdamas pro rožinius džinsiukus spausti apmaudo balutės tarp “konversų” pajuto nenumaldomą niežulį parašyti dar krūvą komentarų – nes gi kaip leisi, kad ne TAVO, ypatingojo, žodis būtų paskutinis? 😀

     • Pikc says:

      Bet pala – gi šitas fruktas anksčiau kaip bukas vatnykas reiškėsi! Ne be reikalo sakoma, kad vatnykai su liberastais – “dvasios ir proto broliai”. 😀

     • Prašalietis says:

      Sveikinu brolyti su tokia komentare parašyta “išraiškinga,aukščiausio lietuviško stiliaus,gramatiškai išpuoselėta lietuvių kalba”. Ne kartą reiškeisi kaip”žinovas”, kas, ką ir kada rūkė. Už komentare išsakytas”gilias filosofines mintis ir išraiškingą lietuviškų minčių dėstymą”galima tik pasidžiaugti ir padėkoti. Tamsta”savo minties gilumu ir lietuviško žodžio valdymo menu”beveik nenusileidi būsimam pretendentui į prezidento taburetkę A.Juozaičiui.Belieka Tamstą dar ir pasveikinti.Šiandiena matyt ir pačiam”atlūžo kažką naujo ir neįprasto užtraukti”.

  • !!! says:

   Akyvaizdu kad prašalietis tos šalies pilietis kuriems Qkubiliaus pastangomis jau galima dviguba LT pilietybė…

   • Prašalietis says:

    Turiu Tamstai pastebėti, kad dviguba pilietybė,vienguba LT pilietybė ar likusi tik įgyta civilizuotos vakarų valstybės pilietybė civilizuota besidarančioje Lietuvoje nieko papildomai niekam neduoda,kaip nieko realaus iš nieko negali ir atimti.Netekęs LT pilietybės,praranda”malonumą”,praktiškai neesant pasirinkimo,nueiti per rinkimus Lietuvoje pabalsuoti už tuos pačius 28 metus besistumdančius prie valdžios lovio. Taip kad Prašalietis yra visiškai bešališkas šiuo klausimu. Tik bijau,kad atsisėdus ant Lietuvos prezidento taburetkės tokiems pamokslininkams kaip Juozaitis,ir nieko nepasikeitus Lietuvoje į gerą pusę iš esmės,dar po 10-15metų ,skambant musulmoniškų abdulų giesmėms ar ukrainietiškų”brolių”banderiniams maršams, valdantieji bėgios po pasaulį ir siūlys”šventą ir visokį kitokį LT pasą”nors kokias lietuviškas šaknis turėjusiam galimam tautiečiui.

    • Kęstutis says:

     “…dviguba pilietybė,vienguba LT pilietybė ar likusi tik įgyta civilizuotos vakarų valstybės pilietybė civilizuota besidarančioje Lietuvoje nieko papildomai niekam neduoda,kaip nieko realaus iš nieko negali ir atimti…” Kam tiek paklodžių prirašyti, jei tau tas pats??? “valdantieji bėgios po pasaulį ir siūlys”šventą ir visokį kitokį LT pasą”nors kokias lietuviškas šaknis turėjusiam galimam tautiečiui.” Sprendžiant iš šio pasisakymo esi tik nusmurgęs “prochadimcas”…

    • Arūnas says:

     Prašalaičio pozicija į tautiškumą (kad ir į ukrainietišką) aiški iš replikos apie “ukrainietiškų”brolių”banderiniams maršams”. Nebus čia tų ukrainiečių, kai jie susikurs savo “banderinę”, o ne oligarchų valdomą valstybę, ir jie mums bus broliai be kabučių, tikresni broliai negu internacionalistai, globalistai, maitinami galingųjų trupiniais, ar “strateginiai partneriai”…

     • Prašalietis says:

      Jei viskas bičiuli bus kaip sakai,tai ukrainietiški broliai su rusiškomis pavardėmis Avakov,Turčinov, ruselis persikrikštnęs iš rusiškos pavardės į ukrainietišką Semenčenko ir t.t.bus neišsivaikščiojusiems lietuvaičiams vyresniais broliais.

     • Pikc says:

      Prisimenate V. Radžvilo straipsnį apie vatnikus ir eurovatnikus bei jų panašumą? O štai šitas “prašalietis” sugebėjo tuo pat metu pasirodyti ir kaip eurovatnykas (standartinis tos faunos nepilnavertiškumo kompleksas, pasireiškiantis nuostata “tobulieji, civilizuotieji Vakarai” versus “acilikusi retrogradinė Lietuva”), ir kaip vatnykas (“skambant […] ukrainietiškų”brolių”banderiniams maršams” – dar reikėjo ką nors apie “fošystinę Kijevo chuntą” vimtelti :)). Tiesiog kaip koks “Head & Shoulders” – “2 in 1”. 🙂

     • Prašalietis says:

      Komentarus rašome po A.Juozaičio straipsniu. Visų”tikrų patriotų”uždavinys yra,kad A.Juozaitis užimtų prezidento taburetkę. Projuozaitiniams”intelektualams”reikėtų cituoti Juozaičio straipsnio programinius(ar reklaminius)filosofinius teiginius ir juos visokiariopai girti. Palikit universiteto vadovybės nuskriaustą Radžvilą su jo neišsivaikščiojusiais Lietuvos vatnykais,eurovatnykais,runkeliais,lochais ir visu kitu kontingentu. Generalinis kalusymas yra: Ar A.Juozaitis sugebės užimti prezidento taburetkę, ir ką dėl to dar reikia padaryti.

  • Žemyna says:

   Ar V, ar XXV amžius, valstybės ir tautos saugumu ir tvarumu rūpintis privaloma. Nebent būtume klajoklių tauta. Tada, kur atkeliavome, ten vietos gyventojus ištraiškėme, ir gyvename ten, kol ten viską suvalgome, nudrengiame, ubagynu paverčiame, o tada einame toliau, ieškodami, kur dar kokia tauta pasiturimai gyvena.

   • Prašalietis says:

    Kalbėti reikia ne bendromis frazėmis kas būtų,jei būtų. Žiūrėti reikia kokia yra reali sitaucija,ką tokioje sitacijoje reiktų renkati į valdžią ir pagal kokius kriterijus. Kas per”paukščiai”ir kokiu būdu jie stengiasi patekti į valdžią.Nuo besistumdančių prie valdžios lovio darbų priklauso labai daug kas. A.Juozaitis tikisi pamokslaudamas atsisėsti į prezidento taburetkę ir,kaip rodo istorija,ne be pagrindo, Juozaičio šalininkai pamokslaudami ar fantazuodami apie”valstybės saugumus, tvarumus,klajoklių tautas”ir t.t.tik patvirtina a.a.V.Petkevičiaus viso šito pavadinimą”Durnių laivas”.Kaip nebūtų gaila….Ir jame niekas iš esmės nepasikeitė prie valdžios lovio pakliuvus Valinsko klounams, iš esmės niekas nesikeičia ir Karbauskio”žaliems valstiečiams” pakliuvus į Seimą. Nusivylus galutinai žmonėms,A.Juozaitis suuodė,kad jam yra gana šliaužioti ankstesnių”žygdarbių dėka”užsitarnautuose darbeliuose ir atsirado patogus momentas papamokslauti ir,padedant tam reikalui subūrtai”bendraminčių chebrai”,atsisėsti,kaip”tautos ir Lietuvos”gelbėtojas, į prezidento taburetkę.

    • prašalaiti, tu niekada nepataikai į temą says:

     Prašalieti, pasitrauk į šoną ir negadink oro. Tamstos žodžiai mums tuščia vieta. O tu taip stengiesi…

     • Prašalietis says:

      Bičiuli,aš jau seniai”šone”,nuo balsavimo už a.a.S.Lozuraitį laikų.O mano žodžiuose be jokių pastangų visuomet skamba,kaip ir tavo patriotinėje širdyje ir”negadinančiame oro inteligentiškame kūne”, džiaugsmas ir pasitenkinimas lansberginės Lietuvos europoje ir pasaulyje”pasiektais laimėjimais”. Tu,kaip didelis”Lietuvos patriotas”,turėtum būti taip pat apie juos girdėjęs .

 3. dėkoju už teisingus žodžius says:

  Nu gerai užtvojote, p. Arvydai. Stipriai. Balsavau už “valstiečius”, bet daugiau jie mano balso negaus. O jų partijos likimas bus toks, kaip praeityje atsitiko jau ne vienai nuėjusiai nuo politinės arenos partijai – politinis užribis.

  • mintis says:

   to> dėkoju……..
   Blaškytis iš vieno krašto į kitą ar derėtų?

   Gal galima būtų suprasti kaip gerbiamo A.Juozaičio kvietimą skirtą Karbauskiui “grįžti į save”?:)

   • Vasionis says:

    Mintis paprasta — daugybė pilietybių, o Lietuvio pasas, kuris tikrai neatstums nė vieno mūsų kilmės tautiečio. Paskaitykite tą skirsnelį iš A. Juozaičio teksto. Argi ne puiki išeitis? Ir baikim malti š…

    • Vasionis says:

     Mintis paprasta — ne daugybė pilietybių, o Lietuvio pasas, kuris tikrai neatstums nė vieno mūsų kilmės tautiečio. Paskaitykite tą skirsnelį iš A. Juozaičio teksto. Argi ne puiki išeitis? Ir baikim malti š…

  • Gražina says:

   Aš prieš dvigubą pilietybę ir referendumą. Prieš dėl todėl, kad pilietis, turėdamas dvigubą pilietybę, vargu ar gyvens Lietuvoje ir vargu ar prisidės prie Lietuvos gynybos ir ekonomijos. Tai bus tik popieriniai Lietuvos piliečiai, kurie galės dalyvauti rinkimuose ir mums išrinkti valdžią. Ar mums to reikia? Esu prieš referendumą, nes bus veltui eikvojami pinigai. Bet už “valstiečius” balsuosiu. Aš juos vertinu, nes tai vienintelė valdžia, kuri ką nors daro. Gal ne viskas jiems sekasi, bet bando, ieško išeities, kad būtų geriau. Esu tikra, kad ateity taip ir bus. O už Skvernelį nebalsuosiu. Būtų gerai, kad jis paliktų valstiečius.

 4. >Kažin says:

  Žalieji valstiečiai kaipo Seio daugumos valdantieji daug gerų politinių dalykų jau nuveikė /pvz. sutvarkė Lietuvos geležinkelius, tinkamai pertvarkė Lietuvos miškų valdymo sistemą, įvedė daug gerų įstatymų …/ ,bet padarė ir neleistinų politinių ir valdymo klaidų : 1/ į Premjero postą bei Kultūros, Švietimo-mokslo ministrus paskyrė neoliberalios pakraipos politikus,kurių pasaulėžiūra daugeliu atveju nesuderinama su valdančiosios partijos pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis;be to Premjero perteklinis prolenkiškumas nesuderinamas su Lietuvos nacionaliniais interesais; 2/ Žalieji valstiečiai,ypač Seimas, nesugebėjo ar nenorėjo iš esmės partvarkyti Nacionalinio transliuotojo LRT ir LRT Tarybos veiklos ir valdymo sistemos,kuri dabar žiauriai ,,susidelfino” ir savo veiklą grindžia vien neoliberalistine ideologija;3/ parodė didžiulį politinį aplaidumą dėl Lukiškių aikštės tinkamo ,pagal tautos pageidavimus,pertvarkymo ir Vyčio iškilaus paminklo joje įrengimo;4/ nesuprantamas ir apgailėtinas noras įteisinti dvigubą pilietybę,kuri iš esmės reiškia Lietuvos išvalstybinimą.

 5. Ollie says:

  Eilė autorių agituoja prieš dvigubą pilietybę. Noriu jiems primint, kad valstybės didžiausias turtas – tai žmonės. Jei valstybė spjaus į juos, jie gali nusigert, nusižudyt ar išvažiuoti svetur. Bet jeigu žmonės spjaus į valstybę, ji nustos egzistavus. Lietuva 2018 m. pasiekė 1962 m. populiacijos lygį ( http://www.worldometers.info/world-population/lithuania-population/ ). Toliau bus 1950-ieji, 1930-ieji.. O kas toliau?
  Norint susigrąžinti žmones ir motyvuoti jaunimą išlikti šalyje, valstybė turi parodyti, kad jos žmonės jai rūpi, kad ir priimant dvigubą pilietybę. Nors pirmą mes, emigrantai, nepatikėsime, bet tai bus bent pradžia. Ar man po 11 metų Anglijoje iš tikrųjų reikalinga ta dviguba pilietybė? – Ne labai. Ar aš ją noriu turėti? – Tikrai taip. Nes Lietuva tai mano vaikystė, jaunystė, draugai ir meilės. Jūs niekšai norit iš manęs tai atimti, pirmą sudarę šudinas gyvenimo sąlygas, kad aš buvau priverstas išvažiuoti, o dabar paskelbę išdavyku, ar kaip sake viena nukvaišusi boba “popieriniu piliečiu”. “Kokia mums iš jų nauda?” Nustokite pagaliau viską matuoti naudos mastais. Kitaip Lietuva liks visai be piliečių.

  • Tai kas čia iš Tamstos atėmė pilietybę. Pabėgai Amerikon? Iškilmingai atsižadėjai Tėvynės? Kad taip visi Lietuvos partizanai būtų pabėgę? Kam tada savo ašaras lietum? Grįžk namo ir atgausi tai ko atsisakei. Pilietybė – tai būti kariu savo tėvų pilyje.

   • Kęstutis says:

    … dar Ozolas sakė – ” …geriau tegu lieka 2 mln. piliečių, bet tikrų…”

  • Liudvikas Rėza says:

   O kokie iš tikrųjų yra dviejų pilietybių argumentai?
   Nemačiau nei vieno rimto ir logiško. Senieji išeiviai paprastai painioja tautybę su pilietybe, o naujieji ir būsimieji su neatimama ir amžina jų teise. Bet juk jei pats pilietybės neatsisakai, tai ir neprarasi…
   Ar aš ką nors praleidau?

   • Žemyna says:

    Na, jei į pilietybę žiūri kaip į madą (ką visi avi, dėvi, ar vairuoja, kur atostogauja, tą ir aš truks plyš turėsiu), tada nieko keisto – visi aplink pilietybėm apsirūpino, tai aš ką – už juos prastesnis?..

  • Saulėgrąža says:

   Bet tikrai – kam tokių”piliečių” jai reikia?

  • Žemyna says:

   Po tikros tiesos žodžio:
   … „Ar man po 11 metų Anglijoje iš tikrųjų reikalinga ta dviguba pilietybė? – NE LABAI. ”
   (Būtent: n e l a b a i … Labai atviras ir ūkiškas pareiškimas – užuot vazojęsis su tuo, ko nelabai reikia, žmogus pasirenka tai, ko labai reikia – kam apsikrauti nebūtinu?)
   Tik po tų blaivių žodžių – staigus posūkis priešinga kryptimi, keista, „neūkiška” tąsa:
   … Ar aš ją noriu turėti? – Tikrai taip.” Ir t.t., ir pan.,
   bei kažkodėl KITŲ kaltinimas 🙂
   … „Jūs niekšai norit iš manęs tai atimti”
   Tai mes ją atimame? Ne Anglija? Nes, kaip suprantu iš priešpaskutinės citatos, pats savo lietuviškąją pilietybę kaip savo akį saugojote. Bet Anglija iš už kampo užsipuolė, primušė, atėmė iš paties pilietybę ir jos vieton smurtu kone į gerklę įgrūdo savo pilietybę? Juk, jei ne ji, plėšikė, nė už ką nebūtumėte taip širdžiai brangios atsisakęs? Jūs juk ne iš tų, kas dėl naudos idealų atsisako.

 6. Algimantas L. says:

  Aš manau, kad į “pilietybės spąstus” pateko pats A.Juozautis. Yra daugybė problemų, kurios Lietuvai gyvybiškai svarbios, kurias turės spręsti būsimas prezidentas. Didžiausia – nežmoniškas skurdas ir atkirtis visuomenėje, o užsiciklinta ties vienu klausimu. Ar bus geriau, kad Lietuvos pasus “išimties tvarka” turės 4 milijonai litvakų ir du milijonai etninių lietuvių?

 7. Inga says:

  Džiugu, kad Navaičio priminimas apie Lietuvio pasą tampa politikos aktualija

 8. EJ says:

  Geras straipsnis. Reiktu placiau sviesti tautiecius apie dviguba piletybe. Labai geras projektas su Lietuvio Pasu.

 9. EJ says:

  Kaip zinome, lietuviai-valdziagyviai yra labai apsukrus zulikai. Galbut Lietuvio Paso istatymas apsaugotu nuo uzsienieciu visisko Lietuvos uzvaldymo ateityje. Galbut…

 10. Virginijus says:

  Teisingi A. Juozaičio argumentai. Ir dar, reiktų klaust kiekvieno, kuris agituotų už dvigubą pilietybę – kilus kariniam konfliktui su šalimi, kurios pilietybę turi (kaip antrąją) – kurią rinksies gint?

  • Prašalietis says:

   Kokie piliečiai Lietuvą nuo priešų”gynė ar galimai gins”labai gerai iliustruoja Lietuvos istoriją. Lietuvos pilietybių klausimu suinteresuoti asmenys galėtų pasidomėti kokie piliečiai ir kaip Lietuvą “gynė” 1939 metais, per karą ir po karo. Kokius pasus jie turtėjo. Na o visų lygių šiandieniniams blevyzgotojams,nebaigiantiems blevyzgoti dėl šiandieninės lansberginės Lietuvos pilietybės ar pilietybių “naudos,nenaudos,prasmės,meilės”ir kitokių šiuo atveju nieko nereiškiančių ir tik beprasmiui pablevyzgojimui reikalingų žodžių, taikliai,paprastai ir kukliai atsakė JAV žaidęs krepšininkas Ilgauskas. Tad daugeliui tautiečių,kuriuos tiesiogiai gali paliesti dviejų pilietybių”probleminis klausimas”,yra iš tiesų “vertas” tik to,ką pasakė Ilgauskas,nepriklausomai nuo to,koks bebūtų būsimo referendumo rezultatas .

   • Vasionis says:

    Ilgauskas apgailėtinas savanaudis. Kai jo prašydavo pažaisti už Lietuvos rinktinę jis amžinai sirgdavo arba kitaip išsisukinėdavo, o po to užsigeidė būti popieriniu…

    • Prašalietis says:

     Šiandieninėje Lietuvoje žmones skirsto į:savanaudžius,runkelius,vatnykus,eurovatnykus,lochus,popierinius ir t.t.daugiausiai ribotų sugebėjimų,skurde egzistuojantys ir pagiežos pilni dvasiniai vargšai. Ilgauskas,kaip ir daugumas tikrų profesionalų žiūrėjo,”kaip sakoma liaudyje iš ko duoną valgo”,ir nematė reikalo dėti jėgų žaidžiant už Lietuvą.Matyt nenorėjo prarasti pinigų ir rizikuoti gauti traumų.Kiek prisimenu,buvo atvejų,kad jam klubas uždrausdavo žaisti už kitus.O ir jam esant savo karjeros viršūnėje proga pasimaivyti beretinių ar komunistinių veikėjų kompanijoje jo visai nedomino.Kas liečia lansberginės Lietuvos “popierinius,runkelius,vatnykus,eurovatnykus,lochus”ir t.t.tai visa tai yra durnių laivo”vakarietiškai besicivilizuojančių” keleivių ir beretinės-komunistinės valdžios atributai.Tautiečiams gyvenantiems Lietuvoje ar emigravusiems, kiek nors realiai sugebantiems suvokti mus supantį pasaulį, visas šiandieninis lansberginis durnių laivas su savo”viengubomis,dvigubomis ir daugybinėm,masinėm ir kitokiomis pilietybėmis”,su A.Juozaičio primityvaus demagogo tipo galimais prezidentais… sukelia nebent juoką ir gailestį.

 11. Žemyna says:

  Kuo pilietybės susidvejinimas skiriasi nuo asmenybės susidvejinimo? Man atrodo, jog stumte stumia į ją!

 12. Julius says:

  Nemeilė lietuvis lietuviui plačiai išreklamuota. Kada Lietuvos su lietuvių susipyksta tai Landsbergis ir Juozaitis jokių spąstų lietuvių tautai nemato. Jiems tai yra normalu kada lietuvis su lietuviu susipyksta.

 13. Julius says:

  Perskaičiau delfije Vaiškūno komentarą. Kiek neapykantos lietuvems. Vietoje to kad galvotume kaip išsaugoti lietuvybe lietuviai įstumti į tarpusavio rietenas. Gėdos turėtum “tautininke” Vaiškūnai.

  • Julius says:

   Aš prisiekau valstybei kuri daugiausia padarė kad Lietuva atgautu nepriklausomybę.

 14. Vilna says:

  Rašinys – tiek mėgėjiška politinė beletristika – be jokio nuodugnesnio dalykinio (teisinio, politinio, ekonominio) argumentavimo – grynai “komunistinio rytojaus kūrėjų” tipo…

  Komentarai taipogi – tiesiog vaikogališki ‘pasiplūdimai’. Ritimasis žemyn akivaizdus…

  • Prašalietis says:

   Ritimasis žemyn akivaizdus….yra labai jau aukštas įvertinimas.Lansberginis durnių laivas šia prasme yra jau seniai dugne,kokiame Lietuva nebuvo per visą savo istoriją.Įrodymas-paskaitykite tautiečiams skirtą šiandiena”didžiausio Lietuvos inteligento,čiurlioniečio,šiandieninio tautos patriarcho”V.Lansbergio “tautinę odę”,kuri vadinasi Santykis yra viskas ar “tautinę pasakėčią” Bulšitas-šūdmala….Bent kiek išsilavinusiam tautiečiui akivaizdžiai pasimatys,ar “ristis žemyn dar yra kur”…

   • Vilna says:

    Esu ne iš tų, kurie Landsbergio politiniais pamfletais mulkintųsi… Kas dėl “ritimosi žemyn” tai omenyje turėjau ne Lietuvą, o Alko.lt.lygį turinio prasme. Apie tai, kas šiandien yra kvaila reikalinga kalbėti konkrečiai, argumentuotai, atvirai. Apskritai, ar ne per didelė garbė būtų tą “durnių laivą” vis dar vadinti “landsberginiu”. Labiau panašu, kad jis yra “partnerinis” pagal 1994 metų sutartį… Tai, kad ir netiesiogiai patvirtintų ir tas Skvernelio „kuždėjimosi“ tris valandas už uždarų durų su Varšuva faktas…

    • Prašalietis says:

     Alko.lt”lygis turinio prasme”negali būti kitokis kaip jame rašančių “intelektualų rašinių lygiai”. Beje, čia rašinėjami komentarai po galimo pretendento į prezidento taburetkę A.Juozaičio”aukšto lygio intelektualiniais,argumentuotais turinio prasme” pasamprotavimais tautos ir Lietuvos”gelbėjimo tema”. Na o šiandieninis lansberginis”durnių laivas”buvo”parnerinis”tol, kol gyvavo Brazauskas su savo”tautinių”komunistų partija.Brazauskas išėjo anapilin,jo”tautinių”komunistų partija suskilo ir lasbergiečių pakoliojimo”partnerių”rolei brazauskinių komunistų partija pasidarė per menka.

     • Vilna says:

      Ne apie tai kalba…, matyt, lietuviškai nelabai supranti ar sąmoningai apsimetinėji tokiu, kai bandoma, matyt, paties “ganomą” jautį imti už ragų…

 15. Virginija says:

  Negaliu patikėti, kad toks šviesuolis kaip A.Juozaitis rašo tokius pilnus baimių ir iškraipyti faktų straipsnius. Apsidairykite aplink save,išlįskite iš separatizmo urvo. Pasaulis keičiasi. Ir nevadinkite kvailais Karbauskio ir Skvernelio. Nė viena šalis, kuri suteikė savo piliečiams dvigubą pilietybę, dar neišnyko nuo pasaulio žemėlapio. Atvirkščiai. Latvija suteikė savo piliečiams teisę įgyti dvigubą pilietybę prieš gerus keletą metų. Ar pasidomėjote apie Latvijos situaciją šiomis dienomis? Tai ir galvoju, kas čia kvailina Lietuvos žmones?

 16. Siūlo pokyčius says:

  URM siūlo leisti emigrantų palikuonims atkurti pilietybę tik atvykus į Lietuvą
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/urm-siulo-leisti-emigrantu-palikuonims-atkurti-pilietybe-tik-atvykus-i-lietuva.d?id=86312573

  • Ką tai duoda? says:

   Ar tapęs ir LT piliečiu ir su kuo reikia atitinkamai susitvarkęs verslo popierius, antspaudus bei spaudus , tačiau gyvendamas ir savo prekę tebegamindamas ten, kur gyvenu, galėsiu ją žymėti ,,Made in EU” ir iš to turėti papildomą naudą?

 17. Dvejopa pilietybė says:

  URM: Lietuvos pilietybę atkurti siekiantiems asmenims nereikės vykti į Lietuvą pateikti dokumentų
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/urm-lietuvos-pilietybe-atkurti-siekiantiems-asmenims-nereikes-vykti-i-lietuva-pateikti-dokumentu.d?id=86331611
  O gal optimizuokime ir liberalizuokime tą procesą? Siūlau pasieniečiams budėti LT pasienio vietose, pro kur paprastai nelegalai sieną kerta, bei sienos perėjose. Jiems reiktų turėtų su savimi paso knygelių ir dalinti jas sieną kertantiems. Duomenis įsirašys patys.
  Juk taip greičiau būtų?

 18. Žemyna says:

  Vytautas Landsbergis. Prieš 31 metus išsivadavome, o šiandien reikia dar vaduotis iš kitos okupacijos
  – lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/03/11/news/vytautas-landsbergis-pries-31-metus-issivadavome-o-siandien-reikia-dar-vaduotis-is-kitos-okupacijos-18593474/

  Ar tik ne buvusios PLB pirmininkės pasisakymo įkvėptas straipsnis?
  Pasak Vikipedijos, Regina Gytė Firantaitė-Narušienė, 84 m. JAV advokatė, dar vaikas būdama, artėjant 2-jai okupacijai išvežta iš Lietuvos.
  Gyvena JAV.
  Ištekėjusi. Vaikai lietuviškai nekalba.
  Taigi, Lietuvos sovietinės tikrovės, kaip ir dabartinės, savo pačios gyvenimu neišbandė, nežino, ką reiškia, kai dieną ir naktį šalia kvėpuoja plėšrus žvėris. Nežino jo klastų, nei kad jis dar ir talkininkų turi.

  • Pajūrietis says:

   Užsienyje gyvenantys lietuviai labai myli Lietuvą ir net kartais čia apsilanko. Bet visa nuoširdi meilė staiga baigias, kai paklausiama apie jų sugrįžimą gyventi Lietuvoje nuolatos.

 19. Plačiai sėk pilietybę! says:

  Lietuvos pilietybė siūloma dosniau
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/lietuvos_pilietybe__politiku_zaisliukas/

 20. Daug(yb)inė pilietybė says:

  LRT Aktualijų studija. Ar bus įteisinta daugybinė pilietybė?
  – lrt.lt/mediateka/irasas/2000219489
  ,,Dabar Seimo valdyba nutarė sudaryti darbo grupę, kuri turės pasirengti naujam referendumui dėl daugybinės pilietybės įteisinimo. Tikimasi aiškesnės klausimo formuluotės bei ilgesnio pasiruošimo laiko. Tad ar Lietuvos piliečiai referendumu pritars daugybinei pilietybei? Apie tai laidoje diskutuoja Seimo narės Dalia Asanavičiūtė, Agnė Širinskienė ir „Nacionalinio susivienijimo“ vicepirmininkas Vytautas Sinica.”

 21. Antanas (1) says:

  Ačiū A.Juozaičiui už pastangas išsaugoti lietuvių kalbą ir tauta – tam buvo sukurta savarankiška Lietuvos valstybė. Pats Prašalietis išsikalbėjo, kas nutiks su šalimi, ją atidavus į “anglosaksų, vokiečių, švedų, prancūzų glėbį”. Esant tokio masto emigracijai, dviguba pilietybė tampa pavojinga tautos išlikimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kiti Straipsniai

Naujienos

Kiti Straipsniai

Kitas straipsnis