Žymos archyvas: Seinų bazilika

P.Maksimavičius. Paminklams – ne, kapams – taip (3)

Iškaltas įrašas skelbia, kad įamžinti 1920 metų lenkų karių žygdarbio Lietuvoje ir Baltarusijoje nėra galimybės. I. Gasperavičiūtės nuotr.

Alkas.lt jau nekartą rašė apie lietuvių istorinės atminties ir lietuviškos savigarbos niekinimą Beržininkų  (Berznykų) kapinėse esančiose lietuvių etninėse žemėse Lenkijoje, Seinų valsčiuje, Seinų apskrityje . Kadangi tas paniekos ir vandalizmo veiksmas yra ne tik sėkmingai ir uoliai tęsiamas, bet ir įgyja vis naujus pavidalus skelbiame dar vieną Petro Maksimavičiaus rašinį apie tai.

***

Neseniai „Aušra“ rašė apie Berznyko kapines ir ten vykdomą neįprastą istorinės atminties žadinimo politiką. Skaityti toliau

P.Maksimavičius. Lenkijoje plinta nacionalizmas (39)

Petras Maksimavičius

Dar neseniai visi išpuoliai prieš kitataučius buvo vadinami chuliganų išpuoliais, nors spaudos kioskuose nesunkiai galima buvo nusipirkti antisemitinės literatūros, niekas į tai nekreipė dėmesio. Oficialiosios institucijos siejo tai su nereikšmingomis jėgomis, kurios nedaro jokios esminės įtakos visuomenės nuomonei.

Tokia pozicija privedė prie tų „nereikšmingų“ jėgų stiprėjimo. Balstogėje prasidėjo rasistiniai išpuoliai prieš čia studijuojančius svetimšalius. Keli jų buvo sumušti viešosiose vietose vidury dienos. Daugėjo išpuolių visame regione: Jedvabne, Balstogėje, Seinų savivaldybėje, Punske… Skaityti toliau

Seinuose lietuviškų mišių nebėra (13)

Seinų bazilika | Punskas.pl nuotr.

„Pasaulio pabaiga prasidės nuo bažnyčios“, „Sugrįžo viduramžiai“, „Ir vėl Seinuose kun. Rogovskio (Rogowski) laikai atėjo“ – šitaip Seinų parapijiečiai apibūdina dabartinę padėtį Seinų parapijoje. Kai spalio 28 d. įprastu laiku, 13 val., Seinų bazilikoje turėjo prasidėti šv. Mišios lietuvių kalba, susirinkę parapijiečiai išgirdo naujai atėjusio lenko kunigo vikaro balsą. Lietuviškai jis tik persižegnojo, visa kita vyko lenkų kalba.

Jo persižegnojimą kai kurie parapijiečiai priėmė kaip pasityčiojimą iš jų gimtosios kalbos. Visos Mišios vyko lenkiškai. Kai kas po Evangelijos skaitymo išėjo iš bažnyčios. Skaityti toliau