Žymos archyvas: Elvyra Petraitienė

„Gamta – kultūros lopšys“ vieši Baltarusijoje (0)

Gardino dailės galerijoje paroda „ Gamta – kultūros kopšys“ | Dzūkijos NPD archyvo nuotr.

Erd­vio­je ir jau­kio­je Gar­di­no dai­lės ga­le­ri­jo­je, ša­lia Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko ir Čep­ke­lių vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to dar­buo­to­jų fo­tog­ra­fi­jų, eks­po­nuo­ja­mi ir El­vy­ros Pe­trai­tie­nės ke­ra­mi­kos dar­bai. Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ži­no­ma ke­ra­mi­kė, ku­rios di­džiu­liai ke­ra­mi­kos pa­no so­vie­ti­niais lai­kais pa­puo­šė ne vie­ną in­ter­je­rą ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ru­si­jos, Es­ti­jos, Azerbai­dža­no mies­tuo­se, dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų gy­ve­na ir ku­ria Dzū­ki­jo­je, Maksimo­nių kai­mo „Vie­na­ra­gio ši­lo“ so­dy­bo­je. Šeimyninėje sodyboje gyvena vi­sa Elvyros kū­ry­bin­ga šei­ma. Skaityti toliau

Kviečia lietuviškų Deivių paroda Molėtų krašto muziejuje (0)

Šiltos, žmogiškos, jaukios – tarsi seniai lauktos artimos viešnios – keramikės Elvyros Teresės Petraitienės molinės skulptūros balandžio 28-29 dienomis džiuginusios Kulionyse vykusios Jorės šventės dalyvių žvilgsnius dabar įsikūrė Molėtų krašto muziejaus patalpose. O šios sujudo ir atgijo nuo įprasminto senųjų pagoniškų dievų ir deivių prisilietimo.

Kaip ir dera mandagiems svečiams, keramikos paroda mus pasitinka skulptūrine kompozicija „Pasilabinimas“, kuri įsitaisė šalia V.Žūklio medžio skulptūros ‚Žvejas“. Žemyna – Žemė motina, derlingumo Deivė kartu su dirbamų laukų Dievu Lauksargiu įsikūrė senovinių žemdirbystės daiktų ekspozicijos atkarpoje. Skaityti toliau

Molinės ganyklos Dzūkijos nacionaliniame parke (1)

Rūtos Indrašiūtės autorinė keramikos darbų paroda

Kovo mėnesį  Merkinės lankytojų centro parodų salėje atidaryta unikali Dzūkijos nacionaliniame parke, Maksimonių kaime kuriančios Rūtos Indrašiūtės autorinė keramikos darbų paroda „Molinės ganyklos“. Parodoje eksponuojami keli šimtai molinių ąsočių, švilpynių, dubenėlių, lėkštelių ant kurių „apsigyveno“ paukšteliai ir žvėreliai, gėlės, medžiai.

Nepaprastai kruopščiai, subtiliai dekoruoti darbai išties nuteikia džiugiai ir pavasariškai. Darbuose – Lietuvių tautodailei būdinga ornamentika, gamtos spalvos, tautosakiniai Skaityti toliau

Pažadintas Merkinės molis (albumas) (11)

Taip pavadintas keramikės Elvyros  Petraitienės nedidelis albumas, pristatantis menininkės sukurtų deivių atvaizdus. Kūrėja E.Petraitienė gyvena netoli Merkinės Maksimonių kaime jau dvidešimt metų. Savo sodybą Petraitienė vadina Vienaragio sodyba. Mat, Vienaragis pavaizduotas pirmajame Merkinės herbe. Sodyba slypi pušynų, upeliukų, dzūkiškos gamtos apsuptyje. Leidinyje autorė prisimena taip pat ir savo gimtąjį Pumpėnų kraštą: „Prisimenu rudenėjančios žemės ir seno namo priemenės kvapą. Ilgiuosi kaimynų ir giminių, linksmų ir išdidžių aukštaičių“. Skaityti toliau

Pažadintos Deivės (59)

DeivėVilniuje, Gedimino prospekto viduryje „Gobis/Lauko ekspo“ paviljone Gedimino pr. 13 atidaryta Elvyros Petraitienės Deivių paroda. Jos keraminės Deivės, įpratusios gyventi prie Merkinės pušyno kaligrafiškai tvarkinguose Elvyros gėlių darželiuose, atkeliavo į Vilnių. Ir žvelgia į visus nuostabos kupinom akim tarsi saulėm.

Jei norime, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai švęstų mūsų protėvių puoselėtas ir mūsų atgaivintas šventes, kad mūsų apeigos ir tikėjimas būtų gyvas, kad gyvuotų Romuva ir senoji religija, visų pirma turime pasirūpinti simboliais. Jie mus sutelkia, sujungia, susieja su praeitimi, žeme ir protėviais.

Šiuolaikiniame pasaulyje žmonės turi turėti ką nors apčiuopiamo, ką gali pamatyti, paliesti, paglostyti… Kaip savo kūdikį. Reikalingos Deivės ir jų atvaizdai. Skaityti toliau