Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija (3)

Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, atsižvelgdamas į žinovų gebėjimų poreikį vykdant Centro veiklas, o ypač į veiklos strategijų rengimą, sudarė visuomeninę žinovų komisiją. Komisijos nariais paskirti:

Ginas Dabašinskas, žurnalistas, istorikas, komunikacijos specialistas; Gediminas Grina, buvęs Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, saugumo politikos žinovas; Angelė Jakavonytė, rezistencijos įamžinimo bendruomenės atstovė, 22-ų nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkė; Birutė Jonuškaitė-Augustinienė, rašytoja,

Rašytojų sąjungos pirmininkė; Dr. Valdas Rakutis, istorikas, Klaipėdos universiteto profesorius; Dr. Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos [LPKTS] pirmininkas; Ignas Stankovičius, saugumo politikos žinovas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, buvęs KAM viceministras.   

Šiandien, rugsėjo 3 d., įvyko pirmasis Centro žinovų komisijos posėdis, vėliau Seime buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas prof. dr. Arūnas Gumuliauskas, LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, Centro žinovų konsultacinės komisijos nariai A. Jakavonytė, prof. dr. V. Rakutis ir I. Stankovičius.

 Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Spaudos konferencijoje Seimo narys prof. A. Gumuliauskas pasidžiaugė, kad nauja Centro vadovybė ėmėsi konkrečių žingsnių strategiškai keisdama Centro darbo pobūdį. A. Gumuliauskas pabrėžė, kad tiriant sudėtingo laikotarpio istorinius faktus labai svarbu juos matyti ir vertinti to laikotarpio tarptautinių teisės aktų kontekste – tokių tyrimų ir vertinimų dabar trūksta.

Centro vadovas prof. A. Jakubauskas pažymėjo, kad valstybė Centrui yra nurodžiusi formuoti įstatyme apibrėžtos srities tyrimų valstybinę politiką, todėl tam įgyvendinti reikalinga žinovų – žinomų savo srities profesionalų pagalba. A. Jakubauskas tikisi, kad žinovų komisija padės naujai Centro vadovybei išgryninti Centro užduotį ir būdus, atnaujinti Centrą, pakelti jį į aukštesnį lygį, taip pat pastoviai stebės Centro darbą iš šalies. Žinovai dirbs visuomeniniais pagrindais, jiems atlygis nebus mokamas. Pasak A. Jakubausko, komisijos sudėtis dar gali didėti vienu – dviem asmenimis.

 Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Prof. V. Rakutis pabrėžė, kad šiuolaikiniai istoriniai tyrimai patenka į informacinio karo lauką, todėl Centras turi būti atsparus šioms išorinėms įtakoms, turi turėti tvirtą idėjinį stuburą, žymiai tampriau bendradarbiauti su Švietimo ministerija, dalyvauti istorinių vadovėlių ruošimo darbe. Profesorius taip pat siūlė permąstyti Centro pavadinimą, o Centro darbą gerinti atsižvelgiant į naujus šiandienos iššūkius ir galimybes.

Saugumo žinovas I. Stankovičius sakė, kad saugumo prasme tautos savastis yra svarbesnė už teritoriją, todėl „esminiai klausimai, į kuriuos turi atsakyti ir Centras, yra šie: kas mes esame, kur esame ir kur einame? Nuo istorinių faktų interpretacijos aiškėja, kaip mes save suvokiame. Kiekviename laikmetyje faktų interpretacija keičiasi: pvz., vienaip lietuvių ir lenkų santykius suvokė mano prosenelis, kitaip – senelis, dar kitaip – aš ar mano vaikai. Faktų interpretacija kinta dėl skirtingų požiūrių: rusai, lenkai, žydai ir lietuviai tą patį faktą gali interpretuoti kitaip. Neturime bijoti parodyti savo požiūrį. Centrui turi rūpėti identiteto formavimas, Centras turi išryškinti mūsų vertybes, todėl mano vaidmuo būtų šiais klausimais patarti, padėti Centrui“.

 Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Sukurta LGGRT centro konsultacinė žinovų komisija | genocid.lt nuotr.

Jakavonytės nuomone, Centro svarbiausias uždavinys yra dar gyvų liudininkų atminimų surinkimas ir išsaugojimas, taip pat būtina bendra paminklų statymo politika. Jos nuomone, iki šiol Centro vaidmuo buvo nederamai sumenkintas ir tai atspindi itin mažos Centro darbuotojų algos.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Kultūros politika, Lietuvoje, Mokslas, Mokslo naujienos, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

3 komentarai

 1. Galimybė (vėl, kaip su LRT banditėliais, pro šalį):

  Kaip gebam mes, mūsų visuomenė, “valkataut” net šiais, aukščiausios atsakomybės, jautrumo bei atsakomingo reiklumo klausimais (Įvelkant pora v a l k a t ė l i ų prisišliejėlių),
  – tikriausiai sąmoningai kažkieno brukama ir dergt (gal net SLĖPT) užsakant …”nužoornalistavimui” parengiama – atseit VISUOMENĖS nuomonei atstovaut. Kaip teisi buvo nelaimėlė-valkatėlė neaiški N.Venckienė (“sulyginta” sąvokomis, kad pernelyg neišsišaut ir neužaukštint, kol…) – aiškiai išrėžusi pirmam viešam politsvarstyme (de-batuose), kad mūsoji LRT visiškų nevykėlių-grobikų, vien pasipiniagautojų rankose atsidoorusi. Dooriamės vėl ir vėl, net ant genocido, ne vien MGB-istiško televizijos, jau be tankų užgrobimo…
  Ū raidę pamest, lygiai į nelaimėlių saksų OO raidyną pereit
  (kas norės, simboliką supras, kai ant švento …užmetama)
  – t.y. “veiklos strategijų rengimui visuomeninę žinovų komisiją” skiedalais pildant,
  lygiai kaip MGB inicialuose LRT užvaldymą “taryba” ) ir Seimo su Prezidentūra,
  dar ne “prezidentoora”, bet jau nebedaug lieka kol bus “oo” išlietuvinimai, bei
  V y s k u p ų konferencijos atstovybe!!! užleidusi.

  Tikėt ar ne. Bet labai apmaudu mūsiškasis nusiveidinimas ir čia: visuomenė mani-
  pūliuojant. Bet vergavimas, vergovės padaras ir padariniai iš po feisbukistinio
  “įvisuomeninimo” pvz. per s p a r t u s. Skausmingas, nors ir be pojūčų. Dar.

 2. Puolimai nuo pirmų dienų:

  Mat, Valiušaitis nepatinka.
  Man Trampas nepatinka, bet neskelbiu karu su namo kaimynais ultimatumų Amerikai?

 3. Galimybė ...net:

  Ne Valiušaitis (irgi panašiai kaip nelaimėlė Venckienė vis d o o r s t i n ė j a n t i s pro šalį,
  – pagal savą kurpalį, panašiai kitiems: bent keliems, prisišliejėliams) prišlietasis su kai kuo kai
  …”iš lempos”
  visiškame stagnaciniame valdyme “šliejama” strykt pastrykt:
  ar skvernel-karbauskiškai,
  ar austėj-gabrieliškai,
  ar gryn cicilikiškai-paluckiškai
  – be skirtumo (ir prasmės, aiškumo) bei pagarbos
  visai visuomenei, nekalbant apie parteiciškuosius – savus;

  juk ar Valinskas (tam davė, o…Perliuke jau) parteiciškai,
  ar Grybauskaitė su/be Adamkaus, vien savim, sava aplinka (įvaizdžiu)
  užsiiminėją. O Valstybė…

  Valstybė ir Tauta gyva ir gyvuos. Žodį ir kalbą, net plotą, – apgins
  (galbūt net teisiškai nuo pat 1795 m. tebegaliojančių sienų, aišku
  su Makrono, gal net Merkel su Lukašenka, asmeninės veik naudos ir
  tarptautine pagalba… kai Potsdamo nutarimas Trump&Johnson
  nelaimėlių marksist-kapitalo bankinės “pilietijos” šiandien šikinyke
  t e b e u ž l a k o m a – 1917 m. šlovingojo “oktiabriaus”, Vokietijos su
  Rusija, arba tikliau rusų Imperijos sužlugdymo lapkričio 7 d. perversmo
  bankiniame “padare”…), ir tarsis kaip 1569 m. Priesaikomis vokiečių, latvių,
  net gudų su rusais kaimynams TIKS; bet tik po leniniškos mumijos išgabenimo
  nuo aikštės ir akmeninės laikinosios palapinės tam teroro stabui išardymo.

  (minima aplinka, su ir be pavardžių LGGRT žinovų n e į g a l i: vienetai tik ten, joje
  – su stuburu: veikt, patart, spręst ir k u r t tai, kam skirtas poreikis Žinių Žinovams)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: