A. Zolubas. Komunistinio raugo recidyvas (8)

Algimantas Zolubas | asmeninė nuotr.

Algimantas Zolubas | Asmeninė nuotr.

Ministro pirmininko patarėja, LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotoja Auksė Kontrimienė 2016 m. birželio 8 d., prieš po dienos vyksiantį Seimo posėdį, kuriame turėjo būti svarstoma rezoliucija dėl LKP pasmerkimo, išplatino rašinį, pavadintą „Lietuvos neokomunistai, vienykimės!“, kuriame davė aiškų signalą LSDP partijai bei buvusiems LKP nariams Seime nebalsuoti už tokią rezoliuciją.

Komunistinės kilmės LSDP, pasižyminti senąja partine drausme, signalui besąlygiškai pakluso, juolab kad jis sukėlė nostalgiją šūkiui „Visų šalių proletarai, vienykitės!“. Pakluso ir kitose partijose išsibarstę buvę komunistai bei „bevardžiai“ komunistai. LKP smerkiančią rezoliuciją 2016 m. birželio 9 d. Seimo posėdis balsų dauguma atmetė, taigi LKP šiame Seime nebuvo pripažinta nusikalstama ir šalies gyventojų genocido vykdytoja.Už Seimo nario Audroniaus Ažubalio pateiktą projektą buvo 37 Seimo nariai, prieš – 24, susilaikė 33. Už balsavo opozicinės TS-LKD ir LS frakcijos, taip pat keli Seimo narių Mišrios grupės nariai, visi kiti buvo prieš arba susilaikė.

LSDP pirmininko pavaduotoja ir Ministro pirmininko patarėja agitaciniame savo rašinėlyje bei posėdyje pasisakę LSDP frakcijos nariai priekaištavę, kad neva konservatoriai pasiūlė rezoliuciją siekdami sau palankesnės padėties prieš Seimo rinkimus, sako gryną netiesą.

Rezoliucija Seimui buvo pateikta iškart po konferencijos „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido rengėjai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, vykusios 2015 m. gegužės 22 d. LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Šioje Konferencijoje dalyvavo ir už rezoliuciją balsavo Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos nariai, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos (26 organizacijos) ir Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos bei ne privilegijuotųjų kėdėse, o sovietiniuose gulaguose kentėjusiųjų atstovai (315 asm.).

Tai daugiau nei dukart viršijantis Seimo narių skaičių atstovai, vienijantys represijas patyrusiųjų balsus, todėl jinai gyvuos ir be Seimo malonės, o Seimo sprendimas tepasilieka pelnytai užmarščiai.

Gera tai, kad iš tikrųjų įvyko akivaizdus liudijimas, koks gyvastingas išliko komunistinis raugas, koks tas garsinamas LKP atsiskyrimas nuo SSKP tebuvo tik be išpažinties, be atgailos ir be Tautos duoto išrišimo kosmetinis gestas, palikęs buvusiesiems kruvinos kilmės dėmę.

Po akibrokštui prilygusio LKP smerkiančią rezoliuciją atmetimo, komunistines represijas patyrusių organizacijų atstovai iš naujo skatino Seimą rezoliuciją svarstyti.

Seimo nariai A. Ažubalis, L. Kasčiūnas, E. Jovaiša, P. Urbšys, A. Kubilius ir Ž. Pavilionis 2017-06- 27 pateikė LRS rezoliuciją „Dėl LKP nusikalstamos veiklos įvertinimo projektas (Nr.XIIIP-873) ir visų laisvės kovotojų džiaugsmui buvo priimta. Balsavime dalyvavo 78 Seimo nariai – už 53, prieš 1 ir 24 susilaikė. Už rezoliuciją balsavo 27 TS LKD nariai, tarp jų – ir partijos pirmininkas G. Landsbergis.

Seimas savo rezoliucijoje kvietė Vyriausybę kuo skubiau parengti tuo klausimu Lietuvos Respublikos Įstatymą. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS), matydama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vilkina šį darbą, 2017-08-11 d. paruošė raginimą, kad Įstatymo projekto ruošimas būtų paspartintas. 2017-08-23 d. LLKS gavo Teisingumo ministerijos raštą Nr.(1.18)7R-6747, kuriuo pranešama, kad kreipsis į Lietuvos Teisės institutą, o tuo pačiu mus informavo, ar juridinis asmuo, konkrečiai LKP Lietuvos Respublikos, Įstatymu galėtų būti pripažintas nusikalstama organizacija ir kokios tai būtų galimos tokio pripažinimo pasekmės. Vadinasi, Teisingumo ministerija pripažįsta LKP subjektiškumą, kuriai gali būti taikomas nusikaltėlės statusas.

Nenorą komunizmą įvertinti tarptautiniu mastu rodo Estijos iniciatyva rengtas Teisingumo ministrų susitikimas Taline 2015-08-23, kuriame dalyvavo 18 valstybių atstovai. Tikslas – įsteigti tarptautinę instituciją-tribunolą, kuri tirtų komunizmo nusikaltimus. Pusantrų metų laukusi atsakymo iš Lietuvos, Estijos Teisingumo ministerija dar kartą kreipėsi prašydama konkretaus atsakymo. Deja, Lietuvos Vyriausybė, kurios vadovas – buvęs sovietinės milicijos pareigūnas, šiuo klausimu aiškios nuomonės neparodo, tačiau viešoje erdvėje skleidžia nuomonę, kad svarstomą reikalą reikia palikti istorijai, rengti konferencijas, kurti filmus ir pan., kad estų kvietimas kurti tribunolą yra simbolinis aktas.

Akivaizdu jog komunizmo nusikaltimai stumiami į užmarštį, tarsi vyksta jau praėjusios ligos pasikartojimas sveikstant, ligos atkritimas, komunistinio raugo recidyvas, nuo kurio daug sunkiau sveikstama.

Nesulaukus iš LR Vyriausybės įstatymo projekto, dviejų Seimo narių A. Ažubalio ir L. Kasčiūno kantrybė trūko. Jie patys ėmėsi iniciatyvos ir 2018-08-01 d. pristatė LRS įstatymo projektą, kuriuo siekiama galiausiai įtvirtinti istorinę tiesą ir LKP aukščiausiu teisiniu lygiu pripažinti atsakinga už totalitarinio sovietų režimo nusikaltimų rengimą.

Čia prieštaravimais į viešumą išėjo komunistinio raugo šalininkai, buvusios sovietinės nomenklatūros komunistai ir komjaunuoliai N. Oželytė-Vaitiekūnienė, B. Bradauskas, L. Linkevičius ir net jaunasis socialdemokratų lyderis G. Paluckas.

Tai tik paliudijo komunistinio raugo gyvastingumą.

Tačiau ką liudija prie šios kompanijos prisidėjęs TS LKD pirmininkas G. Landsbergis, pavadinęs savo bendrapartiečius LKP smerkiančio įstatymo pateikimo iniciatorius populistais ir jam pritariantis profesorius V. Landsbergis, teigiantis, kad LKP nebuvo ir todėl jos smerkti nereikia? Ar belieka balsavimu LKP pripažinti Respublikos teisinės sistemos legaliu dėmeniu ir nebe Basanavičiui, o „šeimininkui“ Sniečkui Vilniuje statyti paminklą?

Ar gelbės Lietuvą nuo tūnančios šešėlyje (pogrindyje?) LKP globos Seimas, netrukus pamatysime. Jei ne, – Valstybę turės gelbėti pilietinė tauta.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

8 komentarai

 1. Diedas:

  Komunistai-zulikai, melagiai, vagys. (Liaudies ismintis)

 2. T0mas J.:

  LKP veikė Lietuvoje 1918 – 1940 ir 1989 – 2001 m.
  Nuo 1940 birželio iki 1989 gruodžio Lietuvos komunistai pareiškimus rašė prašydami priimti į TSKP ir jų partiniuose bilietuose buvo parašyta TSKP.
  Jeigu mes sieksime nusikalstama pripažinti LKP – jai neprilipdysi kaltinimo Lietuvos okupacijos 1940 m. organizavimu ir
  lietuvių masinių trėmimų organizavimu, nes tai padarė TSKP.
  Todėl mano siūlymas – reikia siekti kad TSKP būtų įstatymu pripažinta nusikalstama organizacija.

 3. Prašalietis:

  A. Zolubas.” Komunistinio raugo recidyvas gelbės Lietuvą nuo tūnančios šešėlyje (pogrindyje?) LKP globos Seimas, netrukus pamatysime. Jei ne, – Valstybę turės gelbėti pilietinė tauta”. Matomai Zoluba šiandiena yra didelis”tautos patriotas ir antikomunistas”,bet neturi jokių priekaištų buvusiam kompartijos įrankiui lietuviškam KGB ir tautiniams”vieni kietiems prisipažinusiems”ir 75 metams užsislapstinusiems KGB-istams. Beje daugumai KGB-istų,o gal ir visiems,tais laikais buvusiais komunistų partijos ištikimiausiais nariais. Iš Zolubo straipsnelio galima daryti išvadą ,kad buvę “tautiniai”lansberginiai KGB-istai ima iniciatyvą ir aktyviai”ryškina”buvusius komunistus su tikslu perimti iš buvusių komunistinių bendrapartiečių “vadovaujančios ir vairuojančios politinės jėgos”vaidmenį ir pasidaryti”neginčijamu tautos protu ir sąžine”.

 4. Arūnas:

  Noriu pakomentuoti autoriaus teiginį: “Nenorą komunizmą įvertinti tarptautiniu mastu rodo Estijos iniciatyva rengtas Teisingumo ministrų susitikimas Taline 2015-08-23, kuriame dalyvavo 18 valstybių atstovai. Tikslas – įsteigti tarptautinę instituciją-tribunolą, kuri tirtų komunizmo nusikaltimus. Pusantrų metų laukusi atsakymo iš Lietuvos…”
  1. Taigi kalbama ne tik apie LKP veiksmų, o apie komunizmo nusikaltimus
  2. Kadangi komunizmo, kaip tokio, nebūta (eksperimentas TSRS nepavyko :)), todėl komunizmas yra tik pažiūrų visuma (doktrina), o teorijoje dažniausiai nėra nusikalstamų idėjų (tiek komunistų, tiek nacionalsocialistų), jos pasireiškia ir plėtojamos tik praktikų- vykdytojų. Doktrinas jau įvertino kitų pažiūrų teoretikai.
  3. Todėl vertinti reikėtų ne tik LKP, bet ir visų komunistine ideologija besivadovavusių organizacijų nusikaltimus prieš tautas, ne vien Lietuvoje.
  4. Toks tribunolas, kadangi visų šalių valdantieji priešinasi, vis tiek gali būti , ir jei ne kaip tarptautinė institucija, o visuomeninis tribunolas; visose šalyse yra daug organizacijų, kurios tokiame darbe galėtų ir pajėgtų dalyvauti

 5. Dronas:

  Daugelis mano, kad KGB vykdydama persekiojimus, milicija daužydama žmones “bananais”, vykdė kažkokia savo savivale. KGB, milicija ir kariuomenė, visada vykdė komunistų partijos įsakymus. Viskas buvo sutvarkyta taip, kad be sava iniciatyva, buvo nepageidautina. Tai yra, KGB tyrė, tardė, baugino ir persekiojo VISADA komunistų partijos nurodymu. Tokie dalykai, kad kažkoks KGB karininkas savo iniciatyva, kažką ten pradėjo, nesąmonė. Visada buvo nurodymas iš “viršaus”. Tas pats milicija. Beje, KGB net neturėjo teisės vykdyt tyrimo dėl galimų komunistų partijos narių veiklų. Milicija irgi negalėjo. Partija turėjo atskirą savo “organą”, kuris tuo užsiėmė. Todėl siūlymas komunistų partiją pripažint nusikalstama, visiškai teisingas ir būtinas. Nes būtent iš ten atėjo įsakymai sušaudyt, ištremt, įkišk į psichiatrinę ligoninę ar kitaip persekiot. Būtent ten viskas sprendėsi. Tai nereiškia, kad dirbe KGB pūkuoti ir nekalti. Jie dirbo priešiškoje Lietuvai organizacijoje, kuri vykdė nusikalstamą Lietuvos žmonių persekiojimą ir netgi žudymą. Bet pasakius a, reikia tarti ir b, įsakymus šiai organizacijai “iš viršaus”, “nuleisdavo” komunistų partija. Pas mus į KGB nespjovė (visiškai teisėtai) tik tinginys ir kvailys, bet komunistų partija, tikrieji represijų ir Lietuvos naikinimo iniciatoriai ir užsakovai, liko nepaviešinti, neįvardinti, nepasmerkti. Juo labiau, jie taip ir liko valdžioje, ko pasekmes mes matome.

 6. Gražina:

  “komunistų partija, tikrieji represijų ir Lietuvos naikinimo iniciatoriai ir užsakovai, liko nepaviešinti, neįvardinti, nepasmerkti. Juo labiau, jie taip ir liko valdžioje, ko pasekmes mes matome”.

  Tai priverskime valdžią juos įvardinti, paviešinti, pasmerkti. jei valdžia to padaryti nesugeba, tai reikalaukime įtraukti šį klausimą į referendumą. Tegu tai sprendžia visa TAUTA. Tai svarbiau nei dviguba pilietybė!

 7. Aiškumo dėlei:

  2018.06.21 dieną buvo balsavimas dėl KGB’istų išviešinimo nuo 2019 m.
  sausio 1 d. UŽ balsavo 55 Seimo nariai, tarp jų nebuvo nei vieno
  konservatoriaus. PRIEŠ balsavo 34, iš jų – 27 konservatoriai. Va taip,
  gražiai, sutartinai, vieningai. Kad nereiktų guglint, pridedu tų
  27-erių pavardes: Anušauskas Arvydas, Ažubalis Audronius, Bilotaitė
  Agnė, Dagys Rimantas Jonas, Degutienė Irena, Jovaiša Sergejus,
  Juozapaitis Vytautas, Kasčiūnas Laurynas, Kernagis Vytautas, Kreivys
  Dainius, Kubilius Andrius, Kupčinskas Andrius, Landsbergis Gabrielius,
  Majauskas Mykolas, Masiulis Kęstutis, Matulas Antanas,
  Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Navickas Andrius, Navickienė Monika,
  Pupinis Edmundas, Razma Jurgis, Saudargas Paulius, Skaistė Gintarė,
  Starkevičius Kazys, Strelčiūnas Algis, Šedbaras Stasys, Šimonytė
  Ingrida.

 8. Žemyna:

  Povilas Urbšys. Prezidentės istorinis šansas. O Lietuvos?
  tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-urbsys.-prezidentes-istorinis-sansas.-o-lietuvos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: