V. Sinica. Ką atskleidžia Vilniaus užėmimo operacijos metinės? (53)

Vytautas Sinica | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Vytautas Sinica | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Liepos viduryje Lietuvos lenkai (tie patys puikiai integruoti, apie kuriuos kalba Mariušas Antonovičius ir Aleksandras Radčenko iš tariamai LLRA oponuojančio, o iš tiesų tą pačią dūdą pučiančio Lenkų diskusijų klubo) su Lenkijos ambasados pagalba ir Lenkijos Seimo atstovais minėjo Lietuvoje siautėjusios okupacinės kariuomenės – Armijos Krajovos – 1944 metais vykdytos Vilniaus užėmimo operacijos „Ostra Brama“ metines.

Labai graži proga ir graži istorinė atmintis. Pagerbtos pajėgos, vykdžiusios faktinį Vilnijos lietuvių genocidą ir pagal Bernardinų bažnyčioje rastus AK dokumentus akivaizdžiai planavusios ne tik reokupuoti Vilnių, bet ir mėginti okupuoti Lietuvą. Tai dalies dabartinių Lietuvos lenkų didvyriai. Jiems iki šiol Lietuvoje ir Lenkijoje statomi paminklai, dalinami medaliai. Minėjimo programoje buvo ir orientacinės AK keliais – suprask, vaikučiai, pabėgiokite ir jūs atšalusiomis savo herojų galvažudžių pėdomis.

Bet šįkart su pareiškimais Lenkijos nueita gana toli:

„Vilniaus sukilimo metinės, tai nepaprastas laikas, kuomet jaučiame jungtį tarp skirtingų kartų ir Vilniaus žemių neatskiriamumą nuo Lenkijos“, – Marija Koc, Lenkijos Respublikos Seimo vicemaršalka.

„Istorija pažengė taip toli, kad Vilnius šiandien ne Lenkijoje, ir tai ne karių, kurie tuo metu kovojo už Vilnių, kaltė. Šiandien mes prisimenam, kad mūsų kova dar nesibaigė“, – Gžegožas Poznanskis, Lenkijos ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas.

„Mes didžiuojamės, kad Lenkija laisva. Šiandien mes vis dar kovojame, mes prašome Dievo ir meldžiame laisvės Rytų „kresams“, –  V. Sbastjanovič, viena iš AK draugijos vadovų Baltarusijoje.

Lietuvos politikų reakcija? Jokios. Medijų reakcija? Jokios. Politologų reakcija? Jokios. Tik šita. Forumas, reaguodamas į seniai besitęsiantį nuoseklų Lietuvos politikos principą skirstyti okupantus į gerus ir blogus, į smerktinus ir garbinamus, reikalauja liautis ir siūlo.

1. Ateityje viešai ir aiškiai pasmerkti istoriją perrašančius ar kitaip tautinę nesantaiką kurstančius panašaus pobūdžio Lietuvos lenkų bendruomenės renginius, o esant akivaizdžiai intencijai pagerbti okupacinius veiksmus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, nebijoti tokių renginių uždrausti pagal galiojančius įstatymus.

2. Paaiškinti strateginio partnerio, Lenkijos Respublikos, vadovybei, kad jos vykdoma „kresų“ politika (lojalumo ir dėkingumo Lenkijai ugdymo priemonės) Lietuvos atžvilgiu Lietuvoje yra ir visada bus suprantama kaip priešiškas ir valstybes kiršinantis veiksmas.

3. Neleisti statyti naujų paminklų Lietuvą okupuoti siekusių kitų šalių veikėjų ar organizacijų atminimui, taip pat valstybiniu lygiu įvertinti šalyje jau pastatytų paminklų Lietuvos okupantams poveikį tautos istorinei atminčiai ir priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnio jų likimo.

4. Nedelsiant sudaryti komisiją lietuvių ir Lietuvos piliečių tautinių bendrijų santykiams aptarti rajonuose, kur pastarųjų yra žymesnė dalis, ir atlikti reprezentatyvias sociologines apklausas, siekiant aiškiai nustatyti jų tikrąsias problemas ir lūkesčius.

5. Užtikrinti šiandien masiškai ignoruojamų Švietimo įstatymo nuostatų dėl mokomųjų dalykų valstybine lietuvių ir tautinių bendrijų kalbomis santykio įgyvendinimą.

6. Peržiūrėti švietimo programas tautinių bendrijų mokykloms, atsižvelgiant į Lenkijos Respublikos teigiamai vertinamą Latvijos pavyzdį.

Norėčiau patikslinti dėl paskutinio punkto. Nesu nieko prieš kitakalbių ugdymą valstybine kalba, kuri visiems šalyje gyvenantiems gali ir turi būti kaip gimtoji, o ne išmoktinė. Visame pasaulyje tautinės mažumos ir bendrijos užauga dvikalbės ir nedaro iš to problemos, priešingai, tai jų pranašumas ir privilegija. Kaip vien mokomojo dalyko valstybinės kalbos jie tikrai tokiu lygiu neišmoks(ta). Tačiau dar svarbiau už mokymą lietuvių kalba yra mokymas, kuris ugdytų Lietuvos, o ne Lenkijos lenką. Tam svarbu ne tiek mokomoji kalba. Tam reikalingas ne Lenkijos, o Lietuvos lenkų literatūros kursas, ne Lenkijos, o Lietuvos istorijos pasakojimas.

Lietuvos lenkų ugdymo tikslas turėtų būti lenkai, kurie nuoširdžiai smerkia ir bjaurisi POW sąmokslu, Bocianskio ir Jalbžykovskio siautėjimu, tiek Pilsudskio, tiek ir AK prieš Lietuvą vykdyta agresija, nes tai buvo agresija visų pirma prieš JŲ PAČIŲ tėvynę Lietuvą. Lenkija jiems nėra ir nebuvo tėvynė. Tai užsienio valstybė, kurioje gyvena ta pačia kalba (mm… sakykim) kalbantys, tiesą sakant, net ir skirtingos kultūros žmonės. Trumpai tariant, mokykla Lietuvoje turi ugdyti riomerius – ne genialaus proto, o visiško apsisprendimo Lietuvai prasme. Tai nėra taip jau sunku. Ir tam reikalingas visų pirma mokymo programų pokyčiai. Plačiau šias nuostatas esu išdėstęs prieš tris metus.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Ukrainos balsas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

53 komentarai

 1. Antanas:

  Siūlau pastatyti Vilniuje, Lukiškių aikštėje (ten, kur anksčiau stovėjo Leninas), monumentą Armijos Krajovos didvyriams, pasiaukojančiai ginusiems Vilenščyznos gyventojus nuo vokiečių nacistų ir litvinų nacionalistų, o Gedimino prospektą ir Gedimino pilį pavadinti mūsų iškiliojo žemaičio, Lenkijos “viršininko”, Juozo iš Pilsudų – Pilsudskio vardu. Niech żyje!!!

 2. Ale kaip čia visos medijos vienu kartu ima ir užsičiaupia, kas yra tas, kurio mostelėjimo lazdele taip visos klauso… Juk yra ir žurnalistų sąjunga ir pirmininką ji turi… Net didysis žurnalistas Tapinas ir tas užkimdytas, visi kitokie demokratijos, suverenitetų sargai sumigę lyg užmušti, nelyginant tada Gorbačiovas 1991 m. sausio 13 d. … Suklustume – tas darosi „valstiečiams“ esant valdžioje, rinkimai – savivaldybių jau už pusmečio, už „valstiečius“, Vilniau, nė vieno balso, taip Sąjūdiškai…

  • Žemyna:

   Pritariu! Ir dar – jokio atsikalbinėjimo, jog nėra už ką balsuoti, todėl ir neinu balsuoti.
   PRIVALAI PASIIMTI SAVO LAPELĮ – TU UŽ JĮ ATSAKINGA(S)!
   Jei nėra už ką balsuoti – tada nebalsuok nė už vieną. Tokiu atveju įmesk į dėžę subraukytą lapelį (ar su išbrauktomis labiausiai nepageidaujamų pavardėmis), – kad jo niekas „nepagerintų”, kai skaičiuos balsus.
   Balsavimo rezultatai turi būti tokie, kad jie pagaliau suprastų, jog žaidimai (ir kantrybė!) baigėsi. Gana veltėdžiauti ir sauvaliauti, gana ne savo asmeninį gera kaimynėms dalinti.

   • Antanas:

    Gal būsiu nesuprastas (ką gi, savo kaime pranašu nebūsi), bet balsuoti vis tiek neisiu, nes tie rinkimai – tai cirkas, o aš būti klounu tame cirke nenoriu.🤡

    • Kai daugiau (70-80 %) ateisime balsuoti, tai Seimo partijų ir jų patikėtinių (komisijų pirmininkų) galimiems iš anksto pasirengtiems balsavimo dienos “cirkams” neliks riujmo (neateinančių balsuoti pakankamo kiekio)… Aritmetika čia elementari, tai suvokti nesunku.

    • Žemyna:

     Mano didžiausia dovana mano nepageidaujamam kandidatui – nedalyvavimas! Būtent pats dalyvavimo faktas jam daro didesnę žalą, negu mano balsas už jo varžovą:
     Kai į rinkimus iš 100% rinkimų teisę turinčiųjų ateina:
     – visas 100 % rinkėjų, tai 5% blogiuko rėmėjų duos jam TIK 5 % rinkimuose dalyvavusiųjų balsų, o kai ateis
     – 50 % rinkėjų, tie patys 5% jo rėmėjų reikš jam JAU 10 % rinkimuose dalyvavusiųjų balsų!, tačiau atėjus vos
     – 25 % rinkėjų, tie patys 5% blogiuko rėmėjų reikš jam NET 20 % rinkimuose DALYVAVUSIŲJŲ balsų (!!!).
     O blogiuko rinkėjai būtinai ateis. Gal net bus organizuotai pristatyti, o pas senukus ir neįgalius namo ateis ir pirštu parodys, ką jis „privalo“ daryti! Tad mano NEDALYVAVIMAS mano itin nepageidaujamiems blogiukams AUTOMATIŠKAI duos žymiai DAUGIAU NAUDOS, negu vieno iš jo rėmėjų balsas UŽ! Jie LABAI suinteresuoti, kad neatvykčiau.
     Parodyti, jog tai cirkas yra kitas būdas – išbraukyti visus, po vieną, partijomis ar kitaip.

  • Žemyna:

   Žiū, prakiuro. Kad ir ne visai ta tema, bet vis šis tas:
   Lenkijos prokurorų dėmesio sulaukusi Lietuvos lenkų sąjunga netvarko J.Pilsudskio tėviškės
   15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lenkijos-prokuroru-spaudziama-lietuvos-lenku-sajunga-netvarko-j-pilsudskio-teviskes-56-1008296?copied
   Nebūtų pridėję žmogui tos priesagos, tai su tuo susijęs – Mack(eviči)us – būtų kaip buvęs litvinas ir tiek. O dabar – vai, vai, vai… Koks galvos skausmas.
   Bet tas paminklas, išsikėtojęs ten, lyg kaimynės žemėje – tikra gėda Seimo ir Vyriausybės nusmuktkelniams. Įtariu, jog Karoliui Didžiajam kuklesnis. Nei užrašų ant jo, nei projekto, kaip suprantu, nereikėjo derinti 🙂 Todėl ir nevagia jo nei meras, nei kokia nors grinda.

 3. Antanas:

  Gerbiamieji,
  Operacija “Ostra brama” – blefas. Akovcai visaip stengėsi išvengti Vilniaus puolimo. Galų gale susirinko mažiau kaip 4 tūkstančiai iš Vilniaus ir Naugarduko apygardų.
  Operacijos vadas “Poleszczukas” pavėlavo, nes išjojo gaudyti nenorinčių pulti Naugarduko apygardos dalinių.
  Jo vaidmenį perėmęs pats “Wilkas” pavėlavo, nes klimpdavo jo opelis, o apsaugos būrys Orko turėdavo jį traukti.
  Pasitrynė keletą valandų Ribiškių apylinkėse, atsižymėjo, kad puolė ir išvažiavo. Didžioji armijos dalis išsilakstė net nepasiekusi pagrindinės vokiečių gynybos linijos Ž. Pavilnyje, Guriuose. Į miestą jie įžengę NEBUVO. Vilniuje operacijai vadovauti turėjo “Ludwikas” – tuometinis Vilniaus apygardos vadas ir NKVD agentas nuo 1940 metų. Sukilimas mieste neįvyko, nes jie NETURĖJO ginklų. Po mūšių surinko gatvėse ginklus ir suformavo “Jano” būrį. Rusai juos iš miesto išvarė liepos 15. Iki tol jie dar spėjo nužudyti kelioliką ar keliasdešimt lietuvių. “Wilkas” savus išdavė – surinko Bogušių kaimo apylinkėse, kur visus sovietai suėmė. Pats liepos 17 buvo areštuotas. Visa, ką girdėjote – graži pasaka: Kriaučiūnai, Maišiagala, šarvuotas traukinys, kova su vokiečiais.

 4. Kęstutis:

  Jei jau taip…, tai pradėkime minėti Suvalkų sutarties metines, tuoj ir šimtmetis sukaks (1920-2020). Gerai būtų, kad “strateginis partneris” ta proga ir paminklą Suvalkuose spėtų pastatyti, aišku už savus pinigus, o mes atvykę ir mitinge sudalyvausim, ir apsipirksim…

  • Žemyna:

   žavu 🙂
   Bijau, kad baigtųsi, kaip ne sykį mano vaikystėje baigdavosi Stalino kaimynei padovanotų žemių kaimo ar miestelių šokiuose. Ateidavo vyrukų, panašių į „Nakties vilkai”, būrys, ir baigdavosi net ne sužalojimais, o masinėmis laidotuvėmis. Ne tų, ne organizuotai atėjusių laidotuvėmis.

 5. Žemyna:

  O dabar prašau visų suremti galvas ir man paaiškinti:
  Ar girdėjote, ar skaitėte, kad štai tokių, nuo pat pradžių nesutramdytų, nė toliau netramdytų, įžūlumu ir užmojais su Kremliumi besivaržančių apraiškų ir renginių atžvilgiu pasisakytų tas, kas mus į Nepriklausomybės paskelbimą vedė, kas tada mūsų Vėliava buvo tapęs? Tas, ką Sąjūdžio patriarchu vadinome, kieno vardą skandavome, savimi ir vaikais rizikavome, ir tik vieno viens kito klausėme: kaip JIS ten, ar atlaikys?
  Ar ne keista, kad šia bei kaimynės ultimatyvių reikalavimų tema JIS visada tyli? Nežiūrint, ar jie būtų reiškiami tiesiai, ar vietos ruporų lūpomis.
  Lyg koks lėtinis nebylumas žmogų užvaldęs būtų. Nors kitais, net ir nebūtinais jam klausimais būtinai pasisako ar parašo. – Taigi, negali tokio tylėjimo pateisinti tuo, kad žmogus jau pasitraukė iš politinės veiklos lauko.
  Taigi, kur JO ŽODIS? Jo laukia tie, kas savo ir savo vaikų kūnų gyva siena saugojo JĮ ir visus kitus, būsimajame Seime dirbusius.

 6. Žemyna:

  Strateginių santykių serialo tęsinys 15min? –
  žr. „Lietuvos lenkų sąjungos neprižiūrima J.Pilsudskio tėviškė sulauks tvarkytojų – bus talka”
  Ar tik nebus taip, kad „Процесс пошёл, товарищи”? (sulaukę bent 60 žino, kas tai)
  Staigiai atsiradusi „su jokiomis partijomis nesusijusi” talka turi įvairių pasiūlymų, tarp jų ir pasiūlymą PARDUOTI KAIMYNEI tą žemės plotą, nes čia nėra kas rūpinasi (Daugiau pasiūlymų pasiskaitysite.
  Gražiai išvardinti nuopelnai ant paminklo: davė Lenkijai laisvę, SIENAS, galybę ir pagarbą… Žemiau kažkas dar svarbesnio užrašyta, nes didžiulėmis raidėmis…
  Ar tik nebus pas mus viešėjusio kaimynės vado priminimas LT lenkams, jog jie esą LT piliečiai, teisminis tyrimas dėl seimūno iššvaistytų pinigų, lyg iš rankovės „litwinų” ir talkininkų atsiradimas – elementarus budrumo migdymas?

 7. Žemyna:

  Autorius: „Lietuvos politikų reakcija? Jokios.”
  O strateginės partnerės reakcija? Juk klausiami apie šiandieninį jų šalies požiūrį į okupaciją kas kartą išsisukdavo nuo atsakymo, esą, sutartį jie pasirašę, tai ko dar norite…
  Sakykim. Tai ko neatbildėjote su atsiprašymais dėl „nesusipratimo”? Juk prakaitas turėjo upeliais žliaugti nuo skubėjimo ir dėl to, kad elementari GĖDA padorius politikus smaugia…
  Apie tai, kad p. Linkevičius šiuo klausimu nepakvietė p. Uršulės „kavutės” – tylime? Lyg ir priklausytų pagal protokolą. Tskant, nieko asmeniško, bet pasiaiškinti tokiais atvejais priklauso. Juk tai ne RU ambasada?

 8. Dabar VL per ŽR!:

  Dabar per ŽR („Greiti pietūs”) LANDSBERGIS su Algiu

 9. Neįtikėtina:

  Panašu, kad jau neturime nei savo Lietuvos, valstybės, nei jai atstovaujančios valdžios nei savo teritorijos. Lenkija atvirai pretenduoja, savinasi rytų Lietuvą ir ilgaamžę Lietuvos sostinę Vilnių. Okupavo 19-likai metų, uždarė lietuviškas mokyklas, bibliotekas, lietuvius išvijo, nutautino, privertė kalbėti, mestis lenkiškai, o kai kuriuos ir nužudė vien todėl, kad buvo lietuviai ir dabar 21 amžiuje garsiai sako, kad “kova dar nebaigta”. Baisu. Kodėl visi tyli? Tik Vytautas rašo, tik Vilniaus forumas sureagavo. Kur politiniai kaliniai ir tremtiniai, kur šauliai, kur kitos patriotinėmis vadinamos organizacijos?
  Jei mūsų valdžios atstovai pasakytų, kad kova dar nebaigta dėl Punsko-Seinų, tai Lenkijoje jau tūkstančiai būtų išėję į gatves, jau būtų parašyta dešimtys Notų.

 10. Žemyna:

  O štai jums ir galvosopis:
  Išskirtinis pasiūlymas: Lietuvoje parduodama Pilsudskio tėviškė su visu kaimu
  Ar ne 15min rašė, jog kažkas siūlė Lenkijai pirkti.
  O galėtų būti kažkas tokio, kaip skaudžių lietuvių tautos istorijos puslapių mauzoliejus. Pavyzdys, kaip tautos sūnus tampa kaimyninės tautos vedliu prieš savo paties tėvynę

 11. Žemyna:

  Jau seniai jaučiuosi, lyg stebėtume spektaklį, kur grupė aktorių vaidina LT valdžią. Vienas iš pagrindinių vaidmenų atlikėjų nustatytais tarpais klusniai nuneša duoklę už sienos. O mes visi – tik bereikšmiai to spektaklio žiūrovai. Net nelabai pageidaujami, stebintys jį per skyles tvoroje.
  Jei būtų kitaip, tai ir PL ambasadorė jau pas Link(eviči)ų ant kilimėlio aiškintųsi, ir iš PL valdžių jau skristų įv. reveransai, pažadai išsiaiškinti, „nukirsti galvas”, susitvarkyti ir pan.
  Vykdomas tyčinis lėtinis tautą žeminantis, jos nervus alinantis karas. Jei pavyks, jo autoriai liks nesusitepę rankų, nes viskas, kas įvyks, įvyks „laisva rinkėjų valia”.
  Buvo toks nešvankus anekdotas, kurį čia nors ir sutrumpintai ir su atsiprašymais, bet visgi atpasakosiu, nes situacijos lyg dvynos sesės panašios, ir tas panašumas tiesiog smegenis gręžia:
  Į sadisto rankas patekęs žmogus maldauja jo malonės, prašo tik nenukirsti jam jo pasididžiavimo. Vartydamas kirvį rankoje, sadistas tik nusikvatojo: jam to nereikią, jis savo rankų netepsiąs. Jis tik taip padarysiąs, kad nelaimėlis pats sau jį nusikirsiąs – gelbėdamasis nuo sadisto jam sukelsimo skausmo.

  Kas ką kopijuoja – Varšuva Kremlių ar atvirkščiai?

 12. Lenkų imperinės ambicijos niekur nedingo. Tik prisitaikė prie šių laikų politinių aplinkybių. Pavyzdžiui 1920 -1939 metais toks vaivada Bocianskis Vilniaus krašte darė viską, kad lietuviškumo šiame krašte neliktų. Netgi 1430 metais Jogailos nunuodyto Vytauto didžiojo palaikus, traukdamiesi iš Vilniaus 1939 metais išsivežė į Lenkiją. O jau sovietams okupavus Lietuvą ir toliau terorizavo šio krašto lietuvius su Armijos Krajovos teroristų pagalba. 1994 metais pasirašant Lietuvos ir Lenkijos sutartį nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės ir priminė lietuviams Krėvos sutartyje parašytą lotynišką žodį – applicare. O berods 1991 metais atkūrinėjant Lietuvos nepriklausomybę Lenkijos Lietuvos pasienyje budėjo sovietų kariai nes lenkai norėjo okupuoti Lietuvą. Taigi kaip matome lenkai yra ir turėtų būti įvardintas, kaip didžiausias visų laikų Lietuvos valstybingumo priešas. Tai daugiau nei akivaizdu. Tai tiek.

 13. Žemyna:

  O štai ir mūsų TSPMI, kaip suprantu, docento atsakymas iš peties:
  Justinas Dementavičius. Dėl autonomininkų ir kitų šiaudinių baidyklių atsakymas Vytautui Sinicai
  delfi.lt/news/ringas/lit/justinas-dementavicius-del-autonomininku-ir-kitu-siaudiniu-baidykliu.d?id=78759225

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: