Žymūs visuomenės veikėjai ragina Arvydą Juozaitį dalyvauti Prezidento rinkimuose (video) (76)

Arvydas Juozaitis | Asmeninė nuotr.

Arvydas Juozaitis | Asmeninė nuotr.

Birželio 11 d. 55 žymūs visuomenės veikėjai išplatino kreipimąsi į Lietuvos piliečius ir Sąjūdžio pradininką, olimpietį, rašytoją, filosofą Arvydą Juozaitį, ragindami jį dalyvauti 2019-ųjų metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kviesdami remti jo kandidatūrą.

A. Juozaičio rėmėjai teigia, kad jo indėlis į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, kūrybinė veikla bei valstybinė ir diplomatinė patirtis bei ištikimybė Sąjūdžio vertybėms ir nesusisiejimas su dabartine politine klase padės piliečiams pasirinkti tikrą Prezidentą, kuriam rūpi Lietuvos valstybė, sugrąžins viltį bei tikėjimą, kad bendromis pastangomis dar galime išsaugoti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir sustabdyti jos ištautinimą.

Tarp pasirašiusiųjų kreipimąsi yra žinomi dailininkai, skulptoriai, aktoriai, rašytojai, žurnalistai, sportininkai, mokslininkai, buvę pirmosios Lietuvos vyriausybės nariai, Sąjūdžio pradininkai, Nepriklausomybės akto signatarai. Tarp pasirašiusiųjų yra: rašytojai Algimantas Baltakis, Vytautas Bubnys, aktoriai Juozas Budraitis, Gediminas Storpirštis, Ramūnas Cicėnas, sportininkai Lina Kačiušytė, Romas Ubartas, Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Rudys, Jurgis Jurgelis, Sąjūdžio pradininkai Bronius Genzelis, Bronius Leonavičius, Algimantas Nasvytis, lituanistai Aldonas Pupkis, Jūratė Laučiūtė, istorikai Valdemaras Šimėnas, Tomas Baranauskas, dailininkai Aloyzas Stasiulevičius, Rimantas Dichavičius, filosofai Vytautas Rubavičius, Krescencijus Stoškus, akademikas sociologas Romualdas Grigas, mitologas Dainius Razauskas,  psichologas Gediminas Navaitis ir kiti.

Filosofas, humanitarinių mokslų daktaras A. Juozaitis prieš 30 m. Vilniuje, Dailininkų sąjungoje, perskaitė garsų pranešimą „Politinė kultūra ir Lietuva“. Tuomet, 1988 m. balandžio 20-ąją, šis pranešimas tapo postūmiu burtis ir siekti politinės nepriklausomybės. Iki Sąjūdžio susikūrimo tada buvo likę du mėnesiai.

A. Juozaitis 1980 m. baigė Vilniaus universitetą (VU), įgijęs ekonomisto diplomą. 1986 m. apgynė filosofijos daktaro disertaciją. Monrealio XXI olimpinėse žaidynėse laimėjo plaukimo bronzos medalį, Peskaroje (Italija) – Europos taurę. 1987–2001 m. Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis. 1998-2004 m. VU Tarptautinės verslo mokyklos dėstytojas. 2001–2003 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas švietimui ir kultūrai, 2004–2009 m. Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrado srityje kultūros atašė. 2012-2017 m. LTOK viceprezidentas. Nuo 2013 m. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto lektorius, nuo 2016 m. Sveikatos mokslų fakulteto docentas.

1988 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio leidinio „Sąjūdžio žinios“ redaktorius ir leidėjas; vėliau buvo savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ vienas iš steigėjų, redaktorius ir leidėjas, žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius. Daugelio knygų ir kitų literatūros kūrinių autorius.

A. Juozaitis buvo ir lieka vienu garsiausių Sąjūdžio pradininkų, ne tik aštria plunksna, bet ir įkvėptomis kalbomis Tautai išklibinusių sovietinės sistemos pamatus (Andriaus Petrulevičaus video):

***

Skelbiame visą kreipimosi raštą:

VIEŠAS KREIPIMASIS

į Lietuvos piliečius ir į Sąjūdžio pirmeivį, filosofą ir diplomatą, olimpietį, rašytoją, humanitarinių mokslų daktarą

ARVYDĄ JUOZAITĮ

Gerbiamas Arvydai Juozaiti,

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje Jūs pasielgėte atsakingai ir drąsiai, Jūsų viešai ištartas žodis paskatino tūkstančius Lietuvos šviesuolių ateiti į viešo ir politinio gyvenimo erdvę. Tai nepamirštama. Pirmieji Sąjūdžio žingsniai taip pat neįsivaizduojami be Jūsų įnašo — organizuojant mitingus, leidžiant „Sąjūdžio žinias“, rengiant Steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavimą, jo dokumentus.   

Praėjo 30 metų. Jūs skyrėte tuos dešimtmečius ne tik politikai. Pastaruoju metu gyvenote pirmiausia kūrybos erdvėje, vaisingai dirbote diplomatinėje tarnyboje. Savo pilietines ir patriotines nuostatas nekartą skelbėte viešai.

Žinome, kad likote ištikimas Sąjūdžio moralinėms ir politinėms vertybėms, kurios šiandien mums suteiks galių susigrąžinti valstybę, sustabdyti jos ištautinimą.

Mes įsitikinę, kad esate Atgimimo ir neblėstančios vilties Lietuvos asmenybė, nesusijusi su dabartine politine klase, kurioje įsivyravo abejingumas Lietuvos likimui ir bendrajam gėriui.

Jums dera žengti lemiamą žingsnį ir paskelbti, kad grįžtate į aktyvią politinę veiklą. Todėl, gerbiamas Arvydai, dalyvaukite Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Drauge sieksime, kad Arvydo Juozaičio grįžimas būtų tikra Lietuvos gaivinimo akcija, žadinanti  piliečių ūpą  kurti savo ateitį tik Tėvynėje ir telkianti jų valią, kad viešoji politika būtų nukreipta į tokiai kūrybai tinkamų sąlygų sudarymą.  Valstybės valdyme šiandien būtini kūrėjai.

Laukiame galutinio sprendimo. Tikime, kad jis bus palankus Lietuvai, nes daugeliui piliečių bus suteiktas tikras pasirinkimas. Lietuvai reikia Atgimimo prezidento.

Esame pasirengę ateiti į talką ir kviečiame kitus prisidėti. 

Vilnius, 2018-06-11 d.

Pasirašo:

Algimantas Baltakis – Liaudies poetas, literatūros kritikas, redaktorius, vertėjas. Daugybės dainų tekstų autorius
Aloyzas Stasiulevičius – dailininkas
Pranas Treinys – rašytojas, aktorius, buvęs ilgametis Lietuvos valstybinio dramos teatro direktorius
Gediminas Storpirštis – teatro ir kino aktorius, teatro pedagogas, dainų autorius ir atlikėjas
Romas Ubartas – olimpinis čempionas
Lina Kačiušytė – olimpinė čempionė
Vytautas Bubnys – rašytojas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys, buvęs LR Seimo narys
Ramūnas Cicėnas –  teatro, kino ir televizijos aktorius, režisierius
Erika Drungytė –  poetė, literatūros kritikė, vertėja, kultūros ir meno žurnalo „Nemunas“ redaktorė
Juozas Budraitis – kino, televizijos ir teatro aktorius, fotomenininkas, diplomatas
Jūratė Laučiūtė – humanitarinių mokslų daktarė, kalbininkė lituanistė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė
Vytautas Rubavičius – Lietuvos poetas, publicistas, kultūros kritikas, žurnalistas, vertėjas, filosofijos mokslų daktaras
Alvydas Butkus – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas lituanistas, pedagogas, publicistas
Aldonas Pupkis – kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras
Algimantas Raudonikis –  kompozitorius, kultūros ir meno veikėjas, pedagogas, liaudies artistas
Gintaras Karosas – skulptorius, Europos parko direktorius, asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ pirmininkas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Raimundas Balza –  istorikas, paveldosaugininkas, muziejininkas
Jurgis Jurgelis – Kovo 11 Akto  Signataras, generolas
Romualdas Grigas – sociologas, publicistas, prozininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas
Krescencijus Stoškus –  filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas
Bronislovas Genzelis – Nepriklausomybės akto signataras, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, buv. LR Seimo narys, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, filosofas, Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys
Bronius Leonavičius – dailininkas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, buvęs Dailininkų sąjungos pirmininkas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
Rimantas Dichavičius – foto menininkas, albumų leidėjas
Vincas Ramutis Gudaitis – filologas, rašytojas, prozininkas, signataras, buvęs žurnalistų etikos inspektorius, buvęs Sąjūdžio Seimo tarybos narys
Leonas V. Ašmantas – visuomenės bei politinis veikėjas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės ministras
Albertas Sinevičius – politikas, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės ministras, Pirmosios Vyriausybės narių klubo vadovas, Vilniaus „Rotary“ klubo garbės narys
Jonas Biržiškis – inžinierius, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės susisiekimo ministras
Rimvydas Jasinavičius – inžinierius, politikas, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės pramonės ministras, technikos mokslų daktaras, dėstytojas, M. Romerio universiteto profesorius
Vaidotas Antanaitis – miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Pirmosios Lietuvos Respublikos vyriausybės miškų ūkio ministras
Vidmantė Jasukaitytė – Lietuvos poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja, Nepriklausomybės akto signatarė
Dainius Razauskas – lietuvių mitologas, religijotyrininkas, rašytojas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras
Jonas Daniliauskas – dailininkas tapytojas
Rimas Zigmas Bičiūnas – dailininkas tapytojas
Audrius Rudys – Nepriklausomybės akto signataras, Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras
Libertas Klimka – fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas
Valdemaras Šimėnas – istorikas, archeologas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras
Artūras Razbadauskas – medikas, visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto laikinasis rektorius
Gunaras Kakaras – astronomas, muziejininkas, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius
Gediminas Navaitis – psichologas, psichoterapeutas, socialinių mokslų daktaras, publicistas, profesorius, buvęs LR Seimo narys
Darius Jonušis – daugkartinis automobilių Lietuvos ir Europos varžybų čempionas, treneris
Romanas Borisovas – dailininkas akvarelistas
Edvardas Malinauskas – dailininkas marinistas, nusipelnęs meno veikėjas
Linas Liandzbergis – dailininkas, tapytojas, scenografas
Vidas Mačiulis – televizijos žurnalistas, publicistas, redaktorius, visuomenininkas, LŽS Kauno skyriaus pirmininkas
Dalius Stancikas – publicistas, buvęs Sąjūdžio Seimo narys
Algimantas Nasvytis –  architektas, pedagogas, visuomenės veikėjas, buvęs Pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės statybos ir urbanistikos ministras
Arūnas Sakalauskas – dailininkas, skulptorius
Virginija Kochanskytė – aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė, Klaipėdos universiteto docentė
Algirdas Kudzys – inžinierius, diplomatas, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos ir Vilniaus politinis bei visuomenės veikėjas
Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas
Audrius Klimas – grafikos dizaineris, Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros profesorius, Vilniaus dailės akademijos rektorius
Alfredas Pliadis – žurnalistas, fotografas, redaktorius
Tomas Baranauskas – istorikas, istorijos populiarintojas, publicistas
Vytautas Tumėnas – etnologas, menotyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras        
Saulius Lapienis –  matematikas, visuomenės veikėjas, Sąjūdžio pradininkas, publicistas

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

76 komentarai

 1. Palaikau Arvydą Juozaitį! Labai ačiū, kad sutikote. Atsidaro viltis.

 2. Vilniaus Žemaitis:

  Tegul dalyvauja, bet kas už jį balsuos? 🙂

  • Žemyna:

   SĄJŪDŽIO KARTA už jį balsuos!
   Ir nesileis manipuliuojama fraze, kuria su džiaugsmu manipuliavo prie tada dar neinventorizuoto valstybės turto besiveržę buvusio partinio-ūkinio aktyvo ambaliniai bei ambaliautojai… (Berods, jis ligi šiol taip ir liko neinventorizuotas?).
   Tada jiems pavyko. Tai šiandien budėkime. Kitaip būsime tikri mazgotės!
   Turime būti dėkingi SĄJŪDŽIO ŽMOGUI, pasiryžusiam stoti prie ilgai ir stipriai demoralizacijos bangų blaškyto mūsų valstybės laivo vairo, TIKINČIAM SĄJŪDŽIO IDĖJŲ GYVYBINGUMU, tikinčiam, jog dar yra vilties neištrinti Lietuvos bei jos tautos iš pasaulio žemėlapio!
   SĖKMĖS IR NEMĄŽTANČIO RYŽTO!

 3. Nuostabi žinia, pagaliau visa plačia gimine eisime į rinkimus. Nuotaika ilgam pragiedrėjo.

 4. Visada sakiau ir sakysiu:

  Visada sakiau ir sakysiu, ir kartosiu: 1990 m. pradžioje, prieš pat rinkimus į Atkuriamąjį Seimą, Arvydui Juozaičiui atsiėmus savo kandidatūrą ir dar paraginus visus balsuoti už Brazauską, jis prarado autoritetą, o po Kovo 11-sios, t.y. kovo 15 d., jo “Istorinė klaida” viską pasakė apie jį patį. Taigi, visi skaitykite ir analizuokite. Ir dar primenu: Arvydas Juozaitis buvo Sąjūdžio kandidatas, atsisakė kandidatuoti tuo laiku, kai Sąjūdžiui jau buvo vėlu kelti kitą savo kandidatą. Ar Lietuva nusipelno tik tokių kandidatų? Ir kas gali paneigti, kad išdavęs anuomet, neišduos šiandien?

 5. lukas:

  nedarykite dar vienos “Istorinės klaidos”…su plyta rankoje…

 6. esu "už":

  Labai maloni žinia. Mano šeima balsuosime už Sąjūdžio šauklį Arvydą Juozaitį.

 7. stasys:

  Puiki kandidatūra, doras sąžiningas žmogus. Lietuvai reikia tokio prezidento. Ir kas svarbiausia, tikrai nepatiks troliams ir vatnikams.

 8. ups:

  tauta už Juozaitį, o liaudis? oho, net Mokslų Akademijos buvęs komsomolo sekretorius pas kurį vaikščiodavo MA kuravęs KGB karininkas R.Jurevičius, – Saulius Lapienis čia apsiskelbęs Sąjūdžio pradininku (gerai, kad ne gimdytoju) bando vėl prieiti prie lovio. Jis birželio 3d. siūlė steigti iš tribūnos, beje, ne Sąjūdį, o alternatyvų buvusiam Žmogaus teisių komitetą

  • stasys:

   “Liaudis” Islandų kalba fólk, Slovakų ľudia, Bulgarų народен, Rusų народ. Reiškia prigimdyti naraždat. O “pilietis” – nuo žodžio pilis, pilėnas, tai aktyvus savo valstybės kūrėjas ir gynėjas.
   Žodis liaudis geriausia rimuojasi su žodžiu tarybinė.

 9. Jei jis ir dalyvautų tuose rinkimuose, tai kažin ar surinktų daugiau nei 10 procentų balsų( pan,kaip Puteikis) juolab,kad jo neremia jokia didesnė partija. Į antrą turą tikrai nepatektų. Tokia mano nuomonė. Tai tiek.

  • lokysta:

   Nori pasakyti, kad neremia banditų gaujos vadovaujamos mg baltic ar kitų banditų priedangos organizacijų. Manyčiau, kad daugelis jau praregėjo, pamatė kas tos parciejas yra. Parciejų parama atvirkščiai gali tik pakenkti.

 10. Geras sprendimas:

  Juozaičio kandidatūra būtų alternatuva reitingus nusipirkusiems kandidatams. Būtų už ką balsuoti, o tai žadėjome neiti visai į rinkimus , nes iki šiol nebuvo nei vieno, kuriam nuoširdžiai rūpėtų tauta ir valstybė.

  • Žemyna:

   Neiti NEGALIMA! Kokia nauda iš piliečių, neįdedančių savo pastangų į svarbius valstybės reikalus? Eiti ir pasiimti priklausantį biuletenį būtina. Klausimas tik, ką geriau su juo daryti, jei nė vienas netinka.
   Manau, reiktų ne šiaip kryžmai perbrauktą lapelį į urną mesti, bet panaudoti jį savo nuomonę apie konkrečius asmenis išreikšti: išbraukyti balsuotojo nuomone nebe pirmą kadenciją Seime veltėdžiaujančių (ar partijos+verslo naudai plėšikaujančių!) konkrečių sąrašinių pavardes.
   Kol neleidžiama kitaip jų pakeisti, bent jau taip su jais kovokime. Gal bent dalies jų savigarba pabus?

 11. Getas:

  Iš visų pretendentų geriausias A. Juozaitis – tai Sąjūdžio idealų žmogus. Anuomet visam Sąjūdžio jaunimui buvo Guru, Žvaigždė… O kad užleido AMB-ui vietą, tai buvo ėjimas žirgu, nes veikė KGB ir stengėsi sužlugdyti Lietuvos Nepriklausomybės siekį, ją skaldyti. Tai rodo, kad anuomet jam buvo nesvarbu jo asmeninė karjera, o buvo svarbiausia tautos ir valstybės likimas ir dabar jam svarbiausia tauta ir Lietuvos valstybė. Manau, kad verta už jį balsuoti.

 12. Juozas P.:

  komentaras, rastas ne Saragose:

  “Kas skaitys Vincą Mykolaitį Putiną,
  Kai Vladas Putinas šneka rusiškai.
  Ar sugrįš į gimtinę Vincas Trumpa,
  Kai Donaldas Trumpa jau nekalba lietuviškai…. … . .”

 13. Sąraše tikrai gerbtini žmonės.
  Bet nebebalsuokim jausmais – skaičiuokim kaip žydai.
  Kitaip niekada neišlipsim iš dugno.

 14. a pablūdot ?????:

  Juozaitis- ne POLITIKAS, silpnas šitoj “svetimoj” srity, prapuls. Apsistatys patarėjais, o tuos kaip kėglius valdys Sistema taip, “KAIP REIKIA”… Labai blogas variantas Juozaitis. Reikia stipraus politiką, geopolitiką, teisę, ekonomiką ir visa kita išmanančio žmogaus ir labai stipriu “stuburu”. Tokiu gali būti tik Z. Vaišvila, tik bėda ta, kad Sistema iš esmės jį sudorojusi laiko jau nuo 2009-ųjų..

 15. Patriotas:

  Nuostabi žinia, Lietuvai reikia tokio prezidento.

 16. Julius:

  Puiki žinia! Būtų gerai, kad ryžtųsi.

 17. Naikinti partijų sąrašus...:

  Už Juozaitį nebalsuosiu.Per trysdešimt metų taip ir prasitrynė nieko reikšmingo nenuveikdamas.Reikia būti tikru
  patriotu ir pasišvęsti Lietuvą traukti iš duobės.Kalbų ir šūkių jau nepakaks.Reikia ryžtingo ir drąsaus veiksmo,kad
  išgelbėti Lietuvą nuo prapulties.Tam veiksmui reikia surasti tikrą kovotoją ,kuris žinotų kaip TEISINGAI veikti.Tikiu,
  Lietuva turi tokių savo piliečių,tik juos reikia surasti.
  Visi dairykitės aplink save.Ir pamatysite.Ir kelkite,kad žinotumėm visi,ką renkame,o ne katę maiše.

  • Getas:

   Visiškai nežinai, nes nesidomėjai. Vien tik dramų ir pjesių kiek sukūrė: “Širdis Vilniuje” – pjesė-farsas, išjuokiantis Pilsudskį ir Dzeržinskį, pastatytas Jaunimo teatre J. Vaitkaus. Apie Rygą ir Karaliaučių knygos ir daugelis kitų. Tai kai jis apsispręs tada ir PATEIKS SAVO PROGRAMĄ, O TADA GALIMA IR KALBĖTI apie jo gabumus.

  • NEDARYK KLAIDOS:

   Tuomet tikrai laimės konservatoriai su liberalais. Nes visnmandatėse jie visuomet daugiau gauna. Paanalizuokite Seimo rinkimų duomenis – pamatysite. O tuštėjant kaimas ir mažiems miestams, augant Vilniuj, taip pat iš dalies ir pajūriui, konservatorių ir liberalų šansai vienmandatėse augs.
   Tad mažesnėms partijoms populiaresni sąrašai. Tik minimalų barjerą reiktų sumažinti – jis per daug iškeltas.

  • Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

   Na ir juokingi priešininkai. Prieštaraujate pats sau. A.J. ”nieko ryžtingo nenuveikdamas”, o tas, kurio reikia ieškoti? Irgi nieko nenuveikė, nes nesimato, ieškoti reikia. O Juozaitis, tarp kitko, buvo matomas. Jis ir NEUŽMIRŠTAS.

 18. prusas:

  Labai geras politikas Vytauas Juozapaitis. Jis geriausiai tinka į prezidetus. prusas

 19. stasys:

  Jo: jo troli. Matau kad nieko nesi skaitęs, tai kas už tave komentarą parašė?

 20. Šmeižtosvaidis jau veikia:

  pžr. LŽ – broliai troliai šiuo metu ten uoliai darbuojasi

 21. mintis:

  Lietuvos sūnus intelektualus,išmintingas brandus mintyse,veiksme,suvokiantis ko reikia Lietuvai, jos vaikams-žmonėms.Tai ,turbūt ,geriausia:jungiantis,ne skaldantis, žmones,mintis ir atsakomybę.

  • Pupa:

   Be abejo, sūnus, kuris išgelbėjo Centro Komiteto vadą vertas būti mūsų prezidentu.

   • mintis:

    Reikėtų ,skaityti,domėtis,be sąmokslo teorijų apseiti.

    • Tvankstas:

     Nesunku persiskaityti “Istorinė klaida” – nebent ten sąmokslo praktika prieš Sąjūdį, su kuriuo eita ir kuriam atsukta nugara gelbstint LKP CK sekretorių A.M. Brazauską.
     Tai – niekšo poelgis.
     Tauta žino, kad balsavo už Sąjūdį ir tai matome rinkimų rezultatuose ir – pyst – A. Juozaitis su verkšlenimais atiduoti Sąjūdžio pergalę rinkimus pralaimėjusių komunistų vadovui, grubiai meluodamas, kad Tauta už A. Brazauską, visiškai neigdamas objektyvius skaičius – taip gali pasielgti tik niekšas – išdavikas.

 22. Jule:

  Net jeigu esi labai geras ar labai doras žmogus, ar pats geriausias visų laikų filosofas, patriotas, tai jokiu būdu nereiškia, kad tinki būti Prezidentu, filosofai geri patarėjai, taip.

 23. Karolis:

  Pagaliau! Jau prisigrybavom su ta ” globalios Lietuvos” koncepcija kaip reikalas su pagrindine grybautoja priešaky. Šis žmogus sugražintų Lietuvą lietuviams. Duok dieve, kad bent kiek apsišviestų pilkoji Lietuvos masė iki rinkimų ir nustotų rinkti valstybės porceliuotojus.

 24. Bina:

  Išties džiugi žinia. Arvydai, esi garbingas lietuvis visa savo esybe ir veikla. Tavo žodis, kaip ir a. a. Romualdo Ozolo kadaise, bent trumpam atgaivina, pakylėja. Eik į Prezidentus tiesiu taikymu ir, tikiu, už Tave balsuos Tautos didžiuma, kuri nori tikrai ne globalios Lietuvos. Juk Tamstai Lietuvos praeitis, kiek prisimenu iš daugelio renginių ir straipsnių, buvo šventa. Kol nepaskandinta kosmopolitų, prikelk lietuvių tautą kaip Atgimimo apyaušriu. Tik doras lietuvis, kuris pats nedrįs ir kitam neleis dirbti nutautinimo darbo, privalo tapti prezidentu.

 25. Virginijus:

  Juozaitis vertas dėmesio kandidatas jau vien dėl to, kad priešingai kitiems, dabar sisteminės žiniasklaidos reklamuojamiems nausėdoms ir pnš., aiškiai stovi lietuvybės pusėje. Paskutinis jo pasisakymas Seime itin reikšmingas savo turiniu.
  O kalbant apie praeitį – kas iš mūsų nėra klydęs? Į kieno daržą negalima mestelt akmenuko? Adamkus, ir tas nusižengė konstitucijai, kai kandidatavo į prezidentus, nors nebuvo Lietuvoje išgyvenęs trijų metų. Bet šiandien liaupsinamas visų. Jau nekalbu apie AMB ir dabartinę bobelę, kurių praeitis net nekelia klausimų. Tačiau žmonės rinko ir juos. Nes, deja, ne išmintingus lyderius mes mėgstam, o gražiai kalbančius.
  Arvydas J., bent jau kol kas, tautos ir valstybės ateities atžvilgiu teisingą poziciją užima. O kai prasidės rinkimų debatai – va tada ir užduokime paprastus klausimus visiems kandidatams: jie už lietuvių kalbos viršenybę, ar ne? Jie už dvigubą, trigubą piletybę, ar ne? Jie už tai, kad besąlygiškai priiminėtume ateivius/migrantus, ar ne? Kitaip tariant – ar mes norime būti šeimininkais savo namuose, ar jau nebe? Jei taip – kaip tą šeimininko teisę ruošiamės saugoti? Bet kuriai tautai išlikimo šiame pasaulyje klausimas yra svarbiausias. Todėl Trumpas ir pareiškė – Amerika pirmiausia. Tad rinkčiausi tokį kandidatą, kuris tą patį pasakytų apie Lietuvą. Nėra nieko svarbesnio.

 26. Darius:

  A. Juozaitis būtų rimtas pasirinkimas žmonėms, kurie nori gyventi pagal savo Konstituciją, kurie nenorime susimaišyti betaučiame Europos piliečių katile. Kiti kandidatai rūpinsis Europos gerove, o ne paprastų Lietuvos žmonių gyvenimu.

 27. Algimantas:

  Gerb.Arvydas Juozaitis-laiko patikrintas,visada siekiantis,kad Lietuva išliktų amžiams.

 28. Valio. Bus už ką balsuoti galų gale!!!

 29. JONAS:

  Dieve,padėk dar kartą pabusti ir pakilti Tautai.Arvydai nesusvyruok ,juk tai turi būti pakartotinai naujas–tvirtas siekis,kovai su valstybės griovėjais.Tvirto rįžto,visų Lietuvos žmonių gerovei.Privalai pateisinti iškilių asmenybių pasitikėjimą.Mes Tavimi tikim.

 30. Optimistas:

  Remiam Jus Arvydai, palaikysi balsuodami.

 31. Mykola:

  Ech, Ukrainai tokį kandidatą, kaip būtų gerai.

 32. Panevezys:

  Kas gali uz ji balsuoti? Juokdariai.

 33. T0mas J.:

  Vos ne nuo Atgimimo laikų spėjau, kad Juozaitis save tausoja Prezidento postui. Todėl ir į partiją jokią nestojo, ir parlamente nebuvo. Nejaučiu jam simpatijos nuo tada, kai pastebėjau jo simpatijas TSKP Lietuvos padalinio vadovui, ir kai Juozaitis tai įrodė rinkimuose užleisdamas AMB savo apygardą, kur pats turėjo užtikrintą galimybę laimėti. Taip Juozaitis parodė didelę pagarbą Lietuvos komunistų vadui, o aš gerbiu tik tuos, kurie neeiliniams komunistams pagarbos neejaučia. Man įtartinas kiekvienas, kuris rodo pagarbą TSKP. Savo pažiūras Juozaitis man galutinai atskleidė 1990 kovą, kai po rinkimų parašė garsųjį straipsnį “Istorine klaida”, didžiai liūdėdamas kad Brazauskas netapo Lietuvos parlamento vadovu.
  Logiška, kad tarp 55-ių trokštančių matyti Juozaitį prezidentu matau daug rausvų veikėjų, ir okupacijos laikų TSKPistų, ir tik 2-3 žmones, kuriuos iki šiol laikiau daugmaž patriotais, tikiuosi dabar laikinai klystančius.

 34. Emilija:

  Seniai brendo klausimas, kodel mazai prisimenami Sajudzio sumanytojai ir kurejai, kodel jie lyg tai mazai dalyvauja Lietuvos politiniame gyvenime dabar. Butu labai teisinga ir naudinga Lietuvai, jei prezidentu taptu nesusietas su verslu doras, drasus zmogus.

 35. Pagarba:

  Tebūnie Vilties prezidentas II, alsuojantis Sąjūdžio dvasia. Išore net panašus į Stasį Lozoraitį.

 36. Ona Adomaitienė:

  Nors aš ir nesu pasirašiusių tarpe,tačiau esu tos pat nuomonės kaip ir pasirašiusieji visuomenės veikėjai.Kviečiu Arvydą Juozaitį kandidatuoti į prezidentus.
  Tai rekalinga Lietuvai

 37. urba:

  A.Juozaičio ir į jį dedančių viltis laukia elementari rinkiminė katastrofa, kadangi jis pats, kaip rodo kalbėjimas Klaipėdos bibliotekoje yra pasinėręs į Hėgelinės istorinės lemties mistifikavimo aurą, ir nenori žinoti pagrindinio, labiausiai rūpimo, kaip rodo sociologinės apklausos, žmonėms dalyko – KAINŲ ŠĖLSMO SUVALDYMO. Toks vienpusiškumas – istorinių, kultūrinių menine ir šviečiamaja prasme bei kalbinių ir pilietybės dalykų akcentavimas yra neatleistinas moderniam politikui. Jo, beje, kaip ir viso Sąjūdžio “achilo kulnas” – ekonominės-socialinės politikos silpnumas. Idėjos keičiA BŪTĮ, tačiau ir BŪTIS grįžtamaisiais ryšiais keičia idėjas. Deja, tikėsimės, kad tik trumpam, materialinės buvimo čia ir dabar realijos neranda vietos A.Juozaičio bei jo bendražygių akiratyje

 38. ZUK:

  Būtų istorinė klaida,jei A.Juozaitis taptų Lietuvos prezidentu.

 39. Aistis:

  Džiugu, kad Sąjūdininkai- inteligentai , jau gerokai senstelėję, pasirinko šaunų lietuvaitį Arvydą Juozaitį ir rekomenduoja Jį eiti į prezidentinius rinkimus. O kartu, kai pažvelgi į tų gerbiamųjų Sąjūdininkų gretas, ir jau nebepajėgimą atjauninti Sąjūdį, vėl burti tautiečius į šimtatūkstantines gretas, kai , rodos, ir nedidelė gobšuolių – sauvaliautojų gauja, įžūliausiu būdu užgrobusi valdžią, tyčiojasi ne tik iš likusiųjų ir pažemintųjų Sąjūdiečių, bet ir iš visos lietuvių tautos, belieka tik abejoti, keliamo kandidato SĖKME. Kas suburs pusę milijono tautiečių į artėjančius rinkimus? Kas rems kandidatą ne tik moraliai, bet ir materialiai? Kas vykdys agitacinį darbą rajonuose, kaimuose? Jei Vilniuje ir Kaune beliko tiek mažai PATRIOTŲ, tai ar galime tikėtis, kad rajonuose jų bus daugiau? Pažvelkite į vaizdingiausią ABEJINGUMO faktą: kirkilai su kitais lenkų padlaižiais SEIME bando darkyti NELIEČIAMĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ir niekas iš rajoninių Lietuvių kalbos ir istorijos pedagogų tam neprieštarauja. Nesugeba vienytis ir kelti reikalavimus vietiniams ir respublikos savivaliautojams, nors tai jau jų pačių ir visos LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINIMO IR GELBĖJIMOSI , IŠLIKIMO KLAUSIMAI. Manau, norint kelti kandidatu į prezidentus Arvydo Juozaitį, būtina kuo skubiau – JAU DABAR aktyviausiu būdu sužadinti SĄJŪDIEČIŲ VEIKLĄ VISOJE LIETUVOJE, PRADĖTI KAUPTI LĖŠAS RINKIMAMS, KURTI AGITACINES GRUPES IR RINKIMINIUS ŠTABUS VISUOSE RAJONUOSE IR MIESTUOSE. IR tai padarius, tik tuomet galėtume tikėtis keliamo kandidato SĖKME – MŪSŲ VISŲ SĖKME. LIŪDNA, kad ir Išeivijoje , lietuviams prarandant Lietuvos pasus, pilietybę, gerokai nuslūgo patriotiškumas ir čia bus sunku sukelti palankiųjų rinkėjų balsus už Arvydą Juozaitį, nors ir tikrai vieną iš didžiausių ir doriausių patriotų, tinkamiausią kandidatą būti išrinktam Lietuvos Prezidentu. Laikas nelaukia, kiekviena diena brangi buriantis į rinkiminę kompaniją už Arvydą Juozaitį.

 40. Prašalietis:

  Kažkai nelabai rišasi šalininkų ir gerbėjų yra pristatomas A.Juozaitis eiliniu- neeiliniu Lietuvos”vilties prezidentu ir tautos ir Lietuvos gelbėtoju”,esant dar gyvam,pirmajam ir didžiausiam Lietuvos”gelbėtojui”Lansbergių Vytautukui. Įdomu,kada brazauskiniame-lansberginiame durnių laive šių būsimų”Lietuvos gelbėtojų”šalininkai,gerbėjai ir agitatoriai pradės pristatinėti šių”būsimų Lietuvos gelbėtojų”biografijas.Eiliniam žmogeliui įdomu sužinoti koks”buvo vunderkindas būsimas gelbėtojas”,kokius ir kur jis krimto mokslus ir kur ir kokius darbus jis nudirbo,kad pasidarė net”galimu tautos ir Lietuvos gelbėtoju”su šalininkų ir gerbėjų aprašomomis”išimtinėmis asmeninėmis savybėmis”: Aistis pamatė,kad tai”šaunus lietuvaitis”;Bina-Juozaitis” garbingas lietuvis visa savo esybe ir veikla”;Getas-“tai Sąjūdžio idealų žmogus”;Žemyna-“SĄJŪDŽIO KARTA už jį balsuos!” ir t.t.Tiesa a.a.V.Petkevičius matęs A.Juozaičio darbus Sąjūdžio laikais savo akimis Durnių laive parašė ir kitokių dalykų apie šį”eilinį-neeilinį būsimą tautos ir Lietuvos gelbėtoją”…gal būt net būsimą naują”tautos patriarchą”…

 41. vanda:

  Veikejai….ragina….( GAL NUO ZODZIO RAGANAUTI?). Dvi pavardes– Dichavicius ir Grigas kiek nustebino, gal pagere buvo?

 42. vanda:

  Pats Juozaitis tai aisku, idomiau tai tie – i n t e l e k t u a l a i -, atrodo, vienas kitas nezino i kokia stepe nujojo…, kiti taip pat aiskus…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *