N. Sadūnaitė. Atviras laiškas JAV prezidentui Ponui Donaldui Trampui (15)

Nijolė Sadūnaitė kreipėsi į JAV prezidentą | Alkas.lt koliažas

Nijolė Sadūnaitė kreipėsi į JAV prezidentą | Alkas.lt koliažas

Kovo 8 d. 15 val. JAV ambasadai Lietuvoje buvo įteikas laisvės gynėjos, politinės kalinės, vienuolės, 2017-ųjų metų Laisvės premijos lauretės laiškas JAV prezidentui Donaldui Trampui. Skelbiame šį atvirą laišką:

Atviras laiškas Jjungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Ponui Donaldui Trampui

2018 metų kovo 7 diena, Vilnius

Jūsų Ekscelencija Didžiai Gerbiamas Prezidente Donaldai Trampai,

Vedama nuoširdaus tikėjimo Aukščiausiuoju, bet kartu ir kankinama baisios nevilties, kreipiuosi į Jus ir į Jūsų atstovaujamą Didžiąją Ameriką su paskutiniu pagalbos prašymu.

Esu Felicija Nijolė Sadūnaitė Vilniaus arkivyskupijos Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių (Marijos Tarnaitės) kongregacijos vienuolė. Mūsų vienuolijos charizma yra paslėptas gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems skaitant laiko ženklus, o tikslas – religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas ir dalyvavimas mūsų Katalikų Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje o ypač kaimo vietovėse.

Kartu esu disidentė, visą savo sąmoningą gyvenimą paskyrusi tarnystei Dievui bei laisvės ir teisingumo siekiui savo Tėvynei ir pasauliui. Kaip Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos politinė kalinė pogrindinės spaudos platintoja ir sovietų okupantų nusikaltimus demaskuojančio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbė buvau mūsų valstybės -Lietuvos Respublikos Parlamento įvertinta Laisvės premija.

Pagal nusistovėjusią tradiciją po Laisvės premijos įteikimo, kaip šios premijos laureatė, pasakiau kalbą. Joje daugiausia dėmesio skyriau mano šalį užvaldžiusiam nežabotam neteisingumui, labai blogai dabartinei teisėsaugos ir teismų situacijai Lietuvoje, taip pat šio nusikalstamo neteisingumo ir nebaudžiamos pedofilijos aukai, 8-erių metų amžiaus Lietuvos kankinei Deimantei Kedytei, kuri būdama nukentėjusioji ir liudininkė pedofilijos byloje mūsų valstybės pareigūnų buvo jėga išplėša iš gimtųjų namų, kartu su savo motina izoliuota nuo visuomenės ir nežinia kur pradanginta.

Vėliau korumpuota mūsų šalies teisėsaugos sistema ėmė nuožmiai persekioti mergaitę stojusią ginti jos tetą, puikią reputaciją turėjusią teisėją, vėliau Parlamento nare tapusią Neringą Venckienę. N. Venckienė, gindama savo melagingai apkaltintą, vėliau nužudytą, jokio teismo nenuteistą brolį Drąsių Kedį bei jo dukrą Deimantę Kedytę (Stankūnaitę) parašė knygą, kurioje detaliai teisiškai išnagrinėjo ir demaskavo nusikalstamus Lietuvos Respublikos teisėsaugos veiksmus, bylų ir įkalčių klastojimą, vėliau teisingumui ginti subūrė parlamentinę politinę partiją, dalyvavo teismuose. Tačiau vis dėlto nelygioje kovoje pralaimėjo Sovietų Sąjungos blogio imperijos žmonių persekiojimo patirtį korumpuotus pareigūnus ir KGB bendradarbius (Lietuvoje visai neseniai legalizuotus ir įslaptintus 75 metams) paveldėjusiai Lietuvos neteisingumo sistemai.

Kaip ir galimai su Lietuvos teisėsaugos bei specialiųjų tarnybų žinia pagrobtam ir nužudytam N.Venckienės broliui Drąsiui Kedžiui kitiems neaiškiomis aplinkybėmis mirusiems, galimai nužudytiems šios Lietuvoje visuomenei gerai žinomos, pedofilijos ir žudynių byla pramintos bylos dalyviams ir liudininkams, Parlamento narės N.Venckienės gyvybei ėmė grėsti realus pavojus, plika akimi matėsi, kad siekiama žūt būt negailestingai susidoroti su savo nusikaltimus slepiančiai teisėsaugai neįtikusia N.Venckiene. Visuomenę pasiekė patikima informacija, kad siekiama N.Venckienę suimti, įkalinti ir vėliau kalėjime imituoti jos savižudybę. Visuomenė žino kad tokie „savižudybių“ atvejai gana dažnai atsitinka Lietuvos kalėjimuose. Todėl Venckienė, išbandžiusi visas galimybes apsiginti teisinėmis priemonėmis Lietuvoje, gelbėdama savo ir savo nepilnamečio sūnaus Karolio gyvybę, skubiai išvyko iš Lietuvos į JAV kaip į teisingumo ir demokratijos bastioną, turėdama paskutinę viltį, kad tik šioje teisingoje ir garbingoje šalyje pavyks pasiekti teisingumą ir apsiginti nuo korumpuotos Lietuvos teisėsaugos sistemos mirtino persekiojimo.

Toliau atkakliai tęsdama savo juodus darbus ir Neringos Venckienės neteisėtą persekiojimą su tikslu susidoroti su politiškai nepalankiu asmeniu, Lietuvos Respublikos prokuratūra kreipėsi į JAV teisėsaugą dėl Neringos Venckienės ekstradicijos – išdavimo Lietuvai. Neabejoju, kad JAV garbingi teisėjai atidžiai išnagrinėję Neringos Venckienės bylą, išsiaiškins bylos esmę absurdiškų Lietuvos teisėsaugos kaltinimų nepagrįstumą ir neteisingumą, ir nesutiks su Neringos Venckienės ekstradicja, t. y. pasielgs taip pat garbingai ir teisingai, kaip anksčiau pasielgė korumpuotos Lietuvos teisėsaugos persekioto Lietuvos Respublikos piliečio Šarūno Paberalio, tik JAV radusio teisingumą, atveju. Kaip žinia, pamačiusi akivaizdžiai nepagrįstus, suklastotus kaltinimus JAV teisėsauga Šarūną Paberalį išduoti Lietuvai atsisakė.

Šių metų Sausio 13-ąją valstybinės šventės – Laisvės gynėjų dienos iškilmingo minėjimo metu man įteikiant Laisvės premiją, mūsų Parlamento salėje dalyvavo visi aukščiausieji valstybės vadovai – Prezidentė ponia Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkas ponas Viktoras Pranckietis, Premjeras ponas Saulius Skvernelis, taip pat teismų prokuratūros vadovai, Bažnyčios hierarchai, Seimo nariai užsienio šalių ambasadoriai ir svečiai, kiti valstybės ir visuomenės organizacijų atstovai bei vadovai.

Savo kalboje salėje buvusių valstybės vadovų  – Prezidentės, Seimo pirmininko, Premjero – paklausiau ir asmeniškai paprašiau iki vasario 16-osios mūsų valstybės atkūrimo 100¬mečio jubiliejaus minėjimo dienos atsakyti: Ar valstybės vardu pagrobta ir izoliuota Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika? O jei ji yra mirusi, paprašiau nurodyti jos kapo vietą.

Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad Deimantė labai mylėjo savo senelius ir tetą Neringą Venckienę, pas kuriuos gyveno nedideliame Garliavos miestelyje prie Kauno ir iš kurių namų buvo brutaliai naudojant skausmingą fizinę prievartą išnešta ir išvežta nežinia kur. Mergaitei senelių namuose buvo gera ir saugu, ji turėjo daug draugų, kurie ją nuolat galėjo aplankyti, linksmai kasdien žaidė kieme, bendravo, žaidė šachmatais, fotografavo, lankė muzikos pamokas, grojo fleita, koncertuodavo susirinkusiems.

Aš asmeniškai gerai pažinojau Deimantę, daug kartų lankiau ją namuose, mes šnekėdavomės apie jai aktualius dalykus, taip pat apie Dievą, kartu melsdavomės. Todėl patyriau didelį moralinį smūgi ir sielvartą, kai sužinojau apie mano globotos ir mokytos Deimantės pagrobimą, kai ne savo balsu klykiančią mergaitę iš namų nešė į tamsintais langais autobusą. Visa Lietuva tiesioginėje televizijos transliacijoje ir vėliau publikuotose

nuotraukose akivaizdžiai matė, kad mergaitę nuo namo iki autobuso apsuptas policijos pareigūnų ant savo rankų nešė advokatas Gintaras Černiauskas, ką griežtai draudžia Lietuvos įstatymai, tačiau vėliau teismas priėmė sprendimą, kad advokatas prie mergaitės net neprisilietė!!! Tai kaip po tokio teismo sprendimo galima tada pasitikėti Lietuvos teismais?

Iš savo šalies Prezidentės atsakymo į klausimą, ar gyva mergaitė, iki šiol nesulaukiau, nors visuomenei rūpimą ir skaudamą klausimą uždaviau visos šalies akivaizdoje. Tačiau visi prisidėję prie Deimantės Kedytės ir Neringos Venckienės persekiojimo gavo Prezidentės apdovanojimus ir tarnybinius paaukštinimus.

Jūsų Ekscelencija Prezidente Donaldai Trampai, kokioje žiaurioje pseudo-teisinėje ir pseudo-demokratinėje šalyje mes gyvename galite matyti ir suprasti iš to fakto, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė negali nei man, Laisvės premijos laureatei, nei visai suglumusiai ir įbaugintai Lietuvos visuomenei atsakyti, ar yra gyva viena visiems šalies gyventojams gerai žinoma Lietuvos Respublikos pilietė Deimantė Kedytė! Ir tuo demonstratyviu arogantišku neatsakymu nesipiktina mūsų Parlamentas, apie tai tiesos arba visai nieko nerašo su valdžia suaugusi mūsų žiniasklaida, melagingas žinias nuolat transliuoja ir šalies piliečius klaidina televizija, radijas! Ši pseudo-žiniasklaida net nepaskelbė iškilmingo Laisvės gynėjų dienos minėjimo metu mano pasakytos kalbos, tik savo prasimanymus ir melagingus komentarus apie ją. Beje ši mano kalba kurį laiką net buvo valdžios uždrausta skelbti mūsų Parlamento tinklapyje.

Visa ta skausminga tiesa apie Lietuvos pseudo-teisingumą man labai primena Sovietų Sąjungoje buvusią totalitarinę teisėsaugos parodiją, tad nejučiom su dideliu dėkingumu prisiminiau, jog prieš 30 metų (o, Dieve, kaip greitai bėga laikas…), tolimais 1988-aisiais man teko didelė garbė su Dievo pagalba susitikti su mano labai mylimu ir gerbiamu Amerikos Prezidentu Ronaldu Reiganu, o vėliau, garbė Jėzui Kristui, ne kartą susitikau su Romos Popiežiumi Jonu Pauliumi Il, – tais išskirtiniais XX amžiaus pasaulio lyderiais, sugriovusiais nekenčiamą Sovietų Sąjungos blogio imperiją, prieš kurią visą gyvenimą kovojau kiek leido mano jėgos, kalėjau sovietiniuose lageriuose. Privalau taip pat čia kartu paminėti ir dar kartą padėkoti už mano labai vertinamus JAV man suteiktus aukštus apdovanojimus – Respublikonų partijos Kalifornijos skyriaus medalį už ilgametę kovą už žmogaus teises (1990) bei Teksaso miesto garbės pilietės vardo suteikimą (1992).

***

Nuo 2012 metais gegužės 17 dieną vykusio Deimantės Kedytės prievartinio pagrobimo praėjo jau beveik 6-eri metai, bet neabejingų Lietuvos piliečių, įžeistų ir pažemintų brutalaus valdžios neteisingumo bei reikalaujančių tiesos, piketai nepertraukiamai kiekvieną mėnesį vyksta iki šiol, visus tuos 6-erius metus. Tačiau valdžia nesiteikia atsakyti ir pasiaiškinti visuomenei, kas atsitiko Deimantei Kedytei ir jos motinai Laimutei Stankūnaitei, ar jos dar gyvos? Deimantėlės motinai 2013 metų pradžioje kažkaip per stebuklą pavyko internetu perduoti visuomenei vaizdo įrašą, kuriame ji sako, kad nepasitiki Lietuvos policija ir prašo visuomenės padėti jai išsivaduoti nuo Lietuvos policijos vykdomos prievartinės izoliacijos, kurioje jos su negaluojančia dukra Deimante yra laikomos be jų sutikimo. Policija į ši prašymą neatsižvelgė ir visišką izoliaciją pratęsė, neleido niekam su jomis susitikti, bendrauti.

Nesulaukusi Lietuvos Respublikos Prezidentės atsakymo į klausimą „Ar gyva Deimantė Kedytė?“, suprasdama, kad valdžia visiškai nevertina žmogaus gyvybės bei visiškai nepasitikėdama supuvusia mūsų šalies valdžia ir teisėsauga, kreipiuosi į Jūsų Ekscelenciją, galingiausios pasaulio valstybės Prezidentą.

Jūsų Ekscelencija Prezidente Donaldai Trumpai, maldauju man atleisti, kad neturėdama kitos išeities, gaišinu Jūsų itin brangų laiką ir pasinaudoju galimybe tiesiogiai kreiptis į Jus, drįsdama prašyti tik vieno vienintelio dalyko:

Jokiu būdu neišduokite korumpuotai Lietuvos Respublikos teisėsaugai Jūsų šalies teisingumu tikinčios ir pasitikinčios Neringos Venckienės.

Galiu prisiekti ir liudyti, kad ji nekalta. Lietuvoje yra tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių, kurie neabejoja Neringos Venckienės nekaltumu ir gali paliudyti tą patį.

Išduodami Neringą Venckienę korumpuotai Lietuvos Respublikai, Jūs šiai garbingai žmonių mylimai ir palaikomai Lietuvos dukrai galimai pasirašysite mirties nuosprendį.

Tikiu tiesa nugalės!

Telaimina visagalis Dievas Jus, Gerbiamas Prezidente, ir Ameriką.

Su nuolankia pagarba ir malda Sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė

[N. Sadūnaitės parašas]

Švarioji g. 3B Vilnius, Lietuvos Respublika
Vilniaus arkivyskupijos Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių (Marijos Tarnaitės) vienuolija

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

15 komentarų

 1. Man labai sirdi skauda,kad taip pasielge su visa N Vnckienes seima,o ypatingai skaudu prisiminti Deimantes klyksmus ir tuos pareigunus,man tada primine kara,KARA pries neteisybe!

 2. jurgis:

  ar reikia išvilkti Mergaitę į dienos šviesą ir suteikti jai visuomenės dėmesį? Nuo minios vaikai tik kenčia…

  • Žemyna:

   Jos nereikia „vilkti į dienos šviesą”.
   Kad ne tik jie, bet ir visuomenė įsitikintų, jog mergaitė ne tik gyva ir fiziškai sveika, bet ir guvi, adekvati, laiminga, internetu galėtų būti surengtas jos susitikimas su seneliais, visą jų pokalbį tiesiogiai transliuojant „garliaviniais” įtikėjusiai visuomenei (prieš tai susitarus su seneliais, jog klausimų apie jos gyvenamą vietą nebus).
   Nesuvokiu, kodėl ją slapstantieji nepasinaudoja tokia puikia galimybe pagaliau nušluostyti nosį „garliaviniams”; visuomenei įrodyti, jog buvo visiška naivuolė, patikėjusi šmeižikės Neringos pasakomis; jog visi, kas liudijo apie pedofiliją, buvo nusikalstamos šmeižikų grupuotės nariai (todėl visi sulaukė likimo rūstybės); kad juos demaskavusi mūsų teisėsauga veikia tobulai, viskas grįsta neginčijamais įrodymais, tiesa ir sąžine, išskirtiniu jautrumu, užuojauta bei aukščiausiu profesionalumu!
   Tie, kas Deimantę nuo mūsų saugo, turėtų tik apsidžiaugti tokia puikia proga sustatyti visus taškus ant „i”, pagaliau nuraminti dėl teisėsaugos veiksmų susijaudinusią visuomenę. Be to, įrodytų, jog yra itin humaniški, jog lyg savo tėvelius užjaučia senelius dėl prarastos anūkės bei savo pačių sveikatos, o taip pat dėl prarastos galimybės apkabinti, priglausti anūkėlę… Vieną sykį įrodo visiems laikas, ir nuo tada kiekvieną skelbiamą teismo nuosprendį visi salėje dalyvaujantys pasitiks ir palydės plojimais bei džiaugsmo šūksniais, o sesuo Nijolė kas kartą pirmoji padovanos po didžiulę kvapnių gėlių puokštę teisėjui net ir tada, kai šis paskelbs nuosprendį šmeižikei bei serijinei žudikei Neringai…

   • Tvankstas:

    Dėl Garliavos įvykių, mano pasisakymai tiesos lt, K. Braziulio ‘Viešinti, viešinti,…’ :
    Kada tiesa išaiškėja ? Remiantis A. Solženicynu : ‘tiesa paaiškėja tada, kai yra niekam nereikalinga’, tai supraskime, kad praėjus 60 metų po paskutinės bylos Garliavos įvykiams sudoroti.
    Nesunku suprasti vien iš sakinio, kad Kedžių namuose buvo klausomasi pokalbių – tai reiškia, kad kokius tik nori pokalbius galima padaryti laboratorijoje ir panaudoti kaip kaltinamąją medžiagą. Techninės galimybės leidžia kiekvienam iš mūsų dainuoti E. Caruso balsu pagal teisėsaugos tyrėjų galimybes sukurti pageidaujamus įrašus. Nyderlandų teisėsauga iki gyvos galvos nuteisė kurdą Baybasin už pedofilo (valstybės sekretoriaus J. Demmink atskliedimą esant pedofilu) tik pagal telefoninius pokalbius, kurie yra padirbti ir jau 5 metus peržiūros komisija ‘skaito’. Panašiai vyksta ir Lietuvoje Kedžių šeimos ir jos aplinkos bylose – iki šiandien neabejotinai užsiimama tik įkalčių kūrimu ir jų pateikimu teismams.
    Kam reikalinga ta kasdien skambanti vaikų apsauga, vaikų teisės ? Pirmiausia – tai pedofilų džiaugsmui tenkinti, niekam ne paslaptis, kaip pedofilai plėšosi dėl vaikų teisių, vaikų atskyrimų nuo šeimų. Kuriems tikslams ? Mažamečiai vaikai yra bejėgiai priešintis iškrypėlių norams pasitenkinti, tai tiesiog kuriama nauja pramonė – turtingiems ponams savo iškrypėliškas fantazijas tenkinti su valstybės auginamais vaikais. Tarp įtariamųjų pedofilinėse bylose kiekvienos šalies aukščiausi pareigūnai, turtingiausi žmonės, netgi Nyderlandų karalienės Beatrix vyras princas Klausas (Claus), dab. karaliaus Willem-Alexander tėvas, buvo įtariamasis 1993 m. Rolodex byloje, kurią vykdęs prokuroras F. Teeven tapo vėliau valstybės sekretoriumi teisingumui, bet sudegė dėl sandėrio su narkomafijos baronu. Turime suprasti tikrovę, kad dar nei vienoje šalyje piliečiai nelaimėjo prieš savo šalies pedofilų klaną. D. Britanijoje pedofilijos lygis pasiekė neįsivaizduojamas aukštumas, jei prokuroras buvo pakviestas iš N. Zelandijos.
    Be aukščiausių šalies pareigūnų laiminimo, kaip karaliaus, prezidento, premjero ir parlamento pirmininko, tokie organizuoti teisėsaugos nusikaltimai pasinaudojant suklastotais tyrimais nėra galimi be išankstinio nuodėmių atleidimo siekiant paslėpti valdančiosios klikos kriminalinius nusikaltimus tenkinant aistras, taip suteikiant joms velnišką saldumą, nes organizuotas teisėsaugos nusikalstamumas ir suaugimas su kriminaliniu pasauliu bendriems tikslams – gasdinti ir bauginti padorius žmones, griauti jų likimus, yra tiesiog prigimtinis tiems žmonėms (Napoleonas : ‘policija mažai suranda, bet daug sukuria’ ir genetiniai tyrimai : tarp teisėsaugininkų apie 90 % yra genetiniai išsigimėliai) ir savo absoliučios valdžios demonstravimas efektingiausias yra žmogėdriškomis (kanibalinėmis) apraiškomis, kurios remiasi Voltero paviešintu nusakymu : ‘demokratijoje turi paklusti 200 žiurkių mano paties rūšies’.
    Žmonėms, nesusidūrusiems su teisėsaugos mafijos girnomis, sunku įsivaizduoti. Nesusidūrusieji vis dar tiki kažkokiu teisingumu, kurio nėra ir abejoju ar kada galės būti. Kiekvienoje demokratijoje valdančioji klika užsiima pedofilija ir tesėsauga dengia, o jei kyla teisybės ieškotojai, tai juos paverčia psichiniais ligoniais, įkalina ilgiems metams, netgi iki gyvos galvos ypatingai saugomuose kalėjimuose ir tokių kalėjimų ypatingai saugomose kamerose, kad tik su niekuo nesusisiektų, ar nužudo samdytų žudikų rankomis. Padaryti įkalčius, suklastojant daktiloskopiją, DNR, garso įrašus, yra taip lengva kaip du pirštus apsimyžti – techninėms galimybėms esant ir kaltinamajam neturint absoliučiai jokių šansų įrodyti, kad tai dirbtinai padaryti įkalčiai. Žmonės sėdi iki gyvos galvos pagal padarytus / suklastotus telefoninius pokalbių įrašus, DNR, daktiloskopinius tyrimus. Valdantysis pedofilinis klanas kiekvienoje šalyje negailestingai susidoroja su viešinančiais JŲ nusikaltimus. Narkoverslas pats susidoroja su savo išdavikais, teisėsaugai tyliai laiminant.
    Žmonės, būkite budrūs, telkitės, nelaukite, kol teisėsaugos mafija kaip tylią avį pasieks vieną dieną ir tave.

    • mociute:

     2012 metu pavasari visa Britanija ypac sukrete ivykis kuomet Velse dingo 5-mete mergaite April kuria,kaip buvo isaiskinta nuzude o kuneli sudegino vietinis pedopfilas. Tuomet viesai prabilo “izymiojo” Jimmy Savile ir jo “xebros” dar iki 1960 isniekintos aukos – jau pagyvene moterys kurioms gyvenimus suluosino iskrypeliai. Daugelis sutiko liudyti viesai. Liudijimai buvo siaubingi…….
     2012 spalio 18 britu parlamentas tuometinio britu premjero D.Cameron’o bei tuometines Home secretery Theresa May pasiulymu VIENBALSIAI prieme labai svarbu istatyma kuriuo buvo suteikta valstybes apsauga visoms (-iems) nukentejusiems nuo pedopfilu ir kurie paliudys tai Scotland Jarde specialiai pedopfilijos tyrimui sudarytai detektyvu grupei. Istatymas numate ir dideles pinigines kompensacijas nukentejusioms – mazdaug po £500 000 kiekvienai(-am). O tada ir prasidejo! Siuo metu tyrimai dar tebevyksta ir nustayta per 1500 nukentejusiu bei isaikinta daugybe pedopfilu tarp kuriu nemazai meno politikos,teisesaugos izymybiu Nemazai is ju nuteisti po mirties panaikinant visus suteiktus titulus o islike gyvi jau senokai srebia kalejimu putra neziurint net ju garbaus amziaus…. Pavyzdziui buves Animal Hops[ital laidu vedejas, dailininkas pieses netgi pacia H&M Elizabeth II, Rolf Haris nuteisimo metu buvo 84 bet vistiek gavo 16 metu kalejimo bausme ir tebesedi kalejime nors ieskojo budu islysti is ten “del sveikatos” taciau nesekmingai…..
     Kitas izymybe – Max Clifford neseniai mire kalejime pries tai ne tik nuteistas bet ir prarades visus savo milijardinius turtus kurie panaudoti kompensacijosms nukentejusios sumoketi. O juk butent Max Clifford sugebejo net paciai M.Teacher ypac pakenkti…….
     Belieka apgailestauti kad Lietuvos info sita terma yra tabu.

   • Paukštė Žemynai:

    Nepajėgiu suprasti, ar jūs čia tyčiojatės tyčia apversdama viską, ar taip ir galvojate, kaip rašote… Sakykim – antrasis atvejas.
    Tad pabandysiu paprastai, visiems suprantamai pasvarstyti.
    Keistas tas gyvenimas, ką norime girdėti ir kuo tikėti, tam įrodymus ir pritraukiame. Bet kas ir kodėl mus suskirstė į skirtingas apkasų puses ir kryptingai siunčia skirtingas žinias ir patyrimus???
    Prisiminsiu tik keletą pradinių įvykių. Labai retai klausausi radijo imtuvo. Bet štai, vidinis postūmis akcijos “Darom” dieną, kai buvo rastas negyvas Drąsius, liepia jį įsijungti, Klausausi ir girdžiu kaip kažkokia žurnalistė kalbina žmogelį, kuris naktį prieš tai, žvejojo Kauno mariose, matė kaip atvažiavo mašina ir keli vyrai atnešė į pakrantę žmogaus dydžio paketą. Ir toliau visos smulkmenos… Greitai “Kauno dienos” laikraštyje pasirodė straipsnis, kaip tas žmogelis dingo, jo ieškojo sesuo. Pasirodo, po interviu, jis buvo patalpintas psichiatrinėje ligoninėje, vėliau atbuline data į kortelę įrašyta, kad jis psichinių sutrikimų turėjo nuo jaunystės. Sesuo tvirtino, kad jos brolis niekada pas tos srities specialistus nesilankė. Neilgai trukus matėme sužaloto Drąsiaus nuotraukas, padarytas “morge” ir girdėjome bylos tyrėjų išvadas, jog smurtinių sužalojimų nenustatyta. (???) Pareigūnai, tiksliai žinodami apie jo tatuiruotes, sugebėjo net keletą parų jo neatpažinti… Dar vėliau nuo žemės paviršiaus nušluotas šalia marių stovėjęs kažkoks betoninis bunkeris su rastomis kraujo dėmėmis… Toliau nepasakosiu, nes netilps visos mano pačios patirtys, bei dešimtys įvykių ir klausimų į kuriuos iki šiol neatsakyta. Kažkokios juodosios skylės paveikslo dėlionės dalys…
    Tad negi jums, Žemyna, viskas šioje byloje yra aišku ir visiems savo kaltinimams gaunate patvirtinimus??? O jeigu ne, tai iškyla paprastas žmogiškas klausimas – kodėl ir kas už to slypi? Kieno jėgoms ir galimybės šitaip veikti?
    Galimas daiktas, jūs manote, kad visą šitą istoriją su baisiausiom smulkmenom sukūrė žiniasklaida – sėkmingai daugelį iš mūsų apgavo ir dabar iškrypėliškai tuom mėgaujasi. Nes juk ne mes tuos įvykius išknisome ir ne mes tuos klausimus iškėlėme. Bet tada iškyla naujas klausimas, kodėl teisėsauga neatsuko teisingumo patrankų į iškrypusios vaizduotės žurnalistų mafiją, sugebėjusią sukelti šitokį žmonių susipriešinimą. Gal, iš tiesų, nėra tų mirusių žmonių, kurie liudijo Drąsiaus naudai ir nebuvo jokių melo detektorių, ir Laima Plėšnienė – visai ne gyvenimą ligonių gelbėjimui pašventusi gydytoja, o kokia nors kaimo klubo aktorė…Ir ne apie ją Vikipedijoje parašyta…
    Sutikite, Žemyna, po daugelio metų, niekas negalės suprasti, kodėl mes stovėjome skirtingose barikadų pusėse, nors skaitėme tuos pačius laikraščius ir žiūrėjome tą pačią televiziją. Kodėl vieni verkėme, kai advokatui padedant buvo nešama klykianti mergaitė, o kiti džiaugėsi, kad teisingumas pasiekė pergalę. Kodėl vieni jaučiame gėdą, nesugebėję apsaugoti mažos mergaitės, o kiti rėžia, koks jums skirtumas kur ji yra ir kaip gyvena..
    Žemyna, aš galiu vieną sekundę pagalvoti, kad išgyvenome sąmoningai sukurtų melagingų vaizdinių laiką. O jūs galite tą vieną sekundę priimti mintį, kad vaiko prievartavimas ir tvirkinimas vis dėlto buvo (pedofilijos žodžio negaliu naudoti, nes ten apie vaikų meilę nėra net kalbos)? Ir mirtys buvo? Kas tada? Kas, jei tai būtų mano vaikas ir mano šeima?
    Esu pagonė, tačiau teko gyvai susitikti vienuolę Nijolę Sadūnaitę. Ne tikėjimai, religijos mus suartina, o meilė. Meilė ir atsidavimas pirminei būties priežasčiai, vadinamai Dievu. Meilė ir pasiaukojimas savo Tėvynei. Meilė ir dėmesys žmogui. Nijolė – šviesos žmogus.
    Ir aš džiaugiuosi, kad šitoj visoj juodumoj jos dėka sušvito telkiantis, link išėjimo vedantis žiburėlis. Iki šiol bijojau kalbėti ar aptarinėti (komentuoti) šia temą. Visi mes bijome: kas dėl darbo, kas dėl vaikų, kas dėl paskolų. Juk lengvai pasiekiami esame. Tačiau Nijolės dėka pradeda trupėti baimės kiautas…
    Ačiū ir “Alkui”
    Žemyna, kol jūs, ar galvojantys kaip jūs, protingai (logiškai) nesugebėsite ar nenorėsite paaiškinti bent vieną šios istorijos įvykio priežastį, pavyzdžiui, kodėl teismas priėmė sprendimą, kad anksčiau minėtas advokatas nenešė mergaitės, nors visi akivaizdžiai tą matėme filmuotoje medžiagoje, tol mes matysime tikimybę nesuprantamiems teismo sprendimams ir grėsmes Neringai Venskienei, grąžinus ją į Lietuvą.
    Aš pasirašiau Karolio peticiją ir kviečiu visus pasirašyti. Ir pasimeldžiau Dievams, kad Nijolės laiškas pasiektų JAV prezidento širdį.
    O štai čia, beieškant internete, kaip tiksliai pavadinti tą sunaikintą betoninį statinį, iškrito straipsnis, kuriame mano ištartą A papildo B,C, D raidės. Prieš ką nors atsakant, ramiai perskaitykite…Ir dar kartą prašau, jei galėsite, tai ramiai perskaitykite.
    https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/kauno-tyrejai-kas-pasakys-tiesa/143958/
    P. O. (po atsakymo): Jei tai buvo apverstas laiškas, tai atleiskite už neįžvalgumą. Nebepajėgiu suprasti juokų šioje istorijoje, o ir gili naktis stingdo mintis. Manau, net ir turint gerus ketinimus, nereikia teršti minčių erdvės tokiais apibūdinimais. Vienaip ar kitaip, atsakymas tiks kitiems.

    • Žemyna:

     Ne, man neaišku. Teismų sprendimai tik sustiprina įtarimus, jog kažkas itin bjauraus slepiama ne kokio privataus asmens, bet į „krugovają poruką” įtraukta visų lygių teisėsauga. Juolab, kad, kaip vienoje TV laidoje savo neveiklumą šiuo klausimu teisino Šalaševičiūtė, telefonu „nesikišti” jai liepęs VSD darbuotojas (bent jau taip jis jai prisistatęs). Juolab, kad Latvijos kolegų mūsų tarnyboms atsiųstasis pranešimas apie jų aukštų pareigūnų sąsajas su LT pedofilais liko be reakcijos. Juolab, kad žūva tik vienos pusės liudininkai. Juolab, kad med. ekspertų išvados apie žuvusius tokios neadekvačios. Ir dar ne vienas toks „juolab”.
     Atrodo, jog dabar mūsų valdžia ir teisėsauga turėtų tik apsidžiaugti galimybe internetu įrodyti, jog jie teisūs, jog jų veikla paremta aukščiausio lygio profesionalumo ir profesinės garbės supratimu. Leidai internetu gyvai pabendrauti su mergaite matant ir girdint visuomenei, liudininkams (kad nekiltų įtarimų, jog tai sumontuotas senas įrašas), ir mes, nepatiklieji bei apkvailintieji, liekame sugėdinti, o mūsų valdžios institucijos triumfuoja. Prie įrodymų dar prisidėtų ir bendradarbiavimas su LV kolegomis, ir Vilniuje nagrinėtos pedofilo bylos, kurioje minėti aukšti pareigūnai, išviešinimas (bet ji apdairiai sunaikinta? – Kodėl? Ar taip „raminama” visuomenė?).
     Esame demokratinė respublika, todėl kiekvienas pilietis turi teisę įsitikinti, jog nusikaltimo nėra. O valdžia neturi jokios teisės brutaliais gąsdinimais trukdyti gauti įtikinamą, nedviprasmišką informaciją.

 3. Romas:

  Didžiausia pagarba sesei Nijolei Sadūnaitei!!!

  O pedofilų klanui, visiems valdžios ir teisėsaugos pareigūnams, kurie prikišo savo nagus visoje šitoje Garliavos dramoje, atsirūgs. Net neabejokit. Pacituosiu Salomėją Nėrį:

  Ar gėris, ar blogis išėjęs iš žmogaus, anksčiau ar vėliau, paslaptingais keliais, sugrįžta atgal…

  • Išminčių žodžiai:

   Čia ne S.Neries žodžiai. Tai senųjų išminčių žodžiai. Ir lietuviška patarlė yra “Ką pasėsi, tą ir pjausi”. Visi atėjus laikui užsimokame už blogus darbus, ar gauname padėką už gerus. Tik kadangi tai gali nusikelti į tolimą ateitį, tai nieko nebodami, savo blogio nepajėgdami sužaboti, darom ką norim.

 4. KAROLIUI VENCKUI:

  Yra populiari pasaulinė peticijų svetainė Avaaz.org :
  avaaz.org/page/en/
  Visiems rūpimais, jaudinančiais klausimais joje galima surinkti ir milijoną parašų iš daugelio šalių.
  Joje kiekvienas gali skelbti savo peticiją. Gal norėtumei tamsta ir ją pasitelkti į pagalbą?
  Kaip suprantu, surinkus parašus, peticijos įteikimu adresatui rūpinasi pati svetainė. Tačiau galima išsiaiškinti.
  Kai ten bus įdėtas šis įrašas, žmonės lengviau supras, apie ką kalbama. Tik reikia tekste pabrėžti, jog tam turite nedaug laiko.

  ——
  Tų, kas gali pažinoti advokatą Venckų, prašyčiau jam pranešti, jog čia jo sūnui yra žinutė.

 5. Gabriele:

  Lietuvoje yra vienas tikrai laisvas, drąsus ir tiesą mylintis žmogus – sesė Felicija Nijolė Sadūnaitė. Telydi ją Viešpaties Šviesa.

 6. JUOZAS:

  žaviuosi N.Sadūnaite. O, kad mūsų “organuose” būtų tokių drąsių ir teisingų piliečių

 7. Tikiuosi,kad tiesa nugalės tamsą.Šviesoje tamsumos negali būti . Parlamente yra įsimetęs puvinys ir tas tvaikas plečiasi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: