A. Endriukaitis. Raganų šokis apie Vasario 16-ąją (29)

Algirdas Endriukaitis | N. Balčiūnienės nuotr.

Algirdas Endriukaitis | N. Balčiūnienės nuotr.

Neseniai M. Gorbačiovas išleido knygą apie savo politinę patirtį. Jis rašo: „Bet aš nenumaniau, kad aplink mane idiotai ir atsitiktinė publika, kuri apskritai nieko nenutuokia“!

(„Nezavisimaja gazeta“, 2017-12-21, p. 14). Mūsų filosofas Krescencijus Stoškus pastebėjo: „Tiesą sakant, Lietuvoje dabar tiek idiotizmo, kad sunku suprasti, iš kur visa tai nukrinta ir kokiais motyvais tai organizuojama.“ („Respublika“, 2018-02-09, p. 20). Filosofas Arvydas Šliogeris jau anksčiau yra nužiūrėjęs: „Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“ („Nerimas“, Vilnius, 2012, p. 87).

Taigi, tas politinis elitas rimtu veidu mums surašo veiklos programą ir dienotvarkę. Sunku tai įsivaizduoti ir nuginčyti, nes tik žodiškai puošniu karnavaliniu, o ne istoriniu, teisiniu ir politiniu pagrindu, be jokios konceptualios bazės refleksijos, leidžia minėti reikšmingą šimtmetį. Tai reiškia, kad mes patys nesuprantame ir nuvokiame, kaip sako suvalkiečiai, kokia iš to nauda, jei nežinai kur eini, ko nori ir kas laukia, jei knygyne nerasi V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, Maironio, Vaižganto ir kitų Lietuvos mūrininkų knygų.

O koks yra šiandieninis Europos pasaulis? Luigi Bonazi (Luigi Bonazzi), arkivyskupas, Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje, išvykdymas iš Lietuvos, parašė: „Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“ („Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11). Taigi, Lietuvos kelio kryžkelės patikimumas vyksta kitų valia ir malone. Mūsų būgnai tai užglušina

Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas, pastebi pasaulio raidos krizę: „Kuriasi žmonių padermė, neturinti buvusios kultūros identiškumo, o kunkuliuojanti jų aistros prigimtis – pasaulio aušra, sutinkanti sugiedoti himną marui, pagerbiant destrukciją kaip pagrindinį, galutinį ir norimą kūrimo tikslą.“ („Nezavisimaja gazeta“, 2014-10-29, p. 10).

Linksmas šimtmečio šventimas su būgnais, be gelmės ir ateities

Valstybės šimtmetį švęsti siūloma tik linksmai. Tai esmė. Vargu ar tai išmintinga, nes ateitis yra miglotai tamsi ir grėsminga. Paminėti reikšmingą tautai datą savaime yra išties prasminga. Dabar svarbų įvykį apgalvotai paviršutiniškai kviečiame paminėti tik seną faktą ir datą. O kur įvykio turinys? Kodėl nepratariame nei vieno žodelio apie šio istorinio dokumento esminę svarbumo prasmę, t. y. apie nepriklausomybę, suverenitetą šios dienos materialistinio globalizmo erdvėje? Surastas archyvinis dokumentas yra svarbus istoriškai, atsakantis į klausimus: kas ir kaip tą dokumentą ruošė, kur teikė ir kaip tautos garbė atstatyta. Tai reikalingas informacinis faktas. Tačiau apie fakto turinį ir to meto Lietuvos idėjos tasą šiandien nutylime, ryžtingai nutylime. Ir ne dėl nesupratimo ar užmaršties, o dėl šiandieninės politinės ES konjunktūros, kuriai nedera suvereniteto svarstymo užuomina. Ir tai aiškiai konceptualus išnykimo akcentas suguldytas į pirmąją kapituliacijos idėją Lietuvai: dviguba pilietybė, kaip valstybės likvidacija.

Atvirai: šiandien nei vienas aukštas Lietuvos pareigūnas apie politinę ir teisinę šio Akto prasmės aktualiją nekalba ir sąmoningai apeina. Ar to meto Akto siekis, prasmė ir dvasia jau paseno? Dokumentas pateikiamas paviršutiniškai, kaip netikėta atrakcija ir sensacija. Ir į esminį klausimą dėl Lietuvos ateities suvereniteto tęstinumą nereguojama. Paprasčiausiai sąmoningai ir apgaulingai nekalbame. Vien tik Akto pateikimas, be turinio svarbos sušiandieninimo, suaktualinimo reiškia kaip suvereniteto problemos narkozę. Klausimo nutylėjimas reiškia klastingą gudravimą, nes negalima manyti, kad aukšti Lietuvos pareigūnai dėl Jungtinių Europos Valstijų kūrimo, kaip kartu nacionalinių valstybių naikinimo akcijos, nieko nekosti. O šiandien vėl tas pats iššūkis: išvalstybinimas, ištautinimas ir išistorinimas. Kažkada išgyventa ir vėl tas pats lyg nematymas, kad kojos stovi neaišku ant kokio pamato ir ties kuria prarajos riba.

Jokio mus liečiančio komentaro šiandieninės politinėse aktualijose, tarytum mūsų neliestų, Lietuvos isteblišmentas nepateikia. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir naujas būsimasis Vokietijos užsienio reikalų ministras Martinas Šulcas šiais metais yra pareiškę, kad iki 2025 metų turi būti sukurtos Jungtinės Europos Valstijos. Tai visiškai girdėta ir matyta liberalo P. Auštrevičiaus prieš porą metų Seime išplatinta ir moksleiviams dalijama skrajutė su nuoroda, kad Europos Federacijoje bus viena konstitucija ir viršnacionalinės institucijos. Tokiu būdu Lietuvai tektų valstijos (Techaso?) ar žemės (Bavarijos?) statusas. Dėl žaidimo ir ramybės galimai liktų ir prezidento institucija, nebūtinai gubernatoriaus, bet su atitinkamomis teritorijos administravimo funkcijomis. Maždaug kaip monarchai šiandieninėse šalyse – gražių pasakų karalystei prisiminti.

Europos Federacija

Lieka prasmingi Gintaro Beresnevičiaus, religijotyrininko, etnologo mintys: „Dingo žodžiai „tautos interesai“, anksčiau budėdavę kiekvienoje sąjūdinėje prakalboje, palengva – dabar, kaip tik šiuo metu, dingsta žodžių junginys „Lietuvos interesai“. Jį keičia „integracija į ES“, o galiausiai jis išmetamas gatvėn kaip per dešimtmetį pasenęs sendaiktis. Nors greičiau dėl to, kad ,,lietuvių tauta“ ar „Lietuvos interesai“ politiškai nekorektiški pasakymai, – ką pagalvos Vakarai?“ („Šiaurės Atėnai“, 2002-06-22). Liko tragiška, ateities mus prakeikianti realybė už išdavystę: išsivadavome, kad išnyktume?

2014 m. paskelbtas septynių Lietuvos Europos federalistų pareiškimas dėl Europos Konvento sušaukimo Europos valstybių sąjungos pavertimui į Europos Federaciją. Pasirašė L. Andrikienė, E. Zingeris, K. Masiulis, P. Auštrevičius, G. Kirkilas, J. Požėla, J. Olekas. L. Andrikienė preventyviai Lietuvos studentams ir moksleiviams organizuoja konkursą „Europa – mano namai“. Viskas nuoseklu: himnas „Lietuva – Tėvyne mūsų“ – jau tik tolima istorija, suverenitetas ir konstitucinė norma „nepriklausoma“ atvirai nereikalinga archaika. (www.alkas.lt, 2014-04-24).

Kaip džiaugiasi signataras: ,,Mūsų valstybė dar nėra apimta ,,grįžimo prie nacionalinių interesų“ spazmų, nesitelkia nacionalistai po lietuviška M. Le Pen vėliava, nekuriama ,,alternatyva Lietuvai“ – nurodo Mečys Laurinkus. („Lietuvos rytas“, 2017-10-21, p. 4). Tai kalba Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės Akto žmogus, atsisakęs to už ką buvo balsavęs.

„Europos ateitis yra gilesnė integracija. Ateis laikas – šiandien dar sunku pasakyti, kada, – kai turėsime kažką panašaus į Jungtines Europos Valstijas.“ Teigė Algirdas Šemeta, eurokomisaras. („15 min.“, 2012-12-14, p. 4).

„Partijos turi labai ryškiai suformuluoti proeuropietiškas pozicijas. Reikia nuslopinti tuos populistinius, radikalius ir, neslėpkime to, ksenofobiškus ir nacionalinius junginius, kurie kartais kelia galvą.“ („Respublika“, 2013-09-03). Tai priklauso L. Linkevičiaus, užsienio reikalų ministrui ir patvirtina, kad ne veltui nuėjo sovietinio komjaunuoliško grūdinimo mokykla konceptualiai jungianti komunizmo ir liberalizmo doktrinas.

Valstybės ir tautos naikinimo pirmojoje linijoje yra liberalai. Remigijus Šimašius, tuometinis Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas turi aiškią liberalanarchistinę nuomonę: „Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žmogus yra laisvas siekti savo asmeninės laimės ir nėra įpareigotas atlikti lažą savo tėvynainių naudai.“ („Kauno diena“, 2002-05-09, p. 14). Tėvynės nereikia, greičiau miškuose ir tremtyje išsvajota Europos federacija.

2013 metais 17 asmenų grupei, kurios intelektualinis pajėgumas kelia daug abejonių, ES vadovybė pavedė parengti, o ES vadovybė tai viešai aprobavo, 4 puslapių „Naujajį Europos naratyvą“, kuriame teigiama, kad „Europa kaip pasaulėžiūra ir organizmas“. Teigiama, „Kad susiformuotų naujas politinis darinys“, kad ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Tautinių valstybių likvidavimas be neapibrėžtos kultūros ir galutinio tikslo.

O mūsų konservatoriai, neva nuo Sąjūdžio laikų nešantys tautiškumo ir nepriklausomybės vėliavą, šiandien su liberalais dalinasi jų išmintimi ir laidoja išsvajotą, krauju pasiektą nepriklausomybę. Visa tai primena istoriją, kai Kapsukas nubėgo pas Leniną, o Sniečkus pas Staliną. Gal iš esmės jie ir neturėjo blogų kraujo kėslų kaip ir šiandieniniai bėgliai į Briuselio rūmus bėga su viltimi, o baigtis turėjo ir turės klausimą laisvei.

Naujausi vaizdeliai kaip grėsmės suvokimas

Šių metų sausio mėnesį Lietuva iš Briuselio šeimininkų gavo įspėjimą, kad ji pažeidžia teisę neleisdama kitų šalių piliečiams dalyvauti Lietuvos partijų veikloje. Kūlversčiais bus pasitaisyta. Teisingumo ministerijoje svarstomas klausimas dėl galimybių, kartu su savo piniginiais fondais, Lietuvoje veikti bendraeuropinėms partijoms. Dideli pinigai žino savo galią ir abejoti vilkų apetitu nereikia. Seime, jau dviejuose komitetuose, svarstyta ES nauja nuostata dėl rinkimų į ES parlamentą. Įvesta nauja sąvoka ,,šeimyninės partijos“. Tai reiškia, kad rinkimuose projektuojamas bendraeuropinių partijų bendrų rinkiminių sąrašų sudarymas. Tarkim, socdemų partija nuo Madrido iki Vilniaus turės savo vieningą rinkiminį sąrašą. Pagal jau nustatytą tvarką bendraeuropinės partijos iš ES gauna 85 proc. lėšų savo gyvavimui. Kadangi lėšos didelės, tai bus paskata nacionalinei partijai tapti ,,šeimynine“, bendraeuropine. Veiks euro magnetas, kuris elito baudžiauninko mentalitetui bus pagreitintu pulsu. Visai suprantama, kad monolitinėje federatyvinėje valstybėje nacionalinės partijos neturės ateities.

2017 m. spalio mėnesį 10 žinomų Europos intelektualų dėl klaidingo ES kelio paskelbė pareiškimą, kuriame jautriai pastebi: „Mūsų visuomenė vis labiau pasiduoda individualizmui, vienatvei ir betiksliškumui. Mes atsisakome laisvės ir pasmerkiame save tuščiam prisitaikėliškumui, būdingam vartojimu ir pramogine žiniasklaida varomai kultūrai.“

Pareiškime pažymima: ,,Europos ateitis priklauso nuo atnaujintos ištikimybės geriausioms mūsų tradicijoms, o ne suklastoto universalizmo, reikalaujančio užmaršties ir savęs atsižadėjimo. Europa neprasidėjo su Apšvieta. Mūsų mylimi namai nebus realizuoti per Europos Sąjungą.“ Pareiškimo autorių pastebėjimai yra labai jautrūs, bet mūsų politiniam elitui neįkandami.

Dvigubos pilietybės renesansas

Pirmame ES „Aktyvių piliečių Europa“ programos punkte nurodyta: „Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas“. Po to seka nuorodos ugdyti „priklausymo bendriems Europos idealams jausmą“. Dėl to globalistų viršūnei dėl dvigubos pilietybės kūrimui labai dera nacionalinių valstybių likvidavimas, o tai valdančiom megamonopolijom lengvins plėšimą ir viešpatavimą.

Dviguba pilietybė mūsų valdžios žmonėms labai palanki nepasitenkinimo garo nuleidimui. Platesnis savo veiklos problemų permetimas į kitas šalis užsitikrinant savo negebėjimų ir savanaudiškumo ramybę. Antra, baudžiauninko mentalitetui palanku parodyti paklusnumą globalistiniam materialistiniam visuomenės kūrimui ir didžiojo Brolio pripažinimui. Trečia, Lietuvos rinkimuose surinkti išvykėlių ir jų giminių Lietuvoje elektorato balsus įteigiant, kad jie yra jų vieninteliai rūpintojėliai globalioje Lietuvoje.

Visišką Lietuvos suverenios valstybės krachą parodo tai, kad pirmieji Lietuvos politiniai pareigūnai kaip istorinio šimtmečio pirmąją idėją pateikia dvigubos pilietybės idėją. Tai absurdas, pridengtas ir veidmainiškas nusikalstamas Vasario 16-os idėjos atsisakymas ir atviras valstybės besąlyginės kapituliacijos aktas. Tarkim visi lietuviai gauna antrą pilietybę. Kokios problemos Lietuvoje pakis? Didės emigracija! Tai paradoksas: viena ranka su mušamu būgnu švenčiame šimtmetį, o kita ranka teisiškai gražiai patys savo rankomis išformuojame valstybę. Tokios demagogijos dar neturėjome.

Tarkim, to nėra. O kas yra antroji pilietybė iš esmės? Lengvatos kortelė, kurios turėtojui ne lietuviškos pilietybės reikia, o tik lietuviško paso. Koks tampa ryšis su Lietuvos valstybe? Kaip jie balsuos, kaip galės būti merais, ministrais, Seimo nariais, prezidentais, tarnauti pasirinktinai Lietuvos ar Prancūzijos kariuomenėje, kokį himną giedos?

Jauna sportininkė Rūta Meilutytė neabejoja: ,,Aš tikrai niekada nekeisiu pilietybės. Neverta to net klausinėti.“ („Respublika“, 2012-08-02, p. 16).

Istoriškai Lietuvos politinis elitas, neturintis istorinės sąmonės ir sąžinės, tuo negrįžtamai nakina Lietuvos valstybę, veidmainiškai ir klastingai gerbdamas šimtmetį ir lietuvių svajonę turėti savo suverenią valstybę, o atlikdamas negrįžtamus istorinius judesius pasiruošęs būti stipriųjų patarnautoju. Tai pastebi daktaras Justinas Dementavičius: „Bet politinės iniciatyvos, kurios valstybinį neįgalumą bando užglaistyti jį įteisindamos, rodo, kad Kovo 11-osios Lietuvos projektas patiria didžiulę krizę. Ir užuot ją sprendus, pasirenkamas savotiškas „Brexito“ variantas: išstoti iš ES neapsimoka, bet iš Lietuvos išvažiuoti – taip, netgi šiek tiek skatintina. Nes pripažįstama, kad čia nesirūpinama vienam kitu, kad pilietybė yra tik pasas, bet ne santykis su savo bendrapiliečiais.“ (bernardinai.lt 2017-04-20).

Arvydas Juozaitis abejoja: „Tačiau, ponai ir draugai, kaip jūs įsivaizduojate sveiko proto valstybę, kuri skelbtų, kad dviejų statusų piliečiai sudarys jos vienybę? Jos vystimosi pagrindą? Jos pilietinės santarvės pagrindą? Ar besusirinks jie bendrai dainai (Dainų šventėje, tarkime)? Tiesa, Dainų švenčių globalizmo ideologams nė nereikia.“ („Šiaulių kraštas“, 2018-02-07, p. 2).

Romualdo Ozolo pastebėjimu: „Nes argi galima kalbėti apie pilietybę, jeigu mintyse nėra to, kas turi būti atskaitos taškas, kas svarbiausia: nėra valstybės. Kitų tautų sukurtos valstybės pasitaiko, lietuvių sukurtos Lietuvos tuose bylojimuose nėra. Valstybė – mūsų visų kūrinys, ir mes visi kartu už ją atsakom.“ Jis primena: ,,Valstybę gali kurti tik jai vienai prisiekę piliečiai. Tikrą valstybę, ne marionetinę. Tik vargu ar jums valstybės išvis reikia.“ („Respublika“, 2012-01-27).

Apie rengiamą užmačią Arvydas Juozaitis išsitarė: „Nejaugi taip ir yra: sumanyta eilinį kartą, tik jau su pasauliniu užmoju, Lietuvą pavedžioti už nosies? Išdidžiai paskelbiant – „Lietuva pasirinko“? („Šiaulių kraštas“, 2018-02-07, p. 2).

Kas belieka? Sunku atsakyti dėl atsikvošėjimo. Tačiau savanoriško Lietuvos valstybės likvidatorių sąrašas jau pradėtas rašyti. Jeigu ne mums, tai garbesnėms tautoms tai pravers. Skaitykime ir, kaip sakė M. Mažvydas, permanykite.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

29 komentarai

 1. Romas:

  O kas šio proceso (nutautinimo, iš valstybinimo ir Euro-federacijos kūrimo) varomoji jėga? Kam tai naudinga?
  Koks idėjinis pagrindas? Ko siekia globalizmo idėja?

  Atsakius į šiuos klausimus, būtų daug aiškiau su kuo turime reikalą.

  Prieš šimtą metų (gana panašiai) kilo komunizmo idėjos banga. Žadėdama nuostabius dalykus – lygybę, brolybę, visuotinį gerbūvį. Buvo puikūs lozungai – žemę valstiečiams, gamyklas darbininkams, valdžią taryboms…
  Bet… Nesigavo. Kodėl?

  Kodėl dabar, turėtų gautis?

 2. Antanas:

  Stipriai padirbėjo autorius surinkdamas įvairias nuomones ir argumentuotai kritikuodamas euroentuziastus. Tikrai šis entuziazmas gali būt pražūtingas mažai tautai. Juk jau ir taip nykstame. Jeigu prakeiktas sovietmetis išaugino Lietuvą iki 3,8 milijonų, o buvo planuojama augimas iki 5 milijonų, tai “atgimdami” pasukom atgal. Lietuva jau greit bus tik 2 milijonų. Gal ir mus gelbės imigrantai? Bet ar tai bus ta atgimusi Lietuva,kurios tikėjosi SĄJŪDIS ir aktyvus jo dalyvis Algirdas Endriukaitis?

 3. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “O kas yra antroji pilietybė iš esmės? Lengvatos kortelė, kurios turėtojui ne lietuviškos pilietybės reikia, o tik lietuviško paso. Koks tampa ryšis su Lietuvos valstybe? Kaip jie balsuos, kaip galės būti merais, ministrais, Seimo nariais, prezidentais, tarnauti pasirinktinai Lietuvos ar Prancūzijos kariuomenėje, kokį himną giedos?”

  Su gerb. autoriumi, ir kitais, kurie straipsnyje yra pacituoti, iš esmės nesutinku. Skundžiatės Valstybės padėtimi, o nenorite paklusti LR Konstitucijai. Tai ar bardakas jums labiau priimtinas? Pagal Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį, a tiesa, turbūt niekada neskaitėte, savo kgbitinę ar tą pačią įpirštą nuomonę labiau vertinate?

  Taigi ponai klausykite, LR pilietybė įgyjama gimstant NEGALI būti atimta, nes ji yra įtvirtinta LR Konsitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje. O tai reiškia, kad šią konstitucinę nuostatą Pilietybės įstatymas PRIVALO įtvirtinti ir visi jai turi PAKLUSTI, nes tai visų mūsų priimtos Konstitucijos nuostata. A, tai ko gero ponai esate prieš Konstituciją, Valstybės teisinį pagrindą ir veikiate kaip kgbistų parankiniai. Labai liūdna, kai inteligentai ir patriotai yra užzombinti kgbistinės propagandos.
  Sveikinu visus su vasario 16-tos šimtmečiu ir linkiu pasiskaityti 2018-02-16 straipsnį “Apdovanotasis”

  http://www.ekspertai.eu/apdovanotasis94851/

  Paskaitykite tai, kas yra pagrįsta Konstitucijos tyrimo rezultatais, o ne kiekvieno atskirai sugalvojimais.
  Jūs turite būti UŽ Konstituciją, kol kas matau, kad Jums Konstitucija yra PRIEŠAS. Pasigailėkite savęs.

  • JUOZAS:

   deja,pats sutinkate, kad kartais buvęs pilietis atsisako pilietybės, todėl jį toliau tokiu laikyti ir būtų bardakas. Šią problemą dar reikia gerai išmąstyti, kad neprisidirbti ateičiai.
   O dėl konstitucijos galiojimo, tai jos ir dabar nepaisoma, vienas iš pavyzdžių – žydų tautybės žmonėms, kurie niekada negyveno Lietuvoje, masinis pilietybės suteikimas .Esą jo prodiedukas turėjo Lietuvos pilietybę-manyčiau, kad turėtų būti kažkokie įsipareigojimai ir taisyklės

  • Algirdas:

   Gerbiamieji, antra pilietybė yra tik Lietuvos idėjos parodija.
   Problema dargi ne čia. Akivaizdus Lietuvos suverenios valstybės atsisakymas/atėmimas.
   Algirdas Endriukaitis

 4. T0mas J.:

  Įvairūs nutautėliai mankurtai liberastai nesudaro tautos daugumos. Dauguma yra paprasti sveikai mąstantys žmonės, todėl turiu tikėjimą kad nėra viskas taip blogai. Pvz. dauguma piliečių šiandien suvokia dvigubos pilietybės pavojus ir referendume nepasiduos pseudoelito vykdomam mulkinimui.

 5. jo:

  Akivaizdu, kad liberastai labai rimtai stengsis prastumti referendumą dėl dvigubos pilietybės: paskelbė net „Lietuvos šimtmečio idėja“, skverneliai ir pranskėčiai jau samprotauja, kad referendumą reikia daryti ne šiaip per prezidento rinkimus, bet negana to dar ir netgi dvi dienas, tarp kurių dviejų savaičių pertrauka – neregėtas absurdas referendumuose, bet tai reiškia, kad šitie menkystos pasirengę ir tokioms nesąmonėms…
  Džiugu, kad šiandien V.Landsbergis pasisakė: dabar siūloma „ginti daugiau sostapilių – ne tik lietuvišką“, tačiau, pasak jo, „tai būtų pamatų plovykla“. Jeigu signatarai, šviesesni intelektualai netylės, susiburs ir priešinsis, tai gal pavyks šį kartą apsiginti?

 6. Žemyna:

  Liaukitės! Na, kiek dar reikia aiškinti, jog Basanavičius ir jo bendraminčiai – nebeaktualūs! Kiek šių laikų entuziastai, kaip kad anų laikų komjaunuoliai, gali išsijuosę mums kalti į galvas tikrąsias vertybes 🙁
  Kažin, apie ką čia Šliogeris:
  „Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“ („Nerimas“, Vilnius, 2012, p.) ?

  • JUOZAS:

   paaiškinu : čia Šliogeris labai aiškai parašė ne tik apie elitą, bet ir apie save. Kaip žinome, jis buvo prastas poetas, gyrėsi, kad sueiliavo : patriotas – idiotas. Remiantis šio žodžio graikiška kilme ir reikšme, idiotas yra būtent nepatriotas, bet Šliogeriui tai pernelyg sudėtinga suvokti. Užuojauta filosofijos mokslui, kurį jis profanavo

  • Agne:

   Ar nejuokaujate? Tai kas tos tikrosios vertybės?

   • Atmintis ir padorystė;
    juk padoru prisiminti pirmąjį atkurtosios Lietuvos
    vadovą – Joną Basanavičių, užmarštinamą, “stumdomą” ir
    sykiu su visiškai iš Enciklopedijos jau IŠIMTU Jonu Šliūpu
    (išėmėjęs, …net pasirašęs vadovu šio nutildymo MELC’o leidiny –
    toks bolševikpalaikėliūkštis “signatotorius” Czeslaw Jurszen),
    taip, – žiauru, gėdinga ir už IŽDO lėšas praeity, anam šimtametį
    tiek paniekos bei žeminimo tekę iškentėt Pirmojo mūsų Lietuvos
    vadovo – Vasario 16-tą b u v u s i o juo – Jonui Basanavičiui,
    taip ir šiandien dar n e s u g r ą ž i n t o į istoriją “tokių” pareigūnų
    kaip Bumblausk-Adamk-Grybausk giminių, aišku ir su mūsų
    V. Landsbergio aplinka… KODĖL?

    Štai Jums aiškus atsakas gerb. Agne –
    n u b o l š e v i k p a l a i k i š k o j o
    laikmečio “grima’-sa”.

 7. Kodėl nesuvokiate ?:

  Vykdomas lietuvių išpilietinimas.Per 2017 metus prievarta atimta pilietybė daugiau nei 200 lietuvių, gimusių Lietuvoje
  Tuo pat metu-suteikta Lietuvos pilietybė apie 4000 žydų, daugiausia vaikų, gimusių užsienyje ne Lietuvoje.santykis 1:20.
  Tai daroma masiškai, pakeitus Piletybės įstaymą dėl iki 1991 m. pasitraukusių(išvykusių) iš Lietuvos. Lenkija,Vengrija ir kitos šalys protingai veikiančios šalys suteikia teisę pasilikti gimtosios šalies pilietybę visais atvejais, tai laikoma leidimu įgyti kitos šalies pilietybę. Atsibuskite, tai skandalas, Lietuvos piliečių diskriminacija kitų tautybių atžvilgiu.Juk išvyko bėgdami nuo nepriklausomybės,patys, savo noru.Tai kodėl nesuvokiate, kad KT formuluotės , reikalaujant referendumo -tai lietuvių genocidas?
  Juk pilietybės atėmimas netgi Rusijoje buvo taikomas tik “tėvynės išdavikams” (formuluotė pagal jų suvokimą) Tai ar jūsų nuomone, p.Endriukaiti, p.Juozaiti, išvykimas dirbti į kitas šalis dėl ekonominio valstybės nuskurdinimo yra Lietuvos valstybės išdavystė? Kodėl niekas , išskyrus gerb.J.Ramanauską nekelia šio klausimo? Juk esmė yra ne leidime įgyti Lietuvos pilietybę kaip antrąją, bet teisė įgyti kitos valstybės pilietybę, išsaugojant lietuviškąją.

  • jo:

   Tu kažko nesuvoki, kalbi ne į temą, nusišneki, panašu, kad net nesupranti kas yra pilietybė ir kada ji gaunama ar prarandama. Išvykusiems į kitas šalis dirbti niekas neatima pilietybės. Jie ten važiuoja su Lietuvos pilietybe, dirba su Lietuvos pilietybe ir gali sau būti su Lietuvos pilietybe… Kitas reikalas, kai jie kažkodėl priima svetimos šalies pilietybę – nesuprantama ir nepateisinama kam jie taip daro, bet natūralu, kad tada netenka Lietuvos pilietybės. Bet tada prasideda demagogijos, kad reikia dvigubos pilietybės ir t.t. Kam naudinga tokia demagogija ir reikalavimai daryti dvigubą pilietybę visiems norintiems? Gal ir tikrai tiems tavo minėtiems žydams? Bet tu ir pats palaikai tą demagogiją, tikriausiai iš kvailumo ir nesupratimo (kaip tie „Klausimėlio“ herojai)?

  • Arūnas:

   Kodėl Unė Babickaitė atsisakė JAV pilietybės? Tik todėl, kad atsisakė prisiekti ištikimybę šiai valstybei jos paruošta priesaika: “Aš šaukiu Dievą liudininku, kad aš atsižadu savo šalies Lietuvos…Jei mano buvusi šalis stos į karą su Amerika, aš kariausiu Amerikos pusėje… Mano sąžiningas ketinimas yra nepripažinti visiems laikams priklausomybės ir ištikimybės bet kuriam užsienio valdovui , monarchui, bet kuriai užsienio valstybei ar vyriausiajai valdžiai, ypač Lietuvos Respublikai ar Rusijai, kurių pilietis dabar esu. Aš nesu nei anarchistas, nei poligamistas ir nepraktikuoju poligamijos; mano nuoširdžiausias ketinimas yra tapti Jung tinių Amerikos Valstijų piliečiu ir nuolat jose gyventi. So help me God.”

 8. Romas:

  Gaila, kad į diskusiją neįsitraukia nei vienas globalizacijos šalininkų ir nepateikia savo argumentų. Kuo ši idėja naudinga žmonijai. Kuo ji “naudinga” mažom tautom visi numanome, jos paprasčiausiai ištirps… Bet vardan ko?

  • Klausimėlis:

   Na yra ir pliusų, tik jie gerokai mažesni. Argi blogai, jei ateities žmonės bet kuriame pasaulio kampelyje galės laisvai susišnekėti? Argi blogai jei išnyks tautinės nesantaikos, kurios išprovokuoja karus?

   • Pikc:

    Susišnekėti laisvai galima ir neatsisakius savo kalbos – gi tam yra įvairios “lingua franca”. Na, o karų TIKROSIOS priežastys dažniausiai – ekonominės ir ideologinės. Arba, tiksliu sakant, amžinas nepasotinamas turtų ir valdžios troškimas bei siekis primesti savo požiūrį (iš esmės – tas pats valdžios troškimas). Tautybių panaikinimas to troškimo niekaip nepanaikins – tiesiog vietoj tautinių, religinių, ar dar kokių pretekstų atsiras nauji. Pavyzdžiui, “demokratijos” ar “tolerancijos” įvedimas, “kenčiančių mažumų išlaisvinimas”, “žmogiškųjų išteklių paskirstymo optimizavimas”, “gamtos apsauga” ir t.t. ir pan. Pasirinkimo variantų praktiškai begalė.

 9. Romas:

  Europos sąjungos idėja atsirado po antrojo pasaulinio karo, kaip priemonė užkirsti kelią trečiajam – nebus atskirų valstybių, nebus ir konflikto… Kaip primityviai paprasta. Argi ne taip pat planavo ir komunistai? Nebus privačios nuosavybės – nebus ir išnaudojimo, socialinės atskirties ir visų kitų blogybių.

  Deja, deja ne viskas taip paprasta. Bet kokia vienybė, tame tarpe ir Europos šalių, tai kategorija dvasinė. Ji nepasiekiama mechaniškai, materialiomis priemonėmis. Net dviejų žmonių vienybė (santuokos atveju), abiems sutinkant – dalykas retas, o ką jau kalbėti apie ištisų valstybių…

 10. Romas:

  Daug realesnę ir humanišką idėją suartinti tautas ir valstybes sugalvojo Liudvikas Zamenhofas. Būdamas keturiolikos metų paaugliu gyveno Lenkijos pakraštyje, pasienyje su Vokietija ir Čekija. Tai buvo „karšta“ zona. Nuolatiniai tautiniai – etniniai konfliktai.
  Jautrus jaunuolis, kaip pagrindinę priešiškumo ir nesusikalbėjimo tarp žmonių priežastį įžvelgė skirtingas kalbas…

  Taip atsirado neutrali, loginė (lengvai išmokstama) kalba tarptautiniam bendravimui – Esperanto
  Šios kalbos entuziastų yra visame pasaulyje. Pakankamai daug ir Lietuvoje. Kaip taisyklė, daugiausia tose šalyse, kurių nacionalinės kalbos nepretenduoja į tarptautinės kalbos statusą.
  Ši aplinkybė paaiškina ir tai, kodėl ši (neutrali) kalba, kaip tarptautinė, iki šiol dar vis neišplito masiškai. Todėl, kad didžiosios nacijos dar vis konkuruoja dėl pasaulinio dominavimo…

 11. Sodininkas Antaninis:

  Žvilgsnis iš apačios.
  Kaip nori valdžia, taip ir bus. Nenorėjo VYTIES Vilniuje – nėra, iškėlė idėjas Lietuvai – bus. DVIGUBA PILIETYBĖ pirmuoju punktu. Kiti du – dėmesiui blaškyti. Visas tas šurmulys prieš pat šimtmetį LIETUVOS RESPUBLIKOS – žvakių deginimas ir giesmių giedojimas prie grabo, žinant, kad atšalęs kūnas nebe sušils. Tai man sukelia liūdėsi, nes tokių ramanauskų ir ”nesusivokusių” AIBĖ. Vis tik rusiškas sovietizmas savo padarė. Ir baisiausia…..dar užsilikusių intelektualų, matančių ir suprantančių SISTEMOS siekius, išsiblaškymas, nesusikalbėjimas, NEBENDRADARBIAVIMAS…..Kaip koks prakeiksmas Lietuvai. Šiandien MES neturime PARTIJOS. PARTIJOS LIETUVAI. ŠIANDIEN pats tas laikas burtis, kurti SĄJŪDĮ, nes Lietuvai ypatingas pavojus randas.

 12. kaunietė:

  Puikus ir tikslus straipsnis. Laikas pabusti…

 13. Gediminas:

  Labai svarbi, aktuali ir teisingai motyvuota nuomonė. Grėsmės Lietuvai auga sulig kiekviena diena, politinės sistemos degradacija, teisinės sistemos susinimas ir visuomenės demoralizacija jau pasiekė kritinę ribą. Demografinės tendencijos jau pasiekė tautos išlikimui itin pavojingą negrįžtamąjį pobūdį.
  Tokioje situacijoje visai suprantamas augantis visuomenės atstovų išsakomas nerimas dėl Lietuvos ateities. Tačiau oficialių šalies institucijų reakcija į tai, švelniai išsireiškiant, daugiau nei nepateisinama. Ką reiškia Tėvynės „išdavikų“ sąrašų sudarinėjimas ir skelbimas visuomenei, Lietuvai pavojingų įstatymų kurpimas ir „prastūminėjimas“ Seime bei kai kurių asmenybių vardo dergimas su valdžia susijusiose MIP?

 14. DĖMESIO, LRT, 11 val:

  Šiandien 11 val. po žinių per LRT Radiją, vos pasibaigus kaimynės vizitui mikrofonas įteikiamas pačiai toliaregiškiausiai Valstybinės kalbos puoselėtojai – pasiklausykime!

 15. EJ:

  “Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?” Europos visuomene susvyravo siais informaciniais laikais, kai internetas suteikia galimybe zinoti realia padeti pasaulyje. Visuomene mato , kad dvasininkija apgaudinejo ir tebeapgaudineja savo bendrapiliecius- tai daugeliui tikinciuju sunkus smugis. Globaliai yra atakuojama seima, diegiami antidieviski iskrypeliski projektai visuomeneje, mokyklu programose ir pn. … Va, Skvernelis vel atkartoja Briuselio zodzius, kad reikia grizti prie pederastisku seimu iteisinimo- letai, letai visuomene pratinama buti kuprota. Taip atsitiko Airijoje- 10 metu visuomene buvo pratinama per spauda, televizija- ir stai pederastas premjeras ir lesbijiete vaiku ir jaunimo reikalu ministre. Setonas negaili pinigu tokiems projektams- kad tik sugundyti ir suzlugdyti tuos Adomo palikuonis. …. Bet, Dieviska pagalba ir drama taip pat vyksta. Va, kovo 5 diena Melburne (Australija) turi prasideti teismas pries trecia pagal ranga Vatikano zmogu kardinola Pela (cardinal Pell), kaltinama pedofilija. Taigi, matome, kad Setonas dar nera visagalis sioje zemeje ir nebus, kol zmones nepasiduos ir netoleruos velnisku ideju.

 16. Klausimėlis:

  absoliučiai teisingi pamąstymai.

 17. Patys, samoningai už antikostitucines privilegijas sumenkinot signatarų varda, o dabar nėra kam pasakyti tiesos. O pusiau tiesa, gerb. Algirdas Endriukaiti, nepadės. Pusiau tiesa – tai biaurausias melas.

  • BE Jono BASANAVIČIAUS, – be Vasario 16-osios 150 minučių istorijos Lietuva –
   jau šimtas metų ir ketma diena…

   gerb. abu (itin) Ryšardai su Algirdu,
   ir visi visi kiti (pradedant LRT “forumistais”
   nelaimėliais-istorikais – be Pirmojo asikūrusios mūsų Valstybės vadovo i s t o r i j o j e
   (negi esame šio m e l o sau šalis?).

 18. Tvankstas:

  “Norvegijoje 12-metis berniukas jėga atimtas iš tėvų už mokymą namuose (peticija)” – tai Pro Patria, nueikite, apsirašykite peticiją, stabdykite BANEVERNET NUŽMOGĖJIMĄ.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: