Nepaisydami Vilniaus mero nepritarimo visuomenininkai gamins paminklą Vyčiui (video) (2)

Rengėjų nuotr.

Rengėjų nuotr.

Visuomeninių organizacijų ir pavienių asmenų sukurtas Vyčio paramos fondas ketina gaminti Lukiškių aikštei skirtą paminklą, nepaisydami neigiamo sostinės mero Remigijaus Šimašiaus požiūrio į šį projektą.

Vasario 16-ąją autoritetinga komisija paskelbė geriausius Vyčio paramos fondo paskelbto skulptūros, įamžinančios kovojusius už Lietuvos laisvę, konkurso modelius.

Daugiausia balų (eilės tvarka) surinko modelis „Laisvės karys 1“ (Nacionalinės premijos laureatas skulptorius Arūnas Sakalauskas, Algis Vyšniūnas, Laimonas Bogušas), „Baltai“ (skulptorius iš Vilniaus Gitenis Umbrasas), „Šviesą nešantis“ (skulptorius iš Kauno Stasys Žirgulis). Jiems bus įteiktos Fondo premijos – 3, 2 ir 1 tūkstantis eurų.

Konkurso komisiją sudarė 15 narių:

Architektas,VDA profesorius, Nacionalinės premijos laureatas Algirdas Žebrauskas (komisijos pirmininkas), istorikas, VU profesorius, Nacionalinės premijos laureatas Alfredas Bumblauskas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas Jonas Burokas, fotografas ir grafikas, LRV meno premijos laureatas Rimantas Dichavičius, Sausio 13-osios brolijos pirmininkas Kasparas Genzbigelis, Dim. Brigados generolas, Vyčio kryžiaus kavalierius Česlovas Jezerskas, menotyrininkė, Valstybinės paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, architektas, Lietuvos architektų sąjungos Ekspertų tarybos pirmininkas Saulius Misevičius, Vilniaus miesto vyr. architektas Mindaugas Pakalnis, architektas, VGTU docentas Saulius Pamerneckis, istorikas, ilgametis heraldikos komisijos pirmininkas doc. dr. Edmundas Rimša, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas Lionginas Strioga, menotyrininkė, LRV Kultūros ir meno premijos laureatė dr. Nijolė Tumėnienė, skulptorius, LRV Kultūros ir meno premijos laureatas Antanas Žukauskas.

Fondas vasario 21 dieną pasirašė preliminarią sutartį su Vyčio paminklo konkursą laimėjusiu skulptoriumi Arūnu Sakalausku. Pasak Vyčio paramos fondo atstovo Viliaus Kavaliausko, tai reiškia, kad paminklas bus pradėtas gaminti.

Spaudos konferencijos metu V. Kavaliauskas pareiškė, kad bus toliau renkami pinigai, finansuojami gamintojai, prižiūrėsima gamyba. Bus siekiama užtikrinti, kad skulptūra būtų pastatyta, atidengta vasario 16 dieną, per šimtmečio iškilmes.

V. Kavaliauskas apgailestavo, kad sostinės savivaldybė ir nebendrauja, ir nebendradarbiauja šiuo klausimu su visuomenininkais. Pasak jo, sostinės meras R. Šimašius, neatsako į kvietimus susitikti, nebuvo atvykęs pažiūrėti konkursui pateiktų projektų.

Visuomeninio judėjimo atstovas apgailestavo, kad sostinės meras, išsakydamas savo nuomonę, įžeidinėja visuomenininkus, įžeidinėja konkurso rengėjus, įžeidinėja menininkus.

„Nemanyčiau, kad meras, nors ir Vilniaus piliečių išrinktas, turėtų tokius įgaliojimus, kad net nematęs sakytų savo triuškinančią nuomonę apie dalykus, kurių galbūt tiesiogiai ir neišmano“, – pridūrė jis.

Pagal pirminę sąmatą, daugiau nei šešių metrų aukščio bronzinio Vyčio išliejimas kainuotų apie 300 tūkst. eurų, dar apie 250 tūkst. eurų kainuotų postamentas, kuriame būtų įamžinti svarbiausi mūšiai. Vyčio paramos fondas tikisi, kad postamento gamybą finansuotų valstybė.

Šiuo metu Lukiškių aikštė uždaryta, ji rekonstruojama, darbus ketinama pabaigti iki šių metų rudens.

Nugalėtojai:  

„Laisvės karys 1“ 

„Baltai“ 

„Šviesą nešantis“

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Kultūros paveldas, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , .

2 komentarai

 1. Klodas:

  Surogatinis dalykas, kaip taip galima daryti, kuo remiasi ir kas remia grupelę sumanytojų ėmusią veikti kaip iš patiltės. Paminklas žirgui, kad ir netikęs jau yra, arklys vedamas už pavadžio Katedros a., dar vieno arklio pastatymu prospekte išgarsintų jį arklišku su suplaikstyta Vilniaus praeitimi, regis kai ką patraukia Jagėlos primestas slaviškas ženklas, ar siekis neleisti aikštėje Valstybės atsikūrimo šaukliui „Aušros“ nešėjui ir Valstybės atkūrimo signatarui Jonui Basanavičiui. To reikalauja istorinė logika, tautos valia, sąžinė ir padorumas.

 2. Sumanymas dėl VYČIO labai labai vertingas.

  Tą įtvirtina ir visos trys mūsų Žodyno reikšmės – v e r t i n g u m u i:
  a). turintis didelę vertę, brangus
  b). kuris didelės perkamosios galios, brangus
  c). vertas pagarbos, gerbtinas, garbingas

  Ir galime, netgi turėtume pasveikint sumanymo atlikėjus Algirdą Žebrauską, Alfredą Bumblauską,Joną Buroką, Rimantą Dichavičių, Kasparą Genzbigelį, Česlovą Jezerską, Eveliną Karalevičienę, Vincę Vaidevutę Margevičienę, Saulių Misevičių, Mindaugą Pakalnį, Saulių Pamerneckį, Edmundą Rimšą, Lionginą Striogą, Nijolę Tumėnienę, Antaną Žukauską, Vilių Kavaliauską, netgi patį Jo Prakilnybę, gerb. mūsų Prezidentą Valdą Adamkų už drąsą
  drąsiai ir skubiai, be atodairos Mūsų VYTĮ aukščiau viešumon, – visa jo verčių verte, kaip Valstybingumo ŽYMENĮ
  iškeliant. Tikrai. Svarbu – būti, turėti, žymėti… tuo visas pasaulis, visa gamtinė ypatinguma nuosekli ir išraiškinga.
  Šią priederme ne bet kas drįs, gebės bei atliks.
  Sveikinimai UŽ tai.

  Tačiau kai link pačios vertės, – vietos, daikto, reiškinio, v e i k s m o ypatybės jau prisilieti, tai – reikšmingumo
  …vien vienok savybę gali prisiimt, pritaikyt ir padėkai atliepiant, atsiliepiančiai teikti
  (tūrius, dydžius, kiekius, netgi p r v a r t u m ą, sava Žodine reikšme neįimant) jau
  atsakingiau ar netgi apdairiau, kad …nesusitapatint pvz.: su senų seniausių
  verstuvių-verčių kilmingiausia prasme, – išverst arimą, ar dalgiui, klumbiadirbiui
  įtaikyta vertimo “vertės” ar išvertimo-užvertimo kiltimi iš senovės aidu iki mūsų…
  net per GINTARO KELIO g y v y b i n i o palikimo (išlikus) įžodžius – “Apie 2000
  žmonių gintarų rankiojime darbą ir pelną randa. Šita verstuvė…” (LKŽ vertė-verstuvė),
  – išlaikyti tikrą, aiškią, deramai veikiančią pagarbą – VYTĮ ant viešės teikiant, – žymenį
  ir visą Tautą nuolat globojantį, ginantį bei atstovaujantį MUS Pasauliui, visiems.

  Tai svarbu, netgi labai, labai aukštai atsakinga. Kad gink die, – nepažemint. Savęs.

  Todėl dabar mums visiems, ir labiausiai šio sumanymo pradininkams – Algirdui Žebrauskui, Alfredui Bumblauskui,Jonui Burokui, Rimantui Dichavičiui, Kasparui Genzbigeliui, Česlovui Jezerskui, Evelinai Karalevičienei, Vincei Vaidevutei Margevičienei, Sauliui Misevičiui, Mindaugui Pakalniui, Sauliui Pamerneckiui, Edmundui Rimšai, Lionginui Striogai, Nijolei Tumėnienei, Antanui Žukauskui, Viliui Kavaliauskui, Jo Prakilnybei gerb. mūsų Prezidentui Valdui Adamkui – pati atsakingiausia užduotis, – surasti deramą, pačią pačią, veik
  v i e n i n t e l ę galimą vietą IŠKELTI VYČIUI …paminkle (ar paminklu, čia net spręst nedrąsu), kurį tikėkime per
  A R T I M I A U S I U S METUS, ar net Dešimtmetį sukurti pavyks. Tai – aukščiausia atsakomybė.

  Jei atsakomybė TIEK bendra, tiek jų visų (ir mūsų) sąlytis bendras tarpusavio ir p i l i e t i n ė s visuomenės, – tai
  galime tikėti, kad Vytis ir iškils virš mūsų Vilniaus, – sostapilėje mūsų tautos valstybino darinio. Aiškiai.
  Aukštai – atvirai… skriejantis, šuoliais. Laiku!

  KURGI TA VIETA. JAM?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: