M. Kundrotas. Su kuo kovojama – su smurtu ar su šeima? (23)

Dovilė Šakalienė | Alkas.lt koliažas

Dovilė Šakalienė | Alkas.lt koliažas

Šiurpi tragedija Kėdainiuose. Dar vienas pražudytas vaikas. Mirtinai sumuštas šeimoje. Tokių įvykių akivaizdoje sunku valdyti jausmus, o vis dėlto kaip tik tokiais atvejais ypač būtina įjungti blaivų protą. Antraip lengva pasiklysti, o kai kas jau bando žaisti žmonių jautrumu, stumdami savus politinius, ideologinius ir net verslo interesus.

Įaudrintoje atmosferoje pasipylė agitacija už dviejų Seimo narių siūlomą Vaiko teisių apsaugos įstatymo redakciją, o taip pat – kaltinimai septyniems Seimo nariams, siūlantiems kitą jo redakciją. Nepritari tam tikram redakcijos variantui, reiškia, prieštarauji vaiko teisėms, jo apsaugai nuo smurto, vadinasi – esi smurto šalininkas, bejausmė išgama, lygiai toks pat, kaip toji pora, mirtinai sumušusi vaiką. Beje, žodis „bejausmė“ čia svarbesnis, nei žodis „išgama“, kadangi visa šia retorika apeliuojama būtent į jausmus.

Kas gi skiriasi šiose redakcijose? Dovilės Šakalienės ir Mykolo Majausko redakcijoje siekiama pateikti labai plačioms interpretacijoms pasiduodančius smurto ir žalos apibrėžimus. Agnės Širinskienės, Lauryno Kasčiūno, Rimanto Jono Dagio, Manto Adomėno, Eugenijaus Jovaišos, Povilo Urbšio ir Pauliaus Saudargo redakcijoje siekiama šias sąvokas išsakyti kur kas tiksliau. Kurios formuluotės geresnės, galima įsitikinti, perskaičius projektą A ir projektą B.

Pavyzdžiui – dviejų deputatų projekte A siūloma smurtui priskirti vaiko individualumo ignoravimą, prastą emocinių ir socialinių poreikių tenkinimą, laisvės varžymą, orumo žeminimą. Iš pažiūros – protinga ir kilnu. O praktikoje?

Liepi vaikui išmokti pamokas – emocinė kančia. Subari – emocinė kančia. Uždraudi žiūrėti mėgstamą filmą – už bausmę ar dėl to, kad tuo metu reikia miegoti – laisvės varžymas. Neišgali kas savaitę pirkti naujų žaislų – emocinė kančia ir dar prasta socialinė aplinka: vargšas vaikas kieme, darželyje ar mokykloje gali pasijusti „bomžu“ prieš vaikus, kurių tėvai – turtingesni ar daugiau leidžia. Jei vaikas išreiškia save keikdamasis, o tėvai tai varžo – individualumo ignoravimas. O jei šeimoje kyla nuomonių skirtumų, tai visas kančių spektras.

Septynių deputatų projekte B apsiribojama tyčine fizine, psichine, seksualine, dorovine ir socialine žala, o taip pat – tokios žalos grėsme. Akivaizdu, kuo skiriasi žala nuo prastos savijautos ar materialinės gerovės trūkumų. Pabrėžtina, kad abiejuose projektuose pasisakoma prieš bet kokį fizinį smurtą, įskaitant skausmingas bausmes, tad abu variantai – ganėtinai liberalūs. Pavyzdžiui, jei sušeriat vaikui plaštaka, kai žodiniai argumentai ignoruojami, pagal abu šiuos variantus sulauksit sankcijų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad projekte A nėra įvardyta žala vaiko dorovei, ir tuoj suprasime, kodėl.

Projektas A grindžiamas skandinaviško pavyzdžio juvenalinės justicijos samprata. Pagal ją vaiko teisių apsaugos organizacijos įgauna praktiškai beribę valdžią atimti ir atiduoti vaikus. Pačios organizacijos už vaikų perskirstymą gauna didžiules pajamas, pelnosi ir globėjai. Vienas iš tokios justicijos tikslų – žinoma, jis tikrai nėra vienintelis, bet svarbus – aprūpinti vaikais homoseksualius junginius, libertartinėje santvarkoje įvardytus šeimomis. Dabar aišku, dėl ko atmetamos bet kokios užuominos apie dorą?

Taigi – libertarinė ideologija, darbas tiksliniams rinkėjams ir didžiulis verslas. Va, kas glūdi už visų tų verksmų dėl iš tikrųjų siaubingos tragedijos. Libertarizmo ragai slypėjo dar už įstatymų, tariamai nukreiptų prieš smurtą artimoje aplinkoje. Tarsi būtų esminis skirtumas, kas ir kur smurtauja – sutuoktinis prieš sutuoktinį, tėvas prieš vaiką ar praeivis gatvėje. Tikrasis motyvas buvo pateikti šeimą, kaip instituciją, kur smurtaujama. Kažkaip išskirtinai. Kadangi šeima, šalia doros, tautos, tautinės valstybės – esminis libertarizmo puolimų objektas.

Dar labiau pabrėžtina, kad libertarai, besidangstantys kova su smurtu prieš vaikus, aršiausiai gina teises į abortus. Taigi, jei vaikas prieš gimimą suplėšomas gabalais – viskas čia tvarkoje, bet jei gimusiam ir augančiam vaikui plekšteli per sėdynę, tai – pasibaisėtinas smurtas. Jums čia viskas logiška? Man – ne.

Tarptautinį lygį pasiekusios bylos ir skandalai, susiję su skandinaviškomis juvenalinės justicijos organizacijomis, liudija apie siaubingas kančias, kurias patiria vaikai, išplėšti iš savo šeimos, tautos, kultūros ir perduoti kažin kam. Tai – tas pats smurtas prieš vaikus, kuriam juvenelinės justicijos doktrinieriai, kažkodėl, pritaria. Juolab kad pačių vaikų vertinimai dėl emocinio, socialinio ar kitokio diskomforto dažnai būna antraeiliai. Sprendžia institucijos.

Pabaigai – linksmesnis pavyzdys. Australija atsiprašė aborigenų, kad praeityje atiminėdavo jų vaikus, atiduodama juos auklėti svetimiems. Gal kada atsiprašys ir Skandinavijos šalys, o gal net Majauskai su Šakalienėmis. O kol kas turime kovoti su smurtu ir saugoti šeimas. Užtikrinti šeimoms tiek teisinę, tiek socialinę apsaugą. Smurtininkai turi sulaukti pelnytų bausmių, o visuomenė iš pat vaikystės turi būti ugdoma bjaurėtis smurtu. Viskas prasideda smegenyse.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

23 komentarai

 1. lietuvis:

  šakalienės r Majausko projektas įvertintas atmestinai ir apeinant geriausius momentus…

 2. Arūnas:

  daugiausiai smurto prieš vaikus yra ten, kur ateina sugyventinis. Bet pradžia yra liberalusis požiūris į šeimą, kada šeimą norima padaryti atgyvena: “elitinis” sugyventinis vadinamas “draugu” ir žurnalai bei TV laidos užpildytos tokiais “draugais”. “Paribio žmonės”, sekdami “elito” pavyzdžiais, vadinami tiesiog sugyventiniais, bet liberalų skatinama visus susimetėlius toleruoti ar, dar daugiau, juos palankiai vertinti. Iki kol tradicinė šeima nebus paskelbta vertybe, iki tol nepadės nei A, nei B projektai

 3. Taip:

  Auksinės mintys,gal seimūnai susivoks,kuris variantas geresnis:A ar B.

 4. Jonas:

  nepainiokite dešnių ir kairių libertarų, nes dešnieji apskritai laiko neleistinu valstybės lindimą į šeimą, ar žmogaus gyvenimą bet kokiomis formomis. Būtų gražu ir teisinga, jei prie žodžio tekste libertarai pridėtumėte žodį kairieji.

 5. Ruta:

  Skaitykim musu literaturos klasikus – Zemaite, Baltusi, Antana Vienuoli, kurie rodo autentiska LT kaima pries koki simtmeti. Godumas, panieka “biednesniam”, zeminimas, smurtas, taip ir smurtas pries vaikus. Kadangi bolsevikai, o veliau Stalinas iszude beveik visa inteligentija miestuose, tai mes, dbrtiniai tautos ziedeliai ir esmi kile is to kaimo, to paties mentaliteto. Ir reikia pripazint : dabartinis kaimas dar labiau degradaves. Lengva is Seimo tribunos juos runkeliais isvadint, o va kaip padet kaimui pakelt galvas nuo puslitrio? Kaip atgaivint ta kaima, jo ekonomika, kultura?

  • Diedas:

   Tamsta vartoji stiprius vaistus?
   Dar reikėjo parašyt “mes lytuvei durnialei”

  • Bartas:

   “mes lytuvei durnialei”, lenkai dar saka, kad “jak litvin tak i cham”(apkrikštijo) , kremliaus “fašistai ” ; mes jus iš “vyžų ištraukėm, gamyklų pristatėm, kelius padarėm”( lietuviai klumpes nešiojo) ruskiai – taip , vyžuoti.(parpdė, kaip komunizmą statyt)
   “Ruta”, ne visi Lietuvos kaimai prasigėrė. Miestuose girtuoklių žymiai daugiau. Praeitos savaitės įvykis; Lietuva, Kaunas , parduotuvė “IKI”. Prieina “indėnė” , kvepia- nekvėpuok, “ponas padėk- mirštu”, rankoj kažkoks indas su gėralu. Klausiu kiek,- 2 eur. , duodu, aš už tavę pasimelsiu. Pasak gydytojų, aš, išgelbėjau žmogaus gyvastį, trumpam.
   Sakau teisybę, nes matau savo kaimą. Tokių tvarkingų sodybų, kaip dabar, rusų laikais su žiburiu nerasi. Kai grįžtu namo ir matau tokias permainas, ”cypiu” iš džiaugsmo, rimtai. Nes man labai gražu. Taigi, aš manau, jei “kaimui pakelt galvas nuo puslitrio” nesiseka, tas kaimas turi žūti (labai nežmoniška). Nereikia jo gailėti. O kas gaivina mano kaimą, vietinė bendruomenė. Vasara, savaitgalis , kaimynystėje skaitykla (biblioteka) , aikštekėje vyksta šventė. Vaikiukų dainuorėlių, šokejėlių kuopelė lietuviškom dainom ir šokiais linksmina mano sodiečius . Ar tai Lietuvos pabaiga? Manau ne.
   Lietuvos valstybę kuriame mes, Lietuviai. Kas mums padės – niekas. Taip -patyrėm labai didelių netekčių, bet mes, Lietuviai , privalom atsistoti ir puošti, dabinti Lietuvą . Patikėkit , “Ruta”, “Diedai”ir visi bendraminčiai, mums pasiseks.

 6. antanas:

  Manau, kad abortų tema turėtų būti apibrėžta atskiru įstatymu.
  Dabar, kol dėl abortų ar embrionų Seime susitarti nepavyksta, tai sužvėrėję sugyventiniai, narkomanai, alkoholikai sėkmingai smurtauja prieš mažamečius vaikus.
  Kol nėra aiškaus ir griežto įstatymo, draudžiančio prieš vaikus naudoti smurtą, tuo piktnaudžiauja ne tik sužvėrėję smurtautojai, bet ir policijos tyrėjai. Policijos tyrėjams visada lengviau, mažiau darbo vykdant ikiteisminį tyrimą išvadoje parašyti, kad byla nutraukiama nes nenustatyta nusikalstamų veikų. Pareigūnams dažnai pasitarnauja sužvėrėjusios mamos, tokios, kaip nužudyto keturmečio kėdainiškė, gynė ne savo sūnelį, o sugyventinį, kuris iki sąmonės netekimo buvo talžomas per įvairias kūno vietas, per galvą, paliktas gulėti kraujo klane be sąmonės. Sužvėrėjusi mama nuo 10 val. iki 23:30 val neskubėjo kviesti gydytojų, svarbiau buvo eiti į parduotuvę galimai parsinešti svaigalų… Gydytojus kvietė tada, kai vaikutis jau buvo nužudytas. Iš sugyventinio, kartą teisto už smurtą sunku tikėti aukštų moralinių vertybių, bet kas gali pateisinti šioje tragedijoje biologinę motiną?
  Nereikia ginti smurtautojus, juos visada gina geriausi advokatai. Kaip įsitikinome, kėdainietis keturmetis šiuo atveju gynybs nesulaukė net iš biologinės motinos Lietuvai reikia labai griežto įstatymo, ginančio vaiko teises.

  • Lietuvoje reikia, visų pirma, pasiekti, kad tarnybos darbą dirbtų: tereikėjo po pirminio pranešimo nušalinti nuo šeimos patėvį ir to būtų pakakę – SMURTAUTI NIEKADA NEBUVO LEIDŽIAMA, tuo labiau žaloti ar, neduok dieve, nužudyti.
   Popierius gamink kokius tik nori, kiek tik nori, rašyk juose ką tik nori, bet jei sprendimai nebus vykdomi, tai niekas ir nesikeis.
   Taip vadinama “demokratija”, o tiksliau bardakas “nepriklausomybiniame” laike privedė prie to, kad žmogus, kad ir kokio amžiaus jis bebūtų, nebėra saugus Lietuvoje nei fizine, nei ekonomine, nei kokiom kitokiom prasmėm: visur slankioja iškrypėliai, smurtautojai, galvažudžiai, narkomanai ir pan., kurių prie Hitlerio tikrai žmonėms neteko bijoti.

   • Papildau – tada aišku buvo kur grėsmė, o dabar ką: net artimiausias pasaulyje asmuo vaikui – mama nėra ne grėsmė.
    NEBĖRA ELEMENTARIOS TVARKOS, NES TARNYBOS NEBEATLIEKA PAČIŲ PAPRASČIAUSIŲ VEIKSMŲ: gaisro metu … rašo raštą, policija iš viso nosį krapšto, o prokuratūra padeda žulikams,savo nutarimais, juos išteisindama (pažinojau prokurorą, kuris kovodavo su žulikais visokiais, nesakysiu kokiais 🙂 , būdais, tada galvodavau, kad jis pernelyg stengėsi, dabar, gi, galvoju, kad visa ta sistema, jei žulikų nepresinguoja ir tokiu būdu liaudies neapsaugo, tai nėra ir naudos iš jos). Ne gelbėja vaiką, ne patraukia grėsmės nuo jo, o palieka žulikų naguose.
    Na, kur tai matyta, kad auką kada nors paliktų žulikų naguose?
    Prie kokios valdžios taip buvo?
    Prie Hamurabio netgi kardavo kartu su žulikais jų gynėjus, kuriuos vadindavo velnio advokatais, vien dėl to, kad to parazitinio užkrėtimo visuomenei nebeplatinti, neleisti sklisti.

 7. aha:

  Vat reiktų viešinti ir tokių išsigimėlių advokatus. Visai neseniai, kai Kenijoj (galim sakyt, gerokai prastesniame krašte nei LT) auklė vos nenužudė naujagimio jį mušdama ir visaip kitaip mėtydama, tai kūdikio tėvas ją sumušė taip, kad tik ligoninėj ją atpumpavo. Prokurorai nieko nematė, negirdėjo, bylos nekėlė. Ir šaly neatsirado nė vieno advokato, kuris, tą auklę gintų. Teisme ji atstovavo pati save.
  Gali prirašyti tonas popierių, kad negalima smurtaut ir pan. Viskas prasideda galvoj. Jei ten ne kaži kas yra, tai tie kalnai popierių nepadės…. Todėl svarbu ir aplinkiniams nebūt abejingais… Kartais vienas žodis gali sustabdyti įvykti tragedijai….

 8. LosAngeles:

  Kovojama su seima kaip socialine sankloda zmoniu samoneje. Tai vienareiksmiskas atsakymas, tuo labiau kad patys visu situ nauju judejimu ‘autoriai ir aktyvus palaikytojai’ tai nelabai ir slepia. Pilna issireiskimu ir pamastymu apie seimos, kaip visuomenes darinio, ‘neatitikima laikmeciui’… Visi(os) kovotojai(os) uz moteru teises, vaiku teises, ‘mazumu’ teises ir pan. siuo klausimu turi visiskai vienoda nuomone, tad svarstyti kas tikrasis atakos objektas net neverta. Belieka tiketis kad zmones tai supras…

 9. Šitas portalas – prorusiškas, nes pateisina smurtą prieš vaikus. Beje jei žinote Rusijoje neseniai buvo priimtas įstatymas, kuriuo įteisintas smurtas prieš vaikus. Jei būtų mano valia tai visiems smurtautojams kurie muša vaikus vienintelė bausmė būtų tokia – rankos nukirtimas.

  • LosAngeles:

   Tamsta esate ypatingai gailestinga asmenybe… O ir ne keista, jau keli simtmeciai ‘humanizmo filosofija’ stumia lauk religija, ivairios rusies smurta (pries moteris, pries vaikus…), naikinama mirties bausme. Tiek daug pasaulyje pasiekta, vien savitarpio pagarba ir meile klesti, nes sias idejas stumia tokie pat ‘gailestingi’, kurie pasiryze kitaip mastanti sudraskyti… Ir visa tai is begalinio ‘humaniskumo’
   Klausimas siaip… Kur tamsta radote vaiku musimo palaikyma? Todel kad besalygiskai nesutinka su neaisku kieno neaiskiomis idejomis? Pasakysiu tamstai didele paslapti: smurtas nera leidziamas jau ir dabar, nei pries vaikus, nei pries suaugusius. Uz tai baudziama… O vat kodel reikia butent tokio (faktiskai pakisti po juo galima bet ka) smurto apibrezimo, cia jau kita tema
   h t t p : / / a l k a s . l t /2017/01/29/j-dapsauskas-pasirodo-vaikus-galima-uzmusti-tai-neuzdrausta/

  • Albinas Šimkus:

   justai, išduosiu paslaptį – tamsta esi idiotas ir ne bet koks, o su iniciatyva, nes rankas kapoti nori. Yra tokia šalis kur tavo svajonės įgyvendinamos – Saudų Arabija, apsipjaustyk pimpaliuką ir keliauk ten, galėsi budeliu dirbti.

 10. Ooo:

  gerbiamas autoriau – žodis BOMŽAS yra sovietinės Rusijos terminas, reiškiantis asmenį, neturintį registruotos gyvenimo vietos. Tuo tarpu žmoniškas lietuviškas žodis yra ELGETA, ubagas ir t.t.

  • Kemblys:

   Ubagas iš rusiško ‘ubogij’ – Dievo nuskriaustas.
   Elgetai reikia padėti, nes žmogus atsidūrė aklavietėje. Ubagai yra veltėdžiai – toks jų gyvenimo būdas.

   • rusas:

    Ubogij yra U BOGA, t.y. gyvenantis prie Dievo, o elgeta tai tas kas elgetauja pas zmones. Ubagui duodame del to, kad tu duodi Dievui ir visada Dievas tau atlygina daugeriopai. O duodamas elgetai tu tik prisisauki sau problemas gyvenime, nes pasisodini sau ant galvos veltedi.

    • Kemblys:

     Gal kitame gyvenime gimsi ‘rusišku’, tai tau pravers žodyno reikšmė 🙂

     „убогий“ apibrėžimai:
     Крайне бедный, нищенский.
     “Убогое жилище .”
     Расслабленный, немощный, увечный ( разг. ).
     “Убогая старуха .”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: