D.Stancikas. Didžiausias pavojus Lietuvai – nebe Rusija (31)

Dalius Stancikas | E.Levin nuotr.

Dalius Stancikas | E.Levin nuotr.

Didžiausias pavojus šiandien Lietuvai yra nebe Rusija, kaip skelbia Valstybės saugumo departamentas, prezidentė ir konservatoriai, kurie kaip ir prieš dvidešimt metų ant šio ideologinio pamato kuria visą valstybės strategiją.

Tai jau gerokai pasenusios žinios.

Taip, Rusija iki šiol brandina viltis susigrąžinti buvusias carinės, vėliau sovietinės imperijos žemes – pusantro šimto metų Lietuvos okupacijos per pastaruosius du šimtus negalėjo praeiti be pėdsakų nei Rusijai, nei Lietuvai. Jei ne Rusijos imperiniai siekiai, Lietuva pagal gerovės indeksą šiandien gyventų kaip kokia Skandinavijos valstybė, tačiau dabar turi skausmingai laižytis žaizdas. Ypač dvasines. Tuo tarpu Rusija vis dar įtikėjusi savo supergalybe, nors patys rusai jau rėkte rėkia (ir dėl to kelia degtinės kainas) apie beviltiškai pragertą genofondą ir akyse nykstančią rusų tautą.

Taip, Rusija dar pavojinga vien todėl, kad yra branduolinė valstybė, tačiau gąsdinimaisi dėl gazmanovų koncertų Vilniuje atrodo groteskiškai.

Taip, Lietuvoje dar yra rusų, gal ir lietuvių, kurie vis dar aukština buvusius okupacijos laikus, tačiau jų dabar yra gerokai mažiau nei prieš dvidešimt, dešimt, ar penkerius metus. Taip, Lietuva dar negali jaustis visai saugi nuo Rusijos, tačiau ji yra saugiausia per pastaruosius tris šimtus ar daugiau metų. Taip, Lietuvoje tikrai veikia mūsų Saugumo departamentui nepagaunamos Rusijos spec. tarnybos, skleidžiama Rusijai naudinga propaganda, tačiau jos paveikumas labai mažas, palyginti su įtaka iš Vakarų. Dabartiniai dvidešimtmečiai, nors vis dar keikiasi rusiškai, tačiau nebesupranta rusų kalbos ir lietuvių kalbai dabar yra pavojus tik suanglėti.

Lietuvoje beveik neliko šeimos, kurios narys nebūtų išvykęs į anglijas ar amerikas. Taigi dabar veik kiekviena šeima turi po savo ambasadorių Vakaruose. Ir tai yra didžiausia garantija, kad informacija iš Vakarų per šiuos šeimos ambasadorius yra nelyginamai paveikesnė nei iš Rytų per kokį juokdariu virtusį Paleckiuką ar per kokį sureikšmintą Gazmanovo koncertą.

Prisimenu, kaip 1988 m. Sąjūdžio Seime pykau ant kauniečių, kurie, užsidarę savo erdvėje, reikalavo jau tuomet skelbti referendumą dėl nepriklausomybės – aš atstovavau raudonajam Pakruojui, Komunistų partijos Lietuvoje įkūrėjo Karolio Požėlos gimtinei, ir buvau visiškai tikras, kad tokiai apklausai Lietuva dar nepasiruošusi, dar per stipriai veikia okupacijos įšalas. Todėl iš dalies (bet tik iš dalies) dar galiu suprasti abejones Tautos sąmoningumu ir 2004 m., kai rengtas referendumas dėl Europos Sąjungos ir tauta viliota nemokamais skalbiamaisiais milteliais. Bet kodėl tauta abejojama ir dabar, kai dešimt metų atviriausios sienos, kai kiekvienoje šeimoje yra po Vakarų ambasadorių? Kai Lietuva turi greičiausią internetą pasaulyje, lietuviai sparčiausiai įsisavina mobiliuosius telefonus, o per šventes daugiausiai skambina į Didžiąją Britaniją…

Kai net bolševiko Karolio Požėlos proanūkis, socialdemokratas Juras Požela per Seimo rinkimus (2 ture) agituoja už Andrių Kubilių, sukūrusį atsilaikymo prieš Rusiją strategiją! Kai buvęs (ar esamas) „Gazpromo“ atstovas Viktoras Uspaskichas remia A. Kubiliaus naują atominę elektrinę, o konservatoriai teisiamą Darbo partiją kviečiasi į valdančią koaliciją (2011 m.)?!

Todėl ir sakau, kad šiandien už Rusiją yra didesni bent du pavojai: pražūtinga Tautos emigracija, rodanti Tautos negebėjimą atsilaikyti prieš geriau materialiai išsivysčiusią civilizaciją, ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pamatų („Suverenitetas priklauso Tautai“) griovimas, pasireiškiantis per pavojingai užsitęsusį politinio elito nepasitikėjimą tauta, kuris lemia klaidingas valdžios kuriamas strategijas ir dar spartesnį Tautos nykimą.

Reikia pavyzdžių? Jei žiūrėsim tik per Rusijos grėsmės prizmę, galėsim džiaugtis, kad Lietuva pirmoji iš visų Europos valstybių pradėjo įgyvendinti vadinamąjį trečią ES energetikos paketą, o tai reiškia – pirmoji paskelbė Rusijai energetinį karą ir dabar už tai trečius metus moka didžiausią Europoje kainą už dujas, už šildymą (trečdaliu brangiau nei estai su latviais!). Tačiau jei žiūrėsim per emigracijos grėsmės prizmę, tai šitoks nepamatuotai karingas žingsnis labai apsunkino visų Lietuvos gyventojų gyvenimą ir prisidėjo prie dar vienos dešimttūkstantinės, greičiausiai negrįžtamos, emigracijos bangos. Ir tai vien todėl, kad mūsų valdžia drąsesnė, patriotiškesė už latvių, estų ar vokiečių ir todėl tyčia tampo Maskvai uodegą?

Kas čia – gal kažkieno pavėluota Sausio 13-oji, tokia perdėta atgailos forma už tai, kad lemiamomis valstybei akimirkomis kolaboravo su tuo pačiu Kremliumi?

Bet jei mes energetiškai labiausiai priklausomi nuo Rusijos ir labiausiai norime federacinės Europos (kurioje lietuviai toliau pirmaus emigracija), kodėl tuomet pirmi kišame galvą į kainų kilpą, nepalaukiame bendro Briuselio veiksmo dėl jo paties priimto to trečiojo paketo? Manėm, kad Rusija išsigąs ir atsitrauks – bent taip žadėjo ministras A. Sekmokas? Lengva premjerui, ministrams, Seimo nariams ar jų patarėjams rizikuoti kainomis už šildymą, kai netenka gyventi „nuo algos iki algos“. Lengva rodyti Prezidentei savo išdidumą ir nesiskolinti už trigubai mažesnes palūkanas iš Tarptautinio valiutos fondo, kaip darė Latvija, arba kariauti su Rusija abejotinos vertės žodžių karą, kai valstybės vadovės „sumažinta“ alga penkiolika kartų didesnė nei kažkieno pensija, jei ji negamina pieno produktų, neužsiima tranzitu ir jos šeimos biudžetui tiesiogiai nebaisi Rusijos muitinės blokada.

Žiūrėjimas ar vertimas kitus žiūrėti vien per Rusijos grėsmės prizmę neretai realybę net apverčia aukštyn kojom.

Kaip po referendumo dėl atominės elektrinės elitas pavadino didžiąją Tautos dalį? Tamsuoliais, suklaidintais Rusijos, referendumo organizatorių (rusų agentų) ir pan. Tačiau iš tiesų lietuviai mąstė kaip kiti apsišvietę pasaulio piliečiai – po Fukušimos atominės elektrinės katastrofos (kuri nesibaigia ir po trejų metų, nes reaktorius vis dar neužgesintas) ne tik Europa, bet dauguma pasaulio šalių, tarp jų ir pati Japonija, iš esmės pakeitė požiūrį į atominę energetiką. Tik Rusija, Kinija ir Baltarusija kuo skubiau pranešė toliau statysiančios naujas atomines elektrines – ten juk vadovai visuomet buvo labai drąsūs savo piliečių sąskaita.

Tas pat su skalūnų dujomis: žemaičių bendruomenės ir visi juos remiantys daug kartų viešai išvadinti Kremliaus paveiktais tamsuoliais, sektos sakmės apie kažkokias rusų pinigais kabinamas reklamas (tai už ką, po galais, pinigus gauna Valstybės saugumo departamentas?), nors iš tiesų lietuviai vėl elgėsi kaip civilizuočiausi europiečiai, kurie įsiklausė į Europos Komisijos (taigi, Briuselio, mieli ponai) perspėjimą apie gyvybiškai rimtus pavojus daug tankiau nei Amerika apgyvendintai Europai. Tuo tarpu mus nuo rusiškos energetinės nepriklausomybės turėjęs išgelbėti „Chevronas“ sudarė milijardinius sandorius su „Gazpromu” dėl skalūnų dujų išgavimo Sibiro platybėse.

Liūdna ir grėsminga, kai Lietuvos atstovas Europos Parlamente Vytautas Landsbergis aiškina, kad Tauta neturėtų pasisakyti tokiais esminiais klausimais kaip atominės elektrinės statyba, savo pinigų keitimas ar net žemės pardavimas užsieniečiams, nes prieš 22 metus „ji rinko komunistus“ (tas, beje, nutiko ir kitose soc. lagerio valstybėse, tačiau ne dėl padidėjusių simpatijų komunistams, o todėl, kad išsivadavimo judėjimai tuomet rinkimuose išskaidė savo balsus suskildami), o dabar Tauta renka „komunistų pakaitalus, visokius darbiečius“ (tai netiesa – už darbiečius balsavo tik 8% Tautos. Ir pagaliau, kodėl turėtų jų bijoti, jei konservatoriai juos kviečiasi į valdančiąją koaliciją ar sudaro bendras koalicijas savivaldybėse?).

Taip paneigiami ne tik Sąjūdžio, kuriam V. Landsbergis vadovavo, programiniai siekiai. Taip paneigiama ne tik tautos išmintis per V. Landsbergio inicijuotą referendumą dėl nepriklausomybės 1991-aisiais. Taip paneigiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurią V. Landsbergis pats ir pasirašė: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“ (9 str). „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“ (3 str.).

Būtent taip ir gimsta diktatūros – kai kas nors nusprendžia, jog žino geriau už Tautą, kaip jai gyventi.

Čia ir yra Lietuvos dramatizmas ir didžiausias pavojus: besikeičianti kairės – dešinės valdžia nepajėgi sustabdyti tautos nykimo – išsivaikščiojimo, išmirimo, bet vis tiek manosi geriau žinanti, kaip ją gelbėti. Daugiau nei metus besitęsiantis tautos valios ignoravimas dėl atominės elektrinės yra nusikalstamas konstituciniu požiūriu. Tas pat daroma ir gniaužiant daugiau kaip 300 tūkst. piliečių teisę šaukti referendumą (pasitarimą) vienu iš pamatinių valstybei ir Tautai – žemės pardavimo užsieniečiams klausimu. „Lietuvių Tauta, įkūnydama prigimtinę Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje…” – taip rašoma mūsų Konstitucijos įžangoje.

Kodėl politiniai kairieji, politiniai dešinieji, valstybės vadovė bijo pakviesti juos rinkusius žmones į Konstitucijoje numatytą referendumą ir argumentais civilizuotoje diskusijoje, o ne neteisėta valdžios galia, įtikinti žmones, kad jų tiesiamas kelias yra Tautai geriausias?

Tai būtų ir puiki proga pagaliau rimtai pasitarti, kokios Europos, mes, lietuviai, norim. Juk žemės pardavimo užsieniečiams klausimas yra esminis ateities klausimas: ar mes per savo atstovus Europos Parlamente kuriame tokią ateities Europą, į kurią stojome 2004 m. – valstybių sąjungą, ar tą, kuri dabar Europos Parlamente kuriama be Lietuvių Tautos apsisprendimo referendume – kaip viena valstybė su simboliniais teritoriniais pavadinimais Lietuva, Latvija, Estija..? Kas bus, jei po dešimties – dvidešimties metų tokioje ES jau bus ne tik Ukraina, bet ir Rusija?

Ir svarbiausia – ar Lietuvių Tauta, kuri šiandien teisiškai saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, turi galimybių neišnykti tokioje Europos federacijoje?

O gal tai nebėra svarbus mums klausimas, nes kaip sako politikos elitas – pavojus yra ne beatodairiška emigracija, gimstamumą viršijantis mirtingumas (mūsų nebėra net 3 mln.), pavojus – ne žemės pardavimas užsieniečiams (nors niekas net dabar valstybėje nežino, kiek jos ir kas nusipirko), pavojus – ne parduotos užsieniečiams strateginės naudingos iškasenos, pavojus – ne atominės elektrinės (neseniai geriausi rusų atomo žinovai pripažino, kad nėra iki galo aišku, kokie ten vyksta procesai), pavojus yra tik Rusija?

Bet ką tuomet mes saugojam nuo Rusijos?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

31 komentaras

 1. alksnaitis:

  geras sraipsnis , geri žodžiai

 2. alksnaitis:

  Ko reikia lietuviu tautai, o ne elitui, kuris nekarta išdavė lietuvių tautą. Žvelgiant nuo Vytauto, Žygimanto laikų, kai elitas kalbėjo lenkiškai, lietuviu kalba buvo tik podukros vietoje…

 3. nepamirskit:

  Lietuvos valstybę
  pripažinto de jure
  Valstybė
  1918 03 23 Vokietija
  1920 07 12 RTFSR
  Data Šalis
  1990 m. gegužės 31 d. Moldova (SSRS sudėtyje)
  1991 m. vasario 11 d. Islandija (formaliai patvirtino 1922 m. pripažinimą)
  1991 m. vasario 28 d. Danija
  1991 m. gegužės 16 d. Slovėnija
  1991 m. liepos 29 d. Rusija (SSRS sudėtyje)
  Abi nepriklausomybes turim tik deka Rusijos pripazinimo!

 4. Nagi:

  gerai išmoko šis ponulis demagogija malti runkeliams melo miltus ir kabinti juos jiems ant ausų, bet manau kad Lietuvos Kremliaus agentams ateis greitai juodos dienos ir šie šuneliai vėl lys į tas pačias skyles iš kurių taip neseniai buvo išlindę.

  • S:

   Ponas, jūsų rašliava yra panaši į psichikos liga (paranoja?) sergančio kliedesius. Iš tikrųjų, nėra nei runkelių, nei Kremliaus agentų, o už žmonių niekinimą ir šmeižimą anksčiau ar vėliau teks atsakyti. Be to, pastovus gąsdinimas Rusija yra toks pats kaip tarybinių mankurtų gąsdinimai Vakarų imperialistais ir išnaudotojais TSRS laikais. Nepaisant to, kad ir vieni, ir kiti yra teisūs (tiek dėl Vakarų, tiek dėl Rusijos), mums jūsų santykių aiškinimaisi neįdomūs ir nekiškite jų Lietuvos žmonėms. Susirinkit savo mantą ir dinkit į abi puses (Rusiją arba Vakarus), galėsite ten reikštis, kol išgydys. 🙂

   • Kemblys:

    ,,S”,vėjas papūtė iš kitos pusės, kad jau kitaip žiaunas kraipai?
    Rašei juk apie savo ,,žmonių grupes”, kurios bendrauja su kitų šalių JĖGOMIS…

    • S:

     Įdomu pats su kokiom jėgomis bendrauji? Greičiausiai su jokiom, nes neturi jėgos. Esi sens bambeklis, ir tiek. Dabar teisingi žmonės bendrauja su užsienio tautinėmis jėgomis ir labai teisingai daro. Per kovo 11-os eiseną buvo atstovai iš virš 10 šalių. Reikia mokėt savo teises atstovėt ir apgint prieš visą pasaulį. Ir mes tai sugebam. Nes mes jaunoji karta ir turim patys JĖGOS. 😀 Mes jėga:
     http://www.youtube.com/watch?v=BRSaCb2v4SI
     1991 metais paleidot vadeles. Jūsų karta silpna. Dabar vėl sugebat tik bambėti ir kurti sąmokslo vaizdinius, kaip jus kažkas visada apgauna.

     • Kemblys:

      Nereikėtų lakstyti į užsienius paramos, jei būtumėte jėga. Neslėptum kas važiuoja ir ko tikisi, bet bijai, nes nesi užtikrintas, kad jiems pavyks. Jei nepavyks, tai niekas nesužinos, kad bandėte išduoti Tautą ir kas bandė. Teisingai rašau, baily? Tie, kurie stalino žvaigždę atvežė, važiavo norėdami gero visiems ir SAU.

      • S:

       Aš čia tardyme? 🙂 Pats tu bailys! Sėdi užsidaręs ir kuri pasakas, kaip “išduoda tautą”. Ko ten tikėtis? Eini ir išsikovoji pripažinimą savo Tautai. Jei pavyksta, tai rems Lietuvos Nepriklausomą Valstybę ir lietuvybę mūsų krašte. Jei ne – kariausim tada turbūt. Labai paprasta viskas, o kas kur ir kaip tai paklausk saugumo, tau pasakys vardais pavardėm (jeigu patys žino 😀 ), kembly. 😉

    • N:

     Ir kas čia tokio, jei bendradarbiauja? Jei bendradarbiavimas į naudą tautai ir Lietuvai – puiku. Negi izoliuotis reikia?

     • Kemblys:

      Buvo tokie, ir stalino žvaigždę atvežė. Paklausiau to ,,S” kas tokie, jis neatsako. Manau kokie nevykėliai, jei Lietuvoje balso neturi, tikisi sugrįžti su svetimomis jėgomis ir priversti mus skaitytis su jais.

      • S:

       Kol mano muzikinis atsiliepimas apie jėgas laukia patvirtinimo, aš parašysiu kaip bus. Įvyks viskas, ant ko putoji. Ir Vaišvila, ir tautininkai pasieks sėkmės, bus palaikomi žmonių. Mes sukursim tą lietuvių pasaulėžiūrą, apie kurią rašinėji. Bus ir Lietuva atkurta, ir NEpriklausomybė apginta prieš visą pasaulį. Ir laimės tie, kurie kažką sugeba veikti, o ne tik bambėti, kad “mus apgavo”. Esi kitiems pavydintis ir įtarinėjantis nevykėlis. Eik geriau kažką padaryk rimtesnio, tada bus priežastis skaitytis su tavim. 🙂

 5. SAVAS:

  …………….nepezėkim ,mano giminėj gal apie 12 išvyko, bet jau 10 grįžę,dirba čia,net keli žemę aria,……………………..laimingi,sukūria šeimas,………………………man rodos daug priklauso nuo auklėjimo,jei tėvai įskiepyjo , MEILĘ SAVO ŽEMEI,jie grįžta,kaip paukščiai,…………………

 6. pensininkas:

  Lietuvos Tautinės valstybės egzistavimui didesni priešai nei Rusija yra konservatoriai?

 7. Pikc:

  Taigi, turim kelias teorijas:
  a) didžiausia grėsmė – Rusija
  b) Rusija – ne grėsmė, grėsmė – Lenkija
  c) Lenkija ir Rusija – ne grėsmė, grėsmė – eurosajūzas
  c) grėsmė – tik valdžia (konservai/liberastai/eks-komunistai/oligarchai ir t.t.)
  Kyla paprastas klausimas – kodėl kiekvienos teorijos šalininkai koncentruojasi tik į vieną grėsmę, kitas ignoruodami? Iš kur toks selektyvus aklumas? Negi nieko nepasimokėm iš tarpukario, kai laukėm (pagrįstai) klastos iš lenkų, ir gavom peiliu į patikliai atsuktą rusams nugarą?
  Aš žmogus paprastas, ir mąstau paprastai: paklausiam savęs, kurie iš aukščiau išvardintų “žaidėjų” yra suinteresuoti, kad Lietuva būtų stipri tautinė valstybė – ir daug kas paaiškės. Pvz., kodėl visokie bumblauskai tuo pat metu gali varyti ir lenkišką (“kokia Vilniaus okupacija?”), ir rusišką liniją (“pokario pasipriešinimas okupantams buvo pilietinis karas”), kodėl, nors Varšuva lyg ir ne draugai su Maskva, bet neojedinstvininkai į rinkimus eina su rusais (o ir toje “senojoje” jedinstvoje jie kartu buvo), dalyvauja Kremliaus organizuojamuose renginiuose ir bičiuliaujasi su Latvijos ir Estijos rusų separatistais, kodėl komentatoriai “už rusus” ir “už liankus” tokie panašūs, kodėl lietuvių tautos ir valstybės dergimas tapo vos ne “gero tono” ženklu, ir tuo užsiima tiek “pro-rytietiški” neobolševikai, tiek “pro-vakarietiški” liberastai, kodėl visokių “mianynykų” patyčios iš tautos ir valstybės ne tik nebaudžiamos, bet ir dosniai finansuojamos bei viešai demonstruojamos (pvz. kad ir lietuviškas “boratas” – “redirected”), kodėl visi, kas nepritaria valdžios užmačioms, apšaukiami “rusų agentais”, tuo pat metu nepajudinant nė piršto dėl į Lietuvą plūstančios rusų propagandos (na, išskyrus tą vieną TV laidą), kodėl saugumo tarnybos tampo kažkokią prisvir t.t. ir pan.

  • Pikc:

   Atsiprašau – nutrūko. Turėjo būti: “… kodėl Lietuvos saugumo tarnybos tampo kažkokią prisvaigusią mergelę, nes rusų saugumas ją pakrikštijo teroriste, bet ignoruoja iš užsienio finansiškai ir politiškai remiamų neojedinstvininkų separatistų keliamą grėsmę valstybei ir t.t. ir pan.”

 8. G:

  Stancikas klaidina liaudį. III-čiasis ES energetikos projektas yra privalomas ir buvo numatytos datos kada turi pradėtas įgyvendinti, o, tai, kad Lietuva nelaukė iki paskutinės dienos skirtos įgyvendinimui, tai nieko nekeičia. Na ir ta pigi populistika apie prezidentę, pinigus, valgymą – čia kokiems baudžiauninkams skirta? Kurie nedrysta paprieštarauti Rusijai ne žodeliu? Vergo mastymas pas Stanciką. Kitas dalykas, kad p.Stancikas neišmano konstitucinės doktrinos – Konstitucija vientisas aktas(KT 6 str) ir nedalomas bei yra ne tik raidė, o ir dvasia Konstitucijos, kuri neatskiriama nuo raidės, bet jis Konstitucija skaito raidiškai pritempdamas iki sau naudingų minčių. Kitas dalykas elektrinė VAE – referendumas buvo patariamasis, ne privalomasis, tai du teisiškai skirtingi dalykai, Stančikas rodos šito nesuvokia? Tauta patarė, o ne įsakė. Dėl skalūnų Stancikas vėl šaudo pro šalį – žmogau, o kas gi finansavo tada antiskalūnų propagandą ir visą masinę isteriją, jei ne Gazprom, tarpininkai ir kt.suinteresuotos pelną gaunančios grupės? Dėl ŽEmės pardavimo vėl matosi aiškus Konstitucijos ir ES teisės absoliutus neišmanymas – 2004 m. Tauta referendume (pilietinė Lietuvos Tauta) pasisakė už stojimą į ES tuo pačiu pritardama ir pardavimui. Penktas dalykas, kad kalbėdamas apie diktatūra nesuvokia elementarių demokratijos principų (nors kurgi nesuvokia…) – Seimas yra atstovaujamoji institucija, atstovaujamosios demokratijos principu veikia, pilietinės Tautos renkama, apie kokią diktatūrą šitas profanas p. S kalba? Taigi, gėda pelėda meluoti p. Stancikai

  • N:

   Rusijai ir taip prieštaraujama. Net ir tada, kai visai nereikia. Draskomi marškiniai už JAV ar ES interesus paminant savus. Užtat bijoma tvirtesnį žodį ištarti Vakarams. Nereikia užsiciklinti ties praeitimi. Reikia žiūrėti į šios dienos realijas. Pavojus yra iš abiejų pusių, bet šiuo metu didesnis iš Vakarų (tiek ES, tiek Lenkijos, tiek JAV).

  • Kaunas:

   tam G. čia neskaito besmegeniai, todėl visiška š.. malimas yra metami kontraargumentai D.Stancikui. O pats D.Stancikas labai taikliai ir teisingai sudėliojo taškus ant “i”, tik kolaborantams labai skauda tai girdėti.

  • Ponui ar poniai ,,G":

   Nenusisnekekit.Paziurekit paskutine ,,Samokslo teorijos” laida-prasvieses protas,jei nesate tik pigus demagogas.

 9. bartas:

  paskaičiau pasisakymus ir nutariau, kad demokratinėje betvarkėje visi teisus. Ką daryt? Gal čigono pasiklausti.

 10. Mislyju:

  didziausias pavojus yr raudoni bolsevikiski konservai, per dvidesimt metu pasvinke ir nuodingi, nuo pasvinkimo pazaliave, del ko naivios megztos beretes, neiperkancios stirpiu akiniu, priimdamos uz sviezius zalius salotu lapus, yr visuotinai apsinuodije.

 11. Lietuvis-Kembliui:

  Sveikas, as tau duosiu “pauksteliu” “nuosimciu” Grys visi normalus. Anksciau ar veliau. Pinigais , ziniomis , o veliausiai kojomis i prieki arba urnomis. Gal Zilinsko, petraicio, jonaicio galerijomis.Tie keli pauksteliai kurie negrys, patikek, ju cia tikrai nereikia. Jei tie normalus kuriu man reikia negrys, tai as juos pats atsivesiu.Pasiziurek Jacqeous Cousteau filma apie lasisas ir pamastyk atsisedes, tu tai neblogai darai.Jei lasisos i neobliuotu lentu “lifta ” seda kad jas i Gimtine uzkeltu….O Rayanairas, truputeli geriau, sulips ir grys.

 12. Lietuvis:

  Dar pamirsau pridurti, kad is anksto reik pagalvoti kur mes juos visus sugryzusius desime.Mano nuomone reiktu kazkur pakrasciuose, bet beadle kad su tais baltiskais pakrasciais nelabai aisku.Ga but jie dabar yra sugryze, jei kur pas Baskus sedi ? Ar vokiskame pabaltyje ?Kita bedele ka su bliondinemis prastutemis darysime, kai susives visus “marokancus” ,”makaronus” ir turku “pashas” Ar keisime baltu pavadinima i pilkius ar kaip ?

 13. Dalija:

  Mano manymu kryptingai naikinama tauta,bet kad užliuoliutų žmones kaltina Rusiją.Rusija gaunasi, kaip priedanga norimam tikslui pasiekti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: