Žalvario amžiaus pamokos vartotojams (28)

Netoli Araišių ežero, jau Gaujos nacionalinio parko teritorijoje, stūkso vėjo malūnas, į kurį verta užsukti | valstietis.lt nuotr.

Netoli Araišių ežero, jau Gaujos nacionalinio parko teritorijoje, stūkso vėjo malūnas, į kurį verta užsukti | valstietis.lt nuotr.

Lygindami Lietuvą su Latvija, esame linkę tuojau pat nuspręsti, kad pastarosios pavelde nėra nieko tokio, ko neturėtume ir mes. Tačiau Araišių archeologinis muziejus po atviru dangumi netoli Cėsio miesto verčia pripažinti, kad nieko panašaus mūsų šalyje nėra.

Ne Valdovų rūmai

Latviai sugebėjo atstatyti vadinamąją polinę medinę senovės gyvenvietę ant Araišio ežero. Žinoma, tai ne Valdovų rūmai, nameliai ant polių kainavo latviams kur kas mažiau, tik ar čia esmė? Mediniu lieptu patekęs į Araišių kaimelį, įsikūrusį saloje, įslinkęs į žemą rąstinį būstą pasijunti atsidūręs… žalvario amžiuje. Pagarba savo senajai kultūrai, siekiu ją autentiškai atkurti, plėtoti kultūringą turizmą – štai kuo stiprūs mūsų braliukai!

Iš tolo išvydę vaizdingą kaimelį, tarsi plūduriuojantį ežere, pamanėme, kad ir čia koją įkėlė Holivudas, statantis kokį nors serialą „iš barbarų gyvenimo“. Tačiau tai nebuvo butaforija!

12 ha plotą užimantis muziejus nustebino skirtingų epochų statinių gausa. Iš panašių Europos muziejų Araišiai išsiskiria gerai išsilaikiusiu kultūriniu istoriniu Vidžemės kraštovaizdžiu bei unikaliais archeologiniais radiniais: įtvirtinta IX–X a. latgalių gyvenviete, Livonijos laikų  pilies griuvėsiais ir rekonstruotu bronzos (žalvario) amžiaus kaimeliu Meitu saloje.

Patekti į šios salos rąstinio namelio vidų per aukštą slenkstį pavyks tik susilenkus. Viduje – molinė krosnis patalpos viduryje, palei sienas – gultai ir suolai. Anot istorinių medinių pastatų žinovo Janio Apalso, vikingų laikais vienam žmogui tekdavę apie 3 kv.m gyvenamojo ploto, tad, jo spėjimu, vienu metu Araišiuose gyveno daugiau nei 70 žmonių. Didesniuose nameliuose galbūt gyveno giminės seniūno šeima, mažesniuose – glaudėsi šeimyniškiai arba nelaisvieji.

Araišių ežero pilis

Araišių ežero pilis

Rąstinių pastatų sienos suręstos iš vienas ant kito išilgai sudėtų, kampuose sukryžiuotų rąstų. Stogus laiko vertikalios kampinės kartys, sujungtos horizontaliomis sijomis. Panašūs stogai žinomi ir Estijoje, Gotlande, Škotijoje, Airijoje. Baltų žemėse jie išsilaikė net iki XX a., ir tai leido J.Apalsui spėti, kad būtent mūsų Baltijos pakrantė galėjo būti centras, iš kurio plito šis statybos būdas. Taigi Araišių gyvenvietė reikšminga visai baltų kultūrai.

Žalvario amžiaus gyvenvietė

Anot J.Apalso, ežerų gyvenvietės sudaro ypatingą Latvijos senovės paminklų kategoriją. Tai įtvirtintos latgalių gyvenvietės salose arba seklumose, 50–100 m atstumu nuo kranto, ant rąstinio pagrindo, kurį iš trijų pusių supo statmenai į ežero dugną sukaltų polių juosta. Rąstiniai namai buvo statomi su akmens krosnimis. Šiuo metu aptikta 10 gyvenviečių, ir tik trijų iš jų liekanų rasta virš vandens paviršiaus.

Viskas prasidėjo, kai Araišių ežere, 50 m atstumu nuo kranto, po vandeniu archeologai aptiko gyvenvietės liekanų. Vandens lygis senovėje čia buvo 2 m žemesnis nei dabar, o kasinėjant jis buvo metru nuleistas, aplink radimvietę supiltas pylimas, išsiurbtas vanduo. Be įvairių dirbinių, buvo atidengta apie 145 (!) gyvenamųjų, ūkinių ir gynybinių pastatų liekanų. Nustatyta, kad medžiai statybai buvo nukirsti 818– 989 m., tačiau geriausiai išsilaikę iki seniausio kultūrinio sluoksnio. Tai leido latviams pasiryžti rimtiems rekonstrukcijų darbams.

Negalima tvirtinti, kad Lietuvoje tokių gyvenviečių nebūta. Pirmosios, datuojamos 800–400 m. iki Kr., aptiktos ir išžvalgytos Luokesų ežere (Molėtų r.) dar prieš trylika metų. Vienoje ežero pusėje kaimelis nuo kranto buvo atitvertas dviem polių eilėmis, o kitoje – tilteliu sujungtas su krantu. Tačiau atstatyti jų rankos mums nepakilo. Gal pritrūko tos deficitinės politinės valios, kuri Lietuvoje yra aukso vertės?

Vėjo malūne ne velniai gyvena  

Netoli Araišių ežero, jau Gaujos nacionalinio parko teritorijoje, stūkso vėjo malūnas, į kurį taip pat verta užsukti. Tokie olandiško tipo malūnai iš tinkuoto riedulių mūro, su vėjo pasukama kepure, Baltijos šalyse paplito nuo XIV a. Panašus yra Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūnas. Rekonstruojant Araišių malūną, rastas akmuo su užrašu ANNO 1852. Grūdai čia buvo malami iki Pirmojo pasaulinio karo, bet ir dabar čia galima užsukti – iš anksto užsisakius, jums bus pravesta miltų malimo pamoka, kurią pademonstruos nagingi vietinės sodybos savininkai.

O jei pataikysite čia atvykti liepos 25-ąją, šv. Jokūbo dieną, pakliūsite į Duonos šventę, rengiamą nuo 2003 m. Jaunrudzu maizes diena kasmet organizuojama „ANNO 1852“ draugijos bei malūno sodybos savininkų, pakviečia ir brolius lietuvius iš minėto Žaliūkių malūno. Šios šventės sumanytoja – žymi latvių etnografė Indra Čeksterė.

Čia tiktų pacituoti Latvijos prezidentę, etnokultūros žinovę Vairą Vikę­Freibergą, kuri rašė, kad senovės latviai nesuvokė savęs kaip atskirtų nuo gamtos ar virš jos esančių būtybių, jie laikė save neatskiriama gamtos dalimi… O ar mes buvome kitokie nei mūsų broliai? Šiandien tokie latvių entuziastai kaip I. Čekesterė stengiasi grąžinti mus atgal į gamtą, atkurti pažeistą ryšį su ja.

Ko mus išmokė Araišiai? Vienas nagingas tautietis nusprendė Lietuvoje ant ežero susiręsti panašų namelį, kad jam „neknistų proto“, t.y. nedrumstų ramybės. O aš pagalvojau: kaip tada nedaug žmogui reikėjo ir kaip jam visko negana šiandien… O labiausiai mums trūksta ramybės, kurią amžiams pražudė aistra vartoti ir turėti.

Kategorijos: Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

28 komentarai

 1. lyvis:

  Ežeruose gyvenvietėse ant polių gyvendavo ketvirto luomo atstovai t y žiniai, dvasininkai, kurių būvis yra vanduo. Šitaip gyvendami jiems buvo labai patogu naktimis stebėti žvaigždes žiūrint į vandenį. lyvis

  • Arūnas Rasakevičius:

   Lyvių kalba – Venden

   • Vilmantas Rutkauskas:

    Nuo Lyvių žemių pavadinimo, jei neklystu, kilo prakeikto Livonijos ordino pavadinimas
    (Meistertum Livland).
    ——
    O štai šio straipsnio nuotraukoje ir vėl – klastingai rodoma tolumoje riogsanti božnyca.
    Straipsnio autorė, praėjus ištisiems krikščioninamiems ir kryžiais smaigstomiems šimtmečiams, ir toliau aiškiai kursto religinę neapykantą dar ne visai nukrikščionintiems baltams.

    • Amelija:

     Rutkauskai, kodėl Jūs tų kryžių taip bijote? Egzorcisto kun. dr. Arnoldo Valkausko nuomone, kryžiaus baimė yra vienas apsėdimo požymių. Juk krikščionys XXI amžiuje nesibaido pagoniškųjų simbolių, gerbia jūsų pažiūras, neniekina apeigų. Ar čia tik Jums vienam taip “kariškai” norisi kovoti prieš katalikus, ar tai jau platesnė ideologija?

     • Artūras Gotautas:

      Pagelbėju Vilmantui
      Kiekvienoje iš 44 aplankytų vidurinių mokyklų(gimnazijų)
      Tikybos klasėse ant sienų kabojo ir tebekaba toks “plakatas” ..
      ( http://dievogarba.files.wordpress.com/2012/01/vengtini-zenklai.jpg )
      Nors kiekviena valstybinė mokymo įstaiga savo įstatuose pabrėžia “tolerancija” – pakantumą.Net ir švenčiamos uoliai “tolerancijos dienos”
      Taigi,Amelija..
      Čia mažas trupinėlis to,kaip nuo mažens skiepijama nepakantumas kitiems,dažnu atveju tiems patiems Lietuviams.
      Skaldyk – Valdyk …

      • Amelija:

       Nesu tuo įtikinta. Kauno mieste sėkmingai veikia baltiškosios kultūros būreliai mokyklose, daug vaikų dalyvauja folkloro ansambliuose, paminimos Rasos, Lygiadieniai, netgi gauna finansavimą etnokultūriniai projektai (čia, žinoma, iš tos prakeiktosios Europos Sąjungos). Tėvai sprendžia, ar jų pirmokėlis eis į tautinio ugdymo būrelį, ar į informatikos pradmenų kursą. Ir čia jau nieko nepadarysi…

       Beje, kodėl tiek daug vaikų vedami Pirmosios komunijos, nors nei jų tėvai, nei seneliai nėra praktikuojantys katalikai? Mada, apsidraudimas (reikės “šliūbo”?) ar tiesiog bandos jausmas?

       Esu praktikuojanti katalikė, ir man tie spektakliai bjauresni už nuoširdų baltiškojo tikėjimo išpažinimą. Būkim visi, kokie esam, svarbu mylėti ir saugoti Lietuvą, o ne veidmainiauti.

     • tikras lietuvis:

      Jis ne bijo, o sako, kad tai – nesąmonė.
      :dry:

     • Artūras Gotautas:

      “KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS”
      2116: Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie „atidengs“ ateitį.45 Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčio Dievą baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba.

      2117: Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę. Kai tokius veiksmus lydi noras pakenkti kitiems ar kai ieškoma demonų pagalbos, reikia juos dar labiau smerkti. Amuletų nešiojimas taip pat yra peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai persipina su spiritizmu. Todėl Bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Vadinamos tradicinės medicinos priemonių vartojimo nereikia painioti nei su blogųjų jėgų šaukimusi, nei su naudojimusi kitų žmonių lengvatikybe.

    • tikras lietuvis:

     Pliek tuos gyvates kryžeivius, kad jie jaustų pirmapradę nuodėmę.
     :01:

    • lyvis:

     Vilmantai, pats, matyt, esi baigęs teologijos pradžiamokslį, todėl pagal kryžeivius ir sieji Lyvius su ordinu. Šitas lyvių ordinas yra vėlesnis reiškinys, o Lyvija buvo pagrindinis pagonių dvasinis ištakos ir siejamas su skaičiumi -5-. Todėl kryžeivių ir buvo pirmiausia nukariauta Lyvija. lyvis

  • tikras lietuvis:

   Vanduo čia ta prasme, kad jų vieta – vandenyje? 🙂

 2. Vilmantas Rutkauskas:

  Amelija,
  tavo ir tavo “žynio” Arnoldo žiniai pasakysiu, kad Kauno santakoje prie Aukuro ratu sudėti Akmenys vėl apipilti šįkart kažkokiais dažais. Štai aš ir sakau, kad kryžiuočių karo turistai prakeikti krikščionys šiandien tebekursto religinę neapykantą kiek ir kaip įmanydami.
  Galima ginčytis, kokį žydteologinį prookupacinį dydį šiandieninėje tavo krikščionybėje užima žydteologinių prateriotų velnių medžioklė, tačiau pradėkime nuo to, kad pačių lietuvių Dievų esmės ir Jų veiklos ypatumų aptarinėjimai — tai, geriausiu atveju, – tik su lietuviško pažinimo ir vertybių žmonėmis. o ne su prookupantais.

  • Amelija:

   Gerbiamas Vilmantai, kodėl pačiam atrodo, kad koks nors išprotėjęs asmuo atspindi visą katalikų bendruomenę? Yra asmenų, padeginėjančių bažnyčias, yra tokių, kurie teploja dažais aukurus, bet atėjo laikas Lietuvoje įgyvendinti santarvę, pakantumą kitaip manantiems, kitaip besimeldžiantiems ir t.t. Argi lėksi, ponas Vilmantai, niokoti musulmonų mečetės prie Vytauto parko vien todėl, kad jie garbina Alachą? Tikrai nedarysi to. Tai kuriam galui aistrintis dėl kryžių, bažnyčių ir pan.? Esam lietuviai, sutarkim būti pakantūs.

   • tikras lietuvis:

    Vilmantai,
    nepasiduok velnio gundymams.
    Tik šventoji ugnis, sukūrendama blogį, apvalys Lietuvą!
    P.S. jei ką, tai paskolinsiu degtukų. 🙂

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Aš giliai tikiu (todėl esu giliai tikintis), jog ateis išganingas laikas, kai visoms Romos katalikų božnycoms bus uždėtas turto areštas.

     • Amelija:

      Nesupratau. Už ką areštas ir kokiu BK straipsniu remiantis. Tamsta kaip teistas asmuo turėtumėte remtis argumentais.

     • tikras lietuvis:

      Vilmantui ir visiems, kurie buvote už tyrus ketinimus nubausti.
      Matote, dabar jums kiekviena paškustva prikaišios, o taip yra dėl to, kad nesitarėt kaip padaryti tai ko siekėt, kad tai kas reikia būtų padaryta ir nebūtumėte baudžiami, o gal nekovojote, kada jus užpuolė tų parazitų užsiundyti kiti parazitai – policija, teismai, prokuratūra, kurie tik ir temoka kaip visokius žioplius bausti, kurie nesugeba apsiginti, nes, kaip sakoma, vilkas prieš avis, o prieš gerą vilką – pats avis! 🙂

  • Povilas:

   Vilmantai Rutkauskai, tu vėlai gimei. Lietuvoje buvo puiki proga pakariauti prieš katalikus- čekistų daliniuose. Gal tavo tėvai- seneliai pasiplovė rankas partizanų kraujyje, o tu tęsi jų atminimą?

 3. tikras lietuvis:

  Abudu jūs – parazitai ant Lietuvos kūno.

  • tikras lietuvis:

   Povilui ir Amelijai.

   • Amelija:

    Vargšyti, ko taip nerviniesi?
    Tu esi lietuvis su sovieto mąstymu – vadinasi, netikras lietuvis. Esi partizanus išvadinęs banditais – vadinasi, esi komunistų palikuonis. Purkštauji, kad Lietuva yra ES ir NATO narė – vadinasi, norėtum, kad ji būtų Putino imperijos klapčiukė. Tikras lietuvis, o ne Latvių gatvės agentas, mąsto taip, kaip J. Vaiškūnas, Z. Zinkevičius, net išsilavinimo negavęs V. Rutkauskas. Tie žmonės nuoširdūs, tikri patriotai, o pats, kaip ir tariamasis Nepolitikas (gen. prokuratūra jau nustatė tos moteriškės tapatybę) – esate vergai, net deramo atlygio už savo kliedesius negaunantys.

    Jei Tu lietuvis – tai mes visi, čia diskutuojantys – indėnai. Patiktų pačiam tokia tvarkelė, ar ne?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: