Z.Vaišvila. Europos Sąjungos kelias nuo Vaclavo Havelo iki Dalios Grybauskaitės (42)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario ir Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos pranešimas perskaitytas spaudos konferencijoje Seime 2013 m. gegužės 9 d.

Karolio Didžiojo apdovanojimą 1950 m. įsteigė  Acheno miestiečiai. Jis tapo karo nualintos Europos simboliu, turėjusiu kviesti Europos tautas vienybei, solidarumui ir tarpusavio supratimui. VIII amžiuje imperatorius Karolis Didysis suvienijo frankų ir germanų gentis, Acheną padarė Europos centru. Acheno katedroje šimtmečiais buvo karūnuojami Vokietijos karaliai ir Šv. Romos imperijos imperatoriai.

1991 m. šis tarptautinis apdovanojimas už kovą prieš totalitarizmą Europoje buvo skirtas Čekoslovakijos Prezidentui Vaclavui Havelui –  disidentui ir kovos su komunizmu simboliui. Europa pripažino ir įvertino V.Havelo gyvenimo šūkį  „Tiesa ir meilė turi nugalėti melą ir neapykantą“, įgyvendintą Čekoslovakijos Aksominės revoliucijos metu. 2011-12-20 d. reikšdama užuojautą dėl Prezidento V.Havelo mirties Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad V.Havelas įkvėpė priešintis tuos, kurie neturėjo galimybės rinktis totalitarinėje sistemoje ir įprasmino taikias revoliucijas savo šalyje, kurios tapo pavyzdžiu Lietuvos disidentams.

Manau, daug kas Lietuvoje norėtų lygiuotis į V.Havelą, kuriam Lietuva turi už ką dėkoti. Po 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimo, prasidėjus Lietuvos ekonominei blokadai ir M. Burokevičiaus vadovaujamų kolaborantų bei TSRS kariškių siautėjimui, ne demokratiškoji Vakarų Europa, o 1989 m. gruodyje Čekoslovakijos Prezidentu išrinktas V. Havelas pirmasis pasiūlė TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui ir Lietuvos Respublikai pradėti tarpvalstybines derybas Prahoje.

Po 1991 m. sausio 13-osios Lietuvos atstovui Maskvoje E.Bičkauskui ir jo žmonai Jūratei prieglobstį pasiūlė Čekoslovakijos ambasada Maskvoje. Nedaug trūko, kad 1991 m. sausio 15-ąją Čekoslovakijos parlamentas būtų balsavęs už užsienio reikalų komiteto pateiktą rezoliuciją dėl Lietuvos pripažinimo – suklaidino nevienareikšmiškai dėl kolaboravimo su komunistine Čekoslovakijos valdžia vertintas tuometis užsienio reikalų ministras Jiří Dienstbieras, atskubėjęs į Federalinį Susirinkimą ir paskelbęs, kad esą Lietuva nenorinti jos paskelbtos Nepriklausomybės pripažinimo. Tai padarė buvęs šildytuvų gamyklos darbininkas, tapęs užsienio reikalų ministru tuo pat metu, kai V. Havelas buvo išrinktas Prezidentu.

V.Havelo biografijoje dar viena įdomi paralelė – 1990 m. vasaryje Prezidentas V. Havelas, lankydamasis Maskvoje, Čekoslovakijos ambasadoje surengė priėmimą TSRS disidentams. Zviadą Gamsachurdiją, tuomet buvusį namų arešte, tarybų valdžia išleido į šį priėmimą. Nuo tada Z.Gamsachurdija pradėjo savo rinkiminę Gruzijos Prezidento kampaniją. Tačiau koks skirtingas šių dviejų disidenų likimas – milijonieriaus sūnaus V. Havelo, visą gyvenimą likusio ištikimu moraliai politikai ir tikrosioms, o ne deklaruojamoms pseudodemokratinėms vertybėms, ir Z. Gamsachurdijos, „išvaliusio“ Gruziją nuo kultūros elito ir pirmojo bei vienintelio Gruzijos vardu 1991 m. rugpjūtyje pripažinusio Maskvos pučistus. Kas privertė ministrą J. Dienstbierą Čekoslovakijos parlamentui pasakyti akivaizdų melą apie Lietuvos siekius? Ar ne ta pati realybė, privertusi Austriją per 24 val. Sausio 13-osios galvažudžių grupės vadą M. Golovatovą grąžinti Rusijai, o neišduoti Lietuvai?

Todėl vertinti politikus būtina ne pagal biografijas, kruopščiai slepiamas nuo rinkėjų, bet pagal jų principus ir veiklą. 2013 m. Karolio Didžiojo apdovanojimas už Lietuvos indėlį siekiant ES vienybės ir visos Europos ekonominio stabilumo suteikiamas Lietuvos Prezidentei D.Grybauskaitei – visiškai Prezidento V.Havelo priešingybei. Tad kokiomis vertybėmis grindžiama šiandieninė Europos Sąjungos politika, jei vienodai įvertinami tiek kovojimas su totalitarine visuomene remiantis tvirta moralia politika, tiek konformizmas ir kolaboravimas su totalitarine visuomene?

Kuo skiriasi šiuolaikinės politikos lyderiai, kolaboravę su totalitariniais režimais, ir tie, kuriais tikėdami, žmonės kilo į Dainuojančiąją ir Aksominę revoliucijas? Tai būtina suprasti tam, kad žmones telkti, bet ne skaldyti. Pabandysiu atsakyti į šį klausimą, palygindamas Čekoslovakijos ir Lietuvos peripetijas.

Kodėl mes, Lietuvos piliečiai, rinkome Prezidentais A. Brazauską ir D. Grybauskaitę? Pirma mintis – Čekoslovakija priėmė Liustracijos (ten pavadintą Patikrinimo) įstatymą, o mes – ne. Ar to pakaktų? Kodėl Čekijos Prezidentu po V. Havelo tapo buvęs ankstesnės sistemos „aparatčikas“ ir didžiausias V. Havelo idėjinis priešininkas Vaclavas Klausas, kurį kaip Vyriausybės vadovą V.Havelas kritikavo dėl korupcijos ir valstybės turto išpardavimo? Štai ką dėl to Čekoslovakijos Prezidentas aiškino 1991 m. lapkričio 30 d. interviu Lenkijos disidentui ir vienam Solidarumo judėjimo lyderių, buvusiam Lenkijos užsienio reikalų ministrui Adamui Michnikui apie postkomunistinės eros raidą. Prezidentas V. Havelas, pats nukentėjęs nuo komunistinės sistemos, teikė Federaliniam Susirinkimui Patikrinimo įstatymo pataisą, leidžiančią asmeniui apeliuoti į teismą, o ne tik matyti viešai skelbiamus pranešimus apie jo galimą ar tikrą bendradarbiavimą su komunistiniu režimu ir jo spec. tarnybomis. Ir Lietuvos liustracijos procesų teismų istorija parodė, kad klausimas nėra toks paprastas – paskelbti ir tuo džiaugtis? V. Havelas net pajuokavo, kad vieninteliu tikru šaltiniu, galinčiu pasakyti tiesą, yra tik tos pačios sistemos žmonės.

Negali nepalyginti šios situacijos su Lietuvos Prezidentės veiksmais, reikalaujančiais jos paaiškinimo. Iš vienos pusės, D.Grybauskaitė ragina viešai skelbti su KGB bendradarbiavusių ir neprisipažinusių asmenų sąrašus, medžiagas (o kas tikrai nustatys, ar tai tikra informacija, ar tik ta, kurią KGB kažkodėl nusprendė mums palikti, nors turėjo pakankamai laiko viską išvežti?). Iš kitos pusės, mūsų Prezidentė pasipiktino, kad Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras viešai paskelbė apie liustracijos proceso taisykles pažeidusį Lietuvos kriminalinės policijos vadovą A.Matonį, iki pat 1991 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, t.y. iki pučo Maskvoje žlugimo, dirbusį KGB ir per keletą dienų perkeltą į Lietuvos policiją. Tuometiniam vicepremjerui ir VSD vadovui Z.Vaišvilai 2012 m. spalyje „Respublikoje“ paskelbus, kad A.Matonis sako melą apie jo tariamai gautą Lietuvos valstybės užduotį likti dirbti KGB, toks kadras, pasirodo, tinka mūsų Prezidentei. Net po to, kai liudytojo M.Žalimo byloje A.Matonis teisme liudija, kad dėl D.Kedžio ketinimo žudyti siuntęs pavaldinius apie tai pranešti prokurorams! Jei tai tiesa, tai kodėl A.Matonis šioje byloje tik liudytojas, o ne kaltinamasis, kaip jo pavaldiniai ir jo buvęs vadovas V. Račkauskas? Gal Prezidentei svarbiau, kad tokias atsakingas pareigas valstybėje užimtų lengvai valdomas žmogus?

V. Havelas labai paprastai paaiškina šio proceso esmę: „…vienas mano draugas, Standa Mitolas, 20 metų persekiotas ir negalėjęs dirbti, dabar gauna tūkstančio kronų pensiją, nes toks buvęs jo uždarbio vidurkis. O tas, kuris jį persekiojo ir neleido normaliai dirbti, dabar gauna penkių tūkstančių kronų pensiją, turi vilą ir daugybę kito gero. Žmonės pastebi tokius atvejus ir kalba, kad tik „viršūnėlės“ pasikeitė,.. tačiau realios, materialios, kasdienės skriaudos ir neteisybės nepašalintos. Todėl žmonės piktinasi. Juos veda ne keršto troškimas, kaip kad negausius politinius ekstremistus, o teisingumo siekimas, noras ištaisyti moralines ir materialines neteisybes… Tiesiog reikia baigti pradėtą viešųjų reikalų pertvarką,… jei mane pasiekia signalai apie kokias nors keršto arba fanatizmo apraiškas, labai griežtai stoju prieš.“

Kodėl J.Dienstbieras 1991 m. sausyje Čekoslovakijos parlamentui pasakė atvirą ir akivaizdžią netiesą apie tariamą Lietuvos nenorą būti pripažintai. Mano kuklios žinios leidžia manyti, kad priežastys labai panašios į tas, dėl kurių mums geriau pažįstamas Algimantas Čekuolis atvirai mūsų tautai sakė netiesą apie Visagino AE. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinėje grupėje mes buvo pripratę prie panašių A. Čekuolio viražų ir dažniausiai nekreipdavome į juos dėmesio. Tačiau praėjo 25 metai, pasikeitė kartos. Tad kokiomis mintimis ir nuostatomis maitinama mūsų jaunoji karta? Stabas, kuriam mus pratina melstis ir nieko negalvoti – taip vadinamos europinės vertybės – šiuo metu forsuotai mums brukte brukamos.

Kada Lietuva galutinai paslydo šiame kelyje? Manau, kad po to, kai 1993-05-01 d. V.Landsbergio įsteigta konservatorių partija, būdama opozicijoje, privertė 1992-1996 m. kadencijos Seimą priimti neprivatizuojamų valstybės įmonių įstatymą, kurį pati po 1996 m. laimėtų Seimo rinkimų pamiršo ir „Mažeikių naftą“ atidavė aferistams. Juos, 1992 m. pradžioje melagingai prisistačiusius D.Britanijos spec. tarnybų atstovais, mes išprašėme iš VSD. Ir Lietuva dar jiems primokėjo milijardą kitą, prisidengus beasmenės daugumos priimtu įstatymu. Neįsivaizduoju V.Havelo, darančio tai, ką šiuo atveju padarė V.Landsbergis. Po to, kai tai padarė mūsų Nepriklausomybės simbolis, Lietuvoje nebeliko viešo moralinio autoriteto.  Liko tik piktdžiuga ir rodymas pirštais vienų į kitus. Šis įvykis visiškai palaidojo moralę Lietuvos politikoje – besikeičiančios valdžios tik keitė žaidimo taisykles, bet ne esmę. Buvęs aparatas įgijo galimybę pasakyti – jie tokie patys. Todėl valstybę iš žemėlapio trynė ir naikino beasmenės valdžios, prisidengusios Seimo ar Vyriausybės kolektyviniais sprendimais. Praradus valstybės strateginius objektus, beliko tik parsiduoti ES apgaulei ir pinigams. Nereikėjo net 1940 m. prievartos. 2004 m. pseudoreferendume visa valdžia ir be baltų pirštinių atvirai pažeidinėjo įstatymus. Todėl gal ir nereikėtų stebėtis p. D.Grybauskaitės, tuo metu jau buvusios Lietuvos vyr. derybininko P. Auštrevičiaus pavaduotoja, karjera ir tuo, kad V.Landsbergis ir konservatorių vadovybė 2009 m. pragmatišką išeitį sau matė tik absoliučiai amoraliame politiniame žingsnyje – D. Grybauskaitės, dar net 1990 m. liepą, o gal ir ilgiau išlaikomos kolaborantų štabe TSKP CK lėšomis, siūlymui į Lietuvos Prezidentus. Ką pasėsi, tą ir pjausi – nenuostabu, kad V. Landsbergis šiandien „didvyriškai“ kovoja „didžiai morališkai svarbią“ kovą su savo partijos augintiniu M.Adomėnu.

Tačiau kodėl Lietuva ir mūsų tauta turi mokėti šią kainą? Netgi po to, kai tautai buvo leista pasakyti savo nuomonę referendume, ji visiškai nesvarbi beasmenei mūsų valdžiai. Pradžioje Prezidentė neatsargiai leptelėjo savo ar nesavo nuomonę dėl Tautos valios. Tačiau pasimokiusi iš karštakošiškos klaidos, dabar stengiasi žarijas žarstyti kitų rankomis.

Nustebino ir š.m. gegužės 3 d. „Respublikos“ apvalaus stalo diskusija apie Nepriklausomybę – jaunųjų socialdemokratų korifėjaus Juro Požėlos aiškinimas apie valstybės nepriklausomybę: „Aš suvokiu nepriklausomybę kaip nepriklausomybę nuo žmogaus teisių pažeidinėjimo.“ Ir viskas. Tai jau ne liūdna, tai – baisu. Jei mūsų elitinis jaunimas tik taip besupranta tautos ir valstybės prasmę, tai reiškia, kad ES propaganda apie tariamas žmogaus teises, be jokių pareigų sau ir visuomenei, derinama su prievartinėmis jos įgyvendinimo priemonėmis (mūsų prokuratūra skęsta baudžiamosiose bylose dėl mūsų tautiečių internetinių atsikirtimų į provokuojančius straipsnelius, o netruks į procesą įsijungti be mūsų tautos pritarimo steigiama Europrokuratūra), įstatymų primetimu, ignoruojant Lietuvos stojimo į ES sutarties sąlygas, pažengė labai toli. Gyvename melu ir apsimetame, kad jo nematome. Sutartis tik dėl sutarties, bet ne dėl jos vykdymo. Kuo šis bolševizmas skiriasi nuo TSRS bolševizmo, importuoto, beje, iš Vokietijos? Tik tuo, kad atvirai negrasinama ginklu, apsiribojama teisėsauga ir piniginiais svertais.

Taip vadinama Briuselio valdžia taip yra beasmenė. Labai patogi valdžios forma. Jokios atsakomybės. Europos parlamento vaiduo – tik simbolinis. Net Gorbačioviškame TSRS liaudies deputatų suvažiavime 1989 m. mums nedraudė suformuoti Lietuvos delegaciją ir pagal galimybes drauge ginti Lietuvos interesus. Suvienijus pastangas su kaimynais pasiekėme ir Ribentropo-Molotovo slaptųjų protokolų pripažinimą negaliojančiais nuo jų pasirašymo. Formaliai ES surinktus pinigus skirsto komisarai, kurių veikla ne tik neaudituojama, bet ir atsakomybė tik bendrapolitinė – pakeisti galima tik visą Europos Komisiją, bet ne atskirą komisarą. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka šiai pasirinktųjų, o ne išrinktų rinkimuose, kastai netaikoma. Kuo skiriasi ES pinigų ir valdžios galių skirstymo bei vienintelės galimos nuomonės turėjimo taisyklės nuo TSRS komisarų valdymo taisyklių. Laikmečiu ir savo forma, bet ne esme ir turiniu. Ar nesuprantame, ką reiškia paskutinis ES paklausimas Lietuvai, kodėl Lietuvos politinių partijų nariais negali būti užsieniečiai? Gal yra pasiruošusių, pvz. lenktyniauti su Lenkija, kas daugiau vieni kitiems perkels per sieną gyventi tautiečių, kurie stos į vietines politines partijas – Lenkija ar Lietuva? Ar ilgai apsimesime, kad nematome, kas vyksta? Kviečiu Lietuvos valdžią pasakyti, kokiu kursu Europos centrinis bankas įves eurą Lietuvoje? Atskleidus šią valstybės paslaptį visiems aiškiau būtų, kodėl Ministras Pirmininkas A. Brazauskas nenorėjo rizikuoti savo ir jo vadovaujamos partijos likimu dėl euro įvedimo.

Atsakymus į daugelį šių klausimų randame V.Havelo 1984 m. vasaryje parašytame straipsnyje „Politika ir sąžinė“: Sistema, ideologija ir aparatas atėmė iš žmogaus – tiek valdančiojo, tiek ir pavadinio – sąžinę, natūralų mąstymą ir natūralią kalbą, o drauge ir konkretų jo žmogiškumą. Valstybės primena mašinas, žmonės tampa statistiniais rinkėjais, gamintojais, pirkėjais, pacientais, turistais arba kareiviais. Gėris ir blogis – šios natūraliojo pasaulio kategorijos, vadinasi, praeities atgyvenos – politikoje praranda realią prasmę. Vieninteliu metodu tampa tikslas, o vieninteliu matu – objektyviai patikrinama ir matematiškai apskaičiuojama sėkmė. Valdžia aprioriškai yra nekalta, kadangi auga ne iš to pasaulio, kuriame žodis „kaltė“ dar turi prasmę.   Tačiau tobuliausią pavidalą tokia beasmenė valdžia įgauna totalitarinėse sistemose.… kaip tik Europa – Vakarų Europa suteikė, o dažnai tiesiog įteigė pasauliui visa, kuo šiandien ta valdžia remiasi: pradedant nuo Naujųjų laikų mokslu, racionalizmu, scientizmu, pramonės revoliucija, ir apskritai revoliucija, kaip abstrakcijos fanatizmu, ir baigiant natūraliojo pasaulio internavimu vonios kambaryje, pirkinio kultu, atomine bomba ar marksizmu. O dabar Europa, demokratinė Vakarų Europa, pati apstulbusi stovi prieš tokio dviprasmiško eksporto pasekmesV.Havelas šokiruojančiai apibendrina, tačiau pasako žiaurią tiesą: Neatsikračiau įspūdžio, kad Vakarų kultūrai labiau nei SS 20 raketos gresia pati Vakarų kultūra. O kai vienas kairuolis prancūzų studentas su nuoširdžiu užsidegimu pasakė, kad Gulagas buvęs duoklė socializmo idealams, o Solženicinas tėra asmeniškai įskaudintas žmogus, mane apėmė gili nostalgija. Ar Europa jau iš tiesų nebegali nieko pasimokyti iš savo pačios istorijos? Ar šis mielas vaikinas iš tiesų nesupranta, kad pats įtaigiausias „visuomenės gerovės“ projektas paliudys savo nežmoniškumą tą akimirką, kai pareikalaus bent vienos nesavanoriškos mirties, ir ar nesupras to anksčiau, nei jį patį nugalabys kokioje nors katorgoje netoli Tulūzos?

V. Havelas prisipažįsta, kad yra Ne politikos, kuri yra galios technologija, kibernetinis žmonių valdymas, tikslų parinkimo ir intrigų menas, o politikos – vieno iš būdų ieškoti ir rasti gyvenimo prasmę, saugoti ją ir tarnauti jai, politikos, kaip aktyvios moralės, tarnybos tiesai, kaip gyvojo žmogiškumo ir rūpinimosi artimu, šalininkas.

Geresnės alternatyvos jis nematė.

V. Havelas yra ir 2009 m. premijos „Die Quadriga“, skirtos Vokietijos suvienijimui, lauretas. Premija, pavadinta keturių žirgų skulptūros, vainikuojančios Brandenburgo vartus Berlyne, garbei, nuo 2003 m. spalio 3 d. skiriama žinomoms asmenybėms ir organizacijoms, kurios “savo perspektyvų vizija, drąsa ir atsakingumu vedė į priekį Vokietiją ir visą Europą”. 2011 m. šią premiją naujoji Europa nutarė skirti tuometiniam Rusijos premjerui Vladimirui Putinui, kuris, sakoma žiuri paaiškinamajame rašte, “vertas atskiro skyriaus istorijos knygoje”, kuris “kaip Petras Pirmasis nužymi ateities gaires” (beje, kito šios premijos laureato EK pirmininko J.M Barrosso oficialioje biografijoje sunkiai rasite įrašą apie jo buvimą Portugalijos pogrindinės Maodzeduninės organizacijos vienu vadovų). Šio premijos skyrimo V. Putinui nesustabdė masiniai protestai. Jį sustabdė tik tuo metu dar gyvas V. Havelas, pareiškęs dėl tokio sprendimo atsisakantis 2009 m. jam skirtos šios premijos.

Pakelkite rankas tie, kas manote, jog tokį protesto žingsnį galėtų žengti šių metų Karolio Didžiojo apdovanojimo laureatė, ir tie, kas manote, jog toks jos žingsnis sustabdytų tolimesnę Berlyno-Maskvos ašies, vėl sprendžiančios Europos tautų ir valstybių likimus, bendradarbiavimą, beasmenės ES valdžios kūrimą. Aš rankos nekeliu. Klausimas, ar Europos Sąjungai reikalingas supratimas tarp Europos tautų, ar reikalingos ir pačios tautos, tampa retoriniu. Beasmenei valdžiai reikia tik asmenų be savo nuomonės.

Šiemet Lietuvoje tarmių metai. Tačiau ar tarmės mums reikalingos kaip Briuselio muziejaus filialo eksponatai, ar tam, kad padėtų tautai ir mūsų valstybei, kiek jos beturime, išlikti šiuolaikiniame pasaulyje?

_______________

Vaclav Havel. Kas žmogaus galioje. Vilnius, „Vaga“, 1995 m.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

42 komentarai

 1. Getautas:

  Kur dingo visi 20 komentarų?

 2. Žaltys:

  Ar jau baigėsi gedulas dėl “antro galo” anekdotų karaliaus pasikorimo? Gal prieš kapstydamiesi Europoje patys save suderinkime, išmokime pas save atskirti pelus nuo grūdų?

  • skaitykite Z. Vaišvilos tekstą:

   Jei atidžiai skaitysite ir norėsite skaityti Zigmo Vaišvilos mintis, tai ir pamatysite, kad kalbama, visų pirma, apie mūsų, t.y. Lietuvos problemas – savo nuomonės neturėjimą, bestuburiškumą ir visiškai amoralią politiką.

   • deja:

    kokie politikai, tokia ir politika. Padorūs, sąžiningi ir teisingi Žmonės į politiką arba neina, arba “suėdami”, arba netgi numanant, kad gali ateiti ir JIE, su Tais Žmonėmis “profolaktiškai” susidorojama aplinkiniais keliais jau iš anksto, pristatant kelyje tam tikrų žabangų… Tarp tokių Žmonių, kurių vienodai paniškai bijo visos kairiosios ir dešiniosios jėgos – ir straipsnio Autorius, Gerb.Z.Vaišvila- vienas teisingiausių, sąžiningiausių, reikliausių, principingiausių, padoriausių Moralios Nacionalinės Politikos šalininkų.

 3. bižuterijos kolekcionavimas ar brežnevizmas?:

  Negalima lyginti mūsų “galmūrinės” damutės nei su tokiais iškiliais Politikais kaip V.Havelas, nei su kitais panašiais. V.Havelas dirbo SAVO Tautos labui, rėmė panašaus likimo šalis, kovojo su komunizmu- už tai atitinkamai ir buvo apdovanotas. Mūsų poniutei kur kas svarbiau pasidemonstruot savo “AŠ” prieš Briuselio biurokratus. Ir tam reikalingi blizgučiai- vieną tokių gavo vakar ir džiūgavo kaip mažas vaikas, gavęs saldainį, nors netamestinas ir brežnevinis variantas- susikabinti ant krūtinės kuo daugiau politinės bižuterijos- gražiau atrodys prieš Šeimininką Briuselyje. Tik klausimas- o kas geriau nuo to Lietuvai? Ar tik tai, kad savo kalboje šitą žaisliuką ponia “dovanoja Lietuvai”? Ko verta ponios veikla ir kuo ji naudinga SAVO valstybės interesams, jei jos esmė – pataikauti Šeimininkui ten, Briuselyje, ir aklai vykdyti Briuselio valią, išduodant Nacionalinius Interesus, pardavinėjant Valstybės Suverenitetą, be skrupulų nesiskaitant su LR Konstitucijos 2-uoju straipsniu? Joks prezidentas negaus apdovanojimo pavadinimu “už Europos VIENYJIMĄ” – kitaip sakant , už Valstybių savarankiškumo naikinimą (neskaitant kitų variantų už kitokius nuopelnus), jei sąžiningai dirbs tik savo šalies interesams. Dabar tai greičiau – išdavikiška veikla.

  • et:

   gal jūs, poniute, turite ausis, bet negirdite, turite akis, bet nematote? Klausykitės įdėmiau pačios Prezidentės, o ne jos priešų tauškalų apie ją. Ji kaip tik yra iš tų politikų, kurie pasisako už tautos suveriniteto išsaugojimą ES, bet už tai prieš ją gvoltu stoja neokairieji, neoliberalkai ir visokie kitokie “visuomenių destruktoriai” bei sorošiniai “atviros” visuomenės propagandistai. Jūsų nuomonė suformuota žiniasklaidos, kuri nutyli apie Prezidentės darbus, bet formuoja apie ją neigiamą nuostatas. Paskaitykite Jasiukaitytės straipsnį Karštam komentare apie tai kaip “mažumų” atstovas Triusevič siūlo naują “mažumų” įstatymą ir Prezidentūros atsakymą apie tai koks “gėris” iš tokio įstatymo gali išaugti. Kur dar kitur esate girdėjusi nagrinėjant prezidentūros atsakymus. Tai būtent homosovietikų sukilimas prieš Prtezidentę vyksta, o ne atvirksčiai. Prezidentė puikiai susipažinusi iš vidaus su homosovietikus, dabar iš pagrindų griana jų planus, prisidengus “perestroika, okupuoti ES. Juk turėjote žinoti apie šį dar Andropovo su Liubimovu sumąstytą planą – “Golghota, ili sekretnij plan Perestroiki”?

   • kiek patikimi KĖDĖS tikslo karjeristai ?:

    Matau tiesiai, o ne iškreiptai. Ir mąstymas mano loginis, o ne emocinis, kaip tamstos, kai pamatot Carienę ir iš karto žandikaulius išsinarinat beišsižiodama.
    O taip, Šventoji Carienė susipažinusi su sovietine sistema. Jai savo laiku ir tarnavo, net po Kovo 11-osios. Kai neliko Kremlius Šeimininko, susirado ir ėmė laižyt , atsiprašau, subinę Naujam Šeimininkui Briuselyje. Kad tik kuo aukštesnę kėdę gautų. Gavo. Pajunkim tikimybių teoriją. Kas būtų atėjus dar kitam Šeimininkui ar pačiam Velniui? Ponia dėl Šiltos Kėdės parsiduotų ir šiam. Smerktinas, nepateisinamas ir nepatikimas bestuburio šliužo elgesys.

   • gaila:

    tamstai ET labiau prie širdies prisitaikėliai , o ne tvirtas nuostatas turintys. Daukantynės poniutė, jei pastebit, labai aprimo. Nuo pirmų dienų ‘kapojo” galvas ko ne kasdien, o jau po 4 metų, matai, ministrai “dar įsivažiuos” į darbus, mat neseniai tik pradėjo… O realiai jau ne vieną reiktų nukapot. Ale mat rinkimai nebetoli, kažkas pakuždėjo, kad reikia naujo gerosios fėjos įvaizdžio. Taip, dėl kėdės, bet ne dėl Lietuvos. Šlykštu.

   • melas:

    “Ji kaip tik yra iš tų politikų, kurie pasisako už tautos suveriniteto išsaugojimą ES”.
    Kas , jei ne JI su Petru A. ruošė stojimo sutartį? Kodėl ta sutartimi leido briuseliui kištis į Lietuvos politinį ir ekonominį gyvenimą? Kodėl sutinkama šalyje įvesti svetimą valiutą, atsisakant nacionalinės valiutos? Kodėl leido Briuseliui išprievartaut Atominės uždarymą, nors ji turėjo licenciją dirbti toliau? Kodėl pagal Sutartį Lietuva privalo taikstytis su visomis ES direktyvomis? Kodėl Seimas be Referendumo ratifikavo Lisabonos sutartį? Juk Lietuva pagal Bambalinį 2003m referendumą stojo į , švelniai sakant, truputį kitokio pobūdžio ES, nei ji tapo po Lisabonos sutarties. Pagal kokį Sutarties punktą Briuselis dabar turi teisę reikalauti , kad Lietuvos partijų nariais (vadinasi, ir valdžios struktūrose, LR Seime) galėtų būti ir ne Lietuvos piliečiai ? Kurgi čia Valstybės Suvereniteto “saugojimas”, kai Lietuvai “ant galvos” lipa kas tik nori?

 4. Marta:

  _Išgirdusi daugybę pagyrimų iš Europos Parlamento pirmininko Prezidentė susikuklino: „noriu padėkoti už gražius žodžius, kuriuos per porą valandų išgirdau daugiau nei per visą gyvenimą”._ Rašo Delfis.

  Tai jau taip. Pranašu savame kaime nebūsi. Gal todėl ir Jėzus nedarė stebuklų savam kaime, kur jį pažinojo tik kaip “staliaus sūnų”. Mūsų Prezidentė pasmerkta panašiam likimui. O ir iš kur žnmonėms žinoti apie jos nuveiktus darbus, jei perkamoji žiniasklaida (vakar šia tema buvo gera Tapino laida, gaila, kad žiniasklaidos atstovai ją boikotavo) mūsų neapšviečia. Todėl Grybauskaitę mėgsa daugiausia tie, kurie moka i skaito užsienio kalbomis.

  Vakar išsižioję žiūrėjome tiesioginę laidą iš Vokietijos Karolio Didžiojo katedros, kurioje buvo karūnuoti 32 karaliai ir 16 karalienių..per LTV. Ceremonija išties atrodė tarsi Europos Karalienės vainikavimas. Išsipildė pagaliau Oskaro Milašiaus pranašystės apie tai, kad Lietuva mokins pasalio šalis demokratijos, kad į ją vyks pasaulio vadovai semtis patirties.

  Tiikrai nesitikėjau iš Europos Parlamento vadovo tokių pagyrų Lietuvos žmonėms ir jos Prezidentei. Buvo aišku, kad Merkel, Broso, Sarkozy žavisi Grybauskaite, bet kad šitas liberalas galėtų pasakyti tiek daug pagiriamųjų žodžių/ Tikrai nesitikėjau. Reiktų jo ir kitų kalbėjusių kalbas atspausdinti atskiru veikalu mūsų istorijaii ir piliečių savivertės pakėlimui, nes žiniasklaida mūsų tautą jau taip sumenkino, kad dauguma net ėmė tikėti, jog taip ir yra. Pasirodo LAIMĖTI ŠĮ EKONOMINĮ KARĄ EUROPOJE LIETUVIAMS BUVO GAL DIDESNIUS ŽYGDARBIS NEI RUSIJAI II PASAULINĮ. Todėl ne šiaip sau Prezidentė Gegužės 9 pavadino EUROPOS DIENA.
  Bravo Prezidentė.

  • ortopedas:

   “Vakar išsižioję žiūrėjome tiesioginę laidą”.. Jaučiasi… Išsižiojot, kad net žandikaulį išsinarinot. Dar ir šiandien nesusičiaupiat. Kreipkitės pas medikus, kiek gi būsit išsižioję?

  • Dėl LRT:

   Tai, kad LRT kitokios nuomonės apie ponią Prezidentę ir neskleidžia jau bent metai laiko. Maniau, kad bent iki Siaurusevičiaus perrinkimo bus tokia tendencija. Deja, giliau pakabinta. Prisiminkime pirmąją laidą ‘mES” su būsima “Europos karaliene”…
   Liūdna, kai pagrindinis transliuotojas, labiausiai prieinamas daugumai mūsų žmonių, slopina bet kokią kitą nuomonę, išskyrus vieną – tuščių liaupsių…

 5. Marta. Apie runkElitus ir manipuliuojamą "plebsą".:

  šio komentaro nepraleido “laisvoji” alkas.lt žiniasklaida:) Rasite jį po Laučiaus straipsnio Delfyje.

  • et:

   žiūriu aš į tą nuolat verkiantį Vaišvilioką ir galvoju – ot kokį prezidentą mes praradom!..
   O ašaros tik rieda, rieda… Juk jis tai mus nebūtų nuvedęs į Europą!..
   Nugi ne, jokiu būdu jis tokios klaidos nebūt padaręs!..
   Jis mus tiesiais į EURAZIJĄ būtų nuvedęs!..
   Vat šitaip. Ar dabar aišku jums, ką praradom?

 6. et:

  Nagi dėkui, tikrai nuoširdžiai dėkui komentaras.lt vadovei Giedrei Gorienei ir jos portale rašančiai vienintelei sveikai ir analitiškai protaujančiai rašytojai V. Jasukaitytei už mūsų Prezidentės palaikymą, už analitinius ir tikrai Lietuvai aktualius straipsnius.
  .Nes nei neoliberalui Vladimirui Laučiui atiduotas lrt.lt, kuriame šis sėkmingai nusikratė “aniniminiais komentarais kartu su skaitytojais ir yra priverstas kasdien per nacionalinę radiją reklamuoti savo niekieno neskaitomą ir niekam nebeįdomų “nacionalinį” portalą, nei, alfa.lt, nei respublika.lt, nei lrytas.lt, nei diena.lt, nei sorošistiniai tiesos.lt, nei ekspertai.lt ar “katalikišku” apsimetantis, bet neokairiųjų ir sorošistų propagandinius str. bespausdinąs ir nuo komentarų, Donskio pageidavimu (?) atsiribojęs bernardinai.lt tiesiog “nepastebėjo ” tokio įvykio, kaip mūsų Prezidentės apdovanojimas Karolio Didžiojo ordinu su visos Lietuvos plebėjų pastangų ir aukų, įveikiant krizę didžiu įvertinimu.

 7. et:

  _”Išgirdusi daugybę pagyrimų iš Europos Parlamento pirmininko Prezidentė susikuklino: „noriu padėkoti už gražius žodžius, kuriuos per porą valandų išgirdau daugiau nei per visą gyvenimą”._ Rašė Delfis.
  Tai jau taip. Panašu, kad Pranašu savame kaime nebūsi. Gal todėl ir Jėzus nedarė stebuklų savam kaime, kur jį pažinojo tik kaip “staliaus sūnų”. Mūsų Prezidentė pasmerkta panašiam likimui, nes visa Lietuva tik didelis jos gimtasis kaimas su jai priešiškai nusiteikusiu runkElitu, kuriam taip gera buvo manipuliuoti “plebėjais”, kol nepasirodė horizonte ši aiškiaregė, kiaurai sukčius (ir žodinius) permatanti Prezidentė. O ir iš kur tiems “plebėjams” žinoti apie jos nuveiktus darbus, jei perkama sukčių žiniasklaida (vakar šia tema buvo gera Tapino laida, gaila, kad žiniasklaidos atstovai ją boikotavo) mūsų neapšviečia. Todėl Grybauskaitę mėgsa daugiausia tie, kurie moka ir skaito užsienio kalbomis.Lietuvos “plebėjai” matyt neverti gerų žinių ir nuolat maitinami blogomis, tiesiog nustojo geromis tikėti.
  Vadinasi, kaip vakar per Tapino laidą ir buvo konstatuota, ŽINIASKLAIDA, NE ŽINIAS KURIA, BET KURIA VYKSMĄ, TIKSLINGAI FOMUOJA VISUOMENĖS BLOGĄ NUOMONĘ APIE MŪSŲ TEISIŠKAI IŠRINKTĄ PREZIDENTĘ. TAD KAM TARNAUJA MŪSŲ ŽINIASKLAIDA?
  Ar nereiktų žurnalistų sąjungos pirmininkui – ponui D.Radzevičiui pagaliau atsisistatydinti? Na, kiek gi galima sėdėti poste ir nieko neveikti? Juk lietuviai negauna žinių, o jis tuo tarpu gina Homoteises Dainiaus Pūro institute ir netgi veržiasi į Kultūros Tarybos vadovus. Kuria linkme toks žmogus keistų mūsų kultūrą, nesunku atspėti iš to skandalo, kuris kilo dėl Valdo Gedgaudo straipsnio Literatūrairmenas.lt ir po to sekusio nekairiųjų antpuolio, o vėliau netikėtos Valdo Gedgaudo mirties bei litmenio atribojimo nuo skaitytojų bei komentarų.

  Vakar štai išsižioję žiūrėjome tiesioginę laidą iš Vokietijos Karolio Didžiojo katedros, kurioje buvo karūnuoti 32 karaliai ir 16 karalienių… per LTV. Ceremonija išties atrodė tarsi Europos Karalienės vainikavimas. Išsipildė pagaliau Oskaro Milašiaus pranašystės apie tai, kad Lietuva mokins pasalio šalis demokratijos, kad į ją vyks pasaulio vadovai semtis patirties.Pirmininkausime ES. Kas galėjo to tikėtis anais laikais?

  Tiikrai nesitikėjau iš Europos Parlamento vadovo tokių pagyrų Lietuvos žmonėms ir jos Prezidentei. Buvo aišku, kad Merkel, Baroso, Sarkozy žavisi Grybauskaite, bet kad šitas liberalas galėtų pasakyti tiek daug pagiriamųjų žodžių? Reiktų jo ir kitų kalbėjusių kalbas atspausdinti atskiru veikalu mūsų istorijaii ir piliečių savivertės pakėlimui, nes žiniasklaida mūsų tautą jau taip sumenkino, kad dauguma net ėmė tikėti, jog taip ir yra ir nebetiki jokia gera žinia.
  O pasirodo LAIMĖTI ŠĮ EKONOMINĮ KARĄ EUROPOJE LIETUVIAMS BUVO GAL DIDESNIS ŽYGDARBIS, pareikalavęs aukų, NEI RUSIJAI II PASAULINĮ. Todėl ne šiaip sau Prezidentė Gegužės 9 (8?) pavadino EUROPOS DIENA. Pergalė pagaliau mūsų… Kada laimėsime informacinį karą?

 8. Martai arba et:

  tik tiek prividuriavai, kgbiste? Užuojauta, nes kgbistų, kūrusių vieno labiausiai 1988-1990 m. persekiojamo pavojingo ANTIsovietiko Z.Vaišvilos įvaizdį , idijotizmas neišgydomas.

  • et:

   tas labiausiai “persekiojamas” atvyko tiesiai iš Maskvos. Nuo 1979 m. spalio iki 1981 m. spalio dirbo stažuotoju Jungtiniame branduolinių tyrimų instituto Teorinės fizikos laboratorijoje Dubnoje (Maskvos sritis) ir kartu su ponu Laurinkumi ėmė kurti “sąjūdį” Gorbačiovo matomai “perestroikai” remti dar 1988m.
   1991 metais paskirtas Lietuvos saugumo departamento gen direktoriumi. 1991 m. vasario 22 d. atliko Lietuvos Respublikos Vyriausybės aparato vadovo funkcijas.Tapo Vagnoriaus pavaduotoju, visa “šoko terapija” vienas prie vieno pagal Gaidaro scenarijų. suorganizavo pirmąją tarpvalstybinę sutartį dėl oficialaus ir legalaus lengvosios ginkluotės ir šaudmenų nupirkimo Lietuvos Respublikai (iš Rusijos Federacijos)Jei klystu, pataisykit.

   2009 m. kovo 10 d. padavė prašymą Vyriausiajai Rinkimų Komisijai dėl kandidatavimo į Lietuvos Prezidento postą, o kovo 14 d. pradėjo kovą 2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, bet nesurino reikiamų parašų kiekio.

   Nuo 1993 – 97 JIS TAMPA “INFOVERSLAS” DIREKTORIUMI !!!
   Taip pat buvo leidinio „Žalioji Lietuva“ redakcinės kolegijos narys, laikraščių „Atgimimas“, „Respublika“ redakcinių kolegijų narys… Nepamenu kuriais metais “Respublika” faktiškai sunaikino Virgilijaus Čepaičio paruoštą DESOVIETIZACIJOS PROJEKTĄ, apskelbdama Čepaitį kgb agentu. Nors “Įrodymui” tebuvo pateikta eilinė grįžusio iš užsienio privaloma ataskaita. Toks žlugdymas – vienas iš kgb naudojamų savigynos metodų. 🙂

   Kažkuriuo metu, visur esantysis tampa “žaliuoju”, sustabdo Kruonio elektrinės statybą, (nes neva mokslininkai “įrodė”… panašiai kaip dabar mokslininki įrodinėja, kad nereikia skalūnų, nereikia atominės) , išgąsdina Europą dėl švedų sutvarkytos Ignalinos elektrinės, kuri dar būtų veikusi ir Lietuvai naudą nešusi, nes panašios galingos elektrinės veikia ir dar ilgai veiks Europoje, nes niekas dar neturi patirties kaip jas uždaryti. Po to privatizavo Medicinos biblioteką Vilniaus centre kur tvarkosi jo žmona… o gal spauda klysta?
   nuo 1997 m. – UAB „Parex lizingas“ (nuo 2007 m. gruodžio 18 d. UAB „Parex lizingas“ pakeitė pavadinimą į UAB „FF Lizingas“) direktorius; O kokia ten afera buvo su Parex banku? Gal kolegos geriau atsimena? Ir šį žmogų jis laikote “persekiojamu”? Nejuokinkit sviieto. Tiesiog nėr geresnio į Lietuvos prezidentus:) Kaipgi ne.

   • Jei pasakot A, pasakykit ir B, o gandus įrodykit:

    Vaišvila- branduolinės fizikos specialistas, fizikos mokslų daktaras – natūralu, kad stažavosi Branduolinių tyrimų institute. Kam čia kokios problemos, kompleksai?
    1988-06-03 MA vykusiame ir jau akademiko Vilko beišvaikomame susirinkime vienitelis Vaišvila išdrįso išeiti ir pasakyti: kuriam Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, sudarom sąrašą ir skirstomės. Taip ir įvyko. Kaip žinia, TAM susirinkimui dėl Sąjūdžio kūrimo būtent Vaišvilai buvo pavesta gauti patalpas MA ir, kuris tik prisidengęs susirinkimu perestroikai paremti, “išmušė” iš Vilko MA salę…
    Taip, 1991 sausio 13 Vaišvila pakirtas Vicepremjeru, nuo rugsėjo- VSD Direktoriumi.
    Kadangi tiek LR AT , tiek Vyriausybėje kuravo krašto apsaugos reikalus, 1992 vasarą jam Ladsbergis pateikė pasirašyti sutartį su Rusija dėl ginklų pirkimo. Tik ten buvo įveltas a.a. Konopliovas su intencija ginklų kontrobandai. Taip, Vaišvila Konopliovą pašalino, įkūrė valstybinį Ginklų fondą ir perrašė galėjusią būti pražūtingą Lietuvai sutartį. Čia kas – blogai? 🙂 Nepasakosiu toliau , skaitykit originalą http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/101/ antra pusė straipsnio “…Priėjome prie esminių įvykių, kurie 1992 m. buvo paskelbti valstybės paslaptimi…”

    Taip, nuo 1993 m. Vaišvila pasuko į verslą. Kokios problemos, Et?

    Taip, Vaišvila – vienas iš žaliųjų kūrėjas, aišku, buvo ir “Žalioji Lietuva“ redakcinės kolegijos narys. Kaip vienas aktyviausių Sąjūdžio žmonių, dirbo ir sąjūdietiškoje spaudoje.
    Praleidot, ponia Et, jis buvo ir LTSR valstybinio gamtos apsaugos komiteto Mokslo valdybos viršininkas (Brazauskas pasiūlė tą darbą, kad sutrukdytų Zigmui veikti Sąjūdyje, bet sustabdyti nepavyko- pasakojimas http://www.youtube.com/watch?v=PAivrA1k17w&list=PLA2P52oGyYC8tHTWCTBXxuaXGik9D1M0I – ~nuo 01.30). Zigmas Vaišvila buvo Lietuvos TSR valstybinės komisijos, sprendusios dėl Kruonio HAE statybos tęsimo, nariu. Ši valstybinė komisija nutarė tęsti Kruonio HAE statybą, o statybai pritariančias išvadas pasirašė ir Zigmas Vaišvila. Su vienintele išlyga, kad reikia sulaukti mokslinių tyrimų rezultatų dėl Kauno marių dugne esančio dumblo sudėties, aiškinantis iš Baltarusijos Nemunu atplukdytų sunkiųjų metalų kiekius ir sudėtį. Taigi, tokiu savo darbu Vaišvila niekaip negalėjo sustabdyti HAE statybos. Nors kita vertus, HAE elektros negamina, tik kaupia perteklių, tai iš jos ne “mirtino lygio” nauda… O ją stabdė Kauno žalieji su a.a Griciumi priešaky…

    Kažką , Et, prisipainiojot su senąja Atomine. Tik Zigmo Vaišvilos iniciatyvos ir įspėjimų dėka ir bendradarbiaujant su TATENA , 1990-2000 metais buvo žymiai pagerintas Ignalinlos AE saugumas – vėl žr. http://www.youtube.com/watch?v=PAivrA1k17w&list=PLA2P52oGyYC8tHTWCTBXxuaXGik9D1M0I
    (~ nuo 04.20 ). Beje, Vaišvila primygtinai siūlė pratęsti Ignalinos AE veiklą, kol ši turėjo linceciją normaliam tolimesniam darbui. AE uždarė europistai Auštrevičius ir jo pavaduotoja derybose su ES Grybauskaitė, neišsiderėję Teisės IAE toliau veikti. Tai KAS kaltas???????

    O kas čia per “pravatizacija” Medicinos bibliotekos ? Nuo kada bibliotekos privačios tapo? Paleckioko blūdai? Ir nuo kada bibliotekoje “tvarkosi” Vaišvilos žmona- viso labo Informacijos skyriaus vedėja ir ten dirbanti jau virš 30 metų? Ar , Et, norite pasakyti, kad Vaišvilos žmona- bibliotekos direktorė S.Kocienė? Kas per marazmai?

    Parexas lieka Parexu, ir ne bankas, o lizingo benrdovė, kurią bankas siekė dirbtinai subankrotint, bandydami daug ką “pripaišyt” lizingui vadovavusiam Vaišvilai. Ir kuo gi baigėsi teismai? Parexas pakėlė rankas…

    Kokios pretenzijos dėl persekiojimo, Et? Tai kokios mašinos paskui Vaišvilos žigulius sekdavo iš vieno Sąjūdžio renginio į kitą, iš vieno miesto į kitą nuo 1988metų? Ką norit paneigti? Kokių pavojingų TSRS sistemai Sąjūdžio žmonių pavardės figūravo pas KGBistus, kurie pirmiausiai turėjo būti susemti saugumiečių? Ne Vaišvilos ir kitų jo kolegų? Čia jau , Et, įrodykit, jei buvo kitaip…

 9. panašu,:

  daukantynė įdarbino savo klerką, kad paliaupsintų Viršininkę. Nes prie šio straipsnio tikėtis “natūralaus” carienės garbinimo niekas nesitiki ir nesulaukia. Įdarbinti savi, iš vieno kompiuterio ir e-pašto rašo :)) Kaip juokinga:)))

 10. Dėl V. Jasukaitytės liaupsinimo:

  Gerai, kad Et (Marta) prisiminė V. Jasukaitytę – bene aršiausią viešą Viršininkės garbintoją, kuriai karštas komentaras suteikia išskirtines galimybes reikštis. Gal užmiršote, kaip rašytoja “gulėsi ant bėgių” Aukščiausioje Taryboje, kad Nepriklausomybės traukinys neskubėtų labai… O šiaip tai pasidomėkite ir jos biografija. Bus aiškesnis bėgių iešmininkas.
  Savaitgalio pamąstymams. Sėkmės ir gero savaitgalio!

  • toks tokį...:

   Jasukaitytė, Grybauskaitė, Marta-et… Varnas varnui akies nekerta… Su grybauskiniais bolševikiniais demagogais diskutuoti beviltiška…
   O Jums- stiprybės ir sėkmės!

   • et:

    o jūs turbūt ne iš bolševikų šalies kilęs? nebuvote pionieriumi, nepriklausėte komjaunimui – KOMUNISTINEI JAUNIMO SĄJUNGAI? KUR GALĖČIAU TOKĮ SKAISTŲ ŠVENTĄ GRYNUOLĮ PAMATYTI? Gal susitinkame kur nors… pvz. prie buvusių kgb rūmų? a? pakalbėtume iš širdies. Apšviestumėte mane kas yra kas mūsų tėvynėje?

    • tarp kitko..:

     jei kam įdomu- aš nepriklausiau, nors į mokyklą išėjau gūdžiais 1980:) Sugebėjau (su šeimos pagalba) neturėti net spaliuko ženkliuko, nebekalbant apie ponierius ar komjaunuolius (beje, nebe visi mano bendraamžiai ir spėjo pabūt komjaunuoliais – įsiliejo į ką tik gimusį Sąjūdį). Ir ką- nieko neatsitiko , likau gyva ir sveika, per daug “sukirsti” mano pažymių mokytojai tiesiog neturėjo jokių galimybių, išskyrus Sąjūdžio Gimtadienio rytą 1988-06-03 ir rusu k. egzaminą- kai miesto partijos vado žmona ir auklėtoja rusistė paskutinį kartą dar parodė šiokią tokią savo jėgą “pagąsdinimui”… …). Bet nematau bėdos, jei priklausęs žmogus (“nepriklausymas” tiesiogiai priklausė nuo šeimos požiūrio ir nusistatymo, nuo tam tikro sovietinės sistemos patyrimo) pasišalino iš tos sistemos iki Esminio Lūžio 1990m. Bet kuriuo atveju, ir ne kiekvienas “priklausęs” studijavo ar dėstė Komunizmo aukštuosius mokslus, ypač po Kovo 11-osios… Atskirkit logiškai juoda nuo balta ir nemanipuliuokit buvusia situacija.

    • nebuvau:

     niekam nepriklausiau ir aš. Ir truputį anksčiau , nei kolegė. Nei mokykloj, nei Universitete, net ir mano darbui nesutrukdė.

 11. Galindas:

  Sveikinu ir turiu vilties, kad dabar galėtų Prezidentė tuo pasinaudoti ir užmegsti strateginius santykius su Vokietija – demokratiška ir turtinga šalimi. Tai pasiustų Lenkija ir reikia kuo greičiau tą padaryti, Prezidente. Linkiu sėkmės.

 12. A:

  Čekistais netikiu, o Vaišvila tikiu.

  • medus:

   visada norėjau ką nors panašaus parašyti – apie tikėjimą Z. Vaišvila. man atrodo, žmonės liovėsi įsiklausyti į save, prarado tą gebėjimą, gal nebenori girdėti savo širdies, intuicijos. o aš dar girdžiu. su šiuo žmogume gyvenime neapsikeista nė vienu žodžiu, tačiau širdyje žinau, kad nors ir kibiras pamazgų jam ant galvos būtų užpilta, tikėčiau juo. ir tas tikėjimas jo teisumu visada pasitvirtina. tiesiog intuityviai jaučiu, kad jis yra doras, dirbantis Lietuvai žmogus. tokių likę mažai, o dar daugiau atsiradę tų, kurie sąmoningai nori jį apjuodinti. nenuperkami ir kalbantys tiesą juk pavojingi ar ne?

   • Tiesa:

    Tikrai yra daug žmonių , kurie jaučia, žino tą patį ir pasakytų tą patį. 25-eri prabėgę metai- tiesus įrodymas. Nedaug , kad ir tų pačių sąjūdiečių , išliko tiesiame idėjiniame kelyje, išliko savimi, nepakeitę “kailio”, neparsidavę, tokie pat sąžiningi, tiesūs, reiklūs., nepalaužiami .. Tęsti būtų galima ilgai… Bėda kita- politiškai ir dvasiškai degradavusi lietuvių dalis, kurie labiau tiki naujais , už didelius pinigus žiniasklaidoje reklamuojamais “dievukais” ir jų melu. Deja, tai Lietuvos tragedija, kurios dar vis niekas nesuvoka ir ją gilina.

    • medus:

     manau, kad vis daugiau žmonių suvokia ir supranta, na bent jau, kad “kažkas netaip”. o kaip? ieškant galima rasti, padeda ir tokie tinklapiai kaip šis. aš tikiu, kad ne viskas prarasta, nors dabar tikrai esame melo ir netiesos duobėje. bet bus šviesiau, neabejoju 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: