Z. Vaišvila. Laisvė pasiekiama tik žmogaus kitimu… (video, doc) (22)

Zigmas Vaišvila | lrs.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | lrs.lt nuotr.

Skelbiame sausio 24 d.  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos Laikinosios gynybos vadovybės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje „Kodėl toleruojama situacija Sausio 13-osios byloje ir antivalstybinė Algirdo Paleckio veikla?“  perskaitytą pranešimą ir pateiktus dokumentus, bei šios konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą. Šioje spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo savanorių gynėjų būrio vadas Antanas Kliunka.

Pasiekti kažką valdžia gali tik palaikoma žmonių. Tam reikia abipusio pasitikėjimo, pagrįsto pagarba vieni kitiems ir tiesa. Tik ne skaldymosi ir melo, kiršinimo. Tokio, kuris kilo ir dėl didžiausio mūsų valdžios istorijoje verslo projekto „Visagino AE“. Vakar Prezidentas D.Grybauskaitė suprato, kad taip paprastai, kaip jai atrodė, nepavyks ignoruoti Tautos valią. Nors ir neturėdama konkrečių ir aiškių argumentų, negrindžiamų melu, prakalbo apie naujo referendumo tuo pačiu klausimu organizavimą. Tik naujas valdančias partijas dar reikia prispausti. Bėda – naujasis Seimas ne toks paklusnus, kad vykdytų kiekvieną, kad ir nelabai aiškų, Prezidentės pavedimą. Pasibaigė Sausio 13-osios minėjimas ir vėl alyvos į ugnį? Ar neįmanoma su Tauta kalbėti ne tik deklaracijomis, o paprastai ir nuoširdžiai, argumentų kalba ir, svarbiausia, gerbiant pašnekovą – šios žemės suvereną? Nedalinant valstybės suvereniteto vienasmeniais pareiškimais ar buvusio teisingumo viceministro pareiškimu įsivedant Europrokuratūrą. 2004-2008 m. kadencijos Seimas bent  formaliai, kad ir neskaitęs ES biurokratų „paklodėse“ surašytų vinguriavimų, Tautos vardu pritardavo viskam, ką mums siųsdavo iš Briuselio.

Ar Sausio 13-osios minėjimas yra tik paradinis formalumas, ar, kaip pati Prezidentė D. Grybauskaitė savo sausio 13 d. kalboje teigė: „laisvę turime ginti kiekvienas ir kasdien“. Tad pradėkime bent nuo šių metų Sausio 13-osios – Kovo 11-osios salėje visi žiūrėjome žuvusiųjų artimiesiems į akis. Sausio 13-osios kalboje priminiau Arkivyskupo Sigito Tamkevičius žodžius: „Lietuvai reikia meilės tiesoje“. Tačiau ne visi panoro tai suprasti, o kai kam, matyt, ir nevalia apie tai garsiai kalbėti.

Ar reikia tik kalbėti, ar ir daryti ką nors, kad žmonės patikėtų gražiai kalbančiais? Ypač stoiškai ir patriotiškai ramiai keltą metų stebint A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos demagogiją ir tyčiojimąsi iš valstybės, jos gynėjų ir Sausio 13-osios aukų. Kodėl nenorime suprasti, kad tai tapo atvirai vykdoma valstybine Rusijos politika, kuria siekiama ne tik gelbėti Sausio 13-osios bylos įtariamuosius, bet ir sugriauti vieną svarbiausių Lietuvos moralinių ir vienybės veiksnių tiek užsienio akyse, tiek Lietuvoje, tiek kiekviename mūsų – gal tikrai patys šaudėme savus? Neturėdami ginklų, ir visiškai nuvertindami TSRS jėgos struktūras, KGB ir GRU. Nesvarbu, kad viską tuomet ištyrė drauge Lietuvos ir TSRS prokuratūros, ir viskas visiems tuomet buvo aišku. Nepatikrinę A. Paleckio skelbiamų citatų konteksto ir viešai skelbiamos Sausio 13-оsios bylos medžiagos, apsimetame, kad nesuprantame, ką mums sako Laisvės gynėjai, kas buvo pasakyta Z. Vaišvilos kalboje Sausio 13-ąją.

Todėl šiandien pristatome jau pasirašytą Laisvės gynėjų kreipimąsi į Seimą, Generalinę prokuratūrą ir Teisingumo ministeriją. Jį įteikiame adresatams ir skubos tvarka  prašome grąžinti VSD ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijas tiriant nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir nusikaltimus valstybei, o Prezidentą D. Grybauskaitę – paaiškinti, kodėl ji inicijavo šią baudžiamojo proceso pataisą. Prašome panaikinti Generalinio prokuroro įsakymą dėl Specialiųjų tyrimų skyriaus likvidavimo, nes įsakymas ne tik prieštarauja tebegaliojančiam LR Aukščiausios Tarybos nutarimui, kurį inicijavo ir pasirašė tuometinis šalies vadovas V. Landsbergis, bet ir rimtas smūgis šios bylos tyrimui. Prašome grąžinti į šį skyrių ten dirbusius prokurorus. Prašome paskelbti, kodėl ir kuriems Sausio 13-osios bylos 15-ai įtariamųjų panaikinti įtarimai (tokiu atveju šią informaciją viešinti jau galima), argumentuojant, kad jie nešaudė ir nežalojo žmonių. Prašome pakeisti prokuratūros įstatymą, nustatant, kad prokuratūros veiklą reglamentuojančius Nuostatus ir struktūrą tvirtintų Seimas, siekiant išvengti siurprizinių situacijų ir užtikrinti stabilų valstybei svarbios institucijos darbą.

Prašome pradėti ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje ir dėl visų 1990-1991 m. užsienio agresijos ir valstybės perversmo organizatorių bei vykdytojų, kolaborantų galimai nusikalstamų veikų, atnaujinti nutrauktus tyrimus dėl TSRS GM, KGB ir VRM struktūrų įvykdytų nusikaltimų, nes tai buvo užsienio šalies agresija – Sausio 13-osios byloje ne tik Lietuvos teismai vadovavosi tuo, bet ir Europos žmogaus teisių teismas patvirtino, kad nuo 1990 m. kovo 11-osios Lietuvoje galiojo Lietuvos, o ne TSRS įstatymai.

Dėl keletą metų trunkančios A. Paleckio ir jo vadovaujamo Socialistinio liaudies fronto antivalstybinės veiklos, patvirtintos 2011 m. VSD ataskaita Seimui ir tęsiamos bei plečiamos iki šiol, prašome ne tik patikrinti šios partijos veiklos atitikimą Lietuvos įstatymams, bet ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų galimai nusikalstamų kelerius metus besitęsiančių veikų, atitinkančių BK 154 str. 1 d. (šmeižimas), 155 str. 3 d. (įžeidimas), 313 str. 2 d. (mirusiojo paniekinimas), 118 str. (padėjimas Rusijos ir Sausio 13-osios bylos įtariamųjų veiklai prieš Lietuvos Respubliką) požymius.

Kreipiuosi į tuos, kurie Z. Vaišvilos kalboje nenorėjo matyti jos turinio – Sausio 13-osios byloje įsiteisėjusiu 1999-08-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu nustatytų faktų. Paneikite juos arba atsiprašykite Sausio 13-ąją žuvusių artimųjų, sužeistųjų ir Laisvės gynėjų:

– 1989-12-19 d. nuo TSKP atsiskyrus savarankiškai LKP, kiti Lietuvos komunistai liko M.Burokevičiaus vadovaujamoje LKP/TSKP, kuri buvo kitos valstybės partijos TSKP dalimi ir Lietuvoje siekė antivalstybinių tikslų, nepripažino Lietuvos nepriklausomybės, baugino karine jėga, trukdė kurti nepriklausomos valstybės kariuomenę, muitines.

– Ypatingosios padėties įvedimo planą M. Gorbačiovo nurodymu nuo 1990 m. pradžios ruošė TSRS GM pavaduotojas V. Ačalovas, kuris jį bandė įgyvendinti Lietuvoje 1991 m. sausyje.

– Po 1990-02-24 d. įvykusio XII šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimų pirmojo turo, paaiškėjus, kad Sąjūdžio deputatai turės parlamente daugumą, 1990-02-28 TSKP CK nutarimu dėl jos nuosavybės Lietuvoje Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje įsikūrė TSKP finansuojamas antivalstybinės veiklos organizavimo štabas Lietuvoje su leidimų sistema, karine apsauga (LKP CK pastate ilgai buvo dviejų LKP dvivaldystė, trukdžiusi LKP/TSKP atvirai organizuoti antivalstybinę veiklą). Todėl nuo 1990-03-25 d., karine jėga išmetus iš šios mokyklos Vilniaus pedagoginį institutą, jame veikė ne tik visasąjunginė partinė mokykla ir politologijos mokymo centras, bet ir antivalstybinės radijo stotis „Tarybų Lietuva“, spaudos redakcijos lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.

Todėl tie, kurie po šios mano kalbos susirūpino valdžios praradimo ar Prezidento D.Grybauskaitės klausimu, visų pirma, konservatoriai, turėtų pasakyti viešai, kodėl 2009 m. pasirinko ir Tautai pasiūlė šią kandidatę į Lietuvos Prezidentus? Nežinojote Atgimimo istorijos, kurios dalyviais buvote? V. Landsbergiui, kuris tapo mūsų Nepriklausomybės simboliu ir kurio atsakomybė dėl jo veiksmų ir žodžių yra pati didžiausia, siūlyčiau susipažinti ne tik su jo 1996 m. samprotavimais Seime dėl aukštųjų partinių mokyklų, ruošusių TSKP nomenklatūrą, bet ir jo paties liudijimais Sausio 13-osios byloje. Kai mano žodžiai 2009 m. pavasaryje Jums nieko nebereiškė, parašiau viešą kreipimąsi į konservatorių partiją „PERŽENGTOS MORALĖS POLITIKOJE IR ATSAKOMYBĖS RIBOS“, kurį 2009-05-18 d. Lietuvos Prezidento rinkimų išvakarėse išdrįso paskelbti tik „Laisvas laikraštis“. Kodėl tada V.Landsbergis ir konservatoriai nieko nepaaiškino rinkėjams? Kodėl jau tada apie šią kandidatę viešai buvo galima kalbėti tik labai gerai arba nieko? Kodėl prieš rinkimus pataisytas įstatymas, akivaizdžiai pritaikant jį būsimai kandidatei? Kodėl vieši TV debatus rinkimų metu ribojo minutės reglamentas? Ar pasakysite, kad neskaitėte 2009-05-11 d. www.balsas.lt interviu su Z. Vaišvila „Dalia Grybauskaitė begėdiškai meluoja“? Atsakykite bent savo rinkėjams, kuriuos tebeklaidinate savo pasirinkimu iki šiol – kokią moralinę teisę turite klaidinti net tremtyje gyvenusius? Paaiškinkite jiems, kodėl D. Grybauskaitę gina A. Paleckis, kurį atvirai remia net Rusijos URM ir kurį „puola“ Z. Vaišvila su savanoriais? Kodėl Z. Vaišvilą dėl Sausio 13-osios bylos medžiagos paviešinimo ir bent jau moralinio p. D. Grybauskaitės pasirinkimo puola ne tik A. Kubilius, V. Landsbergis, bet ir A. Paleckis? Kodėl š.m. sausio 12-ąją dėl A. Paleckio „puolimo“ susilaukiau net V. Landsbergio priekaištų? Sudėtinga rasti logiką? Bandykite bent rasti moralės likučius, jei dar rūpi politinė ir ne tik politinė atsakomybė. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas pasisako už Nepriklausomybės Akto signataro kalbos cenzūrą? Jūsų vidiniam nusiraminimui paaiškinsiu, kad galų gale sužinojęs, kad mano prašymu man suteikta teisė kalbėti sausio 13-ąją, kalbą ruošiau paskutiniąsias dvi naktis. Tad net Jums labai norint Jūsų peržiūrai kalbą galėjau pateikti tik sausio 13-osios rytą, tačiau pramigau. Labai atsiprašau dėl to.

Jei teismo nustatyti Sausio 13-osios byloje ir Z.Vaišvilos viešai pateikti faktai, LGGRTC direktorės T.B.Burauskaitės patvirtinimas, kad dabartinis Lietuvos Prezidentas šioje įstaigoje dirbo dar 1990 m. liepą (jei ne ilgiau), Jums nėra argumentai, verti dėmesio, tai gal Jūsų ir Jūsų rinkėjų moraliniam apsisprendimui padės š.m. sausio 19 d. Delfi.lt interviu su p. D.Grybauskaitės bendradarbiu Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje V.Lukoševičiumi, patvirtinusiu, kad jis ir p. Dalia buvo šios partinės mokyklos vadovybėje. Tai patvirtino jos bendradarbis – vienas šios mokyklos vadovų, o ne kažkoks Zigmas, sužinojęs kažką iš kažkokios Rūtos, tik dvi savaites tyrusios p. D. Grybauskaitės darbo bylą ir radusios kažkokį įsakymą. Svaresniam šių aplinkybių vertinimui pateiksiu 1989-12-29 Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymo Nr. 193 rusų kalba išrašą dėl D. Grybauskaitės – šios įstaigos mokslinės sekretorės, t.y. vieno pagrindinių vadovų – atlyginimo padidinimo 30% dėl šių pareigų. Priminsiu, kad tai atsitiko iškart po savarankiškos LKP atsiskyrimo nuo TSKP XX-ame LKP suvažiavime 1989-12-19 d., o Vilniaus aukštosios partinės mokyklos partinės organizacijos susirinkime renkant delegatą į šį suvažiavimą – kandidatui Partinės ir tarybinės statybos katedros dėstytojui J. Arvasevičiui pareiškus, kad jis už savarankišką LKP, „Salėje kilo triukšmas švilpimas, replikos „nacionalistas“, „separatistas““. Kandidatu jo neišrinko ir nedelsiant išmetė iš darbo, nes tai buvo TSKP nomenklatūros ruošimo visai TSRS mokykla, kuriose dėstytojais buvo skiriami tik partijos nomenklatūros ar KGB, GRU asmenys. Sausio 13-osios bylos citata: „Vilniaus aukštoji partinė mokykla buvo tiesioginėje TSKP CK priklausomybėje. TSKP CK tiesiogiai tvarkė materialinius ir finansinius Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dalykus.“

Cituoju dar vieną V. Lukoševičiaus paliudijimą: „Dalia buvo priėjusi asmeniškai prie manęs, sakė: „Aš su jumis“. Daryti kitokią išvadą, kad p. Dalia buvo neatsiskyrusioje LKP/TSKP ir tik patyliukais „rėmė“ atsiskyrusią LKP, kuri (tuomet – jau socialdemokratų partija) 2009 m. pavasarį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubui patvirtino, kad p. D. Grybauskaitė nebuvo šios partijos nare, neįmanoma. Tai primena jau Prezidėnto D. Grybauskaitės viešą užsipuolimą tų, kurie pagarsino, kad Lietuvos kriminalinės policijos vadovas A. Matonis, anot LGGRTC vadovės T. B.Burauskaitės, pažeidė Liustracijos įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka pranešti apie jo darbą KGB iki 1991 m. rugpjūčio pabaigos, dėl ko jis neturi teisės dirbti Lietuvos teisėsaugoje. Perskaičiau viešus A. Matonio paaiškinimus, kad dirbdamas TSRS KGB jis tariamai vykdė nepriklausomos Lietuvos valdžios pavedimą. Matydamas tokias pareigas užimančio asmens melą, 2012-12-06 d. interviu „Respublikoje“, kaip vienintelis A. Matonio  bylos liudytojas (be jo brolio J. Matonio – tuomečio vidaus reikalų ministro pavaduotojo) ir tuometinis Ministro pirmininko pavaduotojas bei VSD vadovas, viešai patvirtinau, kad Lietuvos valdžia jokių užduočių A. Matoniui tuo metu nedavė. Dėl šios informacijos paneigimo niekas nesikreipė, o Prezidentą D. Grybauskaitę toks Lietuvos kriminalinės policijos vadovas tenkina. Matyt, patogu atsakingose pareigose matyti pažeidžiamus asmenis…

Kartoju – per daug melo Lietuvoje. Baigti noriu, kreipdamasis į tuos, kurie po Sausio 13-osios Z. Vaišvilos kalbos Seime uoliai rašo straipsnelius apie mane ir apie tai, laiku ar ne laiku žmonėms pacitavau viešai skelbiamą Sausio 13-osios bylos medžiagą, tragišką šios bylos tyrimo eigą. Vydūnas sakė: „Vergas apie laisvę svajoja, bet jo svajonės niekuomet neatitiks tikrenybės. Iš vergovės paleistas, jis toli dar nėra laisvas. Ir visi aiškinimai, kad laisvė yra, jos jam nesuteiks. Laisvė pasiekiama tik žmogaus kitimu…“

Ką tik anapilin iškeliavusi poetė Liūnė Sutema, 2007 m. paskyrus jai nacionalinę kultūros ir meno premiją, neatvažiavo į Lietuvą ir savaip pasiteisino, kad jos Lietuva taip ir liko jos sąmonėje, ir ji to vaizdo jau negali savy pakeisti ir netgi savaip bijo jį prarasti“.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos atsakingoms valstybės institucijoms 2013 01 34 d. adresuoti kreipimaisi:

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. pensininkas:

  Šaunuolis Vaišvila. Rinksiu prezidentu. O paleckiukui atimt pilietybę ir vyt iš Lietuvos į Matušką.

 2. Žaltys:

  Zigmas visiškai teisus ir savikritiškas. Iš tiesų šliaužioti gimusiam skraidyti nelemta. Aš, kaipo šliaužiojančių pamatinių gyvių klano atstovas, savikritiškai vertinu savo galimybes. Geriau už bet ką išmanau visas namo pamatų landas, bet į tobos menes tikrai nenorėčiau būti pakviestas ir valdiško pieno iš paauksuoto dubenėlio negalėčiau lakti. Ir gink Dieve Mano išmintingoje Galvoje negimsta mintis išardyti trobos pamatus. Žalčio tokia Dalia: šliaužioti pamatų landomis, saugoti Tikėjimą kad Žaltys yra Laisvas Išminties simbolis. Jeigu Žaltys kokiu nors būdu nušliaužtų ant prabangių kilimų – jis taptų prakeikta gyvate. Noriu būti laisvas Žaltys, niekam nevergauti ir netapti rūmų gyvate. Su džiaugsmu tokia savo Dalia norėčiau pasidalinti su gerb. Zigmu Žaliuoju. Didžiulė laimė yra jaustis savo vietoje nekeliant bangų ant parketo.

 3. et:

  tiek Paleckis, tiek Zigmė Vaišvilė, tie Balsas.lt didysis, atsiprašant, “išminčius”, nuo pat pradžių patalogiškai nekentęs Prezidentės ponas T. Čyvas gali sau prisitaikyti tą Paleckio frazę “savi prieš savus”, netgi prieš visos tautos demokratiškai išrinktą Prezidentę. Apgailėtinas verkšlenimas nuskriausto berniuko, kuris taip norėjo žaisti prezidentą:)

  • rabinas:

   Gerai pasakyta…savi pries savus…niekas neneigia Vaisvilos??? atrastu istoriniu faktu.buvo taip kaip buvo…taciau pjovimas sakos ant kurios dar sedit yra nesuprantamas.daugelis galvoja- nebus Grybauskaites ateis Vaisvila…ar Songaila…kokie visi naivus…ateis geriausiu atveju Butkevicius,blogesniu Uspaskich…beje taip ir bus perziurejus viesaja erdve…Grybauskaite prezidente daugiau nebus…dar pasiilgsit moraliniu vertybiu ir salyginai nepriklausomos uzsienio politikos,netgi tautines minties zibureliu,kurias Lietuvoje reprezentuoja butent dabartine prezidente…o Vaisvilos isiliejimas i uspaskichininku chora ,noriu tiket, yra jo klaida…negi, po velniu, visi choristai yra nupirkti…Vaisvilai patarimas-nori but prezidentu ieskok kompromatu Butkeviciui,gal but Druskininku merui Malinauskuii ar kitiems galimai stipriems kandidatams i prezidentus.Grybauskaite bus eliminuota ir be tavo pagalbos…ji tiesiog trukdo sistemai…tustanciams zmoniu kurie dar nepasidalino misku,tukstanciams,kurie laukia milijonu uz savo busimas minielektrines…tiesiog ji kaisioja sistemai pagalius i ratus…

   • ŠarLoks (biss):

    Pro kuratūra paklibino kredito unijų aferas. Tai gerai. Didžiuma su kčių – Da rbo partijos nariai.
    Proku ratūra ryžtingai ir drąsiai ėmėsi Sno ro aferos. Snoro ma fijozai su Mas kvos maf ijozais (Anto novo tėvu? jų dosje žr. rum afia. com) wikiLeaks duomenimis sugalvojo nusipirkt už 17 millijardų General Motors ir net atsirado lobistų, kurie spaudė JAV vyriausybę parduoti pagrindinį akcijų paketą. An tonovas pasigrobė kone 2 miljardus iš Sno ro ir gal tiek pat iš Latvijos padalinio.
    Stoti prieš tokią ma fiją visgi reik drąsos.
    Prok uratūra areštavo 32 milijardus ma fijos pinigų Ūk io banke, kuris užsienyje vadinamas “tranzitiniu” ma fijos pinigams.. Jie atiteks valstybei. Rašė delfis.Pinigai susieti su neveikiančiomis fiktyviomis įmonėmis. Vadinasi plaunami.

    Fikt yvios įmonės. Kaip Wi ljams. Kaip ta ofšor inė firma, tik įsiregistravusi Šveicarijoj, bet neveikianti, kuriai E. Ma siulis su Žiem eliu vos nepardavė Fly Lal už milijoną..
    O kaip su “Min ijos naf ta”, “Geo nafta”? Jos ne fiktyvios, bet kieno? Geonafta negali būti Stonio (Ru sijos tarpinikas? gili paslaptis) , o “Minijos naf ta” negali būti švedų. Pėdsakai veda net link Etiopijos. A.Paul auskui vadovaujant seimui, buvo priimtas įstatymas sumažinti pelno mokestį nuo 25 procentų iki 9. Pa ulauskas dabar D arbo parijoj.

    Štai Ukrainos ir visos Pietryčių Europos ma fijos bo sas Se mion Mog ilievič įkūręs fiktyvią įmonę Kanadoje, turėjo įžūlumo suvedžioti Niujorko piliečius investuoti pinigus į tą jo įmonę. Netgi savo tautiečius – Niuj orko ž ydus. Dėl to F TB priklijavo jį prie 10 labiausiai paieškomų nusikaltėlių ir teroristų, tokių kaip BenLa denas, už kurio adresą pažadėta 100 000 dolcų. Nord bankas apmovė panašiai 640 klientų, kurie prarado kone milijardą kartu. Ir nieko.

    Ar Mogil ievič pridėjo ranką prie Tim ošenko patubdymo cypėn? Mano duomenimis taip. WikiLeaks duomenimis taip. (žr:gu ardian.co.uk/world /2010/dec/01/w ikileaks-cables-rus sian-ma fia-gas) Nes jis, į Ukrainą atėjo kaip pigesnių dujų iš Ka zakstano tarpininkas, neva Europos verslininkas (kaip kad mūsų St onys, užėmęs Us paskiui numatytą vietą:) ), nes savo firmą įregistravęs buvo Šveicarijoje ir į Ukrainą atėjo ju kaip UŽSIENIO INVESTUOTOJAS. . Ir tai tapo pretekstu uždaryti premjerę Ti mošenko į ka lėjimą,apkaltinant ją neva sudarius brange snių dujų sutartį su Pu tinu. O kiek v aišvilų atsirastų panašiai susi doroti su mūsų Prezidente?

    O gal ir Pu tinas jai šitaip atsidėkojo už “oran žinę re voliuciją”? 🙂

    Dar anksčiau Ru sijos pro kurorai buvo are štavę maf ijos bosą Se mion Mogil ievičių, laikė metus cypėj, bet paleido. F T B neperdavė. Matyt pamanė, kad gali būti naudingas. . Kažkodėl keisčiausia, kad Bere zovskis, didžiausias Pu tino prie šas, irgi paliudijo, kad yra davęs 50 milijonų “ora nžinei re voliucijai”… ir net nebando Ti mošenkos ištraukti. Būtų keista, jei pas mus panaši ma fija neveiktų, nes JAV F T B vadas yra pasakęs, kad didžiausia grės mė JAV na cio na liniam sau gumui yra Ru sijos maf ija susikooperavusi su exK G B.

  • Vilda:

   man kirba du klausimai, labai panasus i pono Vaisvilos keliamus. Kaip galejo zmogus kelti savo kandidatura i Nepriklausomos Lietuvos Prezidentus, buves TSKP nuolankus ideologas, o ta ideologija juk butent buvo nukreipta pries Lietuvos tautine istorija, pries 1918-1940 metu Lietuvos laisvos valstybes gyvenima ir netgi klestejima? Kaip toks zmogus jautesi pats, net jeigu jo sazine prabudo ir jis susivoke esas lietuvis(kaip Kudirka kadais)?—Tai juo labiau su prabudusia sazine negali saves, tokio susitepusio, leisti rinkti i toki garbinga Lietuvos politini Olimpa.
   Ir antras, i kuri neatsako ponas Landsbergis nei man su visa tauta, nei isskirtinai ponui Vaisvilai. Kodel jis, ponas Landsbergis, primygtinai rekomendavo konservatoriams remti butent sita kandidata, o juk buvo ir Laima Andrikiene, labai protinga ir patyrusi politike? Kodel , zinodamas tokia nemalone kandidato biografijos detale, kaip darbas Partineje mokykloje, nesusivokima Nepriklausomybes vertybese po 1988 metu atsklaidos, kaip galejo jis, Landsbergis, idiegti konservatoriams butent sita asmeni? Skaudu, kai tautos dalis, susipratusioji dalis, tiek energijos iseikvojo kovoje su Brazausko populizmu ir isdavystemis, jo Lietuvos Laisve tersiancia raudona biografija, vel turi rinktis tik toki kandidata, t.y. vel toki brazauskini varianta…Ir dar gviesiamasi kitai kadencijai…Kodel butent sitas asmuo taip tinka Landsbergiui, buvusiam moralios Lietuvos puoseletojui, tautos istorijos gerbejui, galu gale, rezistentui Nr.1? Rezistentui pries TSKP, ar ne?

 4. et:

  kaip ten Biblijoj mokino? Gerą dvasią nuo blogos atskirt gali tik pagal darbus. Zigmuko darbus mes jau žinome. Tinkamas griovimui. O Prezidentė dirba tautos labui. Ką pasako tą padaro. Ir tik nebent patys mele paskendę gali joje matyti kokį nors melą. taip sk`nt kuom patys kvep, tuom kitą tep…

  O jegu norite kažką keisti , ponas Zigmai, tai pradėkite nuo to vyro, kurį matote prieš save veidrodyje. Nuo savojo ego – štai apie ką kalbėjo Vydūnas. Daugybė avarijų keliuose vyksta kaip tik dėl tokių pirzlių, kurie sėdėdami už vairo, ne savo mašiną kontroliuoja, o visas kitas aplinkui, norėdami “pamokyti”.

 5. PsichoLogas (biss):

  Nusiraminkit, ponai, mūsų Prezidentė turi pasaulinio lyderio savybes ir ji nepasikeis. Keistis reikės tiems, kurie neatitinka jos kredo: “NEMELUOK, NEVĖLUOK, NEVOK” . Ar tik ne šitie gudrūs bei godūs berniukai garsiausiai ir šaukia apie “diktatūrą”? Prezidentė yra mūsų, rinkėjų, rinkta ir pasamdyta, ir todėl, jei ji trepteli koja ir pasako “gana betvarkės”, tai ta koja yra mūsų, lietuvių tautos. Ir šitokio mūsų Prezidentės bei tautos valios sutapimo nereiktų painioti su “populizmu”, jei ką:)

  Štai mūsų Prezidentės plika akimi matomos charakterio ypatybės:

  Nuoširdus suinteresuotumas kitų žmonių idėjomis ir mintimis
  Entuziazmas ir energija
  Labai rimtas požiūris į įsipareigojimus
  Sąžiningumas ir suinteresuotumas daryti tai, kas yra teisinga
  Labai geri pinigų valdymo įgūdžiai
  Nepaprastas tiesumas ir atvirumas
  Puikūs bendravimo įgūdžiai
  Pomėgis tobulėti ir plėsti savo žinias visose gyvenimo sferose
  Sugebėjimas palikti santykius neatsigręžiant atgal
  Sugebėjimas paversti konfliktines situacijas vertingomis pamokomis
  Tolerantiškumas konstruktyviai kritikai
  Nepaprastai aukšti standartai ir viltys (ir stiprybė, ir silpnybė)
  Paprastai – didelis prieraišumas ir sentimentalumo protrūkiai
  Daug lyderiui būdingų savybių
  DAUG GERAM LYDERIAUI BŪDINGŲ SAVYBIŲ.

  silpnybės:

  Nepaprastai aukšti standartai ir viltys (ir stiprybė, ir silpnybė)
  Galimi sunkumai išreiškiant meilę ir prieraišumą
  Rizika pasirodyti pernelyg agresyvia ar grėsminga
  Polinkis vadovauti, užuot dalinusis atsakomybe
  Polinkis būti labai netolerantiška, kuomet susiduriama su netvarka ar neefektyvumu
  Polinkis kontroliuoti
  Galimas lėtumas pagiriant kitus žmones ar suvokiant tokį jų poreikį
  MAŽAI BLOGAM LYDERIUI BŪDINGŲ SAVYBIŲ.

 6. to et::

  nespausdinat komentarų tai ir neberašysiu…eikit persti šikučių daubą

  • ŠarLoks (patarimas):

   matyt redakcijai kažkas įpiršo automatinę cenzūrą. O jie nėra tokie gabūs programuotojai ir nemoka ja atsikratyti. Pajauskit kokių žodžių nemėgsta Lietuvos priešai ir suskaldykite juos skiemenimis.

 7. ŠarLoks (patarimas):

  sudie alkai. mus blo -kuoja.

 8. Vilda:

  kur tie geri ir protingi darbai, ismanioji uzsienio politika ir teisesaugos srities kuravimas? Santykiai su JAV, nevykstant i susitikima su tos valstybes prezidentu, kuris vyko cia pat, kaimynysteje? Santykiai su kaimyne Lenkija, kai nevykstama i Nepriklausomybes minejima sioje salyje? Ir del ko, na gal del Uspaskich? Santykiai su Rusija, Ukraina ir Baltarusija yra kazkokie neaiskus, islaptinti gal? Teisesaugos autoritetas nukrites iki minimumo-zmones neaiskiomis aplinkybemis zusta ir isplaukia upemis, beje, jauni zmones? Sturmuojami namai tik del vienos neaiskios bylos-kone valstybinis reikalas? As noreciau, kad butu ivardijami tie gerieji darbai labai konkreciai. Juk net del pensiju mazinimo, minimalaus atlyginimo didinimo nei zodelio nebuvo pasakyta visus 3 kadencijos metus. Tik dabar, didinant minimalu uzmokesti, pasakyta, kad jau seniai laikas tai padaryti…Parodykit man tuos gerus darbus… Busiu dekinga, nes ilgiuosi gerumo. Tik konkreciai. Nesakykite, kad kov oja su korupcija, kontrabanda, pedofilija, emigracija, nedarbu, nusikalstamumu…

  • rabinas:

   geri santykiai su kaimynais nereiskia kad vykdoma gera uzsienio politika.tarptautiniai santykiai tai visu pirma savu interesu gynimas,o ne nuolankios sypsenos ir atsisakymas dalies kontroles tam tikroje savo valstybes teritorijoje.idomu kaip ciulbetai,jei Grybauskaite but dariusi spaudima atsisakyti lenkams nepatinkancio svietimo istatymo ir taip ,,gerinusi,, santykius su lenkais.tikriausiai rektai-Grybauskaitei apkalta.slovakai neisileido Vengrijos prezidento i sali.neabejoju kad ten nera nei vieno tautininko kuris abejotu tokio sprendimo teisingumu.as net neisivaizduoju,kad tenka diskutuot tokiais dalykais siame portale.nevykimas susitikti su JAV prezidentu turejo aisku pranesima-mes nepritariame priesraketinio skydo atsisakymui rytu Europoje.beje santykiai su USA del to nesubyrejo.kas seka vidaus politika,tai zino,kad prezidente atsisake pasirasyti penciju mazinimo istatyma,kol jame nebuvo numatytas sumazintu penciju grazinimas po keliu metu.ar sis istatymas veikia kitas klausimas.viesoj erdvej ne karta buvo pasakyta prezidentes,kad ji remia MMA padidinima,kai trisale taryba imitavo derybas siuo klausimu.pasiskaityk konstitucija-prezidente neatlieka ministro-pirmininko pareigu.buvo priimta keletas antikorupciniu istatymu prezidentes iniciatyva.gali pasidomet kokie jie ir diskutuot kodel neveikia .taciau diskusija su is anksto nusistaciusiu zmogumi yra beviltiska…galeciau vardint kitus jos gerus darbus,bet cia ne gerumo pamokele…juk tokie kaip tu ciulbedami apie geruma mato visur tik neigiamus dalykus…vienas lauke ne karys.galejo ji trinktelt kumsciu i stala-nebutu buve sturmuojami namai… jau tada butu papuolusi i spaustuvus… kas sako kad ji neklysta…ji trinktelejo i stala del Darbo partijos ir yra sunaikinta politiskai.

   • tikras lietuvis:

    Nacionalistams reikėtų atkreipti dėmesį:

    kol vaišvilos šneka savo mėrių metų landsberginio laiko šnekas, jau Vilniuje kai kas mojuoja lenkiškom vėliavom ir sako, kad Vilnius bus jų –
    Z kontrowersyjnymi, wręcz nacjonalistycznymi tekstami rozpoczął swój występ „Zjednoczony Ursynów”. Ze sceny leciały hasła: „W przyszłości Wilno, Lwów i Grodno będzie polskie, a nie obce”. W swych wypowiedziach lider zespołu nie oszczędził również obecnych władz polskich
    http://pl.delfi.lt/kultura/kultura/koncert-polskich-narodowcow-w-wilnie.d?id=60525101

    Gal sugrįžkite į realybę?

   • Marta,:

    respect rabinui. Puikus komentaras.
    Pridėsiu tik prie teiginio “slovakai neisileido Vengrijos prezidento i sali.neabejoju kad ten nera nei vieno tautininko kuris abejotu tokio sprendimo teisingumu”, kad ten taip pat didelės interesų kovos kaip ir panašūs nesutarimai dėl atominių elektrinių statymo tarp Vengrijos ir Čekijos. Gaila, kad neturime normalios žurnalistikos.

 9. Marta, ir dar rabinui:

  “…vienas lauke ne karys.galejo ji trinktelt kumsciu i stala-nebutu buve sturmuojami namai… jau tada butu papuolusi i spaustuvus…” tikra tiesa, nes jei tokia Vilda būtų atidžau domėjusis Prezidentės veiksmais, o čia kalyta ir žiniasklaida, tai būtų žinojusi, kad Venskienės namų šturmas buvo pasirinktas kaip tik tą dieną, kai Prezidentė turėjo dalyvauti JT konferencijoje JAV, kurioje “nusodino” Putiną su jo lenkų aktyvistais, keliančiais niekuo nepagrįstyas “mažumų” problemas Lietuvoje. Už ką supykęs Putinas išvadino Lietuvą “provokatore”. Tačiau lenkų atakos kuriam laikui aprimo.

  Dėl visos šios politikos neišmanymo kaltinu tik žmones tyčia klaidinančią žiniasklaidą.

  • rabinas:

   galimai korumpuota ziniasklaida.paziurekim kaip keitesi ziniasklaidos tonas prezidentes atzvilgiu.uzsleptas puolimas prasideda,kai prezidente vetuoja misku istatyma.simtai tautos kraujasiurbiu lieka lyg muse kande.iskart pasirodo uzsakomieji straipsniai.gaudomas kiekvienas prezidentes neatsargus zodis.palaipsniui formuojama neigiama nuomone ieskant preteksto puolimui.stai FNNT skandalas…galimai korumpuoto Girzado,kuris kelis kart nepraejo melo detektoriaus, ginti isvedami zmones i gatves.ir man jokie teismai neirodys, kad Girzadas svarus.svarbiausias akcentas ne FNNT vadovai,kurie visiskai neveiksnus buvo-numarinti tyrimai del stadiono,valdovu rumu.atomines…svarbiausia parodyt,kad prezidente susidoroja su ,,saziningumo,, pavyzdziais…kur tie visuomeninkai dabar?…kodel apie juos nieko negirdet?kodel jie nemitinguoja prie teismu,kuriuose marinamos finansines bylos…kad ir garsi ,,mailiaus byla,, numarinta siom dienom.pritariu tikram lietuviui-ar ne laikas islyst is sajudzio laiku kategoriju.pakelkit galvas-paziurekit kaip pasikeite Lietuva ir uzsiimt realiais siu laiku dalykais,uzuot knaisiojantis partskolos dokumentuose…Valatka,Janutiene-nieks man neirodys,kad jie nepriklausomi.greiciau patikesiu atvirkstiniu variantu.Vaisvila-koks jo statusas musu samonej?dar vienas visuomenininkas?ar tampomas uz virvuciu marionete?

   • mąstantiems suaugusiems (ne pirmokėliams):

    Vaišvila- tampomas už virvučių???? Ar čia Pilnatis kalta, ar rašantysis ant Lietuvos žemės tik šiandien užgimė? Nepažįsta ir nežino kas yra Vaišvila ir koks jis? Tik be pasakų, gerai? Vaišvila- kaip reta Lietuvoje – pačio kiečiausio stuburo Žmogus, kurio nepastumdysi ir nepatampysi niekur. Priešingai- jei turės noro, tai patį “stumdytoją” tiek pasiųs ar pastums toli tiek, kad maža nepasirodys. Tą juto ir sovietinė Lietuvos valdžia su Astrausku ir Sakalausku priešaky, ir nešvarius žaidimėlius savo laiku žaidęs Vagnorius, ir pons TATA, ir partškolos damutė ir dar daug kas… Taip, kad kai kurių rašeivų kuriami “anekdotai” labai jau neprofesionalūs. Mokykitės meluot įtikinamiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: