Kodėl restauruoti pastatai gerai dega? Labanoro bažnyčia, Kurtuvėnų dvaro svirnas, Tytuvėnų vienuolynas… kas toliau? (24)

Ministrui A.Gelūnui neaišku kodėl dega ką tik restauruoti pastataiSausio 27 d. į Tytuvėnus apžiūrėti sudegusio vienuolyno ir apdegusios bažnyčios buvo nuvykęs Kultūros ministras Arūnas Gelūnas.

Kultūros ministras guodžiasi, kad padėtis geresnė negu jis galvojo

„Padėtis yra geresnė, negu mes galvojome, negu galima buvo spręsti iš reportažų, todėl, kad žiniasklaidoje buvo kalbama apie beveik visas suniokotas vertybes. Tačiau iš 343 vertybių sudegė apie 30 – mažiau negu 10 procentų visų saugomų ir atsivežtų vertybių. Nors situacija geresnė, žinoma, kad nuostoliai yra labai dideli. Juolab, kad sudegusios vertybės buvo muziejaus ekspozicijoje, buvo rinktinės ir pačios geriausios, isšskirtiniai objektai“, – sakė A.Gelūnas.

Sausio 30 d. dėl Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno atkūrimo darbų bus tariamasi neiliniame Vyriausybės pasitarime.

Ministras A.Gelūnas gaisravietėje | lrkm.lt nuotr.

Ministras A.Gelūnas gaisravietėje | lrkm.lt nuotr.

„Mums buvo svarbu suvokti tikrojo nuostolio mastą. Muziejaus patalpa yra visiškai sudegusi, taip pat ir stogas. Visos vertybės po juo yra sunykusios, bet po muziejumi esantis unikalus refektoriumas su fantastiškomis barokinėmis skliautinėmis lubomis beveik nepaliestas. Taip pat beveik nepaleistos ir celės su restauruotomis freskomis”, – sakė ministras.

Gaisro padarytą žalą šiuo metu vertina Kultūros paveldo departamento speciali komisija. Pasak ministro, gaisro metu nukentėję pastatai yra apdrausti: Bernardinų vienuolynas –10 mln. litų, o Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia – 6 mln. litų. Lėšų atstatymo darbams turėtų skirti ir Vyriausybė bei Kultūros ministerija.

Ministras A.Gelūnas apžiūri išlikusius eksponatus | lrkm.lt nuotr.

Ministras A.Gelūnas apžiūri išlikusius eksponatus | lrkm.lt nuotr.

„Aš neabejoju, kad tiek Vyriausybė, tiek Kultūros ministerija yra pasirengusios skirti reikiamas lėšas, nes tai vienas svarbiausių kultūros paveldo objektų Lietuvoje”, – sakė ministras.

 Kada bus galima pradėti tvarkyti kompleksą, turėtų pasakyti ugniagesiai ir Kultūros paveldo departamento ekspertai. Pasak ugniagesių gaisro priežasties nustatymas galįs užtrukti iki mėnesio.

Vos tik baigiama restauruoti, iš karto užsidega

Kultūros ministras pastebėjo, kad tai jau trečiosios istorinę reikšmę turinčios bažnyčios gaisras per dešimtmetį – tai kelia susirūpinimą dėl saugumo reikalavimų laikymosi.

Ministras A.Gelūnas Tytuvėnų vienuolyne | lrkm.lt nuotr.

Ministras A.Gelūnas Tytuvėnų vienuolyne | lrkm.lt nuotr.

„Mes turime trečią gaisrą paveldo objektuose per dešimtmetį, turiu omenyje Kurtuvėnų ir Labanoro istorijas. Reikia išanalizuoti priežastis, sužinoti kodėl, ir jei buvo pataupyta šioje vietoje apsaugai, ar nebuvo surengti tinkami mokymai tiems žmonėms, kurie vėliau rūpinosi šiuo labai brangiu objektu, tai reikia įrašyti kaip visišką imperatyvą, kad ateityje tai nepasikartotų, įrašyti kaip privalomas apsaugos priemones, kurioms nereikia taupyti pinigų, ar privalomus mokymus. Žodžiu, manau, kad kai kur yra aplaidumo ar sutaupymo ten, kur nereikia“, – teigė ministras.

Ir išties, ar galima pavadinti sutapimais tai, kad vos tik baigiami restauruoti pastatai, iš karto užsidega? Ar ne taip atsitiko su Labanoro bažnyčia, Kurtuvėnų dvaro svirnu, o dabar jau ir su Tytuvėnų vienuolynu?..

Kai kurie restauratoriai yra įsitikinę, kad taip atsitinka dėl to, jog restauruojamiems pastatams yra parengiami tik restauravimo darbų projektai, o statybos darbų projektų atsisakoma.

Įžymus paminklinių pastatų konstruktorius Jakovas Mendelevičius, dalyvavę atliekant Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno restauravimo darbus, dienraščiui „Lietuvos rytas“ sakė: „Seniai kalbu: restauruotas, tačiau šiuolaikiniam gyvenimui nepritaikytas pastatas yra gera vieta gaisrui kilti“.

Pasak jo restauruojant pastatą turėtų būti parengti du vienas su kitu tiesiogiai nesusiję projektai – statybos darbų ir restauravimo.

Tačiau Kultūros paveldo departamentas finansuoja tik restauravimo darbus. Tad dažnai statybos projektui ir su juo susijusiems darbams pinigų taip ir neatsiranda, tad darbai lieka nepadaryti o pastatas nepritaikytas moderniam naudojimui. Gal eilinis gaisras neeilinės vertės kultūros paveldo paminkle galu gale padės susivokti, kad taupydami statybos projektų ir darbų sąskaita ne tik švaistome lėšas bet ir stumiame į pražūtį istorijos negandas pergyvenusias neįkainojamas savo Tautos paveldo vertybės.

Kategorijos: Kultūros paveldas, Lietuvoje, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. Algirmantas:

  Manau labai paprastas įžvalgus dalykas, jokie čia nesutapimai, kadangiyra neskirima priešgaisriniai pasaugai, tai specialiai ir padeginėjama, kad atkreiptų dėmesį, per daug panašūs atvejai, o prie ko čia turi valstybė dar prisidėti prie bažnytinio paveldo tegu Vatikanas paskiria pagalbą, gi kunigai yr turtingūjų luomas…

  • Vilmantas Rutkauskas:

   PRŪSAI

   Justinas Vaidelys,1918 – 2001.
   Šėtijų Jundakalnio Krivis (čia netoli Lekėčių,važiuojant link Šakių iš Kauno).

   Mes buvom drąsūs ir galingi,
   Kol garbinom savus DIEVUS.
   Neblaškė vėjai siautulingi,
   Kaip rudenėjančius lapus.

   Sutramdėm priešus ir savus,
   Žaizdre išlydėme metalą.
   Kryžiais neženklinom kapus
   Stovėjo Aukuras ir amžina Ugnis žėravo.

   Giria mus gynė nuo audrų
   Ji slėpė MOTERIS nuo priešų.
   Stovėjo pilys ant aukštų kalvų
   Savų ir svetimų krauju aplietos.

   Kai pūstels vėl nuožmieji pietų vėjai,
   Plėnim liepsnos priešams lemtingos pilys.
   Prūsų Dievams turbūt mes nusidėjom
   Trinariu kryžiumi ant kaktos.

   Mes buvom narsūs siautulingi
   savų DIEVŲ šventa garbe.
   Dar dunda savas mums Perkūnas
   sausio speigų baltam laike.

   prie BALTIJOS.

  • Kurmis:

   Tai ir sakau – tamsta sovietinis politrukas – klasių kova pakvipo? A? Turtingųjų luomas, mat. Tai gal imkit – ir padalinkit, kaip siūlė jūsiškis Poligrafas Poligrafovičius???
   Ko sovietai nepadarė- su malonumu padarytų Algirmantai su rutkowskiais. Ačiū Dievui, jiems to niekada nepavyks padaryti. Bažnytinis paveldas – tai tas pats tautos turtas – šimtai tūkstančių VIETINIŲ LIETUVIŲ kalvių nukaltų kryžių, saulučių ar VIETINIŲ LIETUVIŲ dievdirbių išdrožtų rūpintojėlių, pietų ir nukryžiuotųjų… Kuo čia dėtas Vatikanas?

   • Vilmantas Rutkauskas:

    Nuklydai į asmeniškumus, piligrime. Čia nagrinėjame okupantišką krikščionišką sistemą ir jos okupacinį žydišką socialinės erdvės pobūdį Lietuvai, o ne kažkokio iškraipomai pravapavardžiuojamo komentatoriaus plauką iš pažasties.
    ———————————————
    Vatikanas yra svetima valstybė, todėl ji negali būti kitoje, šiuo atveju Lietuvos, valstybėje. Negali būti valstybė valstybėje, piligrime. Čia panašiai kaip atsikūrusioje Lietuvoje 1988 metais teko išsiboginti nepriklausomai Lietuvai tapusiai antikonstitucine kitos valstybės (Tarybų sąjungos) komunistų partijai – net nesvarbu, kad ji čia turėjo milijardinius taip pat lietuvių rankomis sukurtus kilnojamus ir nekilnojamus turtus.

   • Algirmantas:

    O gi tuom dėtas, kad čionai siuntė savo okupantų ordas, tai dabar tegu ir rūpinasi statiniais kurie priklauso bažnyčiai….

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Božo nycų juodaskverniai tebejaučiasi taryt vidinėje išsvatotoje tebefeodalinės Lietuvos tikrovėje. Jų gudriausieji “iškilieji” visuotinėje Baltų erdvės tarnų kultūroje (tironai valančius, maironis, vaižgantas) iškilo gudriai naudodami tautinio pasididžiavimo pagoniškas etnografines, literatūrines atributiškas nuotrupas, tačiau NE PAČIĄ PAGONYBĘ ESMĖJE. Tai gudrus krikščioniškas hobi, kuris pagyvina krikščioniškąjį kruviną jų meilės dievą ir, svarbiausia, neįkainuojamais “šventais” turtais aptekusių božo nycų kilimą ir restauravimą. Šiandien – per apgailėtinai prokryžiuotišką gelūną. Ir taip jau 600 apgailėtinų metų.

    • Kurmis:

     Tai kad ta bažnyčia Lietuvoj stovi. Lietuvių statyta, puoselėta ir prižiūrėta. Kuo čia dėtos kažkokios ordos??? Neapykanta krikščionybei visai smegenis suskystino?

     • Algirmantas:

      Tai gi žmogau, kad mūsų žmonės statė, bet ar žinai, kad jie tai nesavo noru tai darė ir ne tik mūsų žmonės statė, o nes patys kunigai nebūtų savomis rankomis to padarę, kaip ir visada kitų rankomis visatai padaro, tik nesavosiomis…. Savosiomis tik bažnyčioje sugeba pinigines taip vadinamas aukas susirinkti….

      • Kurmis:

       Taigi, botagais suvaryti, greičiausiai… bet statė tai jie, pinigus aukojo kas? Ogi taip pat vietiniai, lietuviai, broliai… kaip ir atstatytai Labanoro bažnyčiai, kas pinigus suaukojo??? Kovotojau? Lietuviai… be jokių vatikanų ir be tamstos išvedžiojimų. Tiesiog ėmė ir aukojo, iš savo, ne Vatikano ar kunigų kišenės…. ir beveik atstatė bažnyčią. Vat taip.

       • Vilmantas Rutkauskas:

        Suprask, piligrime, kad gelūnas minėtai božo nycai ne iš savo kišenės aukoja, o mūsų visų biudžetinius, ir tame tarpe bjauriai – mano keletą litų.

       • Algirmantas:

        Nu tai kunigai yr sukčiai juos mat dar valstybė remia, kaip okupantus, ir savo mokymais apdurninę liaudį, bet jinai pati kalta, kad leidžiasi durninama tai ir neša pinigus, kaip sakoma ir durnių bažnyčioj muša… Pas mus kai vilkaviškyje atstatinėjo katedrą pas mus buvo užėją taip vadinami auku atstatymui surinkėjai, nė vieno grąšio nedavėm, o pastatė labi greitai kaip ant mielių išdygo per tris mėnesius su visu įrengimu…. nieko su kiekvienais metai vis mažiau į kunigų seminariją įstoja praeitais metais apie 20 kvailių pasirinko kunigystę…jeigu taip ir toliau tai neužilgo nebeliks kunigų ir užsirauks bažnytinė veikla šioj valstybėj….

        • Vilmantas Rutkauskas:

         Nesuk kalbos į jų ganyklų virtuves, geriau patark, kaip man atsiimti tuos keletą litų, kuriuos kažkoks prokryžiuotinis gudruolis gelūnas be mano sutikimo vėl ruošiasi paimti iš biudžeto ir paaukoti tai apdegusiai božo nycai.

   • Algirmantas:

    Jo manam krašte, ur aš dirbu vienoje mokykloje vyr kunigas visų mokyklų prašė, kad šį sekmadienį nuvežtų su mokykliniu autobusu į Kauną tikinčiųjų grupę, aišku už kuro išlaidas dar bažnyčia sugeba padengti išlaidas, va tam žmogui kuris turėjo vežti nenori primokėti, žmogus vistik savo laiką gaišta, tai mūsų mokyklos tarsi jau ir buvo sutikęs vežti, bet sužinojo, kad sekmadienį, o jis tą dieną savų reikalų turi tai irgi atsakė, nes mat pas mus esantis vyr. kunigas po tokių pavežiojimų pasako čia auka bažnyčiai, o tau ” špyga taukuota” vairuotojau, otep tai tipo neturi pinigų vairuotojui sumokėti, kytras sukčius tas pas mus vyr. kunigas, ir manam krašte ne vienas tokis yr, nori dykai tipo auką padarysit ir bus gerai….

 2. D.G.:

  3 Neturėk kitų dievų šalia manęs.

  4 Nedaryk sau jokio drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. 5 Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, 6 bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

  • Algirmantas:

   Čia apie ką rašai tai lietuviams negalioja šantažas, šito taip vadinamo dievo iš mažosios raidės, nes nei viena dievybė žmogaus nešantažuotų ir kitokių nesamoningų savanaudiškų reikalavimų nekeltų, čia pagal tuos sukurtus bažnytinius savanaudiškus egoistinius įstatymus, kad visas geras atitektų tik išrinktiesiems t.y. bažnytininkų luomuo ir jų rėmėjams ir pasekėjams, bei genukams stukačiams t.y. davatkoms kuriuos skleidžia supuvusį melą apie savo artimą kaimynus ir kitus žmones, to dievo iš mažosios raidės tikrasis vardas ir net nevienas tai melas neapykanta pavydas ir taip toliau ir panašiai…. Tad gali čia tokių nesamonių D.G. nerašinėti. nes jūsų taip vadinamas dievas iš mažosios raidės yr slabakas nes yr sukčius….

 3. Ponas Gelūnai,:

  Kas ir kaip dega, galėtų Jums atskyti nebent rusiškos mafijos atstovas Lietuvoje dr. (taip pavardę trumpinu) Henrikas, kuris dabar atsipučia už grotų.
  Juk iš ES lėšų mafijai lėšų skirti, nei teoriškai nei praktiškai neišeina, nes vykdoma griežta jų apskaita.
  Manau kad atsakiau į šio straipsnio antraštę.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Ieškai kaltų, kriminaliste? Jei esi krikščionis, tai žinok, kad Žemėje jų nėra! Mat nycos božinėje teologijoje dėstoma, kad be božo žinios net nuo galvos plaukas nenukris, ir juolab – nuo stogo čerpė.
   Manyk, čia žydų teologinio šėtono darbas.
   CHA

 4. xXx:

  Lietuvos bažnyčių turtas priklauso Romos Katalikų bažnyčiai (=Vatikanui). Tuo pačiu precedentu buvo parduotos katalikų bažnyčios JAV ir kitur, paskui ateis neregistruoto bažnytinio turto eilė.

 5. Bažnyčios degė ir degs, kol gaisrininkai nepradės laikytis jų pačių patvirtintų taisyklių
  Ne vieną paveldo objektą esu priiminėjęs po restauravimo ar rekonstrukcijų ir kaip komisijos pirmininkas ir kaip narys. Kol man neatnešdavo akto, kad signalizacija “priduota” į pultą, tol nedėdavau parašo.
  Kai kas labai pykdavo (xxx parapijos klebonas Šilutės raj.), skųsdavo aukštesnei valdžiai (xxx rajono meras), ieškodavo kitų (patys suprantate, kokių) būdų (yyy rangovas), kad tik nereikėtų įjungti signalizacijos Į VISĄ PARĄ BUDINČIŲ patalpoje esantį pultą.
  O tik tokią signalizaciją didesnėse nei 200 kv. metrų ploto bažnyčiose ULTIMATYVIAI numato pačių priešgaisrininkų patvirtintos taisyklės.
  Spaudimui ir „saldaininimui“ nepasidaviau, nepasirašiau tos unikalios, vienos iš dviejų trikampių medinių bažnyčių Pripažinimo tinkama naudoti akto tol, kol neatnešė akto, kad signalizacija prijungta prie VISĄ PARĄ dirbančių budėtojų pulto ir kol pats tuo neįsitikinau.
  Taip dariau, todėl mano “priimti” objektai nesudega.
  Tytuvėnuose padarė kitaip – pasirašė neįjungę į pultą. Todėl sudegė.
  Degs ir toliau, kol gaisrininkai nepradės laikytis jų pačių išleistų taisyklių.
  Tytuvėnų gaisras apnuogino ir kitas problemas. Pvz. muziejinių reikalavimų naikinimą per pastaruosius 10 metų: įstatymai kultūros ministrų (Romos Žakaitienės ir Jono Jučo) iniciatyva buvo kelis kartus taisomi vis mažinant reikalavimus muziejams, šių taisymų metu buvo panaikinta ir Kultūros paveldo departamento teisė kontroliuoti privačius, tarp jų – ir bažnytinius muziejus.
  Tytuvėnų gaisras apnuogino ir priešgaisrinės apsaugos problemas, nes iki šiol priešgaisrinės apsaugos pareigūnai tikina, esą Tytuvėnuose buvo tik vietinė signalizacija. Jie klaidina – jokių vietinių signalizacijų seniai nebėra – tą draudžia ES teisė, o visos priešgaisrinės taisyklės dar 2009 m. buvo pakeistos pagal ES reikalavimus. Visuose už ES pinigus sutvarkytuose statiniuose sumontuojamos visos būtinos apsaugos sistemos, įskaitant ir moderniausią priešgaisrinę signalizaciją.
  Tytuvėnuose tokia – moderniausia ir brangiausia – ir buvo nupirkta, sumontuota, tačiau neįjungta. Problema yra ta, kad pažeidžiant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintas taisykles ji nėra prijungiama visą parą budinčių darbuotojų pultų, kai , kurie yra ta signalizacija nėra eksploatuojama . O eksploatuojama ji tada, kai arba specialioje patalpoje (pas gaisrininkus, policijoje, arba saugos tarnyboje) visą parą budi žmogus, priimantis pavojaus signalą, arba signalas yra susietas su pultu saugos tarnyboje.
  Du svarbiausi punktai iš Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168:
  „5. A ir K tipų (N.P.: Tytuvėnų vienuolyne buvo įrengta K tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GAS) turi būti sujungtos su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centralizuotu stebėjimo pultu. Jei priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje nėra centralizuoto stebėjimo pulto, GAS sistemų būklės kontrolės signalai gali būti perduodami į policijos arba apsaugos įmonių stebėjimo pultus.
  9. Iki GAS sistemos priėmimo eksploatuoti techninei priežiūrai reikalingas veikimo išbandymų, reglamentuotų darbų tvarkaraštis turi būti suderintas su naudotoju, rangovu ir pridedamas prie GAS sistemų apžiūrėjimo ir išbandymo akto (N.P.: Tytuvėnų vienuolyno signalizacijos pajungimas prie pulto nebuvo išbandytas, toks aktas nesurašytas).“
  Todėl Statybų užbaigimo komisijos pirmininkas ir ypač gaisrininkų atstovas šioje komisijoje negalėjo pasirašyti Statybų užbaigimo akto, nes nebuvo įjungta esminė apsauga nuo gaisro – signalas nebuvo perduodamas jokiems budintiems.
  Buvo pažeisti ne tik įstatymai ir kiti teisės aktai, bet ir sveiko proto reikalavimai: sirenos išvedimas ant išorinės sienos nesant pajungtam pultui pas budinčius yra beprasmis. Nes ant tos sirenos plafono neparašyta „atsargiai gaisras“ , arba „kvieskite gaisrininkus“. Sirenos cypimas ir lemputės mirksėjimas ant vienuolyno sienos tą girdinčiam žmogui niekaip neasocijuojasi su gaisru, greičiau su įsilaužimu. Visi įpratę, kad tokiais atvejais kai pradeda kaukti sirena ant sienos, netrukus atvažiuoja policija. Todėl apie gaisrą pranešė kelis km nuo vienuolyno gyvenantis žmogus, o ne kokie nors budintys, ar šalia gyvenantys.
  Akivaizdu, kad gaisrininkų atstovai, matydami, kad neįjungti signalai į budinčių pultus, tačiau vis tiek lengva ranka pasirašantys Statybų užbaigimo aktuose, kad viskas tvarkoje, grubiai pažeidžia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytas taisykles, ypač svarbiausius aukščiau paminėtus du punktus dėl pajungimo prie visą parą prižiūrimo pulto ir dėl tokio pajungimo patikrinimo.
  Kodėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento generolai leidžia savo darbuotojams pažeidinėti jų pačių patvirtintas taisykles lieka mįslė. Gal dėl to, kad jie pavaldūs Vidaus reikalų, o ne Finansų ministerijai? Pastaroji gal neleistų šitiek vertybių – statybinių, pininginių, meninių ir paveldinių taip lengvai degti tik dėl to, kad kažkokie glušpetriai pasirašo nekreipdami dėmesio į tai, kad signalizacija – neįjungta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: