V.Strikaitytė. Gegužės pirmoji – perpildyta minėjimų (video) (6)

www.tautosjaunimas.lt, www.alkas.lt    

Vaiva Strikaitytė

Vaiva Strikaitytė

Šiais metais, per vieną dieną, visi spėjo paminėti įvairiausius įvykius: ir motinas pasveikinti, ir gausiai raudonomis vėliavomis pamosuoti, ir pašlovinti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Tik gegutės, turbūt, niekas nepalabino, o gaila, juk gegutė – senovės lietuvių deivės Laimos simbolis. Šiandien aktualu pasiskųsti sunkia gyvenimo dalia, tačiau paprašyti Laimos padėti ir palaiminti kelelį nenorim…    

Kaip bebūtų, tačiau snausti niekas nesnaudė. Nuo pat ryto įvairios politinės jėgos bandė atkreipti į save dėmesį: mosuodamos raudonomis vėliavomis ir skųsdamosi bloga valdžia, skurdžiu gyvenimu, žadėdamos „ateities piliečiams“ bedarbio pašalpas, kurios bus beveik tokio pat dydžio, kaip ir minimali alga…Socialinis mūsų tautos pragyvenimo lygis tikrai nespindi ir reikia atkreipti dėmesį į problemas „Darbininkų dienos“ proga, tačiau gaila, jog tribūną okupavo raudoną spalvą ir ideologiją mėgstančios politinės jėgos, pavertė šventę savo reklamos afiša. Žodžiu, rytas išaušo raudonas – jį nuspalvino socdemai ir Paleckių giminė.    

Po pietų, Gedimino prospektu, pajudėjo dar viena eisena. Jaunųjų liberalų aljansas nepamiršo, jog 2004 metais gegužės 1-ąją Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, todėl surinkę saują jaunimo, nuėjo pašlovinti šios datos. Liberalai nešėsi plakatą „Už vieningą Europą“, bei visų ES narių bei besiruošiančių įstoti valstybių vėliavas. Taigi, matyt jaunieji liberalai dar nesuprato vis garsiau Europos Sąjungoje išsakomos idėjos – „Tautų simbolius – į šiukšlyną!”, kaip pasisako ES prezidentas Hermanas Van Rompuy (pačiame Europos Parlamente jau pramintas Rompiu Pompiu). Kaip Rompis Pompis teigia, „savarankiškos šalys tėra tik iliuzija ir melas“,“ nacionalinių valstybių era baigėsi“, ir ragina „ugdyti unifikuotą ES piliečių visuomenę, globalią, kosmopolitinę visuomenę iš esmės“. Tokioje visuomenėje, savaime suprantama, jaunųjų liberalų neštos vėliavos bus sunaikintos, o jas pakeis kitos – mėlynos, o gal vaivorykštės spalvų… Patys žygiuotojai Rompio Pompio politiką įvertino kaip niekam neaktualią, ir neturinčią jokios įtakos, tačiau atkreipus dėmesį į tai, kas vis dėlto vyksta pasaulyje, panašu, jog Rompio idėjos „tampa kūnu“. Europos Sąjunga vis aršiau primeta savo diktatą įvairiausių direktyvų gausybe, kišasi į valstybių politiką, tautiškumui lipdo didžiausio baubo (šovinizmo) etiketę, bando užversti rinką genetiškai modifikuotomis prekėmis, primeta savo naujas „Europos Sąjungos vertybes“ – žmones jau darželiuose moko apie homoseksualius santykius, traumuoja vaikus versdami persirenginėti priešingos lyties drabužiais, bei leisdami įsivaikinti homoseksualioms poroms ir tai dar ne viskas… Taigi, nuo pat mažumės ugdoma nauja vartotojų be tapatybės, šeimos, istorijos visuomenė, o tautinėms vertybėms ugdomas priešiškumas pavadinant jas sugalvotų ligų maišu – ksenofobija, homofobija, rasizmu. Ir viskas pridengiama skambiais „žmogaus teisių“ bei „kultūrų įvairovės“ pavadinimais. Tačiau pasaulyje imama pastebėti, jog kultūrų įvairove multikulturializmas nė iš tolo nekvepia, tai daug artimiau Rompio Pompio įdėjoms – unifikuotai visuomenei. Lietuviškai išsireiškus – vienai tautai, vienai kultūrai, vartojimo kultūrai.    

Taigi nežinia iš kur kyla jaunųjų liberalų euroentuziazmas, ar iš nesupratimo, ar dėl to, kad sumokėjo eurofondai (vargu ar tą gausybę vėliavų, kurių buvo daugiau nei pačių dalyvių, jaunimas iš savų kišenių pirko, čia ne patriotiškas jaunimas, kuris meta savus centus veiklai finansuoti), ar jie jau atstovauja naujajai visuomenei, tačiau eitynių dalyviams gali tekti vėliavas išmesti, nes Europos Sąjungos tiksluose nacionalinės valstybės nenumatytos. Euroskeptišką požiūrį į Lietuvos įstojimą į naująją sąjungą, kuri virsta imperija atėjo išreikšti Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga. Septynių žmonių grupelė Jaunųjų liberalų aljansą pasitiko piketuodami Vinco Kudirkos aikštėje. Laikė plakatus su užrašais „Ne rytams ar vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams“, „mES neNORIm dar vienos IMPERIJOS“, Rompio Pompio citatomis, Europos Sąjungos – EUCCP perbraukta vėliava, trispalve papuošta juodu kaspinu – ji simbolizavo gedulą dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo. Nors jaunųjų liberalų ir buvo šiek tiek daugiau už piketuotojus, tačiau jie viešose demonstracijose dar nebuvo patyrę. Atėję į V. Kudirkos aikštę kelias minutes pastovėjo, ir išsiskirstė taip nieko ir nepasakę, nepaskandavę nė vieno šūkio kodėl jie čia atėjo. Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga liberalams ėmus skirstytis uždegė žvakutę prie Vinco Kudirkos paminklo, ir paliko gedulo užrašą „Lietuva 1990.03.11 – 2004.05.01”.    

LTJS Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną taip pat paminėjo Kaune ir Klaipėdoje. Nariai miestuose dalino manifestą dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, kuriame skelbia euroskeptišką požiūrį, bei išreiškia tautų Europos, nepriklausomos Lietuvos, tautiškumo ir moralės vertybes. Manifestą pasirašė Lietuvių tautinis centras ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga.    

Manifestas buvo paskelbtas prieš metus, jį galima rasti LTJS interneto puslapyje.    

www.tautosjaunimas.lt    

httpv://www.youtube.com/watch?v=VISSni5wmf0    

Šiame video Didžiosios Britanijos nepriklausomybės partijos prezidentas Nigelis Feredžas dėsto savo nuomonę apie Hermaną Van Rumpėjų, kurį ES biurokratai paskyrė į Europos Sąjungos prezidento postą.  

httpv://www.youtube.com/watch?v=mb7OzEJL7Bo&feature=related 

Nigelis Feredžas pasisako prieš buvimą Europos Sąjungoje, ir tikisi, kad Jungtinė Karalystė išstos iš ES. Jis išreiškia pasipiktinimą dėl demokratinio referendumo stabdymo ir vykdomos biurokratinės ES politikos. ES žmonėms nebuvo suteikta galimybė patiems išsirinkti ES prezidentą bei užsienio reikalų ministrą. Nigelis Feredžas abu naujus vadovus išvadina pigmėjais, kurių niekas nepažįsta politinėje arenoje. Taipogi atskleidžia paslaptis apie ES užsienio reikalų ministrę Katrin Ešron. Prezidentas Hermanas Van Rumpėjus irgi gerai gauna į kaulus. 

  

Kategorijos: Naujienos, Nuomonių ratas, Vaizdai protui, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .

6 komentarai

 1. vycka:

  nereikėtų gal vargšelės gegutės painioti su politika?

 2. vaiva:

  Nieko geresnio nebesugalvojai ką pasakyt, tai gegutės paminėjimą užsipuolei.. Nu negi Vytai, praeisi ramiai.

 3. savas:

  Buvau sodyboje,gamtoje,prie ežero,labinom gegutę ir ne aš vienas,o keliomis šeimomis.Gal kam ir keista,bet senos prosenelių šventės tikrai atgaivina ir kūną ir sielą,…….gal dar genuos,gal,….

 4. vycka:

  Tai kad čia beprasmiška kažką sakyti, jeigu žmonės nesuvokia, kad ES yra demokratinis aparatas, kuriame veikia įvairios politinės jėgos – ir tos kurios už modifikuotą maistą ir tos kurios prieš modifikuotą maistą, jeigu žmonės nesupranta, kad kurstyti prieš homoseksualus yra taip pat amoralu, kaip ir prieš akluosius, kurčiuosius, storulius ar žydus, ir kad moralės saugojimas nėra neapykantos skatinimas…
  Gegutė yra visiems, ir tiems kurie mosuoja raudonom vėliavom, ir tiems kuriems valdžia gera, ir homoseksualams ir visoms tautoms, gegutės kultas nėra unikalus lietuvių kultas, jis būdingas visoms šiaurėje gyvenančioms tautoms.

  Beje, tas Nigel Farage šneka nekonstruktyviai, emocionaliai ir ne argumentuotai, jis kažką užsipuola su įžeidinėjimais, bet ne dėsto argumentus prieš, kaip koks kaimo Jurgis, tokia kalba nepridera parlamente.

  Dėl to jei nori varyti ant Paleckio ar ant kokių išsigalvotų baubų, tai varyk, bet nekišk į tai gegutės, ji ne tavo vienos 🙂

 5. vaiva:

  :DDDDD
  ką čia bepasakysi. Nebent, kad Vytai visada ne į temą kažką pezi. Kuo tau ta gegutė vargšė čia užkliuvo. Paminėjau, kad va, visi politikom užsiėmę, vargšę Gegutę palabint turbūt pamiršo, o jei kas nepamiršo, tai labai sveikintina. Kultūrinis intarpas ir tiek. O tu išpūtei iš musės dramblį, tiksliau iš gegutės politiką, dar kažkokius gegutės nusisavinimus čia kažkur įžvelgi. Ir dar mane paranojom kaltina tokie.

 6. vycka:

  labai į temą, Vaiva, tautinių vertybių niekas nepuola su ligų (ksenofobija, homofobija) maišu, o tavęs nieks nekaltina paranojom. Europos sąjunga nenaikina jokių moralės vertybių (nors neaišku kaip tu suvokį šitą reliatyvų reiškinį), puolamos tik amoralios vertybės prieštaraujančios teisių chartijai.
  ES piliečiai už moralius rytų Europiečius ne ką prasčiau, o gal ir geriau kuria šeimas, jos valstybės yra daug geriau aprūpinamos socialiai, ES mokyklose mokomasi etninės kultūros, liaudies šokių ir tt… ES šalyse yra net skatinamas etninės kultūros populiarinimas, pvz. statomi animaciniai filmai mitologijos temomis, ko nepasakysi apie moralės kupiną Lietuvą…
  Tavo įsikąstas gender loops – pasenę nebeaktualūs laikraščiai, dėl to jų išpūtimas gegutės kontekste – baubų konstravimas (maždaug gėjai puola vaikus).

  O ar vaikus traumuoja žaidimai persirenginėjant – diskusijų klausimas, visi vaikai vaikystėj mėgsta pažaist: berniukai pasimatuot mamos aukštakulnius, mergaitės žaist su mašinom, nuo to mergaitės nepasidaro lesbietėm ar berniukai transvestitais. Užgavėnių karnavaluose ar vestuvių apeigose irgi yra senoviniai persirenginėjimo priešinga lytim ritualai – jie matyt irgi traumuoja vaikus. Beprasmiškas tokių žaidimų demonizavimas nesigilinant ir neargumentuojant kaip ir kas yra iš tikrųjų, iškart kvepią davatkomis.

  Žmogaus teisių gynimas, pagal tavo straipsnį – vartotojiškos visuomenės išdava, logiškai iš to seka, kad atokiuose islamo kraštuose kur dominuoja jėga ir smurtas, o žmogus neturi jokių teisių prieš autoritarinę valdžią ir jį bet kas gali užmėtyt akmenimis jau yra ne vartotojiškos, puikios idealistinės visuomenės išdava.

  Ne labai gražu, kai kažkokios pseudonacionalistinės ar neonacistinės pažiūros dangstomos gegute 🙂 Man gegutė yra šventas paukštis, dėl to nenoriu apie jį girdėti kažkokių pseudopolitinių blevyzgų kontekste, nes iškart gegutė pradeda asocijuotis su prastu skrandžio turiniu. Jeigu nori populiarinti mūsų kultūrą, tai nemaišyk jos su puvenom, nes yra daug žmonių, kuriuos atbaido puvenos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: