R.Ozolas. Lietuva vykdė lenkų etnocidą? (32)

Romualdas Ozolas, www.alkas.lt

Romualdas Ozolas

Romualdas Ozolas

Lietuvą pasiekė Lenkijos Kresų organizacijų federacijos Kreipimasis į brolius lietuvius. Šis Lietuvos nepriklausomybės 93-iųjų metinių proga 2011 m. rašytas tekstas yra ne tik visuomeninių organizacijų, bet ir jas remiančių Lenkijos valstybės institucijų bei Lenkijos politinės valdžios pažiūrų dokumentas.

Kai kas į tokių organizacijų, kaip Kresų organizacijų federacija, aktus žiūri kaip į „niekinius tekstus“. Galima, žinoma, numoti ranka ir į šį „brolišką“ laišką, įrodinėjantį Vasario 16-osios Akto pragaištingumą ir lenkams, ir lietuviams, šmeižiantį Lietuvą ir galų gale apkaltinantį mūsų valstybę, kaip vykdančią etnocidą. Dėmesio galima būtų nekreipti dėl to, kad kaltinimai pernelyg absurdiški. Deja, Kreipimesi išdėstytos pretenzijos tolydžio tampa Lenkijos valstybine politika – Lenkijos piktnaudžiavimas Lietuvos strateginės partnerės pozicija, diktuojant sąlygas dėl Lietuvos lenkų gyvenimo būdo ir sąlygų, šiandien visiems akivaizdus.

Nors Lietuvos veiksmai dėl Lenkijos politikų reikalavimų pastaruoju metu vis labiau atitinka Lietuvos orumą ir nacionalinius interesus, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir ypač jo pirmininko Emanuelio Zingerio veiksmai kelia didelį nerimą – jie pernelyg atitinka Lenkijos Kresų organizacijų federacijos kreipimosi nuostatas.

Skelbdami šį dokumentą, tikimės išsamios jo analizės tiek juridinių, tiek politinių pasekmių požiūriu ir diskusijos dėl jų galimo poveikio Lietuvos šiandieninės politikos bei santykių su Lenkija apsektais.

Romualdas Ozolas, Nepriklausomybės Akto signataras.

_______________________________________________

Lenkijos Kresų organizacijų federacijos rašto „Kreipimasis į brolius lietuvius“ tekstas:

Kresų organizacijų federacija
Varšuva, Krakowskie Przedmiescie 64
Adresas korespondencijai : dr. Tomir Soltan
Varšuva, Zwirki i Wigury 57 m. 8
Tomir.soltan@neaotrada.pl

Kreipimasis į brolius lietuvius

Per LR ambasadorę gerbiamą Loretą Zakarevičienę

2011 m. vasario 16 d. broliška mums, lenkams, lietuvių tauta – su kuria prieš daugiau nei 600 metų būdami ,laisvi tarp laisvų’ sujungėme savo likimą ; su kuria per keturis amžius gyvenome Abiejų Tautų (lenkų ir lietuvių) Respublikoje; su kuria bendrai ėmėmės valstybės reformų (Gegužės 3-sios konstitucija ir Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimo aktas) , su kuria šimtą metų sukilimuose  (nuo Baro konfederacijos iki Sausio sukilimo ) kovojome dėl nepriklausomybės – švenčia  1918 metais Lietuvos Tarybos paskelbtos nepriklausomybės deklaracijos  93-ąsias metines.

Tos metinės mums lenkams turi kartėlio skonį.

Pirma, todėl, kad ta deklaracija buvo secesija nuo politinės bendrijos, kurioje abi tautos egzistavo kelis šimtmečius, ir dėl kurios sugrąžinimo daugiau nei šimtą metų buvo kovojama.

Antra, todėl, kad tai buvo deklaracijos secesijos nuo platesnės nei politinė bendrijos; nuo bendrų siekių, solidarios bendrijos pavojų akivaizdoje, piliečių likimų bendrijos – politinėje sferoje nesančios, bet LDK vertybių, tradicijų, nepriklausomai nuo jų baltiškų, lenkiškų ar rusinų ar kitokios etninės kilmės, savimonės. Dar daugiau – nuo platesnės bendrijos, nuo bendrijos apimančios LDK ir Lenkijos Karalystės piliečius, iš lietuvių ir Karūnos (koroniaže) gyventojų bendrijos.

Turėjote teisę priimti tokį sprendimą – ir nors jis atnešė skaudžias – nes skiriančias šeimas, kaimynų bendrijas, pasekmes, kurios vertė pasirinkti tarp Lietuvos (etninės) ir Lenkijos–netiktų mums šio kartėlio priminti Jums lietuvių valstybingumo šventės proga. Jeigu ne viena problema.

Taigi, kai kurios 1918 m. vasario 16-tosios deklaracijos pasekmės šiandienos Europoje yra nepriimtinos.

Turime čia omenyje likimus tų kultūrinių ir istorinių lietuvių (dvasinių LDK piliečių), kurie nepriklausomai nuo savo etninės kilmės nesusitapatino su siaurai suprantama, etnine lietuvybės samprata. Pagrindinė dauguma ilgo ir skausmingo proceso kelyje apsisprendė būti lenkais; ir kaip tarpukario Lietuvos piliečiai savo lenkiškumą vienareikšmiai, kad nepasakyti- demonstratyviai- manifestavo.

Taip pat turime omenyje ir tuos lenkus, Vilnijos gyventojus, kurie dėl sovietų dovanos atsidūrė Lietuvos okupuotoje teritorijoje, 1939 m. spalio – 1940 birželio m.

Taip pat turime omenyje ir tuos lenkus, kuriuos vokiečių okupacijos laikais įvairiais būdais represavo lietuvių policija ir karinės struktūros, akivaizdžiai susijusios su Lietuvos nacionalistiniu elitu ir kolaboravusios su vokiečių okupantu.

Kalbant apie lenkus, gyvenusius tarpukario Lietuvoje, turima omenyje tokius veiksmus, kaip:

-atsikūrusi Lietuva nerespektavo lenkų tautinės indentifikacijos;
-prievarta buvo lituanizuojamos pavardės;
-vykdomi persekiojimai, kurie trukdė arba neleido lenkų kultūrinės, tautinės, švietimo, visuomeninės veiklos;
-brutualiai buvo persekiojami lenkų tikintieji, kurie reikalavo galimybės vartoti lenkų kalbą religinių švenčių metu;
-buvo vykdoma absurdiška antilenkiška šovinistinė propaganda mokyklose, spaudoje ir viešuose pasisakymuose;

Kalbant apie lenkus, gyvenusius Lietuvos okupuotoje Vilnijoje, turima omenyje tokius veiksmus, kaip:

-visiškas likvidavimas lenkų švietimo, visuomeninės, kultūrinės ir kitokios veiklos, uždraudžiant tokia veikla užsiimančių organizacijų veiklą, ir konfiskuojant jų turtą, tarp jų ir precedento civilizuotame pasaulyje neturintis  Stepono Batoro universiteto uždarymas;
-lenkų spaudos persekiojimas;
-kitokios paprastų Vilnijos gyventojų represijos.

Svarbiausios lenkų (o taip pat žydų, baltarusių ir kitų) represijos, kurias vykdė organizuotos lietuviškos policijos, sukarintos formacijos vokiečių okupacijos metu, tai:

-lenkų tautybės gyventojų eksterminacija, prisidengiant arba bendradarbiaujant su vokiečių okupantu Paneriuose, Švenčiuonyse, Glitiškėse;
-policijos represijos, tarp jų veiksmai nukreipti prieš (lenkų) antinacinį pogrindį;
-kova su antinaciniu pogrindžiu (Armia Krajova- antivokiškos koalicijos dalyve);
-gen. P. Plechavičiaus korpusas.

Tokius veiksmus sunku kitaip įvardinti kaip organizuotą ir Lietuvos valstybės vykdomą etninį valymą.

Dėl tokio etninio valymo Lietuvoje lenkų tautybės gyventojų skaičius  (išskyrus Vilniaus apylinkes) sumažėjo nuo 200 tūkstančių tarpukario Lietuvoje iki keliolikos tūkstančių šiandien. Tie keliolika tūkstančių šiandien praktiškai neturi jokių teisių, kurios priklauso tautinėms mažumoms pagal, ES standartus.

Per pastaruosius 90 metų ne tik Lietuva taip traktavo savo tautines ir etnines mažumas. Daugelyje šalių, taip pat ir Lenkijoje, šiandien vyksta diskusijos ta tema. Negarbinga anų laikų praktika yra smerkiama, o už jos vykdymą atsiprašoma.

Tuo tarpu Lietuvoje nėra nė ženklo tokio proceso. Blogiau, restituota iš sovietinės okupacijos Lietuva perima tokią – išskyrus pačią blogiausiąją – praktiką.

Šiandien, 90-ųjų [red.turi būti 93-ųjų] Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos metinių dieną- raginame Lietuvą pradėti atsiskaitymo su nacionalistine praeitimi procesą, padaryti iš jos išvadas, kurios – turime vilties prives prie radikalaus pasikeitimo situacijos mūsų tautiečių Lietuvoje.

Tikime, kad švenčiant 100-ąsias Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos metines niekam Lenkijoje jau nereikės priminti problemų, apie kurias rašome aukščiau, o lenkų tautybės Lietuvos piliečiai ir lenkai, gyvenantys kitur, galės kartu su lietuviais, švaria širdimi ir protu, švęsti tas metines.

Kresų organizacijų federacijos Aukščiausiosios tarybos vicepirmininkas Adam Chajewski
Memoriale Fidelus draugijos pirmininkas Aleksander Szycht

Kategorijos: Istorija, Naujienos, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , .

32 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  Įžūlumas neišpasakytas.

 2. Rokas:

  Puikiai viską parašė, ką patys išdarinėjo Lietuvos etninėse žemėse ir Vilniuje, tik laiške viską apvertė ir savo nuopelnus priskyrė Lietuvai, o ne sau..

 3. markas:

  /”Turime čia omenyje likimus tų kultūrinių ir istorinių lietuvių (dvasinių LDK piliečių),kurie-nepriklausomai nuo savo etninės kilmės – nesusitapatino su siaurai suprantama, etnine lietuvybės samprata.”/ — bumblovskis, atliekpalaikis pasirašytų po kiekvienu žodžiu…
  /”-lenkų tautybės gyventojų eksterminacija , prisidengiant arba bendradarbiaujant su vokiečių okupantu – Paneriuose…”/ — net skaudžia Holokausto tema nepasidrovėjo paspekuliuoti šie “spekulianto terbos ir kišeninio altorėlio” entuziastai…
  Beje, o kodėl eksterminacija (išvarymas, išnaikinimas, ištrėmimas) Paneriuose? Kodėl ne genocidas Paneriuose? A, vis dar vengiama taip akiplėšiškai konkuruoti su…

 4. Lietuvis:

  manau reikėtų Lenkijai priminti armijos krajovos darytus nusikaltimus, kai buvo žudomi lietuviai ir praktiškai buvo vykdomas etninis valymas. Kodėl apie tai tylima, kodėl negalim kelti reikalavimų Lenkijai? Nes kreipsis į tarptautinius teismus, kadangi reaguos taip pat, kaip Tie, kurie “trydalioja” dėl senojo MŪSŲ simbolio svastikos? Šmeižiami kaip žydšaudžiai, tuoj tapsim ir lenkašaudžiais?? Taip taip, nes mūsų mielieji broliai lenkai jaučia kompleksą, kadangi LIETUVA yra LIETUVA, o ne ATR’o provincija, kur vargšai mūsų nuskriaustieji diktavo visas sąlygas ir buvo ponai. Juokas pro ašaras

 5. Vilmantas Rutkauskas:

  Man atrodo, kad lenkai nenurims, kol jiems nebus gerai pasiūlyta į dūdą.

  Tačiau, ar bus kam imtis šios misijos LT valstybiniu SUKRIKŠČIONINTŲ baudžiauninkų mentaliteto lygiu ?

  Būdamas prezidentu, patarėju pasikviesčiau Mindaugą Murzą. Visiems kitiems – palinkėčiau ramybės.

  CHA

 6. Jonis:

  Jei kresų vadukai būtų paprašę Bumblausko ir Lietuvos istorijos instituto vedlio Nikžentaičio pasirašyti po šituo “kresų” dokumentu, jie būtų entuziastingai pasirašę.

 7. Lyvis:

  Tas tavo Murza kai atvažiavo batka vos ne su gėlėmis jį pasitiko. Nacionalistai paprasčiausi užsienio tarnybų antraeilininkai. lyvis

 8. Algimantas:

  Kiek galime tiems lenkams nuolaidžiaut? Lipa mums ant galvos ir dar dergia.

 9. vidas:

  Nežinau kaip aukštai šis “laiškelis” “pakilo”… Tačiau galime Į jį pažvelgti ir taip: silpno, užguito, apykvailio jaunesniojo brolelio pasiverkšlenimas vyresniam broliui, kurį tikimasi sugraudinti ir išvengti atsakomybės už savo darbelius (jie išvardinti kreipimesi). Remiuosi tuo, kad į mus kreipiamasi kaip į “brolius lietuvius”, kad prieš 600 metų LDK buvo didesnė savo teritorija, kad jie net karaliaus savo tarpe surasti negalėjo- reikėjo kviesti lietuvius.O kai saviškius pastatė prie jungtinės valstybės vairo, tai ir pačią valstybę prarado…
  Vistik peraugo ūgiu jaunėlis brolelis vyresnėlį.O ir kvailumo bei energijos eibėms krėsti užtektinai turi…

 10. Vilkabudė:

  “gyvenusius Lietuvos okupuotoje Vilnijoje”??? Ar ne laikas URM dėl šių pretenzijų paskelbti notą?

 11. Žygis:

  Galbūt Lenkijoj brolis apie brolį ir meluoja, šmeižia, iš jo paslapčiom vagia, kiša pagalius jam į ratus, ir galėtų tą savo brolį gyvą suėsti dėl bendro tėvų palikimo. Bet lietuviams tokie žmonės – ne broliai. Bendrai apie straipsnį – šunys loja, karavanas eina.

 12. Kestutis:

  Pats laikas Lenkijai priminti, valstybiniu lygiu, apie Suvalkų sutartį ir Vilniaus krašto okupaciją.

 13. Lenkijai visų pirma būtina priminti Lietuvos Valstybės sienų, nustatytų 1569 m. sienų sutartimi, grubų pažeidimą ir milžiniškos Lietuvos Valstybės teritorijos okupaciją bei aneksiją 1920-1922 m., įvykdytą Lietuvių Tautos išdavikų Pilsūdo (Pilsudskio) ir Geležiaus – Geležausko (Želigovskio) vadovaujamų nutautėlių bei Lenkijos armijos.

 14. Skaitytojas:

  Įdomu ar lenkas namie turi veidrodį?

  Top 3 absurdai:

  Lietuviai okupavo Lietuvą.

  EU užtikrina teisę Lietuvos piliečiui nenorėti ir nemokėti lietuvių kalbos, nebūti lojaliu piliečiu.

  [Lietuvius, kurie] … nesitapatino su siaurai
  suprantama, etnine lietuvybės samprata ir… apsisprendė būti (siauraja prasme!) lenkais.

 15. suomis:

  Šizofreniški paistalai, kurie bus vis labiau ištransliuojami, kad įgautų tariamos tikrovės įspudį. Čia dar tik žiedeliai, bus ir šaknelės. Jie grasinasi, savo pirmininkavimo metu šį briedą iškelti europiniu lygiu. Taip kad, tokių provokacijų tik daugės. Mūsų intelektualams teks smarkiai pastrateguoti, kad aplenkti pšekus šiame informaciniame kare. Taip, taip – čia yra karas, tik jis vyksta informaciniame lauke. Iš esmės jie bando įgauti įniciatyvą, tam kad pasiruošti galimybę sekančiam žingsniui. Kolkas mes nežinom jų TIKSLO ir tai yra labai blogai. Nes jie matydami mūsų valdžios demoralizaciją turi gerą progą tam TIKSLUI pasiekti. Kaip paprastai, mes iš istorijos žinome, kad pagrindinis bet kokios valstybės TIKSLAS yra gyvybinės erdvės plėtimas, savo etnoso gyvybingumo užtikrinimas ateities kartoms. Kol kas jie bando mus sukompromituoti Europos akyse, kad liktume vieni(neturėtume sąjungininkų) o tada galima būtų minkyti kaip molį, tuo labiau, kad yra visokie nikžentaičiai, bumblauskai, šliekiai ir t.t., kurie už judo sidabrinius parduotų šalį.

 16. P.:

  Gėda skaityti, kad maža lietuvių tauta taip labai nuskriaudė ir vis tebeskriaudžia lenkus, kurie Vilnijoje yra ne lenkai o po prostu kalbą vartojantys tuteišai, suplakę į vieną 3 ar 4 kalbas. Tokiai „kalbai“ net gramatikos parašyyti neįmanoma. O Lenkija norėtų juos visus sulenkinti. Lenkija visą egzistavimo laikotarpį valdyta lietuvių didikų, vėl ėmėsi iš esmės Lietuvos polonizacijos.

 17. Lietuvos pretenzijų Lenkijai
  KATALOGAS

  1. Lenkija 1228 metais pakviečia Kryžiuočių ordiną kovoti prieš
  baltų gentis Lenkijos naudai. Buvo sunaikinti prūsai ir vakariniai
  jotvingiai (dzūkai). Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos yra baltų
  etnografinės žemės. Šių žemių gražinimo Lietuvai klausimas.
  2. Lietuvių ir prūsų kalba turi būti rašomi vieši užrašai visoje
  Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijų teritorijose.
  3. Lenkija 1430 metais pavagia LDK Vytauto karališką karūną, 1931
  metais ir pačius LDK Vytauto palaikus iš Vilniaus Katedros.
  4. Masinė lietuvių polonizacija LDK žemėse XV – XIX amžiuose ir
  1920-1939 metais.
  5. Suvalkų sutarties sulaužymas 1920m. spalį ir Vilniaus krašto
  okupacija ir smurtas prieš žmones, save laikiusius lietuviais Vilniaus krašte 1920-1939m.
  6. …
  7. …
  8. …

  Su Lenkija normalūs santykiai ir strateginė partnerystė, kai:
  1. Lenkija gražins Lietuvai užgrobtas baltų etnines žemes – dabartinės Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos Lenkijoje;
  2. Kai bus baigtas Lenkijos pradėtas 1920 metais karas prieš Lietuvą ir kaip minimum bus išvesta Lenkijos okupacinė armija iš Augustavo ir Suvalkų – Lietuvos valstybės teritorijos;
  3. Kai Lenkija sumokės Lietuvai Prūsų kalbos atkūrimo išlaidas;
  4. Kai bus depolonizuotos lietuviškos etninės žemės dabartinėje Baltarusijos teritorijoje – kurias sulenkino kunigai lenkai iš Lenkijos, tam tikslui turėdami suderinimą su popiežiumi Romoje. Depolonizacijos išlaidas turi apmokėti Lenkija kartu su Vatikanu;
  5. Kai Lenkija apmokės depolonizacijos išlaidas Lietuvoje – sulenkintų lietuviškų pavardžių originalo atkūrimą (naujų asmens tapatybės dokumentų išdavimo išlaidos).

 18. Galindas:

  “Tos metinės mums lenkams turi kartėlio skonį” – o kaipgi, nes Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Rusijos pirmoji, o Lenkija – tik lapkričio mėn.Tačiau sesė Lenkija, įžymioji katalikų šalis, vietoj derybų su Lietuva, pradėjo karo veiksmus prieš ją – tai nesuderinama su krikščionybe ir 200 metų buvimo federacijoje- Žečpospolitoje. Antra, 1569m pasirašę federacijos sutartį – Liublino uniją apibrėžėme, kaip suverenios šalys sienas, tačiau Lenkija 1919-1920 metais sulaužė šią sutartį ir užgrobė Lietuvos žemes – Suvalkų trikampį su Balstoge. Jei esate krikščionys tai iš tikrųjų turėtumėte jausti kartėlį ir gailėtis padarytų nuodėmių, o tiksliau nusikaltimų, istorinei sesei Lietuvai. Laikas pripažinti nusikaltimus lietuvių tautai ir gailėtis, o dar kilmingiau būtų, honorovai lenkų tautai, eiti į derybas su Lietuva ir taikingai grąžinti užgrobtas Lietuvos teritorijas.

  • Prusas:

   ‘siek tiek’ netikslus esi, sakyciau neleistinai, LENKAI IR 1569 METAIS SULAUZE SUTARTIMI APIBREZTAS SIENAS IR UZGROBE BALUSTOGE, TO PAMIRSTI YRA NELEISTINA IR NEATLEISTINA TIKRAM LIETUVIUI KAIP IR LIETUVIU TAUTOS GENOCIDO DOBRYNEJE IR KITOSE PRUSU IR JOTVINGIU ZEMESE!!!!

 19. Vismantas:

  Negaliu sakyti, kad nekenčiu lenkų. Ar lenkai ar rusai ar vokiečiai man vienodi. Mano mama 1939m dirbo Dubingiuose mokytoja. Buvo liudininkė ir vos nenužudyta lenkų armijos krajovos banditų už tai, kad buvo Lietuvė. Veną vakarą pas ją atbėgo jos mokinys lenkiukas. “Mokytoja, lenkų krajovos kareiviai ateina ir žudo lietuvius. Moteris, vaikus, senelius. Bėgam pas mus, nes jie gal pas lenkus neieškos. Pasislėpė ji pas tą mokinį kambarėlyje ir meldžiasi. Dar buvo jauna ką tik baigusi pedagoginę mokyklą. Užėjo lenkų banditai pavalgyti į tuos namus. Liepė visiems susirinkti į vieną kambarį. Mano būsima mama ir toliau buvo tame kambaryje ir meldėsi. Vienas krajovos banditas patikrino ir surado mokytoją. “Kas šita,ar ne lietuvė” – paklausė. Šeimininkė atsakė, kad ne, ji mūsų duktė, tik keistoka, labai mėgsta melstis viena. Dar patardė ir paliko ramybėje, nes jinai mokėjo tą lenkišką Giedraičių žargoną. Kitą dieną Dubingiuose buvo daug laidotuvių. Moterys, vaikai, seneliai, vyrai buvo pašarvoti kas antrame name. Taigi “broliukai” praktiškai vykdė genocidą Giedraičių apylinkėse, Dubingiuose. Kada bus pastatytas paminklas Dubingių lenkiško genocido aukoms atminti.? Kur mūsų šaunūs istorikai dumbliauskai ir kiti? Giedraičių senose kapinėse prie koplyčios yra paminklas iš akmenų, 14metų mergaitei žvėriškai nukankintai lenkų armijos krajovos galvažudžių. Lietuviai lenkams jokių skriudų nėra padarę. Lenkija ir dabar gyvena okupuotose mūsų Seinų bei Suvalkų žemėse. Toks elgesys prilygintinas gyvuliškam. Ką lenkų sirgaliai išdarinėja mūsų stadijonuose? Gyvuliai gražiau elgiasi.

 20. Stasys:

  Vaikinai pasiklydę laike ir erdvėj arba atitirpo tik dabar nuo užsišaldymo 1939 m… čia kapitalinis lenkiškas talibanas su konservuota viduramžių pasaulėžiūra ir visiškas aklumas, net nesistengiant suvokti, kaip jie patys atrodo istorijoje. pakeitus žodžius “lietuviai, Lietuva” žodžiais “lenkai, Lenkija”, gautum VISIŠKAI TIKSLŲ lenkų tarpukario politikos paveikslą, aišku, papildžius tik lenkams būdingo šovinizmo ir nuožmumo faktais.

 21. Prusas:

  manau nederetu pykti ant psichiniu ligoniu, kad ir is ‘broliskos’ tautos, bet priminti ka armija kurwowa isdarinejo Lietuvoje verta (kaip katina paemus uz sprando nosimi ibesti i jo paties kruvele), be to pareikalauti atlaisvinti Lietuviu Tautos etnines zemes visame uzvyslyje (nuo Gudansko iki Lukos ir Bebros upiu) bei visame Pamaryje nuo Gudansko, Nescios, Vartos ir Udros, ir pabaigti vis dar tebesitesiancia sito Lietuviu krasto aneksija ir kolonizacija

 22. Prusas:

  jokiu nuolaidu siu dienu naciams ir fasistams!!! atejo laikas IVYKDYTI ISTORINI TEISINGUMA lenku zmogzudziu nacijai ir taip uzbaigti jau daugiau kaip 700 metu tebesitesianti kara siame fronte

 23. Prusas:

  butu juokinga jeigu mes situ ligoniu laiska persiustume INTERPOLUI…:))) NES INTERPOLAS YRA INTERNACIONALINIS POLIAKU INSTITUTAS :)))

 24. Prusas:

  TIE DURNELIAI NET NESUPRASTU KAD TAI NE INSTITUTAS :)))

 25. Prusas:

  ar man cia taip pasirode ar cia ISTIES abu tie vadukai yra su pavardemis SHYKT IR XUJEWSKIS????

 26. Prusas:

  DABAR PRADEDU SUPRASTI JU NEAPYKANTOS ‘BROLIAMS’ LIETUVIAMS IR PUSBROLIAMS ALIUKAMS…UOJ ‘PUSBROLIAMS’ RUSAMS :)))

 27. jie yra okupanto įdeologinės-propagandinės erdvės produktas. Tai širma pasauliui kuria prisidengus vykdoma aneksija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: