J. Vaiškūnas. Šakalienė, Navickienė, Sabatauskas ir Sysas siekia prostitucijos įteisinimo? (31)

Siekiama prostitucijos įteisinimo? | Alkas.lt koliažas

Siekiama prostitucijos įteisinimo? | Alkas.lt koliažas

Seime kelią skinasi  4-ių Seimo narių stumiamos prostitučių nediskriminavimo įstatymų pataisos.

Neseniai Seimo  Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) pritarė „naudojimosi atlygintinomis seksualinėmis paslaugomis kriminalizavimui“. Paprastų žmonių kalba – nubalsavo  už tai, kad prostitučių mėgėjams vyriškiams, būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o moteriškėms pagaliau galima būtų ištvirkauti nebaudžiamai.

Tokias įstatymų pataisas Seimui dar pernai pateikė Seimo nariai – Dovilė Šakalienė, Julius Sabatauskas, Monika Navickienė ir Algirdas Sysas. Jų siūlomuose Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimo kodekso pakeitimų įstatymų projektuose Nr. XIIIP-4099 bei XIIIP-4100 siūloma panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija, o prostitučių paslaugomis pasinaudojusiems ar bandantiems pasinaudoti asmenims taikyti griežčiausią – baudžiamąją atsakomybę.

Savo siūlymus Seimo narių ketveriukė bandė grįsti Jungtinių Tautų konvencijos nuostatomis dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, teikiamo įstatymo projekto aiškinamajame rašte vardindami visas įmanomos prostitučių patiriamas skriaudas. Tad siekdami palengvinti sunkią prostitučių dalią, esą, ir siūlo jų nebausti už „teikiamas paslaugas“. Na o „paslaugų pirkėjams“ vyriškiams pataria užsūdyti taip, kad maža nepasirodytų, buvusios kandidatės į prezidentes žodžiais tariant – prisiūti baudžiaką už sekseką, tai yra, baudžiamąjį nusižengimą – baudžiama bauda nuo 750 iki 2500 eurų, arba areštu – nuo dešimt iki 45 parų. Dabar tokiam asmeniui numatyta tiktai administracinė atsakomybė – kaip ir prostitutėms. Šiuo metu už vertimąsi prostitucija taikoma administracinė atsakomybė – nuo 90 iki 140 eurų ir nuo 140 iki 300 eurų pakartotiniu atveju.

Prostitučių „paslaugų pirkėjų“ veiklą kriminalizuoti siūlantys Seimo nariai dievagojosi vykdantys Seimo dar 2014 metais priimtą tuometinės konservatorės Vincės Vaidevutės Margevičienės parengtą rezoliuciją.  Toje rezoliucijoje siūlyta Vyriausybei parengti atitinkamas įstatymų pataisas leidžiančias nevaržyti prostitučių žmogaus teisių, o bausti „seksualinių paslaugų pirkėjus“… Bet siūlymas taip ir nebuvo įgyvendintas.

Ačiū Dievui, kad sveiko proto šiuo klausimu nepraradusios ir teisinio raštingumo pagrindų nepamiršusios Lietuvos teisingumo priežiūros ir vykdymo įstaigos ant minėtos Seimo narių ketveriukės mesto moterų teisių gynimo kabliuko šį kart neužkibo ir stumiamoms įstatymų pataisoms nepritarė. Ne! – pasakė – Teisingumo ministerija,  Lietuvos apeliacinis teismas (LAT), Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV).

Pasak LRV, jei būtų priimtos teikiamos pataisos, tai reikštų, „kad už vertimąsi prostitucija  apskritai nebūtų taikoma jokia teisinė atsakomybė, tai yra, „nebūtų jokio teisinio pagrindo laikyti šią veiklą neteisėta, tačiau kartu prostitucijos paslaugų teikimas nebūtų ir teisiškai sureguliuota (įteisinta) veikla“.

Vyriausybės pateiktoje išvadoje teigiama, kad „kartu būtų paneigta visuomenėje nusistovėjusių vertybių sistema, pagal kurią prostitucija iki šiol buvo traktuojama kaip veikla, kuri pažeidžia visuotinai priimtinas dorovės normas ir yra netoleruotina visuomenėje, t. y., taptų neaišku ar dorovė kaip viena iš pamatinių visuomenės vertybių vis dar yra ginama ir saugoma įstatymo. Įsigaliojus Įstatymų projektams, visuomenė susidarytų klaidingą požiūrį, kad prostitucija pripažįstama legalia ir visuotinai priimtina elgesio norma, o tai sukeltų visiškai priešingas pasekmes nei tos, kurių siekiama administracinės atsakomybės už vertimąsi prostitucija panaikinimu“.

Teisingumo ministerijos (TM) duomenimis naujausi tarptautiniai moksliniai tyrimai rodo, kad įstatymų pakeitimai, susiję tik su seksualinių paslaugų pirkimo kriminalizavimu, nesumažino prostitucijos mastų. Anot TM, „atlygintinis naudojimasis savanoriškai teikiamomis prostitucijos paslaugomis objektyviai negali būti vertinamas kaip toks pavojingas veikimas, kurio teisinė apsauga būtų įmanoma tik kraštutinėmis baudžiamosios teisės priemonėmis“.

Savo ruožtu LAT išvadose dėl teikiamų įstatymo projektų pažymėta: „Abejonių kelia ir Projektų nuostatos, kuriomis besąlygiškai panaikinama net ir administracinė atsakomybė už vertimąsi prostitucija. Tokiu atveju net ir tie asmenys, kurie versis prostitucija aiškiai laisva valia, tą galės daryti nuolat, bus nebaudžiami, o vertimasis prostitucija iš esmės kaip veika bus legalizuota“.

LAT taip pat davė atsaką ir į pataisų siūlytojų susirūpinimą prostitučių teisių pažeidimu, ir esą dažnu jų prievartiniu išnaudojimu: „Pažymėtina, kad galiojančio ANK 487 straipsnio redakcija (šio straipsnio 4 dalis) ir dabar numato, kad administracinėn atsakomybėn netraukiamas prostitucija vertęsis asmuo, kuris į prostituciją buvo įtrauktas būdamas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomas arba įtrauktas į prostituciją panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę, arba bet kokiu būdu įtrauktas į prostituciją būdamas nepilnametis ir (ar) nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ir yra pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese. Tokio „saugiklio“ numatymas įstatyme yra pakankama priemonė siekiant nuo bet kokios atsakomybės apsaugoti asmenis, kurie prostitucija verčiasi ne savo noru“, – teigiama LAT pateiktoje išvadoje.

Belieka tikėtis, kad šventais moterų teisių gynėjais apsimetantiems globalistinės genderistinės ideologijos skleidėjams nepavyks pasislėpti nei po kovos su prostitucija, nei po Stambulo konvencijos kaukėmis.

Jie bus nukaukinti (demaskuoti) ir neįleisti į pilį.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

31 komentaras

 1. Simona:

  Prostitutes aciu pasakys. Ju “paslaugos” brangs.

 2. Diedas:

  Kaip iš kiekvienos betvarkės, taip ir iš prostitucijos Lietuvoje kažkas pasidaro gražaus pinigo.
  Seimo nariai siūlo padaryti dar didesnę betvarkę.

  Prostitucija seniausia pasaulio specialybė.
  Ji buvo yra ir bus.

  Yra du keliai.
  1. “Kovoti, bausti, perekioti, tuo pačiu dar labiau nukišti į šešėlį, ir dar labiau kriminalizuoti šitą amatą.
  2. Legalizuoti, leisti dirbti skaidriai, nesislapstant ir mokant mokesčius valstybei.

  • Žemyna:

   2:
   🙂 🙂 🙂
   YYyyyyyyyyyiiiiiiiiiii
   Na, kur tamsta buvote prieš 70 m. ?!!
   Ar nesijaučiate atsakingas už tai, kad nei aš, nei kitos mano kartos mergaitės taip ir NERADO SAVĘS?!

   • Diedas:

    Teta nesišaipykit. Tamstos kartos irgi buvo prostitučių.
    Tik moterys viską mato iš savo varpinės ir sakyčiau gerokai iškreiptai.
    Netgi žiauriai.
    Yra gausybė vyrų, kurie dėl kuklumo ar fizinio nepatrauklumo ar kitų negandų negali susirasti antros pusės.
    Bet meilės visiems norisi.
    Tegul trumpos ir už pinigus nupirktos.
    Moterys nuo neatmenamų laikų žiaurios savanaudės. Matydamos vargšą mažą neišvaizdų, nemadingą, neiškalbų vyriškį, ne kad mamylėt nelaimėlį iš gailesčio, visad išpeša kokios nors naudos.
    Mamuto iltį, meškos kailį, šerno kumpį, blizgantį akmenėlį ar pinigą.
    Toks verslas per amžius egzistuoja ir turi būti apmokestintas.

 3. Žemyna:

  Užmiršau čia visiems pranešti apie pr. savaitės rytinėje, berods, ŽR laidoje pasisakiusią ponią Š.
  Jos sakiniuose absurdiškose vietose kaišiotas ,,pakankamai” (jei ne grynai LKŽ prasmių požiūriu klausysi) taip DEMASKUOJA veiklos tikslus, kad nieko daugiau nė nereikia. Po tokių ,,pakankamai” gali ramia sąžine padėkoti poniai, kad jau PAKANKAMAI čia nuveikė, ir mes ją paleidžiame užtarnauto poilsio.

 4. Bartas:

  Daug ne tuščiažodžiaujant .Pas mus kaime – posakis: arklys arklio veltui nekaso.

 5. Getas:

  Žemynai pritariu, kai tik išgirstu per radiją vis kartojant žodį “pakankamai”, tai žinokite, kad tai neoliberalmarksistų žodynas, mulkinimui. Trūksta straipsnyje parašyti kokiai partijai ši ketveriukė priklauso, regis, tai naujieji socdemai su Palucku priešakyje. Nejaugi vėl rinksime šiuos suliberalėjusius socdemus?

  • ŽEMAITIS - UŽ SEKSO PASLAUGŲ LEGALIZAVIMĄ!:

   Pasakykite man, kas tas neoliberalmarksizmas? Kažkos plokščios žemės terijų ideologų sukurtas hibridas.
   Tai tas pats, kaip “ugniavandenis” arba “gaidkarpis”.
   Tai dvi kardinalios priešybės, kurių niekaip nepavyktų sukryžmonti. Pažvelkite į politinius spektrus. Marksizmas ir neoliberalizmas užima kardinaliai priešiškus polius. Kardinaliai. Dar didesnis ideologinis atitolimas yra tiesiog neįmanomas!
   Vienų ideologijos pamatas yra kolektyvinė nuosavybė ir kolektyvo (sociumo (socialistams), valstybės (konservatoriams), tautos (nacionalistams) ir t.t.) priešpastatymas neoliberalų proteguojamai laisvai rinkai (privati nuosavyvė) bei individo laisvių viršenybei. Galima nesunkiai rasti sąsajų tarp marksizmo ir nacionalizmo; galima net tarp konservatyvizmo ir marksizmo (nes visi jie – už kolektyvo prioritetą). Tačiau tarp neoliberalizmo ir marksizmo – niekaip.
   Taigi, nuolayinis absurdiško konglomerato “liberalmarksizmas” kartojimas tik rodo absoliutų Jūsų politologinį neišprusimą. Ką jūs galite kalbėti apie politiką ir pan, kad net nežinote politologijos ABC???

   • Ėjau pro šalį:

    Jūsų, Žemaiti, gebėjimas įžvelgti sąsajas tarp marksizmo ir konservatyvizmo įrodo kaip tik priešingai, t.y., kad būtent jums reikėtų pasimokyti politinės abėcėlės.
    Neoliberalizmas yra, švelniai tariant, labai kraštutinė klasikinio liberalizmo atmaina. Tai yra labai pavojinga griaunanti ideologija viską matuojanti tik pinigais. Kalbant apie marksizmą, turimas omenyje taip vadinamas naujasis arba kultūrinis marksizmas, kuris dar vadinamas ir politkorektiškumu. Neoliberalai savo esme yra grynų gryniausi kultūriniai marksistai siekiantys apversti pasaulį aukštyn kojomis, Iš šito bendrumo ir kildinamas neoliberalmarksizmo naujadaras.

    • ŽEMAITIS:

     Rašote nesąmones. Bandote viską susieti per siaurą politkorektiškumą, kuris būdingas absoliučiai daugumai įtakingesnių partijų (ir pri ko čia “politkorektiškumas” ir neoliberalai – jie paprastai yra gana kategoriški).
     Kitaip tariant, suveldamas visišką nesąmone bandote įpiršti kažkikią ale “teisą” ir pateisinti absurdišką sąvoką.
     Dešinysis liberalizmas ir marksizmas yra kardinaliai priešingos ir tarpusavyje iš viso nieko bendro neturinčios ideologijos. Tarp marksizmo ir nacionalizmo galima rasti gerokai daugiau panašumų, neu su liberalizmu (kur iš viso (absoliučiai) jokio panašumo nėra).
     Bet koks politologas tai jums patvirtins – pasiteiraukit.
     Ir nebandykit čia kryžminti ožio su gyvate – nieko iš to neišeis.

 6. Kitas praeivis:

  Aišku reikia drausti Lietuvoje , dorovės krašte. Man net geriau , vis kirba mintis atetyje po viruso cirko ” sex ” ir alaus turus organizuoti pvz į Vokietiją per vietinius ” bordelius ” Lietuviams vyrams.
  Tūkstančiai išsituokusių ar gyvenančių su ” menopauzės raganomis ” vidutinio amžiaus , gaunančių didesnes nei vidutines pajamas vyrų. Toks klientų ratas. :):):) . Pasitinki , per kelis bordelius parveži ( ir iš jų gauni komisinius ) , galima ir įmonėms sąskaitas už seminarus išrašyti.
  Kodėl , Vokiečiai geri kariai , ir sėkmingai su pusę pasaulio kovojo ? Todėl , kad karo atveju tas reikalas sutvarkytas ir legalus.
  Racionalūs žmonės. O dorovės saugotojai kreivų veidrodžių karalystėje gyvena 2020 m.

  • Žemyna:

   Kokios problemos – taigi visa žiniasklaida knibždėte knibžda „komentarais” –
   – LĖK.TEN, liksi patenkintas – susirasi amžiną meilę su brandžiu sifiliu, ar kt. suvenyru. Kainoraščio, tiesa, neprideda.
   Mūsų teisė rinktis 🙂

  • Žemyna:

   Dieve, kokia aš žiopla. 0 čia tai atradimas! – „ … įmonėms sąskaitas už seminarus išrašyti”… O ministrams, seimūnams, kurie pagaliau „dorvalisj” prie valdžios ir jų kvalifikacijos kėlimo, įv. tarptautinių seminarų?
   Gal aš begėdiškai neteisi, bet vis kirba įtarimas, jog vienas iš pirmųjų vertimų biurų Vilniuje IR tuo užsiėmė – rūpinosi „palydėjimu”.

   • Kitas praeivis:

    Pas jus tipiškas Lietuviškas bruožas gerbiama ” Žemyna ” – Pavydas ir . Nepavydėkite.
    Dauguma Lietuvos kompanijų , kurios veža savo labai stambius klientus į gamintojų fabrikus ar stambius ūkininkus į Vakarų Europą , dažnai tokia paslauga paperka.
    Juokas ima iš tos “Lietuviškos dorovės ” . Čia tas pats kaip Katalikų celibatu tikėti.

    • Žemyna:

     Man jau tikrai per vėlu ko nors pavydėti, jei apskritai man tai būtų būdinga… Senatvė – puikus metas, kai iš tiesų pasijunti visiškai laisva, kai taip daug ko nebereikia, nebedomina, išsk. esmines vertybes, būtinas žmonijai bei tautai saugiai išlikti.

 7. Kęstutis:

  Na jeigu jau taip, tai tada sekančiu įstatymu leis narkotikų prekeiviams prekiauti laisvai, o baudžiami bus tik narkotikų pirkėjai…

 8. Saulius:

  Sveiki, tikiuosi kad Lietuva, Marijos Zeme, netaps moters pardavimo simboliu.

 9. O ką manot apie surogatinę motinystę?:

  Ar šį reiškinį galima prilyginti prostitucijai? Tai moters išnaudojimas ar labai sveikintinas ir progresyvus dalykas? Nuoroda pamąstymui:
  Du vaikus su partneriu auginantis Izraelio ambasadorius pristatė knygą apie netipišką tėvystę

 10. ŽEMAITIS - UŽ SEKSO PASLAUGŲ LEGALIZAVIMĄ!:

  Manau, kad sekso paslaugos (prostitucija) Lietuvoje turi būti LEGALIZUOTA.
  Kaip kad yra kaimyninėje Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir kitose pažangiose Vakarų šalyse.
  Jau seniai Lituvai laikas išlaisvinti visuomenę nuo leftistinių feminisčių ir konservatyvių davatkų mums primestų naftalininių pančių.
  Tikrai neteigiu, kad jaunimas iš Lietuvos emigruoja vien todėl, kad pas mus vis dar nelegalizuotos sekso paslaugos. Jaunimo nenoro gyventi Lietuvoje priežasčių yra daugiau. Ir tai ne vien ekonominės priežastys, bet ir visuomenės primetama konservatyvi vertybinė “aura”, kurios vienas iš aiškiausių indikatorių yra Lietuvoje vis dar nelegalizuotos sekso paslaugos.
  Sekso paslaugų legalizavimo privalumų yra daug. Pirmiausia jas kontrolouotų valstybė ir biudžetą papildytų mokesčiais. O kas dabar kontroliuoja? Dažnai – nusikalstamos grupuotės ir mūsų “turtingos” valstybės biudžetas nėra pildomas.
  Antra – jau minėjau – šalis taptų nos šiek tiek patrauklesnė jaunimui.
  Trečia, prostitucijos paslaugomis besinaudojantys vyrai bei moterys lėšas leistų ne užsienyje, o Lietuvoje. Taip pat valstybės pajamas padidintų ir atvykę užsieniečiai. Dabar gi arba “nutrūkstama” išvykus į komandiruotes ir pan, arba žmonės priversti naudotis šiomis palsuagomis nelegaliai (o kas jiems belieka?)
  Ketvirta. Sekso paslaugų darbuotojoms/darbuotojams būtų garantuotas socialinis saugumas (kauptų lėšas pensijai ir t.t.), sveikatos priežiūra. Darbuotojai galėtų drąsiai kreiptis į teisėsaugą dėl jų teisių pažeidimų.
  Penkta. Yra ir humanitarinės priežastys. Lietuvoje nemažai antros pusės negebančių ar dėl negalios ir pan. negalinčių susirasti asmenų. Tad bent kartą ar porą kartų metuose neįgalūs asmenys, kažkiek pasitaupč, galėtų išsikviesti seksualinį pasitenkinimą suteikiančius žmones. Daug kam to pakatų? O dabar nuobodžioje mūsų Tėvynėje, deja, tokių galimybių nėra.

  Žinoma, kad nepritariu Seimo leftistų svaičiojimui apie bausmių perkėlimą nuo prostitučių vartotojams. Pirmiausia taui blogas sprendimas, nes turėtų būti iš viso legalizuota. O antra – tai nepadės (ir puiku!), nes nemanau, kad gauti seksualines paslaugas yra gėdinga, o baudeles dauguma susimokės.
  Asmeniškai aš nusiteikęs aktyviai kovoti už prostitucijos legalizavimą, to raginu siekti ir jus.
  Gyvename laisvoje demokratiškoje visuomenėje, tad kokie čia dar gali būti draudimai!?
  O iš Skandinavijos šalių perimkime jų gerąją patirtį, o ne naivius leftistinius-feminstinius absurdus! Šiu aspektų geresni pavyzdžiai yra Nyderlandai, Latvija, Vokietija ir pan.

 11. ŽEMAITIS - UŽ SEKSO PASLAUGŲ LEGALIZAVIMĄ!:

  Prie to ką parašaiu dar pridėčiau, kad faktas, jog sekso paslaugų legalizavimo nereikalauja mūsų liberalų partijos (Liberalų sąjūdis bei Laisvės partija) tik parodo, kad prasti jie liberalai. Neaišku kodėl, tačiau negina tikrų liberalių vertybių.
  Kas jau kas, bet liberalai turėtų “stoti mūsrų” už sekso paslaugų legalaizavimą. O kur jie dabar? Aūū, liberalai!?
  Deja, mūsų liberalai tai kažkokie “pusiauliberalai”… O jei aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakytų už sekso paslaugų legalizavimą (pvz., Latvijos ar NYderlandų pavyzdžiu), tai jie sulauktų gerokai didesnės paramos rinkimuose, nei kad dabar turi. Kažkada (prieš kokius 4 metus) Lietuvoje šiuo klausimu buvo vykdyta validi sociologinė apklausa, kuri parodė, kad prostitucijos legalizavimą reimi bevei pusė apklaustųjų (tik labai nežymiai (procentu ar dviem) atsvėrė legalizavimo priešininkai.
  Toliau buvo gilinamas į įvairias demografines grupes. Labai gerai pamenu paramos pasiskirstymą:
  1) jaunimas (ir vaikinai, ir merginos – visi vienodai) absoliuti dauguma už legalizavimą;
  2) Vidurinioji karta (tiksliai nepamenu amžiaus ribų, manyčiau, kad tarp 30-50 m.) – vyrai – dauguma už, moterys – taip pat šiek tiek didesnė dalis UŽ;
  3) Vyresnioji karta- šiek tiek didesnė vyrų dalis prieš (bet persvara nežymi), o absoliuti dauguma vyresnių moterų – griežtai prieš.
  Štai toks šiuo klausimu socialinis pjūvis.
  Tad labai keista (be galo keista!) kad liberalų partijos neišnaudoja šios situacijos. O juk tai ir būtų labai naudinga mūsų šaliai, ir kartų ženkliai padidintų liberalų šalininkų gretas.
  Tad nuvbuskite vieną kart, liberalai. Ir tapkite PILNAVERČIAIS LIBERALAIS!

  • Kitas praeivis:

   Iš esmės tą “verslą ” kontroliuoja teisėsauga , o ne ” žulikai “. Na , čia mano nuomonė. Todėl ir nelabai , net diskusiją galima ar nereikalinga. Galima prisidengti dorove ir vystyti savo verslą , neleidžiant atsirasti mažai kontroliuojamam legaliam konkurentui.
   Visa laika katalikai dorais tikslais prisidengę buvo.
   Atrodo reikalas nelegalus Lietuvoje , bet rudenį teko Vilniuje per centrą prasieitį ketvirtadienio naktį iki viešbučio po vakarėlio. Tai trys taksistai pristoja nestabdomi su pasiūlymais nuvežti į ” nuodėmingus namus “. Kaip supratau, “sekso verslas ” aukčiausiame lygyje sustyguotas Lietuvos Respublikoje šiuo metu .

 12. Žemyna:

  G. Soroso įtaka Europos Žmogaus Teisių Teismui: EŽTT atkakliai laikosi savo
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/g.-soroso-itaka-europos-zmogaus-teisiu-teismui-eztt-atkakliai-laikosi-savo

 13. Ėjau pro šalį:

  Negarbingiems prostitucijos legalizavimo šalininkams, mėgstantiems dangstytis moterų teisėmis ir kitokiomis nesąmonėmis, o taip pat nežinantiems arba apsimetantiems nežinančiais, kad prostitucija yra tampriai susjusi su prekyba moterimis, pasakysiu štai ką:
  Dvi Europos valstybės, Olandija ir Švedija, prieš maždaug dvidešimt metų ir beveik tuo pačiu metu pasuko visiškai skirtingomis kryptimis prostitucijos politikoje.
  Olandija įteisino prostituciją, suteikdama jai visas įprastos ekonominės veiklos teises ir t.t.
  Švedai pasuko lytinių paslaugų pirkimo užkardymo kryptimi. Įvesta baudžiamoji atsakomybė už lytinių paslaugų pirkimą, viešnamių steigimą bei prostitucijos organizavimą. Švedų pasirinktas kelias imtas vadinti Šiaurietiškuoju modeliu.
  Ir ką gi mes matome praėjus dvidešimčiai metų?
  Olandijoje prostitucija sužydo, prekyba moterimis klęsti, organizuoto nusikalstamumo kontroliuojama prostitucija niekur nedingo, priešingai tik augo. Olandams nereikėjo laukti dvidešimties metų, kad suvoktų jog jų prostitucijos įteisinimo bandymas visiškai žlugo. Kad tai suprastų, jiems neprireikė nei dešimties metų. Švedijos politika padėjo stipriai sumažinti prekybą moterimis ir pagal šį rodiklį Švedija nuo Olandijos atsilieka daugiau nei dešimt kartų. Be to, Švedijoje beveik ar net visiškai nebepasitaiko su prostitucija susijusių moterų žmogžudysčių, ko nepasakysi apie Olandiją ir Vokietiją kuriose prostitucija yra teisėta. Švedijos modelį savo šalyse ėmėsi taikyti Airija, Kanada, Izraelis, Prancūzija ir kt. Atrodytų viskas gražu, tačiau toks moterų teisių akivaizdus gerėjimas labai nepatiko Sorošo dosniai remiaimoms ir žmogaus teisių gynimu besidangstančioms NVO, tokioms kaip “Amnesty International” ir “Human Rights Watch”. Jos pasisako už prostitucijos įtesinimą ir daro didelį spaudimą naikinti baudžiamumą šalims kuriose jis yra.

  Ar dar reikia atskiro paaiškinimo kam atstovauja straipsnio antraštėje išvardinta šutvė?

  • ŽEMAITIS:

   Negarbingam naftalino Lietuvos užkonservavimo šalininkui.
   Ką norėjau – tą jau pasakiau. Tad nereikia čia absurdiškai įrodinėti, kad valstybinė priežiūra ir apmokestinimas yra blogiau už nelegalų verslą, kuriuo dažnai pasinaudoja nusikalstamos struktūros.
   Visus sekso paslaugų legalizavimo privalumus jau iųdėsčiau aukščiau (galit dar kartą perskaityti), tad nesikartosiu.
   O ar žinote, kad švedai vyrai užsienio šalyse (kur prostitucija legali) yra patys aktyviausi viešnamių lankytojai? Teisa, jau senokai, bet skaičiau tokį įdomų tyrimą. Išvykę į užsienį jie “kaip nuo grandinės paleisti”. Net tos pačios Švedijos prostitucijos legalizavimo šalininkai dažnai šį argumentą diskusijose pateikia (iš tos pačios publikacijos).
   Tad absurdiškais draudimais nieko neišspręsite. Normalioje, demokratiškoje šalyje sekso paslaugos turi būti legalios. Ir ne konserbvatyvioms davatkoms bei leftistinėms feministėms lįsti į asmeninius gyvenimus.
   Moralę visi supranta skirtingai. Vieni – medžiotojai, mėsėdžiai, bet dievobaimingi – jaučiasi labai moralūs. O aš manyčiau, kad nepalyginamai moralesnė yra vegetarė prostitutė. Toks mano moralės supratimas. Tad neprimėtinėkėte čia savo “garbės” suvokimo – jis pas visus skirtingas.

   • Ėjau pro šalį:

    Politkorektiškumas siaura? Akivaizdžiai nesuprantate apie ką kalbama. Politkorektiškumas yra reiškinys baigiantis sugriauti Vakarų civilizaciją.

   • Ėjau pro šalį:

    Koks iki skausmo pažįstamas liberastinis braižas! Kai nerandama argumentų puolama į asmeniškumus, pašnekovo nuomonės iškraipymus ir pigius mėginimus pašnekovui klijuoti tai ko jis nesakė.
    Kurios mano žinutės dalies, jūs, Žemaiti, nesupratote? Kuri tiksliai mano žinutės dalis yra, anot jūsų, įrodinėjimas, kad “valstybinė priežiūra ir apmokestinimas yra blogiau už nelegalų verslą”?
    Kaip anglakalbiai sako – klokit ant stalo arba užsičiaupkit.
    O dabar pereikim prie argumentų. Jūsų argumentacijos bėda yra ta, kad ji didžia dalimi remiasi ekonominiais ir vartotojiškais, t.y. šiuo atveju vyriškais išskaičiavimais. Tačiau pagrindinės prostitucijos bėdos yra susijusios ne su ekonominiais dalykais, ne su vartotojais vyrais ir jų poreikiais, o su moterimis. Moterys dažniausiai kenčia nuo prostitucijos. Absoliučią žmonių pardavinėjančių savo kūnus daugumą sudaro taip pat moterys. Būtent jos labiausiai žemina savo orumą, ir tai joms tenka daryti nuolat. Todėl mažų mažiausiai veidmainiška žvelgti į prostitucijos problemą iš vyriškosios pusės. Ir jokia “pažangi” giesmelė ape abipusį laisvanorišką susitarimą šito dalyko nepaneigs.

    Kitas didelis jūsų argumentacijos trūkumas yra tas, kad ji neišlaiko tikrovės išbandymo. Palyginimui, jūsų pramanytas gerasis Olandijos pavyzdys versus tikrovė kurioje pati Olandija nelaiko savęs geru pavyzdžiu. Vokietijoje padėtis ne ką geresnė.Ten teisėtos prostitucijos karalius net sėdo į kaliūzę už prekybą žmonėmis. Įteisinus prostituciją, dėl savaime suprantamų priežasčių mažėja vietinių moterų norinčių save pardavinėti skaičius. Apskritai ima stigti “darbo jėgos”. Kadangi paklausą reikia kažkaip patenkiti, pradeda augti prekyba moterimis, vežant jas iš svetur. Šioje prekyboje nėra nieko romantiško, ji yra pasibjaurėtina ir baisi, gniuždanti nekaltų žmonių gyvenimus. Tai tiek pamintijimų apie teisėtos prostitucijos “privalumus”.
    Manau vienintelis vertas dėmesio yra jūsų ketvirtasis argumentas, bet ir jame išvardinti privalumai nei iš tolo neatperka prostitucijos moterims daromos žalos.

    O dabar vėl grįžkim į Švediją. Švedai savo įstatymą grindė (jei teisingai supratau) dviem pagrindiniais dalykais. Pirma, jie manė, kad prostitucijos įteisinimas pažeistų lyčių lygybės principą, nes prostitucijoje absoliuti dauguma vyrų yra pirkėjai, o absoliuti dauguma moterų – pardavėjos. Toks pasiskirstymas, iš prigimties ir taip silpnesnes moteris, darytų dar labiau pažeidžiamas.
    Ir antra, po ilgų tyrinėjimų ir daugelio pokalbių su prostitutėmis nustatyta, kad daugelis prostitučių vaikystėje patyrė lytinę prievartą ir kitokius sunkumus. Be viso to, prostitutės patiria nuolatinius psichikos pažeidimus, o taip pat psicholiginę disociaciją, reikalingą dorotis su minėtais pažeidimais ir kad galėtų toliau dirbti. Taigi, nuspręsta nebausti prostitučių (abejoju tokio sprendimo pagrįstumu), o bausti pirkėjus, tikintis, jog kūno pardavinėjimas nunyks naikinant paklausą. Jie neapsiriko, Švedijoje tai suveikė. Prostitucijos mastai sumažėjo, moterys tenai kenčia mažiau nei šalyse kuriose prostitucija nebaudžiama. O švedai tegul važiuoja nors ir į Antarktidą jeigu jiems labai reikia, didelio čia daikto. Sako, jie ir degtinę perka užsienyje. Kam ko reikia.
    Dabar kelkimės į Lietuvą. Sėkmingas užsienio pavyzys neužtikrina, kad jis bus sėkmingas ir mūsų krašte. Gyvenimas parodė, kad akli skandinaviškų patirčių perkėlinėjimai į Lietuvą nebūna sėkmingi, nes mūsų mąstymas skiriasi. Nežinant aplinkybių sunku spręsti ko tiksliai siekia Šakalienės ketveriukė. Turint omeny blogą Šakalienės ir Sabatausko vardą, kyla abejonė ar tai yra tikras rūpestis ar vis dėlto trojos arklys reikalaingas atverti duris prostitucijos įteisinimui.

    “Tad absurdiškais draudimais nieko neišspręsite.”

    Gal visų blogybių ir neišspręs, bet legalizavimas jų apskritai nesprendžia, o dažnai dar ir pablogina.
    O šiaip nelabai aišku ką teigiate. Jei turite omenyje vyrus, tai jie savo seksualines problemas gali spręsti patys, be valstybės įsikišimo. Jei turite galvoje moteris, kuo aš abejoju, tada draudimai padėtų.

    “Normalioje, demokratiškoje šalyje sekso paslaugos turi būti legalios.”

    Jau ta akimirka kai liberastas pradeda samprotauti apie normalumą…. 😀

    “Ir ne konserbvatyvioms davatkoms bei leftistinėms feministėms lįsti į asmeninius gyvenimus.”

    Kadangi praleidote progą patylėti ir riebiai nusišnekėjote, atsakysiu jums jūsiškai, suprantamai. Ne visokiems neoliberalams, genitalijų valdomų žmogystų rūpintojėliams ir šiaip visokiems naudingiems kretinams nurodinėti normaliems žmonėms ką jie turi daryti. Nes normalūs žmonės be savęs pačių rūpinasi dar ir aplinkiniais, jiems nesvetima žmogiška atjauta ir jie supranta, kad kiekviena mergina ar moteris yra kažkieno mama, sesuo arba duktė. Tai, žinoma, nereiškia, kad normaliems žmonėms nerūpi vyriški reikalai, tiesiog jie teisingiau dėlioja prioritetus.
    Laikai keičiasi, žiūrėkite, kad vieną dieną tuo naftalinu kuriuo barstote kitus netaptumėte pats.
    O neoliberalo išvedžiojimus apie moralę ir garbę galiu užskaityti nebent kaip pokštą.

 14. Net išsižiojau::

  Ieškojau Balčikonio gatvės. Radau prie Ozo parko.
  Žinojau, skaičiau, miesto plane mačiau Ozo parką. Pasirodo, jis ne visas taip pavadintas! Taip pavadinta tik pusė parko! Kita dalis SOSTINĖS parko pavadinta „Vyriškas organas”….
  – google.com/maps/place/J.+Bal%C4%8Dikonio+g.+3,+Vilnius+08200/@54.7186222,25.2827289,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46dd914bb933d827:0xb1d772006abe01ff!8m2!3d54.71975!4d25.2835228
  Kaip tyliai gražiai gražioje sostinės vietoje, kuri turėtų būti skirta kad ir vaikų ugdymui, sveikam pasibuvimui miesto miškelyje, KAI KAS tarp trijų ežerėlių turi įsitaisęs sau „padorų”, t.y., stambų biznį? Kiek pamenu, čia pat ir mokykla yra 🙁

  Veikia visą parą, galima gauti pasiūlymų.
  Žr.
  – ab-vyriskas-organas.business.site/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: