2019 m. karo prievolininkų sąrašų sudarymą stebės visuomeninių organizacijų atstovai (9)

kam.lt nuotr.

kam.lt nuotr.

2019 metų karo prievolininkų sąrašų sudarymą Krašto apsaugos ministerijoje sausio 10 d. stebės keturių visuomeninių organizacijų atstovai. Savo dalyvavimu jie užtikrins sąrašų sudarymo skaidrumą.

Kandidatūras stebėti 2019 m. karo prievolininkų sąrašų pateikė keturios Lietuvos visuomeninės organizacijos: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Atsargos karininkų sąjunga ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Iš minėtų organizacijų sąrašų sudarymą stebės: Antanas Mikalauskas, atstovaujantis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą, Simona Uleckienė – Lietuvos skautiją, Algimantas Vyšniauskas – Atsargos karininkų sąjungą, Haroldas Daublys – Lietuvos šaulių sąjungą.

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. karo prievolininkų – Lietuvos piliečių vyrų nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai) – sąrašai bus sudaromi atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterių programą. Sausio 10 dieną sudaryti šaukiamųjų sąrašai tą pačią dieną paskelbti nebus. Apie sąrašų paskelbimo datą Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba praneš atskirai.

Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus pateikta karo prievolininkų sąraše internete. Primenama, kad šaukimo nurodymai karo prievolininkams pradėti šaukimo procedūras nėra siunčiami paštu.

Iki 2019 m. šaukiamųjų sąrašų sudarymo, užsirašę savo noru, jaunuoliai pirmieji galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas. O po šaukiamųjų sąrašų paskelbimo savo noru teikti prašymus atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2019 m. karo prievolininkų sąrašus. Jie taip pat galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas.

Patekę į šaukiamųjų sąrašus karo prievolininkai ir išreiškę norą pirmumo teise atlikti tarnybą, gaus 15 proc. didesnes išmokas, ir į jų pageidaujamas tarnybos vietas ir datas paprastai yra atsižvelgiama.

Lietuvos kariuomenė ragina vaikinus ir merginas nuo 18 iki 38 metų ir toliau teikti prašymus savanoriškai atlikti NPPKT. Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galima rasti interneto svetainėje. Taip pat visą informaciją apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje galite gauti paskambinę nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

9 komentarai

 1. ŽEMAITIS:

  Labai gaila…
  BŪTINA ATŠAUKTI ŠAUKTINIŲ KARIUOMENĘ, NES DEMOKRATIŠKOJE ŠALYJE GALI BŪTI TOLERUOTINA TIK PROFESIONALI (PABRĖŽIU – TIK PROFESIONALI) KARIUOMENĖ. Taip, sakysite, kad ji yra “ten ir ten” bet blogai, kad ji dar kai kuriose demokratijose užsiliko. Ir jos mums šiuo požiūriu tikrai ne pavyzdys.

  Vis daugiau ir daugiau Vakarų demokratijų atsisako tos žmogaus teises ir lyčių lygybės principus pažeidžiančio reiškinio – šauktinių kariuomenės. Na, o Lietuva prieš kelis metus (2015 m. kovą) žengė tą gėdingą žingsnį atgal – įvedė šauktinių kariuomenę… Dalis jaunimo į tai atsakė išaugusia emigracija.

  Tad raginu būti pilietiškais – tarti griežtą NE šauktinių kariuomenei. Rinkimuose nebalsuokite už tas partijas ir politikus, kurie remia šauktinių kariuomenę.

  Mūsų mentalitetui jau seniai laikas atitrūkti nuo sovietinio-rusiško. Tik tokiose atsilikusiose šalyse, kaip putlerinė Rusija visuomenė toleruoja šauktinių kariuomenę. Tad į ką lygiojamės?

  Be to, būtina siekti, kad Europos Sąjunga taptų federacija su galinga federaline ES kariuomene (visiškai atsisakant neefektyvių nacionalinių), kuri taptų JAV ir kt. demokratijų pilnaverčiu partneriu NATO sistemoje. Taip pat būtina siekti, kad NATO taptų GLOBALIA demokratiškų šalių karine sąjunga (įtraukiant Australiją, Japoniją ir kt. pasaulio demokratijas).

 2. Prašalietis:

  “Mūsų mentalitetui jau seniai laikas atitrūkti nuo sovietinio-rusiško. Tik tokiose atsilikusiose šalyse, kaip putlerinė Rusija visuomenė toleruoja šauktinių kariuomenę. Tad į ką lygiojamės?”… Sovietinis-rusiškas putlerio mentalitetas-“putlerinės Rusijos” šiandieninė armija yra 1 mil. 13 tūkst. karių. Apie 200 tūkst. yra karininkai. Lieka 813 tūkst. karių. Gynybos ministras Šoigu yra davęs nurodymą 2018 metais kontraktinių karių skaičių nuo 470 tūkst. padidinti iki 500 tūkst. Ryšium su pateikiamos šiuolaikinės ginkluotės sudėtingumu,Rusijos armijos strateginio planavimo tarnyba yra numačiusi 2014 metais pereiti prie 100 proc. kontraktinės profesionalų kariuomenės formavimo… Taip kad “putlerinės Rusijos” visuomenės “tolerancijos”, kaip ir lietuviško “mentaliteto pastangos atitrūkti nuo sovietinio-rusiško mąstymo”, Rusijos vadams buvo, yra ir bus nulinės. Su tokiu “tautiniu realybės matymu, tautiniai žemaičiai jau 28 metus atitrūkinėja nuo sovietinio- rusiško mentaliteto ir niekaip neatitrūksta”, ir po senovei su šiuo niekur “neišėjusiu sovietiniu-rusišku mentalitetu su kuo nors ieško pasilygiuoti”,ir po šiai dienai nesuvokdami kas vyksta Rusijoje ir pasaulyje iš tiesų….

 3. mvasionis:

  Na ir Žemaitis — reikalauja ES federacijos ir globalizmo kaip koks stalininis interfašistas. Jam turavoja kitas politikos išminčius Prochadimcas. Tai kad jaunimas per 9 mėnesius pramoksta Tautos gynimo jiems nė motais. Tai gali praversti, jeigu tektų okupuotiems kovoti partizaniškai kaip keletą šimtmečių kovojo ir nugalėjo Tikrieji Žemaičiai ir Tikrieji Lietuviai. Partizaninis karas puiki saugumo garantija ir didis siaubas okupantui, tad šaunus mūsų jaunimas tam ruošiasi, nors gal to pritaikyti ir neteks. Jeigu nori taikos, ruoškis karui, — gerai pasakė dar romėnai.
  Profesionalams vieniems negalima patikėti Tėvynės likimo, nes jie kovoja už pinigus, tad lengvai paperkami. beje, rusų profai jau dabar siautėja Sirijoje ir Afrikoj.

  • Prašalietis:

   Šiandieninis Lietuvos”tautinis karo strategas” mvasionis savo komentare rašo-“Partizaninis karas puiki saugumo garantija ir didis siaubas okupantui,…jeigu tektų okupuotiems kovoti partizaniškai kaip keletą šimtmečių kovojo ir nugalėjo Tikrieji Žemaičiai ir Tikrieji Lietuviai”… Dabar įdomu pažiūrėti ką apie pokario partizaninio karo “didvyriškumus ir pergales” mąsto šiandienos išsivaikščiojusio kaimo mažaraštis “Prachadimcas”, jau išsikasęs savo tvarte bunkerį ir pasiruošęs, su kuo paklius po ranka,sutikti jau einančius nuo 2014 metų ir niekaip neateinančius užgrobti Lietuvos Putino rusus”. Naujausias tautos didvyris Seimo už nuopelnus padarytas net ir “buvusiu Lietuvos valstybės vadovu” Ramanauskas-Vanagas pakliuvo į nelaisve ne mūšyje kovodamas ir pakliuvęs į apsuptį, buvęs sužeistas ar kontūzintas, ir ne dėl “ypatingos liaudies rusiškų ir lietuviškų gynėjų(rusiškai vadintų istrebiteliais – lietuviškai stribų) uoslės sugebančios miškuose užuosti bunkerius”, o matomai daugiau dėl buvusių artimiausių bendražygių NKVD-istam suteiktos”pagalbos”. Kaip ir po Ramanausko-Vanago suėmimo ne vienas likęs Ramanausko- Vanago bendražygis greitai buvo NKVD-istų išryškintas ir sugautas….”Dar reikėtų paskaičiuoti, kiek pokario partizanai susprogdino su karinių okupantų traukinių, kiek sunaikino jų karinių miestelių su tankais”, bet manau “ateinančiam okupantui ir nuo to jau pilnos kelnės siaubo”, O “šimtmečius kovojusiems miškuose, pelkėse,ežeruose,savo daržuose, nelengvai paperkamiems ir visuomet nugalėjusiems Tikriems Žemaičiams ir Tikriems Lietuviams” ant visokių lietuviškų karo profesionalų, apie rusiškus nėra ko ir kalbėti, yra “tautiškai skystai nusikakoti”… Taip kad su neišsivaikščiojusiais”tautiniais mvasioniais” šiandieninei Lietuvai nereikia nei “Žemaičio”ES federalizacijos, nei NATO. Esant Lietuvoje mvasioniams, šiandienos “Tikrieji Žemaičiai su Tikrais Lietuviais, kaip tai jau buvo nesuskaičiuojama kiek kartų”, bet kokį potencialų rusišką Lietuvos okupantą gali nesunkiai patvarkyti patys partizaniniame kare ir tik su savo”tautinėmis”šakėmis,kirviais, spragilais ir dalgėmis….. Net ir “Prachadimcas”žino, kad Lietuvos kariuomenė nusipirko dvi vokiškas haubicas, gaus dar tris, o kur dar įsigyti po miškus važinėjantys boxeriai, o kur dar skraidinantis net Lietuvos prezidentę karinių oro pajėgų orlaivis Spartanas, kuris ne karo metu nelabai nori skraidyti….

 4. Žemyna:

  Sąjūdžio pradžioje, kai ir RU vyko stiprus demokratinis judėjimas, naiviai tikėjome, kad RU demokratija „ant visados” nugalės, ir pasaulis nusiginkluos, tai ir mums pavojus nebegresia. Tada baudėmės uždrausti prekybą šautuvėliais ir kt. karo žaisliukais, iš mokyklos išgujome karinį auklėjimą, kad vaikai neagresyvūs augtų… 🙁 Deja, buvom kaip romantiškos mergelės naivūs. Santvarkų pavadinimai (ar net ir jos) gali kisti, tačiau žmogaus prigimtis…
  Demokratų vietą RU valdžioje užėmė kgbaitai – su visais to padariniais. Tačiau mes, lyg užsiprogramavę, toliau judėjome net ir dvasinio nusiginklavimo kryptimi (saviniekos – su viskuo, kas tautos ir tautiška, menkinimu – judėjimas). To rezultatas – užpuolimo atveju kažką veikti galėtų tik maža profesionalų grupelė. Kaip ilgai jos pakaktų? Visi kiti būtų beginkliai ir beraščiai net savęs ir šeimos gelbėjimo prasme.
  Sąjūdžio metais mums nepaprastai padėjo tai, kad turėjome daug vyrų, RU armijoje karinę parengtį gavusių. Jų patirtis buvo neįkainojama, kai buvo buriami savigynos būriai, kai buvo kuriami kiti planai, kai savanoriai būrėsi. Juk jie visi žinojo, kokių veiksmų gali imtis Šiaurės miestelis, ir kaip nuo to gintis.
  Moterys irgi buvo nepėsčios, nes aukštojoje gavo ne tik civilinės gynybos, bet ir 3jų metų atsargos med. seserų kursus (jos buvo registruojamos karo komisariatuose ir būtų mobilizuojamos karo atveju). Tai reiškia, jog jos bent jau savo daugiabučio kaimynais (ir ne tik jais) galėjo pasirūpinti, paaiškinti, ką daryti puolimo atveju, nuvesti į šalia jų buvusias slėptuves ir ten atitinkamai veikti. O tai jau nemažai?
  Senelis sakė, kad nė stipriausia armija nepajėgs jokios šalies užimti, kol neužims kiekvieno ūkio, kiekvieno kiemo. O jei tas kiekvienas mokės savarankiškai ir apsiginti, ir pats sau padėti? O kaip sau padės dabartinė karta – nei mokykloje, nei aukštojoje žinių pagrindo negavusi, net šauktinių atsisakiusi? Įsiveržus į namus užpuolikams, šeimos vyras skambins 112? Bent aš nenorėčiau, kad mano sūnūs ir anūkai tokioje situacijose būtų lyg šlapi viščiukai. Leidimo visiems turėti ginklus, juos nusipirkti tikrai nepakaks. Žinių, pratybų, įgūdžių reikia.
  ———–
  Beje, ar neužuodžiate pavojingo naujo vėjo? – RU soc. tinkluose jau sklando mintys, jog putinėlis raudonasai jau paseno, kad jis nebeturi idėjų, kad užsidaro šalies viduje. Štai ši paskutinė mintis mane labiausiai suneramino. O ką, jei tas asmuo sugalvos įrodyti, koks jis dar galingas, ir kur nors artimoje šalies išorėje imsis tai įrodinėti?

  • Prašalietis:

   Paskaitai Žemynos-“Tada baudėmės uždrausti prekybą šautuvėliais ir kt. karo žaisliukais, iš mokyklos išgujome karinį auklėjimą, kad vaikai neagresyvūs augtų… 🙁 Deja, buvom kaip romantiškos mergelės naivūs”…
   Ir pradeda galvoti ,kad Lietuvoje “išaušo visuotinio gerumo rytas dar niekados nematytas….Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai, Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?! “. Bet paskaitai spaudą ir kiekvieną dieną matai, kaip karinio parengimo mokymo įstaigose nesimokę jau nepriklausomos Lietuvos”neagresyvūs tautiniai berniukai ir mergaitės kitus tautinius berniukus ir mergaites”, papjauna, užmuša ar sužaloja kumščiais ir t.t. išgertuvių metu, patvoriuose ir kitur tokiais mastais, kad belieka “droviai pastebėti”, kad anų laikų, praėjusiems karinius parengimus, ir “daug agresyvesniems berniukams ir mergaitėms” net nesisapnavo visokių užmušimų, sužalojimų gausumas šiandieninėje nekariaujančioje su Rusija Lietuvoje. Na o Žemynos – “ar neužuodžiate pavojingo naujo vėjo?;putinėlis raudonasai jau paseno, kad jis nebeturi idėjų, kad užsidaro šalies viduje. Štai ši paskutinė mintis mane labiausiai suneramino. O ką, jei tas asmuo sugalvos įrodyti, koks jis dar galingas, ir kur nors artimoje šalies išorėje imsis tai įrodinėti?” perspjauna net ir Grybauskaitės nuo 2014 metų “rusai ateina užimti Lietuvos per Švediją, per Baltarusiją, iš Kaliningrado srities. Nors “klastingas Putinas su visa Rusija” pasistatė Kaliningrade dujų terminalą ir turi dujovežį plukdyti dujas į Kaliningradą, baigia statyti 200 ilgio keltą skirtą geležinkelio vagonams ir kitiems stambiems kroviniams vežti į Kaliningradą. Nors Lietuva mažina Rusijai 10 proc pervežimo tarifus, Rusija vistiek siekia, kad jos tranzito per Lietuvą nebeliktų. Taip kad kaip sako Žemyna, kuo toliau tuo labiau Putinui “bus svarbu ir naudinga įrodinėti Lietuvai, kad jis yra galingas ir Lietuva jam labai reikalinga”. Todėl “tikri patriotai ras dėl ko bijoti Rusijos”, kitaip jie nebebus “tikrais patriotais”……..

   • mvasionis:

    Žemyna, Jūs šaunuolė, o Prochadimcas pats išsidavė kas esąs — visus keltus ar dujovežius, kurių dar nėra Karaliaučiuje, jau žino ir suskaičiavo. Tad jo baimė, jog jaunimas išmoks kovoti,
    visiškai suprantamas. Todėl ir niekina kiekvieną blaiviau pamąstantį.

    • Prašalietis:

     mvasioni, “ryškink Prochadimcą” ne komentuodamas Žemyną, bet “rimčiau argumentuodamas Tikrų Žemaičių su Tikrais Lietuviais partizaninių kovų jau padarytus okupantams istorinius siaubus ir karinius nuostolius, tam abejojančiam Prochadimcui”. Na o norėdamas pažiūrėti kaip šiandieninis jaunimas “moka kovoti”, pašliaužiok vakarais ar naktį po barus,tarpuvartes, kitas jaunimo pasilinksminimo ir susibūrimo vietas ir ne tik pamatysi, bet ir pajausi”kovojimo meną”savo kailiu.. Aišku jei po šio jaunimo”kovų mokėjimo pamatymo”pajėgsi paršliaužti namo…. Daugiau mažiau objektyvią informaciją apie Rusiją, jos dujų terminalą ir t.t. Kaliningrado srityje, ir ne tik Rusijos politiką, galima sužinoti paskaičius, pažiūrėjus ir palyginus užsienio ir Rusijos duodamas informacijas. Žiūrėdamas LRT ir skaitydamas delfį ” gali pasidaryti dideliu tautiniu patriotu, kuris, reikalui iškilus, sugebėtų turimas dvi vokiškas haubicas užmaskuoti miške taip, kad joks šuo jas nebūtų pajėgus surasti ir kuris,partizanaudamas šiame lietuviškame miške, sugebėtų savo išsikastame bunkeryje užsimaskuoti taip, kad joks okupantas jo ten nebesuratų iki okupacijos pabaigos”. Taip kad šiandiena “nugalėti bet kokį okupantą partizaninio sukirpimo ir tikram patriotui yra vienas juokas”.

 5. Žemyna:

  Pasiklausykite šiandienos LRyto TV Žeimytės pokalbį su A. Butkevičiumi – labai rimtų dalykų apie mūsų civilinę gynybą, apie parengtį ginti Lietuvą, kokios klaidos daromos.
  Taip pat ir šiek tiek istorijos – kaip prieš 28 m. autonomininkus tramdė.
  – tv.lrytas.lt/laidos/kitoks-pokalbis/2019/01/25/news/a-butkevicius-atskleide-negirdeta-istorija-sakiau-vaziuokite-tvarkyti-saviskiu-8885966/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: