A. Žukauskas, J. Pakerys. Dėl kreipimosi „Dėl lituanistikos būklės pertvarkomame Vilniaus universiteto Filologijos fakultete“ (31)

Artūras Žukauskas | Naujienos.vu.lt nuotr.

Artūras Žukauskas | Naujienos.vu.lt nuotr.

Norėdami išsklaidyti visuomenės, politikų ir akademinės bendruomenės susirūpinimą, Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Tarybos pirmininko pavaduotojas doc. Jurgis Pakeris atsiuntė rašinį – atsakymą į dr. Artūro Judženčio parengtą ir visuomenei išplatintą kreipimąsi „Dėl lituanistikos būklės pertvarkomame Vilniaus universiteto Filologijos fakultete“. Skelbiame šį rašinį.

Dėkojame už išreikštą susirūpinimą lituanistikos plėtra Vilniaus universitete ir šalyje. Kartu jaučiame pareigą išsklaidyti nepagrįstą nerimą dėl šios mokslo ir studijų srities būklės ir raidos Vilniaus universitete, taip pat atsakyti į visuomenę klaidinančius teiginius.

Vilniaus universitetas visuomet buvo ir išliks šalies švietimo ir kultūros židiniu, saugančiu gilias tradicijas ir nuolat atsinaujinančiu. Tačiau visiškai natūralu ir suprantama, kad vykstant pokyčiams dalis bendruomenės pasijunta nesaugiai, kyla įvairių, taip pat ir nepagrįstų, interpretacijų, įžvelgiamos neegzistuojančios grėsmės.

Lituanistika universitete visuomet buvo, yra ir bus viena pagrindinių mokslinių tyrimų sričių, tai įtvirtina ir Vilniaus universiteto Senato 2012 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. S-2012-4-1. Lituanistiką universitetas siekia ne tik išlaikyti, bet ir stiprinti. Kartu norisi pabrėžti, kad universitetas yra modernus, nuolat atsinaujinantis, orientuotas į ateities iššūkius ir sprendimus, jo mokslo ir studijų veikla grindžiama geriausiomis ir naujausiomis mokslo ir studijų praktikomis.

Taip pat norime priminti, kad universiteto Statutas, patvirtintas šalies įstatymu, užtikrina universiteto autonomiją mokslo, tyrimų ir dėstymo srityse. Ji apima visų valstybės institucijų pripažįstamą universiteto akademinių, administracinių, ūkio ir finansų reikalų tvarkymo laisvę, jo neliečiamumo teisines garantijas. Likdami atviri dialogui su visuomene, mes pasiliekame teisę kritiškai vertinti tikrovės neatitinkančią informaciją.

Dėl pokyčių sprendžia pati universiteto ir fakulteto bendruomenė, kuri remiasi Statute įtvirtintomis įstatyminėmis nuostatomis. Savo ruožtu atsakingai pažymime, kad Filologijos fakultete vykdomos permainos niekaip nesumenkins lituanistikos Vilniaus universitete. Priešingai – fakulteto bendruomenei apsisprendus pakeisti fakulteto struktūrą, ji pati ir sprendžia, kiek konkrečiu atveju yra mokslo institutų, o juose – katedrų, centrų ar mokslinių teminių grupių tam, kad būtų galima efektyviau įgyvendinti universiteto misiją.

Po pertvarkos išliko visos iki tol fakultete veikusios katedros – tarp jų ir Baltistikos, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros bei Lituanistinių studijų, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras. Fakultetų katedros bei centrai ir toliau veiks kaip pirminiai akademiniai branduoliai, kurie nuo šiol išlaisvinti nuo administracinės naštos. Ją perima stambesni dariniai – mokslo institutai – tam, kad katedrų mokslininkai galėtų daugiau laiko skirti moksliniams tyrimams ir šiais tyrimais grįstam darbui su studentais. Administracine parama moksliniams tyrimams rūpinsis institutų vadovai, o studijų organizavimas telkiamas fakulteto lygmeniu.

Įvykdęs šiuos pokyčius, Vilniaus universitetas galės kelti studijų ir mokslinių tyrimų kokybės standartus, sėkmingai konkuruoti regione ir pasaulyje, stiprinti mūsų valstybės kūrybines galias. Sumažėjusios administracinės naštos sąskaita išaugs katedrų ir centrų akademinis statusas, išaugs jų kuriama socialinė ir kultūrinė vertė.

Vienas pagrindinių universiteto strateginių tikslų yra suaktyvinti mokslinę veiklą, įveikti studijų proceso fragmentiškumą, padidinti administravimo paslaugų prieinamumą akademinei bendruomenei, sumažinti akademiniam personalui tenkančių administracinių veiklų, padidinti moksliniams tyrimams pritraukiamų lėšų apimtį, suaktyvinti finansinį skatinimą už mokslo pasiekimus ir akademinės veiklos kokybę.

Vilniaus universitete dirbantys mokslininkai ligi šiol atlikdavo daugiausia ir geriausios kokybės mokslinių lituanistikos srities tyrimų. Tai patvirtina ir įvairūs ekspertiniai vertinimai.

Būtina pabrėžti, kad lituanistikos terminas yra platus, negalintis apsiriboti vieno padalinio pavadinimu. Visas Vilniaus universitetas rūpinasi Lietuvos valstybės gerove ir ateitimi, o lituanistika plėtojama, be Filologijos fakulteto, ir Istorijos, Filosofijos, Komunikacijos bei Kauno fakultetuose.

Diskusijose apie studijų programas reikia kreipti dėmesį į jų turinį, o apie dėstomų dalykų apimtį ir trukmę turėtų spręsti fakulteto mokslininkai atsižvelgdami į aktualią mokslinę literatūrą ir naujausius atradimus šalyje ir pasaulyje.

Argumentuotus siūlymus ir sprendimus dėl programų turinio priima fakultetuose veikiantys studijų programų komitetai. Peticijoje išsakomi palyginimai su sovietmečiu vykdytomis studijomis nebeatitinka šiandienos aktualijų, tačiau pabrėžtina, kad visi argumentuoti ir naujausia moksline praktika pagrįsti pasiūlymai gali būti svarstytini.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

31 komentaras

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “Kartu jaučiame pareigą išsklaidyti nepagrįstą nerimą dėl šios mokslo ir studijų srities būklės ir raidos Vilniaus universitete,….”. Nerimo neišsklaidė. Konkrečiai Vilniaus universtite apsigynęs daktaro disertaciją Vytautas Sinkevičius (https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Sinkevi%C4%8Dius_(1951)) yra ne teisininkas, o šarlatanas. Panašiai, kaip KTU buvęs rektorius- plagiatorius- vagis. Šis VU teisininkas naikina Lietuvos teisės pagrindus. Ką darys Vilniaus universitetas? Ar iš paskutiniųjų gins, kaip KTU tą plagiatorių?

  • Tvankstas:

   Supraskime, kad siekiant reformuoti universitetus pagal ES genderizacijos, narkotizacijos ir islamizacijos/eutanazijos indoktrinaciją, reikalingi rektoriai visais refleksais sugebantys suvokti konjunktūrinio vėjelio dvelksmą, o tai geriausiai sugeba plagiatoriai ir panašūs tuščiagarbiai, vienu žodžiu – mokslo tranai, galintys ir tėvą motiną parduoti, jei tik užmokės ir leis buitį susitvarkyti, ir dar aukštas pareigas užimti, o tikrasis mokslas jiems terūpi tik tiek, kiek tai yra politiškai korektiška ir nekonfliktuotina su valdžios (svarbiausia ES viršvalstybinės valdžios, vedamos 147 pasaulio monopolijų naudos) siekiais.
   Tokiems rektoriams svarbiausia yra mokslo publikacijų skaičius teisinguose mokslo žurnaluose, bet ne kokybė.
   Todėl ir vyksta toks prof. V. Radžvilo persekiojimas TSPMI, kuris lyg ir VU, lyg ir ne VU pagal rektoriaus reakcijas, tam ir reikalinga Lietuvių kalbos katedrą sunaikinti ir įkišti į institutą ir dar žaisti universiteto autonomiją, išvaikyti akad. Z. Zinkevičiaus šalininkus, o jei atsiranda bandančių sugėdinti iš šalies tokia tikrove, tai : ‘ visi argumentuoti ir naujausia moksline praktika pagrįsti pasiūlymai gali būti svarstytini.’
   Taip įvardijamas ir prof. V. Radžvilo persekiojimas ir ujimas, tikrovėje kaip darbas su kitaminčiais pagal J.V. Andropovo praktiką 1967-1982 metais, jam būnant KGB vadovu.

 2. klausimėlis:

  ar pasakė ką konkretaus?

 3. Tas:

  Ponas rektorius nieko konkretaus neatsake.Tai tiesiog atsirasinejimas.Reiskia buldozeris pajudejo.

 4. Hinc itur ad astra:

  „…fakulteto bendruomenei apsisprendus pakeisti fakulteto struktūrą“. Čia yra melas. Bendruomenei nebuvo leista balsuoti, ar tokio padalinių jungimo apskritai reikia. Buvo tik leista balsuoti, ką su kuo jungti, pagal iš anksto duotus nurodymus, kiek turi būti tų „institutų“, ir maždaug kokio dydžio. Net ir tada, kai pirminis balsavimas netenkino Žukausko norų, jis pats buvo atėjęs į fakulteto tarybos posėdį ir aiškino, kaip reikėtų perbalsuoti. Patys galutiniai koregavimai buvo atlikti netgi visai be jokio balsavimo. Taigi, fakulteto bendruomenė nieko čia neapsisprendė, o fakulteto taryba, kaip ir įprasta statutinėje organizacijoje, balsavimu klusniai pritarė administracijos norams (kai kada truputį padūsaudama, bet ne per garsiai).

 5. Hic molitur stercus:

  „Sumažėjusios administracinės naštos sąskaita išaugs katedrų ir centrų akademinis statusas.“

  Fantastika 😀 Lygiai taip pat galima pasakyti, kad 1940-aisiais sumažėjusios administracinės naštos sąskaita (nebelieka savo politikos, kariuomenės ir kitos varginančios administracinės naštos) išaugo Lietuvos valstybinis statusas 😀

 6. Sigita:

  Pasižiūrėkite, kur atsidūrė Lietuvių kalbos katedra – http://www.flf.vu.lt/struktura/institutai/katedros/lietuviu-kalbos-katedra – Taikomosios kalbotyros institute, o Baltistikos katedra – http://www.flf.vu.lt/struktura/institutai/katedros/baltistikos-katedra#darbuotojai – BALTIJOS KALBŲ IR KULTŪRŲ INSTITUTE.
  Lituanistinių studijų katedra – http://www.flf.vu.lt/struktura/institutai/katedros/lituanistiniu-studiju-katedra – apskritai niekam nepriskirta.

 7. Tvankstas:

  Naikintojas skied=ia ro=ines

 8. Tvankstas:

  Naikintojas skiedžia rožines miglas profanams – lietuvių tautai.
  Įžūlumo ir chamizmo tikrai netrūksta ‘rektoriui’.

 9. Tvankstas:

  ‘Peticijoje išsakomi palyginimai su sovietmečiu vykdytomis studijomis nebeatitinka šiandienos aktualijų,…’- rektorius turėtų žinoti bent kritiškus prof. V. Radžvilo pasisakymus ar L. Šopausko, gal nėra skaitęs, pakankamai pilna pasisakymų ir visose be išimties brandžios demokratijos šalyse, įvardijant dabartį kaip nacional-socializmas 2.0 ar jam lygus internacional-socializmas 2.0, ar kaip ‘Brave New 2017’, apibendrintai būtų, kad rekorius visiškai neisorientuoja dabartinėje politinėje padėtyje ir iš savo dramblio kaulo bokšto ‘nuleidžia teisingus paaiškinimus’ kaip liberal-marksizmo apaštalas, nes taip ‘apsimoka gyventi’.

  ‘…visi argumentuoti ir naujausia moksline praktika pagrįsti pasiūlymai gali būti svarstytini.’ – visuotinai žinoma, kad dab. totalitarinės liberalizmo diktatūros sąlygomis įdiegiamos genderizmo, narkotizacijos ir islamizacijos/eutanazijos doktrinos, kuriami ištisi pseudomokslai, kurie remiasi pagrindu įrodymams argumentuodami ‘mūsų dauguma’, ‘taip galvoja 97 % mokslininkų’ , ko vertas vien ‘klimato kaitos’ idiotų priebėga-pseudomokslas, kuo remiantis susidorojama su genetikais, net Nobelio laureatais, juos išgrūdant iš universitetų, ir tai rektorius vadina ‘naujausia moksline praktika’ ?

  ‘…fakulteto mokslininkai atsižvelgdami į aktualią mokslinę literatūrą ir naujausius atradimus šalyje ir pasaulyje.’
  Kaip negėda rektoriui rašinėti tokius pasityčiojimus iš lietuvių kalbos – įvairių šalių mokslininkai kasmet vis daugiau padaro atodangų, įrodydami lietuvių kalbos statusą kaip pasaulio kalbų Motinos, o rektorius naikina lietuvių kalbos katedrą, visą mokslinę veiklą nukreipdamas į niekinius pasikrapštymus.

  Suprantu, rektorius nieko negali padaryti tokiems žmonėms kaip aš, nesu susaistytas jokiu universiteto baudžiauninko jungu, nebent pasiųsti narkomanus mane užmušti.

 10. Bandykim skaityti tarp eilučių:

  Kodėl tą raštą buvo liepta pasirašyti ne fakulteto dekanei, o niekuo dėtam vaikinukui? Ar tai reiškia, kad Ramonienė prarado pasitikėjimą? O pati akivaizdžiausia išvada labai paprasta: tuo, kad tokio pobūdžio raštus pasirašo pats rektorius, visai atvirai (o, šventas akademinis naivume) pripažįstama, kad tai buvo joks ne „fakulteto bendruomenės apsisprendimas“, o rektoriaus nurodymas. Hm… Universiteto taryba galėtų priimti tai domėn per artėjantį metinės ataskaitos svarstymą.

 11. Taip:

  Didziausia problema tai,kad VU,ypac jos vadovybe, labai suliberalejusi ir atitolusi nuo lietuviskumo .Tai sioje mokslo sventoveje isugdomi dazniausiai kosmopolitiniai intelektualai be patriotines dvasios,tai cia anglu kalba vis labiau tampa mokslo kalba lietuviskos saskaita,o tai priestarauja Lietuvos Konstitucijai.Tad,raginciau VU vis delto siekti moksliniu aukstumu ir kartu tvirciau grizti prie lietuvisku saknu.Sekmes!

 12. !!!:

  Nei vieno teigemo komentaro…rektoriau…aūūūūūūūūū

 13. Tvankstas:

  Kadangi rektorius A. Žukauskas yra VU rektorius, tai ir negalima vėjavaikiškai kalbėti jam prieštaraujant, pasistengsiu šį kartą pažvelgti į jo veiksmus ir straipsnį žinomu nuo romėnų laikų ‘amžinybės požiūriu’.
  Visų laikų Filosofas Aristotelis yra palikęs testamentinį priesaką, pagal kurį nustatoma Tiesa ir melas, Grožis ir darkymasis, ir šis ‘Peri sofistikon elenchon’ (Apie sofistinius įrodymus) yra raktas nustatyti, kaip skiriasi rektoriaus darbai dėl medžiaginės naudos nuo tautos siekių, kaip išsakomas melas vaizduojant tiesą, kaip siekiama apgauti tautos žmones dėl lietuvių kalbos katedros.
  Vienas iš apgaulės ir melo požymių yra lietuvių kalbos katedros naikinimas – tai reiškia besąlygiškai melą ir apgaulę, nes bet koks daugybę metų veikiančio vieneto panaikinimas vardan pažangos rodo tik apgaulę.
  Kodėl tokiu atveju nesteigiamas naujas vienetas, kuris būtų šalia senojo vieneto – lietuvių kalbos katedros ? Tam, kad sunaikinti senąjį ir ištrinti jį iš atminties (žr. G. Orwell, ‘1984’), sukurti ‘nauja’.
  Kaip apgauti žmones gerai yra paaiškinę ir N. Machiavelli ‘Il Principe’, ir A. Schopenhauer ‘Die Kunst, Recht zu behalten’, ir ypač gerai F. Nietzsche ‘Jenseits Gut und B’o’se’ savo Herrenmoral (ponų dorovė) ir Sklavenmoral (vergų dorovė).
  Visas rektoriaus straipsnis yra persunktas F. Nyčės panieka vergams pagal ponų dorovę, aiškinant Alko skaitytojams lyg mažvaikiams iš kaimo VU Auloje, tuo aiškiai slepiant savo nuostatą – panaikinti lietuvių kalbos katedrą kaip ‘praeities atgyveną’ (prisimenate rektoriau šį neseną sovietinių laikų išsireiškimą kovoje su lietuvių buržuaziniu nacionalizmu ?) vardan slaptam tik apšviestiesiems žinomam tikslui – išlietuvinti ir ištautinti Lietuvą pagal drg. M. Suslovo nemirtingą posakį, nepraradusį svarbumo šiandienos tiksle : ‘graži Lietuva be lietuvių’.
  Nejaugi rektorius galvoja, kad Lietuvoje vien klusnūs direktyvoms lietuviai vergai teliko ?
  Tai kas tie apšviestieji ir rektoriaus siekių bendraminčiai ? Nesunku suvokti, kad tai yra G. Soroso Open Society nariai iš Atvirojo Lietuvos fondo, kad tai yra masonų ložių ir paramasonų organizacijų (Rotary, Lions, Zonta) nariai, kurių tikslas yra ištautinti lietuvius ir išvalstybinti Lietuvą, vykdant genderizacijos, narkotizacijos ir islamizacijos/ eutanazijos ES indoktrinaciją pagal Open Society tikslus (žr. pasigūglinus soroskooptbrussel pdf), kurie vykdomi pagal R. Coudenhove-Kalergi planą – sukurti afro-azijatinę Europą – viena rasė, viena tauta, viena kalba.
  Rektoriau, ar turite bent truputėlį lietuvio sąžinės ?

 14. akademikas:

  Kiek daug komentaruose nemokančių nei skaityt, nei rašyt. Bent vienas nueitų ir įsitikintų, kad niekas jokių katedrų nepanaikino. Bet panieka vadovams, kai iš kažko pareikalavo darbo rezultatų, tiesiog tvinksta. Aleliuja, šaunuolis, rektoriau. Matomai reikėjo išsivalyti nuo tokių kaip po šitu straipsniu!

  • Tvankstas:

   Visais laikais klapčiukų valdančiajam buvo dauguma, paprastai 99 % brandžiose visuomenėse, bet Alkas ir Talka duoda žinoti, kad Lietuvos visuomenė dar nėra taip subrandinta vienai teisingai valdančiųjų nuomonei naujajame demokratijos centralizme.
   Akademikas Z. Zinkevičius yra labai priešiškas rektoriaus veiksmams.
   Gal ‘akademikas’ yra netgi didesnis lietuvių kalbos žinovas už akad. Z. Zinkevičių ?

  • Moku skaityti:

   Prie ko čia dabar rektorius? Juk jis pats ką tik parašė, kad viską darė ne jis, o „fakulteto bendruomenė apsisprendė“? Kuo dabar tikėti, akademike?

  • !!!:

   Prastai rektoriau,prastai tavo klapčiukai dirba,tik vienas teigiamas komentaras.

   • Labai gaila:

    Vis dėlto vieną dalyką galima pasakyti apie dabartinį rektorių: dar niekada per visą istoriją universiteto reputacijai nebuvo suduotas toks smūgis.

   • Tvankstas:

    Ir tas pats nusivylusios namų šeimininkės pirmą mėnesinių dieną argumentais – fu, kokie jūs bjaurūs !
    Ir tai rašo ‘akademikas’.

    • akademikas:

     Lituanistinių institutų klapčiukai, besaugantys savo kėdes, piktinasi ir putoja. Puiku!!! Bičių avilį sujudino!

     O kur jūsų argumentai be šlykščios propagandos ir netiesos skleidimo? NĖRA!

     • Tvankstas:

      ‘Akademike’, prašau argumentuoti bent filosofijos lygmenyje, atleisiu nuo teologinio, vis tiek matosi labai sunkiai seksis pačiam ir filosofinis lygmuo, kaip aš argumentavau Rektoriui, bet ne ‘nemokančių nei skaityt, nei rašyt’, tai nusivylusių namų šeimininkių ar turgaus moterų kalba, vaizduojant save ‘apsišvietusį’.
      Iki šiol ‘akademiko’ pasisakymuose matau tik ‘teisingai nusišlapinančio vyro sėdint paklusniai ant klozeto’ kaip liokajaus argumentus.
      Vaikeli ‘akademike’, Aristotelis labai aiškiai pasakė dar prieš 2360 metų apie Tiesą ir kaip atpažįstamas melas.
      Jei aš ne autoritetas, tai tą patį pasakys prof. V. Radžvilas ar A. Jokubaitis, jei jie netiks, kreipkitės į dr. L. Šopauską.
      Einant toliau Rektoriaus keliu gal po 20 ar 50 metų reikės uždaryti ir VU – pradedama nuo Lietuvių kalbos katedros, o toliau – ‘nuo virvelės prie kumelės’.
      Kam lietuviams universitetas, juk jų pilna ir Varšuvoje, ir Krokuvoje, ir Vokietijoje, ir Briuselyje…
      Ane ?

 15. Kostas:

  Komiškas atsakymas, nors ir neliko Katedrų, bet bus geriau. Visi žino, kad Rektoriui visai nerūpi lituanistika, nerūpi tautos išlikimas ir valstybės stiprinimas. Mokymo lygis abejotinas – vis daugiau jaunimo pasirenka studijas užsienyje.

 16. Tvankstas:

  Siūlau apsilankyti peticijos com ir pasirašyti DĖL LITUANISTIKOS BŪKLĖS PERTVARKOMAME VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETE – duoti atsakymą rektoriui dėl jo veiklos.

 17. Tvankstas:

  Akademiko Z. Zinkevičiaus žodžiai http: //www. propatria. lt/ 2017/ 07/ zigmas- zinkevicius- gana- zemintis. html (be tarpų) :
  – Neseniai kartu su kitais mokslininkais pasirašiau prašymą Vilniaus universiteto rektoriui, kad neatsakingos iniciatyvos būtų sustabdytos, bet jokio atsakymo negavau.
  Tai dabar Filologijos fakultetas bus toks – sudėliotas iš institutų, visiškai neatspindinčių Vilniaus universiteto tradicijų? O kur lituanistika, kur baltistika? Tai į kokius institutus bus išskirstyti dabar dirbantys lituanistai? Fakultete, visais laikais buvusiame lietuvybės bastionu, nebelieka įsipareigojimo lituanistikai? To nebuvo net sovietų laikais. Lietuvių kalbos katedra, kurios vadovu buvau, išgyveno įvairių sukrėtimų, tačiau kad būtų kėsinamasi į ją kaip instituciją, to tikrai nebuvo.

  Jei žinotų, kas dabar dedasi, pats Muravjovas-Korikas paplotų per petį reformatoriams ir pasakytų „maladiec!“

  Tam, kam šauna į galvą tokie pertvarkos scenarijai, norėčiau priminti, kad lituanistikos prioritetas įtvirtintas mūsų šalies įstatymuose. Kitas dalykas: kas būtų Vilniaus universitetas be lituanistikos, baltistikos studijų? Būtent jos yra mūsų išskirtinumas ir stiprybė, tuo esame žinomi pasaulyje. Po šitų reorganizacijų atrodys, kad Filologijos fakultetas pradeda savo istoriją tik nuo 2017 metų.
  Man visiškai nesuprantama, kam prireikė atsiriboti nuo tradicijos, nubraukti tai, kas iki šiol padaryta per tiek metų. Per lituanistiką, baltistiką Vilniaus universitetas išėjo į pasaulį. Jei ne šie mokslai, jis būtų tiktai eilinis provincijos universitetas. Dabar norima visa tai nubraukti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: